Kogo reprezentuje osoba

Chmielewski Andrzej Leszek

w KRS

Andrzej Leszek Chmielewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Leszek
Nazwisko:Chmielewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Siedlce (Mazowieckie), Zbuczyn (Mazowieckie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Izdebski Sławomir, Jasiński Karol, Jasiński Sławomir, Skaruz Grzegorz Maciej, Zdanowski Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borowska Teresa, Chaciński Jerzy Adam, Chaciński Krzysztof, Cis Leszek Józef, Czapski Marek Adam, Głuchowski Józef, Iwaniuk Halina, Jasiński Dariusz, Jastrzębski Jacek, Jastrzębski Jan, Jurzyk Zdzisław Antoni, Kamiński Eugeniusz Antoni, Krawczyk Czesław, Kurkus Bogusława Anna, Lipiński Krzysztof, Major Tomasz Mirosław, Markiewicz Grażyna Jadwiga, Możdżonek Jacek Franciszek, Okniński Jan, Olędzki Kazimierz, Olszewska Halina Katarzyna, Olszewski Zdzisław, Orzyłowski Andrzej, Orzyłowski Jarosław Marek, Pietraszek Stanisław, Piotrowski Zenon Wacław, Polkowski Bogusław, Polkowski Eugeniusz, Posiadała Marek Bogdan, Redosz Teresa Marta, Remiszewski Tadeusz, Ryszkowski Andrzej Antoni, Rzążewski Marek, Serzysko Marianna Halina, Strzała Stanisław Piotr, Stulich Mieczysław Stanisław, Supryn Krzysztof, Szajko Waldemar, Wierzejski Marek, Woźnica Leszek Edward, Zaremba Kazimierz, Zawadzki Zdzisław Jan, Zielonka Ryszard, Łęczycki Szczepan, Łuka Janina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żelechowicz Marek Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Mokobodach, Mokobody − KRS 0000151357
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Mokobodach, Mokobody − KRS 0000055961
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie, Zbuczyn − KRS 0000050581
 4. Gminna Spółka Komunalna Sp. Z O.O., Zbuczyn − KRS 0000658238
 5. Międzygminny Bank Spółdzielczy W Zbuczynie, Zbuczyn − KRS 0000054899
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Brzozowie, Brzozów − KRS 0000272401
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kukawkach, Kukawki − KRS 0000278145
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Rzążewie, Rzążew − KRS 0000279842
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Starej Wsi, Stara Wieś − KRS 0000199215
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Siedlcach, Siedlce − KRS 0000046300
 11. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki Z Siedzibą W Warszawie, Warszawa − KRS 0000662159
 12. Spółdzielnia Producentów Żywca Wołowego Zbuczyńska Wołowina Z Siedzibą W Zbuczynie, Zbuczyn − KRS 0000415123
 13. Stowarzyszenie Mleczna Kraina, Tarcze − KRS 0000389077
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Zespołu Szkół Im.jana Pawła Ii W Zbuczynie Optymizm, Zbuczyn − KRS 0000308155
 15. Stowarzyszenie Producentów Żywności Naturalnej Zagroda Polska, Ciosny − KRS 0000788797
 16. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, Iganie Nowe − KRS 0000217351

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Euro Plus Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000039433
 2. Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. Z O.O., Krasne − KRS 0000055707
 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000336825
 4. Przedsiębiorstwo Energetyczne W Siedlcach Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000041694
 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Siedlcach, Siedlce − KRS 0000080539
 6. Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000106586

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. dostawa artykułów spożywczych do Kuchni Szpitala SP ZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  dostawa artykułów spożywczych do Kuchni Szpitala SP ZOZ Siedlce
 2. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim , nr sprawy 7/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzyrzec Podlaski
