Kogo reprezentuje osoba

Czerniec Andrzej

w KRS

Andrzej Czerniec

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Czerniec
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Białogard (Zachodniopomorskie), Wardyń Górny (Zachodniopomorskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jabłońska Wojciul Jolanta, Jagoszewski Andrzej, Jankowski Wojciech, Kapusta Anna, Ryndziewicz Mariusz, Zajul Sławomir Piotr, Zieliński Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Turczyk Cyryl Mikołaj
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biogaz-pl Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000379333
 2. Cedir Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Koszalin − KRS 0000313815
 3. Crp Konsulting Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000380574
 4. Ekologia Energia Rozwój Aktywizacja - Ekoera, Koszalin − KRS 0000337240
 5. Gminne Towarzystwo Gospodarcze, Rąbino − KRS 0000013018
 6. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-ukraina, Szczecin − KRS 0000372491
 7. Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Koszalin − KRS 0000111283
 8. Lokalna Grupa Działania - Powiatu Świdwińskiego, Świdwin − KRS 0000312947
 9. Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty, Karlino − KRS 0000242069
 10. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O., Wardyń Górny − KRS 0000214925
 11. Prądzik Sp. Z O.O., Białogard − KRS 0000481292
 12. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne Płonia Sp. Z O.O., Barlinek − KRS 0000320489
 13. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Szczecinek − KRS 0000090182
 14. Stowarzyszenie Grabno-2012, Szczecinek − KRS 0000434511
 15. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-gospodarczych W Świdwinie, Świdwin − KRS 0000131763
 16. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Imienia Aniołów Stróżów, Czplinek − KRS 0000009752
 17. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Drawsko Pomorskie − KRS 0000088231
 18. Zarząd Budynków Komunalnych Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000380250

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Assmann Aufbauten Budowa Karoserii i Pojazdów Samochodowych Sp. Z O.O., Borne Sulinowo − KRS 0000196685
 2. Bio-energia Karlino Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000385526
 3. Drew-mebel-innowacje Sp. Z O.O., Białogard − KRS 0000059884
 4. Energa-operator Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000007426
 5. Energetyka Cieplna Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000183985
 6. Hotel Senator S.A., Dźwirzyno − KRS 0000033576
 7. Hydrauliczne Systemy Transportowe - Polska Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością, Szczecinek − KRS 0000265325
 8. Koncept Sp. Z O.O., Police − KRS 0000041533
 9. Korporacja Ekonaft Sp. Z O.O., Borne Sulinowo − KRS 0000120541
 10. Miejska Energetyka Cieplna Sp. Z O.O., Szczecinek − KRS 0000030684
 11. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej, Krynica − KRS 0000136278
 12. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, Czaplinek − KRS 0000175510
 13. Uzdrowisko Połczyn Grupa Pgu S.A., Połczyn Zdrój − KRS 0000025053
 14. Uzdrowisko Świnoujście S.A., Świnoujście − KRS 0000075180
 15. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, M. Szczecin − KRS 0000010273
 16. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z O.O. W Złocieńcu, Złocieniec − KRS 0000113569
 17. Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Sp. Z O.O., Czaplinek − KRS 0000105809
 18. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000157554

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wywóz odpadów komunalnych stałych z obiektu Komisariatu Policji w Sławoborzu ul.Lipowa 6
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  Wywóz odpadów komunalnych stałych z obiektu Komisariatu Policji w Sławoborzu ul.Lipowa 6
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój i transporcie tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych
  Zamawiający: Gmina Połczyn-Zdrój, Połczyn-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój i transporcie tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barwice w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Barwice, Barwice
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Barwice, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
  2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i gromadzonych selektywnie pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z podziałem na następujące frakcje:
  a) tworzywa sztuczne i metal,
  b) szkło,
  c) papier i tektura,
  d) odpady zielone,
  3) odbiór i zagospodarowanie pochodzących z gospodarstw domowych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w trakcie realizacji umowy (w miesiącach: maj, październik). Szczegółowy harmonogram odbioru Zamawiający ustali z Wykonawcą. O terminie zbiórki mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że jedna zbiórka z terenu całej gminy potrwa nie dłużej niż 3 dni robocze. W ramach zbiórki Wykonawca zobowiązany jest również do załadunku na środek transportu odpadów wystawianych przez właścicieli nieruchomości oraz posprzątania miejsca po zabranych odpadach,
  4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw w pojemnikach ustawionych w aptekach i placówkach ZOZ oraz baterii zebranych w pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej. Pojemniki do ww. zbiórek zapewnia Wykonawca,
  5) Zamawiający nie dysponuje własnymi pojemnikami do zbierania odpadów, wobec powyższego Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiedniej wielkości i rodzaju pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny w zależności od rodzaju zabudowy na następujące frakcje:
  a) tworzywa sztuczne i metal,
  b) szkło,
  c) papier i tektura,
  d) odpady zielone,
  6) wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów:
  a) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia ww. Punktu w odpowiednie pojemniki tak aby zapewnić ciągłość zbierania i segregacji następujących frakcji odpadów: chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna; rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam; środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony,
  b) po wyłonieniu Wykonawcy zadania Zamawiający wskaże lokalizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
  c) obsługę Punktu zapewnia Zamawiający,
  d) Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz odpadów z Punktu tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o poziomie zgromadzonych odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy zakres usług.
 4. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN.
  Zamawiający: Gmina Świdwin, Świdwin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powstających w nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Świdwin oraz ich transport celem
  zagospodarowania, do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - Spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, zgodnie z umową wykonawczą z dnia 29 grudnia 2011 r., zawartą na podstawie uchwały nr XIII/113/2011 w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świdwin umowy wykonawczej. 2. Przedmiot zamówienia została szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barwice
  Zamawiający: Gmina Barwice, Barwice
  1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Barwice, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
  2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i gromadzonych selektywnie pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z podziałem na następujące frakcje:
  a) odpady zielone,
  b) papier i tektura,
  c) szkło,
  d) tworzywa sztuczne i metal,
  3) odbiór i zagospodarowanie pochodzących z gospodarstw domowych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego raz w trakcie realizacji umowy. Termin odbioru odpadów zostanie ustalony przez Wykonawcę na podstawie harmonogramu, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. O terminie zbiórki mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Wykonawcę. Zamawiający zakłada, że ww. zbiórka z terenu całej gminy potrwa nie dłużej niż 6 dni roboczych. W ramach zbiórki Wykonawca zobowiązany jest również do załadunku na środek transportu odpadów wystawianych przez właścicieli nieruchomości oraz posprzątania miejsca po zabranych odpadach,
  4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw w pojemnikach ustawionych w aptekach i placówkach ZOZ oraz baterii zebranych w pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej. Pojemniki do ww. zbiórek zapewnia Wykonawca,
  5) Zamawiający nie dysponuje własnymi pojemnikami do zbierania odpadów, wobec powyższego Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiedniej wielkości i rodzaju pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny w zależności od rodzaju zabudowy na następujące frakcje:
  a) odpady zielone,
  b) papier i tektura,
  c) szkło,
  d) tworzywa sztuczne i metal,
  6) wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów:
  a) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia ww. Punktu w odpowiednie pojemniki tak aby zapewnić ciągłość zbierania i segregacji następujących frakcji odpadów:
  chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna; rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam; środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony,
  b) po wyłonieniu Wykonawcy zadania Zamawiający wskaże lokalizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
  c) obsługę Punktu zapewnia Zamawiający,
  d) Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz odpadów z Punktu tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o poziomie zgromadzonych odpadów.
 6. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Sławoborze
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powstających w nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Sławoborze oraz ich transport celem zagospodarowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - Spółki Międzygminnej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, zgodnie z umową wykonawczą z dnia 29 grudnia 2011 r., zawartą na podstawie uchwały nr XVI/77/11 w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sławoborze umowy wykonawczej. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.