Kogo reprezentuje osoba

Cegielski Jacek

w KRS

Jacek Cegielski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Cegielski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cegielska Jolanta Elżbieta, Cegielska Marta Joanna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cegielska Jolanta Elżbieta
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cegielska Jolanta Elżbieta, Cegielska Marta Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Asd J.cegielski Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000377381

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Asd Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000177234
 2. Ekona Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000327460
 3. Jolanta Cegielska, Jacek Cegielski Asd Sp. J., Łódź − KRS 0000040262

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczenia elektronicznego Aresztu Śledczego w Łodzi wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  Na przedmiot zamówienia składają się:
  1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w formie i zakresie koniecznym do wykonania robót objętych zamówieniem, w tym:
  A) koncepcji projektu z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym oraz pozwolenia na budowę jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonanego na podstawie:
  - informacji zawartych w SIWZ, koncepcji i załażeniach technicznych do projektu modernizacji systemów zabezpieczeń elektronicznych jednostki, szkiców koncepcyjnych - dokumenty do wglądu wyłącznie na ternie jednostki
  - Wytycznych DGSW nr 42013 z dnia 10 czerwca 2013 r. - wytyczne do wglądu na ternie jednostki

  2. Dostarczenie, montaż, skonfigurowanie i uruchomienie sprzętu monitoringu wizyjnego wyposażonego w następujące elementy:
  A) Zewnętrzną barierę mikrofalową z analogową analizą sygnału zabezpieczającą odcinek co najmniej 110 m
  B) Analogowej kamery szybkoobrotowej kopułkowej PTZ o parametrach zgodnych z wytycznymi DGSW nr 4/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.
  C) Czujka zewnętrzna kurtynowa podczerwieni pasywnej
  D) Monitora do CCTV
  E) Zasilacza awaryjnego 1500VA

  Urządzenia wymienione w pkt.2 ust. A),B),C),B),D),E)muszą być podłączone i skonfigurowane z niezależnym, mikroprocesorowym systemem sygnalizacji alarmowej GUARD z centralą SATEL -CA Integra 128 znajdującą się na zapleczu stanowiska dowodzenia. System ma za zadanie analizę sygnałów docierających z czujników perymetrycznych, wysterowanie w przypadku wystąpienia alarmu sygnalizatorów akustyczno - optycznych, znajdujących się na wieżyczkach ochronnych nr. 1,2 i 3 a także przesyłanie sygnału do krosownicy w celu automatycznego skierowania kamer obrotowych systemu CCTV w sektor, z którego pochodził alarm oraz wizualizacje graficzną obiektu. Kamera obrotowa musi być podłączona do rejestratora znajdującego się na zapleczu stanowiska dowodzenia w celu wizualizacji na monitorze ekranowym i skonfigurowania z krosownicą wizyjną w celu automatycznego sterowania kamery w sektor z którego pochodził alarm oraz wizualizacje graficzną obiektu.
  Parametry techniczne montowanych urządzeń zawarte są w Załączniku 1 do SIWZ. Wykonawca składając formularz ofertowy dołączy do niego wypełniony ww załącznik, który będzie stanowił integralną część umowy. Montaż urządzeń zaproponowanych przez Wykonawcę nastąpi dopiero po uzyskaniu zgody od Zamawiającego i zatwierdzeniu przedstawionego projektu.

  3. Wykonanie na podstawie uzgodnionego projektu prac związanych z montażem monitoringu wizyjnego oraz bariery mikrofalowej, czujki podczerwieni pasywnej.
  4. Uruchomienie systemów z przeszkoleniem w obsłudze użytkowników, szkolenie praktyczne administratora systemu, przekazanie do użytkowania całości urządzeń z niezbędnymi certyfikatami i dokumentacją techniczną.
  5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z przewidzianymi prawem pomiarami oraz badaniami geodezyjne - elektryczne - torów optycznych etc.(jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek)
  6. Zabezpieczenie w ramach ceny oferty wsparcia technicznego w okresie gwarancji oraz pełnego wsparcia poprzez bezpośredni kontakt administratora z dostawcą i wykonawcą robót w trakcie eksploatowania systemów (okres gwarancyjny 3 lata)
 2. Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej w nowo wybudowanej siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz..
  Zamawiający: Powiat Tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa odrębne zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu z uwzględnieniem istniejącej instalacji. Zadanie nr 2: Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Przedmiary robót - załącznik nr 1a i 1b do SIWZ; 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 i 9 do SIWZ; 3) Projekty wykonawcze - załącznik nr 10 i nr 11 do SIWZ; 4) Uzupełnienie dokumentacji projektowej - załącznik nr 12 do SIWZ.
 3. Przebudowa I i II piętra budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji antywłamaniowej
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, Wieluń
  1. Przedmiotem Zamówienia jest Przebudowa I i II piętra budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji antywłamaniowej z podziałem na dwa zadania:
  a) Zadanie 1 pn.: Przebudowa I piętra budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji antywłamaniowej.
  b) Zadanie 2 pn.: Przebudowa II piętra budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji antywłamaniowej.
  Zakres rzeczowy obejmuje:
  Wykonanie instalacji antywłamaniowej dla potrzeb I i II piętra budynku zlokalizowanego w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56 A.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  a) dokumentacja projektowa,
  b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji antywłamaniowej, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
  KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  KOD CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  KOD CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

Inne osoby dla Cegielski (77 osób):