Kogo reprezentuje osoba

Borowiak Maciej Piotr

w KRS

Maciej Piotr Borowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Borowiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Leszno (Wielkopolskie)
Przetargi:28 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciekański Michał, Ciekański Tomasz Dominik, Czerniakiewicz Mieczysław Józef, Grala Wiesław Andrzej, Jankowski Błażej Grzegorz, Janowski Lech Mieczysław, Małyszka Andrzej, Pawlicki Jerzy Stanisław, Pawlicki Kazimierz Edmund, Rogoziński Tadeusz, Skórzewska Regina Maria, Szpurek Jan Hieronim

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Leszno − KRS 0000171778
 2. Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Partner Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000119641

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Przebudowa budynku magazynowo warsztatowego na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy-zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Nadleśnictwo Żmigród, Żmigród
  Wykonanie kanalizacji deszczowej zewnętrznej oraz kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.
 2. Przebudowa budynku magazynowo warsztatowego na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy-zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Nadleśnictwo Żmigród, Żmigród
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia dodatkowego do umowy podstawowej WZXD-178/2013 z dn. 27.11.2013, zgodnie z kosztorysami sporządzonymi przez Wykonawcę, sprawdzonymi przez Inspektowa Nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
  Zamawiający zleci do wykonania roboty dodatkowe polegające na:
  a) wyburzeniu istniejącej ściany, wykonaniu izolacji poziomych i elementów żelbetowych wzmacniających oraz wzniesieniu nowej ściany (protokół konieczności nr 1).
  b) wykonaniu izolacji poziomej metodą grawitacyjną i odgrzybianiu starych ścian mających na celu powstrzymanie powstawania dalszych zawilgoceń (protokół konieczności nr 2).
 3. Przebudowa budynku magazynowo warsztatowego na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Żmigród, Żmigród
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie 1. Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo warsztatowego na budynek użyteczności publicznej, na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Zadanie 2. Wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej (sala edukacyjno-konferencyjna dla 50 osób oraz sala wystawowa, zlokalizowane w budynku Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy) - roboty budowlane. Zadanie 3. Wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej (sala edukacyjno-konferencyjnej dla 50 osób oraz sala wystawowa, zlokalizowane w budynku Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy) - wyposarzenie w sprzęt, urządzenia, meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - projekt budowlany zamienny Przebudowa z nadbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo warsztatowego na budynek użyteczności publicznej, na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy , branża: architektura i konstrukcja, elektryczna, sanitarna. - projekt koncepcyjny Wyposażenie sali edukacyjno-konferencyjnej dla 50 osób oraz sali wystawowej, zlokalizowanej w budynku Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), - przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumenty wymienione powyżej stanowią integralną część niniejszej SIWZ. Załączone dokumenty mają charakter pomocniczy przy sporządzaniu ofert..
 4. Rozbudowa budynku dydaktycznego DWSPiT w Polkowicach przy ul. Skalników 6b - dokończenie etap I - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w polkowicach, Polkowice
  Zakres robót stanowiący przedmiot umowy obejmuje :
  a)Uzupełnienie okablowania i urządzeń instalacji oddymiania i systemu alarmu ppoż. w budynku
  b)Uzupełnienie instalacji klimatyzacji w 3 pomieszczeniach powstałych w wyniku nowego podziału architektonicznego pom 0/25, 2/20 i 2/17
  c)Uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej o dodatkowe okablowanie i oprawy
  d)Uzupełnienie wewnętrznych instalacji zasilania o dodatkowe okablowanie i elementy uzbrojenie : wlz do TR i TK, instalacje w pomieszczeniach użytkowych.
