Kogo reprezentuje osoba

Czajkowska Anna

w KRS

Anna Czajkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Czajkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Pleszew (Wielkopolskie), Zielona Góra (Lubuskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Anna, Augustyniak Marcin, Barszczewski Wojciech, Bartczak Monika, Bielak Barbara, Burchacka Donata, Cierzniak Renata, Czajczyńska Jolanta, Dawid Zofia, Dobrychłop Dariusz, Domagalski Wojciech, Dymna Izabela, Dzióbek Ewa, Flisińska Danuta, Gałecka Violetta, Ginalska Jadwiga, Górczyńska Maria Jolanta, Grześkiewicz Barbara, Gulczewska Magdalena, Jamrozik Zygmunt, Janiszewski Kazimierz, Janowska-matłoka Joanna, Jasiak Daniel, Kaźmierska Irena, Kazuś Przemysław, Kałużna Halina, Kałużny Łukasz, Kempiński Lucjan, Kolińska Elżbieta, Kopeć Barbara, Kowalewski Krzysztof, Kucharska Magdalena, Kujawa Małgorzata, Kwaśniewski Sławomir, Latosińska Paulina, Maciaszek Mieczysław, Maciejewska Agnieszka, Maciejewska Barbara, Maciejewski Andrzej, Matysiak Anna, Michalak Zofia, Ordziniak Halina, Ostrowski Zbigniew, Paszczyńska Ewa, Plucińska Zofia, Smolińska Ewa, Sokalska Elżbieta, Sokołowski Jan, Solarczyk Wioleta, Sołtysiak Pełnomocnictwo Rodzajowe, Stacherski Mieczysław, Staśkiewicz Monika, Staszkiewicz Maria, Szczepaniak Anna, Walczak Ewa, Walczak Genowefa, Walczak Grażyna, Walendowska Mariola, Wasiewicz Halina, Woźniak Sylwester, Ziajka Zdzisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wykrętowicz Urszula
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hatvani Bela, Jankowski Eugen, Kiszewski Paweł, Pośpiech Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szul Patrycja Maria

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hatvani Bela, Jankowski Eugen, Kiszewski Paweł, Pośpiech Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szul Patrycja Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000054640
 2. Bank Spółdzielczy W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000130192
 3. Eolica Sp. Z O.O., Stawiszyn − KRS 0000244792
 4. Fundacja Pomocy Dzieciom Radość Serca, Zielona Góra − KRS 0000434115
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Stawiszynie, Stawiszyn − KRS 0000184460
 6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Czerminie, Czermin − KRS 0000001066
 7. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000024925
 8. Grado Polska Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000595184
 9. Kinoko Sp. Z O.O., Długa Wieś Trzecia − KRS 0000587892
 10. Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej, Pleszew − KRS 0000163779
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Długiej Wsi Iii, Długa Wieś Iii − KRS 0000014235
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Glinach, Gliny − KRS 0000258370
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Kucharach, Kuchary − KRS 0000006797
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Starej Kaźmierce, Stara Kaźmierka − KRS 0000539972
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Szymanowicach, Szymanowice − KRS 0000006424
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Zawidowicach, Zawidowice − KRS 0000003975
 17. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000059395
 18. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000192188
 19. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin Z Siedzibą W Słuszkowie, Słuszków − KRS 0000133466
 20. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Stawiszynie, Długa Wieś Druga − KRS 0000175223
 21. Stowarzyszenie Działalności Kulturalnej Gminy Chocz i Współpracy Z Zagranicą, Chocz − KRS 0000028641
 22. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej Forum Młodych, Pleszew − KRS 0000195407
 23. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin Trzy Do Zera, Czermin − KRS 0000409012
 24. Stowarzyszenie Pomocy Edukacyjnej Kaganek Oświaty W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000216557
 25. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Chocz, Stary Olesiec − KRS 0000225599
 26. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Gołuchów, Gołuchów − KRS 0000003412
 27. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Pleszew, Pleszew − KRS 0000302521
 28. Stowarzyszenie Ratujmy Naszą Kolegiatę, Chocz − KRS 0000417410
 29. Stowarzyszenie Zasłużonych Dla Ziemi Pleszewskiej, Pleszew − KRS 0000432505
 30. Stowarzyszenie Zdrowie i Życie, Pleszew − KRS 0000009272
 31. Wielkopolski Związek Ogrodniczy, Poznań − KRS 0000226582
 32. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Pomwitrus, Kotlin − KRS 0000032311

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-dobrzyca Z/s W Kowalewie, Kowalew − KRS 0000184452
 2. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 3. Pro-wind Sp. Z O.O., Borowo − KRS 0000545245
