Kogo reprezentuje osoba

Cieślak Anna

w KRS

Anna Cieślak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Cieślak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Chotum (Mazowieckie)
Przetargi:26 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bączyk Marcin Artur, Bieżuńska Hanna, Dopart Tomasz Michał, Gil Krzysztof, Kuliś Przemysław, Kułakowski Krzysztof Stefan, Piotrowski Roman Karol, Raduszewski Mirosław, Łęcki Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łochnicki Tomasz Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A2 Route Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000455169
 2. Cukiernia Natolin Sp. J., Warszawa − KRS 0000696530
 3. Delta S.A., Warszawa − KRS 0000014555
 4. Dywidag Bau Gmbh Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Pruszków − KRS 0000304475
 5. Hermann Kirchner Bauunternehmung Gmbh Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Pruszków − KRS 0000201175
 6. Hermann Kirchner Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000015782
 7. Ilmet Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000023521
 8. Polski Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000145443
 9. Polski Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000004232
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000153850
 11. Sochaczewskie Stowarzyszenia Lotnictwa Amatorskiego, Sochaczew − KRS 0000298133
 12. Stowarzyszenie Bezpieczny Sząbruk, Sząbruk − KRS 0000526317
 13. Stowarzyszenie Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe, Podkowa Leśna − KRS 0000505063
 14. Strabag - Projekt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000103681
 15. Strabag Drogi Wojewódzkie Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000403853
 16. Strabag Infrastruktura Południe Sp. Z O.O., Wysoka − KRS 0000116077
 17. Strabag Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000054588
 18. Strabag-projekt 2 Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000480838
 19. Szybki Tramwaj Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000117526
 20. Wmb Drogbud Sp. Z O.O., Lubojenka − KRS 0000158241
 21. Zueblin Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000078772

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aktyn Przedsiębiorstwo Generalnej Realizacji Inwestycji Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000022503
 2. Asfalt Śląski-wprinż Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000239197
 3. Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., Augustów − KRS 0000122305
 4. Dynamic Asfalt Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000158581
 5. Efh Leasing S.A., Warszawa − KRS 0000006321
 6. Enterprise Of Building And Engineering Work Engineering S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000020836
 7. Kral Asfalt Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000135769
 8. Kruszywa i Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000293404
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Hryniewicze − KRS 0000111541
 10. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Kraków − KRS 0000026162
 11. Polskie Kruszywa Sp. Z O.O., Czarny Bór − KRS 0000044949
 12. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Warszawa − KRS 0000037928
 13. Prid-ciechanów Sp. Z O.O., Chotum − KRS 0000238091
 14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000044978
 15. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe W Augustowie W Prywatyzacji, Augustów − KRS 0000083868
 16. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet S.A., Suwałki − KRS 0000045624

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+000 - 0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo w km 0+000 - 1+617
  Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna, Opinogóra Górna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową nr RIOŚ.Z.342-13/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r., a koniecznych technologicznie do wykonania zamówienia podstawowego.
  Zakres prac obejmuje:
  1. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 13 cm,
  2. Wykonanie ścieków ulicznych z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2,
  3. Wykonie podbudowy betonowej C8/10 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm,
  4. Wykonanie nawierzchni betonowej C25/30 - warstwa górna o grubości 7 cm
 2. wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1219W Ojrzeń - Kałki - Malużyn przejście przez Luberadz od km 5+100 do km 5+500
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
  wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1219W Ojrzeń - Kałki - Malużyn przejście przez Luberadz od km 5+100 do km 5+500
 3. Remonty ulic i parkingów na terenie osiedla WEDEL w Płońsku
  Zamawiający: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest remont ulic i parkingów na osiedlu WEDEL w Płońsku w zakresie:

  1) Roboty przygotowawcze.
  -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym - 0,63 km
  -Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm - 501,00 m2
  -Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm - 1 szt
  -Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 2 km

  2) Roboty rozbiórkowe.
  - Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb.3 cm - 2 959,50 m2
  - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 1 052,00 mb
  - Rozebranie ław z betonu pod krawężnik - 63,12 m3
  - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm - 815,00 m2
  - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm - 815,00 m2
  - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm - 760,00 m2
  - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm - 760,00 m2
  - Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 31,00 m2
  - Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach , na podsypce piaskowej - 305,00 mb
  - Rozebranie istniejących wpustów - 15,00 szt.
  - Rozebranie istniejących przykanalików - 54,00 m

