Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Anna

w KRS

Anna Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Marki (Mazowieckie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwiński Jerzy, Domitrz Joanna, Jurkiewicz Dorota

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Zepwn J.czerwiński i Wspólnicy-sp. J., Marki − KRS 0000294185

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Budowa zespołu specjalistycznych stanowisk badawczych SB-1 i SB-2 oraz stanowiska treningowego ST-3 wraz z wyposażeniem w sprzęt hydrauliczny i pomiarowy.
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu specjalistycznych stanowisk badawczych SB-1 i SB-2 oraz stanowiska treningowego ST-3 wraz z wyposażeniem w sprzęt hydrauliczny i pomiarowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmawiający dołącza do SIWZ, jako załącznik nr 1.1, 1.2 i 1.3.
 2. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej; Numer sprawy:DO-120.362/84/16.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ.
 3. DOSTAWA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM AWIONIKI I UZBROJENIA LOTNICZEGO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Zadanie Nr 1:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów układu zasilania dla zestawu edukacyjnego, w tym: moduł zasilacza napięcia stałego - szt. 1, moduł zasilacza trójfazowego - szt. 1, transformator izolacyjny - szt. 1. Wszystkie parametry techniczne i wymogi opisane są w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
  Zadanie Nr 2:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia symulatorów lotniczych, w tym: podstawa pod symulator A320 - szt. 1, komplet pedałów do symulatora B737 - szt. 1.
  Wszystkie parametry techniczne i wymogi opisane są w Załączniku Nr 3A do SIWZ.
  Zadanie Nr 3:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowego skanera przestrzeni - szt. 1, którego parametry techniczne opisane są w Załączniku Nr 3B do SIWZ.
  Zadanie Nr 4:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego - szt. 1, którego parametry techniczne opisane są w Załączniku Nr 3C do SIWZ.
  Zadanie Nr 5:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, w tym: moduł główny rejestratora CL460 - 1 kpl., dodatkowe kanały analogowe (dla mostków tensometrycznych) dla rejestratora CL460 - szt. 10, adaptery ćwierćmostków 120Om dla rejestratora CL460 - szt. 13, oprogramowanie do komunikacji z rejestratorem CL460 oraz do programowania parametrów CL460 - 1 kpl., waga laboratoryjna przetwornikowa - szt. 1, waga laboratoryjna - szt. 1.
  Wszystkie parametry techniczne i wymogi opisane są w Załączniku Nr 3D do SIWZ
 4. roboty uzupełniające w związku z realizacją umowy numer ITLiMS-43/2015 na Zakup i dostawę zestawu do układów pomiarowych siły i momentu wraz z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09.
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
  roboty uzupełniające w związku z realizacją umowy numer ITLiMS-43/2015 na Zakup i dostawę zestawu do układów pomiarowych siły i momentu wraz z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09.
 5. Zakup i dostawa zestawu układów pomiarowych siły i momentu wraz z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
  Zakup i dostawa zestawu układów pomiarowych siły i momentu wraz z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 6. Dostawa Inkubatora CO2 do hodowli komórek, Dostawa czujnika.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa Inkubatora CO2 do hodowli komórek, Dostawa czujnika. Szczegółowy opi stanowi załacznik nr 2 SIWZ.
 7. P/2013/40
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu mobilnego stanowiska pomiarowego z oprogramowaniem do diagnostyki pojazdów i licencją na oprogramowanie.
  Opis stanowiska pomiarowego:
  o Mobilne stanowisko pomiarowe - pomiary będą wykonywane w pojeździe podczas jazdy,
  o Stanowisko musi współpracować z modułem RT3002 firmy Oxts, z którego odczytywane będą dane dotyczące ruchu pojazdu,
  o Stanowisko może być zamontowane w pojeździe i zdemontowane z pojazdu przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, bez konieczności ingerencji mechanicznej w elementy pojazdu,
  o Stanowisko nie może zawierać elementów wystających montowanych na zewnątrz pojazdu, które uniemożliwiałyby poruszanie się pojazdem po drogach publicznych (na przykład głowica pomiaru prędkości montowana na drzwiach lub piąte koło),
  o Stanowisko może zawierać niewielkie elementy montowane na dachu pojazdu (na przykład anteny GPS lub inne),
  o Moduł pomiarowy RT3002 nie wchodzi w skład zamówienia. Moduł zostanie dostarczony wykonawcy wraz z dokumentacją na czas budowy stanowiska,
  o Elementy stanowiska powinny być przystosowane do pracy w trudnych warunkach (wstrząsy w pojeździe podczas jazdy, częste przenoszenie i montaż w różnych pojazdach, temperatura pracy zbliżona do zewnętrznej w klimacie polskim - od około -5st C do +30 st. C, jednak możliwe chwilowe przekroczenie tego zakresu),
  o Stanowisko powinno być wyposażone w ekran ciekłokrystaliczny montowany na szybie pojazdu, na którym wyświetlane będą w czasie rzeczywistym wybrane parametry pomiaru,
  o Stanowisko musi być zasilane z napięciem około 12V - poziomy napięcia jak w instalacji samochodowej.
  Szczegółowy opis dotyczący oprogramowania znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Dostawa mechanicznych elementów konstrukcyjnych, układów pomiarowych i zasilających oraz dostawę, instalacje i uruchomienie znormalizowanych i specjalizowanych podzespołów napędowych przeznaczonych do budowy stanowiska badawczego dla projektu Eco-Mobilność. Postępowanie prowadzone pod nr 521/17/2012
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Warszawa
  Przedmiot zamówienia składa się z siedmiu części i polega na: Część 1- dostawie do siedziby Zamawiającego elementów składowych ramy konstrukcyjnej nośnej oraz elementów złącznych, wykonanych w oparciu o systemowe rozwiązania przemysłowe typu ALU, do samodzielnego montażu, o parametrach technicznych nie gorszych niż opisanych w Załączniku A do Rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis przedmiotu zamówienia; Część 2 -dostawie do siedziby Zamawiającego przenośnika taśmowego, o parametrach technicznych nie gorszych niż opisanych w Załączniku B do Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; Część 3 - dostawie do siedziby Zamawiającego napędów liniowych, o parametrach technicznych nie gorszych niż opisanych w Załączniku C do Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; Część 4 - dostawie do siedziby Zamawiającego liniowych układów napędowych, o parametrach technicznych nie gorszych niż opisanych w Załączniku D do Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; Część 5 - dostawie do siedziby Zamawiającego przetworników i liczników, o parametrach technicznych nie gorszych niż opisanych w Załączniku E do Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; Część 6 - dostawie do siedziby Zamawiającego modułów zasilających, o parametrach technicznych nie gorszych niż opisanych w Załączniku F do Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; Część 7 - dostawie do siedziby Zamawiającego tensometrycznych układów pomiarowych, o parametrach technicznych nie gorszych niż opisanych w Załączniku G do Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
 9. Dostawa czujników siły nacisku metalu na walce wraz z wzmacniaczami pomiarowymi dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  Dostawa czujników siły nacisku metalu na walce wraz z wzmacniaczami pomiarowymi dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej

Inne osoby dla Czerwińska Anna (37 osób):