Kogo reprezentuje osoba

Cegielski Marian

w KRS

Marian Cegielski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Cegielski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Puławy (Lubelskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Doroszewska Teresa Zofia, Hołubowicz Kliza Grażyna, Janda Bogdan, Jóźwicka Kozak Barbara, Jurak Sławomir Marek, Kozera Piotr, Koziołek Urszula, Koźlicki Jarosław, Koźlicki Stanisław Tomasz, Krasowicz Stanisław, Kukuła Seweryn Teodor, Matyka Mariusz Paweł, Nierubca Mirosław Eugeniusz, Rybicka Anna Małgorzata, Sowiński Marek Jan, Telec Leszek Marek, Wardziński Michał, Wardziński Zbysław Paweł, Wiącek Joanna, Żur Sławomir Wacław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego, Puławy − KRS 0000104918
 2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy − KRS 0000149666
 3. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Radzików − KRS 0000191510
 4. Puławski Klub Rotariański, Puławy − KRS 0000050434
 5. Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Puławy − KRS 0000097219
 6. Puławskie Towarzystwo Edukacyjne Im. Chrystiana Piotra Aignera, Puławy − KRS 0000030173
 7. Starogardzka Fundacja Promocji Tańca W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000030859
 8. Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kraków − KRS 0000051729

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Caselogics Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000601475
 2. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000173449
 3. Cukrownia Leśmierz S.A., Leśmierz − KRS 0000125757
 4. Przedsiębiorstwo Drobiarskie Interferm Sp. Z O.O., Wierzbno − KRS 0000067729
 5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Puławach Sp. Z O.O. W Puławach, Puławy − KRS 0000063058
 6. Rolniczy Zakład Doświadczalny Jastków Sp. Z O.O., Panieńszczyzna − KRS 0000009495
 7. Spółdzielnia Mleczarska Polmlek - Maćkowy, Gdańsk − KRS 0000073370

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. dostawa samochodu osobowego dla IUNG-PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach, spełniających warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., Nr 14448 poz. 1137 z póżn. zm.) i zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ - ( zestawienie parametrów techniczno-użytkowych). 2) Minimalny wymagany okres gwarancji na zaoferowany samochód wynosi: a) na podzespoły mechaniczne i elektroniczne - 36 miesięcy lub 100 000 km; b) na perforacje nadwozia i na powłoki lakiernicze – 72 miesiące bez limitu przebiegu. Naprawy gwarancyjne w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych. 3) Zamawiający wymaga, aby autoryzowana stacja serwisowa znajdowała się w odległości drogowej (najkrótsza trasa dojazdowa) nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
 2. dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Borusowa, Gręboszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę nawozów mineralnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej w ilości 152 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy)

