Kogo reprezentuje osoba

Cieślak Ewa

w KRS

Ewa Cieślak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Cieślak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Gąbin (Mazowieckie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bado Katarzyna Bernadeta, Bedyk Henryk, Cichońska Mirosława, Ciesielski Jan Marek, Duszyńska Iwona, Fus Henryk, Garstka Jadwiga, Gronkiewicz Grzegorz, Gronkiewicz Hanna, Jankowski Bartosz Maciej, Jasińska Janina Kazimiera, Kępa Eugeniusz Józef, Korga Lidia Elżbieta, Kosmowski Emil Stanisław, Kowalczyk Agnieszka Beata, Ledzion Marzena Maria, Leśniewski Zbigniew, Machała Maria Aniela, Mikołajczyk Leokadia Helena, Ostrowska Małgorzata, Palmowski Andrzej, Pietrzak Bożena, Piotrowicz Ilona, Porwolik Anna Damiana, Porwolik Mirosław Stanisław, Pryk Ewa, Radecka Jolanta, Rogalski Ireneusz Ryszard, Rykalski Jan, Sarzała Alina, Wilgocka Barbara, Wojciechowski Roman, Wypych Anna, Żabka Andrzej Henryk, Zakrzewski Bogdan Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piotrowska Marianna Wanda

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bado Katarzyna Bernadeta, Bedyk Henryk, Cichońska Mirosława, Ciesielski Jan Marek, Duszyńska Iwona, Fus Henryk, Garstka Jadwiga, Gronkiewicz Grzegorz, Gronkiewicz Hanna, Jankowski Bartosz Maciej, Jasińska Janina Kazimiera, Kępa Eugeniusz Józef, Korga Lidia Elżbieta, Kosmowski Emil Stanisław, Kowalczyk Agnieszka Beata, Ledzion Marzena Maria, Leśniewski Zbigniew, Machała Maria Aniela, Mikołajczyk Leokadia Helena, Ostrowska Małgorzata, Palmowski Andrzej, Pietrzak Bożena, Piotrowicz Ilona, Porwolik Anna Damiana, Porwolik Mirosław Stanisław, Pryk Ewa, Radecka Jolanta, Rogalski Ireneusz Ryszard, Rykalski Jan, Sarzała Alina, Wilgocka Barbara, Wojciechowski Roman, Wypych Anna, Żabka Andrzej Henryk, Zakrzewski Bogdan Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piotrowska Marianna Wanda

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aktywni Razem, Łąck − KRS 0000251709
 2. Bank Spółdzielczy W Gąbinie, Gąbin − KRS 0000049333
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Gąbinie, Gąbin − KRS 0000184094
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Suserzu, Suserz − KRS 0000019038
 5. Perfect Fruits Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000768507
 6. Qualival Sp. Z O.O., Gąbin − KRS 0000584691
 7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Gąbin − KRS 0000195097
 8. Zrzeszenie Plantatorów Buraka Cukrowego, Dobrzelin − KRS 0000184030
 9. Żawakol Sp. Z O.O., Gąbin − KRS 0000589714

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gostyninie, Gostynin − KRS 0000067342
 2. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Szczawnie Kościelnym Z Siedzibą W Suserzu, Suserz − KRS 0000232101

