Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:278 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323
 10. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 11. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku spełniającego wymagania opisane w niniejszej siwz. Wykazy asortymentowo-ilościowe zawarte są w załącznikach 2a do 2f do siwz (tabele nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f).
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolne z 6 części zamówienia:
  Część nr 1 - dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku - załącznik nr 2a do siwz,
  Część nr 2 - dostawa filtrów oddechowych i akcesoria do ssaków - załącznik nr 2b do siwz,
  Część nr 3 - dostawa igieł doszpikowych - załącznik nr 2c do siwz,
  Część nr 4 - dostawa wyposażenia inkubatora - załącznik nr 2d do siwz,
  Część nr 5 - dostawa łyżek laryngoskopowych - załącznik nr 2e do siwz,
  Część nr 6 --dostawa sprzętu do tamowania krwotoków i pasów miednicowych załącznik nr 2f do siwz
  wraz przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi
 2. SAP.221-19.2015 Zakup oraz dostawa urządzeń i produktów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa urządzeń i produktów medycznych w podziale na części: CZĘŚĆ 1: Ssak mechaniczny ręczno-nożny - 5 szt. CZĘŚĆ 2: Worek samorozprężalny dla dorosłych i dzieci - 5 szt. CZĘŚĆ 3: Otoskop - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dziale nr II SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III SIWZ)
 3. Dostawa leków i materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
  Dostawa leków i materiałów opatrunkowych
 4. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduj się w pkt III SIWZ oraz załączniku nr 1 do siwz - formularzu ofertowym.
 5. Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego szczegółowo określonego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
 6. DLG.39.503/15 Zakup i dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego
 7. Dostawa sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
  Dostawa sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala
 8. Dostawa kardiomonitorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Dostawa Kardiomonitorów podzielona na 2 zadania:
  ZADANIE 1 Kardiomonitory - 5 szt.
  ZADANIE 2 - kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt.
 9. przeglądy techniczne, konserwacja i legalizacja aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  1. defibrylator, producent Zoll, Typ: M- Series, ilość: 3 szt.
  2. Respirator transportowy z reduktorem, producent: PneuPac LTD/Smith Medical
  typ: Para PAC 2, ilość: 2 szt
 10. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych.
  2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia, wymagania oraz ilości określono w załączniku nr 2 - w Formularzu asortymentowo-cenowym.
  3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 16 pakietów (części) i obejmuje:
  pakiet nr 1 - Opatrunki tradycyjne
  pakiet nr 2 - Plastry i opatrunki
  pakiet nr 3 - Opaski, bandaże
  pakiet nr 4 - Opatrunki specjalistyczne
  pakiet nr 5 - Lignina
  pakiet nr 6 - Opatrunki jałowe
  pakiet nr 7 - Podkład i pieluchomajtki
  pakiet nr 8 - Opatrunek do tamponady
  pakiet nr 9 - Zestaw opatrunków hydrożelowych
  pakiet nr 10 - Opatrunki różne
  pakiet nr 11 - Asortyment różny
  pakiet nr 12 - Okleina do rurek intubacyjnych
  pakiet nr 13 - Serweta z gazy
  pakiet nr 14 - Opatrunek do mocowania kaniul
  pakiet nr 15 - Gazy
  pakiet nr 16 - Siatka elastyczna
  4. Ilości zawarte w załączniku nr 2 są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający, sukcesywnie w miarę potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia.
  5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 2, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.
  6. Wykonawca może zaoferować wyroby medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
  7. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczenia do obrotu, świadectwa rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.
  8. Wykonawca pokrywa koszty transportów, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu oraz zapewnia rozładunek do magazynu apteki.
  9. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia składanych pisemnie (dopuszcza się fax.) lub telefonicznie - minimalny termin dostawy wynosi 2 dni robocze, natomiast maksymalny 4 dni robocze w zależności od zaoferowanego terminu przez Wykonawcę. Do dostawy należy dołączyć fakturę w formie papierowej, bądź inny dokument pozwalający sprawdzić przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem.
  10. Dostawy przedmiotu zamówienia do NCM powinny odbywać się w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00-15.00.
  11. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniu innej wielkości niż żądana w Formularzu asortymenowo-cenowym - załącznik nr 2.