 3. Zamawiający: Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny, Werbkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa śruty sojowej dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach, Gospodarstwo Kotorów 65 A, 22-550 Werbkowice.
  realizowana sukcesywnie 7 razy w okresie realizacji zamówienia w ilości po 25 ton powyższego przedmiotu zamówienia. Termin dostawy wynosi 7 dni od telefonicznego bądź mailowego zgłoszenia zapotrzebowania. Termin ten (7 dni) stanowiąc także jedno z kryteriów oceny ofert może być określony jako krótszy przez wykonawcę – w jego ofercie. Jako ostatecznie wiążący określa się termin podany przez wykonawcę zawarty w załączniku nr 4
 4. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego dla IUNG - PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego dla IUNG - PIB w Puławach. Zamówienie składa się z V części : 1) Część I - Dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów, torby i plecaka na laptop 2) Część II - Dostawa projektora 3) Część III - Dostawa drukarki i plotera 4) Część IV - Dostawa oprogramowania komputerowego takiego jak : a) Oprogramowanie Windows 7 Pro x64 EN OEM b) Oprogramowanie Windows 7 Pro x64 PL OEM c) Oprogramowanie biurowe typu MS Office PRO 2016 PLUS, MOLP, EDU, EN d) Oprogramowanie biurowe typu MS Office PRO 2016 PLUS, MOLP, EDU, PL 5) Część V - Dostawa Oprogramowanie Statistica Pakiet Zaawansowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dostawy i montażu, gwarancji określono w formularzu cenowym - załącznik Nr 2, wzorze umowy załącznik nr 3a - 3b oraz w Zestawieniu Wymagań Technicznych i Jakościowych Sprzętu komputerowego - załącznik nr 7a - 7e do SIWZ. 2.W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i konserwacji oraz niezbędnych certyfikatów, licencji. 3.Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego w sprzętach komputerowych oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym 4.Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nieeksploatowany przez innego użytkownika, wolny od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 5.Wykonawca do sprzętu dostarczy dokument gwarancyjny. 6.Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła . 7.Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia musi zagwarantować techniczną poprawność zapisu oprogramowania oraz dostarczonych kluczy aktywacyjnych i dokumentacji. Zamawiający przyjmuje iż nośnikiem jest zarówno CD lub płyta DVD jak i wersja elektroniczna oprogramowania. Nośniki uszkodzone lub z uszkodzonym zapisem wykonawca wymieni na nowe. 8.W ramach procedury odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy dostarczone oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty, etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów, etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz w przypadku nie dostarczenia właściwego oprogramowania do odstąpienia od umowy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 9.Opisane przez zamawiającego parametry sprzętu zostały określone jako minimalne. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub pochodzenie, przyjmuje się, że wskazaniom tym towarzyszy zwrot: lub równoważne. 10.Wykonawca oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do określonych w SIWZ, zobowiązany jest zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp: a.Wykazać, że oferowany przez niego sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, że są one tożsame pod względem opisu przedmiotu zamówienia . b.Przedstawić dokumenty zawierające opisy oferowanych produktów a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego sprzęt komputerowy i oprogramowania ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem opisanym przez Zamawiającego, oraz certyfikaty, licencje oprogramowania lub dokumenty równoważne - złożone w języku polskim lub angielskim i określające m.in. nazwę producenta, datę produkcji, parametry techniczne, itp. c.Wykazać że zakres funkcjonalny oprogramowania jest w pełni zgodny z zakresem funkcjonalnym oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego; d.Wykazać że funkcje powinny być dostępne pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu; e.Wykazać, że formaty danych wejściowych i wyjściowych muszą odpowiadać przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programu wskazanego przez Zamawiającego; f.Wykazać, że warunki licencji oprogramowania są nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych przez Zamawiającego;.
 5. 7/2016
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu PICK-UP, rok produkcji min.2016, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ
 6. Dostawa nawozów dla IUNG - PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Błonie-Topola - II postępowanie
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola, Łęczyca
  Basfoliar 2.0 36 Extra, op.a`1 000L w ilości 1 op,op.a`20L w ilości 28 op, ADOB Mangan, op.a` 10kg w ilości 29 op, ADOB Bor, op.a`10L w ilości 1 op, op.a`20 L w ilości 6 op, Salmag 27N, op.a` 500 kg (big-bag) w ilości 18 op, Wapno nawozowe StandardCal 50%CaO w ilości 300 ton
 7. Dostawa mieszanki paszowej
  Zamawiający: Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny, Werbkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki paszowej. W podziale na 6 części:
  1) Mieszanka paszowo uzupełniająca dla krów wysokomlecznych
  2) Mieszanka paszowo uzupełniająca dla krów zasuszonych
  3) Mieszanka paszowo uzupełniająca dla jałówek
  4) Mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt
  5) Mieszanka paszowa dla cieląt do dwóch miesięcy
  6) Mieszanka paszowa pełnoporcjowa typu starter dla cieląt od 3 tygodnia życia
  7) Mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt od 4 tygodnia życia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. Zamawiający zastrzega sobie w tym zakresie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 80% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 20% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia. Zmienne ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na dany towar. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie stanowić będą zmiany umowy.

Inne osoby dla Cegielski (75 osób):