Kogo reprezentuje osoba

Chmielewski Jacek Andrzej

w KRS

Jacek Andrzej Chmielewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Chmielewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:36 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielewski Marcin Mieczysław, Mazek Jadwiga Katarzyna, Misiewicz Janusz, Pelczer Adam Aleksander, Walczak Wojtasiak Violetta Barbara
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielewska Aleksandra Halina, Chmielewska Wiesława Julia, Chmielewski Marcin Mieczysław, Nizioł Ryszard, Remiś Andrzej
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adrjan Jan, Chynał Bronisław Stanisław, Drobnik Bartłomiej, Maciejewski Marek, Malinowski Janusz, Medyński Andrzej, Rewerski Edward, Starzec Władysław, Teśluk Sowa Beata Zofia
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielewski Marcin Mieczysław, Mazek Jadwiga Katarzyna, Misiewicz Janusz, Pelczer Adam Aleksander, Walczak Wojtasiak Violetta Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Big Sale Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000808513
 2. Fundacja Dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000065284
 3. Gamma Fashion Sp. Z O.O., Rumia − KRS 0000737884
 4. Grupa Supon Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000189368
 5. Kabalo Invest Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000503838
 6. Kabalo Invest Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000533583
 7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Produkcji Kruszyw Hydrokrusz Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000147474
 8. Przedsiębiorstwo Handlowo-techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000181937
 9. Skymedic Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000777617
 10. Torino Trading Warszawa Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000641666
 11. Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego Sparta, Wrocław − KRS 0000045320
 12. Wrocławska Giełda Odzieżowa Sp. Z O.O., Siechnice − KRS 0000746758

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Art Hotel Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000090062
 2. Bud - Serwis - Csm Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000260474
 3. Budexpol Skanska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000005237
 4. Budopol-wrocław S.A., Wrocław − KRS 0000093832
 5. Fashion First S.A., Warszawa − KRS 0000123901
 6. Firma Spedycyjno-transportowa Gaspar Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000079230
 7. Fitness Academy Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000330459
 8. Holding - Zachód Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000173704
 9. Ibe Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000019213
 10. Krisbau Group Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Mosina − KRS 0000259801
 11. Madro Wrocław S.A., Wrocław − KRS 0000081480
 12. Merkury Logistyka Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000049340
 13. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa − KRS 0000033681
 14. Prime-art - Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000109612
 15. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wód - Aquakonrad S.A., Iwiny − KRS 0000069478
 16. Przedsiębiorstwo Handlowo-techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon W Prywatyzacji, Wrocław − KRS 0000056358
 17. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa Bud-serwis Sp. Z O.O. -, Wrocław − KRS 0000103128
 18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Eurobis Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000062622
 19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Dagmar Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000079618
 20. R.c.e. Unit Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000166364
 21. Silkbau Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000053510
 22. Sky Bowling Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000417796
 23. Test Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000101967
 24. Torino Trading Wrocław Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000641657
 25. Wro - Car Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000015342
 26. Wrobud Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000073664
 27. Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału Pzitb Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000102310
 28. Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Wrocław − KRS 0000161781

