Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:302 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323
 10. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 11. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. zakup ambulansu sanitarnego podstawowego z wyposażeniem medycznym - 2 szt.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  zakup ambulansu sanitarnego podstawowego z wyposażeniem medycznym - 2 szt. o wartości powyżej 30 000 EURO
 2. Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego (wyprodukowany w 2015 r.) ambulansu sanitarnego ( Specjalistycznego S ) z podstawowym wyposażeniem do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. 2 Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C i PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. 3. Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2010r. nr 209 poz.1382 ze zm.). 4. Sprzęt medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.). 5. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE AMBULANSU) zał. nr 2 do SIWZ. 6. Warunki serwisowania : 1) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego, 2) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej pojazdu i wyposażenia położony najbliżej siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących okresów gwarancji na przedmiot zamówienia: 1) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, 2) Minimalny okres gwarancji 72 miesięcy na perforację nadwozia od daty podpisania protokołu odbioru, 3) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy na powłokę lakierniczą od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na zabudowę specjalistyczną ambulansu oraz zamontowane wyposażenie od daty podpisania protokołu odbioru. (Wykonanie zabudowy nie spowoduje utraty gwarancji na pojazd bazowy). 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla personelu medycznego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu ambulansu oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym w harmonogramie realizacji dostaw. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą / stacją dokującą /i przegubowym uchwytem. 10. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD. 11. Oferowany Ambulans skompletowany ma posiadać homologację typu WE wystawioną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. 12. Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ. 13. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 207.000,00 Euro)
 3. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - Sprawa nr WOFiTM/98/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
  Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - Sprawa nr WOFiTM/98/2015/PN obejmuje 59 pozycji asortymentowych.
 4. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamawiającemu urządzeń medycznych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w formularzu - Opis przedmiotu zamówienia.
 5. Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
  Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 207.000 Euro
 6. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
  Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego z podziałem na 57 części - wartość szacunkowa zamówienia 204 805 PLN
 7. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ WSPR w Białymstoku.
 8. Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów (części). 3. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia), zawierającym minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu / asortymentu (załącznik nr 2A - 2K do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
 9. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, wymienionych w pakietach nr 1 do nr 9 dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnionego w załączniku nr 2, który stanowi szczegółową ofertę cenową. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
  2. Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 876).
  3. Dostarczane wyroby medyczne będą odpowiadały warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. W stosunku do gazy i wyrobów z gazy Zamawiający wymaga inwazyjnego wyrobu medycznego klasy II a (dla potwierdzenia należy dołączyć deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej dokonującej dopuszczenia do obrotu).
  4. Zamawiający wymaga wystawiania faktur w formie elektronicznej.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
  6. Warunki dostawy.
  a) Wykonawca obowiązany jest do umożliwienia składania zamówienia przez Internet przy pomocy przygotowanej specjalnej aplikacji, formularza bądź programu komputerowego bądź poczty e-mail oraz za pośrednictwem faksu.
  b) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  c) Miejsce dostawy: Apteka Szpitalna SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.
  d) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.
  e) Czas realizacji dostawy 3 dni robocze od złożenia zamówienia.
 10. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C - kpl 1 z przeznaczeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu C - kpl 1 z przeznaczeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (M1 pojazd specjalny - karetka sanitarna) spełniających wymagania techniczne i jakościowe określone w poniższych przepisach:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
  określone w polskiej normie PN-EN 1789:2008 dla ambulansu drogowego typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki),
  określone w polskiej normie PN-EN 1865 - w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny;
  w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
  W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr:1 do niniejszej SIWZ.
  3.W celu potwierdzenia, że oferowany ambulans sanitarny odpowiada wymaganiom Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
  a)Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako -M1 samochód specjalny sanitarny;
  b)Foldery, prospekty z opisem parametrów technicznych pojazdu, transportera noszy oraz noszy głównych;
  c)Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter).
