Kogo reprezentuje osoba

Chodynicki Ryszard

w KRS

Ryszard Chodynicki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Nazwisko:Chodynicki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Włocławek (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barganowska Izabela, Boczarski Józef, Chrzanowska Katarzyna Magdalena, Kalinowski Wiktor Klaudiusz, Kolczyński Marian, Lambrych Violetta Edyta, Matusiak Aneta Dorota, Mindak Aleksandra Barbara, Sarnowski Sławomir, Włodarczyk Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiśniewski Stefan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aero Partner Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000450276
 2. Euro-bud Firma Inżynieryjna K.s. Sarnowscy Sp. J., Włocławek − KRS 0000375990
 3. Miejska Przychodnia Specjalistyczna, Toruń − KRS 0000004895
 4. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Toruń − KRS 0000116913
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000095781
 6. Zieleń Miejska We Włocławku Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000074940
 7. Związek Miast Nadwiślańskich W Toruniu, Toruń − KRS 0000062847

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Baza Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000050342
 2. Fundusz Rozwoju 16 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000533665
 3. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000180178
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000031648
 5. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000145626
 6. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pronatura Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000296965
 7. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Grudziądz − KRS 0000036668
 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ruco Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000270583
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe, Włocławek − KRS 0000064540
 10. Szpital Lipno Sp. Z O.O., Lipno − KRS 0000327976
 11. Uzdrowisko Wieniec Sp. Z O.O., Wieniec-zdrój − KRS 0000055528
 12. Wasiak S.A., Brodnica − KRS 0000012664
 13. Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000704759

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych.
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie terenów zielonych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 2. Pielęgnacja i oczyszczanie lasów komunalnych i terenów zadrzewionych Włocławka - II postępowanie
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest w wykonanie prac związanych z pielęgnacją i oczyszczaniem lasów komunalnych i terenów zadrzewionych Włocławka. Łączna powierzchnia obszaru, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia, wynosi 232,41 ha
 3. Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasta Włocławek.
  Zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasta Włocławek, w okresie od 01.06.2011r. do 31.12.2011r.- nieruchomości zostały podzielone na dwa rejony. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Rejony. Na zakres zamówienia w okresie letnim tj. od 01.06.2011r. do 31.10.2011r. składa się: I. Sprzątanie: ciągłe ( poniedziałek - piątek oraz w razie potrzeby sobota, niedziela oraz dni świąteczne) utrzymanie czystości i porządku n/w terenów: 1. chodników, bram, podwórek, poprzez zamiatanie, grabienie i usuwanie nieczystości nagromadzonych w wyniku sprzątania wraz z ich wywozem w tym samym dniu, 2. pergoli śmietnikowych, terenów pod pojemniki poprzez zgrabianie i zamiatanie nieczystości oraz ich umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne, 3. grabienie i zamiatanie opadłych liści, wraz z ich wywozem w tym samym dniu, 4. oczyszczanie z przerostów (z chwastów, trawy) chodników, opasek i placów utwardzonych. II. Tereny zielone: ciągłe utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych (trawników) wraz z wywozem uprzątniętych nieczystości w tym samym dniu: 1. koszenie trawy i jej zgrabianie oraz wywóz w dniu koszenia, przycinanie krzewów, żywopłotów, usuwanie obłamanych i połamanych gałęzi, przycinanie przyrostów (od korzeni) przy drzewach, grabienie liści, wraz z wywozem w tym samym dniu, 2. sprzątanie innych śmieci i nieczystości stałych. Zakres zamówienia w okresie zimowym tj. od 01.11.2011 r. do 31.12.2011r. obejmuje ciągłe utrzymywanie zimowe n/w terenów: I. Sprzątanie: ciągłe ( poniedziałek - piątek oraz w razie potrzeby sobota, niedziela oraz dni świąteczne) utrzymanie czystości i porządku n/w terenów 1. chodników, bram, podwórek, pergoli, terenów pod pojemniki poprzez zamiatanie, grabienie opadłych liści wraz z ich wywozem w tym samym dniu. Łagodzenie skutków warunków zimowych tj. gołoledzi, śliskości pośniegowej poprzez uszorstkowienie nawierzchni dopuszczalnymi środkami np. posypywanie piaskiem, usuwanie z w/w miejsc śniegu i lodu, a po ustąpieniu okresu zimowego usunięcie materiału uszorstkowiającego. 2. w przypadku pergoli śmietnikowych i terenów pod pojemniki, rozsypane przy nich nieczystości należy umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne. II. Tereny zielone: 1. utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych poprzez grabienie opadłych liści, usuwanie obłamanych i połamanych gałęzi wraz z ich wywozem w tym samym dniu. 2. sprzątanie innych śmieci i nieczystości stałych wraz z ich wywozem w tym samym dniu. III. Zabezpieczenie środków uszorstkowiających np. piasku na koszt Wykonawcy i dowóz go w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. IV. Łagodzenie skutków warunków zimowych obowiązuje w systemie ciągłym tj. 7 dni w tygodniu. V. W przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej zakres prac należy uzgodnić z Zamawiającym. VI. Wywóz tzw. Odpadów wielkogabarytowych z posesji komunalnych - 1 raz w tygodniu - w miarę potrzeb.

Inne osoby dla Chodynicki (4 osoby):