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do kuchni SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Szczegółowy wykaz asortymentowo - ilościowy zawarty jest w formularzach cenowych od nr 1 do nr 6 1. Formularz cenowy nr 1 - pieczywo 2. Formularz cenowy nr 2 - nabiał i produkty mleczarskie 3. Formularz cenowy nr 3 - ryby 4. Formularz cenowy nr 4 - jaja 5. Formularz cenowy nr 5 - różne artykuły ogólnospożywcze 6. Formularz cenowy nr 6 - mięso i przetwory mięsne Kod przedmiotu zamówienia CPV: 15000000-8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne formularze cenowe. Dostarczane sukcesywnie towary muszą spełniać następujące warunki: - każdy oferowany produkt musi być odpowiednio opakowany i oznakowany, najwyższej jakości i świeżości z ważnym terminem przydatności do spożycia, - Produkty z importu muszą posiadać atest o dopuszczalności do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, - posiadać ważny termin przydatności do spożycia, minimum 2/3 terminu ważności określonego na opakowaniu - Dostarczane produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie znakowania środków spożywczych w zakresie określającym przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega prawo do składania zapotrzebowań w miarę potrzeb na ilość i rodzaj asortymentu wymienioną w załącznikach do SIWZ. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu częściowym, w dniu poprzedzającym dostawę. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w następujący sposób: Formularz cenowy Nr 1 - Pieczywo Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie w godzinach od 5:30 do godziny 07:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia a w szczególnych przypadkach w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia w wszystkie dni od poniedziałku do niedzieli włącznie. Pojemniki Wykonawcy, w których będą dostarczone produkty, podlegają zwrotowi przy kolejnej dostawie. Wraz z odbiorem pojemników Wykonawca zobowiązany jest odebrać ewentualne zwroty niespożytych produktów. Zwroty o których mowa mogą wynosić max 10 % wielkości dostawy. Formularz cenowy Nr 2 - Nabiał i produkty mleczarskie Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb Zamawiającego w dni robocze (uwaga: w dni robocze nie wliczamy sobót i niedziel) od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -8:00. Formularz cenowy Nr 3 - Ryby Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz na tydzień od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 -14:00. Formularz cenowy Nr 4 - Jaja Dostawa jaj odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:00. Formularz cenowy Nr 5 - Różne artykuły spożywcze Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 1 dzień od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz na tydzień od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:00. Towar musi być dostarczany w opakowaniach i gramaturze podanej w załączniku ofertowym. Formularz cenowy Nr 6 - Mięso i przetwory mięsne Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych wynosi 5 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb Zamawiającego w dni robocze (uwaga: w dni robocze nie wliczamy sobót i niedziel) od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -8:00. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym zamówieniem a realizacją dostawy nie więcej niż +/- 200 gram. W przypadku przyznania zamówienia, każdą zamawianą partię towaru, Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego na własny koszt zgodnie z zapotrzebowaniem wyrażonym telefonicznie (dostawa z wniesieniem i rozładunkiem do magazynu spożywczego kuchni SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim). Wszystkie stwierdzone po odbiorze i zgłoszone przez Zamawiającego wady jakościowe artykułów spożywczych zobowiązują Wykonawcę do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych na wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych towaru. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt Wykonawcy. Jeżeli w załącznikach podane są nazwy produktów tzn. że określają one wymagany przez Zamawiającego standard. Zamawiający dopuszcza wówczas składanie ofert na produkty równoważne tzn. o takich samych walorach smakowo-użytkowych i składzie, przy czym decyzję o uznaniu zaoferowanego produktu za równoważny podejmie Zamawiający. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca musi podać jego nazwę w składanej ofercie Przedstawienie w ofercie produktu uznanego przez Zamawiającego za nie równoważny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest integralną część niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia..