  Ilość opakowań należy odpowiednio przeliczyć zgodnie z w/wym. formularzem. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy wpisać ilość do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeśli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
  Dokonując odpowiedniego przeliczenia Wykonawca skreśla ilość opakowań podaną przez Zamawiającego i dopisuje wyliczoną ilość opakowań, a następnie parafuje zmiany.
  12. Oferowany asortyment musi posiadać 12 miesięczny termin ważności od daty dostawy.
  13. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki oferowanych materiałów opatrunkowych - po 1 szt. z każdej pozycji (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5 poz. 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13). Dla pakietu nr 5 poz. 1 należy dostarczyć próbkę w postaci 5 arkuszy. Zamawiający wymaga, aby złożone próbki odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w załączniku nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz asortymentowo-cenowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą próbek lub pomimo wezwania, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełni brakujących próbek, bądź wystąpi niezgodność próbki z opisem przedmiotu zamówienia, lub niezgodność próbki z opisem oferowanych materiałów opatrunkowych, zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie Nazwa handlowa, Producent, Nr katalogowy Zamawiający odrzuci ofertę w danym pakiecie
 11. Dostawa następującego sprzętu medycznego: kardiomonitory - 2 szt.; defibrylator - 1 szt.; respirator noworodkowy - 1 szt.; respirator transportowy - 1 szt., myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 2 szt. laser terapeutyczny - 1 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu : 1) kardiomonitory - 2 szt.. 2) defibrylator - 1 szt., 3) respirator noworodkowy - 1 szt., 4) respirator transportowy - 1 szt., 5) myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 2 szt., 6) laser terapeutyczny - 1 szt. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu, 3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu - w siedzibie Zamawiającego, 4) serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu
 12. Dostawa następującego sprzętu medycznego: stół rehabilitacyjny - 3 szt.; urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych - 1 szt.; pompy infuzyjne - 4 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu : stół rehabilitacyjny - 3 szt.; urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych - 1 szt.; pompy infuzyjne - 4 szt. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu, 3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu - w siedzibie Zamawiającego, 4) serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu
 13. Usługi w zakresie serwisowania sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-12/2015.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji, urządzeń, aparatury i sprzętu pomiarowego - dalej zwanym sprzętem medyczny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres 36 miesięcy z podziałem na 23 grupy: 1.Defibrylatory 2. Lampy 3. Lampy bezcieniowe 4. Wanny i katedry 5. Aparaty EKG 6. Pompy infuzyjne 7. Aparatura fizjoterapeutyczna 8. Kardiomonitory 9. Inkubatory 10. Ssaki 11. Respiratory 12. Aparatura RTG 13. Stoły operacyjne 14. Stomatologia 15. Urządzenia fizjoterapeutyczne 16. Pulsoksymetr 17. Inne 18. Aparatura do diagnostyki laboratoryjnej I 18.1 Analizator KONEBL 20i/bioMerieux/ 19.2 Licznik hematologiczny Swelab Alfa 19.3 Analizator RKZ cobas b221 18.4 Koagulometr Coag Chrom 3003 (CC 3003) 18.5 Czytnik do pasków analizy moczu URISCAN PRO II 19. Aparatura do diagnostyki laboratoryjnej II 20. Łóżka 21. Aparatura i sprzęt okulistyczny 22. RTG 23. Endoskopia 1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności: 1)Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia w/w urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: a) Utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem, b) konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego, c) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego, w terminach wynikających z zaleceń producenta i harmonogramu sporządzonego przez Zamawiającego i zapisanego w załączniku nr 3 do siwz. d) prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzenia medycznego do dalszego użytkowania. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale II siwz, specyfikacji przedmiotowej formularz cenowy - załącznik nr 2 do siwz i harmonogramie przeglądów technicznych sprzętu medycznego - załącznik nr 3 do siwz. II A. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej sprzętu medycznego objętego niniejszym zamówieniem. 2.Konserwację sprzętu medycznego z zachowaniem gotowości eksploatacyjnej opartej o zlecenia Zamawiającego. 3.Przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego, w terminach wynikających z zaleceń producenta i harmonogramu sporządzonego przez Zamawiającego zapisanego w załączniku nr 3 do siwz. 4.Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzenia medycznego do dalszego użytkowania. 