Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:173 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323
 10. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 11. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych oraz części do sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, określonych w Formularzu Wyceny.
  2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dziewięć części, szczegółowo opisanych w formularzu wyceny - załącznik nr 5 do SIWZ, tj.:
  Część I - pakiety medyczne;
  Część II - elektrody;
  Część III - części do reduktora tlenu;
  Część IV - worki sterylne;
  Część V - kołnierze ortopedyczne;
  Część VI - wzierniki do otoskopu;
  Część VII - części do ciśnieniomierzy;
  Część VIII - fartuchy foliowe i poszwy;
  Część IX - filtry antybakteryjne do ssaków
 2. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym środkiem transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych w tym sprzętu jednorazowego użytku do siedziby Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 w asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do SIWZ
 3. Dostawa kardiomonitorów kompaktowych wraz z centralą monitorującą
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów kompaktowych wraz z centralą monitorującą
 4. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, szczegółowo przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia Zadanie 1: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Reynolds Zadanie 2: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Sscor Zadanie 3: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy BTL Zadanie 4: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Schiller Zadanie 5: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy ASPEL Zadanie 6: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Nonin Zadanie 7: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Roche Zadanie 8: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Varia Zadanie 9: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Oxylitre Zadanie 10: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dedalus Zadanie 11: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Duchmed Zadanie 12: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy ASCOR Zadanie 13: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy ARCOMED AG Zadanie 14: Serwis i naprawa- kardiomonitory Zadanie 15: Serwis i naprawa platformy AUTO-PULSE firmy ZOLL Zadanie 16: Serwis i naprawa defibrylatorów AED10 Welch Allyn Zadanie 17: Serwis i naprawa ciśnieniomierzy firmy Welch Allyn Zadanie 18: Serwis i naprawa kardiomonitora Welch Allyn 1500 Zadanie 19: Serwis i naprawa kardiomonitorów wraz z ładowarką PROPAQ firmy Welch Allyn oraz kardiomonitorów PROPAQ Zadanie 20: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Boscarol, Ferno, GCE, Smiths, Propaq, WelchAllyn, Zoll Zadanie 21: Serwis i naprawa noszy podbierających firmy Ferno Zadanie 22: Serwis i naprawa centrali monitorującej firmy Philips Zadanie 23: Serwis i naprawa sprzętu medycznego Philips Zadanie 24: Serwis, legalizacja i naprawa wag lekarskich firmy MENSOR Zadanie 25: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Meditech Zadanie 26. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Debson Zadanie 27: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medima Zadanie 28: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Awamed Zadanie 29: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medtronic Zadanie 30: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dräger Zadanie 31: Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope Zadanie 32: Serwis i naprawa aparatu do hemofiltracji Zadanie 33: Serwis i naprawa ergometru i leżanki rowerowej Zadanie 34: Serwis i naprawa respiratora I-vent 201 Zadanie 35: Serwis i naprawa aparatu usg z Dopplerem naczyniowym Zadanie 36: Naprawa podstaw (mocowań) do defibrylatorów Zoll M-series i E-series Zadanie 37: Naprawa ssaków mechanicznych ręczno/ nożnych firmy Ambu Zadanie 38: Naprawa palmtopów firmy Gsmart Zadanie 39: Naprawa palmtopów firmy Asus. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/20/14.
 5. ZP26/2014 KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU TELETRANSMISJI DANYCH DLA UŻYTKOWANYCH DEFIBRYLATORÓW ZOLL
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia kompleksowe wdrożenie (tj. dostawa oprogramowania wraz z licencją oraz usługa serwisowa) systemu teletransmisji danych dla użytkowanych przez Zamawiającego defibrylatorów ZOLL. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części nr II SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (Część nr III SIWZ)
 6. D25A/252/3-9rj/14 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu aparatury medycznej znajdującej się Szpitalu Morskim im. PCK Sp. z o. o.
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu aparatury medycznej znajdującej się w budynkach Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni z podziałem na 40 zadań częściowych. Nazwa przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50.42.10.00-2; Do zadań Wykonawcy w ramach umowy będzie należeć przeprowadzanie przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej, (z wyłączeniem przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa wykonywanych w okresie gwarancji) dla Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o. o. o asortymencie i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularz cenowy. Czynności te mają na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.