 4. Sport Pleszew Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000334199
 5. Spółdzielcza Grupa Producentów Indyka Józefina, Gałązki Małe − KRS 0000322445
 6. Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Rola, Kowalew − KRS 0000343973
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Gołuchowie, Gołuchów − KRS 0000105762
 8. Spółdzielnia Usługowo-handlowa W Choczu, Chocz − KRS 0000145094
 9. Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych Powiatu Pleszewskiego, Pleszew − KRS 0000055256

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 580.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Chocz, Chocz
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 580.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”: 1) Całkowita kwota kredytu długoterminowego - 580.000,00 zł. 2) Kredyt winien być udzielony w jednej transzy kwocie 580.000,00 zł. 3) Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować ze środków własnych Gminy w 32 ratach. 4)Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu. Skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa; b) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową zamawiającego (np. wyższe lub niższe wykonanie dochodów, brak możliwości spełnienia warunków 243 uofp); Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy i zmianą harmonogramu spłaty.W przypadku: a) przesunięcia terminu spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania,b) wydłużenia terminu spłaty. Kredytodawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za wyjątkiem odsetek. 5) Okres karencji spłaty kredytu od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2018r., okres karencji spłaty odsetek do 30.01.2017r. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku - stopa bazowa – zmienna stopa referencyjna WIBOR 3M; Stopa oprocentowania kredytu ulega zmianie odpowiednio do zmian 3-miesięcznej stawki WIBOR i jest
  aktualizowane co kwartał, ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzający kolejny okres odsetkowy. - stała dla całego okresu kredytowania – marża banku. Do obliczenia odsetek celem ustalenia jednolitego kosztu kredytu należy założyć datę uruchomienia kredytu w dniu 12 grudnia 2016 roku. 7) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3`M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca
  umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi bez opłat. 8) Uruchomienie kredytu nastąpi w formie przelewu kwoty kredytu na rachunek bankowy Kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Nr 73 8407 0003 3000 0101 2000 0006. 9) zabezpieczenie kredytu: weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Umowa i weksel zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika. 10) Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina i Miasto Stawiszyn, Stawiszyn
  3.1 Kredyt długoterminowy w wysokości 1.943.744,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3.2 Spłata kredytu nastąpi od 25.03.2016 do 25.03.2020; 1 rata 25 marca 2016 r. kwota 50.000 zł. 2 rata 25 czerwca 2016 r. kwota 50.000 zł. 3 rata 25 września 2016 r. kwota 50.000 zł. 4 rata 25 grudnia 2016 r. kwota 50.000 zł. 5 rata 25 marca 2017 r. kwota 25.000 zł. 6 rata 25 czerwca 2017 r. kwota 25.000 zł. 7 rata 25 września 2017 r. kwota 25.000 zł. 8 rata 25 grudnia 2017 r. kwota 25.000 zł 9 rata 25 marca 2018 r. kwota 75.000 zł. 10 rata 25 czerwca 2018 r. kwota 75.000 zł. 11 rata 25 września 2018 r. kwota 75.000 zł. 12 rata 25 grudnia 2018 r. kwota 75.000 zł. 13 rata 25 marca 2019 r. kwota 275.000 zł. 14 rata 25 czerwca 2019 r. kwota 275.000 zł. 15 rata 25 września 2019 r. kwota 275.000 zł. 16 rata 25 grudnia 2019 r. kwota 275.000 zł 17 rata 25 marca 2020 r. kwota 243.744 zł. Spłata odsetek kwartalnie. Pierwsza spłata odsetek w IV kwartale 2015 roku. 3.3 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, 3.4 W sytuacji gdyby kredyt spłacony był wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 3.5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowaniem liczonym jak w pkt. 3.4, 3.7 i 3.8 powiększone o marżę Banku. 3.6 Kredyt będzie wykorzystywany w jednej transzy w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzania niniejszej SIWZ trudni określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań, stąd też datę wypłaty kredytu - 15 grudnia 2015 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków kredytu. 3.7 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy podanej przez wybrany bank. 3.8 Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 3.9 Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 66.11.30.00 - 5 Usługi udzielania kredytu 3.11 Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia kredytu : w dniu podpisania umowy Umowa zostanie zawarta na okres: do dnia 31 marca 2020 r..
 3. Kredyt w wysokości 400.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Chocz, Chocz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 400.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres kredytowania do 30.12.2024 r. Wypłata kredytu nastąpi w I transzy w dniu podpisania umowy w kwocie 400.000,00 zł na rachunek bankowy Gminy. Kredyt powinien być udzielony oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku. Nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu do 31.03.2017 r.; pierwsza rata kapitału płatna w terminie - 31.03.2017 r., a ostatnia 30.12.2024 r. Karencja spłaty rat odsetkowych do 30.01.2016 r. Odsetki będą naliczane i opłacane kwartalnie tylko od kapitału niespłaconego, płatne na ostatni dzień danego kwartału. Pierwsza płatność 30.01.2016 r. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M i stałą marżę Banku. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.650.000 zł
  Zamawiający: Gmina Gołuchów, Gołuchów
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.650.000 zł 2) Przedmiot główny: CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 66.11.30.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Usługi udzielania kredytu 3) Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 1.650.000 PLN. 4) Zamawiający wymaga: a) sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany w 2 transzach, pierwsza transza do dnia 15 grudnia 2015 r. w wysokości 1.000.000 PLN i druga transza do 29 grudnia 2015 r. do wysokości 650.000 PLN, na wskazany rachunek bankowy budżetu Gminy Gołuchów. b) okres kredytowania: od grudnia 2015 r. do 10 marca 2023 r. (tj. od dnia uruchomienia 1 transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej), c) karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 28 lutego 2019 roku, d) okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, wg poniższego wyszczególnienia:
  L.p. termin spłaty kwota raty 1. 2019-02-28 86 250,00 zł 2. 2019-05-31 86 250,00 zł 3. 2019-08-31 86 250,00 zł 4. 2019-11-30 86 250,00 zł 5. 2020-02-29 86 250,00 zł 6. 2020-05-31 86 250,00 zł 7. 2020-08-31 86 250,00 zł 8. 2020-11-30 86 250,00 zł 9. 2021-02-28 86 250,00 zł 10. 2021-05-31 86 250,00 zł 11. 2021-08-31 86 250,00 zł 12. 2021-11-30 86 250,00 zł 13. 2022-02-28 86 250,00 zł 14. 2022-05-31 86 250,00 zł 15. 2022-08-31 86 250,00 zł 16. 2022-11-30 86 250,00 zł 17. 2023-02-28 270 000,00 zł e) sposób płatności odsetek: odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie, spłata rat odsetkowych będzie następowała: - miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, lub - kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października, z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10 stycznia 2016 r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 31 grudnia 2015 r. f) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp), koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR 1M z dn. 5 listopada 2015 roku - 1,67%, powiększony lub pomniejszony o marżę m Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), koszt operacji bankowych tj. suma opłat i prowizji bankowych (Wo): suma ewentualnych opłat i prowizji bankowych (Wo) z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku - Wykonawcy, g) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, h) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp): prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego, prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu, Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,30% kwoty udzielonego kredytu; i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż 1.650.000 zł, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym pierwsza transza będzie wynosić dokładnie 1.000.000 PLN, a druga transza będzie wynosić nie mniej niż 400.000 PLN; j) w razie zaistnienia okoliczności wypłaty drugiej transzy w wysokości niższej niż 650.000 zł, zmniejszeniu ulega wysokość ostatniej 17 raty, k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SIWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat; l) w razie zaistnienia okoliczności polegającej na wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy - w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez Wykonawcę; m) Zamawiający dopuszcza możliwość współfinansowania
  inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym wystąpienia do EBI o akceptację finansowania przedsięwzięć oraz zawarcia dwóch umów kredytowych w ramach przedmiotu zamówienia; n) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ. 5) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego załącza się dokumenty stanowiące dodatek nr 7 do SIWZ. 6) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Gizałki, Gizałki
  Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN zgodnie z paragrafem 12 uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Spłata kapitału i odsetek wg harmonogramu spłaty kredytu (symulacja spłaty załącznik nr 3 do SIWZ): - spłata rat od 31 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2021r. ostatniego dnia każdego miesiąca. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o umowę w dwóch transzach: 1 transza w kwocie 500 000,00 zł, 2 transza w kwocie 600 000,00 zł. Karencja spłaty pierwszej raty kapitału od 31 stycznia 2017r. Jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu = 0,00 zł. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, w miesięcznych okresach obrachunkowych i będą płacone na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank Kredytobiorcy, począwszy od dnia podpisania umowy. Istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - w razie potrzeby dokumenty te zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Okres kredytowania - od podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy
 6. Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Gołuchów, Gołuchów
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Gołuchów i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja 2017 r. 2) Nazwa i kod CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe 3)Zamówienie obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy Gołuchów oraz prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej oraz papierowej, c) realizację wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych) na rachunek bieżący budżetu oraz rachunki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, e) udostępnienie Zamawiającemu wyciągów w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej (w przypadku awarii systemu bankowości internetowej z winy Banku, sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej przez Wykonawcę, po każdej zmianie salda, w terminie do godz. 15.00 następnego dnia roboczego), f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej w czasie rzeczywistym do rachunku bieżącego budżetu oraz do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, g) możliwość tworzenia lokat typu OVERNIGHT (środków pozostających na rachunku podstawowym budżetu Gminy oraz na rachunkach podstawowych jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - wymienionych w pkt 3, ppkt 7, lit. od a do l specyfikacji) poprzez proces konsolidacji środków w ramach prowadzenia bankowego rachunku skonsolidowanego Gminy Gołuchów przy uwzględnieniu następujących zasad: - wyodrębniony zostaje rachunek dedykowany konsolidacji środków, - w każdym dniu roboczym, w godzinie zamknięcia dnia w Banku, dokonywana jest konsolidacja wskazanych przez Zamawiającego wszystkich środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych objętych konsolidacją, - naliczone odsetki z powstałej konsolidacji środków przekazywane są raz w miesiącu na rachunek Gminy Gołuchów (wymieniony w pkt 3, ppkt 7, lit. a), - oprocentowanie na lokacie typu OVERNIGHT obliczane według zmiennej stawki WIBID O/N ustalonej każdego dnia według przedostatnich notowań stawki WIBID O/N z danego dnia, skorygowanej o stałą marżę zaoferowaną przez Bank jednak nie wyższą niż 1,00%, do oferty należy przyjąć WIBID O/N z dnia 15.05.2015 r. tj. 1,34%; - minimalna wysokość środków niezbędna do ich skonsolidowania na lokacie OVERNIGHT, łącznie na wszystkich rachunkach podlegających konsolidacji musi wynosić przynajmniej 50.000 zł. h)oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach pomocniczych, a także na rachunkach instytucji kultury oraz rachunku zakładu budżetowego, według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca przed każdym miesiącem kredytowania, skorygowanej o stałą marże zaoferowaną przez Bank jednak nie wyższą niż 1,20%, do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 15.05.2015 r. tj. 1,44%; i) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 gr) w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu z oprocentowaniem opartym na zmiennej stawce bazowej WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, skorygowanej o stały współczynnik zaoferowany przez Bank; do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 15.05.2015 r. tj. 1,64%; j) posiadanie oddziału, placówki, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej na terenie miejscowości Gołuchów, zapewniającej kompleksową obsługę Zamawiającego lub otwarcie (w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy) i prowadzenia na koszt Banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Gołuchów, w okresie trwania umowy. 