 3. dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce
 4. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim , nr sprawy 9/2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzyrzec Podlaski
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do kuchni SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Szczegółowy wykaz asortymentowo - ilościowy zawarty jest w formularzach cenowych od nr 1 do nr 6 1. Formularz cenowy nr 1 - pieczywo 2. Formularz cenowy nr 2 - nabiał i produkty mleczarskie 3. Formularz cenowy nr 3 - ryby 4. Formularz cenowy nr 4 - jaja 5. Formularz cenowy nr 5 - różne artykuły ogólnospożywcze 6. Formularz cenowy nr 6 - mięso i przetwory mięsne Kod przedmiotu zamówienia CPV: 15000000-8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne formularze cenowe. Dostarczane sukcesywnie towary muszą spełniać następujące warunki: - każdy oferowany produkt musi być odpowiednio opakowany i oznakowany, najwyższej jakości i świeżości z ważnym terminem przydatności do spożycia, - Produkty z importu muszą posiadać atest o dopuszczalności do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, - posiadać ważny termin przydatności do spożycia, minimum 2/3 terminu ważności określonego na opakowaniu - Dostarczane produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie znakowania środków spożywczych w zakresie określającym przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega prawo do składania zapotrzebowań w miarę potrzeb na ilość i rodzaj asortymentu wymienioną w załącznikach do SIWZ. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu częściowym, w dniu poprzedzającym dostawę. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w następujący sposób: Formularz cenowy Nr 1 - Pieczywo Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie w godzinach od 5:30 do godziny 07:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia a w szczególnych przypadkach w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia w wszystkie dni od poniedziałku do niedzieli włącznie. Formularz cenowy Nr 2 - Nabiał i produkty mleczarskie Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb Zamawiającego w dni robocze (uwaga: w dni robocze nie wliczamy sobót i niedziel) od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -8:00. Formularz cenowy Nr 3 - Ryby Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz na tydzień od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 -14:00. Formularz cenowy Nr 4 - Jaja Dostawa jaj odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:00. Formularz cenowy Nr 5 - Różne artykuły spożywcze Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 1 dzień od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz na tydzień od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:00. Towar musi być dostarczany w opakowaniach i gramaturze podanej w załączniku ofertowym. Formularz cenowy Nr 6 - Mięso i przetwory mięsne Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych wynosi 5 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb Zamawiającego w dni robocze (uwaga: w dni robocze nie wliczamy sobót i niedziel) od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -8:00. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym zamówieniem a realizacją dostawy nie więcej niż +/- 200 gram. W przypadku przyznania zamówienia, każdą zamawianą partię towaru, Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego na własny koszt zgodnie z zapotrzebowaniem wyrażonym telefonicznie (dostawa z wniesieniem i rozładunkiem do magazynu spożywczego kuchni SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim). Wszystkie stwierdzone po odbiorze i zgłoszone przez Zamawiającego wady jakościowe artykułów spożywczych zobowiązują Wykonawcę do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych na wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych towaru. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt Wykonawcy. Jeżeli w załącznikach podane są nazwy produktów tzn. że określają one wymagany przez Zamawiającego standard. Zamawiający dopuszcza wówczas składanie ofert na produkty równoważne tzn. o takich samych walorach smakowo-użytkowych i składzie, przy czym decyzję o uznaniu zaoferowanego produktu za równoważny podejmie Zamawiający. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca musi podać jego nazwę w składanej ofercie Przedstawienie w ofercie produktu uznanego przez Zamawiającego za nie równoważny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest integralną część niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia..
 5. dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  dostawa żywności według wykazu załączonego do SIWZ
 6. dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  dostawa artykułów spożywczych, cukier kryształ op. 1kg, jaja kurze 65g, kompoty, dżemy, ogórki konserwowe, szczaw konserwowy, koncentrat pomidorowy, ryba mrożona, konserwy rybne, śledź w salinacie, mleko 2%, śmietana, twaróg, serek waniliowy, ser żółty, jogurt owocowy i naturalny, pieczarki świeże, kurczak świeży, porcje rosołowe, piersi z kurczaka świeże
 7. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim , nr sprawy 8/2012
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzyrzec Podlaski
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do kuchni SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Szczegółowy wykaz asortymentowo - ilościowy zawarty jest w formularzach cenowych od nr 1 do nr 6 Formularz cenowy nr 1 - pieczywo Formularz cenowy nr 2 - nabiał i produkty mleczarskie Formularz cenowy nr 3 - ryby Formularz cenowy nr 4 - jaja Formularz cenowy nr 5 - różne artykuły ogólnospożywcze Formularz cenowy nr 6 - mięso i przetwory mięsne.