 5. Rozbudowa budynku dydaktycznego DWSPiT w Polkowicach przy ul. Skalników 6b - dokończenie etapu I
  Zamawiający: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w polkowicach, Polkowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące kontynuację robót przerwanych po ogłoszenie upadłości i odstąpieniu od umowy na rozbudowę budynku dydaktycznego DWSPiT przez poprzedniego Wykonawcę. Wykonanie przedmiotu umowy dotyczy więc dokończenia budowy budynku dydaktycznego, wykonania robót wykończeniowych w zakresie i standardzie opisanym dokumentami inwestycji. Roboty będą wykonywane w budynku 4-okondygnacjyjnym wykonanym w stanie surowym zamkniętym, częściowo z wykorzystaniem materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego i obejmą m.in. :
  - dostawę i montaż okładziny elewacyjnej z paneli blaszanych,
  - dostawa i montaż sufitów podwieszonych modułowych,
  - dostawę i ułożenie wykładzin PCV i dywanowych,
  - ułożenie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych i granitowych,
  - dostawę i montaż stolarki drzwiowej,
  - montaż ślusarki aluminiowej i przegród ppoż.,
  - dostawę i montaż balustrad ze stali nierdzewnej,
  - dostawę i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych ,
  - dokończenie instalacji sanitarnych wewnętrznych : klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, c.o., wod. - kan. z dostawą białego montażu i grzejników,
  - dokończenie instalacji elektrycznych wewnętrznych : tablic rozdzielczych TR, instalacji odgromowej, instalacji oświetlenia z dostawą i montażem opraw,
  - dokończenie instalacji oświetlenia zewnętrznych z dostawą i montażem opraw.
  Szczegółowy zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i umowie.
  Budynek dydaktyczny DWSPiT charakteryzują następujące parametry :
  - Kubatura : 17.342,00m3,
  - Powierzchnia zabudowy : 980,11m2,
  - Powierzchnia użytkowa : 3.289,88m2,
  Teren inwestycji położony jest w Polkowicach pomiędzy ulicami Skalników i Ociosową na osiedlu Gwarków w Polkowicach. Inwestycja obejmuje teren działek o numerach ewidencyjnych 315/150, 315/152.
  Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w dokumentacji inwestycji, która składa się z :
  a) SIWZ
  b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych :
  - ST - Specyfikacji Technicznej - wymaganiach ogólne dla wszystkich branż (zwanej dalej ST)
  - SST - Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST) dla poszczególnych branż :
  - ogólnobudowlanej (SST10),
  - instalacji sanitarnych (SST11),
  - instalacji elektrycznych (SST12),
  - drogowej - zagospodarowania terenu (STT13)
  c) Przedmiarów robót :
  - przedmiar nr 1- roboty budowlane,
  - przedmiar nr 2 - instalacje sanitarne - przyłącza,
  - przedmiar nr 3 - instalacje sanitarne - wewnętrzne,
  - przedmiar nr 4 - instalacje sanitarne - wewnętrzne zasilanie c.o.,
  - przedmiar nr 6 - instalacje elektryczne - wewnętrzne,
  - przedmiar nr 7 - instalacje elektryczne - instalacja oddymiania,
  - przedmiar nr 8 - instalacje elektryczne - instalacja alarmu ppoż.,
  - przedmiar nr 9 - instalacje elektryczne - oświetlenie zewnętrzne,
  - przedmiar nr 10 - zagospodarowanie terenu.