Powiązane przetargi (36 szt.):
 1. Remont śluzy małej Wróblin w km 157,5 rz. Odry. Etap II - remont ścian i peronów GG i GD wraz z wyposażeniem technologicznym
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych,
  Wykonanie projektu organizacji robót i harmonogramu robót,
  Wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z geodezją,
  Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowego zaplecza wykonawcy wraz z zasilaniem energetycznym i wodnym,
  Demontaż ciosów na koronie (ciosy do ponownego użycia)
  Wywiezienie zniszczonych ciosów (głowa górna strona prawa za pomocą sprzętu pływającego i samochodów skrzyniowych wraz z kosztami utylizacji
  Demontaż repera i jego ponowny montaż
  Demontaż tablic informacyjnych i ich ponowny montaż
  Demontaż łaty wodowskazowej
  Rozkucie pionowe ściany głowy górnej ze sprzętu pływającego wraz z ich ciśnieniowym umyciem
  Rozkucie krawędzi na obwodzie koron głowy górnej i dolnej (na głębokość 13 cm i 26 cm w poziomie) wraz z ich ciśnieniowym umyciem
  Rozkucie pozostałej części powierzchni koron głowy górnej i dolnej oraz cokołów wraz z ich ciśnieniowym umyciem
  Demontaż przykryw wnęk na GG i GD
  Rozkucie schodów przy GG
  Rozbiórka betonowej wylewki w miejscu schodów pod murkami i na powierzchni gdzie będzie układana kostka brukowa
  Wykucie otworu do montażu marek fundamentu estakady przejścia kablowego
  Odtworzenie naroża głowy górnej betonem C20/25 wraz z kotwieniem za pomocą prętów (wg rys. 10) (wraz z kosztem zakupu i dostawą materiału)
  Zakup, dostawa i wbudowanie nowych ciosów kamiennych ze sprzętu pływającego wraz ze spoinowaniem (wg rysunku nr 19)
  Ponowne wbudowanie rozebranych ciosów kamiennych ze sprzętu pływającego wraz ze spoinowaniem (wg rysunku nr 19)
  Wypełnienie przestrzeni podczas osadzania ciosów betonem ze sprzętu pływającego
  Odbudowa ściany (wg rys. 10), cegłą klinkierową (za cegłą zaprawa) wraz ze zbrojeniem co 4 warstwy za pomocą elementu systemowego układanego w spoinę i kotwieniem za pomocą prętów żebrowanych fi 16 mm oraz spoinowaniem i naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
  Odbudowa korony głów i cokołów (wg rysunku nr 10) cegłą klinkierową (za cegłą zaprawa) wraz ze spoinowaniem i naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
  Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych okuć oraz przykryć wnęk
  Malowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych okuć oraz przykryć wnęk - farba do gruntowania i nawierzchniową dla okrętownictwa minimalna grubość warstwy 400 µm
  Ponowny montaż przykryć wnęk i innych elementów uniemożliwiających wymalowanie istniejących okuć wnęk
  Obudowa schodów brukiem klinkierowym (między cegłami zaprawa cementowa i pod ostatnim stopniem beton polipropylenowy C20/25) wraz ze spoinowaniem i naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
  Odbudowa policzków schodów (wg rys. 10), cegłą klinkierową (za cegłą zaprawa) wraz ze zbrojeniem co 4 warstwy za pomocą elementu systemowego układanego w spoinę i kotwieniem za pomocą prętów żebrowanych fi 16 mm oraz spoinowaniem (pręty zespawane ze sobą) ) i naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
  Wykonanie nowych schodów z bruku klinkierowego (między cegłami zaprawa cementowa i pod ostatnim stopniem beton polipropylenowy C20/25) wraz ze spoinowaniem i naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej natryskiem
  Wykonanie murków z cegły klinkierowej na głowie górnej strona prawa przy nowych schodach, podjeździe i wzdłuż ściany (wraz z wykonaniem fundamentu z betonu C20/25 z włóknami polipropylenowymi) i naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
  Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych marek fundamentu estakady przejścia kablowego wraz malowaniem oraz wypełnieniem wykutych gniazd betonem
  Wykonanie dylatacji szer. 1-1,5 cm między podjazdem, murkiem, schodkami i skrzydełkiem głowy górnej prawej, a głową górną śluzy pociągowej; między skrzydełkiem i głową dolną prawą (gł. ograniczona wałkiem z polietylenu) zamknięta od góry elastyczną masą
  Usunięcie gruntu i kamieni do wykonania podjazdu
  Ukształtowanie podjazdu gruntem niespoistym dowiezionym za pomocą sprzętu pływającego
  Wykonanie podjazdu z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i betonie C20/25 z włóknami polipropylenowymi gr. 5 cm
  Zakup, dostawa i montaż fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe
  Rozkucie korony i ściany skrzydełka wylotu z galerii ze sprzętu pływającego wraz z ich ciśnieniowym umyciem
  Odbudowa korony i ścian (wg rysunku 17) cegłą klinkierową (za cegłą zaprawa) wraz ze zbrojeniem muru RND/Z/100 w spoinę i kotwieniem za pomocą prętów zbrojeniowych, żebrowanych fi 16 mm wraz ze spoinowaniem i naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
  Usunięcie gruntu w celu wykonania schodów stalowych
  Wykonanie, dostawa i montaż schodów stalowych na głowie dolnej wraz z transportem wodnym materiału (schody wykonane z: krata pomostowa 940x960, krata pomostowa 760x960, stopień schodowy 800x240, barierki, konstrukcji wsporczej, uchwytów do krat, śrub, podkładek i nakrętek)
  Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych schodów
  Malowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych schodów farba do gruntowania i nawierzchniową dla okrętownictwa minimalna grubość warstwy 400 µm
  Wykonanie, dostawa i montaż barierek na głowie górnej i dolnej wraz z transportem wodnym materiałów (płaskownik 60x10, 120x10 40x10, 75x3, rura 40x40x3,2, 80x40x4)
  Malowanie powierzchni zewnętrznych barierek - farba epoksydowa gr. warstwy - 250 µm
  Naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej natryskiem z jednostki pływającej - ściany komory i oraz ściany poniżej GD prawej przy schodkach
  Wykop w gruncie pod rurę osłonową
  Dodatkowe rozkucie pod rurę osłonową na koronach głów
  Zakup, dostawa, montaż i ułożenie rury osłonowej PCV D110
  Zasypanie rurociągu gruntem miejscowym wraz z zagęszczeniem
  Zabetonowanie rury osłonowej w wykutym rowku
  Dodatkowe rozkucie pod likwidację kanałów kablowych
  Wywiezienie gruntu i gruzu za pomocą sprzętu pływającego i samochodów skrzyniowych wraz z kosztami utylizacji
  Zabetonowanie przestrzeni po kanale kablowym
  Zakup, dostawa i ułożenie kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
  Zakup, dostawa i ułożenie kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
  Naprawa rys i pęknięć na głowie górnej i dolnej metodą iniekcji sklejającej za pomocą pakerów preparatem na bazie żywicy epoksydowej wraz z wywierceniem otworów i montażem 15 klamer z prętów 25 mm o ciężarze ok. 55 kg,
  Ułożenie kabla YAKXS 5x2,5 w rurach PCV
  Ułożenie 2x kabla YAKXS 5x2,5 na stalowej konstrukcji przejścia kablowego z osłonami na odc. 2x2,5m,
  Ułożenie kabla YAKXS 5x1,5 w uprzednio ułożonych rurach PCV
  Ułożenie x2 kabla YAKXS 5x2,5 na stalowej konstrukcji przejścia kablowego z osłonami na odc. 2x2,5 m rurami osłonowymi ICTA 344 o32 i wprowadzenie kabli do sterowni do TB
  Ułożenie kabla YAKXS 5x1,5 w uprzednio ułożonych rurach PCV
  Ułożenie x2 kabla YAKXS 5x1,5 na stalowej konstrukcji przejścia kablowego z osłonami na odc. 2x2,5 m rurami osłonowymi ICTA 344 o32 i wpięcie do tablic T (połączenie S1 z S2 i S3 z S4)
  Dostawa i montaż tablicy bezpiecznikowej (TB) w sterowni - zasilanie napędów wrót (bezpiecznik S303B16A, bezpieczniki S303B6A, wyłącznik FR 101-16A) wraz z łączeniem kabli
  Dostawa i montaż tablicy bezpiecznikowej (TB) w sterowni - zasilanie oświetlenia (bezpiecznik S193B16A, bezpieczniki S303B6A, wyłącznik FR 101-16A) , stycznik 20A, 230V wraz z łączeniem kabli
  Dostawa i montaż szafek T1, T2,T3,T4 (obudowa hermetyczna, listwa zaciskowa, przełącznik z kluczykiem, przełącznik krzywkowy, konstrukcja stalowa z kątownika 40x40) wraz z łączeniem kabli
  Ułożenie kabla YDY 5x2,5 z rozdzielni do tablicy bezpiecznikowej wraz z przyłączeniami
  Ułożenie kabla YAKXS 3x16 z rozdzielni do tablicy bezpiecznikowej wraz z przyłączeniami
  Ułożenie kabla YAKXS 3x16mm2 w uprzednio ułożonych rurach (jak. poz. I.1 i II.1) wraz z podejściami na słupach
  Ułożenie kabla YAKXS 3x16 na stalowej konstrukcji przejścia kablowego (24mb) z osłonami na odc. 2x2,5 m rurami osłonowymi ICTA 344 o32 i wprowadzenie kabli do sterowni wraz z przyłączeniem do tablicy bezpiecznikowej
  Badania i pomiary kabli
  Montaż i ręczne stawianie słupów kompozytowych h=6m łamanych z mechanizmami zawiasowymi, z wysięgnikami pojedynczym z fundamentami betonowymi, montaż 3 opraw LED 35W, wciąganie przewodów i podłączenie
  Wykonanie konstrukcji adaptera i montaż napędu elektrycznego zamykania wrót - wg zestawienia na rys 1-15-SK-07.00
  Siłownik wieloobrotowy napędu zamykania wrót. Parametry robocze napędu wg specyfikacji zawartej w projekcie
  Montaż konstrukcji stalowej przejścia kablowego l=13140 o masie łącznej 1,2 t (dostawa inwestorska) z użyciem dźwigu na pontonie

  Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres 36 miesięcy (winna być podana w pełnych miesiącach - min. 36 miesięcy, max. 48 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego.
 2. Przeglądy i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach USK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy; USK/DZP/PN-97/2016
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Przeglądy i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach USK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy; USK/DZP/PN-97/2016
 3. Dostawa materiałów i środków BHP na potrzeby WCB EIT + sp. z o.o.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
  Dostawa materiałó i środków BHP Na potrzeby WCB EIT + sp. z o.o.
 4. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz rękawic ochronnych, pasa monterskiego, kasku i okularów ochronnych dla pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu.Znak postępowania: ZP-56/WZŻ/2015
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz rękawic ochronnych, pasa monterskiego, kasku i okularów ochronnych dla pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu.
  Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do niżej wymienionych obiektów Zamawiającego:
  1) Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław,
  2) Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław
  3) Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław,
  4) Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
  5) Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław,
  6) Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław,
  7) Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław,
  8) Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław,
  9) Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
  10) Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
  11) Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław,
  12) Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
  13) Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław,
  14) Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław,
  15) Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław,
  16) ADMINISTRACJA, ul. Fabryczna 15, Wrocław.
  2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy w rozbiciu na poszczególne obiekty Zamawiającego oraz w Załączniku nr 6 - Projekt umowy.
 5. Dostawa środków czystości, stojaków Uwaga ślisko, ścierek podłogowych, kuchennych i uniwersalnych, zmywaków, worków na zwłoki płodów i noworodków, naczyń i sztućców jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
  Dostawa środków czystości, stojaków Uwaga ślisko, ścierek podłogowych, kuchennych i uniwersalnych, zmywaków, worków na zwłoki płodów i noworodków, naczyń i sztućców jednorazowego użytku.
  Pakiet nr 1 - Środki czystości I
  Pakiet nr 2 - Środki czystości II
  Pakiet nr 3 - Środki czystości III
  Pakiet nr 4 - Stojaki UWAGA ŚLISKO
  Pakiet nr 5 - Ścierki I
  Pakiet nr 6 - Ścierki II - podłogowe, kuchenne i zmywaki
  Pakiet nr 7 - Worki na zwłoki dla płodów i noworodków
  Pakiet nr 8 - Naczynia i sztućce jednorazowego użytku
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. )
 6. Dostawa środków czystości, stojaków Uwaga ślisko, ścierek podłogowych, kuchennych i uniwersalnych, zmywaków, worków na zwłoki płodów i noworodków, naczyń i sztućców jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
  Dostawa środków czystości, stojaków Uwaga ślisko, ścierek podłogowych, kuchennych i uniwersalnych, zmywaków, worków na zwłoki płodów i noworodków, naczyń i sztućców jednorazowego użytku.
  Pakiet nr 1 - Środki czystości I
  Pakiet nr 2 - Środki czystości II
  Pakiet nr 3 - Środki czystości III
  Pakiet nr 4 - Stojaki UWAGA ŚLISKO
  Pakiet nr 5 - Ścierki I
  Pakiet nr 6 - Ścierki II - podłogowe, kuchenne i zmywaki
  Pakiet nr 7 - Worki na zwłoki dla płodów i noworodków
  Pakiet nr 8 - Naczynia i sztućce jednorazowego użytku
 7. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawę artykułów gospodarstwa domowego i artykułów cateringowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
  Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawę artykułów gospodarstwa domowego i artykułów cateringowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
  2.Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz cateringowe; 39221121-1 Filiżanki; 39221130-7 Pojemniki na żywność; 392211606-6 Tacki; 39221240-1 Misy; 39222110-8 Sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 Kubki jednorazowe; 39224340-3 Kosze.
  3.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Centralnego Magazynu Gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3. Towar przeznaczony będzie na potrzeby domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8.
  4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego asortymentu, znajduje się w kalkulacji cenowej, która jako załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
 8. Wykonanie okresowej kontroli detektorów tlenku węgla oraz przeglądu urządzeń przeciwpożarowych, hydrantów i gaśnic w wielostanowiskowych garażach podziemnych przy ul. Koszarowej 6 i 8 we Wrocławiu
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Wykonanie okresowej kontroli detektorów tlenku węgla oraz przeglądu urządzeń przeciwpożarowych, hydrantów i gaśnic w wielostanowiskowych garażach podziemnych przy ul. Koszarowej 6 i 8 we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 9. Dostawa odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i sprzętu BHP do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-50/WZŻ/2014
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i sprzętu BHP do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków
  1) 1)Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław
  2) Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław
  3) Żłobek nr 5 - u. Dokerska 5, Wrocław
  4) Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław
  5) Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław
  6) Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław
  7) Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław
  8) Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław
  9) Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław
  10) Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław
  11) Budynek administracji, ul. Fabryczna 15, Wrocław
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  LP Opis przedmiotu zamówienia RAZEM
  1 Ubranie robocze - komplet składa się ze spodni typu ogrodniczki oraz kurtki zapinanej na suwak; ubranie wykonane z bardzo trwałego materiału bawełnianego o wysokiej gramaturze (280-300 g/m2) oraz o mocnym, zwartym splocie; kurczliwość - 2 %; temperatura prania - 60 stopni Celsjusza; kolor - niebieski lub zielony; [jednostka miary - komplet]; 1
  2 Koszula flanelowa - koszula w kratę, wykonana ze 100% bawełny o gramaturze 120 g/m2; zapinana na guziki, z przodu dwie kieszenie; [jednostka miary - sztuka]; 16
  3 Kurtka ocieplana ortalionowa - do pracy w zmiennych warunkach pogodowych z kapturem chowanym w kołnierzu; zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą z dodatkowymi zapięciami na rzep; rękawy ze ściągaczami; z kieszeniami na zewnątrz i wewnątrz ; kolor ciemny - czarny, szary, granatowy; [jednostka miary - sztuka]; 1
  4 Czapka zimowa - czapka drelichowa ocieplana typu uszanka z możliwością podpięcia elementów chroniących uszy do góry i pod brodę; kolor ciemny - czarny, szary, granatowy; [jednostka miary - sztuka]; 1
  5 Płaszcz przeciwdeszczowy - wykonany z tworzywa sztucznego (PCV i/lub poliester), zapinany na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy; kaptur ściągany na trocznki, dwie kieszenie zewnętrzna, ściągasz w rękawach, system wentylacji na plecach; [jednostka miary - sztuka]; 1
  6 Trzewiki robocze - wykonane ze skóry bydlęcej, sięgające kostki; podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna; absorpcja uderzeń pod piętą; stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia; nieocieplane, do użytku w temperaturach dodatnich; [jednostka miary - para]; 1
  7 Obuwie zimowe - buty robocze ocieplane; wykonane ze skóry impregnowanej - wodoodpornej; z nadlewką ochronną czuba - ochrona przedniej części buta przed przetarciem; z systemem pochłaniania energii pięty; [jednostka miary - para]; 1
  8 Kalosze męskie - niespecjalistyczne o wysokości cholewki ok. 30 cm, wykonane z PCV; olejoodporna podeszwa antypoślizgowa; nieocieplane, od wewnątrz wkładka z filcu; [jednostka miary - para]; 1
  9 Buty gumowo-filcowe - byty typu kozak, filce sięgające pod kolano; wykonane z wysokiej jakości PCV z dodatkowym wkładem filcowym oraz wkładka; podeszwa urzeźbiona, co gwarantuje dobra przyczepność; [jednostka miary - para]; 1
  10 Przyłbica ochronna - z bezbarwną szybą wykonaną z poliwęglanów, przeznaczona do ochrony twarzy podczas prac stwarzających zagrożenie [jednostka miary - sztuka]; 1
  11 Rękawice ochronne - wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową, przeszycie na dłoni, wyposzewkowane, na część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry (całodłonicowe), drelich w kolorze granatowym [jednostka miary - para]; 35
  12 Termometr pokojowy - wykonany z drewna, skala wykonana z fazowanego plexi 1,5 mm, uchwyt do zawieszenia na ścianie; wymiary: 42 x 205 mm 3

