Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Bożena

w KRS

Bożena Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Puławy (Lubelskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gorgol Andrzej Marek, Karaś Piotr, Konieczny Piotr Jan, Pacocha Anna, Skwarek Ryszard, Szczepaniak Wiesława, Wadas Tomasz Adam, Wdowiak Urszula, Zagraba Robert Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Jan Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrochem Sp. Z O.O., Człuchów − KRS 0000102737
 2. Conversion Group Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000793833
 3. Fundacja Aktywności Społecznej, Lublin − KRS 0000181028
 4. Jacht Klub Azoty Puławy, Puławy − KRS 0000070300
 5. Jatra Sp. Z O.O., Młynki − KRS 0000815378
 6. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, Kośmin − KRS 0000300679
 7. Lubelski Bank Spółdzielczy, Końskowola − KRS 0000137588
 8. Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000023006
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000026128
 10. Nidea Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000433971
 11. Państwowy Instytut Weterynaryjny-państwowy Instytut Badawczy, Puławy − KRS 0000118357
 12. Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. Z O.O. W Puławach, Puławy − KRS 0000206646
 13. Puławska Izba Gospodarcza W Puławach, Puławy − KRS 0000025663
 14. Solidarni Ziemi Puławskiej, Puławy − KRS 0000287679
 15. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Teraz, Góra Puławska − KRS 0000304546
 16. Stowarzyszenie Pokolenia Niezależnych, Lublin − KRS 0000273507
 17. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Prawicy Puławskiej, Puławy − KRS 0000214940
 18. Stowarzyszenie Wzgórze Botanik, Lublin − KRS 0000279633
 19. Towarzystwo Inicjatyw Własnych Inspiracje, Puławy − KRS 0000270988
 20. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000016640
 21. Zakład Usług Komunalnych W Lipsku Sp. Z O.O., Lipsko − KRS 0000792973

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrochem Puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000433141
 2. Amm Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000462613
 3. Lubelska Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Nowy Pożóg − KRS 0000292745
 4. Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka − KRS 0000047934
 5. Ludowy Klub Sportowy Cisy W Nałęczowie, Nałęczów − KRS 0000215696
 6. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O. W Puławach skrót: Opec Sp. Z O.O. W Puławach, Puławy − KRS 0000012660
 7. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Opole Lubelskie − KRS 0000638776
 8. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Lublinie Radio Lublin S.A., Lublin − KRS 0000130672
 9. Prom Sp. Z O.O., Janowiec − KRS 0000185047
 10. Puławska Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa, Puławy − KRS 0000112878
 11. Spółdzielnia Inwalidów Spin W Puławach, Puławy − KRS 0000042474
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jodełka W Puławach, Puławy − KRS 0000148981
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Powiśle W Puławach, Puławy − KRS 0000185074
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiślanka W Puławach, Puławy − KRS 0000023352
 15. Tauron Polska Energia S.A., Katowice − KRS 0000271562
 16. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000022295

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowej, wewnętrznych, chodników i parkingów na terenie miasta Puławy (w sezonie zimowym 2012/2013)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w sezonie zimowym 2012/2013 dróg gminnych, powiatowej, wewnętrznych, chodników i parkingów na terenie miasta Puławy z użyciem własnych materiałów i sprzętu, tj.:
  Część I
  - odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej jezdni ulic.
  Część II
  - odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej chodników, ciągów pieszych, parkingów i placów, w tym również:
  - doczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych:
  - pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
  - wywóz śniegu z miejsc każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego.

  Ponadto do zadań wykonawcy należy stałe patrolowanie terenów objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii oraz utrzymywanie stałego dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym, stała obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW pod kątem podejmowanych działań.
 2. świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Puławy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bieżącego letniego i zimowego utrzymania perników, zatok i wiat przystankowych oraz remontów wiat przystankowych i śmietniczek przystankowych. usytuowanych na terenie Gminy Miasto Puławy.
  Do bieżącego utrzymania zalicza się letnie i zimowe utrzymanie infrastruktury przystankowej:
  3.1. Letnie utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej poprzez usuwanie śmieci, piachu i innych nieczystości z ławek przystankowych, perników przystankowych i zatok autobusowych. Oczyszczanie wiat przystankowych z ogłoszeń, reklam niezwiązanych z komunikacją zbiorową.
  3.2. Zimowe utrzymanie przystanków poprzez:
  a) odśnieżanie peroników i zatok autobusowych oraz posypywanie piachem peroników przystankowych,
  b) usuwanie (odkuwanie) warstw zbitego śniegu lub lodu w celu uzyskania czystej nawierzchni,
  3.3. Opróżnianie ze śmieci i utrzymanie śmietniczek, tj.:
  a) wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek znajdujących się na przystankach oraz oczyszczanie z nieczystości stałych miejsc znajdujących się w najbliższym otoczeniu śmietniczki i wiaty przystankowej,
  b) utrzymanie śmietniczek w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym tj. oczyszczenia ich i malowanie farbą podkładową i olejną (kolor żółty i czarny).
  c) mycie i dezynfekcja śmietniczek.
  3.4. Utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym wiat przystankowych.
  a) mycie wiat przystankowych,
  b) bieżące usuwanie ogłoszeń reklam z szyb wiat przystankowych,
  c) mycie ławek w wiatach przystankowych,
  d) demontaż i montaż wiat przystankowych i śmietniczek.
  Szczegółowy opis czynności zawarto w załącznikach do umowy od nr 1 do nr 4, z którymi Wykonawca powinien się zapoznać.
 3. Wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji Województwa kujawsko-pomorskiego..
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
  1.Przedmiotem zamówienia jest: wyposażenie w stosowne pojemniki i wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kod CPV: 90511000-2
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - w stosunku do części oznaczonych numerami porządkowymi (ilość części: 82)
 4. Opróżnianie i utrzymanie śmietniczek ulicznych na terenie miasta Puławy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Puławy
  I. Opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym śmietniczek ulicznych rozmieszczonych w drogach gminnych i powiatowych oraz terenach komunalnych na terenie miasta Puławy poprzez prowadzenie prac zgodnie z projektem umowy.
  II. Malowanie wskazanych przez Zleceniodawcę śmietniczek ulicznych blaszanych (koszy z daszkami oraz słupków) poprzez oczyszczenie z rdzy, umycie, odtłuszczenie, dwukrotne pomalowanie farbą podkładową i dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
  III. Zbieranie i wywóz zwłok zwierzęcych z terenu miasta Puławy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

Inne osoby dla Czerwińska (350 osób):