Kogo reprezentuje osoba

Chwedoruk Stefan Jan

w KRS

Stefan Jan Chwedoruk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stefan
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Chwedoruk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Łosice (Mazowieckie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klepacki Maciej, Kobyliński Janusz Stanisław, Kowaluk Franciszek Stanisław, Piotruk Romuald, Stasiuk Cezary, Zaremba Kosz Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maksymowicz Zofia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łosicach, Łosice − KRS 0000074200
 2. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 3. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 4. Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa − KRS 0000306210
 5. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa − KRS 0000140203
 6. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Warszawa − KRS 0000205318
 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Łosicach Sp. Z O.O., Łosice − KRS 0000301626
 8. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-komunalnych Sp. Z O.O., Sokołów Podlaski − KRS 0000175242
 9. Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A., Nałęczów − KRS 0000123365

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000221599
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Fundacja Rozwoju Regionu Podlaskiego Ekoland W Siedlcach, Siedlce − KRS 0000059491
 4. Kom-gaz Sp. Z O.O., Łosice − KRS 0000199608
 5. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Łosicach, Łosice − KRS 0000079485
 6. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa - S.A., Warszawa − KRS 0000062574
 7. Zarząd Mienia Komunalnego W Siemiatyczach Sp. Z O.O., Siemiatycze − KRS 0000259551

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do Gimnazjów i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piszczac w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2017 – 31.12.2017.
  Zamawiający: Gmina Piszczac, Piszczac
  Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży – na podstawie imiennych biletów miesięcznych, zgodnie z imiennym wykazem uczniów, przekazywanym przez dyrektorów i placówek szkolnych na terenie gminy. Linie komunikacji regularnej muszą być dostosowane do planu (harmonogramu) dowozu, opracowanego przez Zamawiającego, aby umożliwiały dzieciom, uczniom przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły (zgodnie z zał. Nr 9) w dni roku szkolnego. Przewoźnik zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowanie liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc autobusów na poszczególnych trasach) do ilości przewożonych osób. W tym celu zatrudni odpowiednią ilość opiekunek lub opiekunów- min. jednen/na na jeden pojazd. Ustalenia rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z dyrektorami placówek szkolnych i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Rozkład jazdy może ulegać modyfikacji podczas trwania zamówienia.

  1) Usługa obejmuje dowóz uczniów na niżej wymienionych trasach:
  I. Piszczac – Zahorów – Trojanów – Połoski - Piszczac, szacunkowa długość trasy 28 km (jednego przejazdu)- ilość dzieci 50
  II. Piszczac – Wyczółki - Dąbrowica Mała - Dąbrowica Duża - Kolonia Piszczac - Piszczac, szacunkowa długość trasy 15 km - ilość dzieci 39
  III. Piszczac - Ortel Królewski Pierwszy - Ortel Królewski Drugi – Kościeniewicze - Wólka Kościeniewicka - Wyczółki – Piszczac, szacunkowa długość trasy 36 km - ilość dzieci 50
  IV. Piszczac – Popiel – Dobrynka – Nowy Dwór – Piszczac – Chotyłów - Piszczac, szacunkowa długość trasy 33 km - ilość dzieci 52
  V. Piszczac – Zahorów – Połoski Stare – Trojanów – Połoski - Piszczac, szacunkowa długość trasy 36 km - ilość dzieci 34
  VI. Odwożenie uczniów ze szkoły po zajęciach o godz.13:15 na trasie Piszczac - Kolonia Piszczac - Dąbrowica Mała – Wyczółki - Wólka Kościeniewicka – Kościeniewicze – Piszczac, szacunkowa długość trasy 26 km. – ilość dzieci od 17 do 29.
  2) Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o ± 15%.
  3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom.
  4) Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
  5) Początkowy planowany rozkład jazdy na poszczególnych trasach przewozu - załącznik nr 9 do SIWZ. Rozkład jazdy może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego.
 2. Dostawa oleju napędowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
  1.przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do samochodów Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart, w ilości prognozowanej do 25 000 litrów.
  2.Punk sprzedaży musi być zlokalizowany w miejscowości Łosice lub w odległości nie większej niż 10 kilometrów od Łosic.
  3.Wykonawca wyda Zamawiającemu, karty służące do dokonywania zakupów bezgotówkowych oleju napędowego.
  4.Zamawiający dysponuje 3 pojazdami zasilanymi olejem napędowym. W trakcie trwania umowy ilość pojazdów może ulec zmianie.
  5.Zamówienie obejmuje dokonywanie bezgotówkowych zakupów w punkcie sprzedaży – stacji benzynowej, przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
  6. Czynności tankowania będą dokonywane z użyciem kart wystawionych na pojazd Zamawiającego.
  7. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami, Wykonawca będzie wystawiał faktury za dostarczony przedmiot zamówienia.
  8. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla bezgotówkowego (przy pomocy kart) zakupu paliwa:
  - od 1 dnia do 15 dnia miesiąca
  oraz
  - od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca.
  9.Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączać do faktury zestawienie dokonanych transakcji za dany okres rozliczeniowy.
  10.Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu).
  11.Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował stały procentowy upust od ceny brutto 1 litra oleju napędowego obowiązującej na stacji paliwowej w dniu tankowania.

