Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:468 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Waldemar Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Jowa Byrska Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000660941
 4. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 6. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 7. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 8. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 9. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 10. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 11. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734
 12. Tpsi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000674199

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332
 2. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego (pojazd wyprodukowany w 2017 r.) nie używanego, nie będącego pojazdem demonstracyjnym ambulansu sanitarnego (Specjalistycznego „S”) z podstawowym wyposażeniem specjalistycznym do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. 2. Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C i PN-EN 1865 dla urządzeń do transportu pacjenta (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. 3. Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2015 poz. 305 ze zm.) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2010r. nr 209 poz.1382 ze zm.). 4. Sprzęt medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.). 5. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE AMBULANSU) zał. nr 2 do SIWZ. 6. Warunki serwisowania : 1) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego, 2) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej pojazdu i wyposażenia położony najbliżej siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących okresów gwarancji na przedmiot zamówienia: 1) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, 2) Minimalny okres gwarancji 72 miesięcy na perforację nadwozia od daty podpisania protokołu odbioru, 3) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy na powłokę lakierniczą od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na zabudowę specjalistyczną ambulansu oraz zamontowane wyposażenie od daty podpisania protokołu odbioru. (Wykonanie zabudowy nie spowoduje utraty gwarancji na pojazd bazowy). 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla personelu medycznego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu ambulansu oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym w harmonogramie realizacji dostaw. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą / stacją dokującą /i przegubowym uchwytem. 10. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD. 11. Oferowany Ambulans skompletowany ma posiadać homologację typu WE wystawioną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. 12. Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ. 13. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 209.000,00 Euro)

 2. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 3. Dostawa wyposażenia medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego.
 4. zakup i dostawa jednorazowego sprzętu do dostępu naczyniowego, igieł diagnostycznych oraz jednorazowych łyżek do laryngoskopów.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  Pakiet I – Sprzęt jednorazowy do dostępu naczyniowego, nakłuwacze
  Pakiet II – Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego
 5. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku szwów,narzędzi chirurgicznych i innych - powtórka
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku, szwów, narzędzi chirurgicznych – powtórka oraz pulsoksymetrów, chirurgicznej lampy zabiegowej i stojaków do kroplówek. 2. Szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy.
 6. Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy
 7. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 8. Zamówienie z wolnej ręki ZP-10/17 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego (Pakiet nr 16 – defibrylatory i respiratory) dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w zakresie Pakietu nr 16 tj. defibrylatorów i respiratorów
 9. zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
  Przedmiotem zamówienia jest : zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu w asortymencie i ilościach podanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z podziałem na pakiety: Pakiet Nr 1 – strzykawki, igły, venflony, materiały szewne, rękawice medyczne Pakiet Nr 2 – Cewniki, maski do tlenu, do nebulizacji, krtaniowe, filtr oddechowy, łącznik do drenów, rurki intubacyjne, resuscytatory, łyżki do laryngoskopu Pakiet Nr 3 – Materiały eksploatacyjne, papiery, drobny sprzęt medyczny, szyny, kołnierze ortopedyczne Pakiet 4 – zestawy do konikopunkcji, elektrody do defibrylatora Lifepack, igły doszpikowe, zestaw do odbarczania odmy Pakiet 5 – elektrody wielofunkcyjne Pakiet 6 – wkłady workowe Pakiet 7 – venflony bezpieczne
 10. Dostawa pn.: zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2017 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
  3.1Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2017 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 3.2 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części i dopuszcza składanie ofert częściowych poniżej skrócony opis: Część 1: sprzęt medyczny jednorazowego użytku, Część 2: rękawice jednorazowego użytku, Część 3: elektrody do EKG, Część 4: papier do aparatów EKG, Część 5: materiały eksploatacyjne do defibrylatora Zoll. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.3 Zamawiający wymaga, iż wybrany Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego sprzęt medyczny jednorazowego użytku, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo-cenowe załączniki nr 4; 5; 6; 7; 8. 3.4 Podane ilości sprzętu medycznego jednorazowego użytku są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany wg. bieżących potrzeb – maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 3.5 Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony zostały w Dziale II niniejszej SIWZ. 3.7 Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy Dział III niniejszej SIWZ. 3.8 W sytuacji, jeśli zamawiający wskazuje w Instrukcji dla Wykonawców – opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3.9 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 11. Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do defibrylatora x-series Zoll oraz wentylatora PNEUPAC para PAC 200 D
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do defibrylatora x-series Zoll oraz wentylatora PNEUPAC para PAC 200 D dalej zwane sprzętem. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale nr II tj. opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III SIWZ). Miejsce dostawy: Magazyn leków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn.
 12. Dostawa sprzętu diagnostycznego medycznego jednorazowego użytku oraz przedłużacza pompy infuzyjnej
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu diagnostycznego medycznego jednorazowego użytku oraz przedłużacza pompy infuzyjnej, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 13 części. Oferta powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym (załącznik nr 2) jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 13. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  dostawa sprzętu medycznego, zamówienie jest podzielone na cztery części:
  1) dostawa defibrylatorów transportowych – 2 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  2) dostawa respiratorów transportowych- 2 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.
  3) dostawa ssaków elektrycznych – 2 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ.
  4) dostawa krzesełek kardiologicznych z systemem schodowym – 2 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SIWZ.
 14. Dostawa,instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłania i archiwizacji danych z defibrylatorów
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
  1.Oprogramowania serwera do transmisji danych i ich archiwizacji 1 komplet (instalacja zdalna,
  5 licencji na defibrylator, kontrakt serwisowy 2 lata);
  2. Licencji bezterminowych na pozostałe defibrylatory powyżej 5 szt., z 2-letnim kontraktem
  serwisowym 37 szt;
  3. Serwera szt. 1 pośredniczącego w transmisji danych i ich archiwizacji.

