Kogo reprezentuje osoba

Buśkiewicz Anatol Marian

w KRS

Anatol Marian Buśkiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anatol
Drugie imię:Marian
Nazwisko:Buśkiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwaniak Kamińska Joanna, Korman Albert Krzysztof, Protasiuk Edyta Olga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sudyka Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Axan Gaz Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000713166
 2. Axan Import Trading Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000754585
 3. Bruo Biuro Rachunkowe Usługi Outsourcing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000714087
 4. Emporium Sp. Z O.O., Bielany Żyłaki − KRS 0000462246
 5. Emporium Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kowiesy − KRS 0000730892
 6. Inflora-kraków Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością, Węgrzce − KRS 0000133933
 7. Kea System Sp. Z O.O., Bielany − KRS 0000397318
 8. Kea System Transport Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000725223
 9. Korat Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000182737
 10. Mgh Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000474478
 11. Nova Energia Sp. Z O.O., Sokołów Podlaski − KRS 0000562969
 12. Skot Deweloper Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000724373
 13. Terminal Przeładunkowy Zabłotczyzna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000162773
 14. Vastel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000399854
 15. Venor-pośrednictwo Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000073933

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Axan Gaz Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielany-żyłaki − KRS 0000719921
 2. Axan Retail Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielany-żyłaki − KRS 0000748994

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Janów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan skroplony do celów grzewczych w szacunkowej ilości ok. 24 510m3. W zakres zamówienia wchodzi ponadto: Dostawa i montaż pięciu zbiorników naziemnych o maksymalnym poborze ciągłym 5,0 kg/h wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego w tym: wszelkie koszty związane z posadowieniem instalacji zbiornikowej, w tym koszty prób, atestów, nadzoru itp. Instalacja na zbiornikach systemu wysyłającego rzeczywiste dane zużytego gazu do Wykonawcy, która na tej podstawie wystawia rachunek. Dzierżawa pięciu zbiorników naziemnych na gaz wraz z armaturą zbiornikową oraz z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT, w tym: przeprowadzenia szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej.
 2. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie: ilość zadań IV
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, Wola Rębkowska
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego) w stacjach paliw Dostawcy oraz dostawę oleju opałowego do kotłowni z podziałem na zadania ilość zadań IV:
  ZADANIE NR I - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45.
  ZADANIE NR II - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Trojanowie.
  ZADANIE NR III - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Maciejowicach.
  ZADANIE NR IV - Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej w Trojanowie.
  Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w planowanej wysokości do 3% wartości umownej brutto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji transakcji.
  Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe. Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, pobierane będzie w oznakowane pojemniki Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
  Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów)
 3. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie.
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywną sprzedaż i dostawę oleju napędowego do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - magazyn paliw Stacji Badawczej w Popielnie. Zamówienie nie zostało podzielono na Części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Przedmiot umowy obejmuje sprzedaż i dostawę przez Wykonawcę oleju napędowego ON w ilości maksymalnej - 70.000 litrów. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia minimum 50.000 litrów oleju napędowego. 3.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy, ilości oraz inne informacje zostały określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja). 4. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przewidzianej przez Zamawiającego na realizację zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 4. Dostawa olejów napędowych, silnikowych oraz oleju opałowego dla potrzeb ZD ITP
  Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn
  Dostawa olejów napędowych, silnikowych oraz oleju opałowego dla potrzeb ZD ITP
 5. Dostawa paliwa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.
 6. Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2016 oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Pionkach, Pionki
  Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki. Olej napędowych w ilości maksymalnej 70 000 litrów na rok benzyny bezołowiowej 95 w ilości maksymalnej 6500 litrów na rok