 8. dostawa żywności dla potrzeb Kuchni SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  mleko 2% tłuszczu w folii, op. a 1 litr
  Mleko 2% tłuszczu w folii, op. a 10 litrów
  śmietana 18% tłuszczu 0,35l
  Twaróg półtłusty
  Serek waniliowy 150g;
  ser żółty, edamski
  jogurt naturalny 150g
  jogurt owocowy 150g;
  pieczarki;
  Kurczak ćwiartki (świeże)
  Porcje rosołowe z kurczaka (bez skrzydeł) - świeże
  Kurczak świeży
  Piersi z kurczaka świeże;
  Żeberka wieprzowe (paski)
  Schab wieprzowy z kością
  Łopatka wieprzowa bez kości
  Słonina bez skóry
  Szynka surowa wieprzowa, bez kości, bez skóry
  Udziec wołowy, bez kości;
  Polędwica sopocka
  Szynka konserwowa wieprzowa
  Szynka wieprzowa gotowana
  Kiełbasa zwyczajna
  Szynka ogonówka
  Baleron wędzony, gotowany
  Mortadela
  Parówki wieprzowe popularne
  Pieczeń wiedeńska
  Smalec, kostka 0,25 dag
  Pasztetowa
  Szynka drobiowa mielona
  Przysmak z indyka
  Wędzonka wieprzowa
  Przysmak śniadaniowy wieprzowy
  Przysmak szynkowy wieprzowy
  Kiełbasa krakowska
  Mielonka parzona wieprzowa
  Szynka z indyka wędzona
  Szynka delikatesowa wędzona;
  kapusta biała
  pietruszka
  Seler
  cebula
  marchew
  buraki
  por
  Kapusta czerwona
  Kapusta pekińska
  Pomidor
  Kalafior - główka średnia
  Ogórek
  Sałata;
  ziemniak jadalny;
  jabłka, deserowe i kompotowe;
 9. dostawa żywności dla potrzeb kuchni SP ZOZ w Siedlcach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  mleko 2% tłuszczu w folii, op. a 1 litr
  Mleko 2% tłuszczu w folii, op. a 10 litrów
  śmietana 18% tłuszczu 0,35l
  Twaróg półtłusty
  Serek waniliowy 150g;
  ser żółty, edamski
  jogurt naturalny 150g
  jogurt owocowy 150g;
  Pieczarki;
  Kurczak ćwiartki (świeże)
  Porcje rosołowe z kurczaka (bez skrzydeł) - świeże
  Kurczak świeży
  Piersi z kurczaka świeże;
  Żeberka wieprzowe (paski)
  Schab wieprzowy z kością
  Łopatka wieprzowa
  słonina
  Szynka surowa wieprzowa, bez kości, bez skóry
  Udziec wołowy, bez kości;
  Polędwica sopocka
  Szynka konserwowa wieprzowa
  Szynka wieprzowa gotowana
  Kiełbasa zwyczajna
  Szynka ogonówka
  Baleron wędzony, gotowany
  Mortadela
  Parówki wieprzowe popularne
  Pieczeń wiedeńska
  Smalec, kostka 0,25 dag
  Pasztetowa
  Szynka drobiowa mielona
  Przysmak z indyka
  Wędzonka wieprzowa
  Przysmak śniadaniowy wieprzowy
  Przysmak szynkowy wieprzowy
  Kiełbasa krakowska
  Mielonka parzona wieprzowa
  Szynka z indyka wędzona
  Szynka delikatesowa wędzona;
  kapusta biała
  pietruszka
  Seler
  cebula
  marchew
  buraki
  por
  Kapusta czerwona
  Kapusta pekińska
  Pomidor
  Kalafior - główka średnia
  Ogórek
  Sałata;
  Ziemniak jadalny;
  Jabłka deserowe
  Jabłka kompotowe;
 10. dostawa żywności dla potrzeb kuchni szpitala SP ZOZ w Siedlcach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  mleko, śmietana, twaróg, serek waniliowy
  ser żółty, jogurt naturalny i owocowy
  kompoty owocowe, dżemy owocowe, ogórki konserwowe, szczaw konserwowy, koncentrat pomidorowy
  pieczarki
  warzywa
  kapusta kiszona, ogórki kwaszone
  ziemniaki
  jabłka deserowe i kompotowe

Inne osoby dla Chmielewski Andrzej Leszek (90 osób):