Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Barbara

w KRS

Barbara Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1972 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Lipno (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Branecki Andrzej, Cackowski Edward, Chyliński Stanisław, Ciarkowska Anna, Durkiewicz Grzegorz Jan, Grudowska Krystyna, Kałmin Mirosława, Kiełkowska Monika, Kowalska Małgorzata, Kozłowska Anna, Kuich Marlena, Kwiatkowska Małgorzata, Lewandowska Wioletta, Lewandowski Jacek, Macieja Józef Mirosław, Macieja Stanisław, Nierychlewski Marek Wiesław, Olędzka Joanna, Papierska Anna Gabriela, Prażniewska Halina, Rajkiewicz Angelika, Śniegocki Jan, Sochocki Piotr, Sztankowska Katarzyna, Tężycka Renata, Wojciechowska Iwona, Wojciechowska Zofia Barbara, Ziółkowski Edmund, Znaniecka Katarzyna, Zwolińska Barbara, Zwolińska Danuta, Łukowska Marzena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiśniewska Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lipnie, Lipno − KRS 0000111858
 2. Ecovast Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, Toruń − KRS 0000163775
 3. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej, Wola − KRS 0000301552
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jankowie, Jankowo − KRS 0000341334
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Maliszewie, Maliszewo − KRS 0000065793
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Mysłakówku, Mysłakówko − KRS 0000239614
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Złotopolu, Złotopole − KRS 0000063786
 8. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Lipnowskiego, Lipno − KRS 0000056441
 9. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Lipnie, Lipno − KRS 0000567781

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Lipno − KRS 0000149058
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Chrostkowie, Chrostkowo − KRS 0000181509
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa 16, Lipno − KRS 0000107595

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego
  Zamawiający: Powiat Lipnowski, Lipno
  3.1. Przedmiot Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór na okres 3 lat banku wykonującego obsługę budżetu Powiatu Lipnowskiego z jednoczesnym uruchomieniem punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego tj: Starostwie Powiatowym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B.


  I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Powiatu Lipnowskiego.
  2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Lipnowskiego, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych; otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
  3) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych objętych budżetem Powiatu Lipnowskiego wymienionych w Załączniku do umowy.
  4) Udostępnienie możliwości elektronicznej obsługi rachunków, a w szczególności:
  a) składanie zleceń płatniczych krajowych, zagranicznych, ZUS, przelewów skarbowych,
  b) dostęp do informacji bankowej o bieżącej wysokości salda, wolnych środków i obrotów na rachunkach,
  c) dostęp do informacji o kredytach i lokatach użytkownika serwisu, kursach walut,
  d) otrzymywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej /obok wyciągów bankowych papierowych.
  e) uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego
  5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  6) Dokonywanie wypłat gotówkowych.
  7) Umożliwienie płatności za pomocą wykorzystania terminala do obsługi kart płatniczych w punkcie kasowym.
  8) Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy wraz z załącznikami).
  9) Realizacja poleceń przelewu w systemie ELIKSIR.
  10) Generowanie wyciągów bankowych w każdym dniu roboczym, w którym były dokonywane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom.
  11) Automatyczne przenoszenie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat jednodniowych typu „OVERNIGHT”, weekendowe, tygodniowe.
  12) Przenoszenie na wniosek Zamawiającego wskazanych środków z rachunków na lokatę weekendową, 7- dniową, 14 - dniową lub 1- miesięczną.
  13) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych. Oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1 – miesięcznego x mnożnik (z oferty). Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Do ustalenia stopy oprocentowania stosowana będzie stawka WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca poprzedzającego zmianę.
  14) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej obowiązującej w danym roku. Średnia wysokość kredytu krótkoterminowego wynosi 3.000.000,00 zł w każdym roku. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od tego kredytu. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
  15) Możliwość udzielenia w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. W 2017 roku do kwoty 3.000.000,00 zł. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytowa. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej. Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy.
  16) Zapewnienie Zamawiającemu pracy w systemie elektronicznej obsługi rachunków dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania bez opłat i prowizji
  17) Zapewnienie niezbędnych urządzeń potrzebnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej i ich konserwacji.
  18) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bankowych jednostek.
 2. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”
  Zamawiający: Powiat Lipnowski, Lipno
  Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Inne osoby dla Czerwińska Barbara (28 osób):