5. Założenie paszportów sprzętu medycznego i ich prowadzenie dla zakupionego przez Zamawiającego sprzętu medycznego, o ile nie zostało to zastrzeżone przez producenta. 6. Wydawanie orzeczeń technicznych. II B. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 1.Konserwacji i przeglądom podlegają sprzęt medyczny wymieniony w załączniku nr 3 do siwz. 2.Okresowe przeglądy będą wykonywane w terminach wynikających z zaleceń producenta i harmonogramu sporządzonego przez Zamawiającego zapisanego w załączniku nr 3 do siwz. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności konserwacyjnych i przeglądowych zgodnie harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do siwz. 4.Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe, Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Technicznym Zamawiającego, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej/kosztorysu przez kierownika Zamawiającego. 5.Przedmiot zamówienia winny realizować osoby posiadające kwalifikacje do serwisowania sprzętu i urządzeń medycznych. 6.Czynności konserwatorsko - sprawdzające sprzęt medyczny obejmują w szczególności: 1) określenie rodzaju uszkodzenia, 2) ewentualna naprawę zużytych podzespołów lub ich wymianę, po akceptacji Zamawiającego, 3) wymianę materiałów eksploatacyjnych, 4) sprawdzenie prawidłowości działania, 5) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, 6) sprawdzanie instalacji, kontrola sprawności zaworów, 7) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, 8) legalizację, 7.Każda czynność konserwatorska sprzętu medycznego musi zostać potwierdzona w karcie pracy i wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego danego sprzętu medycznego. 8.W przypadku wyłączenia sprzętu medycznego z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: sprzęt niesprawny nie używać lub sprzęt przeznaczony do naprawy - nie używać 9.Zgłoszenia awarii sprzętu medycznego przekazywane będą telefonicznie potwierdzając je faksem lub na adres poczty elektronicznej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej reakcji od przyjęcia zgłoszenia w celu podjęcia działań usunięcia awarii. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia wynosi 24 godziny ( w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy. 10. Gwarancja na wymienione części zamienne materiały nie może być krótsza od gwarancji producenta. 11. Przeglądy techniczne wykonywane będą w terminach wynikających z harmonogramu sporządzonego przez Zamawiającego i zapisanego w załączniku nr 3 do siwz. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sprzętu podlegającego konserwacji i przeglądom, w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych, lub zmian związanych ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy. 13.Wykonawca w ramach realizacji usług i zaoferowanej w przetargu ceny zobowiązany będzie do wydawania orzeczeń technicznych dla sprzętu medycznego kwalifikowanego do kasacji. II C Informacje proceduralne: 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 1) zamówienie obejmuje 23 grupy dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy lub na całość zamówienia z zastrzeżeniem, że część pakiet 18 Aparatura do diagnostyki laboratoryjnej rozpatrywana będzie na pozycje). 2. Informacja dotycząca ofert wariantowych. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 Pzp. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 1)) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Pzp. 4. Informacja na temat zastosowania aukcji elektronicznej. 1) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 5. Informacja na temat umowy ramowej. 1) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 6. Informacja na temat ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 1) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający informuje, ze dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. W związku z powyższym Wykonawca w przypadku planowanego powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest podać w oświadczeniu Wykonawcy o zakresie dostaw zleconych do wykonania podwykonawcom (zał. nr 7 do siwz) zakres przewidzianych do wykonania przez nich części zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
 14. DOSTAWA LEKÓW, WYROBÓW ORAZ LEKÓW WETERYNARYJNYCH, WYROBÓW ORAZ OPATRUNKÓW MEDYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 000 euro na dostawę dostawę leków, wyrobów oraz leków weterynaryjnych, wyrobów oraz opatrunków medycznych i drobnego sprzętu wyposażenia medycznego
 15. Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego z zakresu perinatologii.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Wrocław
  1. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania.
  a) Zad. nr 1: Defibrylator dwufazowy z kardiowersją - 1 szt.;
  b) Zad. nr 2 : Rozszerzenie opcji respiratorów Servo - 2 szt.;
  c) Zad. nr 3 : Monitor funkcji życiowych z akcesoriami - 1 szt.;
  2. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane lub wszystkie zadania.
