Kogo reprezentuje osoba

Cichocki Jerzy Jan

w KRS

Jerzy Jan Cichocki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Cichocki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1935 r., wiek 85 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:41 w aktualnych firmach, 2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cichocka Agnieszka, Cichocki Paweł Dariusz, Prokopyshyn Oleksandr, Skurski Grzegorz Michał, Skurski Przemysław Michał, Zieliński Bohdan Grzegorz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cichocka Agnieszka, Cichocki Paweł Dariusz, Prokopyshyn Oleksandr, Skurski Grzegorz Michał, Skurski Przemysław Michał, Zieliński Bohdan Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skurski Grzegorz Michał, Wolski Leszek Marian, Zieliński Bohdan Grzegorz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Martinaitis Andrius
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Kazimierz Henryk, Cichocka Agnieszka, Skurski Grzegorz Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dropia Michał
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skurski Grzegorz Michał, Wolski Leszek Marian, Zieliński Bohdan Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Ochrony Mienia Aromig Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000064737
 2. Alkom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000690949
 3. Biuro Ochrony Aromig Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000464017
 4. Maximum - P. Skurski Sp. J., Warszawa − KRS 0000743223
 5. Patrol - Security Agencja Ochrony Osób i Mienia Aromig Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Sp. J., Warszawa − KRS 0000239913
 6. Polsecur Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000104184
 7. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Hl Hiwox Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000067810
 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tangara Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000079954
 9. Sped-trans Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000183720

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abm System A.nowicka i B.zieliński Sp. J., Piaseczno − KRS 0000286493
 2. Polska Izba Ochrony, Warszawa − KRS 0000101909
 3. Polski Związek Pracodawców Ochrona, Warszawa − KRS 0000019164

Powiązane przetargi (43 szt.):
 1. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 na okres 12 miesięcy
 2. Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w następujących lokalizacjach:
  - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa, ul. Postępu 9 (zadanie 1);
  - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa, ul. Kupiecka 4 (zadanie 2);
 3. Świadczenie usług ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w Obiektach stanowiących własność Zamawiającego znajdujących się w Warszawie przy Al. Niepodległości 186 i 188B oraz terenu przyległego i parkingów samochodowych.
 4. Kompleksowa ochrona osób i mienia na terenie Instytutu Matki i Dziecka wraz z obsługą systemu parkingowego
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
  Kompleksowa ochrona osób i mienia na terenie Instytutu Matki i Dziecka wraz z obsługą systemu parkingowego
 5. na ochronę mienia i obiektów Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15, 15 B w Warszawie na okres 12 miesięcy, nr sprawy Pn-124/14/AR
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
  na ochronę mienia i obiektów Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5
  i ul. Wawelskiej 15, 15 B w Warszawie na okres 12 miesięcy, nr sprawy Pn-124/14/AR
 6. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SP ZOZ.
  Zamawiający: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, całodobowa ochrona fizyczna obiektów Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SP ZOZ w Warszawie oraz konwojowanie walorów pieniężnych, w szczególności: I . Ochrona na terenie niżej wymienionych obiektów , ilość pracowników ochrony bez broni: 1. Warszawa, ul. Koszykowa 78, - w dni robocze (bez sobót, niedziel i świąt) 1 stanowisko w godz. 6- 21 1 stanowisko w godz. 7- 18 - 1 stanowisko, całodobowo we wszystkie dni 2. Warszawa, ul. Żeromskiego 33 - 1 stanowisko, całodobowo we wszystkie dni Szczegółowe rozmieszczenie stanowisk ochrony na poszczególne obiekty Zamawiający przedstawi wybranemu Oferentowi przy podpisywaniu umowy. II. Konwojowanie walorów pieniężnych. Pod pojęciem konwoju należy rozumieć środek transportu Oferenta, odpowiednio przystosowany do konwoju wartości pieniężnych z kierowcą oraz pracownikiem ochrony uzbrojonym w broń ostrą, na trasie siedziba Zamawiającego - bank - siedziba Zamawiającego.