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 149 000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie długoterminowego kredytu w wysokości 1 149 000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1.Kwota kredytu: a) na pokrycie planowanego deficytu - 850 000 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 299 000 zł. 2.Uruchomienie kredytu nastąpi od dnia podpisania umowy. 3.Spłata kredytu nastąpi w terminie - do 31.12.2025 r. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejsze spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 5.Okres karencji w spłacie kredytu (kapitału) - do dnia 30.03.2015 r. 6.Spłata pierwszej raty nastąpi dnia 31.03.2015 r. 7.Sposób spłaty kredytu - w stałych, równych ratach kwartalnych, spłata odsetek - malejąco; 8.Odsetki naliczane będą miesięcznie. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. Odsetki (w ofercie) należy uwzględnić od przewidywanej daty początkowej wykorzystania kredytu, tj. od dnia udzielenia kredytu. 9.Marża bankowa i prowizja nie mogą być pobierane jednorazowo, lecz mają być wkalkulowane w raty kwartalne; 10.Spłata odsetek następowała będzie w ratach miesięcznych i zakończy się z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji , gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca trwania umowy. 11.Forma zabezpieczenia kredytu przez Kredytobiorcę: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Spłaty kredytu w rozłożeniu na lata: Kredyt w wysokości 850 000 zł. Kredyt w wysokości 299 000 zł. - 2015 - 2 000 zł - 2016 - 5 000 zł - 2017 - 5 000 zł - 2018 - 20 000 zł - 2019 - 20.000 zł - 2020 - 78 000 zł - 2021 - 80 000 zł - 2022 - 80 000 zł - 2023 - 120 000 zł - 2024 - 220.000 zł - 2025 - 220 000 zł - 2015 - 2 000 zł - 2016 - 5 000 zł - 2017 - 5 000 zł - 2018 - 7 000 zł - 2019 - 10.000 zł - 2020 - 10 000 zł - 2021 - 50 000 zł - 2022 - 50 000 zł - 2023 - 50 000 zł - 2024 - 50.000 zł - 2025 - 60 000 zł 13.Możliwość zmiany harmonogramu spłat bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 14.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy dostosowanej do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dn. 31.12.2014 r. na podstawie dyspozycji zamawiającego
 2. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Kredyt będzie przeznaczony na uregulowanie zobowiązań wynikających z realizowanych następujących zadań inwestycyjnych: 1) Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie - 230 000 zł. 2) Budowa świetlicy miejsko gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie - 150 000 zł. 3) Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Troszyn na długości 1 000 mb - etap I - 155 000 zł. 4) Zakup autobusu szkolnego do Szkoły Podstawowej w Borkach - 80 000 zł. 5) Modernizacja ulicy Topolowej w Gąbinie - 40 000 zł. 6) Budowa ulicy Pięknej 70 000 zł. 7) Termomodernizacja budynku-świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień - 152 000 zł. 8) Budowa wodociągu miejskiego Gąbin ul. Piekna - 60 000 zł. 9) Budowa wodociągu w ulicy Bursztynowej, Pięknej, Złotej - 64 000 zł. 10) Przebudowa drogi gminnej w m. Jordanów - 43 000 zł. 11) Budowa drogi Strzemeszno - 75 000 zł. 12) Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Grabie - 27 000 zł. 13) Budowa drogi Grabie Polskie - 20 000 zł. 14) Budowa ulicy Słonecznej w Gąbinie - 59 000 zł. 15) Budowa drogi Stary Kamień - 31 000 zł. 16) Budowa drogi Nowe Wymyśle - 41 000 zł. 17) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski - 40 000 zł. 18) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Słubice - 26 000 zł. 19) Budowa drogi Lipińskie - 25 000 zł. 20) Budowa drogi Czermno-Konstantynów - 31 000 zł. 21) Zagospodarowanie terenu wokół przychodni zdrowia w Gąbinie - 20 000 zł. 22) Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki - 61 000 zł. 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł. 2. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy z bankiem. 3. Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje transzę przydzielonego kredytu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w jednej transzy w dniu następującym po zawarciu umowy z kredytobiorcą. 5. Okres kredytowania od 24 czerwca 2014 r. do grudnia 2025 r. 6. Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 31 grudnia 2014 r. 7. Spłata kredytu nastąpi od 01-01-2015 do 31-12-2025 r. 8. Spłata odsetek miesięcznie począwszy od 24 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2025 r. 9. Spłata kapitału kwartalnie, tj. 31.03., 30.06., 30.09. oraz do 31.12. w latach 2015 r - 2025 r. 10. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 3M. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 3M na cztery dni przed otwarciem ofert. 11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy. 12. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn. 15. W przypadku niewykorzystania transz kredytu lub jego części Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 758.734,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: Maj 2014 rok - grudzień 2014 rok 1. Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 3. Charakterystyka kredytu: 1. kwota kredytu758.734,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złotych 00/100), 2. okres kredytowania: 8 lat 3. karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2021 roku 4. spłata kredytu nastąpi w 4 ratach: a) 20 marca 2021 roku kwota - 189.700,00 zł b) 20 maja 2021 roku kwota - 189.700,00 zł c) 20 września 2021 roku kwota - 189.700,00 zł d) 20 listopada 2021 roku kwota - 189.634,00 zł 5. spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6. w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7. Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13. Koszty obsługi kredytu stanowią: 1) oprocentowanie kredytu. 2) prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3) inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010