  3. Szczegółowe parametry techniczne opisano w Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 1 do SIWZ.
  4.Parametry podane w załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie nr 2 Parametry wymagane - wymóg graniczny stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak dokonania przez Wykonawcę wpisu w rubryce Parametr oferowany zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru.
  5.Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa. Dostawę należy rozumieć jako sprzedaż urządzenia w myśl art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6.Zamawiający poprzez bezpłatny serwis pogwarancyjny rozumie wykonanie wszelkich napraw i przeglądów okresowych w okresie minimum 2 lat po upływie okresu gwarancji. Wykonawca zapewnia serwis techniczny, pokrycie kosztów dojazdu inżyniera serwisu, kosztów roboczogodziny. Zamawiający w tym okresie pokrywa jedynie koszty użytych materiałów i części zamiennych wykorzystanych do naprawy urządzenia.
  7. Dostarczony sprzęt szpitalny musi być fabrycznie nowy, wyprodukowane po 01.01.2015r. a poszczególne ich elementy muszą współdziałać ze sobą w sposób kompatybilny.
  8. Dostarczany asortyment nie może być przedmiotem wcześniejszych prezentacji, pokazów, próbnych testów, itp.
  9. Oferowany sprzęt szpitalny musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i kosztów.
  10. Do oferty należy dołączyć materiały firmowe np. foldery, broszury, katalogi, ulotki zawierające opis parametrów technicznych oferowanego asortymentu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, a także poprzez zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
  12.Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, ponadto musi posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.
  13.Wykonawca w ramach dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
  a) Montażu, instalacji, pierwszego uruchomienia sprzętu szpitalnego w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy;
  b) Przeprowadzenia na wniosek Zamawiającego szkolenia personelu medycznego w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku;
  c) Udzielenia pełnej min. 2 letniej gwarancji, liczonej od dnia uruchomienia urządzenia + min. 2 lata bezpłatnego serwisu (płatne tylko koszty materiałowe)
  d) Przeprowadzenia w ramach serwisu bezpłatnych przeglądów okresowych z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzenia, lecz nie rzadziej niż jeden przegląd w roku.
  e) Dołączenia instrukcji użytkowania każdego z urządzeń w języku polskim oraz dokumentacji techniczno - serwisowej w języku polskim wraz z kartami gwarancyjnymi.
  14. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć własnym środkiem transportu i na swój koszt oraz zamontować i uruchomić oferowany sprzęt szpitalny .
  15. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu szpitalnego przez cały okres trwania gwarancji.
  16. Oferowany sprzęt szpitalny nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich.
 16. Defibrylatory AEG z elektrodami, defibrylator z elektrodami, aparat do Kriochirurgii, kardiomonitor transportowy, laser YAG, kardiomonitory.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Pakiet nr 2 - defibrylator z elektrodami - 1 szt
  Pakiet nr 3 - aparat do kriochirurgii - 1 szt
  Pakiet nr 4 - kardiomonitor transportowy - 1 szt
  Pakiet nr 5 - laser YAG - 1 szt
  Pakiet nr 6 - kardiomonitory 2 szt
 17. ZP/2 - artykuły medyczne/2015
  Zamawiający: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów medycznych, materiałów do dezynfekcji, sprzętu medycznego, materiałów pościelowych, elektrod EKG do SP ZOZ RM-MEDITRANS Siedlce, sukcesywnie wg aktualnych potrzeb do 30.06.2016..
 18. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
 19. Dostawa 10 szt ambulansów sanitarnych typu C DLA POTRZEB wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa 10 szt fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach.Szacunkowa wartość pakietuI 3.981.564,00 zł, szacunkowa wartość pakietu II 1.273.120,00 zł. Dostawa ambulansów będzie realizowana w dwóch etapach Etap I dostawa pojazdów bazowych,Etap II zabudowa specjalistyczna na ambulanse typu C
 20. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
  Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy Pakiet I Leki,Pakiet II Materiały opatrunkowe,Pakiet III Środki dezynfekcyjne,Pakiet IV Rękawice,Pakiet V Sprzęt Medyczny ,Pakiet VI Materiały Medyczne Jednorazowego Użytku, Pakiet VII Gaziki,Pakiet VIII Elektrody

  Szacunkowa wartość 2627830,00 zł brutto
 21. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 22. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, Krosno
 23. Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
 24. Dostawa ambulansu sanitarnego dla SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 25. Dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 26. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 27. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Nr sprawy 4-JAM-2015-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 28. Dostawa drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 29. Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 30. Dostawa ambulansu typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 31. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 32. Sprzęt medyczny z podziałem na 7 grup . Zakup w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie .
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 33. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 34. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/13/2015
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 35. Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10
  Zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa
 36. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 37. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 38. DOSTAWA AMBULANSU TYPU S
  Zamawiający: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Hel
 39. Dostawa myjni do endoskopów, krzesełka kardiologicznego oraz wózka anestezjologicznego
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 40. Sprzedaż i dostarczenie rękawic jednorazowych, obłożeń do zabiegów angiograficznych oraz prześcieradeł na nosze. Znak sprawy: 11/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 41. DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 42. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Znak sprawy: 9/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 43. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C - 2 szt. oraz sprzętu medycznego. Znak sprawy: 9/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 44. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 45. Dostawa 1 szt. kardiomonitora przenośnego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 46. Dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego , fonendoskopów internistycznych, wzierników krtaniowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 47. Przetarg nieograniczony ZP - 05/15 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSW w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Kraków
 48. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 49. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 50. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
 51. Dostawa duodenoskopu i kardiomonitora na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
 52. Dostawa sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia - 23 zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 53. zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 54. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 55. ZP49/2014 Zakup oraz sukcesywne dostawy akcesoriów jednorazowego użytku do defibrylatora marki ZOLL X-Series
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 56. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 57. Zaopatrzenie Oddziałów Intensywnej Terapii, Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii, Oddziału Chorób Płuc oraz Patomorfologii
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 58. Dostawa komory do prac w izolacji oddechowej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 59. Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 60. Dostawa 5 szt. defibrylatorów transportowych.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 61. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia, numer sprawy: 904/NBO/ZP/D/2014 na dostawę respiratora transportowego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 62. 22/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 63. dostawa sprzętu medycznego: defibrylatora i respirator dla zespołów ratownictwa medycznego
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 64. ZP40/2014 Zakup oraz dostawa respiratora i defibrylatora transportowego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 65. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - XIV części
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 66. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 67. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z podziałem na 8 ( osiem ) zadań - pakietów dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze.
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 68. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 69. Dostawa urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 70. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Piekary Śląskie
 71. DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 72. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 73. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 37/ZPN/14
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 74. Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 75. Zakup sprzętu medycznego - defibrylatora dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie
  Zamawiający: Powiat Lubiński, Lubin
 76. Dostawę opatrunków i obłożeń.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
 77. Dostawa kardiomonitorów wraz z wyposażeniem, nr PN-114/14/TM
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 78. na dostawa w II pakietach : ambulansów z wyposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, w których zamontowany zostanie defibrylator z możliwością wykonywania teletransmisyjnego EKG (2 pojazdy) oraz wyposażenia medycznego do 2 szt. ambulansów drogowych typu C.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 79. Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego.
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 80. Zakup ambulansu drogowego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 81. Dostawy urządzeń medycznych
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 82. DLG.39.400.3/14 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
 83. Usługa w zakresie okresowych przeglądów technicznych w tym konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-48)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 84. Dostawa materiałów opatrunkowych 23 ZP 2014
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 85. Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych zwanych dalej pojazdami bazowymi dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Katowice
 86. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku DZP/63/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 87. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 88. ZP/5 - Artykuły medyczne/2014
  Zamawiający: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Siedlce
 89. Dostawy materiałów medycznych w 28 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 90. DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU C.
  Zamawiający: Gminne Centrum Zdrowia - Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, Olsztynek
 91. Zakup drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 92. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego oraz akcesorii do aparatów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 93. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki), na bazie pojazdu bazowego typu furgon z przedziałem medycznym i wyposażeniem wynikającym z siwz
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 94. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nr sprawy: 23/PN/14
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
 95. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych - 5 pakietów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 96. Dostawa monitora parametrów życiowych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 97. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 98. Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 80 pakietach w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 99. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych (9 Zadań)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 100. Dostawa ambulansu drogowego typu B dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Leszno
 101. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław

Inne osoby dla Byrska Posmyk (58 osób):