 7. usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich
  Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich
 8. Usługi w zakresie ochrony mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) dla JW 4938 w m. Książenice w 2014 r
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez kwalifikowanych pracowników ochrony w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz porządku na terenie chronionym, realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia w obiekcie JW 4938 (Radom) 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej, kompleksu wojskowego zlokalizowanego w m. Książenice województwo mazowieckie. 3. Poprzez ochronę fizyczną rozumie się działanie Wykonawcy za pośrednictwem odpowiednio wyposażonych w broń oraz w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności, pojazdy i sprzęt zabezpieczający jak również przeszkolonych pracowników ochrony, mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu jednostki, przeciwdziałanie powstaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczenie do wstępu osób i wjazdu pojazdów nieuprawnionych na teren chroniony, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom trzecim, zorganizowane na zasadach określonych przez Zamawiającego. 4. Ochrona obiektów ma być realizowana całodobowo w systemie 24 - godzinnym (dopuszcza się stosowanie systemu 12 godzinnego) przez wszystkie dni tygodnia przy czym pracownicy ochrony nie mogą jej pełnić dłużej niż 24 godziny jednorazowo po czym musi nastąpić przerwa min. 24 godzinna i polegać będzie na: 1) Całodobowej ochronie terenu, obiektów, osób, urządzeń, mienia nieruchomego i ruchomego zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego. 2) Przekazywaniu Policji lub Żandarmerii Wojskowej osób ujętych podczas wykonywania zadań ochronnych, zgodnie z określoną procedurą. 3) Współpracy z Żandarmerią Wojskową i Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4) Wykonywania zadań określonych przez Zamawiającego zgodnie z Instrukcją ochrony. 5) Przybyciu Grupy Interwencyjnej w czasie maksimum 15 min. od czasu powiadomienia i przystąpienie do działania w przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia obiektu lub osób w nim przebywających. Ochrona w kompleksie wojskowym w m. Książenice 1. Ochrona obiektu będzie realizowana poprzez siły ochronne w skład, których wchodzą: 1) Pracownik ochrony, portier-dozorca a) 2 (dwóch) pracowników na obiekcie, całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego; b) posiadający legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (lub licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia- okres przejściowy do 30.03.2014 r.); c) wyposażony w radiotelefon, latarkę, ręczny miotacz gazu, pałkę obronną wielofunkcyjną, kajdanki, opatrunek osobisty oraz ostrzegacz napadowy; d) zadanie: ochrona obiektu, patrolowanie terenu kompleksu, prowadzenie wymaganej dokumentacji, kontrola stanu zabezpieczenia budynków na terenie ochranianego kompleksu. 2) Patrol interwencyjny zewnętrzny zmotoryzowany a) 2 pracowników, całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia w systemie 24 - godzinnym na wezwanie; b) posiadający legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (lub licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia- okres przejściowy do 30.03.2014 r.); c) posiadający legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni; d) wyposażony w pistolet (rewolwer), kamizelkę kuloodporną (operacyjną), radiotelefon, latarkę ręczny miotacz gazu, pałkę obronną wielofunkcyjną, kajdanki oraz opatrunek osobisty; e) zadanie: wsparcie sił ochraniających obiekt w razie napadu lub w sytuacjach naruszenia systemu ochrony oraz doraźnie w sytuacjach szczególnych lub zagrożenia ( patrolowanie wyznaczonego rejonu); f) czas przybycia do ochranianego obiektu od momentu zgłoszenia do 15 minut od otrzymania sygnału od portiera dozorcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać wymaganą ilość pracowników dla zapewnienia ciągłej ochrony w obiekcie. Uwzględnić przy tym musi nagłe okoliczności, których nie da się przewidzieć, wymagające zmiany pracowników w trakcie trwania służby (np. zasłabnięcie, nagła choroba itp.). W takich przypadkach dopuszcza się uzupełnienie stanu osobowego ochrony przez pracownika wchodzącego w skład grupy interwencyjnej, w czasie przewidzianym na podjęcie działań interwencyjnych
 9. Usługa ochrony fizycznej osób i mienia OPI (znak sprawy: ochrona-164-2013)
  Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
  Usługa ochrony fizycznej osób i mienia OPI
 10. Świadczenie usług ochrony osób i mienia Muzeum Historii Żydów Polskich
  Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:
  1.1.Całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz przeciwdziałania zagrożeniom, przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy o ochronie osób i mienia.