 3. Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mordy, Mordy
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 3 (trzy) części, odpowiednio: 1.1. Część 1 zamówienia - Obwód nr 1 - obejmuje przywozy i odwozy uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Mordach, ul. Kilińskiego 16, Mordy oraz do Zespołu Oświatowego w Mordach, ul. Kilińskiego 13, Mordy, z następujących miejscowości: Płosodrza - 6, Wólka Biernaty - 9, Suchodołek -2, Rogóziec - 3, Wojnów - 13, Stara Wieś - 10, Głuchów - 19, Ptaszki - 5, Sosenki-Jajki - 5, Wólka Soseńska - 10. Łączna liczba uczniów - 82. 1.2. Część 2 zamówienia - Obwód nr 2 - obejmuje przywozy i odwozy uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Mordach, ul. Kilińskiego 16, Mordy oraz do Zespołu Oświatowego w Mordach, ul. Kilińskiego 13, Mordy, z następujących miejscowości: Czepielin - 24, Czepielin Kolonia - 5, Ogrodniki - 19, Czołomyje - 10, Doliwo - 3. Łączna liczba uczniów - 61. 1.3. Część 3 zamówienia - Obwód nr 3 - obejmuje przywozy i odwozy uczniów do Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim, ul. Szkolna 5, Radzików Wielki, z następujących miejscowości: Leśniczówka - 3, Krzymosze - 28, Wielgorz - 9, Wielgorz Kolonia - 2, Radzików Stopki - 13, Radzików Kornica - 8, Radzików Wielki kolonia - 6, Pióry Wielkie - 11, Ostoje - 3. Łączna liczba uczniów - 83. 2. Wskazane liczby uczniów są liczbami wg stanu na dzień podpisania umowy. Ilość kupowanych biletów miesięcznych każdorazowo może zostać zmieniona przez Zamawiającego zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi poszczególnych szkół. 3. Szczegółowe harmonogramy jazdy (trasy) zostaną dokładnie ustalone z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 4. Szczegółowe warunki umowy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Dowóz uczniów do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach z miejscowości położonych na terenie gminy Stara Kornica oraz ich odwóz w roku szkolnym 2015/2016 realizowany w oparciu o komunikację regulowaną(regularny przewóz osób) na podstawie biletów miesięcznych ( nabytych w oparciu o art. 5a Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego) - klas 0, szkoły podstawowej i gimnazjum
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa polegająca na

  Dowożeniu uczniów do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania
  Niepodległości w Starej Kornicy i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
  w Kobylanach z miejscowości położonych na terenie gminy Stara Kornica oraz ich
  odwóz w roku szkolnym 2015/2016 realizowany w oparciu o komunikację regulowaną
  (regularny przewóz osób) na podstawie biletów miesięcznych ( nabytych w oparciu o
  art. 5a Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
  transportu zbiorowego) - klas 0, szkoły podstawowej i gimnazjum  - dowóz obejmuje uczniów z miejscowości:
  Wólka Nosowska, Kazimierzów, Koszelówka, Dubicze, Zalesie, Walimek, Kobylany, Wygnanki, Kiełbaski, Kornica Kolonia, Rudka, Popławy, Czeberaki, Wyrzyki, Walim, Nowe Szpaki, Stare Szpaki, Szpaki Kolonia i Wygnanki

