Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Anna

w KRS

Anna Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Koronowo (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babińska Małgorzata Dorota, Babiński Michał Adam, Babut Karolina, Bąk Aniela Zdzisława, Bonik Jadwiga Teresa, Borta Joanna, Brząkała Kazimierz, Burda Katarzyna, Bylicki Kazimierz Antoni, Chabowski Daniel Józef, Chmara Agnieszka Maria, Ciesielska Maria Ewa, Cisewska Teresa Grażyna, Ciszewska Małgorzata Zofia, Cuppa Maciej, Dąbrowska Helena Irena, Daroń Tadeusz, Drzycimska Kinga, Dudzik Monika, Dziendziela Anita, Finster Maria, Furman Paulina Teresa, Gackowski Robert, Galinska Kamila Anna, Gehrke Ewa, Glama Justyna, Gradek Krzysztof, Granowska Ewelina Maria, Grzeca Danuta, Gumienny Jerzy, Gutkowska Joanna, Guzik Hanna, Hartwich Łukaszewska Teresa Elżbieta, Huczyńska Alicja Barbara, Iwańczuk Katarzyna, Janicki Marek Mieczysław, Januszewski Henryk, Januszewski Ignacy, Jasiecka Emilia, Jaworska Dorota, Jóźwiak Joanna, Kallas Elżbieta, Kamińska Małgorzata, Kamińska Sabina Magdalena, Karaśkiewicz Agnieszka Monika, Kiełpikowska Marta, Kolanowski Marek, Koper Maria Jolanta, Kosiedowski Jan, Kośmider Izabela Aniela, Kożuch Łukasz, Krakowski Tomasz, Król Włodzimierz Wojciech, Krzyżanowska Teresa Małgorzata, Kunca Martyna, Linda Grażyna Anna, Lubińska Małgorzata Irena, Machynia Magdalena, Malach Artur, Maliński Rafał, Marosz Piotr Adam, Medeńska Beata, Meller Justyna, Mickielewicz Maciej, Miszewska Barbara Krystyna, Molin Alicja, Mroziński Rafał, Musiał Marek, Musiał Resler Magdalena, Myk Tomaszewska Zuzanna Maria, Ochała Barbara, Ormiński Stanisław, Ornowski Alojzy, Pajonkowska Anna, Pilacka Maria Helena, Pyrc Małgorzata, Płoszyńska Maria, Ratajczak Małgorzata, Resler Jakub, Romanowski Waldemar, Rzepińska Halina, Sawicka Dziuba Marta Monika, Skórczewski Robert, Sonik Maria Karolina, Sterling Beata, Stryszyk Małgorzata, Sumińska Eugenia, Swoiński Paweł Marek, Syrewicz Edyta, Szczukowska Renata Barbara, Szweda Halina, Słuszczak Katarzyna, Tomaszewska Katarzyna, Tomczak Małgorzata, Tomczak Zenona, Tumanik Jadwiga Helena, Urban Elżbieta, Warnke Urszula Barbara, Ważny Herbert, Weiner Tykwińska Katarzyna, Wijata Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółkowski Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Koronowie, Koronowo − KRS 0000142826
 2. Bank Spółdzielczy W Nakle N/notecią, Nakło Nad Notecią − KRS 0000014849
 3. Bank Spółdzielczy W Pruszczu Pomorskim, Pruszcz − KRS 0000111079
 4. Fundacja Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, Chojnice − KRS 0000261728
 5. Fungopol Sp. Z O.O., Brusy − KRS 0000757478
 6. Fungopol Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Brusy − KRS 0000760386
 7. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa − KRS 0000025952
 8. Kółko Rolnicze, Więzowno − KRS 0000000756
 9. Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, Tuchola − KRS 0000250135
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Czyczkowach, Czyczkowy − KRS 0000026841
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu Krajeńskim, Kamień Krajeński − KRS 0000071029
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Klonowie, Klonowo − KRS 0000667706
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Małej Kloni, Mała Klonia − KRS 0000034868
 14. Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, Tuchola − KRS 0000587217
 15. Pomorska Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, Gdańsk − KRS 0000523539
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa Chrobry, Nakło Nad Notecią − KRS 0000161056
 17. Spółdzielnia Producentów Agro-plon We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000356010
 18. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Becon, Wtelno − KRS 0000461822
 19. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Agro-kłos We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000213532
 20. Stowarzyszenie Kujawsko-pomorskie Centrum Rolnicze, Wtelno − KRS 0000504253
 21. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie, Bydgoszcz − KRS 0000282411
 22. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza, Bydgoszcz − KRS 0000372898
 23. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej Knieja, Śliwice − KRS 0000206443
 24. Wood Work System Sp. Z O.O., Knieja − KRS 0000508071

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Argento Pmt S.A., Wrocław − KRS 0000371006
 2. Bank Spółdzielczy W Chełmnie, Chełmno − KRS 0000141804
 3. Fundacja Dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000276353
 4. Kredyt Bank S.A., Warszawa − KRS 0000019597
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Chojnicach, Chojnice − KRS 0000115764
 6. Piastowski Bank Spółdzielczy W Janikowie, Janikowo − KRS 0000135971
 7. Powiślański Bank Spółdzielczy W Kwidzynie, Kwidzyn − KRS 0000151783
 8. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 9. Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne W Brusach, Brusy − KRS 0000094200
 10. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Prosiaczek We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000274092
 11. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Rolnik We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000132814

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.208.266,00
  Zamawiający: Gmina Śliwice, Śliwice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.208.266,00 (słownie:
  jeden milion dwieście osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć 00/100 złotych). 2. Kredyt
  przeznaczony zostanie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Spłata kredytu nastąpi
  do 2026 roku. 4. Karencja w spłacie kapitału – 2 lata 5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z
  odsetkami stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową. 6. Ewentualna kwota prowizji
  od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 7. Zamawiający
  przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia
  jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8.
  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 9. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a
  Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN]. 10. Oprocentowanie kredytu liczone wg
  zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększone o stałą marżę banku (stawka
  WIBOR 1M – stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia
  miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca
  zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 1go
  dnia następnego miesiąca). 11. Określone w
  chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownych zmianom tylko w
  przypadku zmiany stawki WIBOR 1M dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w
  okresie umownym jest stała. 12. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bieżący wskazany przez Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. 13. Spłata kapitału nastąpi w kwartalnych ratach. Rata
  kapitału będzie płacona ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału z wyjątkiem rat
  przypadających w miesiącu grudniu danego roku, które zostaną płacone do 28 grudnia. Ostatnia rata
  kredytu będzie płacona 30 listopada 2026 roku. Raty w 2019 i 2020 roku będą spłacone na koniec I
  kwartału. Wysokość rat kapitałowych przedstawia się następująco: 2019 rok – 1 rata 3.266,00 zł 2020 rok
  – 1 rata po 5.000,00 zł, 2021 rok – 4 raty po 50.000,00 zł, 2022 rok – 4 raty po 50.000,00 zł, 2023 rok – 4
  raty po 50.000,00 zł, 2024 rok – 4 raty po 50.000,00 zł, 2025 rok – 4 raty po 50.000,00 zł, 2026 rok – 4
  raty po 50.000,00 zł. 14. Planowane uruchomienie kredytu nastąpi dnia 14 lipca 2017 roku. 15. Spłata
  odsetek nastąpi w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca sierpnia 2017r. Odsetki należne naliczane
  są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia. Naliczenia odsetek dokonuje
  się w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie do 10 następnego
  miesiąca. 16. Za spłatę odsetek i kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy.
  17. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata
  następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 18. Odsetki
  od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 19. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą
  liczbę dni kalendarzowych. 20. Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Śliwice, Śliwice
  zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł
  (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). 2. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie zadań
  inwestycyjnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej do Linówka”, „Przebudowa drogi gminnej do
  Kamionki” i „Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu”. 3. Spłata kredytu nastąpi do 2027 roku. 4.
  Karencja w spłacie kapitału – 3 lata 5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami
  stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową. 6. Ewentualna kwota prowizji od
  udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 7. Zamawiający
  przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia
  jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8.
  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 9. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a
  Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN]. 10. Oprocentowanie kredytu liczone wg
  zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększone o stałą marżę banku (stawka
  WIBOR 1M – stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia
  miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca
  zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 1go
  dnia następnego miesiąca). 11. Określone w
  chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownych zmianom tylko w
  przypadku zmiany stawki WIBOR 1M dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała. 12. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bieżący wskazany
  przez Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. 13. Spłata kapitału nastąpi w kwartalnych ratach. Rata
  kapitału będzie płacona ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału z wyjątkiem rat
  przypadających w miesiącu grudniu danego roku, które zostaną płacone do 28 grudnia. Ostatnia rata
  kredytu będzie płacona 30 listopada 2026 roku. Raty w 2020 i 2027 roku będą spłacone na koniec I
  kwartału. Wysokość rat kapitałowych przedstawia się następująco: 2020 rok – 1 rata po 10.000,00 zł,
  2021 rok – 4 raty po 20.000,00 zł, 2022 rok – 4 raty po 20.000,00 zł, 2023 rok – 4 raty po 20.000,00 zł,
  2024 rok – 4 raty po 20.000,00 zł, 2025 rok – 4 raty po 20.000,00 zł, 2026 rok – 4 raty po 20.000,00 zł,
  2027 rok – 1 rata po 10.000,00 zł. 14. Planowane uruchomienie kredytu nastąpi dnia 26 czerwca 2017
  roku. 15. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca lipca 2017r. Odsetki
  należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia. Naliczenia
  odsetek dokonuje się w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie do
  10 następnego miesiąca. 16. Za spłatę odsetek i kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na
  rachunek kredytowy. 17. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od
  pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  18. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 19. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się
  rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. 20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
  SIWZ.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gostycyn w wysokości 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Gostycyn, Gostycyn
  3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Przedmiotem zamówienia
  jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gostycyn w wysokości 700
  000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -
  z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2025 r. 3.2.2. Zamawiający zastrzega sobie
  możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym
  zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 3.2.3. Kredyt zostanie postawiony do
  dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 17.10.2016 r. Zamawiający zakłada, że całość
  kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 17 października 2016r. 3.2.4. Zamawiający
  zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym
  zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego
  dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 3.2.5. Terminy spłaty kredytu w następujących ratach i
  terminach: - w dniu 31 marca 2021 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2021 r. – w
  kwocie 25 000,00 zł - w dniu 30 września 2021 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 31 grudnia
  2021 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 31 marca 2022 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 30
  czerwca 2022 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 30 września 2022 r. – w kwocie 25 000,00 zł -
  w dniu 31 grudnia 2022 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 31 marca 2023 r. – w kwocie 25
  file:///C:/Users/IGilka/AppData/Local/Temp/317934-2016.html
  2 z 3 2016-10-05 09:56
  000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2023 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 30 września 2023 r. –
  w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 31 grudnia 2023 r. – w kwocie 25 000,00 zł - w dniu 31 marca
  2024 r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2024 r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu
  30 września 2024 r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 grudnia 2024 r. – w kwocie 50
  000,00 zł - w dniu 31 marca 2025 r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2025 r. – w
  kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 września 2025 r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 grudnia
  2025 r. – w kwocie 50 000,00 zł 3.2.8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu
  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
  3.2.9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat ani prowizji niż te wymienione w
  SIWZ.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.183.640,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Śliwice, Śliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.183.640,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy
  tysiące sześćset czterdzieści 00/100 złotych). 2. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie zadań
  inwestycyjnych pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Główka Etap I i wcześniej
  zaciągniętych zobowiązań. 3. Okres kredytowania - do 2026 roku. 4. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu
  wraz z odsetkami stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową. 5. Szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 5. Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Mrocza, Mrocza
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych: - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, - Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy, - Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy. 4.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego (Zamawiający deklaruje, że min. kwota na rachunku oszczędnościowym to 200.000,00 zł.) 3) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oparte na stawce WIBID 1M wyliczanej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszona o stałą marżę banku. 4) Możliwość automatycznego lokowania, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym, jeśli przekroczą one wartość 50.000,00 zł w formie lokat terminowych wg następujących zasad: a) codziennie na lokaty 1 - dniowe (nocne), pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym, b) w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2-,3-,4- lub 5-cio dniowe, pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym. - w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2-,3-,4- lub 5-cio dniowe, pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym. 5) Oprocentowanie kredytu wyliczane jest w oparciu o stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych WIBOR 1 M. 6) Możliwość lokowania wolnych środków na okresy dłuższe niż w pkt. 3 według dyspozycji. 7) Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku. 8) Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innych banków. 9) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego. 10) Zapewnienie usługi bankowości elektronicznej: instalacja oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, przekazywanie i instalacja wersji aktualizacyjnych, oraz świadczenie serwisu oprogramowania. 11) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych. 12) Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych opłat należnych Gminie Mrocza od mieszkańców Gminy Mrocza. 13) Generowanie wyciągów bankowych. 14) Wydawanie opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego. 15) Zapewnienie jednakowych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych. 16) Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą Mrocza na wykonanie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podległych jednostek budżetowych. 17) Opłaty z tytułu obsługi bankowej należy regulować ostatniego dnia miesiąca poprzez obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 18) Gmina zastrzega sobie prawo nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji rachunków bankowych na potrzeby realizacji zadań finansowanych z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych. 19) Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Mrocza. 20) Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, wyszczególnione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy. 4.3. Informacje dodatkowe: 1) budżet Gminy Mrocza wg stanu na dzień 31-10-2015 r.: - dochody - 40.802.922,94 zł, - wydatki - 40.802.922,94 zł, 2) ilość obsługiwanych rachunków bankowych - 25 3) szacunkowa liczba przelewów w formie elektronicznej - 2.300 szt./m-c, 4) szacunkowa liczba przelewów w formie papierowej - 10 szt./m-c, 5) szacunkowa liczba wypłat gotówkowych - 400 szt./m-c, 6) szacunkowa liczba wpłat gotówkowych - 2.000 szt./m-c: - w tym z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 500 szt./m-c
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora sanitarnego tłocznego z terenu gminy Gostycyn do systemu kanalizacji Miasta i Gminy Tuchola realizowanego w dwóch etapach w wysokości 533.792,68
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Kamionka" sp. z o. o., Gostycyn
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora sanitarnego tłocznego z terenu gminy Gostycyn do systemu kanalizacji Miasta i Gminy Tuchola realizowanego w dwóch etapach w wysokości 533.792,68
  1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000-5
  3. Przewidywany termin wykorzystania kredytu:
  od 30.11.2015 r - 429.083,33
  od 15.11.2016 r.- 104.709,35
  4. Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 3 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych.
  5.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całej kwoty kredytu.
  6.Charakterystyka kredytu:
  1) kwota kredytu: 533.792,68 PLN (słownie pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 68/100 ),
  2) okres kredytowania: 15 lat licząc od dnia przekazania zamawiającemu pierwszej transzy,
  3) spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją
  24 miesięcy
  4) spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu I transzy miesięcznie bez karencji,
  5) w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 30 dnia każdego miesiąca.
  6) spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 30 dnia każdego miesiąca.
  7) Zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowić będzie poręczenie Gminy Gostycyn.
  8) Koszty obsługi kredytu stanowią:
  - oprocentowanie kredytu.
  - prowizja przygotowawcza
  7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania.
  8. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres.
  9. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron,
  zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  10. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  11. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  12. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego;
  BS Koronowo O/Gostycyn
  Nr 53 8144 0005 2003 0030 1166 0001
 7. Udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 481 753,23
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Kamionka" sp. z o. o., Gostycyn
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 481.753,23 zł
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000-5
  2.Charakterystyka kredytu:
  1. Termin wykorzystania kredytu do 31 stycznia 2016 r.
  2. Okres spłaty kredytu: jednorazowo do 31 maja 2016 r
  3. Odsetki naliczane wg. Zmiennej stopy procentowej, WIBOR 3M z dn.07.10.2015 r
  4. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ
  5. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  6. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie poręczenie Gminy Gostycyn.
  3. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego;
  BS Koronowo O/Gostycyn
  Nr 53 8144 0005 2003 0030 1166 0001
 8. PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Koronowo, Koronowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych jednostek organizacyjnych:<br>
  - Urząd Miejski w Koronowie,<br>
  - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,<br>
  - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,<br>
  - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie,<br>
  - Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie,<br>
  - Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie,<br>
  - Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie,<br>
  2. Zakres przedmiotu zamówienia polega na:<br>
  1) otwarciu 8 rachunków podstawowych i 20 rachunków pomocniczych, w tym 2 rachunków wirtualnych;<br>
  2) prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych Gminy Koronowo oraz jednostek organizacyjnych, polegającym na:<br>
  - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych w placówce Banku (oddział, filia),<br>
  - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów w systemie ELIXIR, czeków);<br>
  - przy czym od wpłat wnoszonych tytułem podatków lokalnych i wszelkich opłat wnoszonych na rzecz Gminy przez osoby fizyczne i prawne nie pobieranie żadnych prowizji i opłat. <br>
  3) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy i jednostek organizacyjnych;<br>
  4) w ramach umowy wykonawca powinien zapewnić:<br>
  a) przyjmowanie lokat jednodniowych (O/N), tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych dla rachunków budżetu Gminy Koronowo;<br>
  b) automatyczne lokowanie wolnych środków na lokaty typu O/N, z tym że kwota środków pozostających na rachunku bankowym nie powinna być mniejsza niż 100.000,00 zł, a kwota lokat jest zaokrąglana do pełnych 10.000,00 zł;<br>
  c) udostępnianie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym do wysokości 500.000,00 zł;<br>
  d) zapewnienie usługi dokonywania czynności bankowych drogą elektroniczną, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku;<br>
  e) zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych dla ok. 330 świadczeniobiorców miesięcznie w placówce (oddział, filia) zlokalizowanej na terenie miasta Koronowa;<br>
  f) Wykonawca musi posiadać w dniu składania ofert oddział lub filię oddziału na terenie miasta Koronowo;<br>
  g) Oddział (filia) banku prowadzącego rachunki bankowe Gminy Koronowo i podległych gminnych jednostek organizacyjnych powinien być otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00;<br>
  h) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych gminnych jednostek organizacyjnych musi przyjmować zlecenia , co najmniej do godz. 11.00 (polecenia przelewu w systemie ELIXIR) lub w czasie rzeczywistym;<br>
  i) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych powinien posiadać odpowiednie pomieszczenia umożliwiające wypłatę świadczeń społecznych;<br>
  j) W ramach prowadzonego rachunku MGOPS Bank dokonywał będzie wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na następujących warunkach:<br>
  - terminy wypłat ustalane będą między Bankiem a Posiadaczem rachunku MGOPS <br>
  - podstawą wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych będą listy wypłat na określony dzień, sporządzone przez MGOPS w trzech egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przeznaczone zostaną dla MGOPS a jeden egzemplarz dla Banku. Listy wypłat zawierające imię, nazwisko, numer i serię dokumentu tożsamości świadczeniobiorcy i kwotę do wypłaty, będą dostarczone do Banku na jeden dzień przed terminem wypłaty. Świadczenia nie podjęte w terminie, Bank może wypłacić do ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpiła wypłata świadczenia, na podstawie danych z listy wystawiając dowody wypłat (KW) w trzech egzemplarzach.<br>
  - z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Bank nie będzie pobierał prowizji.<br>
  k) Wykonawca zapewni wypłatę gotówki i odprowadzanie gotówki w siedzibie Zamawiającego lub w jednostce organizacyjnej.<br>
  l) Zamawiający przewiduje wypłatę gotówki w siedzibie Zamawiającego lub w jednostce organizacyjnej. Zamawiający przez wypłatę gotówki i odprowadzanie gotówki rozumie konwój. Wypłata gotówki około 25 razy w skali miesiąca w godz. 8.00 - 9.30. Odprowadzanie gotówki w siedzibie zamawiającego codziennie w dni robocze, tj. poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-15.30; wtorek godz. 16.30 -17.00; piątek godz. 13.30 -14.00.<br>
  3. W przypadku dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością.<br>
  4. Szacunkowe dane dotyczące ilości operacji bankowych przez podmioty biorące udział w zamówieniu określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - oferta. Liczba operacji bankowych określona w załączniku nr 1, podana jest w przybliżeniu, wg wiedzy Zamawiającego na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania. Rzeczywista ilość operacji i rachunków bankowych może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w wyniku zmiany zakresu zadań Gminy Koronowo i jej jednostek organizacyjnych.
  66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.11.30.00-5.
 9. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego na zadanie Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy w wysokości 221.758,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Kamień Krajeński, Kamień Krajeński
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego na zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy w wysokości 221.758,00 PLN. Udział środków publicznych w finansowaniu niniejszego zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 euro Wartością zamówienia są odsetki od kredytu. Nie ma możliwości pobrania prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i oferty wariantowej. Dodatkowe ustalenia: - dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu, - dopuszcza się przesunięć spłat kredytu przy uprzednim pisemnym informowaniu banku i uzyskaniu zgody, - nie dopuszcza się możliwości pobierania innych prowizji i opłat bankowych oraz ponoszenia innych kosztów niż wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ. - zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, - uruchomienie kwoty kredytu następuje na wniosek zamawiającego. - ostateczny termin wykorzystania kredytu ustala się na 31.12.2015r. - wykorzystanie kredytu w mniejszej wysokości skróci okres spłaty kredytu. Niewykorzystana kwota kredytu pomniejszy wysokość ostatnich rat spłaty kredytu..
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.948.428,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Śliwice, Śliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.948.428,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset
  czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych). 2. Kredyt przeznaczony zostanie na
  sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Lińsk-Rosochatka, Przebudowa
  drogi o nawierzchni asfaltowej w Brzeźnie i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Okres kredytowania - do
  2024 roku. 4. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel In blanco
  wraz z deklaracja wekslową. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 11. Zaciągnięcie kredytów komercyjnych długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza
  Zamawiający: Gmina Mrocza, Mrocza
  Przedmiot zamówienia obejmuje: zaciągnięcie kredytów komercyjnych długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza Część I: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy Część II: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu Część III: Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku. Część I - Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy. Kwota kredytu: 600.000,00 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w 3 transzach, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej na 5 dni przed terminem uruchomienia kredytu. I transza (120.000,00 zł) w terminie 21-30. 04. 2014 r., II transza (390.000,00 zł) w terminie 23-30. 06. 2014 r., III transza (90.000,00 zł) w terminie 21-31. 07. 2014 r. Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia uruchomienia I transzy kredytu - do dnia 31. 12. 2025 r. Spłata kapitału w 40 ratach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, po okresie karencji wynoszącym 24 m-ce - licząc od dnia uruchomienia I transzy kredytu. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Część II - Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu. Kwota kredytu: 280.000,00 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w 3 transzach, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej na 5 dni przed terminem uruchomienia kredytu. I transza (80.000,00 zł) w terminie 21-30. 04. 2014 r., II transza (150.000,00 zł) w terminie 23-30. 06. 2014 r., III transza (50.000,00 zł) w terminie 21-31. 07. 2014 r. Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia uruchomienia I transzy kredytu - do dnia 31. 12. 2025 r. Spłata kapitału w 40 ratach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, po okresie karencji wynoszącym 24 m-ce - licząc od dnia uruchomienia I transzy kredytu. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Część III - Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza: Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku. Kwota kredytu: 280.000,00 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w 3 transzach, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej na 5 dni przed terminem uruchomienia kredytu. I transza (100.000,00 zł) w terminie 21-30. 04. 2014 r., II transza (108.500,00 zł) w terminie 21-31. 07. 2014 r., III transza (71.500,00 zł) w terminie 21-31. 08. 2014 r. Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia uruchomienia I transzy kredytu - do dnia 31. 12. 2025 r. Spłata kapitału w 40 ratach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, po okresie karencji wynoszącym 24 m-ce - licząc od dnia uruchomienia I transzy kredytu. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca
 12. Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza - Budowa obwodnicy Miasta Mrocza
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Mrocza
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza - Budowa obwodnicy Miasta Mrocza. Kwota kredytu: 1.300.000,00 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2 transzach, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej na 5 dni przed terminem uruchomienia kredytu. I transza (1.000.000,00 zł) do 30. 01. 2014 r. II transza (300.000,00 zł) do 31. 07. 2014 r. Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia uruchomienia I transzy kredytu - do dnia 31. 12. 2025 r. Spłata kapitału w 41 ratach (jednej w dniu 30.01.2016 r. w kwocie 6.667,00 zł oraz 40 kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego), po okresie karencji wynoszącym 24 m-ce - licząc od dnia uruchomienia I transzy kredytu. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 693.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Śliwice, Śliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 693.000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
  00/100 złotych). 2. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ
 14. dzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 496 500 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Karsinie, Karsin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu w wysokości 496 500 zł, który zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/128/12 Rady Gminy w Karsinie z dnia z dnia 20 czerwca 2013 r. zostanie przeznaczony na sfinansowanie następujących projektów: a) Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego współfinansowany w ramach Środka Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - 265.500 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). b) Rozbudowa zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu współfinansowany w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 - 231.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100). 2. Sposób zaciągnięcia kredytu: a) Wykonawca przedstawi do dyspozycji Zamawiającego kwoty kredytu w następujących terminach: - 265 500,00 do 30 października 2013 r. - 231 000,00 zł do 30 października 2013 r. b) Zamawiający oczekuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków kredytowych. c) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalna przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. d) Kwoty poszczególnych transz kredytu zostaną wpłacone na wskazany rachunek bankowy w banku obsługującym budżet gminy. 3. Warunki spłaty kredytu: a) Zobowiązanie Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotówkowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej o (ewentualną) stała marżę banku. b) O wysokości stawki bazowej WIBOR 1M w kolejnych miesiącach Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadamiania Zamawiającego. c) Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu oferty cenowej należy przyjąć, że rok ma 365 dni. d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu karencji w spłacie zaciągniętego kredytu do dnia 30 września 2014 r. Karencja w spłacie kredytu dotyczyć będzie tylko kapitału. e) W okresie obsługi kredytu, spłata należnych odsetek będzie następować miesięcznie. f) Terminy spłaty kredytu: spłata nastąpi w terminie do 30 września 2022 r. Poszczególne raty winny przedstawiać się następująco: -500 zł w terminie do 30 września 2014 r. -6 000 zł w terminie do 30 września 2015 r. -20 000 zł w terminie do 30 czerwca 2016 r. -20 000 zł w terminie do 30 grudnia 2016 r. -25 000 zł w terminie do 30 czerwca 2017 r. -25 000 zł w terminie do 30 grudnia 2017 r. -40 000 zł w terminie do 30 czerwca 2018 r. -40 000 zł w terminie do 30 września 2018 r. -40 000 zł w terminie do 30 czerwca 2019 r. -40 000 zł w terminie do 30 września 2019 r. -40 000 zł w terminie do 30 czerwca 2020 r. -40 000 zł w terminie do 30 września 2020 r. -40 000 zł w terminie do 30 czerwca 2021 r. -40 000 zł w terminie do 30 września 2021 r. -40 000 zł w terminie do 30 czerwca 2022 r. -40 000 zł w terminie do 30 września 2022 r. g) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 października 2013 r. 5. Wykonawca załączy do oferty własny projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego - zał. nr 9 do oferty. 6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wyłonionemu po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania wszelkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy kredytowej. Wykonawca winien przygotować spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy kredytowej w postaci zał. nr 10 do oferty. 7. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 66.11.30.00 - 5. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..
 15. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 638.000,- złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Cekcyn, Cekcyn
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 638.000,- złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  1. Łączna kwota kredytu - 638.000,- zł,
  2. Okres kredytowania - 26 czerwca 2013 r. - 31 sierpnia 2023 r.,
  3. Spłata kapitału: w dziewięciu latach - począwszy od roku 2015 do roku 2023, w wysokości po 70.000,- zł w latach 2015 - 2022 oraz 78.000,- zł w 2023 r. (płatne w jednej racie do dnia 31 sierpnia w każdym roku).
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu,
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Pobranie kredytu - 26.06.2013 r.
  8. Prowizja - jednorazowo wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu

Inne osoby dla Czerwińska Anna (37 osób):