  3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2 - w Formularzu cenowo - asortymentowym oraz w Załączniku nr 6 - Projekcie umowy.
  4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji, w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach, towarach, certyfikatach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. Oznaczenie i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, wskazania standardu jakościowego, które powinny spełniać te produkty.
  5. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.
 10. Przegląd i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej oraz zakup urządzeń dla Uniwerstyckiego Szpitala Klinicznego; USK/DZP/PN-15/2014
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Przegląd i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej oraz zakup urządzeń dla Uniwerstyckiego Szpitala Klinicznego; USK/DZP/PN-15/2014-11 zadań
  ( pakietów)
 11. Zakup środków i materiałów BHP dla zadań badawczych we Wrocławskim Centrum Badań EIT + sp. z o.o.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
  Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
  Część 1 Środki ochrony BHP

  Część 2 Środki czystości

  Część 3 Oznakowanie
  część 4 i 5 Odzież ochronna


  Zamawiający dopuszcza składanie 5 (pięć ) ofert częściowych wg wykazu z Rozdziału 5 SIWZ, tzn., że Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części opisanych w Rozdziale 3 SIWZ.
 12. Dostawa rękawic jednorazowych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-23/WZŻ/2014
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  Dostawa rękawic jednorazowych do n/w obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków
  1) Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław
  2) Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław
  3) Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław
  4) Żłobka nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław
  5) Żłobek nr 5 - u. Dokerska 5, Wrocław
  6) Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław
  7) Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław
  8) Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław
  9) Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław
  10) Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław
  11) Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław
  12) Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław
  13) Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław
  14) Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław
  15) Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław
  16) Budynek administracji, ul. Fabryczna 15, Wrocław