  - dowóz realizowany jest do:

  1/ Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej
  Kornicy - w ilości 207 uczniów
  2/ Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach - w ilości 13 uczniów.
  2.Załacznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ zawiera wyszczególnienie tras i godzin dowozu i odwozu uczniów do szkół z poszczególnych miejscowości.
  3.Liczba uczniów oraz liczba niezbędnych do wykonania kursów może ulec zmianie.
  4. Szczegółowe rozkłady jazdy będą dokładnie dopracowane z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.
  5.Pod pojęciem dowożenie Zamawiający rozumie dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i dowóz ze szkół do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wsiadania i wysiadania.
  6. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu należy do Wykonawcy; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił obecność w pojeździe osoby sprawującej opiekę nad przewożonymi uczniami.


  7.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla wszystkich dowożonych uczniów.

  8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do przewozu pojazdy sprawne technicznie - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), ogrzewane w okresie jesienno-zimowym.

  9.W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługę będącą przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek podstawienia w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 minut od wystąpienia awarii, pojazdu zastępczego o takim samym standardzie celem wykonania przewozu.

  10.Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki na trasie wyznacza Zamawiający.

  11.Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2015/2016.

  12.Wskazane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przedmiotem zamówienia na miejscu i dokonał przeglądu tras.
  13.Szczegółowe warunki określa projekt umowy zawarty w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.
 5. Dowożenie i odwożenie uczniów na terenie Gminy Piszczac w roku 2015 i 2016
  Zamawiający: Gmina Piszczac, Piszczac
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejsca ich zamieszkania (z ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) do siedziby szkół podstawowych i gimnazjów, oraz z siedziby szkół podstawowych i gimnazjów do miejsca zamieszkania uczniów (do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) Dowożenie i odwożenie uczniów odbywać się będzie na podstawie ustalonych dziennych stawek na poszczególnych trasach. W koszcie przewozu w każdej z wymienionych tras należy ująć wynagrodzenia opiekuna do przewożonych uczniów. Dowóz odbywać się będzie w roku 2015 w okresie od 01 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w roku 2016 w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i od 01 września 2016 r do dnia 31 grudnia 2016 r., z wyłączeniem dni wolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz dni ustalonych przez Zamawiającego w godzinach umożliwiających przybycie uczniów do szkoły, nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Usługa obejmuje dowóz uczniów na niżej wymienionych trasach:
  I. Piszczac - Zahorów - Trojanów - Połoski - Piszczac, szacunkowa długość trasy 28 km (jednego przejazdu)- ilość dzieci 50
  II. Piszczac - Wyczółki - Dąbrowica Mała - Dąbrowica Duża - Kolonia Piszczac - Piszczac, szacunkowa długość trasy 15 km - ilość dzieci 39
  III. Piszczac - Ortel Królewski Pierwszy - Ortel Królewski Drugi - Kościeniewicze - Wólka Kościeniewicka - Wyczółki - Piszczac, szacunkowa długość trasy 36 km - ilość dzieci 50
  IV. Piszczac - Popiel - Dobrynka - Nowy Dwór - Piszczac - Chotyłów - Piszczac, szacunkowa długość trasy 33 km - ilość dzieci 52
  V. Piszczac - Zahorów - Połoski Stare - Trojanów - Połoski - Piszczac, szacunkowa długość trasy 36 km - ilość dzieci 34
 6. Świadczenie usług transportowych dla uczestników szkoleń pn. Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa
  Szkolenia będą organizowane w terminie od 08.04.2015 roku do 30.06.2015 roku. Zamawiający planuje przeprowadzenie 105 szkoleń 3-dniowych na terenie województwa mazowieckiego. Każde z organizowanych szkoleń ma zaplanowany wyjazd studyjny, który będzie miał miejsce 3 dnia szkolenia. Obsługa transportowa szkolenia obejmuje wyjazd uczestników szkolenia w liczbie 30 osób do wskazanego gospodarstwa rolnego z określonego punktu wyjazdu (tam i z powrotem). Planowany czas świadczenia usługi na każdym szkoleniu wynosi ok. 8 godzin (w godzinach 8 - 16). Zamawiający w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym szkoleniem będzie informował Wykonawcę o dokładnym terminie, godzinie wyjazdu, miejscu podstawienia autobusu (autokaru) i trasie przejazdu
 7. Dostawa oleju napędowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
  Dostawa oleju napędowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
 8. Dowóz dzieci do Szkół na terenie gminy Olszanka w roku szkolnym 2014/2015.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka
  Zamówienie obejmuje dowiezienie dzieci wraz z powrotami do:
  a)Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie i Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Olszance
  z miejscowości: Stare Łepki - Nowe Łepki - Hadynów skrzyżowanie - Szańków - Wyczółki - Pietrusy I - Pietrusy II - Szawły - Wyczółki - Bolesty (sołtys) - Wyczółki Kolonia - Wyczółki - Hadynów szkoła - Hadynów skrzyżowanie - Pietrusy I - Olszanka tartak - Mszanna - Korczówka Kolonia - Korczówka las - Korczówka kaplica - Olszanka szkoła w dni pracy szkół. Przewidywana liczba uczniów ~ 55.
  b) Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Olszance i do Niepublicznej Szkoły w Szydłówce Olszanka przystanek - Szydłówka skrzyżowanie - Dawidy - Bejdy - Klimy - Szydłówka szkoła - Szydłówka skrzyżowanie - Próchenki OSP - Próchenki poprzeczki - Próchenki OSP - Olszanka, w dni pracy szkół. Przewidywana liczba uczniów ~ 55.
  Przewidywana liczba km w/w zakresu wraz z powrotami - 179, 00 km dziennie ( zał. graficzny Nr 2).
  3.Przejazdy autobusu są wymienione w załączniku graficznym Nr 2 do SIWZ
  4.Załącznik Nr 3 do SIWZ - ilość dni nauki szkolnej w poszczególnych miesiącach w roku szkolnym 2014/2015.
  dzieci nie będą posiadały żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu.
  Godziny dowiezienia i odwiezienia uczniów ustalone będą w trakcie podpisania umowy i będą określone w oparciu o wykazy sporządzone przez Dyrektorów szkół i będą stanowiły załącznik do umowy.
 9. Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
  Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego EKODISEL, gazu LPG oraz oleju napędowego grzewczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.
  Dostawa niżej wymienionych przewidywanych szacunkowych ilości i rodzajów paliw napędowych w następującym asortymencie:
  Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 3 000 l, Olej napędowy EKODISEL - 13 000 l, Gaz LPG - 2 500 l, Olej napędowy grzewczy - 4 000 l

