Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:267 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323
 10. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 11. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa następującego sprzętu medycznego: kardiomonitory - 2 szt.; defibrylator - 1 szt.; respirator noworodkowy - 1 szt.; respirator transportowy - 1 szt., myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 2 szt. laser terapeutyczny - 1 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu : 1) kardiomonitory - 2 szt.. 2) defibrylator - 1 szt., 3) respirator noworodkowy - 1 szt., 4) respirator transportowy - 1 szt., 5) myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 2 szt., 6) laser terapeutyczny - 1 szt. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu, 3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu - w siedzibie Zamawiającego, 4) serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu
 2. Dostawa następującego sprzętu medycznego: stół rehabilitacyjny - 3 szt.; urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych - 1 szt.; pompy infuzyjne - 4 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu : stół rehabilitacyjny - 3 szt.; urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych - 1 szt.; pompy infuzyjne - 4 szt. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu, 3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu - w siedzibie Zamawiającego, 4) serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu
 3. DOSTAWA LEKÓW, WYROBÓW ORAZ LEKÓW WETERYNARYJNYCH, WYROBÓW ORAZ OPATRUNKÓW MEDYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na dostawę dostawę leków, wyrobów oraz leków weterynaryjnych, wyrobów oraz opatrunków medycznych i drobnego sprzętu wyposażenia medycznego
 4. Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego z zakresu perinatologii.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Wrocław
  1. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania.
  a) Zad. nr 1: Defibrylator dwufazowy z kardiowersją - 1 szt.;
  b) Zad. nr 2 : Rozszerzenie opcji respiratorów Servo - 2 szt.;
  c) Zad. nr 3 : Monitor funkcji życiowych z akcesoriami - 1 szt.;
  2. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane lub wszystkie zadania.
  3. Szczegółowe parametry techniczne opisano w Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 1 do SIWZ.
  4.Parametry podane w załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie nr 2 Parametry wymagane - wymóg graniczny stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak dokonania przez Wykonawcę wpisu w rubryce Parametr oferowany zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru.
  5.Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa. Dostawę należy rozumieć jako sprzedaż urządzenia w myśl art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6.Zamawiający poprzez bezpłatny serwis pogwarancyjny rozumie wykonanie wszelkich napraw i przeglądów okresowych w okresie minimum 2 lat po upływie okresu gwarancji. Wykonawca zapewnia serwis techniczny, pokrycie kosztów dojazdu inżyniera serwisu, kosztów roboczogodziny. Zamawiający w tym okresie pokrywa jedynie koszty użytych materiałów i części zamiennych wykorzystanych do naprawy urządzenia.
  7. Dostarczony sprzęt szpitalny musi być fabrycznie nowy, wyprodukowane po 01.01.2015r. a poszczególne ich elementy muszą współdziałać ze sobą w sposób kompatybilny.
  8. Dostarczany asortyment nie może być przedmiotem wcześniejszych prezentacji, pokazów, próbnych testów, itp.
  9. Oferowany sprzęt szpitalny musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i kosztów.
  10. Do oferty należy dołączyć materiały firmowe np. foldery, broszury, katalogi, ulotki zawierające opis parametrów technicznych oferowanego asortymentu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, a także poprzez zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
  12.Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, ponadto musi posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.
  13.Wykonawca w ramach dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
  a) Montażu, instalacji, pierwszego uruchomienia sprzętu szpitalnego w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy;
  b) Przeprowadzenia na wniosek Zamawiającego szkolenia personelu medycznego w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku;
  c) Udzielenia pełnej min. 2 letniej gwarancji, liczonej od dnia uruchomienia urządzenia + min. 2 lata bezpłatnego serwisu (płatne tylko koszty materiałowe)
  d) Przeprowadzenia w ramach serwisu bezpłatnych przeglądów okresowych z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzenia, lecz nie rzadziej niż jeden przegląd w roku.
  e) Dołączenia instrukcji użytkowania każdego z urządzeń w języku polskim oraz dokumentacji techniczno - serwisowej w języku polskim wraz z kartami gwarancyjnymi.
