Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:439 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 10. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332
 2. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji, elektrody do długookresowego monitorowania, układ oddechowy
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
  Zadanie nr 1 Kaniule, obturatory, koreczki 1) Kaniule do żył obwodowych 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G - 90 000 szt.; 2) Obturatory do kaniul 16G, 17G, 18G, 20G, 22G - 20 000 szt.; 3) Koreczki do kaniul - 100 000 szt.; Zadanie nr 2 Kaniule do żył obwodowych dla dzieci 1) Kaniule do żył obwodowych dla dzieci 24G – 0,7; 26G – 0,6 - 18 000 szt.; Zadanie nr 3 Opatrunki na wkłucia jałowe, jednorazowego użytku 1) Opatrunek włókninowy 75-85mm x 50-70mm - 170 000 szt.; 2) Opatrunek przezroczysty 60-65mm x 70-75mm - 1 500 szt.; Zadanie nr 4 Kaniula dotętnicza 1) Kaniula dotętnicza 20G x 45mm - 2 500 szt.;) Zadanie nr 5 Igły do biopsji gruboigłowej 1) Igła do biopsji gruboigłowej 14Gx130mm, 14Gx160mm, sterylna, jednorazowego użytku - 400 szt.; Zadanie nr 6 Prowadnik do igieł do biopsji gruboigłowej 1) Prowadnik do igieł do biopsji gruboigłowej 14 G, sterylny, jednorazowego użytku - 300 szt.; Zadanie nr 7 Igły do portów 1) Igła do portów do wlewów krótkoterminowych (zagięta), jednorazowego użytku, 3 rozmiary w zakresie 20 G x 20-25mm - 1 500 szt.; 2) Igła do portów do wlewów długoterminowych (zagięta z wężykiem), jednorazowego użytku, 3 rozmiary w zakresie 20 G x 20-27mm - 2 000 szt.; Zadanie nr 8 Akcesoria do biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 1) Igła biopsyjna wraz z drenami pod USG – 8G i 11G - 300 szt.; 2) Pojemnik próżniowy – 1200ml - 120 szt.; 3) Igła do biopsji mammotomicznej piersi kompatybilna z uchwytem Mammotome elite - 100 szt.; Zadanie nr 9 Elektroda EKG do długookresowego monitorowania 1) Elektroda EKG do długookresowego monitorowania, telemetrii i monitorowania metodą Holtera - 3310 op. Zadanie nr 10 Układ oddechowy do respiratora transportowego 1) Jednorazowy układ oddechowy do respiratora PNEUMAC PARAPAC 200 - 800 szt.
 2. DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C WRAZ Z ZABUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM - 1 szt. dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C WRAZ Z ZABUDOWĄ
  I WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM - 1 szt. dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

  1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – Parametry Techniczno-Użytkowe
  w stosunku do samochodu bazowego i wyposażenia medycznego i nie mogą być gorsze.

  1.3. Warunki realizacji zamówienia:
  1.3.1. Dostawa Ambulansu Sanitarnego Typu C wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym – 1 szt.
  – pojazd i wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 , spełniający wymagania
  techniczne i jakościowe szczegółowo określone w SIWZ oraz w przepisach:

  1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków
  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2015r. poz. 305
  z póź.zm.)

  2) Określone w Polskich Normach PN-EN 1789+A1:2011 dla ambulansu typu „C” lub równoważne oraz PN-EN 1865 w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny.

  3) Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymagania normy PN-EN 1865 dla sprzętu
  medycznego i normy PN-EN 1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia oraz
  spełniać wszystkie warunki określone niniejszej SIWZ.

  4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z
  póź.zm.).

  5) Zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby, muszą spełniać
  wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ((tekst jednolity:
  Dz.U. z 2015r. poz.876) tj. certyfikat CE lub deklarację zgodności (jeśli prawo nakłada obowiązek
  posiadania takich dokumentów).

  1.3.2. Zaoferowany przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia obejmuje
  również:
  1) zapewnienie odpowiedniej dokumentacji dopuszczającej pojazd do ruchu drogowego w Polsce
  tj. kartę pojazdu, świadectwa homologacji a także innych wymaganych prawem dokumentów
  przewidzianych dla tego typu samochodów;
  2) zabezpieczenie serwisu części zamiennych i napraw zarówno w okresie gwarancyjnym jak i
  pogwarancyjnym;
  3. Wykonawca w dniu dostawy przedmiotu zamówienia ( pojazdu ) przekaże Zamawiającemu
  instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz książkę serwisowo-
  gwarancyjną.

  2. Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia Wykonawca, ponosząc koszty
  i ryzyko transportu.

