Kogo reprezentuje osoba

Bośka Tadeusz

w KRS

Tadeusz Bośka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Bośka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Szadek (Łódzkie), Łask (Łódzkie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrysiak Krystyna, Andrzejewski Krzysztof, Beśka Andrzej Jan, Bośka Janina, Chmielewski Stanisław, Chojecki Jam, Dąbrowski Damian Sylwester, Figińska Teresa, Frank Lucyna, Frątczak Barbara, Gondzio Marzanna, Górczak Aneta, Jabczyńska Małgorzata, Jagieła Teresa, Kokorzycka Bożena Leokadia, Kowalczyk Agnieszka, Krawczyński Paweł, Krysiak Waldemar, Kubuś Alicja, Lipińska Danuta, Majda Mirosława, Maryniaczyk Józef, Mistrzak Krzysztof Józef, Musilak Józef, Olszacka Marzena, Orzoł Zdzisław Leszek, Pawlicka Alicja Maria, Pietras Jerzy, Polewska Henryka, Pośpieszyńska Barbara, Romek Dorota, Rowski Jerzy, Skonieczny Jerzy Józef, Skowron Sylwia, Sowińska Anna, Stamirowska Aleksandra, Stamirowska Eugenia, Stamirowski Tomasz, Szczepańska Marianna, Szubert Dorota Anna, Telega Lech, Wardęga Mirosława, Wojtczak Walerian, Wolski Krzysztof Jan, Zakrzewska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wroński Kazimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Angerman Daniel, Bartczak Jan Kazimierz, Błaszczyński Andrzej, Czupryniak Zenon Józef, Drzazga Jarosław Jan, Gniłka Zdzisław Jan, Guziński Włodzimierz Roman, Gwis Barbara, Janiak Andrzej Daniel, Kacała Leszek Czesław, Kacprzak Roman, Kaczorowska Ilona, Kot Grażyna Agnieszka, Krata Witold Paweł, Majdecka Krystyna Bronisława, Malinowski Stanisław, Marianowski Wojciech, Markowski Mirosław, Mielczarek Marceli, Polak Dariusz, Skorek Jerzy Andrzej, Skrzypiński Stanisław, Sokołowska Halina, Stawicka Elżbieta, Szymczak Grzegorz Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tyran Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Bank Spółdzielczy W Szadku, Szadek − KRS 0000131266
 3. Buczkowskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek, Buczek − KRS 0000622772
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Brodni, Brodnia Górna − KRS 0000222978
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Gawłowicach, Gawłowice − KRS 0000204055
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Goszczanowie, Goszczanów − KRS 0000189048
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kocinie, Kocina − KRS 0000207253
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Prusinowicach, Prusinowice − KRS 0000234406
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Szadku, Szadek − KRS 0000221207
 10. Ochotnicza Straż Pożarna We Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice − KRS 0000180487
 11. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 12. Prusinowickie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej W Prusinowicach, Prusinowice − KRS 0000178548
 13. Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe W Prusinowicach, Prusinowice − KRS 0000175837
 14. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Szadku, Starostwo Szadek − KRS 0000196990
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kaszew Rogatka, Kaszew − KRS 0000545009
 16. Stowarzyszenie Razem Dla Środowiska, Prusinowice Parcela − KRS 0000443206
 17. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa, Widawa − KRS 0000084006
 18. Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe, Szadek − KRS 0000155367
 19. Taxmasters Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000681165
 20. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych W Wojsławicach, Wojsławice − KRS 0000366440

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Błaszkach, Błaszki − KRS 0000119464
 2. Bank Spółdzielczy W Warcie, Warta − KRS 0000060906
 3. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Koźminek − KRS 0000084015
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Goszczanów − KRS 0000203844
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szadek − KRS 0000135656
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Buczku, Buczek − KRS 0000145044
 7. Ludowy Bank Spółdzielczy W Zduńskiej Woli, Zduńska Wola − KRS 0000133900
 8. Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łask − KRS 0000174229
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000046354
 10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eurodrew Sp. Z O.O., Szulec − KRS 0000097645
 11. Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Rolnik, Widawa − KRS 0000186924