  4.Warunki dostawy :
  a)wraz z ambulansem sanitarnym Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; książkę gwarancyjną; kartę pojazdu; książkę przeglądów serwisowych, atesty, certyfikaty) oraz komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu;
  b)dostawa ambulansu sanitarnego odbędzie się do SPZOZ Brzesko, ul. Kościuszki 68 na koszt Wykonawcy.
  5.Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ambulans sanitarny. Minimalne okresy gwarancyjne:
  a)gwarancja mechaniczna min. 12 m-cy;
  b)gwarancja dla zabudowy medycznej i noszy transportowych min. 12 m-cy;
  c)gwarancja na powłoki lakiernicze min. 24 m-ce;
  d)gwarancja na perforacje blachy min. 72 m-ce.
  Wykonawca wskaże w Formularzu Oferty oferowane okresy gwarancji a ich ocena podlegać będzie zasadom opisanym w rozdziale XIII SIWZ.
  6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,.
  8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
  9.Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  10.Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
 11. dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typ C
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : dostawa do wskazanej siedziby Zamawiającego 3 szt. fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych z podstawowym wyposażeniem specjalistycznym, opisanych w niniejszej SIWZ.
  2. Dostawa ambulansów ma być zrealizowana w dwóch etapach :
  1) Etap I - dostawa pojazdów bazowych przystosowanych do adaptacji (zabudowy specjalistycznej) na ambulanse sanitarne typu C - Kod CPV 34136000-9 samochody półciężarowe - zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za każdy pojazd bazowy.
  2) Etap II - adaptacja (zabudowa specjalistyczna) na ambulanse sanitarne typu C, zgodnie
  z aktualną wersją normy PN-EN 1789 lub ją zastępującą - CPV 50117100-9 - zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za adaptację każdego pojazdu (zabudowę specjalistyczną z wyposażeniem) na ambulanse sanitarne. Kompletne ambulanse mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w Krakowie ul. Łazarza 14.
  3. Przy odbiorze kompletnych ambulansów Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu w nim zamontowanego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia (SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacją dokującą) i przegubowym uchwytem.
  5. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy
  w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku
  z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD (opisanych w zał. nr 2d do siwz).
 12. Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych ambulansów drogowych typu C dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
  Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych ambulansów drogowych typu C dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
 13. dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typ C
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : dostawa do wskazanej siedziby Zamawiającego 3 szt. fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych z podstawowym wyposażeniem specjalistycznym, opisanych w niniejszej SIWZ.
  2. Dostawa ambulansów ma być zrealizowana w dwóch etapach :
  1) Etap I - dostawa pojazdów bazowych przystosowanych do adaptacji (zabudowy specjalistycznej) na ambulanse sanitarne typu C- Kod CPV 34136000-9 samochody półciężarowe - zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za każdy pojazd bazowy.
  2) Etap II - adaptacja (zabudowa specjalistyczna) na ambulanse sanitarne typu C, zgodnie
  z normą PN-EN 1789-A1:2011 lub ją zastępującą - CPV 50117100-9 - zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za adaptację każdego pojazdu (zabudowę specjalistyczną
  z wyposażeniem) na ambulanse sanitarne. Kompletne ambulanse mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w Krakowie ul. Łazarza 14.
  3. Przy odbiorze kompletnych ambulansów Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu w nim zamontowanego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia (SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacją dokującą) i przegubowym uchwytem.
  5. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy
  w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku
  z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD (opisanych w zał. nr 2d do siwz).