  - zestawienie materiałów pozostawionych na budowie przez poprzedniego Wykonawcę
  Uwaga 1 : Zamawiający opisując przedmiot umowy zachował pierwotną numerację przedmiarów robót, a brak w pkt c) przedmiaru nr 5 wskazuje, że roboty opisane tym przedmiarem zostały w całości wykonane w ramach wcześniejszej umowy,
  Uwaga 2 : Zamawiający w opisie pozycji przedmiarów robót wskazał materiały, które nie powinny być wyceniane i kupowane przez Wykonawcę ponieważ będą powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy (materiały wg zestawienia materiałów pozostawionych na budowie przez poprzedniego Wykonawcę)
  d) Dokumentacji projektowej, której autorem jest mgr inż. arch. Magdalena Źylińska (ZPiR Moduł Lubin, ul. Odrodzenia 29 oraz Pracownia Projektowania Budowlanego ARCHITRAW, ul. J. Piłsudskiego 42, 59-300 Lubin) i która składa się z następujących opracowań :
  - projekt budowlany : projekt zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu, wewnętrzna instalacja zasilająca,
  - projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu,
  - projekt wykonawczy - architektura,
  - projekt wykonawczy - konstrukcja,
  - projekt wykonawczy - instalacje sanitarne wewnętrzne, wod-kan i c.o.,
  - projekt wykonawczy - klimatyzacja,
  - projekt wykonawczy - wentylacja mechaniczna,
  - projekt wykonawczy - modernizacja węzła c.o. w budynku istniejącym,
  - projekt wykonawczy - instalacje elektryczne wewnętrzne,
  - projekt wykonawczy - instalacje dodatkowe - instalacje elektryczne wewnętrzne - zasilanie ekranów i projektorów oraz punktów dostępowych WiFi,
  - projekt wykonawczy zamienny - tablice TR i instalacja oświetlenia wewnętrznego
  - projekt wykonawczy - przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
  - projekt wykonawczy - wewnętrzna instalacja zasilająca, oświetlenie terenu,
  e) Dokumentacji projektowej aranżacji wnętrza budynku dydaktycznego DWSPiT, której autorem jest mgr inż. arch. Wł. Banaś (Biuro Projektowe ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś, ul. M. Skłodowskiej - Curie 88, 59 - 301 Lubin)
  Zakres robót wyłączonych z przedmiotu zamówienia :
  f) z zakresu objętego dokumentacją projektową wskazaną w ust.3 pkt d) Zamawiający wyłącza realizację instalacji teletechnicznych takich jak :
  - instalacja sieci komputerowej,
  - instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
  - instalacja TV,
  instalacja telefoniczna,
  - instalacja nagłośnienia klubu studenckiego,
  - instalacja alarmu włamania,
  g) w/w zakres instalacji teletechnicznych będzie objęty odrębnym postępowaniem przetargowym (etapem II) ogłoszonym przez Zamawiającego w późniejszym terminie i realizowanym w terminie obwiązywania niniejszej umowy
  h) ST, SST12 oraz opisy pozycji przedmiarów robót wymienione w pkt. c uwzględniają w/w wyłączenia.
  i) W zakresie robót objętych realizacją w ramach niniejszej umowy pozostają następujące instalacje teletechniczne (niskoprądowe) :
  - instalacja sygnalizacji pożaru,
  - instalacja oddymiania.
  j) z zakresu objętego dokumentacją projektową wskazaną w ust.3 pkt e) Zamawiający wyłącza : dostawę mebli,
  Dokumenty wymienione w ust. pkt a) - e) stanowią podstawę realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową. Wymagania co do jakości, sposobu wykonania i odbioru określone choćby w jednym z w/w dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy. Ilości robót, których realizacja stanowiących przedmiot umowy wynikają z przedmiarów robót.
  Zamawiający oświadcza że jest właścicielem materiałów i urządzeń pozostawionych na budowie przez poprzedniego Wykonawcę wg zestawienia, o którym mowa w pkt. c. Protokołem zdawczo - odbiorczym spisanym podczas czynności przekazania placu budowy materiały te zostaną powierzone Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy wykorzystując powierzone materiały, a ewentualnych ich nadmiar zwróci Zamawiającemu po stwierdzeniu takiego faktu. Od chwili przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za ilość, stan technicznych i jakościowy powierzonych przez Zamawiającego materiałów.
  Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu umowy zawarte są w dokumentach inwestycji, a podczas realizacji obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
  - wpisy Inspektora Nadzoru dokonane w dziennik budowy,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ST i SST),
  - opisy pozycji przedmiarów robót,
  - dokumentacja projektowa,
  - protokoły konieczności spisane w obecności przedstawicieli Zamawiającego,
  - pisemne polecenia Inspektora Nadzoru,
  - pisemne uzgodnienia pomiędzy Stronami.
  Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. Warunki zastosowania materiałów i produktów równoważnych:
  W przypadku wskazania w ST, SST, opisie przedmiaru robót lub dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw handlowych materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem zachowania wskazanych w dokumentach przetargowych parametrów technicznych (materiałów i urządzeń równoważnych). Ich zastosowanie powinno nastąpić zgodnie z zapisami ST i SST. Materiały i urządzenia wycenione i dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być nowe i w pierwszym gatunku jakościowym. Jeżeli w dokumentach przetargowych określona jest wartość parametru opisującego to oznacza to, że dostarczony przez Wykonawcę materiał lub urządzenie musi mieć ten parametr nie gorszy niż wskazany przez Zamawiającego
  Zamawiający wymaga aby na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił minimum 36 - miesięcznej gwarancji jakości oraz 36 - miesięcznej rękojmi za wady, na wykonany przedmiot zamówienia z wyłączeniem elementów budowlanych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, dla których to Zamawiający wymaga dłuższej gwarancji
  Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny oferty, wprowadza do treści SIWZ przedmiary robót w formacie umożliwiającym ich edycję i ułatwiającym dokonanie wyceny - pliki: przedmiary z rozszerzeniem ath.
  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.
 6. Roboty budowlane remontowo - renowacyjne 12 budynków wielorodzinnych w ramach rewitalizacji miasta Prochowice.
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
  1.Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane remontowo - renowacyjne 12 budynków wielorodzinnych w ramach rewitalizacji miasta Prochowice. Wszystkie budynki objęte zamówieniem są wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi w obszarze Starego Miasta. W częściach wspólnych tych budynków są do wykonania następujące prace: renowacja elewacji, renowacja bądź wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja klatek schodowych, naprawa dachów (pokrytych papą, dachówką oraz kamiennym łupkiem), wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej.
  Gmina Prochowice jest właścicielem 8 budynków, pozostałe 4 zarządzane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Zamówienie realizowane na zasadzie partnerstwa. Liderem jest Gmina Prochowice (Zamawiający). Całe zamówienie dzieli się na dwie części:
  Część I zamówienia : dotyczy robót na ośmiu budynkach gminnych tj.
  - cztery budynki przy ul. 1-go Maja nr 2, 4, 5, 6;
  - trzy budynki przy ul. Wrocławskiej nr 17, 19, 29;
  - jeden budynek przy ul. Karola Miarki nr 3;
  Część II zamówienia : dotyczy robót na czterech budynkach wspólnot mieszkaniowych tj.
  - dwa budynki przy ul. Rynek nr 2 i 14;
  - jeden budynek przy ul. Kochanowskiego nr 24;
  - jeden budynek przy ul. Legnickiej nr 31 .
  Mapa poglądowa z lokalizacją budynków stanowi zał. nr 1 do SIWZ).
  Zakres rzeczowy Części I i II zamówienia zawarto w zał. nr 2 do SIWZ
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa z przedmiarami robót, sporządzona odrębnie na każdy budynek oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące zał. nr 4a (dla Części I) i zał. nr 4b (dla Części II) do SIWZ.
  2. Zamówienie do realizacji wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy (do sporządzenia przed podpisaniem umowy) - wzór harmonogramu z projektem umowy stanowi zał. nr 3 do SIWZ
 7. Roboty dodatkowe związane z przebudową wieży ciśnień w Kościanie przy ul. Czempińskiej
  Zamawiający: Gmina Miejska Kościan, Kościan
  Roboty dodatkowe związane z przebudową wieży ciśnień w Kościanie przy ul. Czempińskiej Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: 1.wykonanie instalacji ogrzewania gazowego z wentylacją (wartość zamówienia kosztorysowa 50 491,40 zł netto, 62 104,42 zł brutto), 2.wykonanie zasilania i sterowania ogrzewaniem gazowym (wartość zamówienia kosztorysowa 2 438,33 zł netto, 2 999,15 zł brutto), 3.wykonanie przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV do wieży ciśnień (wartość zamówienia kosztorysowa 4 237,69 zł netto, 5 212,36 zł brutto), 4.wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej automatykę wieży (wartość zamówienia kosztorysowa 8 396,21 zł netto, 10 327,34 zł brutto)
 8. Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na modernizację sektorów nr 7/1 i nr 6 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Leszno
  Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową nr 1/2010 z dnia 08.02.2010 r. zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacje sektorów nr 7/1 i nr 6 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 68. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utwardzenie części pasa bezpieczeństwa stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zakres polega w szczególności na: 1. Wykonaniu utwardzenia pasa bezpieczeństwa poprzez wyłożenie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej. 2. Wykonanie odwodnienia w postaci ścieku z elementów betonowych.