  2. Wyszczególnienie asortymentu objętego przetargiem:


  1 Rękawice lateksowe, medyczne, niejałowe, lekko pudrowane do stosowania podczas kontaktu z żywnością zgodnie z normą PN-EN 420+A1 2012, posiadające Deklaracje Zgodności , odpowiednie zarówno na prawą jak i na lewą rękę. Rozmiar S w opakowaniu 100szt Op. 92
  2 Rękawice lateksowe, medyczne, niejałowe, lekko pudrowane do stosowania podczas kontaktu z żywnością zgodnie z normą PN-EN 420 + A1 2012, posiadające Deklaracje Zgodności, odpowiednie zarówno na prawą jak i na lewą rękę. Rozmiar M w opakowaniu 100szt Op. 188
  3 Rękawice lateksowe, medyczne, niejałowe, lekko pudrowane do stosowania podczas kontaktu z żywnością zgodnie z normą PN-EN 420 +A1 2012, posiadające Deklaracje Zgodności, odpowiednie zarówno na prawą jak i na lewą rękę. Rozmiar L w opakowaniu 100szt Op. 39
  4 Rękawice lateksowe, medyczne, niejałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową do stosowania podczas kontaktu z żywnością zgodnie z normą PN-EN 420 +A1 2012, posiadające Deklaracje Zgodności, odpowiednie zarówno na prawą jak i na lewą rękę. Rozmiar S w opakowaniu 100szt Op. 260
  5
  Rękawice lateksowe, medyczne, niejałowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową do stosowania podczas kontaktu z żywnością zgodnie z normą PN-EN 420 +A1 2012 , posiadające Deklaracje Zgodności. Odpowiednie zarówno na prawą jak i na lewą rękę. Rozmiar M w opakowaniu 100szt
  Op. 386
  6 Rękawice lateksowe, medyczne, niejałowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową do stosowania podczas kontaktu z żywnością zgodnie z normą PN-EN 420+A1 2012, posiadające Deklaracje Zgodności , odpowiednie zarówno na prawą jak i na lewą rękę. Rozmiar L w opakowaniu 100szt
  Op. 45
  7 Rękawice winylowe opakowanie 100sztuk rozm. M Op. 356
  8 Rękawice gospodarcze, flokowane z bawełnianą wyściółką / naturalny lateks zgodne z normami /EN388 (2,1,3,1) ochrona mechaniczna i
  EN374 - prosta ochrona chemiczna. Do prac porządkowych, w kuchni, do prania i mycia. Rozmiar M opakowanie 1 para para 302
  9 Rękawice gospodarcze, flokowane z bawełnianą wyściółką / naturalny lateks / zgodne z normami /EN388 (2,1,3,1) ochrona mechaniczna i
  EN374 - prosta ochrona chemiczna. Do prac porządkowych, w kuchni, do prania i mycia. Rozmiar L opakowanie 1 para para 94
  10 Rękawice gumowe , które chronią , izolują i pielęgnują dłonie , nie pozostawiając przykrego gumowego zapachu, łatwe w nakładaniu o wysokiej chłonności Wewnętrzna strona rękawiczki nasączona kremem chroniącym przed wysuszeniem skóry małe - rozmiar S opakowanie 1 para para 136
  11 Rękawice gumowe , które chronią , izolują i pielęgnują dłonie, nie pozostawiając przykrego gumowego zapachu, łatwe w nakładaniu o wysokiej chłonności . Wewnętrzna strona rękawiczki nasączona kremem chroniącym przed wysuszeniem skóry średnie rozmiar M opakowanie 1 para para 350
 13. Usługi w zakresie przeglądów serwisowania ( konserwacja, usuwanie awarii i naprawy) systemu sygnalizacji pożarowej , systemów oddymiania, instalacji hydrantów zewnętrznych , hydrantów wewnętrznych wraz z przynależnymi wężami hydrantowymi, gaśnic a także zakup nowych gaśnic i skasowanie starych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz drzwi przeciwpożarowych, zakup znaków ewakuacyjnych ochrony ppoż oraz skrzynek na klucz do drzwi ewakuacyjnych w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 6 zadań. Znak postępowania: ZP-1/WZŻ/2014
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  Usługi w zakresie przeglądów serwisowania ( konserwacja, usuwanie awarii i naprawy) systemu sygnalizacji pożarowej , systemów oddymiania, instalacji hydrantów zewnętrznych , hydrantów wewnętrznych wraz z przynależnymi wężami hydrantowymi, gaśnic a także zakup nowych gaśnic i skasowanie starych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz drzwi przeciwpożarowych, zakup znaków ewakuacyjnych ochrony ppoż oraz skrzynek na klucz do drzwi ewakuacyjnych w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 6 zadań
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:
  - Formularzu asortymentowo- cenowym - załącznik nr 2.1 do 2.6 do SIWZ;
  - Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7.1 do 7.6 do SIWZ;
  - Harmonogramie prac - załącznik nr 8.1 do 8.6 do SIWZ
  - Projekcie umowy wraz z załącznikami do umowy - załącznik nr 6 do SIWZ;
 14. Zakup materiałów BHP, biurowych i środków czystości na potrzeby otwarcia zadań badawczych w powstałych laboratoriach w ramach realizacji projektów w WCB EIT+.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów BHP, biurowych i środków czystości (dalej materiałów), na potrzeby otwarcia zadań badawczych w
  powstałych laboratoriach w ramach realizacji n/w projektów:
  a) Projekt NanoMat; b) Projekt BioMed; c) Projekt
  DCMiB; d) Projekt FNP Solar; e) Projekt Lider; f) Projekt FNP Metan; g) Projekt ML Sysytem Oraz Humaintarium.
  2. Zakupy w ramach poszczególnych części zamówienia realizowane będą w sposób sukcesywny, w terminach określonych w Rozdziale 8 SIWZ oraz Wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
  3. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Podanie nazw pochodzenia w opisach w konkretnych przypadkach zamówień jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający zastrzega, ze ilości określone w Załączniku nr 5 (Zał. 5.1 - 5.8) do SIWZ są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty na daną część zamówienia, w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na daną część zamówienia nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Jednak łączna wartość zamówień częściowych nie przekroczy całkowitej ceny brutto w danej części zamówienia.
  5. Cenę brutto za całość zamówienia w danej części, Wykonawca zobowiązany jest wpisać do Formularza oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ).
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany na inny rozmiar, odzieży i obuwia ochronnego pod warunkiem, że są one nieużywane i posiadają wszystkie metki oraz znaki towarowe. Wszelkie koszty związane z wymianą obciążają Wykonawcę.
  7. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego..
 15. Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Zamawiający: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
  Szczegółowy zakres zamówienia określa - załącznik nr A do siwz
 16. Popowodziowy remont zniszczonych fragmentów dolnego i górnego języka rozdzielczego, rz. Odra, stopień wodny Groszowice, m. Chrzowice i Boguszyce, gm. Prószków, pow. Opole, woj. opolskie. Etap I
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  Popowodziowy remont zniszczonych fragmentów dolnego i górnego języka rozdzielczego, rz. Odra, stopień wodny Groszowice, m. Chrzowice i Boguszyce, gm. Prószków, pow. Opole, woj. opolskie. Etap I.
  2. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Zakres opracowania obejmuje :
  1) Wykop namułów przy użyciu zestawu koparki na pontonie i barki oraz odwóz z wbudowaniem w wyrwy brzegowe - 3.758,0 m3;
  2) Wykopy pod ubezpieczenia (grunt kamienisty) przy użyciu zestawu koparki na pontonie i barki oraz odwóz z wbudowaniem w wyrwy brzegowe - 1.900,0 m3;
  3) Rozbiórka betonowych słupów oświetleniowych wraz wywiezieniem gruzu do utylizacji - roboty z użyciem sprzętu wodnego - 1 kpl.;
  Roboty budowlano-montażowe
  1) Wykonanie ścianki szczelnej 4,5-6,0 mb wraz z oczepem stalowym - roboty z wody - 272 mb / 22,66 t;
  2) Zabezpieczenie antykorozyjne grodzic stalowych - 5.218,0 m2;
  3) Ułożenie geowłókniny na odcinku uszkodzeń języka rozdzielczego - 1.843,0 m2;
  4) Wykonanie narzutów z kamienia ciężkiego - 3.326,0 m3.

  Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 (m-cy) licząc od daty odbioru końcowego.
 17. Przywrócenie przekroju normalnego koryta wraz z fragmentarycznym remontem zabudowy regulacyjnej potoku Janówka w km 0+080-0+320 w m. Janowice Wielkie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  Przywrócenie przekroju normalnego koryta wraz z fragmentarycznym remontem zabudowy regulacyjnej potoku Janówka w km 0+080-0+320 w m. Janowice Wielkie
  2. Określenie przedmiotu zamówienia:
  A/ Zaplecze wykonawcy (1 kpl.),
  B/ Roboty przygotowawcze: wykoszenie krzaków i podszycia oraz wycięcie 5 szt. drzew do 10 lat oraz 15 szt. drzew powyżej 10 lat (0,18 ha), zabezpieczenie drzew rosnących w strefie realizacji (20 szt.), roboty pomiarowe (0,30 km), drogi technologiczne (385 m2), roboty rozbiórkowe (ogrodzenia, mury kamienne, narzuty kamienne)
  C/ Roboty budowlano-montażowe: wykopy (2902,25 m3), nasypy (564,00 m3),
  D/ Roboty remontowe: zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu (7,12 m3)
  E/ Roboty regulacyjne: mur bet-kam (1 kpl.), opaska brzegowa + skarpa - bruk wtopiony w beton ( 1 kpl), opaska brzegowa bet-kam + skarpy - narzut na geowłókninie (1 kpl), progi betonowe (7 kpl), gurty drewniane (6 kpl), przebudowa przepustu (1 kpl), umocnienie wylotu derby leśnej (1 kpl), umocnienie wylotu rowu melioracyjnego (2 kpl).
  F/ Roboty porządkowe (850,00 m2).

  Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 (m-cy) licząc od daty odbioru końcowego.
 18. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250 - 25+130 w miejscowości Lądek Zdrój - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  1/ wykonanie korka betonowego (114,656m3)
  2/ wykonanie konstrukcji ławy żelbetowej (dodatkowy fundament przy skrzydełku zamykającym, zlikwidowanie wyrwy w murze, zabetonowanie otworów)(26,568 m3)
  3/ przebudowa wlotów kanalizacji - klapy zwrotne (22,0 szt.)
  4/ wykonanie i montaż barierki ochronnej (47,0 mb)
 19. Zakup i dostawa środków czystości dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Zamawiający: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz pozycji - rozdział XX siwz.
 20. Popowodziowa odbudowa zniszczonych fragmentów górnego języka rozdzielczego, rz. Odra, stopień wodny Dobrzeń, m. Dobrzeń Mały, gm. Dobrzeń Wielki, woj. opolskie. Etap I
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  Popowodziowa odbudowa zniszczonych fragmentów górnego języka rozdzielczego, rz. Odra, stopień wodny Dobrzeń, m. Dobrzeń Mały, gm. Dobrzeń Wielki, woj. opolskie. Etap I
  Etap I - dolny język rozdzielczy
  Roboty ziemne i rozbiórkowe konstrukcji
  wykopy pod ubezpieczenia wraz z wywozem gruntu - 107,5m3
  wbudowanie mas ziemnych z wykopów w deponię stałą - 107,5m3
  rozbiórka elementów konstrukcji żelbetowych i betonowych wraz z wywiezieniem gruzu do utylizacji - 117,0m3
  Roboty budowlano-montażowe
  przygotowanie i montaż zbrojenia - 4.476,5 kg,
  wykonanie 2 szt. schodów żelbetowych na podbudowie gr.20cm (2,5m3) - 5,0m3
  wykonanie 18 szt. płyt żelbetowych wylewanych na mokro z podbudową gr.20cm (50m3) - 65,0m3,
  wykonanie 33 szt. płyt żelbetowych wylewanych na mokro na koronie języka z podbudową gr.20cm (60m3) - 50,0m3,
  wykonanie płyt żelbetowych wylewanych na mokro na czole języka z nasypem i podbudową gr.20cm (20m3) - 14,0m3,
  wykonanie betonowych uzupełnień szczelin pomiędzy płytami korony języka (75mb) - 3,0m3,
  reprofilacja / betonowanie 3 biegów schodowych wraz z robotami towarzyszącymi - 2,0m3,
  ubezpieczenie podstawy skarpy (dł. 320,0m) narzutem kamiennym na geowłókninie - 960m3,
  uzupełnienie ubytków w korpusie języka narzutem kamiennym - 440,0m3.


  Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
 21. Zabudowa wyrwy i odtworzenie linii brzegowej rzeki Bóbr w km 116+800 - 117+000 w miejscowości Buczek
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 22. Remont bruku i likwidacja wyrwy na rzece Odrze w rejonie Mostu Mieszczańskiego, miejscowość Wrocław- roboty uzupełniające
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 23. Popowodziowe udrożnienie koryta rzeki Odry
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 24. Awaryjne popowodziowe udrożnienie koryta rzeki Odry - Etap II
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 25. Remont bruku i likwidacja wyrwy na rzece Odrze w rejonie mostu Mieszczańskiego, miejscowość Wrocław
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 26. Zakup i dostawa środków czystości dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Zamawiający: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 27. Awaryjne popowodziowe udrożnienie koryta rzeki Odry
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 28. Wykonanie przeglądów oraz świadczenie usług konserwacji systemów oddymiania i central sygnalizacji pożarowej w internatach będących w zarządzaniu Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. Oddział Tymczasowego Zakwaterowania.
  Zamawiający: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.- Oddział Tymczasowego Zakwaterowania WAM Sp. z o. o., Warszawa
 29. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250 - 25+130 w miejscowości Lądek Zdrój
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 30. Negocjacje bez ogłoszenia w formie pisemnej poprzez złożenie oferty cenowej i odniesenia się do warunków umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup odzieży roboczej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 31. Regulacja potoku Lesk od km 7+260 do km 9+525 - Etap I - odcinek w km 8+915 - 9+525 miejscowość Witków Śląski
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 32. Remont modernizacyjny zabudowy regulacyjnej potoku Walimka w km 5+100 - 5+200 i 5+600 - 5+800 w m. Walim(etap I - obręb przystanku PKS, km 5+100 - 5+200)
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 33. Zakup i dostawa środków czystości dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Zamawiający: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 34. CIOR14/3/09 - Dostawa art. chemii gospodarczej i art. higienicznych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży
  Zamawiający: "Poczta Polska" Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu, Wrocław
 35. Zakup odzieży ochronnej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 36. Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Wrocław

Inne osoby dla Chmielewski Jacek Andrzej (105 osób):