  2. Dostawy paliw napędowych do urządzeń mechanicznych będą realizowane na zasadzie tankowań pojazdów lub sprzętu w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacji należącej do Wykonawcy.
  3.Odbiór w/w towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą: datę pobrania, rodzaj towaru, ilość, cenę sprzedaży obowiązującą w dniu pobrania towaru, nazwisko pobierającego, nr karty drogowej, nazwę pojazdu lub sprzętu, numer rejestracyjny pojazdu.
  4. Olej opałowy będzie dostarczany transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3.
  5. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie dokumentu WZ.
  6. Sprzedawane paliwa napędowe, dostarczany olej opałowy muszą spełniać normy jakościowe określone w obowiązujących normach i przepisach w całym okresie realizacji zamówienia.
  7. Faktury za transakcje wystawiane będą przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca i wysyłane Zamawiającemu wraz z zestawieniem transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym.
  8. Stacja paliw zlokalizowana na terenie miasta Łosice.
 10. Dowożenie i odwożenie dzieci na terenie Gminy Piszczac w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Piszczac, Piszczac
  Dowożenie i odwożenie dzieci na terenie Gminy Piszczac w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 na następujących trasach:
  I. Piszczac-Zahorów-Trojanów-Połoski-Piszczac, 24 km - ilość dzieci 51
  II. Piszczac-Wyczółki-Dąbrowica Mała-Dąbrowica Duża-Kolonia Piszczac-Piszczac, 24 km - ilość dzieci 50
  III. Piszczac-Ortel Królewski I-Ortel Królewski II-Kościeniewicze-Wólka Kościeniewicka-Wyczólki -Piszczac 75 km - ilość dzieci 41
 11. Dowóz dzieci do Szkół na terenie gminy Olszanka w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka
  Zamówienie obejmuje dowiezienie dzieci wraz z powrotami do:
  a) Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie i Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Olszance
  z miejscowości: Rudnik - Stare Łepki - Nowe Łepki - Hadynów - Wyczółki - Bolesty - Szawły - Pietrusy - Hadynów - Olszanka, w dni pracy szkół.
  Przewidywana liczba uczniów ~ 55.
  Przewidywana liczba km w/w zakresu wraz z powrotami - 94, 0 km dziennie( zał. graficzny Nr 2).
  b) Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Olszance i do Niepublicznej Szkoły w Szydłówce
  z miejscowości Szydłówka - Dawidy - Bejdy - Klimy - Szydłówka - Próchenki - Korczówka - Kolonia Korczówka - Mszanna - Olszanka, w dni pracy szkół
  Przewidywana liczba uczniów ~ 55.
  Przewidywana liczba km w/w zakresu wraz z powrotami - 125, 0 km dziennie ( zał. graficzny Nr 2).