  Szczegółowy zakres robót uzupełniających określa przedmiar robót.
 9. Rewitalizacja zabudowy strefy konserwatorskiej A- rynek w m. Rudna
  Zamawiający: Gmina Rudna, Rudna
  Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja zabudowy strefy konserwatorskiej A- rynek w m. Rudna. Zakres robót obejmuje w szczególności: budowę budynku mieszkalno-usługowego dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia o kubaturze 2705 m³ wraz z przyłączami.
 10. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia, przebudowa ścieżek parkowych wraz z elementami małej architektury, budowa dwóch drewnianych kładek z balustradami stanowiącymi element układu ścieżek w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie w ramach realizacji projektu Kościański trakt rekreacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka.
  Zamawiający: Urząd Miejski Kościan, Kościan
  Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje wykonanie: 1.Oświetlenia I etap 2.Oświetlenia II etap 3.Ścieżek parkowych 4.Zamontowanie 56 ławek parkowych, 37 koszy na śmieci oraz 2 stojaki na rowery 5. Kładek drewnianych.
 11. Budowa stanowisk o rozszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń (SAPZ)
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
  Budowa stanowisk o rozszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń (SAPZ) - w pięciu lokalizacjach: w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, instalacji sanitarnych, ogrzewczych, wentylacyjno klimatyzacyjnych, elektro - energetycznych, telekomunikacyjnych i słaboprądowych, wykończeniowych oraz wyposażenie pomieszczeń.
 12. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku wieży ciśnień w Kościanie przy ul. Czempińskiej 2 na cele sportowo-rekreacyjne, muzealne, naukowo-dydaktyczne, gastronomiczne i inne w ramach realizacji projektu Kościański trakt rekreacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka
  Zamawiający: Urząd Miejski Kościan, Kościan
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku wieży ciśnień w Kościanie przy ul. Czempińskiej 2 na cele sportowo-rekreacyjne, muzealne, naukowo-dydaktyczne, gastronomiczne i inne w ramach realizacji projektu Kościański trakt rekreacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka. 2.Zakres prac przewiduje : 1.Branża budowlana: a. roboty murowe i konstrukcyjne, b. izolacje przeciwwilgociowe, c. tynki i okładziny ścian oraz sufity powieszone, d. podłoża i posadzki, e. malowanie, f. oczyszczenie zbiornika, g. stolarka okienna i drzwiowa, h. rynny i rury spustowe, i. elewacje, j. zagospodarowanie terenu, k. wykonanie mechanizmu obrotowego w górnej części dachu wieży, 2.Branża sanitarna: a. instalacja wody i kanalizacji sanitarnej b. wentylacja mechaniczna, c. instalacja centralnego ogrzewania. 3.Branża elektryczna; a. instalacja oświetlenia, b. instalacje siłowe i gniazd, c. rozdzielnice, d. instalacje niskoprądowe, e. pomiary elektryczne. 4.Wykonanie instalacji p.poż. 5.Wyposażenie obiektu w meble 6.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: -projekcie budowlanym , -szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -przedmiarze robót, projekcie wykonawczym -konstrukcja obrotu wieży. 7.Zmawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Wszystkie wskazania z nazwy materiałów występujące w dokumentacji projektowej, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. 9.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały opinii autora dokumentacji projektowej. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu -nierówno ważności- zaproponowanych zamienników. 10.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty -materiały i robociznę- wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 11.Wymagany okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 12.Budynek wodociągowej wieży ciśnień przy ul. Czempińskiej 2 w Kościanie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 7 lipca 2005 r. pod nr rejestru w 238-Wlkp-A i na tej podstawie podlega ochronie konserwatorskiej. 13.Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić warunki zawarte w pozwoleniu nr 533-2009 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie 14.Podczas wykonywania robót Wykonawca udostępni innym firmom możliwość montażu: -radiolinii -ramach realizacji projektu Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, -ściany wspinaczkowej, -wyposażenia obserwatorium astronomicznego.