  3) Roboty ziemne
  - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 48,15 m3
  - Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm - 994,00 m2

  4) Ustawienie krawężników i obrzeży
  - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych 1 295,00 mb
  - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej - 572,00 mb

  5) Przebudowa chodników
  - Profilowanie i zagęszczanie podłoża 994,00 m2
  - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 994,00 m2
  - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 994,00 m2

  6) Przebudowa nawierzchni ulic i zjazdów - poszerzenia
  - Profilowanie i zagęszczanie podłoża 140,50 m2
  - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 140,50 m2
  - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 140,50 m2
  - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 140,50 m2
  - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 140,50 m2

  7) Nawierzchnie
  - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 4 450,50 m2
  - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 4 450,50 m2
  - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 4 450,50 m2
  - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - - 4 450,50 m2

  8) Zjazdy
  - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 316,00 m2
  - Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- 316,00 m2
  - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 316,00 m2
  - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 316,00 m2

  9) Zieleń dekoracyjna drogowa
  - Wykonaniu trawników dywanowych - 940,50 m2

  10) Oznakowanie dróg:
  - Pionowe znaki drogowe - 12 szt.
  - Oznakowanie poziome ulic - 12 m2
  - Wykonanie progu zwalniającego - 18,50 m2

  11) Odwodnienie:
  - Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 26 szt.
  - Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm -152,00 mb
  - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 - 15 m3
  - Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - 6,20 m3

  Szczegółowe wymagania Zamawiającego co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia według załączonej dokumentacji projektowej.
  Wykonawca powinien dysponować dostępem do wytwórni mas bitumicznych położonej nie dalej niż 2 godz. jazdy od miejsca wbudowania masy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz dokumentacją techniczną: projektem budowlanym wykonawczym wraz z kosztorysem ofertowym - załącznik nr 8 do siwz i zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do siwz.

  Zamawiający zastrzega, że będzie realizował zamówienie do wyczerpania kwoty środków własnych, a w przypadku nie uzyskania kredytu odstąpi od umowy.

  Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach.
  Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Przed przygotowaniem oferty Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót remontowych oraz zdobyć własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 4. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił przetarg pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637W Siemiątkowo-Krzeczanowo od km 3+895,00 do km 4+895,00 - ETAP II.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe Żuromin, Żuromin
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637W Siemiątkowo-Krzeczanowo od km 3+895,00 do km 4+895,00 - ETAP II
  Zamowienie obejmuje wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
  Inwestycja polega min. na wykonaniu następujących robót:
  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze,
  - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg,
  - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 5. Droga gminna w miejscowości Kołaki Kwasy
  Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna, Opinogóra Górna
  Przedmiotem zamówienia jest ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej na odcinku km 0+0,000 - 0+465,00 drogi Kołaki Kwasy - Janowięta, w tym: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna sfaltowa KR-2, uzupełnienie poboczy. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik Nr 2 Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 Przedmiar robót
 6. przebudowa drogi powiatowej nr 1219W Ojrzeń - Kałki - Malużyn przejście przez miejscowość Luberadz.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
  przebudowa drogi powiatowej nr 1219W Ojrzeń - Kałki - Malużyn przejście przez miejscowość Luberadz w km 5+100 - 6+062,35.
 7. Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+000 - 0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo w km 0+000 - 1+617
  Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna, Opinogóra Górna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+000 - 0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo w km 0+000 - 1+617, a w tym:
  odcinka drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo km 0+000-1+617 w zakresie obejmującym:
  1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
  2. ROBOTY ZIEMNE
  2.1. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km
  2.2. Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-II uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km
  2.3. Formowanie i zagęszczanie nasypów
  3. ZATOKA AUTOBUSOWA I CHODNIK
  3.1 Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
  3.2 Krawęzniki betonowe wystające
  3.3 Obrzeża betonowe
  3.4 Wzmocnienie podłoża - Podbudowa z kruszywa naturalnego
  3.5 Wzmocnienie podłoża - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
  3.6 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna
  3.7 Mechaniczne czyszczenie podbud. Tłuczniowej
  3.8 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową
  3.9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa KR-2 - zatoka autobusowa
  3.10 Skropienie nawieżchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2 - zatoka autobusowa
  3.11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa KR-2 - zatoka autobusowa
  3.12 Chodnik-peron
  3.13 Przepusty rurowe - rów kryty na zatokach autobusowych
  3.14 Przepusty rurowe pod zatoką - rów kryty na zatokach autobusowych
  3.15 Ścianki czołowe - rów kryty na zatokach autobusowych
  4. PODBUDOWA
  4.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
  nawierzchni w gruncie kat. I-IV
  4.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk mieszarkami samojezdnymi
  4.3 Dodatek - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszakami doczepnymi
  4.4 Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej ulepszonej
  4.5 Skopienie nawierzchni drogowej asfaltem
  5. NAWIERZCHNIA
  5.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
  5.2 Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym
  6. ZJAZDY INDYWIDUALNE
  6.1 Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych i publicznych
  7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
  7.1 Uzupełnienie poboczy
  7.2 Słupki do znaków drogowych
  7.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych
  7.4 Oczyszczanie rowów z wyprofilowanych skarp z namułu
  odcinka drogi gminnej Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+000 - 0+500
  1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
  1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
  2 ROBOTY ZIEMNE.
  2.1. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km, wykonanie rowów odparowujących
  2.2. Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 10 km
  2.3. Roboty ziemne wykonane koparkami posiębiernymi o poj. Łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość 20 km
  3 CHODNIK I ZATOKA AUTOBUSOWA.
  3.1. Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
  3.2. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. Piaskowej
  3.3. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na posypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
  3.4. Wzmocnienie podłoża
  3.5 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna
  3.6. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna
  3.7. Mechaniczne czyszczenie podbud. tłuczniowej
  3.8. Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,00 kg/m2
  3.9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - zatoki autobusowe
  3.10. Chodnik - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
  4 PODBUDOWA.
  4.1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV
  4.2. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni
  4.3. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi
  4.4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna
  4.5. Podbudowa z krzuszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna
  4.6. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) w km 0+002 do 0+045,00
  4.7. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
  4.8. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
  4.9. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym BA 0/16
  5 NAWIERZCHNIA.
  5.1. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwą wiążącą asfaltowa
  5.2. Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym
  6 ZJAZDY INDYWIDUALNE.
  6.1. Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych
  7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
  7.1. Uzupełnienie poboczy
  7.2. Słupki do znaków drogowych