  1.2. W ramach całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz przeciwdziałania zagrożeniom Wykonawca zobowiązany będzie do:
  a. utrzymania posterunków stałych,
  b. stałego patrolowania stref wymagających szczególnej ochrony, wewnątrz Budynku, oraz okresowego na zewnątrz Budynku,
  c. dozorowania sygnałów przekazywanych między innymi przez system elektronicznej kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, systemu ochrony ppoż.
  d.zapewnienia całodobowego dyżuru strażaka dyżurnego ochrony ppoż.
  1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 11. Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Polnej 7a w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, Warszawa
  Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 w systemie ciągłym (bez przerw, całą dobę), na zmianę (nie rzadziej, niż co 12 godzin, po czym pracownik musi mieć 24 godziny odpoczynku), pod zdalnym nadzorem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (z poziomu Centrum Operacyjnego) oraz dodatkowo, równolegle, na zlecenie Zamawiającego (nie częściej niż raz w tygodniu) świadczenie usług organizowania i ochrony transportów wartości pieniężnych będących własnością Zamawiającego (transport będzie się odbywać w granicach administracyjnych Warszawy)
 12. Usługę w zakresie ochrony mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) dla JW 4938, JW 3939, JW 3934, JW 3411 oraz WKU Radom w 2013 r.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz porządku na terenie chronionym, realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia w obiektach: JW 4938 (Radom), JW 3939 (Sochaczew), JW 3934 (Olszewnica Stara, Borzęcin Duży, Książenice), JW 3411 (Grójec) oraz WKU Radom
 13. Kompleksowa ochrona osób i mienia na terenie Instytutu Matki i Dziecka wraz z obsługą miejsc parkingowych
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
  Kompleksowa ochrona osób i mienia na terenie Instytutu Matki i Dziecka wraz z obsługą miejsc parkingowych
 14. Ochrona i zabezpieczenie obiektów Pływalni przy ul. Rokosowskiej 10, obiektu Hali Sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37 b oraz obiektu Odkrytej Pływalni przy ul. Usypiskowej w Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, położonych przy ul. Nowowiejskiej 37 B, ul. Rokosowskiej 10 oraz ul. Usypiskowej do oddziału Banku Citi Handlowy położonego przy ul. Wolskiej w Warszawie, w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona i zabezpieczenie obiektów Pływalni przy ul. Rokosowskiej 10, obiektu Hali Sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37 b oraz obiektu Odkrytej Pływalni przy ul. Usypiskowej w Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, położonych przy ul. Nowowiejskiej 37 B i ul. Rokosowskiej 10 do oddziału Banku Citi Handlowy położonego przy ul. Wolskiej w Warszawie, w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.
 15. Usługa ochrony i usługa recepcyjna
  Zamawiający: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia i terenu Instytutu wraz z równoczesnym świadczeniem przez te same osoby usługi recepcyjnej opisanej w SIWZ.
 16. Ochrona osób i mienia
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
  Ochrona osób i mienia Instytutu Kardiologii w okresie 24 miesięcy
 17. zamówienie uzupełniające do zamówienia 165/U/10 na świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. budynku przy ul. Dobrej 7 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  zamówienie uzupełniające do zamówienia 165/U/10 na świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. budynku przy ul. Dobrej 7 w Warszawie
 18. zamówienie uzupełniające do zamówienia 165/U/10 na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib ZGN w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. siedziby Działu Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  zamówienie uzupełniające do zamówienia 165/U/10 na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib ZGN w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. siedziby Działu Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie
 19. Usługa fizycznej ochrony osób i mienia OPI (znak sprawy: ochrona-121-2011)
  Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
  Usługa fizycznej ochrony osób i mienia OPI
 20. OCHRONA OSÓB, MIENIA I OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, lokalizowanych w Warszawie:
  1) ul. Jagiellońska 34 - ochrona obiektu całodobowa, obejmująca budynek frontowy, budynek przychodni oraz parking przy budynku przychodni od strony ul. Targowej monitorowany przez kamery z podglądem w pomieszczeniu ochrony. Obiekt jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej. Do obowiązków ochrony należy monitorowanie systemu oraz w razie pożaru umożliwienie wjazdu samochodów straży pożarnej przez bramę od ulicy Kłopotowskiego za pomocą pilota znajdującego się w pomieszczeniu ochrony.