 13. Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, nr 3 i nr 4 wraz z wymianą stolarki okiennej, w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Wschowa
  Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, nr 3 i nr 4 wraz z wymianą stolarki okiennej.
 14. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania p.n. ,, Budowa mieszkań socjalnych w m. Góra,,.
  Zamawiający: Gmina Góra, Góra
  Roboty wynikające ze zmiany rzędnej posadowienia fundamentów dotyczące podniesienia poziomu projektowanej posadzki, podniesieniem poziomu terenu pod projektowanym budynkiem, obniżeniem poziomu posadowienia ław fundamentowych projektowanego
  - podkład na gruncie z betonu żwirowego,
  - ławy fundamentowe betonowe prostrokątne szer do 0,6 m z betonu B-20,
  - ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-20 ,
  - zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm,
  - zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 7 mm,
  - fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr 38 cm,
  - fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr 25 cm,
  - fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr 25 cm podschody,
  - tynki zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie,
  - izolacja pionowa na zimno 1- sza warstwa z emulsji asfaltowej,
  - izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej,
  - roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi 0,6 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km,
  - zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kategorii 1-2 z dostarczeniem piasku,
  - zasypanie z zagęszczeniem wykopów walcem około grub 25 cm kat 1/2.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt zamienny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót .
 15. Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. ,, Budowa mieszkań socjalnych w m. Góra,,.
  Zamawiający: Gmina Góra, Góra
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy budynku mieszkalnego o ilości 12 mieszkań socjalnych w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 468,30 m2 i kubaturze 3474,90 m3 , oznaczonego nr 1 na planie zagospodarowania terenu. Projektowany budynek jest budynkiem jednorodzinnym , w którym znajdują się mieszkania socjalne . Budynek projektowany jest w technologii tradycyjnej jako murowany z pustaków ceramicznych bez konieczności wykonywania izolacji termicznej. Nad budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej - więźba dachowa w układzie jętkowo- płatwiowym, kryta blachą dachową na łatach lub deskowaniu. Stolarka PVC lub drewniane, drzwi wewnętrzne - drewniane. Podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. Budynek przyłączony zostanie do sieci wodno- kanalizacyjnej, wykonane zostanie przyłącze energetyczne. Ogrzewanie zostanie wykonane w formie pieców kuchennych z wężownicą na paliwo stale usytuowanych w pomieszczeniu kuchennym każdego z lokali mieszkalnych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące roboty: - roboty ogólnobudowlane, - roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne, - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, - instalacje wod- kan i grzewcza w budynku, - sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Dodatkowo, pomocniczo ( w obliczu wyboru wynagrodzenia ryczałtowego) załączono przedmiary robót, dotyczące branży budowlanej oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, dotyczących budynku, którego budowa stanowi przedmiot zamówienia. W razie wątpliwości co do zakresu przedmiotu zamówienia należy uznać, iż Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do ukończenia i właściwego funkcjonowania dzieła zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.. Jeżeli Wykonawca zakłada w ofercie rozwiązania równoważne winien je opisać w karcie rozwiązań równoważnych, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Na etapie oceny ofert Zamawiający w zakresie rozwiązań równoważnych zasięgnie opinii autora dokumentacji . Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu ,, nierównoważności,, zaproponowanych zamienników. UWAGA: sugeruje się Wykonawcom dokładną analizę zapisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 54, poz. 535 ze zmianami) na etapie obliczania ceny oferty..
