Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Grażyna Józefa

w KRS

Grażyna Józefa Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Drugie imię:Józefa
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Niedrzwica Duża (Lubelskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brygoła Magdalena, Dziewulski Jarosław Marceli, Kempisty Żebrowska Joanna, Sulowski Arkadiusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łobejko Grażyna Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Breshke Design Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000594724
 2. Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Bychawa − KRS 0000138262
 3. Ekotraw Sp. Z O.O., Struża-kolonia − KRS 0000009603
 4. Gminny Klub Sportowy Orion, Niedrzwica Duża − KRS 0000235334
 5. Horyzont Partner Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000490180
 6. M7 Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000409583
 7. Metalchem Sp. Z O.O., Annopol − KRS 0000061298
 8. Muv Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000638063
 9. Pol-mot Holding S.A., Warszawa − KRS 0000016274
 10. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa − KRS 0000140203
 11. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział W Lublinie, Lublin − KRS 0000406472
 12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. Z O.O., Jakubowice Murowane − KRS 0000825861
 13. Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. Z O.O., Niedrzwica Duża − KRS 0000341612
 14. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O. W Józefowie Nad Wisłą, Józefów Nad Wisłą − KRS 0000532037
 15. Skakanka Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000594612
 16. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Im. Zygmunta Chmielewskiego, Lublin − KRS 0000089688
 17. Stowarzyszenie Horyzont Wspierania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-kredytowej Im.zygmunta Chmielewskiego W Lublinie, Lublin − KRS 0000023869
 18. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża Nasza Niedrzwica, Niedrzwica Duża − KRS 0000554983
 19. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych W Bełżycach - Sp. Z O.O., Bełżyce − KRS 0000373357

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Amos Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000572857
 2. Atoro Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000358826
 3. Biomed Consulting Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000360592
 4. Biomed-lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., Lublin − KRS 0000373032
 5. Bonioni Polska Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000157644
 6. Centrum Handlowe Wschód S.A., Warszawa − KRS 0000016065
 7. Clean Concept Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000563860
 8. Crimat Sp. Z O.O., Tomaszowice-kolonia − KRS 0000598530
 9. D.u.for-met Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000140127
 10. Dalkia Kraśnik Sp. Z O.O., Kraśnik − KRS 0000058633
 11. Dokamo Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000366189
 12. Edusense S.A., Lublin − KRS 0000794442
 13. Ekto Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000062554
 14. Euro Capital S.A., Warszawa − KRS 0000052675
 15. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A., Tarnowskie Góry − KRS 0000027096
 16. Froebel.pl Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000518560
 17. Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. Z O.O., Dominów − KRS 0000386158
 18. Grupa Tipmedia Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000583772
 19. Herbost Sp. Z O.O., Piaski Wielkie − KRS 0000268374
 20. Hydrat Trzuskawica Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000038172
 21. Infinum 3d Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000567137
 22. Intelidesk Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000563984
 23. Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A., Lublin − KRS 0000035285
 24. Lubelskie Dworce S.A., Lublin − KRS 0000306605
 25. Mera - Pnefal S.A., Warszawa − KRS 0000033962
 26. Miejski Klub Sportowy Start S.A., Lublin − KRS 0000395653
 27. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000013941
 28. Międzyosiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Msm W Lublinie, Lublin − KRS 0000001292
 29. Nexbio Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000575376
 30. Nutritech Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000578105
 31. P.p. Fs-holding Korporacja Finansowo-przemysłowa W Lublinie, Lublin − KRS 0000039205
 32. Pge Energia S.A., Lublin − KRS 0000267235
 33. Pge Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., Zamość − KRS 0000041427
 34. Polskie Zioła Sp. Z O.O., Piaski Wielkie − KRS 0000334008
 35. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Lubartowie Sp. Z O.O. skrót: Pec Spółka Z O.o., Lubartów − KRS 0000021825
 36. Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej Revita Sp. Z O.O., Muszyna − KRS 0000028059
 37. Sofiabolt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000285771
 38. Trisamya Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000583906
 39. Uzdrowisko Ustka Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000064190
 40. Verva Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000017984
 41. Woodinspector Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000565665
 42. Zakład Obsługi Energetyki Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000194316
 43. Zakłady Sieci Rybackich S.A., Korsze − KRS 0000036687

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wykonanie budowy sieci wodociągowej w dwóch odcinkach: o długości ok. 115 mb (na działkach o nr. ewid.: 1989,1990/15,1990/24,1990/9,1990/4 położonych w Niedrzwicy Dużej) i długości ok. 100 mb (na działkach o nr ewid.:1966/1,1972/8,1972/4,2315 położonych w Niedrzwicy Dużej).
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy sieci wodociągowej w dwóch odcinkach: o długości ok. 115 mb (na działkach o nr. ewid.: 1989,1990/15,1990/24,1990/9,1990/4 położonych w Niedrzwicy Dużej) i długości ok. 100 mb (na działkach o nr ewid.:1966/1,1972/8,1972/4,2315 położonych w Niedrzwicy Dużej).