  7.3. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
 8. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Winnica.
  Zamawiający: Urząd Gminy Winnica, Winnica
  Przedmiotem zamówienia jest poczwórne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej nawierzchni żwirowej na drogach gminnych na terenie Gminy Winnica:
  - Domosław: dz. ew. nr 100 obręb 7 Domosław; długość 710 mb, szer. 4 m; Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej - 2960m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 16/32 mm w ilości 18 dm3/m2 - 2960 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 8/16 mm w ilości 15dm3/m2 - 2960 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 6,3/12,8 mm w ilości 8dm3/m2 - 2960 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 2/6,3 mm w ilości 8dm3/m2 - 2960 m2;
  - Gnaty Wieśniany: dz.ew. nr 35 obręb Gnaty Wieśniany; długość 1500 mb, szer. 1300m - 3,5m, 200 m - 3m; Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej - 5200 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 16/32 mm w ilości 18 dm3/m2 - 5200 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 8/16 mm w ilości 15dm3/m2 - 5200 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 6,3/12,8 mm w ilości 8dm3/m2 - 5200 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 2/6,3 mm w ilości 8dm3/m2 - 5200 m2.
  - Kamionna: dz.ew. 35/1 obręb Kamionna; długość 750 mb, szer. 3,5 m; Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej - 2690m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 16/32 mm w ilości 18 dm3/m2 - 2690m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 8/16 mm w ilości 15dm3/m2 - 2690m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 6,3/12,8 mm w ilości 8dm3/m2 - 2690m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 2/6,3 mm w ilości 8dm3/m2 - 2690m2.
  - Górka Powielińska - Błędostowo: Górka Powielińska dz.ew. nr 2 obręb Górka Powielińska, Błędostowo dz.ew. nr 305 obręb Błędostowo; długość - 600 mb, szerokości: 150m - 3,5 m, 320m - 4m, 130m - 3m; Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej - 2270 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 16/32 mm w ilości 18 dm3/m2 - 2270 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i kruszywem frakcji 8/16 mm w ilości 15dm3/m2 - 2270 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 6,3/12,8 mm w ilości 8dm3/m2 - 2270 m2; Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową K2-65 i żwirami sortowanymi frakcji 2/6,3 mm w ilości 8dm3/m2 - 2270 m2.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót.
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
  W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.
  CPV: 452332207 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 9. Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowości Żabiczyn
  Zamawiający: Gmina Nasielsk, Nasielsk
  Zakres zamówienia obejmuje poczwórne powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych w miejscowości Żabiczyn o długości ~ 2713 mb, w tym:
  a) Roboty przygotowawcze: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką samojezdną wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym na szerokość 6,00 m
  b) Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z rozsypaniem klińca i grysów kamiennych płukanych o wymiarach 16/31,5 mm, 8/16 mm, 4/8 mm i 0/4 mm i skropienie emulsją asfaltowa każdej warstwy nawierzchni o szerokości 4,60 m oraz 4,7 m, transport kruszywa samochodami samowyładowczymi 5-10 Mg.
 10. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. - obsługę eksploatacyjną i remontową dróg, zgodnie z wykazami dróg, które stanowią załączniki do siwz. Długość dróg publicznych wynosi: 106,84 km A. nawierzchnie dróg utwardzonych : 74,48 km w tym nawierzchni: - asfaltowej - 66,31 km - brukowej - 1,97 km - betonowej - 1,19 km - kostka - 5,01 km B. nawierzchnie dróg nieutwardzonych: 32,36 m w tym nawierzchni: - tłuczniowa - 1,90 km - żwirowej - 23,55 km - gruntowej - 6,91 km Długość dróg wewnętrznych wynosi: 42 538,00m 2. Szczegółowy zakres robót zgodny z dodatkiem nr 8a, 8b, 8c, 8d do siwz. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać w terminach i zgodnie ze zleceniami jakie będą wystawiane w trakcie trwania realizacji umowy oraz przedmiarem robót w postaci wykazu dróg stanowiącym dodatek nr 12 i 13 do siwz. 3. Zakres prac będących przedmiotem tego postępowania podzielono na cztery części: Zadanie 1 - utrzymanie nawierzchni dróg utwardzonych (o nawierzchni asfaltowej, brukowej, betonowej) i chodników (asfaltowych, betonowych, z płytek betonowych i kostki brukowej betonowej), Zadanie 2 - remont cząstkowy masą z recyklera w ramach bieżącego utrzymania dróg utwardzonych Zadanie 3 - utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych i tymczasowo utwardzonych) Zadanie 4 - utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic itp.) Szacunkowa wartość zamówienia wynika z projektu uchwały budżetowej na 2010r. określonej zarządzeniem Nr 137/2009 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy. W przypadku gdy uchwała budżetowa na 2010r. nie zostanie przyjęta lub zajdą inne okoliczności uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany będzie do unieważnienia postępowania
 11. Przebudowa dróg w miejscowościach Sosenkowo-Osiedle i Skarszyn
  Zamawiający: Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Sosenkowo-Osiedle i Skarszyn o długości ok. 2 000 mb. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę, odwodnienie, nawierzchnie, pobocza, zjazdy, oznakowanie.
 12. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI KONARZEWO-SKUZE, OBIEDZINO GÓRNE I NIERADOWO NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 5.17746 W GMINIE GOŁYMIN-OŚRODEK, POWIAT CIECHANOWSKI - ETAP I DŁUGOŚCI 1.73721
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
  Przedmiotem zamówienia realizowanego w I-szym etapie (w 2009 roku) jest przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Obiedzino Górne i Nieradowo od km 1+300 do km 2+626.65 oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieradowo - Łącznik Nr 1 od km 0+000 do km 0+410.56 o łącznej długości 1.73721 km.
  Zakres zamówienia :
  1. Droga gminna przebiegająca przez miejscowości Obiedzino Górne i Nieradowo
  Odcinek od km 1 + 300 do km 2 + 626.65 długości 1.32665 km
  2. Droga gminna przebiegająca przez miejscowości Obiedzino Górne i Nieradowo
  - Droga dojazdowa z wlotem w km 2 + 145.14 - Łącznik Nr 1
  Odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 410.56 długości 0.41056 km