4) Ogólne dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy oraz pozostałych jednostek: Wyszczególnienie Razem Łączna liczba rachunków bankowych, w tym: 31* a) rachunki podstawowe do konsolidacji 12 b) rachunki poza konsolidacją 19 - rachunki podstawowe instytucji kultury 2 - rachunek podstawowy zakładu budżetowego 1 - rachunki pomocnicze jednostek organizacyjnych** 16* Rachunki pomocnicze podlegające procesowi identyfikacji płatności masowych (dotyczy budżetu Gminy Gołuchów) 6.500 Łączna liczba przelewów realizowana rocznie (1+2), w tym: 25 050*** 1) przelewy elektroniczne, z tego: 25 000 a) wewnętrzne 10 000 b) zewnętrzne 15 000 2) przelewy w formie papierowej 50 Ilość stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej 15 Łączna liczba wpłat gotówkowych rocznie (szt.) 11 750*** Łączna liczba wypłat gotówkowych rocznie (szt.) 4 560*** Łączna ilość wydawanych książeczek czekowych (szt.) 13*** Średnie saldo środków na skonsolidowanym rachunku 248.500 zł*** * ilość rachunków bankowych może się zwiększyć w ciągu trwania umowy np. do obsługi projektów UE. ** m.in. rachunki ZFŚS, rachunki do projektów UE, wadia, odpady komunalne, itp. *** ilości szacunkowe podane w oparciu dane z 2014 roku. 5) Wykonawca ustali cenę za wymienione usługi w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w złotych), z zastrzeżeniem realizacji przelewów złożonych w formie papierowej - opłata zgodna z taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku (w przypadku awarii zaistniałej ze strony Banku uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonywanie przelewów w formie papierowej). Opłata miesięczna nie podlega zmianom w trakcie obowiązywania umowy. Miesięczną opłatą ryczałtową za obsługę bankową będzie obciążany rachunek Urzędu Gminy w Gołuchowie (wymieniony w pkt 3, ppkt 7, lit. b, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 6) Zamówienie obejmuje także identyfikację płatności masowych (dotyczy budżetu Gminy): a) polega na przetworzeniu płatności masowych kierowanych na rachunek bankowy Zamawiającego do postaci jednego pliku wynikowego o uzgodnionym formacie i zawartości; b) generowany plik transakcyjny zawierający wszystkie płatności obejmujące m.in.: identyfikację płatnika oraz kwotę, c) fragment numeru rachunku bankowego zawierający unikatową informację o płatniku oraz rodzaju płatności jest ustalany wspólnie z Zamawiającym; należy zapewnić obsługę min. 6.500 kont płatników oraz min. 10 rodzajów płatności (w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za odpady komunalne, opłata za odbiór nieczystości ciekłych itp.) d) generowany plik transakcyjny będzie udostępniany poprzez system bankowości internetowej; e) plik transakcyjny zawiera dane o płatnościach w formacie ELIXIR. 7) Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte są: a) rachunki bankowe dla budżetu Gminy Gołuchów oraz rachunki dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów: b) Urząd Gminy w Gołuchowie (jednostka budżetowa), c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie (jednostka budżetowa), d) Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu (jednostka budżetowa), e) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie (jednostka budżetowa), f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie (jednostka budżetowa), g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu (jednostka budżetowa), h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku (jednostka budżetowa), i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach (jednostka budżetowa), j) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach (jednostka budżetowa), k) Zespół Szkół w Kościelnej Wsi (jednostka budżetowa), l) Gimnazjum w Gołuchowie (jednostka budżetowa), m) Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie (zakład budżetowy), n) Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów (instytucja kultury), o) Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek (instytucja kultury). 8) Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie systemu bankowości elektronicznej: a) bezpłatne dostarczenie oferowanego systemu bankowości elektronicznej oraz umożliwienie akceptacji dokonywanych przelewów na różnych stanowiskach w różnych lokalizacjach, b) system bankowości elektronicznej ma zapewnić możliwość wpisywania oraz edycji wszystkich informacji przewidzianych w standardowym formacie przelewu bankowego, c) system musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie (on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali oraz wykonywanie na tych terminalach operacji nie zablokuje pracy innego terminala, d) system bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów krajowych - także z datą przyszłą przelewu, tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, e) system bankowości elektronicznej musi zapewnić w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank wszystkim jednostkom objętych specyfikacją oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu, f) system musi umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, g) system pozwoli na tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych dla określonego rachunku). Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji, h) komunikacja z Bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i) Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, jako zawinione przez Bank. 9)Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) miesięczna kapitalizacja odsetek od wolnych środków pozostających na wszystkich rachunkach pomocniczych, na rachunkach podstawowych instytucji kultury oraz na rachunku podstawowym zakładu budżetowego; odsetki dopisywane będą do tych rachunków na koniec każdego miesiąca, b) informacje o stanie rachunku budżetu Gminy oraz informacje o stanie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych, bank będzie przekazywać w postaci wyciągów bankowych, udostępnianych Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej (w przypadku awarii systemu bankowości internetowej z winy Banku, sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej przez Wykonawcę, po każdej zmianie salda, w terminie do godz. 15.00 następnego dnia roboczego), wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, c) w przypadku rozliczeń wymagających standardowego przesłania dokumentów źródłowych, zlecenia lub dyspozycje złożone w dniu roboczym instytucji dokonującej rozliczeń do godziny 14.00 Bank przekaże do rozrachunku w danym dniu; dokumenty złożone po tej godzinie zostaną przekazane do rozrachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym, d) w przypadku rozliczeń złotowych w formie zlecenia poprzez system bankowości elektronicznej, zlecenie złożone w dniu roboczym instytucji dokonującej rozliczeń do godziny 14:00 Bank przekaże do rozrachunku w danym dniu; zlecenia złożone po tej godzinie lub w dniu wolnym od pracy w Banku, zostaną przekazane do rozrachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym, e) uruchomienie przez Bank kredytu w rachunku bieżącym budżetu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Gminy Gołuchów, obowiązującej na dany rok budżetowy, dla którego oprocentowanie zostanie ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed każdym miesiącem kredytowania, skorygowanej o stałą marżę zaoferowaną przez Bank; zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania; - prawne zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu - weksel in blanco; - odsetki należne za dany okres odsetkowy z tytułu kredytu w rachunku bieżącym płatne będą do 3-ego dnia następnego miesiąca, - odsetki należne za miesiąc grudzień płatne w ostatnim dniu roboczym roku, - dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, f) w trakcie realizacji zamówienia liczba określonych w specyfikacji czynności bankowych będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego, g) Bank zapewni Zamawiającemu taką obsługę bankową (w oddziale, placówce, filii lub równoważnej jednostce organizacyjnej na terenie miejscowości Gołuchów), która umożliwi upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, załatwienie czynności bankowych, h) Bank zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego lub otwarcie (w terminie 3 miesiąca od podpisania umowy) i prowadzenia punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Gołuchów, w okresie trwania umowy, i) w celu otwarcia i prowadzenia punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Gołuchów, Zamawiający zapewni w budynku Urzędu Gminy lokal użytkowy o powierzchni ok. 16-17 m2, j) wszystkie koszty związane z dostosowaniem lokalu na potrzeby otwarcia i prowadzenia punktu obsługi bankowej ponosi Bank. Wysokość miesięcznego czynszu za dzierżawę ustalona zostanie odrębną umową - w wysokości 400,00 zł netto, niezmiennej w okresie realizacji Zamówienia, k) Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Bank opłat z tytułu: - wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy, - zmiany karty wzorów podpisów, - dodatkowych opłat z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej, - przyjmowania, na rachunki wymienione w pkt 3, ppkt 7, lit. od a do o, wpłat gotówkowych dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, - wykonywania czynności związanych z konsolidacją sald, - wykonywania czynności związanych z identyfikacją płatności masowych, - potwierdzenia sald, - generowania wyciągów bankowych, - otwarcia lokat terminowych, - likwidacji rachunku, - kosztów administracyjnych (prowizje, marże, opłaty itp.) z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu, - kosztów administracyjnych (prowizje, marże, opłaty itp.) z tytułu nie korzystania w pełni z kredytu w rachunku budżetu
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł
  Zamawiający: Gmina Gołuchów, Gołuchów