  3.Przejazdy autobusu są wymienione w załączniku graficznym Nr 2 do SIWZ

  4.Załącznik Nr 3 do SIWZ - ilość dni nauki szkolnej w poszczególnych miesiącach w roku szkolnym 2013/2014.

  - dzieci nie będą posiadały żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu.
 12. Zakup biletów miesięcznych, w oparciu o art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy, Mordy
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych, w oparciu o art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na przewóz uczniów do placówek oświatowych /przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum/ z miejscowości położonych na terenie Gminy w okresie 36 miesięcy..
 13. Dowożenie i odwożenie dzieci na terenie Gminy Piszczac w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Piszczac, Piszczac
  Dowożenie i odwożenie dzieci na terenie Gminy  Piszczac w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015  na niżej podanych trasach:
  I. Piszczac - Zahorów  - Trojanów - Połoski - Piszczac, Długość dziennego przejazdu 24 km, ilość dzieci 51
  II.  Piszczac - Wyczólki - Dąbrowica Mała - Dąbrowica Duża - Kolonia Piszczac - Piszczac Długość dziennego przejazdu 24 km  , ilość dzieci 50
  III. Piszczac - Ortel Królewski I - Ortel Królewski II - Kościeniewicze - Wólka Kościeniewicka - Wyczółki - Piszczac. Długość dziennego przejazdu 75, ilość dzieci 41.
 14. Dowóz uczniów do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach z miejscowości położonych na terenie gminy Stara Kornica oraz ich odwóz w roku szkolnym 2013/2014 realizowany w oparciu o komunikację regulowaną (regularny przewóz osób) na podstawie biletów miesięcznych (nabytych w oparciu o art. 5a Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego) - klas 0,szkoły podstawowej i gimnazjum.
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych polegających na dowozie uczniów do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach z miejscowości położonych na terenie gminy Stara Kornica oraz ich odwozie w roku szkolnym 2013/2014 w oparciu o komunikację regulowaną (regularny przewóz osób) na podstawie biletów miesięcznych. (nabytych w oparciu o art. 5a Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego)- klas 0, szkoły podstawowej i gimnazjum