 4. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa Złobka w Gąbinie - 1 300 000 zł. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Nr 3 w Gąbinie - 200 000 zł. 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł. 2. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy z bankiem. 3. Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje transzę przydzielonego kredytu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w jednej transzy w dniu następującym po zawarciu umowy z kredytobiorcą. 5. Okres kredytowania od 21 stycznia 2014 r. do grudnia 2025 r. 6. Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 31 grudnia 2014 r. 7. Spłata kredytu nastąpi od 01-01-2015 do 31-12-2025 r. 8. Spłata odsetek miesięcznie począwszy od 21 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2025 r. 9. Spłata kapitału kwartalnie, tj. 31.03., 30.06., 30.09. oraz do 31.12. w latach 2015r - 2025r. 10. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 3M. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 3M na cztery dni przed otwarciem ofert. 11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy. 12. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn. 15. W przypadku niewykorzystania transz kredytu lub jego części Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami
 5. Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 zł.
  Zamawiający: Gmina Gostynin, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Rodzaj waluty : PLN Kwota kredytu: 300 000,00 zł Okres kredytowania: do grudnia 2019 r..
 6. Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł
  Zamawiający: Gmina Gostynin, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku. Rodzaj waluty : PLN Kwota kredytu: 500 000,00 zł Okres kredytowania: do 30 września 2019 r.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 220.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny - Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: listopad 2013 rok - grudzień 2013 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 220.000 PLN (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy 00/100), 2.okres kredytowania: 4 lat 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2017 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2017 roku w następujących ratach: a)20.03.2017 r. kwota 55.000 zł, b)20.06.2017 r. kwota 55.000 zł. c)20.09.2017 r. kwota 55.000 zł, d)20.12.2017 r. kwota 55.000 zł. 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250 mb 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: listopad 2013 rok - grudzień 2013 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 50.000 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 2.okres kredytowania: 5 lat 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2018 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2018 roku w następujących ratach: a)20.03.2018 r. kwota 25.000 zł, b)20.06.2018 r. kwota 25.000 zł. 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: listopad 2013 rok - grudzień 2013 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 300.000 PLN (słownie trzysta tysięcy 00/100), 2.okres kredytowania: 6 lat 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2019 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2019 roku w następujących ratach: a)20.03.2019 r. kwota 75.000 zł, b)20.06.2019 r. kwota 75.000 zł, c)20.09.2019 r. kwota 75.000 zł, d)20.12.2019 r. kwota 75.000 zł 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: wrzesień 2013 rok - grudzień 2013 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy 00/100), 2.okres kredytowania: 7 lat 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2020 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2020 roku w następujących ratach: a)20.03.2020 r. kwota 100.000 zł, b)20.06.2020 r. kwota 100.000 zł. c)20.09.2020 r. kwota 100.000 zł, d)20.12.2020 r. kwota 100.000 zł. 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego II
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trębkach 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: wrzesień 2013 rok - grudzień 2013 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 140.000 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy 00/100), 2.okres kredytowania: 5 lat 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2018 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2018 roku w następujących ratach: a)20.03.2018 r. kwota 35.000 zł, b)20.06.2018 r. kwota 35.000 zł. c)20.09.2018r. kwota 35.000 zł, d)20.12.2018 r. kwota 35.000 zł. 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym. 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:Wrzesień 2013 rok - listopad 2013 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 2.okres kredytowania: 6 lat 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2019 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2019 roku w następujących ratach: a)20.03.2019 r. kwota 50.000 zł, b)20.06.2019 r. kwota 50.000 zł. 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 13. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 1. Alternatywne źródła energii w mieście i gminie Gąbin - edukacja i ekonomia - 170 000 zł. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Nr 3 w Gąbinie - 200 000 zł. 3. Przebudowa targowiska miejskiego w Gąbinie - 854 000 zł. 4. Budowa złobka w Gąbinie - 276 000 zł
 14. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa drogi Nowe Wymyśle w kwocie 30 000 zł. 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piaski, Grabie Polskie, Nowe Grabie w ramach programu Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin w kwocie 60 000 zł. 3. Budowa drogi w Ludwikowie w kwocie 20 000 zł. 4. Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki w kwocie 50 000 zł. 5. Budowa drogi Jordanów w kwocie 40 000 zł. 6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gąbin-Dobrzyków w kwocie 20 000 zł. 7. Budowa ulic na osiedlu Nr 3 w Gąbinie w kwocie 40 000 zł. 8. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim w kwocie 20 000 zł. 9. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu w kwocie 20 000 zł. 1. Udzielenie kredytu w kwocie 300 000,00 zł. 2. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy z bankiem. 3. Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje transzę przydzielonego kredytu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w jednej transzy w dniu następującym po zawarciu umowy z kredytobiorcą. 5. Okres kredytowania od czerwca 2013 do grudzień 2021. 6. Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 31 grudnia 2013r. 7. Spłata kredytu nastąpi od 01.01.2014 do 31.12.2021r. 8. Spłata odsetek miesięcznie począwszy od lipca 2013 r. do 31 grudnia 2021 r. 9. Spłata kapitału kwartalnie, tj. 31.03., 30.06., 30.09. oraz do 31.12. w latach 2014r-2021r. 10. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 3M. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 3M na cztery dni przed otwarciem ofert. 11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy. 12. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco. 13. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn. 15. W przypadku niewykorzystania transz kredytu lub jego części Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami
 15. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 866.717 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: Marzec 2013 rok - grudzień 2013 rok 2. Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4. Charakterystyka kredytu: 1. kwota kredytu: 866.717 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 00/100), 2. okres kredytowania: 7 lat 3. karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2019 roku 4. spłata kredytu nastąpi w: a) 2019 roku kwota 433.400 zł w równych ratach kwartalnych począwszy od dnia 20.03.2019 r., b) 2020 roku kwota 433.317 zł w równych ratach kwartalnych począwszy od dnia 20.03.2020 r. 5. spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6. w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7. Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13. Koszty obsługi kredytu stanowią: 1) oprocentowanie kredytu. 2) prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3) inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 16. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa drogi Czermno-Konstantynów w kwocie 40 000 zł. 2. Pomoc dla powiatu na budowę drogi Gąbin-Kamień i ulica Jana Pawła II w kwocie 600 000 zł. 3. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew w kwocie 50 000 zł. 4. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych i zestawu pompowego w miejscowości Górki w kwocie 220 773 zł. 5. Budowa drogi Nowe Grabie-Ludwików w kwocie 60 000 zł. 6. Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu w kwocie 40 000 zł. 7. Budowa ulic na osiedlu Pisarzy w Gąbinie w kwocie 40 000 zł. 8. Zagospodarowanie ulic na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie w kwocie 40 000 zł. 9. Przebudowa budynków komunalnych (realizacja programu przebudowy i budowy budynków komunalnych i socjalnych w mieście i gminie Gąbin w kwocie 100 000 zł. 10. Budowa trasy pieszo-rowerowej na odcinku Gąbin-Konstantynów w kwocie 9 227 zł
 17. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 640.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok w kwocie 640.000,00 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny, 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: listopad 2012 rok - grudzień 2012 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 640.000,00 PLN (słownie: Sześćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych), 2.okres kredytowania: 7 lat 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2017 roku 4.spłata kredytu nastąpi: - w 2017 roku kwota 375.000, 00 zł w równych ratach kwartalnych począwszy od 20 marca 2017 roku - w 2018 roku kwota 265.000,00 w w równych ratach kwartalnych począwszy od 20 marca 2018 roku 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 18. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok -w kwocie 110.000,00 zł powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: listopad 2012 rok - grudzień 2012 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 110.000,00 PLN (słownie: Sto dziesięć tysięcy 00/100 złotych), 2.okres kredytowania: 3 lata 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2015 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2015 roku w następujących ratach: 20.03.2015 roku - kwota 55.000,00 zł oraz 20.06.2015 roku - kwota 55.000,00 zł 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 19. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witoldów - Trębki.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok -w kwocie 100.000,00 zł powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witoldów - Trębki 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: listopad 2012 rok - grudzień 2012 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 100.000,00 PLN (słownie: Sto tysięcy 00/100 złotych), 2.okres kredytowania 3 lata 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2015 roku 4.spłata kredytu nastąpi w 2015 roku w następujących ratach: 20.03.2015 roku - kwota 50.000,00 zł oraz 20.06.2015 roku - kwota 50.000,00 zł 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 20. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok w kwocie 80.000,00 zł powstałego w związku z realizacją zadania dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym 1.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: listopad 2012 rok - grudzień 2012 rok 2.Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 4.Charakterystyka kredytu: 1.kwota kredytu: 80.000,00 PLN (słownie: Osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), 2.okres kredytowania: 4 lata 3.karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2016 roku 4.spłata kredytu nastąpi: w 2016 roku w dwu równych ratach: do 20 marca 2016 roku - kwota 40.000,00 zł oraz do 20 czerwca 2016 roku - kwota 40.000,00 zł 5.spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6.w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7.Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9.Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13.Koszty obsługi kredytu stanowią: 1)oprocentowanie kredytu. 2)prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3)inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego; Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 21. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
 22. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
 23. Usługi bankowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Płock
 24. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
 25. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 881.649,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 506.649,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 375.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny