Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:227 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323
 10. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 11. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) - załącznik jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Dostawa myjni do endoskopów, krzesełka kardiologicznego oraz wózka anestezjologicznego
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu : 1) myjni do endoskopów - szt. 2, 2) krzesełka kardiologicznego, - szt. 2, 3) wózka anestezjologicznego, szt. 1; 2. Oferowany sprzęt musi być zgodny z opisem przedstawionym w formularzach Wymagania i parametry techniczne. 3. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy - rok produkcji 2015 lub 2014. 4. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu (dotyczy części 1), 3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu - w siedzibie Zamawiającego (dotyczy części 1), 4) serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu
 3. Sprzedaż i dostarczenie rękawic jednorazowych, obłożeń do zabiegów angiograficznych oraz prześcieradeł na nosze. Znak sprawy: 11/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie rękawic jednorazowych, obłożeń do zabiegów angiograficznych oraz prześcieradeł na nosze. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 4. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Znak sprawy: 9/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Ambulans fabrycznie nowy. Minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać ambulans oraz parametry użytkowe zawarte są w specyfikacji technicznej (Załącznik nr 1A do SIWZ). Parametry techniczne sprzętu medycznego określono w Załączniku nr 1 B
 5. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych przez okres 12 miesięcy dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. z podziałem na 3 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) - załącznik jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 6. Dostawa 1 szt. kardiomonitora przenośnego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. kardiomonitora przenośnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA Monitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia monitora. Ekran LCD TFT, kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 12 (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor. Możliwość skonfigurowania min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych. Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. Waga monitora ułatwiająca transport mniejszy lub równy 5 kg. Moduł EKG/ST/Arytm /Resp Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG. Pomiar EKG. Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie kabel EKG 3-żyłowy. Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. plus/minus 1,0 mV Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie. Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie 5-45s. Moduł saturacji. Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych. Moduł ciśnienia nieinwazyjnego. Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie. Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min Moduł temperatury. Jeden tor pomiarowy temperatury. Moduł pomiaru etCO2 i inCO2 w strumieniu bocznym. W komplecie 2 linie pomiarowe . Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru gazów anestetycznych oraz o moduł nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca. Czas reakcji - przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 24 godz. w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta. Gwarancja zapewniania zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat Instalacja oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w cenie oferty. Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji - po gwarancji W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany jest wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze, o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy. Instrukcja obsługi w języku polskim. Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy Sposób dezynfekcji urządzenia.
 7. Dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego , fonendoskopów internistycznych, wzierników krtaniowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
  Dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego , fonendoskopów internistycznych, wzierników krtaniowych
  wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. )
 8. Przetarg nieograniczony ZP - 05/15 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSW w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSW w Krakowie w ramach 34 wydzielonych pakietów
 9. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku .
 10. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
  Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych w terminie 12 m-cy
 11. Dostawa duodenoskopu i kardiomonitora na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa duodenoskopu i kardiomonitora na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSW w Szczecinie
 12. Dostawa sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia - 23 zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
  Dostawa sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia - 23 zadania
 13. zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych według wykazu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, podzielonego na 7 pakietów, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 14. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego
 15. ZP49/2014 Zakup oraz sukcesywne dostawy akcesoriów jednorazowego użytku do defibrylatora marki ZOLL X-Series
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy akcesoriów jednorazowego użytku do defibrylatora marki ZOLL X-Series. zwane dalej sprzętem medycznym jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dziale nr II niniejszej SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III niniejszej SIWZ)
  33.14.00.00-3, 33.14.16.20-2.
 16. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, określonego w formularzu parametry techniczne - załączniku nr 5 do SIWZ.
  2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na siedem części do SIWZ, tj:
  Część I - defibrylator
  Część II - pulsoksymetr
  Część III - pompa strzykawkowa
  Część IV - fantom BLS
  Część V - respirator
  Część VI - akumulatory i ładowarka do defibrylatora
  Część VII - przewody pacjenta do defibrylatora.
  3. Oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne składające się na przedmiot niniejszego zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i wprowadzane do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.).