  1. Ilość uczniów dojeżdżających:
  - do ZPPO im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy -197
  - do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach - 21.
  2. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regulowanej na potrzeby uczniów na podstawie biletów miesięcznych.
  3. W okresie zimowym autobusy dowożące uczniów muszą być ogrzewane.
  4. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy.
  5. Szczegółowy wykaz trasy przewozów uczniów opisany w załączniku Nr 9 do siwz.
  Wykaz może ulec zmianie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy imienny wykaz uczniów z poszczególnych tras w danym miesiącu.
  6. Linie komunikacji regulowanej muszą być ułożone i oznakowane w taki sposób, aby umożliwiły uczniom dojazd autobusem z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Wykaz trasy przewozów opisany w załączniku nr 9 do siwz. W dni nauki szkolnej - co najmniej dwukrotnie do wymienionej placówki tj. kurs poranny do placówki szkolnej (tak, aby uczniowie dojechali najpóźniej do godziny 7.45 - 7.50) oraz kursy popołudniowe z placówki szkolnej, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów.
  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy uczniów do szkół i z powrotem ( na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu do domu.
  7. Wykonawca pokrywa koszty oznaczenia przystanków szkolnych D-15 wraz z ogłoszeniami o godzinach odjazdu. Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów i innych użytkowników drogi publicznej. Przystanki należy usytuować według załączonego wykazu trasy - zał. Nr 9 do siwz.
  8. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów na poszczególnych liniach.
  10. Opieka sprawowana będzie przez opiekuna zatrudnionego przez Zamawiającego.
  Podczas dowożenia będzie ona obejmować:
  - współpracę z kierowcą w zakresie przewożonych uczniów,
  - zachowanie szczególnej uwagi przy wchodzeniu i wychodzeniu uczniów z autobusu,
  - pomoc najmłodszym oraz potrzebującym pomocy przy wchodzeniu i wychodzeniu
  z autobusu,
  - każdorazowe sprawdzanie przed ruszeniem autobusu czy drzwi w pojeździe są należycie
  zamknięte,
  - podejmowanie niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
  uczniom podczas jazdy autobusem szkolnym,
  - pilnowanie higieny i porządku podczas przejazdu,
  - pilnowanie, by miejsca siedzące miały przede wszystkim uczniowie z klas najmłodszych,
  - w przypadku zaistnienia podejrzenia, iż kierowca jest w stanie wskazującym na spożycie
  alkoholu lub z innych przyczyn jest niezdolny do prowadzenia autobusu, niedopuszczenie
  do przewozu uczniów i niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie Wykonawcę,
  Dyrektorów Szkół lub Zamawiającego,
  - w przypadku zauważenia ewidentnej niesprawności autobusu opiekun ma obowiązek nie
  dopuścić do przewozu uczniów oraz niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji
  Wykonawcę, Dyrektorów Szkół lub Zamawiającego.
 15. Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
  Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

  Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego EKODISEL, gazu LPG oraz oleju napędowego grzewczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
  Dostawa niżej wymienionych przewidywanych szacunkowych ilości i rodzajów paliw napędowych w następującym asortymencie:
  Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 3 000 l
  Olej napędowy EKODISEL - 13 000 l
  Gaz LPG - 2 500 l
  Olej napędowy grzewczy - 4 000 l