  1. Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Obiedzino Górne
  i Nieradowo na odcinku od km 1+ 300 do km 2 + 626.65 długości 1.32665 km w zakresie:
  I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - km 1.327
  2.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - szt.16.00
  3.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm - szt. 2.00
  4.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm - szt. 1.00
  5.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm - szt. 3.00
  6.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm - szt. 3.00
  7.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm - szt. 1.00
  8.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 -120 cm -
  - szt 3.00
  9.Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni
  - ha 0,08
  10. Wywożenie karpiny na odległość do 2 km - mp 7.28
  11. Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km - mp 7.38
  12. Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - mp 19.90
  II. PRZEPUSTY
  13. Oczyszczenie przepustów o śr. 0,6 m z namułu - m 22.00
  14. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm - m 6.00
  15. Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe ławy betonowe - m3 3.84
  16. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
  jednootworowych z rur o śr. 60 cm. - m 13.00
  17. Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych
  rurowych - m3 10.32
  III. ROBOTY ZIEMNE
  18. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km. - m3 350.41.
  19. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 20 km.- dokop
  na nasyp - (piasek-grunt G-1 zakup gruntu) -m3 1238.80
  20. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
  Wskaźnik zagęszczania Js = 0.96 - m3 2854.60
  IV. CHODNIKI I ZATOKI AUTOBUSOWE
  21. Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-10 - m3 10
  22. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo -piaskowej - m 174
  23. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - m 153.20
  24. Wzmocnienie podłoża podbudową .gruntu stabilizowanego cementem wyk. w betoniarce 2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - m2 564.62
  25. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. w betoniarce 2,5 MPa -grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm. Krotność = 0.7- m2 229.80
  26. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25cm - m2 231.62
  27. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - m2 333.00
  28. Mechaniczne czyszczenie podbud. tłuczniowej - m2 564.62
  29. Skropienie podbudowy tłucz. emulsją asf. w ilości 0,7-1,00 kg/m2 - m2 564.62
  30. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa KR-2 - grubość po zagęszczeniu 5 cm - m2 231.62
  31. Skropienie nawierzchni bitum. emulsją asf. w ilości 0.1-0.3 kg/m2 - m2 231.62
  32. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa KR-2 grubość po zagęszczeniu 4 cm - m2 564.62
  33. Chodnik-Nawieszchnie z kostki brukowej betonowej kolor. grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - m2 - 230
  34. Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm - m3 - 4.16
  35. Przepusty rurowe pod zatoką - rury betonowe o śr. 40cm - m 52.00
  36. Ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm z bet. B-20 - ściank. - 2.00
  37. Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie - m 10.00
  38. Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie - m 223.00
  39. Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych o obj. do 0.5 m3 na skarpach i dnach rowów m3 1.40
  V. PODBUDOWA
  40. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - m2 7298.50
  41. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - m2 9412.32
  VI. NAWIERZCHNIA
  42. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.7-1 kg/m2 podbudowy z kruszywa naturalnego - m2 6946.78
  43. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - m2 6946.78
  44. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3kg/m2 warstwy wiążącej - m2 13356.10
  45. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - m2 6785.84
  VII. ZJAZDY
  46. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - m3 5.93
  47. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - m 158.00
  48. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr.- 40 cm - ściank. 44.00
  49. Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - m2 434.66
  50. Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - m2 581.66
  VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
  51. Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - m2 2042.82
  52. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - szt 12.00
  53. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
  informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - szt 12.00
  54. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
  informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - szt 4.00
  55. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
  informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - szt 1.00
  56. Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą
  chlorokauczukową - w obrębie skrzyżowania i zatok autobusowych oraz chodnika m2 325.00
  2. Przebudowa drogi gminnej przez miejscowości Obiedzino Górne i Nieradowo
  - Droga dojazdowa z wlotem w km 2 + 145,1 - Łącznik I
  Na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 410,56 długości 0,41056 km w zakresie:
  I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - km 0,41
  II. ROBOTY ZIEMNE
  2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km. - m3 94.95
  3. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 20 km.- dokop na nasyp - (piasek-grunt G-1 zakup gruntu) - m3 64.29
  4. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
  Wskaźnik zagęszczania Js = 0.96 - m3 254.19
  III. PODBUDOWA
  5. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
  nawierzchni w gruncie kat. I-IV - m2 2258.08
  6. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - m2 2892.58
  IV. NAWIERZCHNIA
  7. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.7-1 kg/m2 podbudowy z kruszywa naturalnego - m2 2162.99
  8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - m2 2162.99
  9. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3kg/m2 warstwy wiążącej - m2 2113.30
  10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - m2 2113.30
  V. ZJAZDY
  11. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - m3 0.53
  12. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - m 14.00
  13. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr.- 40 cm - ściank. 4.00
  14. Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - m2 35.74
  15. Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - m2 49.74
  VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