  Przedmiotowe postępowanie ogłoszone zostało w zakresie przedmiotu zamówienia podzielonego na 40 zadań częściowych zwanych też pakietami, jednak w związku z brakiem ofert unieważniono pakiety o numerach: 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36. Zaś w zakresie pakietów o numerach 3, 25, 38, 39 postępowanie unieważniono ponieważ oferty zostały złożone przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferty zostały uznane za odrzucone.
 7. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  Przeglądy okresowe aparatury medycznej, z podziałem na 28 części. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 8. P/8/2014 DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO TYPU B WRAZ Z ZABUDOWĄ ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu bazowego wraz z zabudową oraz jego wyposażenia ( sprzętu medycznego) na potrzeby Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole z podziałem na 5 pakietów: PAKIET 1 - POJAZD BAZOWY WRAZ Z ZABUDOWĄ; PAKIET 2 - PRZENOŚNY DEFIBRYLATOR PUBLICZNEGO DOSTĘPU; PAKIET 3 - SPRZĘT MEDYCZNY; PAKIET 4 - KRZESEŁKO TRANSPORTOWE SKŁADANE DO ZAMONTOWANIA W PRZEDZIALE MEDYCZNYM; PAKIET 5 - NOSZE GŁÓWNE WRAZ Z TRANSPORTEREM. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami gwarancji stanowi odpowiednio Załącznik nr 1A dla pakietu 1, Załącznik nr 1B dla pakietu 2, Załącznik nr 1C dla pakietu 3, Załącznik nr 1D dla pakietu 4 i Załącznik nr 1E dla pakietu 5 do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ, zawierający minimalne parametry techniczne pojazdu i sprzętu medycznego stanowiącego przyszłe wyposażenie ambulansu. 3.Wymagania dotyczące fabrycznie nowego sprzętu medycznego: Oferowane wyposażenie stanowiące wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w : - Ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679 ), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2010r Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2011r Nr 16, poz. 74), - Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie znaku CE (Dz. U. 2010, nr 186, poz. 1252), - Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych. Oferowane wyposażenie stanowiące wyrób medyczny musi być dopuszczone do obrotu na terenie RP i posiadać certyfikat lub deklarację zgodności CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim. Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).
 9. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku powyżej 14 000 euro
 10. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
  I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 142 pakietach.
  II. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  50420000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego;
  50421200-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego;
  50430000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.
  3. Zakres świadczeń będzie obejmował konserwację, przeglądy i naprawy oraz wpis do paszportów urządzeń medycznych znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
  a) przeglądu rocznego i czynności konserwacyjno - przeglądowych;
  b) wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu technicznego) wykonanych czynności;
  c) prowadzenie kart naprawy urządzeń;
  d) wymianę pakietów serwisowych, (części objęte przeglądem rocznym) oraz jeśli dotyczy akumulatorów;
  e) kalibrację;
  f) sprawdzenie instalacji;
  g) ustawienie (regulację) wymaganych przez producenta parametrów;
  h) diagnozy i przedstawienie oferty cenowej na wykonanie naprawy w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki;
  i) sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.
  5. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa.
  6. W przypadku wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/urządzeniu czytelnej informacji: urządzenie niesprawne - nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać.
  7. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszt transportu aparatury.
  8. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu/aparatury, SIWZ, wymogami producenta, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.
  9. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego.
  10. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.
  11. Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia konserwacji przekazywane będą w formie pisemnej, telefonicznej, faksu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, z uwzględnieniem pkt 17. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu wynosi 48 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy.
  12. Naprawy będą realizowane w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego, które zostanie skierowane po szczegółowej kalkulacji ofertowej Wykonawcy.
  13. Przez kalkulację cenową rozumie się wszystkie koszty składowe jak: narzuty, koszt dojazdu i koszty związane z przygotowaniem ofert cenowych, ujętych w cenie brutto 1 rbg określonej przez Wykonawcę w ofercie. Do wartości robocizny dolicza się wartość zużytych materiałów wyszczególnionych w karcie pracy oraz obowiązujący podatek VAT - nie dotyczy pakietu 14.