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu dla Gminy Wodzierady w wysokości 304.968,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady
  Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu dla Gminy Wodzierady w wysokości 304.968,00 zł..
 2. Zamówienie na usługę prowadzenia obsługi bankowej Urzędu Skarbowego w Łasku
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Łasku, Łask
  1. Przyjmowanie - bez pobierania prowizji i opłat - wpłat gotówkowych z tytułu:
  a. podatku dochodowego od osób fizycznych,
  b. podatku od czynności cywilno prawnych,
  c. podatku od spadków i darowizn,
  d. podatku od towarów i usług,
  e. mandatów karnych kredytowanych, grzywien w związku z dobrowolnym poddaniem się karze oraz kosztów postępowania orzeczonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku,
  f. należności wpłaconych przez poborców skarbowych na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku jako organu podatkowego i egzekucyjnego,
  g. wpłaty własne dot. np. zwrotu kosztów za telefony służbowe i zwrot części kosztów za usługi świadczone z ZFŚS.
  2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wpłat gotówkowych, w stosunku do których podatnicy zobowiązani są na mocy ustawy do dokonywania zapłaty podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w Łasku w formie polecenia przelewu,
  3. Dokonywanie wypłat gotówkowych - bez pobierania opłat i prowizji z tytułu:
  a. nadpłat i zwrotów podatku dla podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej,
  b. zwrotów niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w związku ze zmianą stawki VAT na materiały budowlane,
  c. innych wypłat na podstawie dyspozycji Zamawiającego (np. zwrotu mylnie pobranej opłaty skarbowej bądź błędnie wpłaconej kwoty podatku itp.) ,
  4. Przekazanie na wskazany rachunek Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim, środków nie podjętych przez osoby uprawnione do ich otrzymania, po upływie 60 dni od dnia przekazania tych środków przez zamawiającego.
  5. Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie zamawiającego, w dni robocze (poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8:00-15:00, we wtorek w godz. 8:00-17:00) oraz w dodatkowych terminach na wniosek Zamawiającego. Obsługa kasowa prowadzona będzie w wydzielonym, przeszklonym boksie , usytuowanym na parterze o pow. 8,4 m2.
  6. Przekazywanie wpłat, przyjętych w punkcie obsługi kasowej, na odpowiedni rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w NBP, następnego dnia roboczego,
  7. Stosowanie przy realizacji wszelkich wpłat podatkowych reguł, wzorów i norm prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 236, póz. 1636).
 3. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Szadek w 2010 roku w wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy) - II postępowanie.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Szadku, Szadek
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Szadek w 2010 roku w wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy) - II postępowanie.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy:
  a) Planowane uruchomienie kredytu: październik lub listopad 2010 r. (możliwość w pierwszym dniu po zawarciu umowy kredytowej) po pisemnej dyspozycji Zamawiającego.
  3. Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek od kwoty kredytu oraz prowizji.
  4. Prowizja pobrana będzie przez Wykonawcę od uruchomionego kredytu.
  5. Okres spłaty - 10 lat, przewiduje się karencję w spłacie kapitału, spłata I raty kredytu w kwocie 10.000,00zł do 30.06.2011.
  6. Kredyt spłacany będzie w latach 2011-2020 na podstawie harmonogramu spłaty rat kapitałowych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, płatnych w datach określonych w w/w harmonogramie, począwszy od dnia 30.06.2011 r. do dnia 30.06.2020 r.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
  8. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
  9. Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę innych prowizji i opłat, poza prowizją wskazaną w pkt 4.
  10. Kredyt będzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .
  11. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.
  12. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 6 - Wzór Umowy §7.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
  Kod CPV: 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 4. Dostawa mleka i produktów mleczarskich, mięsa świeżego drobiowego,wołowego, wieprzowego oraz wędlin, zboża, ziemniaków, warzyw i owoców, różnych artykułów spożywczych, ryb mrożonych i śledzi przetworzonych oraz pieczywa w 6 pakietach dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Dostawa mleka i produktów mleczarskich, mięsa świeżego drobiowego,wołowego, wieprzowego oraz wędlin, zboża, ziemniaków, warzyw i owoców, różnych artykułów spożywczych, ryb mrożonych i śledzi przetworzonych oraz pieczywa w 6 pakietach dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
 5. Dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2 w Łodzi, Łódź
  Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi produktów mleczarskich, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) następującym kodem: 15500000 - 3 jako produkty mleczarskie, w szacunkowych ilościach i asortymencie wskazanych w sposób jednoznaczny jak jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań opisanych Polskimi Normami Jakościowymi i obowiązującymi certyfikatami jakości, jak też bezpieczeństwa, wymaganymi odrębnymi przepisami.
 6. Dostawy: mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2%, ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I, sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I, sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I, dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest/są:
  Część I
  mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2% - PN-A-86003:1996 - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 15511100-4 w szacunkowej ilości około 160 000 litrów,
  ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I - PN-91/A-86300 wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15542100-0 na szacunkową ilość około 12 500 kilogramów.

  Część II
  sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I PN-A-86233 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15543000-6 w szacunkowej ilości 3 200 kilogramów ,
  sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I PN-68-A-86230 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15544000-3 w szacunkowej ilości 3 100 kilogramów,klasy I
 7. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Zamawiającego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb artykułów spożywczych dla kuchni szpitalnej. CPV - 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Dla potrzeb realizacji przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety: Pakiet nr Opis 1 Mleko i produkty mleczne - CPV - 15500000-3 Produkty mleczarskie 2 Pieczywo - CPV - 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 3 Mięso i jego przetwory - CPV - 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 4 Mięso drobiowe i jego przetwory - CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne pakiety. Oferta niezawierająca pełnego asortymentu określonego w pojedynczym pakiecie zostanie odrzucona. 3. Zamówienia dostaw będą odbywały się faksem z jednodniowym wyprzedzeniem. Dla pakietu nr 1 dostawy będą się odbywały codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. Dla pakietu nr 2 dostawy będą się odbywały codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. Dla pakietu nr 3 dostawy będą się odbywały 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki. Dla pakietu nr 4 dostawy będą się odbywały 3 razy w tygodniu : w poniedziałki, środy i piątki. W sytuacji, gdy w dzień dostawy będzie świętem ustawowo wolnym od pracy, terminy dostaw będą ustalane odpowiednio wcześniej. 4. Odbiór jakościowo-ilościowy przedmiotu zamówienia będzie przebiegał w magazynie zamawiającego. Uwaga - Pakiet nr 2 - Niezużyte pieczywo będzie zwracane następnego dnia po dostawie. Wykonawca będzie zobowiązany od odliczenia zwróconego pieczywa od wielkości zrealizowanej dostawy. 5. Wykonawcy będą dostarczać zamówiony asortyment własnym transportem, przystosowanymi do tego celu pojazdami, na własny koszt i ryzyko. 6. Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć produkt wytworzony zgodnie z: - ustawą z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225), - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 187. poz. 1577 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, w tym między innymi z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno spożywczych (Dz. U. Nr 17, poz. 1733), dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej, a w szczególności: Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34, str. 319), a także zapisami specyfikacji oraz dołączonym do umowy opisem przedmiotu zamówienia. 7.Dostarczone produkty będą posiadały normy jakościowe, sanitarno-epidemiologiczne dopuszczające zamawiany towar do zbiorowego żywienia w szpitalu. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywać na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawców na koniec miesiąca rozliczeniowego, za faktycznie zrealizowane dostawy. 9. Minimalny termin płatności za faktury 30 dni od dnia dostarczenia faktury..
 8. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Dostawę - szczegółowy opis wraz z szacunkowymi ilościami zawiera załącznik do SIWZ nr 2.

  1. Masło Ekstra świeże, kostka 200g kg 2900
  2. Mleko 2% tłuszczu, pakowane w worki foliowe 10 l litr 38000
  3. Ser żółty twardy (Gouda, Edamski) kg 230
  4. Ser topiony pakowany po 100g (Mazurski, Gouda) szt. 3000
  5. Śmietana 12% UHT pakowana po ½ l szt. 1080
  6. Twaróg półtłusty o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, pakowany w kostki po 0,5 kg kg 2700
  7. Margaryna zwykła, 250g kostka kg 280
  8. Olej uniwersalny, butelka 1 l. szt. 320
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Goszczanów, Goszczanów
  Przedmiot zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł. 2. KOD CPV - 66130000-0 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.11. 2015 roku. 4. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Gminy. I transza - najpóźniej 10.08.2009 roku. Wysokość i terminy przekazania pozostałych transz będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą. Przekazanie nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 3 dni przed uruchomieniem transzy. 5. Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 28 lutego 2010 roku 6. Spłata kapitału i odsetek w 24 ratach, 4 razy w roku, w latach od 2010 - 2015, w następujących terminach : 28 luty, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 7. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), 8. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się że rok liczy 365 dni. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 10. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 11. Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu 12. Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i przekazaniu kredytu na konto Gminy 13. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowania. Uwaga! Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego, do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: - Uchwałę Nr XXIV/90/08 Rady Gminy Goszczanów z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wraz z załącznikiem Nr 6 i 12 - Uchwałę Nr XXX/104/09 Rady Gminy Goszczanów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz z załącznikiem Nr 5 i 6 - Uchwałę Nr XXX/105/09 Rady Gminy Goszczanów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009. - Uchwała Nr IV/135/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości sfinansowania deficytu oraz prognozy kwoty długu przedstawionej przez Gminę Goszczanów - Sprawozdanie finansowe Rb - NDS za 2008 rok, - Sprawozdanie finansowe Rb - Z za 2008 rok, - Sprawozdanie finansowe Rb - N za 2008 rok, - Sprawozdanie finansowe Rb - 27S za rok 2008, - Sprawozdanie Finansowe Rb - 28S za rok 2008. - Uchwała Nr IV/18/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goszczanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok, - Uchwała Nr XXVIII/102/09 Rady Gminy Goszczanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczanów . W przypadku gdy w/w dokumenty zdaniem Wykonawcy są niewystarczające do określenia zdolności kredytowej zamawiającego Wykonawca zgodnie z Art 38 Prawa zamówień publicznych powinien zwrócić się do Zamawiającego o Wyjaśnienie treści SIWZ w tym zakresie.
 10. dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Łódź
  1.Mleko spożywcze 2% tłuszczu w ilości szacunkowej 115140 l.
  2.Ser twarogowy półtłusty krajanka w ilości szacunkowej 7800 kg.
  3.Ser topiony w ilości szacunkowej 2400 kg.