  3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
  umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
 3. EZP-2016/25/11/05
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków do dezynfekcji w dziesięciu pakietach dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku na okres 12 miesięcy. (Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ)
 4. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku w ilości i rodzajach podanych w formularzu cenowym ( zał. nr 1a ) dołączonym do SIWZ. Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na 55 pakietów. Koszty transportu ponosi wykonawca.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na poszczególne pakiety. Oferta w danym pakiecie musi być pełna.
  Podane ilości sprzętu są szacunkowe i mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wartości zamówienia, dopuszcza natomiast możliwość zakupu mniejszej ilości. Podyktowane jest to brakiem szczegółowego określenia ilości leczonych pacjentów w najbliższych 12 miesiącach. Podane ilości wynikają z średniego zużycia w ostatnich 12 miesiącach. Termin dostawy max 8 dni roboczych.
 5. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, wymienionych w pakietach nr 1 do nr 10 dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnionego w załączniku nr 2, który stanowi szczegółową ofertę cenową. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
  2. Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 876).
  3. Dostarczane wyroby medyczne będą odpowiadały warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. W stosunku do gazy i wyrobów z gazy Zamawiający wymaga inwazyjnego wyrobu medycznego klasy II a (dla potwierdzenia należy dołączyć deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej dokonującej dopuszczenia do obrotu).
  4. Zamawiający wymaga wystawiania faktur w formie elektronicznej.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
 6. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
  Przedmiotem Zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia ambulansu sanitarnego, które będzie
  wykorzystywane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa
  Medycznego, funkcjonującego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni. Przedmiot
  Zamówienia został podzielony na następujące pakiety: Pakiet nr 1 Drobny
  sprzęt medyczny Pakiet nr 2 –
  Urządzenia do wspomagania serca, Pakiet nr 3 – Wyposażenie do przechowywania i transportu sprzętu
  medycznego i ratowniczego, Pakiet nr 4 – Wyposażenie do transportu i unieruchomienia pacjenta Pakiet nr 5 –
  Respirator Pakiet nr 6 Ssaki
  Pakiet nr 7 – Pulsoksymetr Pakiet nr 8 – Kapnometr Pakiet nr 9 – Pompa infuzyjna
  Pakiet nr 10 – Nosze wraz z transporterem
 7. Aparatura medyczna
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowej (rok 2016 – poza pozycją 19) aparatury medycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy szczegółowo określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ
  Grupa 1 Przenośny aparat USG do zastosowań na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii ;- 1 sztuka
  Grupa 2 Respirator transportowy przenośny – 4 sztuki
  Grupa 3 Ssak elektryczny do stosowania na bloku operacyjnym i OIT – 3 sztuki
  Grupa 4 Elektryczny laktator szpitalny - 5 sztuk
  Grupa 5 Spirometr – 1 sztuka
  Grupa 6 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej – 2 sztuki
  Grupa 7 Moduł do inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji – 7 sztuk
  Grupa 8 Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – 3 sztuki
  Grupa 9 Urządzenie do ogrzewania pacjenta - OIOM – 6 sztuki
  Grupa 10 Urządzenie do ogrzewania pacjenta – blok operacyjny – 2 sztuki
  Grupa 11 Monitor zwiotczenia mięśniowego – 6 sztuk
  Grupa 12 Laryngoskop do trudnej intubacji – 5 sztuk
  Grupa 13 Densytometr – 1szt.
  Grupa 14 Wytrząsarka typu vortex – 1szt
  Grupa 15 Wirówka laboratoryjna – 1 szt.
  Grupa 16 Inhalator ultradźwiękowy wraz z wyposażeniem – 1 sztuka
  GRUPA 17 Aparat elektrochirurgiczny mono/bipolarny wraz z wyposażeniem – 2 sztukiGRUPA 18 Pulsoksymetr przenośny dla noworodków i małych dzieci -3 sztuki
  GRUPA 19 Rentgen przyłóżkowy ( używany) – 1 sztuka
  Grupa 20 Lampa zabiegowa – 1 sztuka
  Grupa 21 Wideolaryngoskop : optyka wielorazowa plus ładowarka plus 50 łyżek jednorazowych dla dorosłych – 1 sztuka
  Grupa 22 Uretro-cytoskop operacyjny wraz z oprzyrządowaniem – 1 sztuka
  Grupa 23 Detektor tętna płodu - 1 sztuka
  Grupa 24 Cieplarka laboratoryjna – 1 sztuka
  Grupa 25 Detektor tętna płodu bezprzewodowy – 1 sztuka