  16. Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - m2 664.20
  17. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - szt 2.00
  18. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
  informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - szt 2.00
  19. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
  informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - szt 1.00
 13. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
  zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie ulic powiatowych miasta Ciechanowa Zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie ulic powiatowych miasta Glinojeck Zadanie nr 3 - świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt zamawiającego) Zadanie nr 4 - świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 5 - świadczenie usługi pługiem lekkim (osprzęt zamawiającego) Zadanie nr 6 - świadczenie usługi pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 7 - świadczenie usługi pługiem średnim czołowym (osprzęt zamawiającego) Zadanie nr 8 - świadczenie usługi pługiem średnim czołowym (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 9 - świadczenie usługi równiarką drogową Zadanie nr 10 - świadczenie usługi równiarką drogową Zadanie nr 11 - świadczenie usługi równiarką drogową Zadanie nr 12 - świadczenie usługi koparko-spycharką o poj. łyżki min. 2,0 m3 Zadanie nr 13 - świadczenie usługi koparką-spycharką o poj. łyżki min. 2,0 m3 Zadanie nr 14 - świadczenie usługi pługiem ciężkim czołowym (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 15 - świadczenie usługi pługiem ciężkim czołowym (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 16 - świadczenie usługi pługiem ciężkim czołowym (osprzęt wykonawcy).
 14. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin - etap II
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń
  1/ Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Brodzięcin od km 0+000,00 do km 1+000. Zakres robót w II etapie przewiduje wykonanie robót ziemnych oraz dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, chodnika w miejscowości Nowa Wieś, rowów odwadniających i poboczy. -Klasa projektowanej drogi: L. -Szerokość nawierzchni bitumicznej - 5 m i 5,5 m -szerokość poboczy - 2x0,75 m -konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego - KR1 -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg. PN-S-96025 BA 0/12,8 o grubości 4 cm; - warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego wg. PN-S-96025 BA 0/16 grubości średnio 4,37 - 109 kg/m2 - zdjęcie humusu z poboczy i uzupełnienie podbudowy kruszywem naturalnym 2/ Szczegółowy zakres prac określa: 1. projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przebudowy drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin- załącznik Nr 2 do SIWZ,.
 15. Przebudowa drogi gminnej w Leśniewie Dolnym na działkach Nr 43, 112 i 113 na odcinku od km 0+000 do km 0+896,00
  Zamawiający: Urząd Gminy Grudusk, Grudusk
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1/ roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne /roboty przygotowawcze/
  2/ fundamentowanie drogi
  3/ roboty w zakresie nawierzchni drogi
  4/ instalowanie znaków drogowych
 16. Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego Wólka Grochowa - Wólka Piaseczna - Małaszek na odcinku o długości 1 900 m.b.
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie przebudowy drogi transportu rolnego Wólka Grochowa - Wólka Piaseczna - Małaszek na odcinku o długości 1 900 m.b. metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
  Podstawowe dane o zakresie robót przebudowy drogi:
  - przebudowa drogi na długości - 1 900 mb,
  - profilowanie i zagęszczanie podłoża ist. naw. żwirowej na pow. - 6 650 m2,
  - wykonanie nawierzchni jezdni - 5 700 m2
  - wykonanie uzupełnienia poboczy m. kr. naturalnego na pow. - 1 900 m2,
  - ustawienie oznakowania pionowego w ilości - 9 kpl.
 17. Remont nawierzchni drogi woj. nr 615 Mława - Ciechanów na odcinku od km 14+680 do km 15+100 - roboty uzupełniające - nr postępowania 165/09
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  Remont nawierzchni drogi woj. nr 615 Mława - Ciechanów na odcinku od km 14+680 do km 15+100 - roboty uzupełniające
 18. Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - publicznej w ulicy Batalionów Chłopskich w Ciechanowie
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - publicznej w ul. Batalionów Chłopskich (odc. od wjazdu na Osiedle przy budynku Batalionów Chłopskich 17 A do drogi krajowej nr 60- ul. Pułtuska) w Ciechanowie. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: -przedmiarem robot OPIS Jedn.obm. Ilość Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m 300 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczym na odleg. 1 km m3 18,00 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 300,00 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie t 453,75 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa ścieralna-4cm) m2 6050,00 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 2 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt 19 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt 19 2. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), D - M - 00.00.00 Wymagania Ogólne, D - 05.03.05 nawierzchnie z betonu asfaltowego, D - 03.02.01a regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej D - 08.01.01 - 08.01.02 krawężniki D - 01.02.04 rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, Szkicowy zakres prac do wglądu w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Plac Jana Pawła II 6 pokój nr 14 w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Wykonawca powinien oznakować teren zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu drogowego i oznakowania robót, opracowanym zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181), gdyż prace będą wykonywane na terenie drogi czynnej dla ruchu
 19. Przebudowa (modernizacja) nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Gąsocin i Gołotczyzna przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na odcinku o łącznej długości: 1575 m
  Zamawiający: Urząd Gminy, Sońsk
  1. Przebudowa (modernizacja) nawierzchni dróg gminnych - ul. Szkolna, ul. Dobosza i ul. Piwna w Gołotczyźnie przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia (dł.: 645m.)
  - Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym. 5,20 x645,00 = 3354,00 m2
  - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka żwiru, pospółki i piasku) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 5,20 x 654,00 = 3354,00 m2
  - Regulacja wysokościowa włazów kanałowych (żeliwnych) studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej Ø 350 mm. 28 szt.
  - Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65. 5,00 x 645,00 = 3225,00 m2