  14. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć własnym środkiem transportu i na swój koszt oraz zamontować i uruchomić oferowany sprzęt szpitalny .
  15. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu szpitalnego przez cały okres trwania gwarancji.
  16. Oferowany sprzęt szpitalny nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich.
 5. Defibrylatory AEG z elektrodami, defibrylator z elektrodami, aparat do Kriochirurgii, kardiomonitor transportowy, laser YAG, kardiomonitory.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Pakiet nr 2 - defibrylator z elektrodami - 1 szt
  Pakiet nr 3 - aparat do kriochirurgii - 1 szt
  Pakiet nr 4 - kardiomonitor transportowy - 1 szt
  Pakiet nr 5 - laser YAG - 1 szt
  Pakiet nr 6 - kardiomonitory 2 szt
 6. ZP/2 - artykuły medyczne/2015
  Zamawiający: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów medycznych, materiałów do dezynfekcji, sprzętu medycznego, materiałów pościelowych, elektrod EKG do SP ZOZ RM-MEDITRANS Siedlce, sukcesywnie wg aktualnych potrzeb do 30.06.2016..
 7. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
 8. Dostawa 10 szt ambulansów sanitarnych typu C DLA POTRZEB wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa 10 szt fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach.Szacunkowa wartość pakietuI 3.981.564,00 zł, szacunkowa wartość pakietu II 1.273.120,00 zł. Dostawa ambulansów będzie realizowana w dwóch etapach Etap I dostawa pojazdów bazowych,Etap II zabudowa specjalistyczna na ambulanse typu C
 9. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
  Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy Pakiet I Leki,Pakiet II Materiały opatrunkowe,Pakiet III Środki dezynfekcyjne,Pakiet IV Rękawice,Pakiet V Sprzęt Medyczny ,Pakiet VI Materiały Medyczne Jednorazowego Użytku, Pakiet VII Gaziki,Pakiet VIII Elektrody

  Szacunkowa wartość 2627830,00 zł brutto
 10. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dalej zwanej SIWZ.

  Zadanie 1. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Schiller
  Zadanie 2. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Varia
  Zadanie 3. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Duchmed
  Zadanie 4. Serwis, naprawa i legalizacja wag lekarskich firmy Mensor
  Zadanie 5. Serwis i naprawa sprzętu medycznego Philips
  Zadanie 6.Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dräger
  Zadanie 7. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope
  Zadanie 8. Serwis i naprawa aparatu do hemofiltracji
  Zadanie 9. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Seca
  Zadanie 10.Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medline
  Zadanie 11. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Meditech
  Zadanie 12. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Debson
  Zadanie 13. Serwis i naprawa kardiostymulatorów
  Zadanie 14. Serwis i naprawa stołu operacyjnego Medifa
  Zadanie 15. Serwis i naprawa lampy sufitowej firmy Simeon
  Zadanie 16. Serwis i naprawa wózków do transportu pacjenta firmy Merivara Corp
  Zadanie 17. Naprawa podstaw (mocowań) do defibrylatorów Zoll M-series i E-series
  Zadanie 18. Naprawa palmtopów firmy Asus
  Przeglądy serwisowe odbywać się będą z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania właściwego wpisu do Paszportu Technicznego dla danego urządzenia oraz potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy. Szacunkowa wartość zamówienia to 47 152 EURO
 11. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, Krosno
  Dostawa ambulansu sanitarnego typu C fabrycznie nowego rok produkcji 2015 do siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
 12. Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w siedzibie Zamawiającego ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ, zgodnie z podziałem na pakiety 1 - 21.
 13. Dostawa ambulansu sanitarnego dla SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną wyposażonego w nosze medyczne i transporter dla SPZOZ w Łukowie w ilości 1 szt.

  Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
  Oferowany ambulans w szczególności musi:
  a) być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r., kompletny, oznakowany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,
  b) być nieużywany - tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych,
  c) spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382).
  d) spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.).
  e) oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865 -. Pojazd fabrycznie nowy.
  gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia
  f) wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji.
 14. Dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : dostawa materiałów medycznych spełniających wymagania opisane w niniejszej siwz. Wykazy asortymentowo-ilościowe zawarte są
  w załączniku nr 2a do siwz.
  2. Postępowanie podzielone jest na 8 części:
  1) - część nr 1 elektrody do defibrylatora LIFEPAK 12,15
  2) - część nr 2 elektrody do defibrylatora ZOLL
  3) - część nr 3 hydrożele
  4) - część nr 4 papier do defibrylatorów LIFEPAK 12, 15
  5) - część nr 5 papier do defibrylatorów ZOLL
  6) - część nr 6 pojemniki do ssaka Zeiner
  7) - część nr 7 różne materiały medyczne
  8) - część nr 8 materiały do ssaka Boscorol
 15. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dalej zwanej SIWZ.
  Zadanie 1. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Reynolds.
  Zadanie 2. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Sscor.
  Zadanie 3. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy BTL.
  Zadanie 4. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Schiller.
  Zadanie 5. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Aspel.
  Zadanie 6. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Nonin.
  Zadanie 7. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Roche.
  Zadanie 8. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Varia.
  Zadanie 9. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Oxylitre.
  Zadanie 10. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dedalus.
  Zadanie 11. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Duchmed.
  Zadanie 12. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Ascor.
  Zadanie 13. Serwis i naprawa sprzętu medycznego Arcomed AG.
  Zadanie 14. Serwis i naprawa - kardiomonitory.
  Zadanie 15. Serwis i naprawa platformy Auto-Pulse firmy Zoll.
  Zadanie 16. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Walch Allyn.
  Zadanie 17. Serwis i naprawa noszy podbierających firmy Ferno.
  Zadanie 18. Serwis i naprawa Centrali Monitorującej firmy Philips.
  Zadanie 19. Serwis, naprawa i legalizacja wag lekarskich firmy Mensor.
  Zadanie 20. Serwis i naprawa sprzętu medycznego Philips.
  Zadanie 21. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medima.
  Zadanie 22. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medtronic.
  Zadanie 23. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dräger.
  Zadanie 24. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope.
  Zadanie 25. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Boscarol, Ferno, GCE, Smiths, Propaq, Welch Allyn, Zoll.
  Zadanie 26. Serwis i naprawa aparatu do hemofiltracji.
  Zadanie 27. Serwis i naprawa ergometru i leżanki rowerowej.
  Zadanie 28. Serwis i naprawa respiratora I-vent 201.
  Zadanie 29. Serwis i naprawa aparatu usg z Dopplerem naczyniowym.
  Zadanie 30. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Seca.
  Zadanie 31. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Awamed.
  Zadanie 32. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medline.
  Zadanie 33. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medirol.
  Zadanie 34. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Stryker.
  Zadanie 35. Serwis i naprawa kapnometrów Emma.
  Zadanie 36. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Meditech.
  Zadanie 37. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Debson.
  Zadanie 38. Serwis i naprawa aparatów do dezynfekcji Nocospray.
  Zadanie 39. Serwis i naprawa kardiostymulatorów.
  Zadanie 40. Serwis i naprawa stołu operacyjnego Medifa.
  Zadanie 41. Serwis i naprawa lampy sufitowej firmy Simeon.
  Zadanie 42. Serwis i naprawa wózków do transportu pacjenta firmy Merivaara Corp.
  Zadanie 43. Serwis i naprawa ssaka jezdnego Hospivac.
  Zadanie 44. Serwis i naprawa łóżek szpitalnych.
  Zadanie 45. Serwis i naprawa wózka transportowego dla pacjentów Savion.
  Zadanie 46. Serwis i naprawa stołu zabiegowego Panda.
  Zadanie 47. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Stolter.
  Zadanie 48. Serwis i naprawa łóżek szpitalnych firmy Linet.
  Zadanie 49. Naprawa podstaw (mocowań) do defibrylatorów Zoll M-series i E-series.
  Zadanie 50. Naprawa palmtopów firmy Asus.
  Przeglądy serwisowe odbywać się będą z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania właściwego wpisu do Paszportu Technicznego dla danego urządzenia oraz potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy. Szacunkowa wartość zamówienia to 147 351 EURO.
 16. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Nr sprawy 4-JAM-2015-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży. Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ
 17. Dostawa drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
  Zad. 1 - ubiory dla pracowni cytostatycznej - 7 po. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 2 - fartuchy i prześcieradła. - 8 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 3 - fartuchy, serwety, pokrowce - 8 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 4 - rurki - 7 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 5 -termometr czołowy - 1 poz. asort. w ilości 52 szt.;
  Zad. 6 - spodnie włókninowe krótkie, maski, czepki - 6 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 7 - staplery okrężne - 12 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 8 - klipsy do klipsownicy laparoskopowej - 3 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 9 - sonda bipolarna i elektrody do monitorowania
  nerwu krtaniowego - 2 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 10 - kaniula dożylna bezpieczna z dod. portem bocznym - 1 poz. asort. w ilości 20 000 szt.;
  Zad. 11 - ochraniacze na nogi - 1 poz. asort. w ilości 2 200 szt.;
  Zad. 12 - rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem - 7 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 13 - wkład do ssaka - 1 poz. asort. w ilości 80 szt.;
  Zad. 14 - wapno sodowane z indykatorem kanister a 4,5 kg - 1 poz. asort. w ilości 160 szt.;
  Zad. 15 - okulary do fototerapii - 1 poz. asort. w ilości 300 szt.;
  Zad. 16 - worki kolostomijne i ileostomijne - 1 poz. asort. w ilości 1 100 szt.;
  Zad. 17 - maski tlenowe, cewniki do podawania tlenu - 6 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 18 - ostrza chirurgiczne i trzonki do ostrzy - 4 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 19 - pojemniki na mocz - 4 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 20 - maski krtaniowe ju. - 8 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 21 - z-wy do drenażu wewnętrznego dróg moczowych - 6 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 22 - system zamknięty do odsysania wydzieliny z drzewa
  oskrzelowego - 5 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 23 - termometr do pomiaru temperatury na ciele człowieka,
  czoło,powieka, żyła szyjna - 1 poz. asort. w ilości 6 szt.;
  Zad. 24 - ciśnieniomierz elektroniczny - 1 poz. asort. w ilości 7 szt.;
  Zad. 25 - paski mocujące do rurek tracheostomijnych
  i układ oddechowy - 4 poz. asort. w różnych ilościach;
  Zad. 26 - ciśnieniomierze - 2 poz. asort. w różnych ilościach.
 18. Dostawa ambulansu typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
  Dostawę ambulansu typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem tj. nosze główne, transporter noszy, deska ortopedyczna, krzesło transportowe, płachta ratownicza, materac próżniowy ortopedyczny, pojemnik reimplatacyjny, kask ratowniczy
 19. Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.
 20. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym środkiem transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 (części 1-13) lub do Magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 (część 14), w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ
 21. Sprzęt medyczny z podziałem na 7 grup . Zakup w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie .
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 22. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 23. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/13/2015
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 24. Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10
  Zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa
 25. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 26. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 27. DOSTAWA AMBULANSU TYPU S
  Zamawiający: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Hel
 28. Dostawa myjni do endoskopów, krzesełka kardiologicznego oraz wózka anestezjologicznego
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 29. Sprzedaż i dostarczenie rękawic jednorazowych, obłożeń do zabiegów angiograficznych oraz prześcieradeł na nosze. Znak sprawy: 11/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 30. DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 31. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Znak sprawy: 9/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 32. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Znak sprawy: 9/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 33. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 34. Dostawa 1 szt. kardiomonitora przenośnego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 35. Dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego , fonendoskopów internistycznych, wzierników krtaniowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 36. Przetarg nieograniczony ZP - 05/15 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSW w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Kraków
 37. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 38. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 39. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
 40. Dostawa duodenoskopu i kardiomonitora na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
 41. Dostawa sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia - 23 zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 42. zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 43. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 44. ZP49/2014 Zakup oraz sukcesywne dostawy akcesoriów jednorazowego użytku do defibrylatora marki ZOLL X-Series
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 45. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 46. Zaopatrzenie Oddziałów Intensywnej Terapii, Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii, Oddziału Chorób Płuc oraz Patomorfologii
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 47. Dostawa komory do prac w izolacji oddechowej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 48. Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 49. Dostawa 5 szt. defibrylatorów transportowych.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 50. 22/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 51. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia, numer sprawy: 904/NBO/ZP/D/2014 na dostawę respiratora transportowego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 52. dostawa sprzętu medycznego: defibrylatora i respirator dla zespołów ratownictwa medycznego
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 53. ZP40/2014 Zakup oraz dostawa respiratora i defibrylatora transportowego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 54. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - XIV części
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 55. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 56. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z podziałem na 8 ( osiem ) zadań - pakietów dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze.
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 57. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 58. Dostawa urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 59. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Piekary Śląskie
 60. DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 61. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 62. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 37/ZPN/14
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 63. Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 64. Zakup sprzętu medycznego - defibrylatora dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie
  Zamawiający: Powiat Lubiński, Lubin
 65. Dostawę opatrunków i obłożeń.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
 66. Dostawa kardiomonitorów wraz z wyposażeniem, nr PN-114/14/TM
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 67. na dostawa w II pakietach : ambulansów z wyposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, w których zamontowany zostanie defibrylator z możliwością wykonywania teletransmisyjnego EKG (2 pojazdy) oraz wyposażenia medycznego do 2 szt. ambulansów drogowych typu C.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 68. Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego.
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 69. Zakup ambulansu drogowego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 70. Dostawy urządzeń medycznych
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 71. DLG.39.400.3/14 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
 72. Usługa w zakresie okresowych przeglądów technicznych w tym konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-48)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 73. Dostawa materiałów opatrunkowych 23 ZP 2014
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 74. Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych zwanych dalej pojazdami bazowymi dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Katowice
 75. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku DZP/63/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 76. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 77. ZP/5 - Artykuły medyczne/2014
  Zamawiający: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Siedlce
 78. Dostawy materiałów medycznych w 28 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 79. DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU C.
  Zamawiający: Gminne Centrum Zdrowia - Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, Olsztynek
 80. Zakup drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 81. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego oraz akcesorii do aparatów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 82. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki), na bazie pojazdu bazowego typu furgon z przedziałem medycznym i wyposażeniem wynikającym z siwz
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 83. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nr sprawy: 23/PN/14
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
 84. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych - 5 pakietów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 85. Dostawa monitora parametrów życiowych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 86. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 87. Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 80 pakietach w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 88. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych (9 Zadań)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 89. Dostawa ambulansu drogowego typu B dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Leszno
 90. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 91. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 92. Dostawa kardiomonitorów kompaktowych wraz z centralą monitorującą
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
 93. Dostawa ambulansu transportowego typu A2 dla SPZZOZ w Kozienicach (II)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Kozienice
 94. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 95. ZP26/2014 KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU TELETRANSMISJI DANYCH DLA UŻYTKOWANYCH DEFIBRYLATORÓW ZOLL
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 96. D25A/252/3-9rj/14 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu aparatury medycznej znajdującej się Szpitalu Morskim im. PCK Sp. z o. o.
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 97. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 98. P/8/2014 DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO TYPU B WRAZ Z ZABUDOWĄ ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, Opole
 99. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 100. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 101. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica

Inne osoby dla Byrska Posmyk (58 osób):