 17. Zaopatrzenie Oddziałów Intensywnej Terapii, Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii, Oddziału Chorób Płuc oraz Patomorfologii
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
  Zaopatrzenie Oddziałów Intensywnej Terapii, Oddziału
  Klinicznego Elektrokardiologii, Oddziału Chorób Płuc oraz
  Patomorfologii
 18. Dostawa komory do prac w izolacji oddechowej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
  Komora do prac w izolacji oddechowej
 19. Dostawa 5 szt. defibrylatorów transportowych.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
  Defibrylator transportowy przeznaczony do działań w zespołach ratownictwa medycznego Podać markę i model, załączyć folder Parametry ogólne Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 Ciężar do 10 kg razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych Defibrylator odporny na kurz i zalanie wodą - min. Klasa IP 34 Okres gwarancji min. 24 miesiące Zasilanie Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora z instalacji prądu stałego 12-28 V DC, zasilacz i ładowarka wbudowana w aparat Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na jednym akumulatorze: min. 250 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią. Zasilacz sieciowy 230V/50Hz, umożliwiający zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów jako integralny lub zewnętrzny moduł. Akumulator (np. kwasowo-ołowiowy lub litowo - jonowy) ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd, Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 7 godzin Defibrylacja Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa. Defibrylacja ręczna i półautomatyczna, Możliwość wykonania kardiowersji , Energia defibrylacji w zakresie min.2-200 J Czas ładowania do energii maksymalnej 6 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym. Automatyczna kompensacja impedacji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych Min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej; Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dorośli/pediatryczne Rejstracja Ekran defibrylatora kolorowy LCD o przekątnej 5,6 cali o wysokim kontraście, możliwość wyboru min. 2 opcji wyświetlania danych w zależności od warunków atmosferycznych i słonecznych Możliwość wyświetlania 2 krzywych dynamicznych jednocześnie. Wbudowany napęd kart pamięci zewnętrznej, pamięć wewnętrzna min. 200 epizodów lub fragmentów krzywej EKG. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm Szybkość wydruku 25 mm/sek EKG Monitorowanie z 3 odprowadzeń EKG, w komplecie kabel do ekg Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji przez telefon komórkowy na dowolny zaprogramowany adres poczty elektronicznej, defibrylator umożliwiający wykonanie transmisji zapisu EKG przez system teletransmisyjny ZOLL stanowiący własność Zamawiającego; Zaoferowany defibrylator ma posiadać autoryzację producenta systemu teletransmisji potwierdzająca kompatybilność defibrylatora z posiadanym przez Zamawiającego systemem transmisji Zakres pomiaru częstości akcji serca min.20-300/min; Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,5 do 3,0 cm/Mv, Stymulacja zewnętrzna Tryb asynchroniczny i na żądanie Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-180 imp/min Prąd przy stymulacji w zakresie min. 10-140 mA Pulsoksymetria Z wbudowanym w aparat modułem pomiaru SPO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia w komplecie czujnik typu klips na palec Kapnometria Z wbudowanym w aparat modułem monitorowania etCO2 Monitorowanie RKO Z wbudowaną w aparat funkcją wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej, sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej Parametr nie wymagany lecz punktowany Z wbudowaną w aparat prezentacją graficzną na ekranie wykresu głębokości uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC Parametr nie wymagany lecz punktowany Z wbudowaną w aparat funkcją metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowej Oddechowej Z funkcją automatycznego filtra cyfrowego umożliwiającym prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej. Parametr nie wymagany lecz punktowany Wyposażenie Kabel EKG 3 odprowadzeniowy 1 szt Kabel EKG 12 odprowadzeniowy 1 szt Kabel do stymulacji 1 szt. Torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie ambulansu Pozostałe Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawę o wyborach medycznych z dnia 20.05.2010r. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adres i dane kontaktowe niezbędne do zgłaszania awarii.
 20. 22/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
  Pak Nr 1- Zestaw Laparoskopowy
  Pak Nr 2 - Respirator Transportowy
 21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia, numer sprawy: 904/NBO/ZP/D/2014 na dostawę respiratora transportowego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 22. dostawa sprzętu medycznego: defibrylatora i respirator dla zespołów ratownictwa medycznego
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 23. ZP40/2014 Zakup oraz dostawa respiratora i defibrylatora transportowego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 24. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - XIV części
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 25. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 26. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z podziałem na 8 ( osiem ) zadań - pakietów dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze.