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł 2) Przedmiot główny: CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 66.11.30.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Usługi udzielania kredytu 3) Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu gminy. 4) Zamawiający wymaga: a) sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany w jednej transzy do dnia 28 grudnia 2014 r. - w wysokości 1.500.000,00 PLN, na wskazany rachunek bankowy budżetu Gminy Gołuchów. b) okres kredytowania: od grudnia 2014 r. do 10 września 2022 r. (tj. od dnia uruchomienia 1 transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej), c) karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 28 lutego 2017roku, d) okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, wg poniższego wyszczególnienia: L.p. termin spłaty kwota raty 1. 2017-02-28 45 000,00 zł 2. 2017-05-31 45 000,00 zł 3. 2017-08-31 45 000,00 zł 4. 2017-11-30 45 000,00 zł 5. 2018-02-28 60 000,00 zł 6. 2018-05-31 60 000,00 zł 7. 2018-08-31 60 000,00 zł 8. 2018-11-30 60 000,00 zł 9. 2019-02-28 60 000,00 zł 10. 2019-05-31 60 000,00 zł 11. 2019-08-31 60 000,00 zł 12. 2019-11-30 60 000,00 zł 13. 2020-02-29 60 000,00 zł 14. 2020-05-31 60 000,00 zł 15. 2020-08-31 60 000,00 zł 16. 2020-11-30 60 000,00 zł 17. 2021-02-28 75 000,00 zł 18. 2021-05-31 75 000,00 zł 19. 2021-08-31 75 000,00 zł 20. 2021-11-30 75 000,00 zł 21. 2022-02-28 100 000,00 zł 22. 2022-05-31 100 000,00 zł 23. 2022-08-31 100 000,00 zł e) sposób płatności odsetek: - odsetki płatne miesięcznie, - spłata rat odsetkowych będzie następowała miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, -pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10 stycznia 2015 r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dn. 31 grudnia 2014 r. f) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: - prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp), - koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR 1M z dn. 17 listopada 2014 roku - 2,07%, powiększony lub pomniejszony o marżę m Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), - koszt operacji bankowych tj. suma opłat i prowizji bankowych (Wo): suma ewentualnych opłat i prowizji bankowych (Wo) z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku - Wykonawcy, g) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, h) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp): - prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu, - prowizja płatna po przekazaniu kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 7 dni od daty wypłaty kredytu, - Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,40% kwoty udzielonego kredytu; i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SIWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat; j) w razie zaistnienia okoliczności polegającej na wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy - w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez Wykonawcę; k) Zamawiający dopuszcza możliwość współfinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym wystąpienia do EBI o akceptację finansowania przedsięwzięć oraz zawarcia dwóch umów kredytowych w ramach przedmiotu zamówienia; l) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ. 5) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego załącza się dokumenty stanowiące dodatek nr 7 do SIWZ. 6) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy
 8. Kredyt w wysokości 527.796,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Chocz, Chocz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 527.796,00 z ł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres kredytowania do 30.12.2023 r. Wypłata kredytu nastąpi w I transzy w dniu podpisania umowy w kwocie 527.796,00 zł na rachunek bankowy Gminy. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3 M powiększoną o stałą marżę banku. Nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu do 30.03.2016 r.; pierwsza rata kapitału płatna w terminie - 31.03.2016 r., a ostatnia 30.12.2023 r. Karencja spłaty rat odsetkowych do 30.01.2015 r. Odsetki będą naliczane i opłacane kwartalnie tylko od kapitału niespłaconego, płatne na ostatni dzień danego kwartału. Pierwsza płatność 31.01.2015 r. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 3 M i stałą marżę Banku. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
 9. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 650 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na Przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4585 P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna - Goliszew, drogi powiatowej 4588 P Goliszew - Mycielin, drogi powiatowej 4583 P Mycielin - Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbin - granica Powiatu Kaliskiego
  Zamawiający: Gmina Mycielin, Korzeniew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 650 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na Przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4585 P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna - Goliszew, drogi powiatowej 4588 P Goliszew - Mycielin, drogi powiatowej 4583 P Mycielin - Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbin - granica Powiatu Kaliskiego
  Spłata kredytu w ratach kwartalnych po okresie karencji począwszy od 25.03.2015 r. do 23.12.2021 r.