  14. Przez kalkulację cenową każdej naprawy rozumie się koszt ekspertyzy stanu technicznego i kosztorys ze wszystkimi narzutami i podatkami. Przez kosztorys naprawy rozumie się zryczałtowany kontrakt handlowy, zawierający łączny koszt naprawy niezbędny do jej realizacji oraz ekspertyzę stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części i podzespoły, które będą wymienione w trakcie naprawy - dotyczy pakietu 14.
  15. Przez wykonanie naprawy rozumie się usunięcie usterki w pełnym zakresie, sprawdzenie poprawności pracy urządzenia i dokonanie wpisu do paszportu technicznego o dopuszczeniu urządzenia do dalszego użytkowania.
  16. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela, co najmniej trzy miesięcznej gwarancji na robociznę oraz gwarancji na wymienione części zamienne i materiały na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta tych części.
  17. Przeglądy techniczne wykonywane są w terminach wynikających z zaleceń producenta lub dostawcy.
  18. Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu, możliwe do natychmiastowego usunięcia bez konieczności wyłączania urządzenia z użytkowania, będą usuwane w trakcie przeglądu po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Techniczno - Gospodarczego oraz po akceptacji Zamawiającego.
  19. Wykonawca zapewnia możliwość uzyskania przed zleceniem usługi, wcześniejszej porady lub konsultacji telefonicznej z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do przeprowadzenia przeglądu lub naprawy.
  20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym, w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych
 11. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy określonych w Zestawach od Nr 1 do Nr 29
 12. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
  Dostawa sprzętu medycznego (6 pakietów)
 13. wykonanie naprawy Defibrylatora Zoll M Series o s/n: T-02G35797 oraz numerze inwentarzowym: T-802/9604, będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy Defibrylatora Zoll M Series o s/n: T-02G35797 oraz numerze inwentarzowym: T-802/9604, będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
 14. Zakup materiałów jednorazowego użytku i akcesoriów do sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Zadanie 1: Baterie i akumulatorki do sprzętu medycznego
  Zadanie 2: Baterie do PDA Asus i Gsmart Windows Mobile
  Zadanie 3: Kanistry i worki do ssaków próżniowych Boscarol OB-J Liner BSU 502
  Zadanie 4: Łączniki i worki do ssaków (OB 1012, OB 1000)
  Zadanie 5: Materace i podkładki przeciwodleżynowe
  Zadanie 6: Nici chirurgiczne
  Zadanie 7: Opaski identyfikacyjne
  Zadanie 8: Papier do kardiomonitora Propaq Encore 204 EL
  Zadanie 9: Przewód pacjenta do respiratora BabyPac
  Zadanie 10: Reduktory i dozowniki do tlenu
  Zadanie 11: Serwety operacyjne z otworem
  Zadanie 12: Układ oddechowy jednorazowy do respiratora iVent
  Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679). Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/8/14.
 15. Dostawa systemu monitorowania z centralą intensywnego nadzoru
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu monitorowania pacjentów na Oddziale Kardiologicznym Zamawiającego, w którego skład wchodzą: 1) Stacja Centralnego Monitorowania w systemie przewodowym i bezprzewodowym, 2) kardiomonitor stacjonarny przyłóżkowy - 7 szt., 3) kardiomonitory telemetryczne - 3 szt., 4) monitor funkcji życiowych - 1 szt. 2. Parametry systemu oraz urządzeń zostały opisane w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularzu Wymagania i parametry techniczne. 3. Oprócz parametrów wskazanych w formularzu, o którym mowa w pkt 2 system monitorowania musi: 1) zapewniać ciągłą, bezprzerwową komunikację bezprzewodową pomiędzy Stacją Centralnego Monitorowania a kardiomonitorami telemetrycznymi - nie dopuszcza się rozwiązań, w których następuje utrata połączenia monitora telemetrycznego z Centralą w trakcie przechodzenia pacjenta pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi ani też jakakolwiek utrata danych w trakcie takiego zdarzenia; 2) obejmować minimum pomieszczenia, które zostały wskazane na załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia rysunku
 16. ZP22/2014 Dostawa ssaków akumulatorowo - sieciowych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem ssaków akumulatorowo - sieciowych (2 szt.). zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. Parametry minimalne zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ ZP22/2014 tj. Opisie przedmiotu zamówienia. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 8 do SIWZ)
 17. wykonanie naprawy po przeglądzie Defibrylatora Zoll M Series o numerze inwentarzowym: T-802/9603, będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy po przeglądzie Defibrylatora Zoll M Series o numerze inwentarzowym: T-802/9603, będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
 18. DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.), z zachowaniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

  1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ W WYSZKOWIE według asortymentu wyszczególnionego w pięciu pakietach, których szczegółowy opis zawiera szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 1.1(pakiet nr 21), nr 1.2(pakiet nr 33A)., nr 1.3(pakiet nr 40), nr1.4(pakiet nr 42) i nr 1.5(pakiet nr 43). Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załącznikach służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
  2. Oferowane leki muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 06 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z póź. zm.).