  Szczegółowe wymagane parametry techniczno –użytkowe dla systemu transmisji danych z
  defibrylatorów i serwera opisane są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych
  warunków zamówienia- dalej zwaną ”SIWZ”.

  4.Wykonawca przenosi na zamawiającego licencję(niewyłączną, nieograniczoną w czasie,
  obejmującą terytorium Polski), na oprogramowanie(system) służące do odbioru i przesyłania
  danych zapisu EKG z defibrylatorów firmy Zoll, znajdujących się na wyposażeniu
  Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odsprzedaży praw do oprogramowania podmiotom
  trzecim ,w ramach nabywanego prawa.

  5.Wykonawca przenosi na Zamawiającego 42 licencji nieograniczonych w czasie i terytorium ,
  umożliwiających współpracę urządzeń nadawczych(defibrylatorów) z oprogramowaniem
  określonym w pkt.4- w pełnym zakresie jego funkcjonalności za pomocą dostarczonej w ramach
  oferty aplikacji lub bezpośrednio. W ramach nabywanych licencji Zamawiający ma prawo
  zmiany urządzeń nadawczych współpracujących z systemem, bez konieczności zakupu nowych
  licencji lub ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamawiający ma prawo odsprzedaży
  licencji w nabytym zakresie podmiotom trzecim.

  6.Zamawiający zapewnia urządzenia łączące się z siecią GPRS za pomocą karty SIM. Instalacja
  na powierzonych urządzeniach nadawczych(defibrylatorach firmy Zoll znajdujących się na
  wyposażeniu ŚCRMiTS) leży po stronie Wykonawcy.

  7.Okres gwarancji minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji, instalacja, aktualizacja i nowe
  wersje oprogramowania dostarczane i instalowane są przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat.

  8.Po odbiorze oprogramowania, ale w okresie gwarancji, możliwość minimum 3 szkoleń dla
  personelu wskazanego przez Zamawiającego. Wraz z oprogramowaniem dostarczone będą
  Zamawiającemu instrukcje użytkowania i opis programu w języku polskim.

  9.Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
  Zamawiającego.
 15. Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fantomów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – trenażer do dializy otrzewnej (1 szt.); Pakiet 2 – zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (1 szt.); Pakiet 3 – Manekin sześcioletniego dziecka do zabiegów ratowniczych (1 szt.); Pakiet 4 – zaawansowany symulator porodowy (1 szt.); Pakiet 5 – symulator do nauki zakładania i pielęgnacji zagłębnika żołądkowego i rurki tracheostomijnej (1 szt.); Pakiet 6 – zestaw manekinów do treningu podstawowych czynności resuscytacyjnych (1 zestaw); Pakiet 7 – model do badania reaktalnego (1 szt.); Pakiet 8 – asystent resuscytacji (1 szt.). Pakiet 9 – urządzenie do bezpiecznego treningu defibrylacji przy użyciu prawdziwego defibrylatora (1 szt.) Pakiet 10 – zestaw reanimacyjny (1 zestaw) Pakiet 11 – wideolaryngoskopy (3 szt.) z rejestratorem wideo intubacji (1 szt.) 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,Pakietami od 1 do 11” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.11 do SIWZ.
 16. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – części I – II
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 2 odrębne części i szczegółowo opisane w „Formularzu oferty” zał. nr 1 do SIWZ. Część I Adapter CO2 do kapnometru NONIN, adapter kompatybilny z pulsoksymetrem/kapnometrem NONIN 9847, model 9840AAT, adapter jednorazowy, fabrycznie nowy, hermetycznie zapakowany (60 szt.). Część II Adapter EtCO2 do kapnografu EMMA, adapter kompatybilny z kapnografem EMMA, adapter jednorazowy, fabrycznie nowy, hermetycznie zapakowany (100 szt.)
 17. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ, Szpital Powiatowy, Wieruszów
 18. Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 19. Dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, bez limitu kilometrów ambulansu tz. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans fabrycznie nowy, nie eksploatowany, bez limitu kilometrów z przebiegiem technicznym równym odległości od fabryki zabudowującej do siedziby Zamawiającego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2016 z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym w podziale na dwa zadania.
 20. Dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, bez limitu kilometrów ambulansu tz. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans fabrycznie nowy, nie eksploatowany, bez limitu kilometrów z przebiegiem technicznym równym odległości od fabryki zabudowującej do siedziby Zamawiającego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2016 z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym w podziale na dwa zadania.
 21. Sukcesywne dostawy akcesoriów wielorazowych, zużywalnych i akumulatorów do urządzeń i aparatów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 22. DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU ONKOLOGII
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 23. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 24. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 25. Przeglądy i konserwacja urządzeń medyczych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 26. Przetarg nieograniczony 24/n/do/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, Stargard Szczeciński
 27. Dstawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 28. Dostawa sprzętu medycznego 3 pakiety
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 29. Zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddziały szpitalne i Poradnie Szpitala Barlinek w ramach dotacji Zarządu Powiatu
  Zamawiający: Szpital Barlinek Sp. z o.o., Barlinek
 30. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji, elektrody do długookresowego monitorowania, układ oddechowy
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 31. DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C WRAZ Z ZABUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM - 1 szt. dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 32. EZP-2016/25/11/05
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 33. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 34. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 35. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 36. Aparatura medyczna
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz

 37. Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 38. Dostawa 10 szt. ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 39. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Leżajsk
 40. Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie
  Zamawiający: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Świebodzin
 41. Dostawa ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Lublińcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
 42. Dostawa sprzętu medycznego: urządzenia do masażu klatki piersiowej, respiratora stacjonarnego oraz analizatora parametrów krytycznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 43. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem na potrzeby Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Kłobuck
 44. Dostawa stetoskopów, aparatów do mierzenia ciśnienia, wirówki, kardiomonitora oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach.
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 45. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 46. Dotyczy : dostawy fabrycznie nowego ,rok produkcji 2016 ambulansu sanitarnego typu C w/g normy PN-EN 1789 oraz PNEN 1865 kompletnego wraz z zabudową medyczną , transporterem i noszami o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 A do SIWZ.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
 47. Dostawa ambulansu drogowego typu C
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 48. ZP/PN/2016/63-sprzęt III
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 49. ZP/PN/2016/63-sprzęt III
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 50. Dostawa ambulansu typu C zgodnego z normą PN-EN 1789+A2:2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Działdowo
 51. DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZNAK zp/17/2016
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 52. Zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz ze sprzętem medycznym na ich wyposażenie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
 53. Zakup usługi w zakresie przeglądu, konserwacji sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 54. IHiT/P/31/2016 Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-57)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 55. Zakup drobnego wyposażenia medycznego - sprawa WOFiTM/79/2016/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 56. Zakup i dostawa dwóch karetek ambulansów wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 57. „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 58. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
 59. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 60. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 61. Zakup i dostawa dwóch karetek - ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 62. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 63. Dostawa sprzętu medycznego: stacji diagnostycznych do monitorowania pacjentów oraz pasów do unieruchamiania pacjenta dorosłego
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 64. Zakup sprzętu medycznego oraz ambulansu realizowany w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 65. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 66. Zakup urządzeń szkolno - treningowych oraz sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 67. Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 68. Zakup usługi w zakresie przeglądu i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej sprawa nr WOFiTM/90/2016/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 69. Dostawa ambulansu typu B
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 70. Zakup i dostawa karetki transportowej typu T
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 71. Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 72. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 73. dostawa drobnego sprzętu medycznego - aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 74. Wyposażenie karetek w ramach zadania Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 75. AMBULANSE 2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowe Miasto n. Pilicą
 76. ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (APARATURY I URZĄDZEŃ) W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. W WEJHEROWIE
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 77. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/78/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 78. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 79. DOSTAWA AMBULANSU DO TRANSPORTU PACJENTÓW TYP A2 DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII „DREWNICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Ząbki
 80. Defibrylatory AED, łóżka wielofunkcyjne, podgląd asystencki mikroskopu operacyjnego.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 81. Obsługa serwisowa 2 szt. defibrylatorów AED Plus
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 82. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 83. świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 84. Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 85. zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 86. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
 87. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 88. DZP/17/16 DOSTAWA CENTRALI MONITORUJĄCEJ Z 11 MONITORAMI FUNKCJI ŻYCIOWYCH, ZESTAWÓW DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ, MONITORÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 89. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/12/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 90. Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Olecko
 91. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 25/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 92. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych - 9 Zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 93. Dostawa 1 sztuki defibrylatora transportowego z teletransmisją danych oraz 1 sztuki respiratora pneumatycznego transportowego dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 94. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 95. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 96. Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 97. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 98. Zakup ambulansów ratunkowych typu C
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 99. Przeglądy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 100. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 101. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz

Inne osoby dla Byrska Posmyk (69 osób):