  Raty spłaty kapitału będą zgodne z załączonym harmonogramem spłaty kredytu. Odsetki będą naliczone, od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu, na podstawie wskaźnika WIBOR 3M. Oprocentowanie będzie liczone poprzez zsumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M i wartości podanej przez bank w ofercie przetargowej. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia (malejące raty oprocentowania) Same odsetki za udzielenie kredytu będą naliczane i spłacane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty przekazanej do dyspozycji zamawiającemu na jego konto bankowe nr 58 84070003 0500 2105 2000 0006 w ramach uruchomionego kredytu.
  Kredyt zostanie pobrany w formie przelewu na konto kredytobiorcy w terminie do dnia 10.09.2014 r.
 10. Zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 700.000,00 zł w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 430.463,00 zł
  Zamawiający: Gmina Czermin, Czermin
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700.000, 00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 430.463,00 zł. Zamawiający informuje, iż wypłaty kredytu nastąpią w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego podanym z wcześniejszym siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zakłada się, że ostateczny termin wykorzystania kredytu nastąpi do dnia. 31.12.2013 r. Dla celów porównania ofert należy przyjąć dostępność kredytu na dzień 30.10.2013r. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyrażona w PLN służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert i nie będzie wiążąca ceną, za którą zrealizowana zostanie usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia. Wiążące będą jedynie podane w ofercie: prowizja wyrażona w % oraz oprocentowanie kredytu wyrażone w %. prowizja od udzielonego kredytu płatna bedzie proporcjonalnie do wysokości faktycznie wykorzystanego kredytu i w terminach wypłaty poszczególnych transz. Dla celów porównania oferty należy przyjąć że prowizja płatna będzie jednorazowo, w dniu uruchomienia transzy kredytu w kwocie 700.000,00 zł. Cechy kredytu: a) oprocentowanie kredytu zmienne o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. Marża banku nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy, b) raty kredytu: płatne kwartalnie, c) odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w kwartalnych okresach obrachunkowych i będą pobierane na 30-go dnia każdego miesiąca kończącego dany kwartał, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank Kredytobiorcy. Do obliczania odsetek kredytu należny przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych, d) całkowita spłata kredytu: 31.12.2018r., e) zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco WIBOR 1M z dnia 14.10.2013 r., g) ostateczny termin wykorzystania kredytu nastąpni do dnia 31.12.2013 r., h) prowizja od udzielonego kredytu - płatna proporcjonalnie do wysokości faktycznie wykorzystanego kredytu i w terminach wypłaty poszczególnych transz, i) istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, j) okres kredytowania: październik 2013 r. - grudzień 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo : a) niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, b) możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów ( naliczane odsetki w takim przypadku będą tylko za okres kredytowania), c) wypłaty kredytu w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego podanym z wcześniejszym siedmiodniowym wyprzedzeniem, d) przelania kwoty kredytu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, e) rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, f) udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy Czermin do przeniesienia konta bankowego do Banku Wykonawcy. Nazwa i kod CPV - Wspólnego Słownika Zamówień 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia nie zezwala Wykonawcy na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom.

Inne osoby dla Czajkowska Anna (42 osoby):