Kogo reprezentuje osoba

Czajkowska Katarzyna Anna

w KRS

Katarzyna Anna Czajkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Czajkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czajkowski Piotr

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wasik Waldemar Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wasik Magdalena Anna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czajkowski Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arma Pielak, Rusak Sp. J., Warszawa − KRS 0000441707
 2. Born Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000411817
 3. Jp Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000508521
 4. Przedsiębiorstwo Zarządzające Partner Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000174357
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola, Warszawa − KRS 0000122732
 6. Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Warecka, Warszawa − KRS 0000151171

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Amikus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000132115
 2. Uon Consulting Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000240707

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wykonanie 66 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych: Zadanie I - Wykonanie 24 operatów szacunkowych Zadanie II - Wykonanie 42 operatów szacunkowych.
  Zamawiający: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Legionowo
  Wykonanie 66 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Zadanie I - Wykonanie łącznie 24 operatów szacunkowych, w tym: 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo niezbędnego do ustalenia wartości tych gruntów, w celu zmiany aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o. o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci tych nieruchomości dla działek nr nr ewidencyjny 32/12, 32/11 w obrębie ewidencyjnym 69; działka nr nr ewidencyjny 17/1, 9/2, 18/1, 10/2, 19/1, 11/2, 20/1, 12/2, 21/1, 13/2, 15/2 w obrębie ewidencyjnym 8; działka nr ewidencyjny 37/1 w obrębie ewidencyjnym 7; działka nr ewidencyjny 5 w obrębie ewidencyjnym 70. 2. Wykonanie 20 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości niezabudowanych i 3 nieruchomości zabudowanych, w tym 1 zabudowana z rozliczeniem nakładów poniesionych w związku z rozbudową budynku, stanowiących własność Gminy Legionowo, do ustalenia wartości tych nieruchomości, w celu sprzedaży w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej. Zadanie II - Wykonanie 42 operatów szacunkowych Wykonanie 42 operatów szacunkowych, określających wartość 42 lokali mieszkalnych, które powstaną w wyniku budowy budynku wielomieszkaniowego, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/7 o powierzchni 4.275 m2 w obrębie 69, położonej w Legionowie przy ul. Suwalnej 19, niezbędnych do ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)..
 2. Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych
  Zamawiający: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia wartości rynkowej samodzielnych lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku) oraz wartości rynkowej ułamkowej części gruntu przypadającego do tych lokali - stanowiących własność Skarbu Państwa - ZZM MSW przeznaczonych do sprzedaży na rzecz zamieszkałych w nich osób uprawnionych; 2) sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, na których posadowione są budynki mieszkalne, w których lokale mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa - ZZM MSW zostaną przeznaczone do sprzedaży lub zostały sprzedane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu; 3) lokale mieszkalne oraz nieruchomości gruntowe dla których sporządzane będą operaty szacunkowe w większości położone są na ternie Warszawy i miejscowości pobliskich (tj. Otwocka, Emowa i Góry Kalwarii) oraz na terenie Katowic, w tym: max. 412 lokali mieszkalnych na 9 nieruchomościach gruntowych na terenie m.st. Warszawy, max. 149 lokali mieszkalnych na 4 nieruchomościach gruntowych na terenie Góry Kalwarii, max. 32 lokale mieszkalne na 3 nieruchomościach gruntowych na terenie Katowic, max. 2 lokale mieszkalne na 2 nieruchomościach gruntowych na terenie Otwocka, max. 7 lokali mieszkalnych na 1 nieruchomości gruntowej położonej w Emowie k. Otwocka, oraz max. 10 nieruchomości gruntowych, które mogą podlegać wycenie w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, w tym: 8 nieruchomości gruntowych na terenie m. st. Warszawy i 2 nieruchomości gruntowe na terenie Katowic; Podane powyżej ilości są wielkościami maksymalnymi, gdyż rzeczywiste ilości lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych podlegających wycenie wynikać będą z faktycznego zainteresowania osób uprawnionych wykupem zajmowanych lokali mieszkalnych ! Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji w całości lub części przedmiotu zamówienia, w zależności od występujących potrzeb w tym zakresie. 4) celem ww. wycen jest sprzedaż lokali mieszkalnych na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz.1367, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 464, z późn. zm.) lub aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - ZZM MSW.

Inne osoby dla Czajkowska Katarzyna Anna (64 osoby):