Kogo reprezentuje osoba

Cieślak Józef Stanisław

w KRS

Józef Stanisław Cieślak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Cieślak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Pabianice (Łódzkie)
Przetargi:19 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Apanowicz Bartłomiej, Bukowska Ewa Maria, Dominiak Tomasz Andrzej, Grzelak Zbigniew Józef, Helbik Andrzej Jerzy, Helbik Marek, Jankowski Kazimierz, Kacprzycki Zdzisław Andrzej, Mettler Władysław, Mirowski Paweł, Nowacka Halina Józefa, Nowak Joachim Tomasz, Nowicki Tadeusz, Rafałek Józef Konstanty, Stos Daniel Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abs Investment S.A., Bielsko-biała − KRS 0000368693
 2. Eco-beef Ubojnia Sp. Z O.O., Węgrzynowo − KRS 0000403350
 3. Pabianicka Fabryka Narzędzi Pafana S.A., Pabianice − KRS 0000165823
 4. Zakłady Mięsne Pamso S.A., Pabianice − KRS 0000061058

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alldan i Sp. Z O.O., Piotrków Trybunalski − KRS 0000142371
 2. Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000272965
 3. Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000231781
 4. Centrum Mięsne Cornea Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000114932
 5. Cornea Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000186146
 6. Meblex Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000144964
 7. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział W Łodzi, Łódź − KRS 0000138363
 8. Sontex Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000085591
 9. Stowarzyszenie Człowiek - Środowisko - Ekologia, Łódź − KRS 0000089830
 10. Texton S.A., Zgierz − KRS 0000275700
 11. Zakłady Mięsne Euromeat Sp. Z O.O., Mokrsko − KRS 0000052157

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na Części
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź
  Zamówienie zostało podzielone na 9 części.
  Część I: Mleko i produkty mleczarskie
  Część II: Jogurty owocowe, sery, soczki itp.
  Część III: Warzywa i owoce świeże oraz jajka
  Część IV: Wędliny
  Część V: Artykuły spożywcze różne
  Część VI: Mięso drobiowe
  Część VII: Mięso wołowe i wieprzowe
  Część VIII: Wyroby garmażeryjne
  Część IX: Mrożonki (warzywa, owoce i ryby mrożone)
 2. Sukcesywna dostawa mięsa zwierząt rzeźnych, mięsa i elementów drobiu i królików oraz przetworów mięsnych - wędlin
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Sukcesywna dostawa mięsa zwierząt rzeźnych, mięsa i elementów drobiu i królików oraz przetworów mięsnych - wędlin do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
 3. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części.
 4. Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w łasku na rok 2016
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku.
 5. Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
 6. Dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie w roku szkolnym 2015/2016.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, Zelów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w ilości i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z podziałem na pakiety - części. 2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w następujących pakietach - częściach : a) Pakiet nr 1 - mięso i wędliny, b) Pakiet nr 2 - warzywa, owoce, kiszonki, c) Pakiet nr 3 - pieczywo, d) Pakiet nr 4 - nabiał, e) Pakiet nr 5 - mrożonki ( owoce, warzywa mieszane, ryby mrożone) f) pakiet nr 6 - art. spożywcze. Dostawy realizowane są na koszt i ryzyko dostawcy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 10 miesięcy ( do końca roku szkolnego 2015/2016). Miejsce realizacji zamówienia - magazyny stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie, ul. Żeromskiego 53. Upoważniony przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie z 3 - dniowym wyprzedzeniem będzie przekazywał zamówienie co do rodzaju i ilości potrzebnego towaru. Końcowe ilości zamówionego towaru będą wynikały z rzeczywistego zapotrzebowania szkoły i mogą się różnić w stosunku do ilości określonych i opisanych w poszczególnych pakietach - częściach. 3) Wymagania jakościowe. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z warunkami SIWZ. Towar będzie odpowiadał parametrom i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami..
 7. Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
 8. Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