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tzn. możliwość zaoferowania towaru, który jest tożsamy z przedmiotem zamówienia i ma tą samą nazwę międzynarodową, a różni się jedynie nazwą handlową. Wielkości opakowań leków muszą być zgodne z opakowaniami zarejestrowanymi i dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski.
 19. urządzenia i sprzęt medyczny
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i sprzętu medycznego w podziale na 2 zadania. Zadanie nr 1: 1. Krzesełko kardiologiczne 1 szt. ,2. Nosze podbierające 1 szt.,3. Deska ortopedyczna 1szt. , 4. Respirator transportowy 1 szt. 5. pulsoksymetr palcowy 1 szt. Zadanie nr 2 Elektrokardiograf 1 szt
 20. DOSTAWA ZESTAWÓW MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych , Dz. U z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych o równowartości mniejszej od 207 000 euro - dla dostaw. Zamówienie oznaczone jest znakiem: 5-1M-2014 , Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 1.Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ZESTAWÓW MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr. 2 będący integralną częścią SIWZ. 1) Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2) Oferowane dostawy muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Łomży, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy. 4) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub w odpowiedziach na zadane pytania wskazano jakikolwiek znak towarowy, pochodzenie, czy patent - należy przyjąć, że wskazane patenty, pochodzenie, znaki towarowe, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie w tej części przedmiotu zamówienia oferty o równoważnych parametrach technicznych eksploatacyjnych i użytkowych, lub spektrum działania opisowi takiemu towarzyszą wyrazy: lub równoważny. Produkty równoważne muszą być tożsame lub nie gorsze co do jakości i spektrum działania. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia..
 21. ZP16/2014 Dostawa defibrylatora przenośnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 22. Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów specjalnych sanitarnych - ambulansów drogowych - dwóch typu B oraz jednego typu C wg PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) - wyprodukowanych w roku 2014 oraz 2 szt. defibrylatorów
  Zamawiający: SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, Ostrołęka
 23. ZP18/2014 Dostawa ssaków
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 24. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 25. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 26. Dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 27. Dostawa pompy do hipertermii do zabiegów dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej..
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 28. Dostawa 8 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 29. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Ratownictwa Medycznego i Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
  Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ
 30. zakup i dostawa: jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
 31. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 32. DOSTAWA RESPIRATORA
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 33. Dostawy drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 34. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 35. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 36. dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania w ramach operacji pt. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i ambulansu wraz z wyposażeniem. Realizowana w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 37. Dostawa ambulansu PODSTAWOWEGO / P / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 38. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-7.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 39. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 40. Zakup defibrylatorów, respiratorów, ssaków elektrycznych i ogrzewaczy do płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 41. EZP-2013/22/11/08
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 42. Dostawa sprzętu medycznego-waga apteczna, szczękorozwieracz, materac na nosze
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 43. dostawa sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 44. Usługa adaptacji (zabudowa specjalistyczna) pojazdu bazowego oraz dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1. Pakiet nr 1 - Wykonanie adaptacji (zabudowy specjalistycznej) 1 sztuki pojazdu marki Mercedes Benz Sprinter 319 CDI na ambulans drogowy typu C wg PN EN 1789+A1:2011. 2. Pakiet nr 2 - Dostawa sprzętu medycznego (nosze z transporterem szt. 1)
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 45. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-3
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 46. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Tarnów
 47. Dostawa sprzętu medycznego Sprawa 115/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 48. zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 49. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa nr 121/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 50. Dostawa wyrobów medycznych - Sprawa 106/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 51. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa 122/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 52. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa 117/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 53. Medyczny samochód transportowo dostawczy
  Zamawiający: Szpital w Szczecinku sp. z o.o., Szczecinek
 54. dostawa 1 szt. ambulans sanitarny typu A-2.