 16. Przebudowa byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3 na muzeum i bibliotekę - II przetarg
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Wschowa
  1.Zakres prac obejmuje w szczególności: a)prace rozbiórkowe b)prace przy elewacjach; c)prace przy więźbie i pokryciu dachowym; d)izolacje fundamentów; e)prace związane z adaptacją wnętrz; f)prace związane z wykonaniem instalacji: - gazowej, - centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem kotłowni, - wodno-kanalizacyjnej, - przeciw pożarowej, - wentylacyjnej, - elektrycznej, - odgromowej. g)przeprowadzenie badań archeologicznych i architektonicznych.
 17. Dostosowanie obiektu do R.MZ z 10.11.2006 r. - przebudowa sali chorych na izolatkę (oddział onkologiczny) - DZ-751-22/10
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektu do R.MZ z 10.11.2006 r. - przebudowa sali chorych na izolatkę (oddział onkologiczny) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
  2. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7; 45331210-1; 45310000-3.
  3. Szczegółowy zakres robót jest opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ. Na dokumentację techniczna składa się:

  1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr 1 (94 stron).
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr 2 (22 stron).
  3) Przedmiar robót branża: ogólnobudowlana i instalacyjna.
  4) Przedmiar robót branża: elektryczna.
  5) Projekt - 10 szt.

  4. Wykonanie i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożarowej należy wykonać pod nadzorem firmy konserwującej urządzenia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
  5. Każdy wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
  6. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi wykonawca.
  7. Wykonawca będzie mógł wykonywać roboty w godzinach od 07:00 do 19:00.
  8. Zakres robót oraz odpowiedzialność wykonawcy obejmuje także:
  1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót budowlanych oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),
  2) wykonanie, przed przystąpieniem do robót, dokładnego przedmiaru robót,
  3) uwzględnienie utrudnień wynikających z wykonywania robót w czynnym obiekcie,
  4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz sporządzenie dokumentacji odbiorowej,
  5) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
  9. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę min. 5 - letniej gwarancji i rękojmi.
 18. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych, Leszno
  Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie w ilościach i sposobie wykonania określonym w SIWZ
 19. Modernizacja sektorów nr 7/1 i nr 6 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Leszno
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
  1) rozbiórka istniejących siedzisk, prefabrykowanych płyt betonowych i schodów,
  2) wyprofilowanie skarpy,
  3) wykonanie płyty żelbetowej ze stopniami i wylewkami pod siedziska,
  4) montaż siedzisk z polipropylenu, z oparciami, w kolorze niebieskim RAL 5017 typu NOVANTA - 3.40,
  5) wykonanie drogi na koronie stadionu, schodów wejściowych i barier ochronnych,
 20. wykonanie izolatek - oddział położniczy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
  Wykonanie izolatek na oddziale położniczym sale 19, 20 i 21.
 21. wykonanie kabin higieny osobistej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 22. remont sanitariatów
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 23. Przygotowanie infrastruktury do montażu kontenerowej stacji paliw w JW 3477 Leszno - wykonanie robót dodatkowych
  Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Poznań
 24. Budowa pawilonu handlowego przy cmentarzu komunalnym na ul. Osieckiej w Lesznie
  Zamawiający: Urząd Miasta Leszna, Leszno
 25. Remont łazienek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 26. Wykonanie ogrodzenia Parku 1000-lecia w Lesznie
  Zamawiający: Miejski Zakład Zieleni, Leszno
 27. Przystosowanie infrastruktury do montażu kontenerowej stacji paliw w Jednostce Wojskowej w Lesznie
  Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Poznań
 28. Modernizacja bandy toru żużlowego na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Leszno

Inne osoby dla Borowiak (156 osób):