  Zamówienie dzieli się na 11 części:
  Część I - artykuły ogólnospożywcze,
  Część II - mrożonki,
  Część III - wyroby cukiernicze,
  Część IV - pieczywo,
  Część V - wędlina,
  Część VI - świeże owoce, warzywa i jaja
  Część VII - przetwory mączno-garmażeryjne,
  Część VIII - nabiał,
  Cześć IX - ryby i przetwory rybne,
  Część X - świeże mięsa wieprzowe i wołowe,
  Część XI - świeży drób i przetwory drobiowe,
 9. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części
 10. Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, drobiu oraz wędlin dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Asortyment oraz szacunkowa ilość wyszczególniona została w Formularzu ofertowym-załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Ilości podane w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i ilość zamawianych
  asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu ofertowego w ramach wartości brutto zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będą niżej wymienione placówki: 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska 149
  2) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi Al. Kościuszki 29 3) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6 4) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul.Ćwiklińskiej 18 5) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19 6) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota-Roweckiego 30 7) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Jaracza 36 8) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17
  9) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1-Maja 24/26 10) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi
  ul. Narutowicza 37 11) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37 12) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul.Obywatelska 69 13) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205 14)Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52 15) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Senatorska 4 16) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4 17) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul.Wrocławska 10 18) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a 19) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a 20) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a 21) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul.Ćwiklińskiej 5a 22) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Senatorska 4 23) Świetlica
  Środowiskowa w Łodzi ul. Smetany 4 24) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Tybury 16
  25) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi ul. Gałczyńskiego 7 26) Klub Integracji
  Społecznej ul. Księży Młyn 2 27) Klub Integracji Społecznej ul. Paderewskiego 47 28) Klub
  Integracji Społecznej ul. Tybury 16 29) I Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi ul. Tybury
  16 30) II Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi ul. Grota-Roweckiego 30 31) III Wydział
  Pracy Środowiskowej w Łodzi ul. Będzińska 5 32) Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy
  Zastępczej w Łodzi ul. Lipowa 28.
 11. Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku na rok 2015
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
 12. Zamówienie w trybie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi nie ujętą w zamówieniu podstawowym Nr MZŻ.Ż.262.2.2014
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi nie ujęta w zamówieniu podstawowym Nr MZŻ.Ż.262.2.2014
 13. Dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie w roku szkolnych 2014/2015
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, Zelów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w ilości i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z podziałem na pakiety - części. 2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w następujących pakietach - częściach : a) Pakiet nr 1 - mięso i wędliny, b) Pakiet nr 2 - warzywa, owoce, kiszonki, c) Pakiet nr 3 - pieczywo, d) Pakiet nr 4 - nabiał, e) Pakiet nr 5 - mrożonki ( owoce, warzywa mieszane, ryby mrożone) f) pakiet nr 6 - art. spożywcze. Dostawy realizowane są na koszt i ryzyko dostawcy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 10 miesięcy ( do końca roku szkolnego 2014/2015). Miejsce realizacji zamówienia - magazyny stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie, ul. Żeromskiego 53. Upoważniony przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie z 3 - dniowym wyprzedzeniem będzie przekazywał zamówienie co do rodzaju i ilości potrzebnego towaru. Końcowe ilości zamówionego towaru będą wynikały z rzeczywistego zapotrzebowania szkoły i mogą się różnić w stosunku do ilości określonych i opisanych w poszczególnych pakietach - częściach. 3) Wymagania jakościowe. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z warunkami SIWZ. Towar będzie odpowiadał parametrom i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami.
 14. Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, drobiu oraz wędlin dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
  Asortyment oraz szacunkowa ilość wyszczególniona została w załączniku nr 2a, 2b,2c do specyfikacji - Pakiet asortymentowo - cenowy.
  Ilości podane w załączniku nr 2a, 2b, 2c są ilościami szacunkowymi i ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku.
  Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu ofertowego w ramach wartości brutto zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
  Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będą niżej wymienione placówki:
  1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska 149
  2) I Wydział Pracy Środowiskowej ul. Tybury 16
  3) II Wydział Pracy Środowiskowej ul. Grota - Roweckiego 30
  4) III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5
  5) Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Lipowa 28
  6) Klub Integracji Społecznej ul. Tybury 16
  7) Klub Integracji Społecznej ul. Księży Młyn 2
  8) Klub Integracji Społecznej ul. Paderewskiego 47
  9) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi Al. Kościuszki 29
  10) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6
