Kogo reprezentuje osoba

Czapliński Bronisław

w KRS

Bronisław Czapliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bronisław
Nazwisko:Czapliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Ligota Oleska (Opolskie), Radłów (Opolskie), Wichrów (Opolskie), Zawadzkie (Opolskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Folmer Elżbieta Regina, Hałupka Maria Jadwiga, Karkos Bernard, Korzekwa Aldona Teresa, Kowalski Jan, Kubat Krystyna Maria, Nalichowska Anna Agata, Pąchalski Eugeniusz, Rabińska Joanna, Wiatr Maria Monika, Wieczorek Regina Irena, Zaremba Alojzy, Zgajewski Andrzej
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Gerard Idzi, Bednorz Sabina Maria, Białek Justyna Beata, Brodacki Piotr Franciszek, Chęcińska Urszula, Chęciński Jerzy Stanisław, Chmielorz Justyna Maria, Chuć Brygida Magdalena, Czech Józef Walenty, Dawid Bogumiła, Garcorz Walter, Gawlik Brygida Maria, Giera Kornelia Julia, Gilowska Elżbieta Maria, Gilowska Joanna Agnieszka, Greger Joachim Andrzej, Hądzel Grażyna, Imiołek Źrebiec Beata Alicja, Jagiełło Janusz Marek, Jonczyk Anna Magdalena, Jośko Zygmunt Robert, Joszko Ryszard, Jurczyk Lidia Teresa, Kacała Maria Jolanta, Kempa Katarzyna Iwona, Kiwka Elżbieta Anna, Korzekwa Renata Anna, Kostoń Iwona Barbara, Kotarska Zofia Halina, Kowalski Jan Paweł, Król Gabriela Wiktoria, Kupke Rafał Tomasz, Kłys Beata Anna, Lebiodzińska Malwina Anna, Malińska Maria, Mazurkiewicz Halina Teresa, Michali Irena Elżbieta, Nowak Ewa Maria, Nowicka Teresa Jadwiga, Pańczyk Krystyna Barbara, Placzek Gabriela Barbara, Polaczkiewicz Teresa Józefa, Prus Jan, Rataj Jan Andrzej, Respondek Agata, Skulimowska Joanna Maria, Sokół Stanisława Jadwiga, Sowa Cecylia Katarzyna, Świerczok Herbert Karol, Szkop Piotr Łukasz, Tkotz Józef, Turek Renata Marai, Urban Ruta Maria, Walosczyk Beata Maria, Wiatr Artur Wincenty, Widera Cecylia Katarzyna, Wieczorek Gabriela Helena, Wilczek Regina Renata, Zawada Józef Walenty, Zyłka Halina Bogumiła

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piaszczyński Henryk Zbigniew
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brys Zbigniew, Grzemba Konrad, Grzemba Krystyna, Hanke Józef, Jabłonka Adrian Paweł, Karkos Bernard Józef, Kotwic Reinhold Piotr, Kowalski Wiktor, Książek Irena Maria, Kubat Paweł, Kus Bernard Adolf, Marszoł Antoni, Pilak Zdzisław, Wieczorek Kornelia Helena, Wieczorek Piotr, Wieczorek Rufin Izydor, Wloczyk Alfred Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Zawadzkiem, Zawadzkie − KRS 0000161455
 2. Bolek-hurt Mb Sp. Z O.O., Kościeliska − KRS 0000685769
 3. Bolek-hurt Mb Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kościeliska − KRS 0000710279
 4. Fundacja Górna Prosna, Rudniki − KRS 0000255362
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Radłowie, Radłów − KRS 0000122921
 6. Klimbart Sp. Z O.O., Kolonowskie − KRS 0000451896
 7. Klimbart Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kolonowskie − KRS 0000456569
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Oleśnie, Olesno − KRS 0000076266
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski − KRS 0000193791
 10. Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich W Żędowicach, Żędowice − KRS 0000258256
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wysoka, Wysoka − KRS 0000595285
 12. Stowarzyszenie Pro Parochia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii Pw. Św. Mikołaja i Św. Małgorzaty W Wysokiej Koło Olesna Z Siedzibą W Wysokiej, Wysoka − KRS 0000302999

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bielskie Zakłady Futrzarskie Beskidiana, Bielsko-biała − KRS 0000193741
 2. Bytomskie Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Węglowego Węglosan, Bytom − KRS 0000186795
 3. Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla Separator, Katowice − KRS 0000143991
 4. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe W Chorzowie, Chorzów − KRS 0000172381
 5. Kanalizacja Gminy Kolonowskie Kgk Sp. Z O.O., Kolonowskie − KRS 0000316831
 6. Packprofil - Krapkowice Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Krapkowice − KRS 0000152699
 7. Packprofil Sp. Z O.O., Kolonowskie − KRS 0000033157
 8. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 9. Profil Kolonowskie Sp. Z O.O., Kolonowskie − KRS 0000573602
 10. Przedsiębiorstwo Budowy, Utrzymania Dróg i Mostów, Zawiercie − KRS 0000054625
 11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Kopgard Sp. Z O.O., Kolonowskie − KRS 0000067430
 12. Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Warszawa − KRS 0000243752
 13. Sosnowiecka Przędzalnia Czesankowa Politex, Sosnowiec − KRS 0000210012
 14. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Radłów Z/s W Ligocie Oleskiej, Ligota Oleska − KRS 0000153314
 15. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 16. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych W Bielsku-białej, Bielsko-biała − KRS 0000250930
 17. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zgkim Sp. Z O.O., Kolonowskie − KRS 0000346344
 18. Związek Śląskich Rolników, Opole − KRS 0000054394

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski, Gorzów Śląski
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych
  pożyczek i kredytów.

  2. Termin uruchomienia transz kredytu, musi nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona pisemna dyspozycja Zamawiającego o uruchomieniu transzy kredytu.
  Transze kredytu Wykonawca będzie przekazywał na konto Zamawiającego.
  Planowane terminy uruchomienia transz:
  a) pierwsza transza - do 28.11.2016r. – 500 000,00 zł
  b) druga transza - do 12.12.2016r. – 500 000,00 zł

  3. Harmonogram spłaty kredytu:

  Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu
  1 25.02.2021r. 110 000,00 zł
  2 25.03.2022r. 200 000,00 zł
  3 25.05.2022r. 100 000,00 zł
  4 25.09.2022r. 150 000,00 zł
  5 25.03.2023r. 200 000,00 zł
  6 25.05.2023r. 100 000,00 zł
  7 25.05.2023r. 140 000,00 zł

  4. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkimi postanowieniami zawartymi w rozdziale XVII SIWZ.

  5. Spłata kredytu nastąpi w 7 ratach w okresie od 2021 r. do 2023 r. do 25-go danego miesiąca.
  6. Okres karencji w spłacie rat kredytu do 25.02.2021r.
  7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  8. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do ostatniego każdego miesiąca.
  9. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywista liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).
  10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku.
  11. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  12. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany daty wypłaty transz kredytów, bez dodatkowych opłat.
  14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat w tym zmianę terminu realizacji zamówienia – wydłużenie okresu spłaty kredytu przewidzianego w rozdziale IV pkt.1 SIWZ.
  15. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 Prawa Bankowego.
  16. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Miasta na dokumentach kredytowych.
  17. Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową).
  18. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego przyjęcia rachunku bieżącego
  (umowa kredytowa nie może być łączona z umową o prowadzeniu rachunku bieżącego).
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski, Gorzów Śląski
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 31.XII.2012r.
  2. Postawienie transzy do dyspozycji Zamawiającego:
  01-08-2012 - 500.000,00 zł
  01-10-2012 - 400.000,00 zł
  10-12-2012 - 300.000,00 zł
  1.200.000,00 zł

  3. Spłata odsetek do dnia 25-go każdego miesiąca.
  4. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku, (dla obliczenia ceny należy przyjąć stopę redyskonta weksli, opublikowaną przez NBP
  na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 10-07-2012r.
  5. Okres karencji do 19.V.2013r.
  6. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty.
  7. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach (20-go danego miesiąca):

  2013r. - V - 20.000,00 zł
  2014r. - V - 30.000,00 zł
  2015r. - V - 50.000,00 zł
  XI - 100.000,00 zł
  2016r. - III - 50.000,00 zł
  XI - 100.000,00 zł
  2017r. - III - 50.000,00 zł
  IX - 50.000,00 zł
  XI - 50.000,00 zł
  2018r. - III - 100.000,00 zł
  IX - 50.000,00 zł
  2019r. - II - 100.000,00 zł
  IX - 100.000,00 zł
  XI - 100.000,00 zł  2020r. - II - 100.000,00 zł
  IX - 100.000,00 zł
  XI - 50.000,00 zł
  ____________
  1.200.000,00 zł
 3. Kredyt długoterminowy inwestycyjny
  Zamawiający: Gmina Rudniki, Rudniki
  Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej

  A - Przedmiot przetargu
  Obejmuje kredyt długoterminowy na realizację zadania do wysokości 600 000 zł
  z okresem ich spłaty wraz z odsetkami do dnia 13 czerwca 2019 r.

  B - Niektóre elementy, które musi spełniać oferta i umowa kredytowa
  1. Okres kredytowania:
  Od momentu uruchomienia (części lub całości kredytu) do dnia 13.06. 2019 r.( Końcowa spłata kredytów najpóźniej 01.06.2019r., natomiast płatność końcowych odsetek do 13.06.2019r.)
  2. Zabezpieczenie spłat kredytu:
  Weksel własny in blanco wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową.
  3. Uruchomienie kredytu :
  a) środki zostaną postawione do dyspozycji kredytobiorcy w momencie podpisania umowy z możliwością ich wykorzystania do dnia 31.12.2012 r.
  b) każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia wystawionej przez kredytobiorcę realizowanej w ciężar rachunku kredytowego na dobro wskazanego rachunku gminy

  4. Oprocentowanie kredytu :
  a) stanowić będzie suma stawki referencyjnej - WIBOR 3 M (zmienna) i marża banku (stała).
  Stawka referencyjna WIBOR 3M będzie liczona jako średnia wielkość notowań z
  całego miesiąca publikowana na stronie internetowej www.money.pl
  Marże banku winna pokrywać koszty, opłaty, itp. związane z bieżącą obsługą
  kredytową i jego zysk
  b) do naliczania odsetek za dany miesiąc (kalendarzowy) korzystania z kredytu stosuje się stawkę referencyjną z miesiąca poprzedniego.
  Odsetki liczone będą za dni korzystania z kredytu w danym miesiącu kalendarzowym
  5. Okres odsetkowy i spłata odsetek:
  a) okres odsetkowy: 1 - miesięczny (kalendarzowy)
  b) rata odsetkowa płatna jest do 12 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni pod
  warunkiem przesłania Kredytobiorcy przez Bank stosownego wyliczenia odsetek.
  Przesłanie wyliczenia nastąpi najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności.
  W przypadku niedotrzymania przez Bank terminu doręczenia wyliczenia odsetek (na
  5 dni przed terminem płatności) wtedy termin ich płatności nastąpi w ciągu 5 dni od
  daty doręczenia wyliczenia.
  Wyliczenie odsetek powinno pokazywać w sposób szczegółowy sposób ich wyliczenia tj. kwotę wykorzystanego kredytu, za jaką liczbę dni, zastosowaną stopę procentową, itp
  c) odsetki będą wnoszone przez Kredytobiorcę na rachunek wskazany w umowie
  kredytowej.
  d) przy naliczeniu odsetek Bank przyjmuje, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni
  kalendarzowych, a rok 365 dni
  e) odsetki przeterminowane naliczane będą w wysokości 150 % odsetek ustawowych
  6. Spłata kredytu :
  a) w 14 ratach półrocznych; z tego:
  - I rata - płatna do 1 grudnia 2012 r.,
  - następne 12 rat - płatne w ratach do 1 czerwca
  i do 1 grudnia każdego roku,
  - ostatnia rata - płatna do 1 czerwca 2019 r.
  Harmonogram spłat rat kredytu przedstawia załącznik Nr 1 do specyfikacji.
  b) w przypadku uruchomienia części lub całości kredytu w m-cu grudniu 2012 r. spłata
  kredytu nastąpi w 13 ratach. Przeliczenie rat nastąpi na wniosek kredytobiorcy przy czym okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian.
  c) w przypadku wykorzystania kredytu w zmniejszonej wysokości raty spłaty kredytu
  na wniosek kredytobiorcy zostaną ustalone w nowej wysokości.
  d) raty wnoszone będą na rachunek wskazany w umowie kredytowej.
  Za datę spłaty uważa się datę wpływu środków na ten rachunek. W przypadku, gdy
  termin spłaty kredytu określony wyżej upływa w dniu wolnym od pracy uważa się, że
  termin został zachowany jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym
  po tej dacie.
  7. Inne postanowienia :
  a) kredytobiorca ma prawo rezygnacji z części i całości udzielonego kredytu bez
  ponoszenia dodatkowych kosztów
  b) kredytobiorca ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez
  ponoszenia dodatkowych kosztów.
  c) w przypadku wcześniejszej spłaty poszczególnych rat bądź części kredytu każda
  wpłata powoduje zmniejszenie zadłużenie pod datą ich wpływu do Banku.
  Odsetki należne bankowi w przypadku końcowej spłaty będą płatne w ciągu 12 dni od
  daty spłaty całości kredytu. Przesłane przez bank wyliczenie tych odsetek nastąpi
  najpóźniej na 5 dni przed terminem ich płatności. Ostateczny termin spłaty kredytu
  wraz z odsetkami nie może przekroczyć daty określonej w umowie kredytowej.
  d) odsetki będą naliczone od wielkości wykorzystanego kredytu a nie od postawionego
  do dyspozycji Kredytobiorcy.
  e) kredytobiorca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat z tytułu
  realizacji przedmiotowych umów kredytowych poza kosztami odsetkowymi oraz
  ewentualnymi kosztami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.
  Warunki wykorzystania i spłaty kredytu oraz inne uszczegółowienia związane z tym
  przedmiotem zostały ujęte w projekcie umowy kredytowej przedstawionej
  w załączeniu ( załącznik Nr 2),
  Wzór umowy stanowią integralną część specyfikacji.
  Wzór weksla oraz deklaracji wekslowych przedstawia odpowiednio zał. nr 3 i 4

  C - Materiały załączone do specyfikacji celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej
  zamawiającego oraz inne dokumenty; jak również informacje uzupełniające
  i oświadczenia zamawiającego.

  1. Materiały do oceny zdolności kredytowej

  Sprawozdania roczne za 2010 i 2011r.:
  - Rb - 27 s o dochodach
  - Rb - 28 s o wydatkach
  - Rb - NDS o nadwyżce/deficycie
  - Rb - N o należnościach
  - Rb - Z o zobowiązaniach
  - Rb - UZ uzupełniające o zobowiązaniach
  - Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych
  - z wykonania budżetu wraz z opinią RIO za 2010 r.
  2. Inne materiały:
  - uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i prognozy kwot długu
  (Nr XI/92/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.)
  - projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa na 2012r.,
  - opinie RIO: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, o projekcie uchwały budżetowej na 2012r.i w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
  - przepływy pieniężne w latach 2010 - 2011 oraz ich prognozę na lata 2012 - 2023r.
  - informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach ze stanem zadłużenia na dzień 31.12.2011r.,
  - uchwałę Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia w 2012 r. przedmiotowego kredytu,
  - opinia RIO o możliwości spłaty kredytów i pożyczek,
  3. Informacje i oświadczenia:
  1) na dotychczasowe zadłużenie kredytowe gminy wynoszące na koniec ubr. kwotę
  3493,06 tyś. zł składają się zobowiązania wobec:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  w kwocie 1910,06 tyś. zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu w kwocie 479 tyś. zł.
  - ING Banku Śląskiego SA. Oddział w Krapkowicach w kwocie 896 tyś. zł,
  - Bank Millennium SA w Warszawie w kwocie 208 tys. zł.
  Oświadczamy, że nie zalegamy i nigdy nie zalegaliśmy ze spłatą zobowiązań
  wobec banków i instytucji finansowanych na przestrzeni ostatnich lat licząc od
  powstania samorządności w n/kraju.
  2) oświadczamy, że nigdy nie zalegaliśmy ze zobowiązaniami wobec Urzędu
  Skarbowego, ZUS, itp. (w tym samym okresie jw.)
  3) informujemy, że inne dokumenty wymagane przez banki jak np. zaświadczenie o wyborze wójta, uchwałę o powołaniu skarbnika, zaświadczenia o nadaniu Nr Regon
  i NIP, itp. przedstawimy wybranemu w przetargu oferentowi w momencie podpisywania umów kredytowych.
 4. Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Zawadzkie kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 2.422.100,00 zł z pzeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy
  Zamawiający: Burmistrz Zawadzkiego, Zawadzkie
  1 Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Zawadzkie kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 2.422.100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zaciąganego przez Gminę Zawadzkie kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 2 422 100,00 PLN i jego obsługa w okresie kredytowania z oprocentowaniem ustalonym na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczone są odsetki powiększonej o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania ( w wysokości punktów procentowych), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy.
  Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy. Zamawiający wykorzysta środki z kredytu najpóźniej do dnia 31.12.2011 r.
  Zamawiający zastrzega:
  a)możliwość realizacji kredytu w transzach, na wniosek Zamawiającego z określeniem przez niego terminu uruchamiania i wielkości transz;
  b)możliwość uruchomienia transzy w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji do uruchomienia danej transzy;
  c)możliwość naliczania odsetek od kolejnych transz kredytu od dnia ich uruchomienia;
  d)prowizja naliczana będzie proporcjonalnie do wykorzystanej części kredytu;
  e)możliwość niewykorzystania całości postawionego do dyspozycji kredytu bez ponoszenia z tego tytułu kosztów;
  f)możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat (pobierania prowizji rekompensacyjnej);
  g)oprocentowanie naliczane będzie od wykorzystanej a nie postawionej do dyspozycji Zamawiającego kwoty kredytu;
  h)wysokość oprocentowania będzie przeliczana raz w miesiącu na podstawie zmiennej stopy WIBOR 1M wyliczanej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki powiększonej o marżę Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (w wysokości punktów procentowych). Odsetki od aktualnego salda zadłużenia będą pobierane 10- go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który naliczono odsetki, począwszy od dnia 10 listopada 2011r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, to spłata ta nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
  i)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową;
  j)stopa procentowa ustalana jest na jednomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania, z których pierwszy rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się pierwszy okres obowiązywania oprocentowania;
  k)w przypadku dokonania przedterminowej całkowitej spłaty kredytu odsetki należne z tytułu kredytu nalicza się do dnia poprzedzającego dzień dokonywania wcześniejszej spłaty (włącznie).
  Spłata kredytu dokonana zostanie wg poniższego:
  Zaciągnięty kredyt będzie spłacany miesięcznie, w ratach równej 108 części pobranego kredytu, w ostatnim dniu danego miesiąca począwszy od 31 stycznia 2013 roku, przy czym ostatnia rata spłacona nie później niż 31.12.2021 r. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin ten zostanie zachowany, o ile spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.
  Dodatkowe informacje:
  Zamawiający nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności.
 5. Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg.
  Zamawiający: Gmina Zębowice, Zębowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu długoterminowego (na okres 4 lat), w wysokości łącznie 1 550 000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Gmina Zębowice kredyt ten przeznaczy na budowę i przebudowę dróg. 2. Dostępność kredytu w transzach: - 90 000 zł - 26.09.2011 r. - 560 000 zł - 24.10.2011 r. - 900 000 zł - 28.11.2011 r 3. Spłata kredytu nastąpi w 48 miesięcznych ratach kapitałowych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem karencji do 31.12.2016 r. Odsetki za okres karencji spłacane będą kwartalnie począwszy od 31.03.2012 r do 31.12.2016 r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę spłaty. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową redyskonta weksli + stała marża banku lub pomniejszone o oferowany upust. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek przyjąć zmienną stopę procentową redyskonta weksli z dnia 07.09.2011 r. 5. Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu. 6. Harmonogram spłaty kredytu: w roku 2017 - 350 000 zł w dwunastu ratach, w roku 2018 - 450 000 zł w dwunastu ratach, w roku 2019 - 450 000 zł w dwunastu ratach, w roku 2020 - 300 000 zł w dwunastu ratach, 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji . 8. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 2) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego, 3) nie otwierania rachunku w nowym banku. 9. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zebowice.biuletyn.info.pl oraz załącza do siwz następujące informacje: 1) uchwałę Rady Gminy w Zębowicach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2) budżet Gminy Zębowice na 2011 r., 3) sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu za 2010 r. 4) wieloletnia prognoza finansowa.
 6. Udzielenie Gminie Radłów kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na okres 8 lat.
  Zamawiający: Gmina Radłów, Radłów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Radłów kredytu w wysokości 1.500. 000,00 zł ( jeden milion pięćset tysięcy złotych ) na okres 8 lat. Kredyt Gmina Radłów zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy, na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie. 2.Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego kolejnymi transzami: - I Transza - 600.000,00 zł w terminie do 15.03.2011r; - II Transza - 500.000,00 zł w terminie do 31.05.2011r; - III Transza - 400.000,00 zł w terminie do 31.07.2011r. W zależności od potrzeb płatniczych związanych z rozliczaniem się z Wykonawcą robót budowlanych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i wysokości uruchamianych transz kredytowych. 3.Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Radłów. 4.Karencja w spłacie kapitału - do końca 2011 r. Odsetki za 2011 płatne będą w trzech ratach tj. do 30.06.2011r., do 30.09.2011r. i do 31.12.2011r. 5.Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w równych ratach miesięcznych od stycznia 2012 roku (96 rat ). 6.Oprocentowanie kredytu będzie naliczane wg zmiennej stopy procentowej na którą składa się stopa redyskonta weksli + stała marża banku. 7.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 8.Zamawiający zastrzega sobie że: 1)ma prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 2)odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego, 3)bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.
 7. Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokosci 800 000 zł na sfinansowanie inwestycji pn. budowa przydomowych oczyszczalni scieków komunalnych oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym
  Zamawiający: Gmina Zębowice, Zębowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu długoterminowego ( na okres 5 lat). Kredyt ten Gmina Zębowice przeznaczy na sfinansowanie inwestycji pn. budowa przydomowych oczyszczalni scieków komunalnych oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym
 8. Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokosci 550 000 zł przeznaczonego na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach
  Zamawiający: Gmina Zębowice, Zębowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu długoterminowego ( na okres 4 lat). Kredyt ten Gmina Zębowice przeznaczy na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach.
 9. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000, 00 zł, na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś.
  Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski, Gorzów Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł, przeznaczonym na sfinansowanie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś.

  1.Uruchomienie kredytu w 2010r., przewidujemy :
  6 grudnia 2010r. - 500 000,00 zł

  2. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty.
  3. Okres karencji do 19-05-2011r.
  4. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach:
  Rok 2011
  20.V - 50 000,00 zł
  20.IX- 50 000,00 zł
  Rok 2012
  20.V - 50 000,00 zł
  20.IX- 50 000,00 zł
  Rok 2013
  20.V - 50 000,00 zł
  20.IX- 50 000,00 zł
  Rok 2014
  20.V - 50 000,00 zł
  20.IX- 50 000,00 zł
  Rok 2015
  20.V - 50 000,00 zł
  20.IX- 50 000,00 zł
  ______________________________
  500 000,00 PLN
 10. Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokosci 1 400 000,00 zł na okres 6 lat
  Zamawiający: Gmina Zębowice, Zębowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokosci 1 400 000 zł na okres 6 lat. Gmina zamierza przeznaczyć kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach Gminy na zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach.
 11. Udzielenie Gminie Radłów kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł na okres 11 lat
  Zamawiający: Gmina Radłów, Radłów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Radłów kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł ( dwa miliony złotych ) na okres jedenastu lat. Kredyt Gmina Radłów zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy, na zadanie inwestycyjne:
  Rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie.
 12. Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokosci 775 000 zł na okres 5 lat
  Zamawiający: Urząd Gminy, Zębowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokosci 775 000 zł na okres 5 lat. Gmina zamierza przeznaczyć kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Gminy na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach.
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 725000 zł na realizację inwestycji przebudowy dróg wewnętrznych.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Zębowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokosci 725000 zł na realizację inwestycji przebudowy dróg wewnętrznych w Kadłubie Wolnym, Poczołkowie, Osiecku, Pruskowie, Siedliskach i Zębowicach.

Inne osoby dla Czapliński (107 osób):