  2) ul. Dąbrowszczaków 5a - Ochrona całodobowa skrzydła C Przychodni (od strony Pl.Hallera), ochrona skrzydła A i B wyłącznie w dzień w godz. 7.00 - 20.00 Skrzydło A i B w godzinach nocnych monitorowane jest przez firmę Ekotrade).
 21. Ochrona i zabezpieczenie obiektów Pływalni przy ul. Rokosowskiej 10 , obiektu Hali Sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37 b oraz obiektu Odkrytej Pływalni przy ul. Usypiskowej w Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, położonych przy ul. Nowowiejskiej 37 B, ul. Rokosowskiej 10 oraz ul. Usypiskowej do oddziału Banku Citi Handlowy położonego przy ul. Wolskiej w Warszawie, w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, Warszawa
 22. Ochrona fizyczna budynków administracyjnych ZGN w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, osiedla Meissnera oraz ochrona i konwojowanie środków finansowych w 2011r.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Warszawa
 23. świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. siedziby ZGN, siedzib ADK 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 oraz budynków lokali użytkowych przy ul. Ordynackiej 9 i Kruczkowskiego 3
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 24. Dozór i ochrona mienia siedziby Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie przy ul. Złota 5.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2063, Warszawa
 25. zamówienie uzupełniające nie objęte umową 315/2009 z dnia 25.09.2009 r. na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. terenu budowy - rozbiórki pawilonów handlowych usytuowanych przy ul. Zielnej 6, 8, 10 oraz przy ul. Marszałkowskiej 107 i 109 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 26. zamówienie uzupełniające nie objęte umową 315/2009 z dnia 25.09.2009 r. na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. budynku przy ul. Dobrej 7
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 27. wykonanie zamówienia uzupełniającego nie objętego umową 315/2009 r z dnia 25.09.2009 r. na świadczenie usług w Zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakłądu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. budynku Gałczyńskigo 12
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 28. zamówienie uzupełniające nie objęte umową 315/2009 z dnia 25.09.2009 r. na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. budynku przy ul. Gałczyńskiego 12
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 29. Ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia
  Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
 30. Usługi ochrony-Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łęknica
  Zamawiający: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa
 31. zamówienie uzupełniające do zamówienia OZ-117/U/09 udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego (umowa nr 315/2009 z dnia 25.09.2009 r.) na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. budynku przy ul. Jezuickiej 1/3
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 32. zamówienie uzupełniające do zamówienia OZ-117/U/09 udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego (umowa nr 315/2009 z dnia 25.09.2009 r.) na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. budynku przy ul. Kruczkowskiego 3
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 33. Ochrona i zabezpieczenie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej 30
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki
 34. Ochrona i zabezpieczenie obiektów Pływalni przy ul. Rokosowskiej 10 , obiektu Hali Sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37 b oraz obiektu Pływalni przy ul. Usypiskowej 1 w Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, położonych przy ul. Nowowiejskiej 37 B, ul. Rokosowskiej 10 oraz ul. Usypiskowej 1 do oddziału Banku Citi Handlowy położonego przy ul. Wolskiej w Warszawie, w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010r.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, Warszawa
 35. Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-87/09).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa
 36. Świadczenie usług w zakresie ochorny obiektu Gwardia
  Zamawiający: Komenda Główna Policji, Warszawa
 37. zamówienie uzupełniające nie objęte umową 315/2009 z dia 25.09.2009 r. na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakąłdu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy sódmieście m. st. Warszawy tj. hali garażowej przy ul. Salezego 2
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 38. świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. siedziby ZGN, siedzib ADK 1, 9, 11, 14, 16 oraz budynku użytkowego przy ul. Ordynackiej 9
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 39. Ochrona fizyczna obiektów OPI wraz z przyległym terenem (znak sprawy: ochrona-224-88-2009)
  Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
 40. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 (Wierzbowej 9/11)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
 41. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 (Wierzbowej 9/11)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
 42. Usługa ochrony Krajowego Osrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie i Grodzisku Mazoiwieckim
  Zamawiający: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa
 43. Ochrona nieruchomości przy ul.Ząbkowskiej 22/24/26 i ul.Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: ZP/2/PN/2009
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Warszawa