  2 Przebudowa (modernizacja) nawierzchni dróg gminnych - ul. Nowowiejska i ul. Wiejska w Gąsocinie przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia (dł.: 430m.)

  - Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym. 5,20 x 430,00 = 2236,00 m2
  - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka żwiru, pospółki i piasku) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 5,20 x 430,00 = 2236,00 m2
  - Regulacja wysokościowa włazów kanałowych (żeliwnych) studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej Ø 600 mm. 2 szt.
  - Regulacja wysokościowa włazów kanałowych(żeliwnych) studni rewizyjnych kanalizacji
  Sanitarnej Ø 350 mm. 8 szt.
  - Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K-65 lub K2-65. 5,00 x 430,00 = 2150,00 m2

  3 Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Błotna i ul. 3 Maja w m. Gąsocin przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia. (dł.: 500m.)

  - Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym
  5,20x85,00 = 442,00 m2
  - Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym (mieszanina pisku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy 10 cm wraz z mechaniczne profilowaniem i równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym. 5,00x85,00 = 425,00 m2
  - Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy brukowej kruszywem naturalnym łamanym o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy 5 cm wraz z mechaniczne profilowaniem i równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym. 5,00x415,00 = 2075,00 m2
  - Regulacja wysokościowa włazów kanałowych (żeliwnych) studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej Ø 350 mm. 21 szt.
  - Regulacja wysokościowa włazów kanałowych (żeliwnych) studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej Ø 600 mm. 1 szt.
  - Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65. 5,00x(415,00+85,00) = 2500,00 m2

  Wykonawca wykona na własny koszt geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych odcinków potrójnego powierzchniowego utrwalenia w/w dróg gminnych.
 20. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewo - Grzymki
  Zamawiający: Gmina Stupsk, Stupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Olszewo - Grzymki o łącznej długości 750,00 m, polegającej na wykonaniu profilowania podłoża, wykonaniu wzmocnienia podbudowy żwirowej, nowej podbudowy i oznakowania oraz wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej i poboczy.
 21. Remont nawierzchni drogi woj. nr 615 na odc. od km 15+100 do km 17+100 na terenie gm. Słupsk. - nr postępowania 063/09
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 22. ULEPSZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ HELENOWO NOWE - GADOMIEC + WIELODRÓŻ - KALINOWIEC
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 23. PRZEBUDOWA ULICY LAWENDOWEJ W CIECHANOWIE
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 24. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 21 części, nr postępowania 312/08..
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 25. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 26. Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I.
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń

Inne osoby dla Cieślak Anna (31 osób):