Kogo reprezentuje osoba

Chmielewski Rafał

w KRS

Rafał Chmielewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Nazwisko:Chmielewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Girejko Robert, Kurajew Agnieszka

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baczyńska Koc Katarzyna, Girejko Robert, Kowalczuk Adam, Parafiniuk Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zubrycki Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abz Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000400707
 2. Bitcraft Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000635350
 3. Capital Service S.A., Ostrołęka − KRS 0000407127
 4. Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia Jpii, Białystok − KRS 0000431383
 5. Fundacja Edu Pro Arte, Białystok − KRS 0000448779
 6. Kateleo Panasewicz Zubrycki Sp. J., Białystok − KRS 0000315502
 7. Laax Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000397405
 8. Lumiere Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000202930
 9. Pinot Noir Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000333103
 10. Pm Group Laax Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Białystok − KRS 0000463870
 11. Pm Group Zubrycki, Panasewicz Sp. J., Białystok − KRS 0000339934
 12. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok − KRS 0000051191
 13. Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000024203
 14. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000028136
 15. Podlaskie Stowarzyszenie Hr, Białystok − KRS 0000568065
 16. Podlaskie Towarzystwo Oświatowe W Białymstoku, Białystok − KRS 0000103760
 17. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczecin − KRS 0000039918
 18. Rcs Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000044161
 19. Sbr Faktor S.A., Warszawa − KRS 0000458859
 20. Stekop S.A., Warszawa − KRS 0000046053
 21. System Ochrony Stekop Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000058721
 22. Zakład Opakowań Tekturowych Big Kurajew Sp. J., Białystok − KRS 0000233886
 23. Zakład Technologii Cukierniczej Dekor Sp. Z O.O., Łapy − KRS 0000221247

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrikur Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000047097
 2. Amx Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000372007
 3. Bgż Bnp Paribas Faktoring Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000225155
 4. Bial - Meble Sp. Z O.O., Dobrzyniewo Duże − KRS 0000029997
 5. Bidleasing Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zamość − KRS 0000398332
 6. Digital Touch Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000424316
 7. Firma Biegłych Rewidentów Mazur i Jabłoński Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000169158
 8. Iglotex - Sochaczew Sp. Z O.O., Porosły − KRS 0000114454
 9. Jazon Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000024255
 10. Laboratoria Rh+ Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000412136
 11. Merinosoft Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000025726
 12. Pcd Bianet Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000213515
 13. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin − KRS 0000175763
 14. Projekt 2000 Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000014142
 15. Projekt Pro Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000293581
 16. Target Polska Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000054623