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 55. Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu (ZOZ/ZP/PN/DOS/18/9/2013)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Wągrowiec
 56. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 57. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa nr 120/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 58. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-8
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 59. Przeglądy oraz naprawy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi PN/369/ZP/U/2013
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 60. Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu A2 wraz z zabudową i wyposażeniem
  Zamawiający: Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o. o., Niepołomice
 61. Dostawa defibrylatora przenośnego z teletransmisją danych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 62. Dostawa respiratorów stacjonarnych, transportowych
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 63. Dostawa fabrycznie nowego urządzenia mechanicznego do ucisku klatki piersiowej
  Zamawiający: Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska, Jelenia Góra
 64. Dostawa urządzenia do automatycznego uciskania klatki piersiowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-134/2013)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 65. Zakup sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 66. NOWY PRZENOŚNY DEFIBRYLATOR. ROK PRODUKCJI 2013
  Zamawiający: Gminne Centrum Zdrowia - Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, Olsztynek
 67. Zakup sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 68. Dostawa kardiomonitorów , diatermii chirurgicznej , materacy przeciwodleżynowych , wózka opatrunkowo - zabiegowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 69. Świadczenie usługi w zakresie wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 70. Protokół ZP/Nr 09/PN/13
  Zamawiający: Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Poznań
 71. Dostawa 12 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 72. Dostawa jednorazowych artykułow medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 73. Sprzedaż i dostarczenie sterylnych obłożeń operacyjnych, wyrobów z włókniny, materiałów jednorazowego użytku oraz pakietów odczynników i wskaźników do analizatora parametrów krytycznych GEM PREMIER 3000. Znak sprawy: 25/ZPN/13
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 74. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 75. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO- SPRAWA PN/7/D/2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", Katowice
 76. Dostawa ambulansu do transportu pacjentów typu A1 zgodnego z PN-EN 1789 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach- 1 szt
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Mońki
 77. Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 78. zakup ambulansu drogowego
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS, Warszawa
 79. ZP37/2013 Dostawa defibrylatorów przenośnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 80. Zakup i montaż wyposażenia medycznego dla pawilonu psychiatrycznego
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 81. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 82. Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
 83. Dostawa sprzętu medycznego w 8 pakietach (22/2013)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
 84. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 85. Wykonanie naprawy i przeglądu telemetrycznego systemu monitorowania Wellch Allyn
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 86. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 87. Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 88. Zakup i dostawa karetki transportowej nr sprawy EZP-252-19/2013.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
 89. dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 90. Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 91. Dostawa karetki transportowej do przewozu pacjentów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 92. na wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 93. Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 94. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23, 26 - 500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 048 617 03 00, faks 048 617 09 80.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Szydłowiec
 95. Dostawa oprogramowania do dyspozytorni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ramach systemu wspomagania decyzji, transmisji danych i lokalizacji karetek. Dostawa i montaż w ambulansach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu defibrylatorów do transmisji EKG oraz systemu do odbioru transmisji EKG w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Inne Dostawa (głowa dorosłego do intubacji z przekrojem dróg oddechowych, fantom symulujący urazy, fantom symulujący urazy, głowa niemowlaka do intubacji, fantom dorosłego ALS do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych...
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 96. Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów specjalnych sanitarnych - ambulansów drogowych typu B wg PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) - wyprodukowanych w roku 2013
  Zamawiający: SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, Ostrołęka
 97. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 98. Dostawa ambulansu specjalistycznego typu S z wyposażeniem oraz pozostałego sprzętu medycznego
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 99. Przegląd techniczny sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 100. Wykonanie przeglądów aparatury medycznej - respiratorów
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie, Warszawa
 101. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa

Inne osoby dla Byrska Posmyk (56 osób):