Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Grażyna Józefa

w KRS

Grażyna Józefa Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Drugie imię:Józefa
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Niedrzwica Duża (Lubelskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brygoła Magdalena, Dziewulski Jarosław Marceli, Kempisty Żebrowska Joanna, Sulowski Arkadiusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łobejko Grażyna Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amos Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000572857
 2. Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Bychawa − KRS 0000138262
 3. Crimat Sp. Z O.O., Tomaszowice-kolonia − KRS 0000598530
 4. Edusense S.A., Lublin − KRS 0000794442
 5. Ekotraw, Struża-kolonia − KRS 0000009603
 6. Gminny Klub Sportowy Orion, Niedrzwica Duża − KRS 0000235334
 7. Grupa Tipmedia Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000583772
 8. Gwarek Polska Sp. Z O.O., Racibórz − KRS 0000405450
 9. Horyzont Partner Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000490180
 10. M7 Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000409583
 11. Metalchem Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Annopol − KRS 0000061298
 12. Muv Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000638063
 13. Nutritech Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000578105
 14. Pol-mot Holding S.A., Warszawa − KRS 0000016274
 15. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa − KRS 0000140203
 16. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział W Lublinie, Lublin − KRS 0000406472
 17. Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. Z O.O., Niedrzwica Duża − KRS 0000341612
 18. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O. W Józefowie Nad Wisłą, Józefów Nad Wisłą − KRS 0000532037
 19. Skakanka Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000594612
 20. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Im. Zygmunta Chmielewskiego, Lublin − KRS 0000089688
 21. Stowarzyszenie Horyzont Wspierania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-kredytowej Im.zygmunta Chmielewskiego W Lublinie, Lublin − KRS 0000023869
 22. Woodinspector Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000565665

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Atoro Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000358826
 2. Biomed Consulting Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000360592
 3. Biomed-lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., Lublin − KRS 0000373032
 4. Bonioni Polska Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000157644
 5. Centrum Handlowe Wschód S.A., Warszawa − KRS 0000016065
 6. D.u.for-met Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000140127
 7. Dalkia Kraśnik Sp. Z O.O., Kraśnik − KRS 0000058633
 8. Dokamo Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000366189
 9. Ekto Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000062554
 10. Euro Capital S.A., Warszawa − KRS 0000052675
 11. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A., Tarnowskie Góry − KRS 0000027096
 12. Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. Z O.O., Dominów − KRS 0000386158
 13. Herbost Sp. Z O.O., Kębłów − KRS 0000268374
 14. Hydrat Trzuskawica Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000038172
 15. Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A., Lublin − KRS 0000035285
 16. Lubelskie Dworce S.A., Lublin − KRS 0000306605
 17. Mera - Pnefal S.A., Warszawa − KRS 0000033962
 18. Miejski Klub Sportowy Start S.A., Lublin − KRS 0000395653
 19. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000013941
 20. Międzyosiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Msm W Lublinie, Lublin − KRS 0000001292
 21. P.p. Fs-holding Korporacja Finansowo-przemysłowa W Lublinie, Lublin − KRS 0000039205
 22. Pge Energia S.A., Lublin − KRS 0000267235
 23. Pge Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., Zamość − KRS 0000041427
 24. Polskie Zioła Sp. Z O.O., Kębłów − KRS 0000334008
 25. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Lubartowie Sp. Z O.O. skrót: Pec Spółka Z O.o., Lubartów − KRS 0000021825
 26. Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej Revita Sp. Z O.O., Muszyna − KRS 0000028059
 27. Sofiabolt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000285771
 28. Uzdrowisko Ustka Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000064190
 29. Verva Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000017984
 30. Zakład Obsługi Energetyki Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000194316
 31. Zakłady Sieci Rybackich S.A., Korsze − KRS 0000036687

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wykonanie budowy sieci wodociągowej w dwóch odcinkach: o długości ok. 115 mb (na działkach o nr. ewid.: 1989,1990/15,1990/24,1990/9,1990/4 położonych w Niedrzwicy Dużej) i długości ok. 100 mb (na działkach o nr ewid.:1966/1,1972/8,1972/4,2315 położonych w Niedrzwicy Dużej).
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy sieci wodociągowej w dwóch odcinkach: o długości ok. 115 mb (na działkach o nr. ewid.: 1989,1990/15,1990/24,1990/9,1990/4 położonych w Niedrzwicy Dużej) i długości ok. 100 mb (na działkach o nr ewid.:1966/1,1972/8,1972/4,2315 położonych w Niedrzwicy Dużej).

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - wytyczenie trasy przebiegu sieci przez geodetę,
  - zakupu materiałów zgodnych z projektem,
  - wykonanie robót budowlanych (wykop, przygotowanie wykopu do ułożenia rur, ułożenie rur wodociągowych lub wykonanie przewiertu, montaż uzbrojenia sieci – zasuwy, hydranty, sprawdzenie połączeń, wykonanie próby szczelności sieci, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, itp.),
  - prowadzenie dziennika budowy oraz nadzoru przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
  - wystawienie protokołu odbioru zakończonych prac.
 2. Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2017 roku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o., Niedrzwica Duża
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do 3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton) kruszywa drogowego (dolomitowego) w 2017 roku, tj.:
  - klińca o frakcji 4-31,5 w ilości: do 3 500 ton (słownie: trzy tysiące pięćset ton)
  - tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości: do 200 ton (słownie: dwieście ton)
 3. 1.Przedmiotem Umowy jest określenie warunków realizacji zadań w okresie obowiązywania Umowy, w zakresie: 1)bieżących napraw dróg gminnych gruntowych oraz utwardzonych kruszywem dolomitowym, 2)bieżących napraw dróg gminnych asfaltowych, 3)zimowego utrzymania dróg gminnych i placów, 4)koszenia terenów zieleni, 5) prac ciągnikiem rolniczym i koparko-ładowarką.
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  1. W ramach zadania pn. bieżąca naprawa dróg gminnych gruntowych, utwardzonych kruszywem dolomitowym oraz asfaltowych Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) bieżącej naprawy dróg gminnych. Bieżąca naprawa polega w szczególności na:
  - dostarczeniu kruszywa,
  - wykonaniu usługi równania drogi,
  - wynajęciu równiarki i wskazania operatorowi równiarki drogi wymagającej naprawy, po wykonaniu usługi Wykonawca będzie zobowiązany zweryfikować jej wykonanie,
  - rozsypaniu kruszywa na drogę i jego wyrównanie/uzupełnienie ubytków,
  - oczyszczaniu ubytków, osuszaniu, ewentualne wycięciu zniszczonej powierzchni drogi piła spalinową a następnie nałożeniu masy asfaltowej (tzw. asfalt na zimno), zagęszczeniu mechaniczne masy asfaltowej w terminie wspólnie ustalonym,
  2) każdorazowej weryfikacji zgłoszeń o konieczności dokonania napraw dróg otrzymanych od sołtysów, mieszkańców, pracowników Gminy Niedrzwica Duża poprzez dokonanie wizji lokalnej,
  3) dokonywania co najmniej raz w miesiącu wizji lokalnej stanu dróg gminnych.
  4) wystawienia dokumentu potwierdzającego realizację zadania.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn oraz faktyczną ilość zużytego materiału (kruszywa lub asfaltu).
  Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
  2. W ramach zadania pn. odśnieżanie dróg gminnych i placów, Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) realizacji usługi odśnieżania na podstawie zgłoszenia upoważnionego pracownika Gminy w terminie 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
  2) wykonania usługi przy wykorzystaniu koparko-ładowarki JCB 3CX z pługiem śnieżnym oraz ciągnika rolniczego z pługiem śnieżnym/zgarniaczem,
  3) wystawienia dokumentu potwierdzającego realizację zadania.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania.
  3. W ramach zadania pn. usuwanie gołoledzi Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) realizacji usługi na podstawie zgłoszenia upoważnionego pracownika Gminy w terminie 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
  2) składowania materiału do posypywania dróg (piach/sól) – koszt zakupu materiału do posypywania dróg ponosi Zamawiający,
  3) wykonania usługi przy wykorzystaniu ciągnika rolniczego z solarko – piaskarką,
  4) wystawienie dokumentu potwierdzającego realizację Zlecenia.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania, faktyczną ilość ton zmieszania zużytych materiałów (piach + sól), załadowanie tym materiałem solarko-piaskarki oraz składowanie.
  Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
  4. W ramach zadania pn. koszenie terenów zieleni Wykonawca jest zobowiązany do :
  1) systematycznego koszenia zieleni,
  2) każdorazowej weryfikacji zgłoszeń o konieczności koszenia wskazanych terenów zieleni otrzymanych od sołtysów, mieszkańców, pracowników Gminy Niedrzwica Duża poprzez dokonanie wizji lokalnej oraz w razie potrzeby wykonanie usługi koszenia,
  3) dokonywania co najmniej raz na dwa tygodnie wizji lokalnej stanu poboczy oraz w razie potrzeby wykonanie usługi koszenia,
  4) wykonania usługi przy wykorzystaniu ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową,
  5) wystawienia dokumentu potwierdzającego realizację Zlecenia.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania.
  Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
  5. W ramach zadania pn. prace ciągnikiem rolniczym i koparko-ładowarką Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy wykorzystaniu ciągnika rolniczego i koparko-ładowarki (np. transport, wykopy) na zlecenie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, w terminie wspólnie ustalonym. Po zakończeniu usługi Wykonawca wystawi dokument potwierdzający realizację zadania. Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania. Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
 4. dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o., Niedrzwica Duża
  Przedmiotem
  zamówienia jest sukcesywna dostawa do 3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton)
  kruszywa drogowego (dolomitowego), tj.:
  -
  klińca o frakcji 4
  -31,5 w ilości: do 3 500 ton
  (słownie: trzy tysiące pięćset ton)
  -tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości: do 200 ton (słownie:
  dwieście ton) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.UWAGA dot. ilości zamawianego
  kruszywa
  -Zamawiający informuje, że: a)zastrzega możliwość niezamówienia całej ilość
  przedmiotu dostawy tj. 3 700 ton kruszywa drogowego (dolomitowego). b)dostawy będą się
  odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
  faktycznie dostarczoną ilość kruszywa), na każdorazowe
  zgłoszenie przez zamawiającego
  telefonicznie, faxem lub emailem. c)zastrzega możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na
  tłuczeń (w granicach do 3 500 ton) i wymiany dowolnej ilości tłucznia na kliniec (w
  granicach do 200 ton), to znaczy, że np.: Zamawiają
  cy może zgłosić potrzebę dostawy do 3
  700 ton tylko tłucznia lub np. do 1 000 ton klińca i do 2 700 ton tłucznia albo Zamawiający
  może zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko klińca lub np. do 1 000 ton tłucznia i do 2
  700 ton klińca. Rozliczenie pomię
  dzy stronami dostawy nastąpi w oparciu o ceny
  jednostkowe za jedną tonę tłucznia i klińca i faktyczną ilość dostarczonego klińca lub
  tłucznia. 2.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zgłoszony zakres dostaw w terminie nie
  dłuższym niż 3 dni od przekazania
  zapotrzebowania na miejsce składowe lub wskazaną
  drogę. 3.Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek i wszystkie
  koszty z tym związane. 4.Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane
  do mieszanek bitumicznych i
  powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
  lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. klasa
  -
  I, gatunek: 1, o frakcjach
  wyżej określonych. Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną
  nie zostały poddane żadnej
  innej obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na
  działanie czynników atmosferycznych. 5.Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na
  podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po dostarczeniu
  ok. 200 ton kruszywa (słownie;
  dwieście ton). 6.W przypadku wystąpienia niekorzystnych
  warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, Zamawiający ma prawo do
  zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania.
  7.Ilość dziennego zapotrzebowania wyniesie nie w
  ięcej niż 110 ton. 8.Dostawa kruszywa
  odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
  9.Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony
  prawami osób trzecich, oraz że nie jest prze
  dmiotem żadnego postępowania ani
  zabezpieczenia. 10.Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym
  Wykonawcy i na jego koszt. 11.Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości
  dostarczonego kruszywa w szczególności pod względem: jako
  ści, ilości i zanieczyszczenia.
  W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w
  szczególności: odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i
  kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa na spełniające standardy
  w terminie 48 godzin od
  dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy. 12.Wykonawca jest
  zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa drogowego
  na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Po
  twierdzenie dokonane
  przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa
  drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana
  oraz czytelny podpis. 13.Do każdej partii dostawy kruszywa Wykonawca
  zobowiązany jest
  dołączyć aprobatę techniczną (CE), deklarację zgodności z PN, dokument wskazujący
  kopalnię, z której pochodzi kruszywo. Parametry techniczne: kruszywo powinno spełniać
  wymagania normy PN
  -
  EN 13242