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. wsparcie szkoleniowe i doradcze 4 Spółdzielni Socjalnych wdrażających dotację inwestycyjną poprzez szkolenia zawodowe adekwatne do wdrażanego modelu i doradztwo specjalistyczne oraz szkolenia wdrożeniowe i doradztwo specjalistyczne dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach testowego wdrażania modelu długotrwałego finansowania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej na potrzeby realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach nr WND-POKL.07.02.02-20-070-12
  Zamawiający: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, Suwałki
  wsparcie szkoleniowe i doradcze 4 Spółdzielni Socjalnych wdrażających dotację inwestycyjną poprzez szkolenia zawodowe adekwatne do wdrażanego modelu i doradztwo specjalistyczne oraz szkolenia wdrożeniowe i doradztwo specjalistyczne dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach testowego wdrażania modelu długotrwałego finansowania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej na potrzeby realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach nr WND-POKL.07.02.02-20-070-12. Zadanie 6: Szkolenia i doradztwo dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
 2. Usługa szkoleniowa w ramach projektu pn. Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki - 45 części
  Zamawiający: Miasto Suwałki, Suwałki
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu usługi szkolenia w ramach projektu pn. Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki:
  Część 1 - Emisja głosu
  Część 2 - Profilaktyka wypalenia zawodowego
  Część 3 - Rozpoznawanie zdolności dzieci w wieku przedszkolnym
  Część 4 - Metody i techniki pracy z dzieckiem zdolnym
  Część 5 - Przygotowanie 5-latka do nauki w szkole
  Część 6- Komunikacja z rodzicami dzieci zdolnych - elementy warsztatu Porozumienie bez Przemocy
  Część 7 - Zdrowie psychiczne i rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
  Część 8 - Efektywna komunikacja z rodzicami - warsztat Porozumienie bez Przemocy
  Część 9 - Efektywna komunikacja z rodzicami - elementy warsztatu Porozumienie bez Przemocy
  Część 10 - Współpraca z rodzicami w sytuacjach kryzysowych w przedszkolu - prawa i obowiązki nauczycieli
  i rodziców
  Część 11 - Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu
  Część 12 - Kształtowanie systemu wartości dziecka w wieku przedszkolnym
  Część 13 - Rozwijanie twórczego myślenia dzieci w wieku przedszkolnym
  Część 14 - Praca zespołowa nauczycieli
  Część 15 - Metody aktywizowania dziecka w wieku przedszkolnym
  Część 16 - Rozwój osobisty nauczycieli - doskonalenie umiejętności intrapsychicznych
  Część 17 - Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej
  Część 18 - Kształtowanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym
  Część 19 - Złość i agresja dziecka w wieku przedszkolnym
  Część 20 - Zarządzanie sobą w czasie
  Część 21 - Zabawy i tańce integracyjne w grupie przedszkolnej
  Część 22 - Nowatorskie techniki plastyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
  Część 23 - Edukacja teatralna w przedszkolu
  Część 24 - Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym metodą TOC
  Część 25 - Zabawy FundaMentalne - wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
  Część 26 - Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  Część 27 - Metody rozwijania twórczego myślenia uczniów
  Część 28 - Kształtowanie postaw uczniów we współpracy z rodzicami
  Część 29 - Sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji edukacyjno-wychowawczych w szkole
  Część 30 - Metody i techniki skutecznego uczenia się
  Część 31 - Współpraca nauczycieli z radą rodziców w szkole
  Część 32 - Stres adaptacyjny dziecka rozpoczynającego naukę w szkole
  Część 33 - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - jak rozmawiać z rodzicami?
  Część 34 - Ocenianie postępów ucznia - współpraca nauczyciela przedmiotu z nauczycielem wspomagającym
  Część 35 - Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami
  edukacyjnymi
  Część 36 - Zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach edukacyjno-wychowawczych w szkole
  Część 37 - Wybrane zagadnienia z prawa pracy dla nauczycieli
  Część 38 - Ocenianie kształtujące
  Część 39 - Współpraca nauczycieli w procesie kształtowania postaw uczniów
  Część 40 - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych
  Część 41 - Kreowanie wizerunku współczesnego nauczyciela
  Część 42 - Praca wychowawcy klasowego - jak i o czym rozmawiać ze współczesną młodzieżą?
  Część 43 - Warsztat pracy z ciałem i głosem
  Część 44 - Motywowanie ucznia do nauki
  Część 45 - Budowanie wizerunku szkoły we współpracy z rodzicami
  2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.
  3. Projekt pn. Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki o nr WND-POKL.03.05.00-00-225/12 (nr umowy: UDA-POKL. 03.05.00-00-225/12-00), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Przeprowadzenie cyklu sześciu seminariów pt. Przedsiębiorczość bez tajemnic - od pomysłu do biznesu dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu pt. Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur w ramach Działań 2.1
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie cyklu sześciu seminariów pt. Przedsiębiorczość bez tajemnic - od pomysłu do biznesu dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu pt. Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur w ramach Działań 2.1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. Cykl seminariów obejmuje 6 spotkań. Każde seminarium będzie trwało 4 godziny dydaktyczne. Przyjmuje się, że godz. dydaktyczna to 45 min. Cykl obejmuje łącznie
  24 godziny dydaktyczne. Liczebność grupy seminaryjnej: 25 osób Terminy seminariów: - 20.05.2014 r. 09:00-12:15, 12:30-15:45, - 27.05.2014 r. 09:00-12:15, 12:30-15:45, - 03.06.2014 r. 09:00-12:15, 12:30-15:45. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć. Miejsce prowadzenia seminariów: Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 9, Stara Kotłownia w Kortowie
 4. Administracja dokumentów i logistyczna koordynacja w terenie 150 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 150 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych
  Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
  1. Sprawowanie funkcji asystenckiej Zamawiającego tj. gotowość do kontaktów roboczych z Zamawiających, współpraca w zakresie ustalania wzorów formularzy i nadzór nad ich zastosowaniem i wdrożeniem, sporządzanie pism i dokumentów, prowadzenie bieżącej korespondencji, czynności techniczno-biurowe,
  2. Współpraca ze wskazanym przez Zamawiającego wykonawcą warsztatów w zakresie wdrażania decyzji Zamawiającego, harmonogramu warsztatów, organizacji warsztatów, promocji i informowania o warsztatach, prawidłowego dokumentowania warsztatów,
  3. Kontrola warsztatów polegająca na przeprowadzeniu w przypadku minimum 30% warsztatów kontroli na miejscu ich realizacji, sporządzeniu protokołów i przekazywaniu wniosków pokontrolnych do Zamawiającego,
  4. Zbieranie, weryfikacja i archiwizacja dokumentów potwierdzających realizowanie warsztatów,
  5. Kontrola realizacji harmonogramu warsztatów,
  6. Sporządzanie miesięcznych raportów z wykonanych zadań,
  7. Sporządzenie końcowego raportu ewaluacyjnego.
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1a do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zwany dalej SOPZ.
 5. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia oraz doradztwa biznesowego w ramach projektu Załóż firmę - spełnij swoje marzenia
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej oraz doradztwa biznesowego ramach projektu Załóż firmę - spełnij swoje marzenia realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ
 6. Świadczenie usługi koordynowania realizacji zadania Spotkania edukacyjne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży szkół średnich i studentów - zadanie realizowane w ramach projektu Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi koordynowania realizacji zadania Spotkania edukacyjne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży szkół średnich i studentów w ramach projektu Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, na zasadach określonych w Umowie