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - wytyczenie trasy przebiegu sieci przez geodetę,
  - zakupu materiałów zgodnych z projektem,
  - wykonanie robót budowlanych (wykop, przygotowanie wykopu do ułożenia rur, ułożenie rur wodociągowych lub wykonanie przewiertu, montaż uzbrojenia sieci – zasuwy, hydranty, sprawdzenie połączeń, wykonanie próby szczelności sieci, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, itp.),
  - prowadzenie dziennika budowy oraz nadzoru przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
  - wystawienie protokołu odbioru zakończonych prac.
 2. Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2017 roku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o., Niedrzwica Duża
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do 3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton) kruszywa drogowego (dolomitowego) w 2017 roku, tj.:
  - klińca o frakcji 4-31,5 w ilości: do 3 500 ton (słownie: trzy tysiące pięćset ton)
  - tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości: do 200 ton (słownie: dwieście ton)
 3. 1.Przedmiotem Umowy jest określenie warunków realizacji zadań w okresie obowiązywania Umowy, w zakresie: 1)bieżących napraw dróg gminnych gruntowych oraz utwardzonych kruszywem dolomitowym, 2)bieżących napraw dróg gminnych asfaltowych, 3)zimowego utrzymania dróg gminnych i placów, 4)koszenia terenów zieleni, 5) prac ciągnikiem rolniczym i koparko-ładowarką.
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  1. W ramach zadania pn. bieżąca naprawa dróg gminnych gruntowych, utwardzonych kruszywem dolomitowym oraz asfaltowych Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) bieżącej naprawy dróg gminnych. Bieżąca naprawa polega w szczególności na:
  - dostarczeniu kruszywa,
  - wykonaniu usługi równania drogi,
  - wynajęciu równiarki i wskazania operatorowi równiarki drogi wymagającej naprawy, po wykonaniu usługi Wykonawca będzie zobowiązany zweryfikować jej wykonanie,
  - rozsypaniu kruszywa na drogę i jego wyrównanie/uzupełnienie ubytków,
  - oczyszczaniu ubytków, osuszaniu, ewentualne wycięciu zniszczonej powierzchni drogi piła spalinową a następnie nałożeniu masy asfaltowej (tzw. asfalt na zimno), zagęszczeniu mechaniczne masy asfaltowej w terminie wspólnie ustalonym,
  2) każdorazowej weryfikacji zgłoszeń o konieczności dokonania napraw dróg otrzymanych od sołtysów, mieszkańców, pracowników Gminy Niedrzwica Duża poprzez dokonanie wizji lokalnej,
  3) dokonywania co najmniej raz w miesiącu wizji lokalnej stanu dróg gminnych.
  4) wystawienia dokumentu potwierdzającego realizację zadania.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn oraz faktyczną ilość zużytego materiału (kruszywa lub asfaltu).
  Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
  2. W ramach zadania pn. odśnieżanie dróg gminnych i placów, Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) realizacji usługi odśnieżania na podstawie zgłoszenia upoważnionego pracownika Gminy w terminie 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
  2) wykonania usługi przy wykorzystaniu koparko-ładowarki JCB 3CX z pługiem śnieżnym oraz ciągnika rolniczego z pługiem śnieżnym/zgarniaczem,
  3) wystawienia dokumentu potwierdzającego realizację zadania.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania.
  3. W ramach zadania pn. usuwanie gołoledzi Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) realizacji usługi na podstawie zgłoszenia upoważnionego pracownika Gminy w terminie 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
  2) składowania materiału do posypywania dróg (piach/sól) – koszt zakupu materiału do posypywania dróg ponosi Zamawiający,
  3) wykonania usługi przy wykorzystaniu ciągnika rolniczego z solarko – piaskarką,
  4) wystawienie dokumentu potwierdzającego realizację Zlecenia.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania, faktyczną ilość ton zmieszania zużytych materiałów (piach + sól), załadowanie tym materiałem solarko-piaskarki oraz składowanie.
  Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
  4. W ramach zadania pn. koszenie terenów zieleni Wykonawca jest zobowiązany do :
  1) systematycznego koszenia zieleni,
  2) każdorazowej weryfikacji zgłoszeń o konieczności koszenia wskazanych terenów zieleni otrzymanych od sołtysów, mieszkańców, pracowników Gminy Niedrzwica Duża poprzez dokonanie wizji lokalnej oraz w razie potrzeby wykonanie usługi koszenia,