  11) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul Ćwiklińskiej 18
  12) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19
  13) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota - Roweckiego 30
  14) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Jaracza 36
  15) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17
  16) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1 -Maja 24/26
  17) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Narutowicza 37
  18) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37
  19) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Obywatelska 69
  20) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205
  21) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52
  22) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Senatorska 4
  23) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4
  24) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Wrocławska 10
  25) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a
  26) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a
  27) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a
  28) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Ćwiklińskiej 5a
  29) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Senatorska 4
  30) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Smetany 4
  31) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Tybury 16
  32) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi ul. Gałczyńskiego 7
  Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, trzy razy w tygodniu tj. poniedziałki, środy, piątki, w godzinach od 7.00 do 10.00.
  Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążania go z tego tytułu dodatkowymi kosztami.
  Zamówienia na poszczególne dostawy będą składane za pośrednictwem faksu, adres poczty elektronicznej lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.
 15. Dostawa artykułów żywnościowych dla Gmina Zgierz- Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Giecznie
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie, Biała
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Gmina Zgierz- Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Giecznie.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części tj.:
  Część 1- dostawa mięsa, wędlin i drobiu;
  Część 2- dostawa pieczywa;
  Część 3- dostawa artykułów mleczarskich i nabiałowych;
  Część 4- dostawa artykułów spożywczych różnych;
  Część 5- dostawa warzyw i owoców;
  Część 6- dostawa ryb i przetworów rybnych;
  Część 7- dostawa jaj;
  Część 8- dostawa wyrobów garmażeryjnych;
  Część 9- dostawa mrożonek.
 16. Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, drobiu oraz wędlin dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Asortyment oraz szacunkowa ilość wyszczególniona została w załączniku nr 2a, 2b,2c do specyfikacji - Pakiet asortymentowo - cenowy. Ilości podane w załączniku nr 2a, 2b, 2c są ilościami szacunkowymi i ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu ofertowego w ramach wartości brutto zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będą niżej wymienione placówki: 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska 149 2) I Wydział Pracy Środowiskowej ul. Tybury 16 3) II Wydział Pracy Środowiskowej ul. Grota - Roweckiego 30 4) III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5 5) Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Lipowa 28 6) Klub Integracji Społecznej ul. Tybury 16 7) Klub Integracji Społecznej ul. Księży Młyn 2 8) Klub Integracji Społecznej ul. Paderewskiego 47 9) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi Al. Kościuszki 29 10) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6 11) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul Ćwiklińskiej 18 12) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19 13) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota - Roweckiego 30 14) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Jaracza 36 15) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17 16) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1 -Maja 24/26 17) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Narutowicza 37 18) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37 19) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Obywatelska 69 20) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205 21) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52 22) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Senatorska 4 23) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4 24) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Wrocławska 10 25) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a 26) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a 27) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a 28) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Ćwiklińskiej 5a 29) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Senatorska 4 30) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Smetany 4 31) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Tybury 16 32) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi ul. Gałczyńskiego 7.
 17. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 207 000 euro na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
 18. dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie, Ksawerów
  Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie zgodnie z wykazem asortymentowym

  1. Dostawa artykułów spożywczych różnych, i artykułów mleczarskich.
  2. Dostawa mięsa, wędlin, mięsa drobiowego i wyrobów gastronomicznych.
  3. Dostawy mrożonek i ryb
  4. Dostawa pieczywa
  5. Dostawa warzyw, owoców.
 19. Sprzedaż i dostawa mięsa - wieprzowego i wołowego, podrobów, wędlin i produktów wędliniarskich - wieprzowych, wołowych i drobiowych do Bursy Szkolnej w Bełchatowie
  Zamawiający: Bursa Szkolna w Bełchatowie, Bełchatów
  Sprzedaż i dostawa mięsa - wieprzowego i wołowego, podrobów, wędlin i produktów wędliniarskich - wieprzowych, wołowych i drobiowych do Bursy Szkolnej w Bełchatowie wg SIWZ.

Inne osoby dla Cieślak Józef Stanisław (35 osób):