 8. Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Załącznik nr 1-13
 9. Dostawa 10 szt. ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa 10 szt. ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
 10. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Leżajsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku tj.:
  1) Część nr 1 – pompy infuzyjne;
  2) Część nr 2 – respiratory;
  3) Część nr 3 – pompy infuzyjne;
  4) Część nr 4 – RTG przyłóżkowy;
  5) Część nr 5 – respiratory;
  6) Część nr 6 – respirator;
  7) Część nr 7 – respirator;
  8) Część nr 8 – respirator;
  9) Część nr 9 – respirator;
  10) Część nr 10 – respirator;
  11) Część nr 11 – hemofiltrator;
  12) Część nr 12 – pompy do żywienia ;
  13) Część nr 13 – defibrylatory;
  14) Część nr 14 – defibrylatory;
  15) Część nr 15 – defibrylatory;
  16) Część nr 16 – defibrylator;
  17) Część nr 17 – rejestratory ciśnieniowe, holterowskie, EKG;
  18) Część nr 18 – sterylizatory, zgrzewarki;
  19) Część nr 19 – aparaty RTG;
  20) Część nr 20 – scanery;
  21) Część nr 21 – inkubatory zamknięte;
  22) Część nr 22 – spirometry;
  23) Część nr 23 – chłodziarki, cieplarki, lodówki;
  24) Część nr 24 – respirator;
  25) Część nr 25 – kapnometr;
  26) Część nr 26 – artroskopy;
  27) Część nr 27 – myjnia;
  28) Część nr 28 – wieża laparoskopowa;
  29) Część nr 29 – aparaty do znieczulania;
  30) Część nr 30 – monitor gazowy;
  31) Część nr 31 –diatermie;
  32) Część nr 32 – stymulator nerwów;
  33) Część nr 33 – aparat do elektrowstrząsów;
  34) Część nr 34 – stanowiska do resuscytacji;
  35) Część nr 35 – inkubatory;
  36) Część nr 36 – CPAP;
  37) Część nr 37 – aparat do elektrowstrząsów;
  38) Część nr 38 – mikroskopy, lampy, oftalmoskopy;
  39) Część nr 39 – lampy, pompy infuzyjne, myjka;
  40) Część nr 40 – USG;
  41) Część nr 41 – USG;
  42) Część nr 42 – KTG;
  43) Część nr 43 – detektory tętna;
  44) Część nr 44 – aparat do znieczuleń;
  45) Część nr 45 – aparat RTG;
  46) Część nr 46 – mikroskopy;
  47) Część nr 47 - USG,
  48) Część nr 48 - KTG,
  49) Część nr 49 - USG.
 11. Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie
  Zamawiający: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Świebodzin
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 5 – Formularz cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje 8 zadań. 2. Ponadto: 1) Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt medyczny posiada wszelkie świadectwa dopuszczające do obrotu, jak również wszelkie inne zezwolenia, atesty, certyfikaty konieczne do zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami (tak polskimi, jak i unijnymi) dopuszczenia Sprzętu medycznego do użytku i stosowania w podmiotach leczniczych na terenie Polski. 2) Wykonawca oświadcza, że Sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie posiada żadnych wad fizycznych lub prawnych, nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego czy zabezpieczającego, jest nieużywany, kompletny i gotowy po zamontowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Sprzętu medycznego własnym transportem i na własny koszt oraz do jego montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie .... (max 30 dni – termin wynikał będzie ze złożonej oferty przez Wykonawcę, który będzie stanowił kryterium oceny ofert) dni od dnia podpisania Umowy. 4) Przez wydanie Sprzętu medycznego Strony rozumieją jego dostawę, montaż i uruchomienie w obecności Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela. Miejscem Wydania Sprzętu medycznego jest siedziba Zamawiającego. 5) Wraz z Wydaniem Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów (sporządzonych w formie papierowej i w języku polskim) niezbędnych do normalnego użytkowania Sprzętu medycznego zgodnie z przeznaczeniem i jego eksploatacji, w szczególności wszelkie instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, paszport techniczny, wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji Sprzętu medycznego itp. 6) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sprzętu medycznego. 7) Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, po zamontowaniu Sprzętu medycznego, nie później jednak niż w ciągu okresu, o którym mowa we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ i zostanie potwierdzone stosownym protokołem. 8) Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca. 9) Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania obowiązkowych przeglądów okresowych w okresie gwarancji, tj, 24 miesięcy od daty podpisania umowy, w zakresie i w ilości zgodnej z harmonogramem przeglądów okresowych, który Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty. 10) Koszty wszelkich materiałów, urządzeń i dojazdów potrzebne do prawidłowego wykonania przeglądów, o których mowa powyżej ponosi Wykonawca.
 12. Dostawa ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Lublińcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
  Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Lublińcu.
 13. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem na potrzeby Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Kłobuck
  Przedmiot zamówienie stanowi dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Ambulansu - kompletnie wyposażony i sprawny musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi określa załącznik Nr 1a - parametry wymagane użytkowo - techniczne dla pojazdu i wyposażenia.
  Wymagania dotyczące płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 28 grudnia 2016 r. W dniu odbioru ambulansu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę za ambulans wraz z wyposażeniem medycznym. Zakończenie realizacji całości zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.
  Pojazd bazowy fabrycznie nowy z 2016 r., spełniający wymogi normy emisji spalin EURO VI.
  Pojazd posiada:
  a) Deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865;
  b) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter);
  c) Dokumenty niezbędne do rejestracji , świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących
  W zakresie wymaganego specjalistycznego sprzętu medycznego:
  a) Deklarację zgodności dla wszystkich wyrobów medycznych zgodnie z ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2015r, poz. 876)
 14. Dostawa sprzętu medycznego: urządzenia do masażu klatki piersiowej, respiratora stacjonarnego oraz analizatora parametrów krytycznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
  Dostawa sprzętu medycznego: urządzenia do masażu klatki piersiowej, respiratora stacjonarnego oraz analizatora parametrów krytycznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
 15. Dostawa stetoskopów, aparatów do mierzenia ciśnienia, wirówki, kardiomonitora oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach.
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stetoskopów, aparatów do mierzenia ciśnienia, wirówki, kardiomonitora oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 13 odrębnych zadań, w tym: Zadanie nr 1 – Kardiomonitor (1 szt.) Zadanie nr 2 – Aparat do mierzenia ciśnienia
  zegarowy, naramienny dla dorosłych dwużyłowy (60 szt.) Zadanie nr 3 – Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy, naramienny dla pacjentów bariatrycznych(otyłych) dwużyłowy (9 szt.) Zadanie nr 4 – Aparat
  do mierzenia ciśnienia zegarowy, naramienny pediatryczny dwużyłowy (7 szt.) Zadanie nr 5 – Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy, naramienny dla dorosłych (10 szt.) Zadanie nr 6 – Aparat do mierzenia ciśnienia na statywie (10 szt.) Zadanie nr 7 – Aparat do mierzenia ciśnienia naścienny (4 szt.) Zadanie nr 8 – Latarka medyczna (30 szt.) Zadanie nr 9 – Stetoskop internistyczno -pediatryczny (63 szt.) Zadanie nr 10 – Stetoskop płaski (46 szt.) Zadanie nr 11 – Mikrowirówka laboratoryjna (1 szt.) Zadanie nr 12 – Przewody transferowe do aparatu do brachyterapii (4 zestawy) Zadanie nr 13 – Tace pleksi (25 szt.)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadań od nr do 1 do nr 11 został zawarty w formularzu: „Opis Przedmiotu Zamówienia (Parametry Techniczne)”, stanowiącym załącznik nr 2.1 do nr 2.11 do SIWZ, natomiast w zakresie zadań nr 12 oraz nr 13 został zawarty w formularzu: „Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa” stanowiącym załącznik nr 3.12 oraz nr 3.13 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w zadaniach. W poszczególnych zadaniach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego.
 16. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
  Ambulans sanitarny typu C z noszami - samochód bazowy do 3,5t
 17. Dotyczy : dostawy fabrycznie nowego ,rok produkcji 2016 ambulansu sanitarnego typu C w/g normy PN-EN 1789 oraz PNEN 1865 kompletnego wraz z zabudową medyczną , transporterem i noszami o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 A do SIWZ.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
  Dotyczy : dostawy fabrycznie nowego ,rok produkcji 2016 ambulansu sanitarnego typu C w/g normy PN-EN 1789 oraz PNEN 1865 kompletnego wraz z zabudową medyczną , transporterem i noszami o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 A do SIWZ / .
 18. Dostawa ambulansu drogowego typu C
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa Zamawiającemu fabrycznie nowego
  ambulansu drogowego typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki), na bazie pojazdu bazowego
  typu furgon wyprodukowanego w 2016 r. z przedziałem medycznym i wyposażeniem wynikającym
  z SIWZ. 2) Pojazd winien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny co
  najmniej z normą PN EN 1789+A1:2011 dla ambulansu i wyposażenia medycznego oraz z
  parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do formularza oferty, odpowiada
  przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
  warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U.2013.951-jt.),
  posiada niezbędne homologacje: na pojazd bazowy z przedziałem medycznym, a sprzęt medyczny
  (urządzenia) stanowiący wyposażenie spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r.
  o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zmianami). 3) Przedmiot
  zamówienia będzie objęty następującymi minimalnymi okresami gwarancji: - na pojazd bazowy
  bez limitu przebiegu km - 24 miesięcznej gwarancji - na zabudowę specjalistyczną - 24 miesięcznej
  gwarancji - na perforację nadwozia - 96 miesięcznej gwarancji - na powłokę lakierniczą - 36
  miesięcznej gwarancji 4) Wykonawca lub działająca w jego imieniu Autoryzowana Stacja Obsługi
  (ASO) w okresie obowiązywania gwarancji dokona przeglądów okresowych w nieprzekraczalnym
  terminie 1 dnia roboczego od chwili pozostawienia do dyspozycji ASO. Szczegółowy opis
  parametrów technicznych i wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty, a świadczenia
  i obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym wzór umowy
 19. ZP/PN/2016/63-sprzęt III
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.
 20. ZP/PN/2016/63-sprzęt III
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.
 21. Dostawa ambulansu typu C zgodnego z normą PN-EN 1789+A2:2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Działdowo
 22. DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZNAK zp/17/2016
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 23. Zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz ze sprzętem medycznym na ich wyposażenie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
 24. Zakup usługi w zakresie przeglądu, konserwacji sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 25. Zakup drobnego wyposażenia medycznego - sprawa WOFiTM/79/2016/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 26. IHiT/P/31/2016 Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-57)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 27. Zakup i dostawa dwóch karetek ambulansów wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 28. „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 29. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
 30. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 31. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 32. Zakup i dostawa dwóch karetek - ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 33. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 34. Dostawa sprzętu medycznego: stacji diagnostycznych do monitorowania pacjentów oraz pasów do unieruchamiania pacjenta dorosłego
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 35. Zakup sprzętu medycznego oraz ambulansu realizowany w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 36. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 37. Zakup urządzeń szkolno - treningowych oraz sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 38. Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 39. Zakup usługi w zakresie przeglądu i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej sprawa nr WOFiTM/90/2016/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 40. Dostawa ambulansu typu B
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 41. Zakup i dostawa karetki transportowej typu T
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 42. Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 43. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 44. dostawa drobnego sprzętu medycznego - aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 45. Wyposażenie karetek w ramach zadania Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 46. AMBULANSE 2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowe Miasto n. Pilicą
 47. ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (APARATURY I URZĄDZEŃ) W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. W WEJHEROWIE
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 48. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/78/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 49. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 50. DOSTAWA AMBULANSU DO TRANSPORTU PACJENTÓW TYP A2 DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII „DREWNICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Ząbki
 51. Defibrylatory AED, łóżka wielofunkcyjne, podgląd asystencki mikroskopu operacyjnego.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 52. Obsługa serwisowa 2 szt. defibrylatorów AED Plus
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 53. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 54. świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 55. Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 56. zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 57. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
 58. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 59. DZP/17/16 DOSTAWA CENTRALI MONITORUJĄCEJ Z 11 MONITORAMI FUNKCJI ŻYCIOWYCH, ZESTAWÓW DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ, MONITORÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 60. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/12/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 61. Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Olecko
 62. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 25/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 63. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych - 9 Zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 64. Dostawa 1 sztuki defibrylatora transportowego z teletransmisją danych oraz 1 sztuki respiratora pneumatycznego transportowego dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 65. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 66. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 67. Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 68. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 69. Zakup ambulansów ratunkowych typu C
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 70. Przeglądy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 71. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 72. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 73. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 74. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 75. Dostawa ambulansu typu A1 na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku, Szczecinek
 76. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 77. DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ.
  Zamawiający: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ, Chełm
 78. DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH,MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZACJI GAZOWEJ I PARĄ WODNĄ ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 79. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 80. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży Nr sprawy 2-JAM-2016-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 81. Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego- 3 części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 82. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach ,dla potrzeb WSPR Szczecin
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 83. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 84. 8/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 85. dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Radom
 86. Dostawa 15 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 87. DLG.39.554-2/16 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opole
 88. Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Ropczyce
 89. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 90. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131...
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 91. dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem - kpl. 1
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 92. Zakup defibrylatorów wraz z uchwytami karetkowymi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 93. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 94. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 95. Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka , nr sprawy: USK/DZP/PN-15/2016.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 96. Dostawa ambulansu specjalistycznego C szt. 1 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Szydłowiec
 97. ZPU/04/16 świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w SP ZOZ Oborniki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 98. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłanie i archiwizacji danych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 99. Zakup ambulansów drogowych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 100. Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 101. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie

Inne osoby dla Byrska Posmyk (67 osób):