Kogo reprezentuje osoba

Czajkowska Ewa

w KRS

Ewa Czajkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Czajkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Działak Dominik Paweł, Kowalczyk Jakub Daniel

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalczyk Monika Gabriela
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czajkowski Rafał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ignaszewska Patrycja Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aliko Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000569646
 2. Apps2q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000685372
 3. Atento Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000570071
 4. Cryo Foods Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000648524
 5. Deka Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000687587
 6. Eik Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000678007
 7. Fiolo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000569998
 8. Galbiz Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000643019
 9. Go-2 Game Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677183
 10. Grupa Kdm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304845
 11. Indicode Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000628205
 12. Kdm Nieruchomości Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000707898
 13. Kdm Nieruchomości Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000751476
 14. Luxtown Sp. Z O.O., Radzymin − KRS 0000345541
 15. Lygge Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000651231
 16. Motorgroup International Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677007
 17. Project Point Polska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000613982
 18. Sznqj Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000654407
 19. Tominstal Plus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000705846

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Antax Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000672065
 2. Bella28q Sp. Z O.O., Gorzyczki − KRS 0000583708
 3. Boss30q Sp. Z O.O., Radzymin − KRS 0000584383
 4. Box31q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000584380
 5. Double27q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000583462
 6. Elzo33q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000584880
 7. Feniks Invest Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000583198
 8. Flexstrip Non-profit Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000672958
 9. Gaja Invest Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000561127
 10. Gooddom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000639192
 11. Kdm Projekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000402664
 12. Kdm Serwis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000425219
 13. Quick26q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000583431
 14. Safe29q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000584379
 15. Scotron Sp. Z O.O., Górale − KRS 0000637583
 16. Shark24q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000583183
 17. Sillex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000610244
 18. Silquote Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000610249
 19. Silvernix Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000605147
 20. Sunity Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000605315
 21. Tampron Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000670924
 22. V Cars Corporation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000610240
 23. Verra32q Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000584974
 24. Villacom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000637807
 25. Zuncore Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Gliwice − KRS 0000670836

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Sprzedaż, dostawa, montaż, łącznie z doborem klimatyzatorów kasetonowych podsufitowych i jednostek zewnętrznych na wyposażenie pomieszczeń o powierzchni ogółem 350,00 m2 użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, łącznie z doborem klimatyzatorów kasetonowych podsufitowych i jednostek zewnętrznych na wyposażenie pomieszczeń o powierzchni ogółem 350.00 m2 użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
  Kod CPV: 39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne
  Zakres prac obejmuje:
  a)dostawę i montaż klimatyzatorów o parametrach określonych w dokumentacji (załącznik nr 1) w pomieszczeniach o nr 6, 5, 4, 3A,3B, 3C, 3D prawej stronie budynku oraz pomieszczenia nr 8,9,10, 11 po lewej stronie budynku patrząc od wejścia głównego,
  b)wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji skroplin,
  c)uruchomienie zamontowanych klimatyzatorów.
  2.W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres ujęty w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją).
 2. Kontynuacja II etapu zadania pod nazwą: Wykonanie centralnej instalacji gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, sprężone powietrze, próżnia) z posadowieniem zbiornika ciekłego tlenu wraz z wykono-niem wymaganej kompleksowej dokumentacji projektowej dla uzyskania pozwoleń na budowę
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  1) Zadanie nr 1 - Branża budowlana: a) Wszystkie roboty objęte opracowaniami projektowymi i przedmiarem w zakresie branży budowlanej i robotami zobowiązaniowymi wynikającymi z treści umowy na wykonanie robót 2) Zadanie nr 2 – Branża sanitarna: a) Wszystkie roboty objęte opracowaniami projektowymi i przedmiarem w zakresie branży sanitarnej w tym zabudów i robót poinstalacyjnych poniżej II piętra z wentylacją i klimatyzacją i jej elementami na dachu łącznika i poddaszu budynku D z wyłączeniem branży gazy medyczne, b) Dostawa instalacja i uruchomienie urządzeń o parametrach określonych w dokumentacji projektowej c) robotami zobowiązaniowymi wynikającymi z treści umowy na wykonanie robót 3) Zadanie nr 3 – Branża elektryczna: a) Wszystkie roboty objęte opracowaniami projektowymi i przedmiarem w zakresie branży elektrycznej w tym zabudów i robót poinstalacyjnych poniżej II piętra b) Dostawa instalacja i uruchomienie urządzeń o parametrach określonych w dokumentacji projektowej c) robotami zobowiązaniowymi wynikającymi z treści umowy na wykonanie robót 4) Zadanie nr 4 – Branża gazy medyczne wraz z elementami branży elektrycznej: a) Wszystkie roboty objęte opracowaniami projektowymi i przedmiarem w zakresie branży gazy medyczne b) Roboty elektryczne z przedmiaru robót gazów medycznych ujętych w dziale 2 przedmiaru; c) Dostawa instalacja i uruchomienie urządzeń określonych w załączniku nr 8 do SIWZ, oraz urządzeń nie ujętych w załączniku nr 8 do SIWZ, a ujętych w dokumentacji projektowej . d) robotami zobowiązaniowymi wynikającymi z treści umowy na wykonanie robót  II.5) Główny kod CPV: 45210000-2

  Dodatkowe kody CPV:44160000-9, 45315400-2, 45315600-4, 45223200-8, 45111300-1
 3. BUDOWA ZESPOŁÓW WENTYLACYJNYCH DLA TRZECH SAL WIDOWISKOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 - drugie postępowanie
  Zamawiający: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zespołów wentylacyjnych dla sali operowej sali kameralnej i Sali audytoryjno – kinowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie tzn. roboty budowlane polegające na budowie nowej instalacji wentylacji, mechanicznej dla wszystkich trzech sal kameralnych wraz z lokalizacją central wentylacyjnych, zasilaniem i niezbędnym wyposażeniem instalacyjnym dla prawidłowego działania wentylacji pomieszczeń oraz przyszłej rozbudowy instalacji po zmianie aranżacji zaplecza tych sal. UWAGA : Wyłącza się z zakresu prac instalacje ujęte w projekcie a przeznaczone do obsługi pomieszczeń zespołu zaplecza sal, pomieszczeń reżyserni, pomieszczeń technicznych, które to pomieszczenia będą przebudowywane w późniejszym etapie. II.2 Przedmiot zamówienia obejmuje przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej. II.3 Wykonanie testów, badań i ekspertyz, o ile takie okażą się niezbędne,- w trakcie budowy i po zakończeniu kolejnych grup robót, II.4 szkolenie dla użytkowników, II.5 udzielenie gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wzór umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ.
 4. Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 32 na terenie SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Warszawa
  Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 32 na terenie SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi : Program Funkcjonalno - Użytkowy - zał. nr 11 do SIWZ
 5. Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2. - poniżej 5.186.000 euro
  Zamawiający: Główny Urząd Miar, Warszawa
  Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2.
  - poniżej 5.186.000 euro