 14. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
  Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 4 części
 15. SAP.221-21.2015 Zakup wraz z dostawą trzech defibrylatorów transportowych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą trzech defibrylatorów transportowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dziale nr II SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III SIWZ)
 16. Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału o charakterze zachowawczo-geriatrycznym i Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w podziale na zadania
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału o charakterze zachowawczo-geriatrycznym i Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w podziale na 19 zadań, w tym: Zadanie nr 1 - Lampa bakteriobójcza na statywie Zadanie nr 2 - Lampa bezcieniowa zabiegowa - jezdna Zadanie nr 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem Zadanie nr 4 - Myjnia - dezynfektor Zadanie nr 5 - Wózek transportowy Zadanie nr 6 - Respirator Zadanie nr 7 - Defibrylator Zadanie nr 8 - Walizka reanimacyjna Zadanie nr 9 - Stacja centralnego nadzoru kardiologicznego, kardiomonitor stacjonarno - przenośny Zadanie nr 10 - unieważnione Zadanie nr 11 - Ssak próżniowy Zadanie nr 12 - Pompa infuzyjna 1 - strzykawkowa Zadanie nr 13 - Negatoskop 1 klatkowy Zadanie nr 14 - Dozownik tlenu Zadanie nr 15 - Reduktor tlenu Zadanie nr 16 - Sprzęt rehabilitacyjny Zadanie nr 17 - Monitor modułowy Zadanie nr 18 - Łóżko szpitalne do intensywnej opieki wraz z wyposażeniem Zadanie nr 19 - Ssak elektryczny Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2015 r., zgodny z wyspecyfikowanym, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Sprzęt stanowić będzie wyposażenie: Oddziału zachowawczo - geriatrycznego oraz Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, o ile są wymagane zgodnie z prawem. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników oddziałów szpitalnych, w których umieszczony będzie przedmiot zamówienia, w zakresie obsługi całego wyposażenia w terminie ustalonym z Zamawiającym, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE, osoby odpowiedzialnej za sprzęt, daty uruchomienia urządzenia). Wykonawca powinien posiadać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanych serwisów.
 17. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku - powtórka.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji, testów urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia urządzeń medycznych do dalszego użytkowania przez SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: a) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego, b) prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego i potwierdzanie w nich dopuszczenia urządzeń medycznych do dalszego użytkowania. c) konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego, 3.Czynności przeglądowo-konserwujące obejmują w szczególności: a) wymianę materiałów eksploatacyjnych, b) sprawdzenie prawidłowości działania, c) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, d) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów, e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, f) legalizację, 4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV- 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego CPV - 50421200-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego,.
 18. Zakup i dostawa kardiomonitora z funkcją wydruku EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (nieinwazyjnego)
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: kardiomonitora z funkcją wydruku EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (nieinwazyjnego) jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi wg ilości i asortymentu szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo- cenowym w załączniku nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pakiet nr 1- Kardiomonitor z funkcją wydruku EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (nieinwazyjnego) 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4.Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy (nie demonstracyjny, nie powystawowy, nie rekondycjonowany), rok produkcji 2015, kompletny i gotowy do użytkowania. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1-pakiet nr1. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr1-pakiet zostaną odrzucone. 6.Przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr1-Pakiet nr1 musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr107, poz.679). 7.Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia. 9.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć: firmowe materiały informacyjne (opisy, katalog, prospekt), w którym winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów - użytkowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
 19. Zakup ambulansu transportowego typu T
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu fabrycznie nowego ambulansu (karetki) typu T z wyposażeniem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Rozdział IX SIWZ oraz wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ
 20. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C dla SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną wyposażonego w nosze medyczne i transporter dla SPZOZ w Łukowie w ilości 1 szt. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Oferowany ambulans w szczególności musi: a) być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r., kompletny, oznakowany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, b) być nieużywany - tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, c) spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382). d) spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.). e) posiadać całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego zgodnie z dyrektywą ramową 2007/46/WE. f) gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych. g) oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865 -. Pojazd fabrycznie nowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji
 21. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 22. Dostawa sprzętu do monitorowania pacjentów: systemu monitorowania pacjentów z centralą wraz z kardiomonitorami oraz monitorów funkcji życiowych pacjenta; USK/DZP/PN-89/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 23. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 24. SAP.221-19.2015 Zakup oraz dostawa urządzeń i produktów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 25. Dostawa leków i materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 26. Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
 27. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 28. DLG.39.503/15 Zakup i dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
 29. Dostawa sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 30. Dostawa kardiomonitorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Krasnystaw
 31. Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 32. przeglądy techniczne, konserwacja i legalizacja aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 33. Zakup ambulansów drogowych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 34. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
 35. Dostawa następującego sprzętu medycznego: kardiomonitory - 2 szt.; defibrylator - 1 szt.; respirator noworodkowy - 1 szt.; respirator transportowy - 1 szt., myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 2 szt. laser terapeutyczny - 1 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 36. Dostawa następującego sprzętu medycznego: stół rehabilitacyjny - 3 szt.; urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych - 1 szt.; pompy infuzyjne - 4 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 37. Usługi w zakresie serwisowania sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-12/2015.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 38. DOSTAWA LEKÓW, WYROBÓW ORAZ LEKÓW WETERYNARYJNYCH, WYROBÓW ORAZ OPATRUNKÓW MEDYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 39. Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego z zakresu perinatologii.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Wrocław
 40. Defibrylatory AEG z elektrodami, defibrylator z elektrodami, aparat do Kriochirurgii, kardiomonitor transportowy, laser YAG, kardiomonitory.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 41. ZP/2 - artykuły medyczne/2015
  Zamawiający: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Siedlce
 42. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 43. Dostawa 10 szt ambulansów sanitarnych typu C DLA POTRZEB wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 44. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 45. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 46. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, Krosno
 47. Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
 48. Dostawa ambulansu sanitarnego dla SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 49. Dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 50. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 51. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Nr sprawy 4-JAM-2015-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 52. Dostawa drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 53. Dostawa ambulansu typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 54. Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 55. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 56. Sprzęt medyczny z podziałem na 7 grup . Zakup w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie .
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 57. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 58. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/13/2015
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 59. Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10
  Zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa
 60. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 61. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 62. DOSTAWA AMBULANSU TYPU S
  Zamawiający: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Hel
 63. Dostawa myjni do endoskopów, krzesełka kardiologicznego oraz wózka anestezjologicznego
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 64. Sprzedaż i dostarczenie rękawic jednorazowych, obłożeń do zabiegów angiograficznych oraz prześcieradeł na nosze. Znak sprawy: 11/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 65. DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 66. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Znak sprawy: 9/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 67. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Znak sprawy: 9/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 68. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 69. Dostawa 1 szt. kardiomonitora przenośnego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 70. Dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego , fonendoskopów internistycznych, wzierników krtaniowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 71. Przetarg nieograniczony ZP - 05/15 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSW w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Kraków
 72. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 73. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 74. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
 75. Dostawa duodenoskopu i kardiomonitora na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
 76. Dostawa sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia - 23 zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 77. zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 78. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 79. ZP49/2014 Zakup oraz sukcesywne dostawy akcesoriów jednorazowego użytku do defibrylatora marki ZOLL X-Series
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 80. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 81. Zaopatrzenie Oddziałów Intensywnej Terapii, Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii, Oddziału Chorób Płuc oraz Patomorfologii
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 82. Dostawa komory do prac w izolacji oddechowej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 83. Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 84. Dostawa 5 szt. defibrylatorów transportowych.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 85. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia, numer sprawy: 904/NBO/ZP/D/2014 na dostawę respiratora transportowego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 86. 22/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 87. dostawa sprzętu medycznego: defibrylatora i respirator dla zespołów ratownictwa medycznego
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 88. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - XIV części
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 89. ZP40/2014 Zakup oraz dostawa respiratora i defibrylatora transportowego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 90. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 91. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z podziałem na 8 ( osiem ) zadań - pakietów dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze.
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 92. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 93. Dostawa urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 94. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Piekary Śląskie
 95. DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 96. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 97. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 37/ZPN/14
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 98. Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 99. Dostawę opatrunków i obłożeń.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
 100. Zakup sprzętu medycznego - defibrylatora dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie
  Zamawiający: Powiat Lubiński, Lubin
 101. Dostawa kardiomonitorów wraz z wyposażeniem, nr PN-114/14/TM
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Inne osoby dla Byrska Posmyk (59 osób):