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 27. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 28. Dostawa urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 29. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Piekary Śląskie
 30. DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 31. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 32. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 37/ZPN/14
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 33. Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 34. Zakup sprzętu medycznego - defibrylatora dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie
  Zamawiający: Powiat Lubiński, Lubin
 35. Dostawę opatrunków i obłożeń.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
 36. Dostawa kardiomonitorów wraz z wyposażeniem, nr PN-114/14/TM
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 37. na dostawa w II pakietach : ambulansów z wyposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, w których zamontowany zostanie defibrylator z możliwością wykonywania teletransmisyjnego EKG (2 pojazdy) oraz wyposażenia medycznego do 2 szt. ambulansów drogowych typu C.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 38. Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego.
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 39. Dostawy urządzeń medycznych
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 40. DLG.39.400.3/14 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
 41. Usługa w zakresie okresowych przeglądów technicznych w tym konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-48)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 42. Dostawa materiałów opatrunkowych 23 ZP 2014
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 43. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku DZP/63/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 44. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 45. ZP/5 - Artykuły medyczne/2014
  Zamawiający: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Siedlce
 46. Dostawy materiałów medycznych w 28 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 47. Zakup drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 48. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego oraz akcesorii do aparatów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 49. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nr sprawy: 23/PN/14
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
 50. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych - 5 pakietów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 51. Dostawa monitora parametrów życiowych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 52. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 53. Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 80 pakietach w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 54. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych (9 Zadań)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 55. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 56. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 57. Dostawa kardiomonitorów kompaktowych wraz z centralą monitorującą
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
 58. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 59. ZP26/2014 KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU TELETRANSMISJI DANYCH DLA UŻYTKOWANYCH DEFIBRYLATORÓW ZOLL
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 60. D25A/252/3-9rj/14 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu aparatury medycznej znajdującej się Szpitalu Morskim im. PCK Sp. z o. o.
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 61. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 62. P/8/2014 DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO TYPU B WRAZ Z ZABUDOWĄ ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, Opole
 63. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 64. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 65. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 66. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 67. wykonanie naprawy Defibrylatora Zoll M Series o s/n: T-02G35797 oraz numerze inwentarzowym: T-802/9604, będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 68. Zakup materiałów jednorazowego użytku i akcesoriów do sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 69. Dostawa systemu monitorowania z centralą intensywnego nadzoru
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 70. ZP22/2014 Dostawa ssaków akumulatorowo - sieciowych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 71. wykonanie naprawy po przeglądzie Defibrylatora Zoll M Series o numerze inwentarzowym: T-802/9603, będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 72. DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 73. urządzenia i sprzęt medyczny
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 74. DOSTAWA ZESTAWÓW MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 75. ZP16/2014 Dostawa defibrylatora przenośnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 76. Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów specjalnych sanitarnych - ambulansów drogowych - dwóch typu B oraz jednego typu C wg PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) - wyprodukowanych w roku 2014 oraz 2 szt. defibrylatorów
  Zamawiający: SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, Ostrołęka
 77. ZP18/2014 Dostawa ssaków
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 78. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 79. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 80. Dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 81. Dostawa pompy do hipertermii do zabiegów dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej..
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 82. Dostawa 8 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 83. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Ratownictwa Medycznego i Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
  Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ
 84. zakup i dostawa: jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
 85. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 86. DOSTAWA RESPIRATORA
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 87. Dostawy drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 88. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 89. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 90. dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania w ramach operacji pt. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i ambulansu wraz z wyposażeniem. Realizowana w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 91. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-7.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 92. Dostawa ambulansu PODSTAWOWEGO / P / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 93. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 94. Zakup defibrylatorów, respiratorów, ssaków elektrycznych i ogrzewaczy do płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 95. EZP-2013/22/11/08
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 96. Dostawa sprzętu medycznego-waga apteczna, szczękorozwieracz, materac na nosze
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 97. dostawa sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 98. Usługa adaptacji (zabudowa specjalistyczna) pojazdu bazowego oraz dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1. Pakiet nr 1 - Wykonanie adaptacji (zabudowy specjalistycznej) 1 sztuki pojazdu marki Mercedes Benz Sprinter 319 CDI na ambulans drogowy typu C wg PN EN 1789+A1:2011. 2. Pakiet nr 2 - Dostawa sprzętu medycznego (nosze z transporterem szt. 1)
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 99. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-3
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 100. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Tarnów
 101. Dostawa sprzętu medycznego Sprawa 115/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów

Inne osoby dla Byrska Posmyk (57 osób):