  2. Wspólny Słownik Zamówień: Benzyna bezołowiowa Pb 95 - CPV 09 13 21 00-4, olej napędowy ON - CPV 09 13 41 00-8, Gaz LPG - CPV 09 12 00 00-6, olej opałowy - CPV 09 13 51 00-5.
  3. Dostawy paliw napędowych do urządzeń mechanicznych będą realizowane na zasadzie tankowań pojazdów lub sprzętu w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacji należącej do Wykonawcy.
  4.Odbiór w/w towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą: datę pobrania, rodzaj towaru, ilość, cenę sprzedaży obowiązującą w dniu pobrania towaru, nazwisko pobierającego, nr karty drogowej, nazwę pojazdu lub sprzętu, numer rejestracyjny pojazdu.
  5. Olej opałowy będzie dostarczany transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3.
  6. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie dokumentu WZ.
  7. Sprzedawane paliwa napędowe, dostarczany olej opałowy muszą spełniać normy jakościowe określone w obowiązujących normach i przepisach w całym okresie realizacji zamówienia.
  8. Faktury za transakcje wystawiane będą przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca
  i wysyłane Zamawiającemu wraz z zestawieniem transakcji dokonanych w danym okresie
  rozliczeniowym.
  9. Stacja paliw zlokalizowana na terenie miasta Łosice.
 16. Dostawa oleju napędowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
  Dostawa oleju napędowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
 17. Usługi mycia pojazdów służbowych eksploatowanych w jednostkach policji podległych KWP zs. w Radomiu NR SPRAWY 61/2012
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Usługi mycia pojazdów służbowych eksploatowanych w jednostkach policji podległych KWP zs. w Radomiu, Nr sprawy 61/2012. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotów świadczących usługi mycia pojazdów służbowych dla jednostek Policji podległych tut. KWP, tj. KPP Białobrzegi (zadanie nr 1), KPP Lipsko (zadanie nr 2), KPP Łosice (zadanie nr 3), KPP Maków Maz. (zadanie nr 4 ), KPP Ostrów Maz. ( zadanie nr 5 ), KMP Płock+oz. KWP zs. w Radomiu+SPPP Płock ( zadanie nr 6 ), KPP Przasnysz ( zadanie nr 7 ), KPP Przysucha ( zadanie nr 8 ), KPP Pułtusk (zadanie nr 9), KPP Sokołów Podlaski ( zadanie nr 10 ), KPP Węgrów ( zadanie nr 11 ), KPP Wyszków ( zadanie nr 12 ), KPP Zwoleń ( zadanie nr 13 ), KPP Żuromin ( zadanie nr 14 ), KPP Sochaczew (zadanie nr 15 ), KMP Siedlce+oz. KWP zs. w Radomiu ( zadanie nr 16 ), KPP Żyrardów (zadanie nr 17 ). Zakres czynności obejmujących usługę mycia pojazdów: mycie wstępne, mycie zasadnicze z dodatkiem środka myjącego, mycie kół pojazdu, osuszenie pojazdu, Rodzaje pojazdów dla których świadczone będą usługi mycia: motocykle, samochody osobowe, samochody typu furgon samochody osobowe - terenowe Miejsce wykonywania usługi musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta właściwej KMP/KPP/KP, dla której świadczone będą usługi mycia. Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym. Wykonawca musi świadczyć usługi mycia pojazdów służbowych poza kolejnością.
 18. Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportowe, osobowe w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski. Jednostki oświatowe, do których należy dowieść uczniów to: Szkoła Podstawowa w Halasach, Szkoła Podstawowa w Kożuszkach, Szkoła Podstawowa w Misiach, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Szkoła Podstawowa w Tłuśćcu, Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Szkoła Podstawowa w Tuliłowie, Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy, Gimnazjum Nr 2 w Krzewicy, Gimnazjum Nr 3 w Rogoźnicy. Liczba dzieci, za które Zamawiający będzie pokrywał koszty przejazdu będzie ściśle określona z dniem 1.09.2012 r., a przewiduje się, iż będzie to 552 uczniów, których liczba jednak może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych. Jednocześnie Zamawiający: a) dopuszcza możliwość wystawiania biletów miesięcznych przy jednoczesnym założeniu rozliczania usługi transportu uczniów na podstawie ilości kilometrów przejechanych w danym miesiącu, przy założeniu miesięcznej ilości kilometrów wynoszącej 10279 km (liczba km w całej usłudze przewozu dzieci wynosi 102.790km); b) dokonywał będzie wypłaty wynagrodzenia ustalonej wg stawki za 1 km przewozu na podstawie formuły: oferowana cena brutto za 1 km pomnożona przez 10279 km (ilość km w miesiącu); przy czym kwota wynagrodzenia za 1 km nie może być wyższa od wysokości kwoty biletów miesięcznych sprzedanych w danym miesiącu; c) zastrzega sobie prawo w określonych sytuacjach i na swój wniosek zapewnienia przez Wykonawcę przewozu w danym obwodzie na określonej trasie wskazanych przez Zamawiającego uczniów, za przewóz których wykonawca nie będzie pobierał opłat, przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków: - zapewnienia pierwszeństwa przejazdu uczniom, których przejazdy finansuje Zamawiający, - zapewnienia przez Wykonawcę bezpiecznego przejazdu wszystkich uczniów za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca
 19. Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oswiatowych w Leśnej Podlaskiej
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych, Leśna Podlaska
  dowóz uczniów do szkoły Podstawowej Gimnazjum i Przedszkola w Leśnej Podlaskiej
 20. Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mordy, Mordy
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum) z miejscowości położonych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2012 2013, na podstawie biletów miesięcznych, oraz ich odwiezienie..
 21. Dowóz uczniów do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy z miejscowości położonych na terenie gminy Stara Kornica oraz ich odwóz w roku szkolnym 2012/2013 realizowany w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
 22. Zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Łosice
 23. Świadczenie usług transportowych, wraz z obsługą, dla uczestników 2-dniowych szkoleń nt. Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa
 24. Świadczenie usług transportowych dla uczestników szkoleń nt. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa