Kogo reprezentuje osoba

Budyta Adrian Mateusz

w KRS

Adrian Mateusz Budyta

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adrian
Drugie imię:Mateusz
Nazwisko:Budyta
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1994 r., wiek 26 lat
Miejscowości:Otwock (Mazowieckie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budyta Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adex Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000072171

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Młodej 22A m 3 w Warszawie.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
 2. remont pustostanów
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont pustostanów w budynku mieszkalnym przy ul. Gruntowej 77 lok 1 oraz lok 3 w Warszawie.
 3. Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 m 7 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
 4. Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 m 4 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 m 4 w Warszawie
 5. Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Szreniawskiej 3 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Szreniawskiej 3 w Warszaw
 6. remont pustostanów
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Derkaczy 33 lok 2 oraz w budynku przy ul. Jabłecznej 3 lok 4 w Warszawie.
 7. remont dachu
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Technicznej 14 w Warszawie.
 8. remont pustostanów
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Młodej 24 lok 5 oraz przy ul. Młodej 22A lok 2 w Warszawie.
 9. remont pustostanów
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Bysławskiej 102 lok 2 oraz w budynku mieszkalnym przy ul. Drozdowej 5A lok 1 w Warszawie.
 10. Remont lokalu (pustostan) nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont lokalu (pustostan) nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.
  Dokładny zakres robót określają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysy ofertowe, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1,2,3 i 4 do niniejszej umowy, będące jej integralną częścią.
 11. Remont pustostanu ul. Króla Maciusia 13A m 6 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont pustostanu ul. Króla Maciusia 13A m 6 w Warszawie
 12. remont pustostanów
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Brzostowskiej 26 lok 1A oraz przy ul. Króla Maciusia 13 lok 23
 13. Remont lokali (pustostanów) nr 5 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Czytelniczej 7 oraz w lokalu (pustostan) nr 5A w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 w Warszawie.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Remont lokali (pustostanów) nr 5 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Czytelniczej 7 oraz w lokalu (pustostan) nr 5A w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 w Warszawie.
  Szczegółowy zakres robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy ofertowe stanowiąca odpowiednio załączniki nr 1 oraz 2,3,4,5,6,7,8,9,10 do umowy
 14. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie altany śmietnikowej zlokalizowanej przy budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 15 w Międzyrzeczu
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie altany śmietnikowej zlokalizowanej przy budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 15 w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiar robót (załącznik nr 2 do umowy). Wykonawca w celu sporządzenia oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca, w którym będą realizowane roboty budowlane. Wizja lokalna powinna odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku jeśli w jakiejkolwiek części dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń oznacza to, iż Zamawiający wymaga użycia
  materiałów i urządzeń spełniających w stopniu co najmniej takim samym wszystkie wymagania Zamawiającego jak materiały i urządzenia wskazane poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
 15. Roboty budowlane polegające na malowaniu altan śmietnikowych oraz murów oporowych przy zjazdach do garaży na osiedlu przy ul. Koszarowej 6-8 we Wrocławiu
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Roboty budowlane polegające na malowaniu altan śmietnikowych oraz murów oporowych przy zjazdach do garaży na osiedlu przy ul. Koszarowej 6-8 we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiar robót (załącznik nr 2 do umowy)
 16. Wykonanie remontu 2 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5B m. 18 oraz przy ul. Spadochroniarzy 5C m. 9
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu 2 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5B m. 18 oraz przy ul. Spadochroniarzy 5C m. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiar robót (załącznik nr 2 do umowy). Wykonawca w celu sporządzenia oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym będą realizowane roboty budowlane. Wizja lokalna powinna odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku jeśli w jakiejkolwiek części dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń oznacza to, iż Zamawiający wymaga użycia materiałów i urządzeń spełniających w stopniu co najmniej takim samym wszystkie wymagania Zamawiającego jak materiały i urządzenia wskazane poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
 17. Roboty remontowo - budowlane w budynkach komunalnych Gminy Halinów w 2013 roku
  Zamawiający: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa, Halinów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
  1) zadanie 1 - remont klatki schodowej w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 82 w Okuniewie gm. Halinów;
  2) zadanie 2 - wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Halinów w 2013 roku;
  3) zadanie 3 - krycie, uszczelnienie i naprawa dachów w budynkach mieszkalnych i w budynku przychodni w Gminie Halinów.