  3) dokonywania co najmniej raz na dwa tygodnie wizji lokalnej stanu poboczy oraz w razie potrzeby wykonanie usługi koszenia,
  4) wykonania usługi przy wykorzystaniu ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową,
  5) wystawienia dokumentu potwierdzającego realizację Zlecenia.
  Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania.
  Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
  5. W ramach zadania pn. prace ciągnikiem rolniczym i koparko-ładowarką Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy wykorzystaniu ciągnika rolniczego i koparko-ładowarki (np. transport, wykopy) na zlecenie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, w terminie wspólnie ustalonym. Po zakończeniu usługi Wykonawca wystawi dokument potwierdzający realizację zadania. Dokument powinien określać faktyczną ilość godzin pracy maszyn niezbędnych do wykonania zadania. Zamawiający dokona oceny czy zakres wykonanych prac odpowiada nakładowi czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału.
 4. dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o., Niedrzwica Duża
  Przedmiotem
  zamówienia jest sukcesywna dostawa do 3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton)
  kruszywa drogowego (dolomitowego), tj.:
  -
  klińca o frakcji 4
  -31,5 w ilości: do 3 500 ton
  (słownie: trzy tysiące pięćset ton)
  -tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości: do 200 ton (słownie:
  dwieście ton) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.UWAGA dot. ilości zamawianego
  kruszywa
  -Zamawiający informuje, że: a)zastrzega możliwość niezamówienia całej ilość
  przedmiotu dostawy tj. 3 700 ton kruszywa drogowego (dolomitowego). b)dostawy będą się
  odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
  faktycznie dostarczoną ilość kruszywa), na każdorazowe
  zgłoszenie przez zamawiającego
  telefonicznie, faxem lub emailem. c)zastrzega możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na
  tłuczeń (w granicach do 3 500 ton) i wymiany dowolnej ilości tłucznia na kliniec (w
  granicach do 200 ton), to znaczy, że np.: Zamawiają
  cy może zgłosić potrzebę dostawy do 3
  700 ton tylko tłucznia lub np. do 1 000 ton klińca i do 2 700 ton tłucznia albo Zamawiający
  może zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko klińca lub np. do 1 000 ton tłucznia i do 2
  700 ton klińca. Rozliczenie pomię
  dzy stronami dostawy nastąpi w oparciu o ceny
  jednostkowe za jedną tonę tłucznia i klińca i faktyczną ilość dostarczonego klińca lub
  tłucznia. 2.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zgłoszony zakres dostaw w terminie nie
  dłuższym niż 3 dni od przekazania
  zapotrzebowania na miejsce składowe lub wskazaną
  drogę. 3.Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek i wszystkie
  koszty z tym związane. 4.Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane
  do mieszanek bitumicznych i
  powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
  lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. klasa
  -
  I, gatunek: 1, o frakcjach
  wyżej określonych. Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną
  nie zostały poddane żadnej
  innej obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na
  działanie czynników atmosferycznych. 5.Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na
  podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po dostarczeniu
  ok. 200 ton kruszywa (słownie;
  dwieście ton). 6.W przypadku wystąpienia niekorzystnych
  warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, Zamawiający ma prawo do
  zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania.
  7.Ilość dziennego zapotrzebowania wyniesie nie w
  ięcej niż 110 ton. 8.Dostawa kruszywa
  odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
  9.Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony
  prawami osób trzecich, oraz że nie jest prze
  dmiotem żadnego postępowania ani
  zabezpieczenia. 10.Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym
  Wykonawcy i na jego koszt. 11.Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości
  dostarczonego kruszywa w szczególności pod względem: jako
  ści, ilości i zanieczyszczenia.
  W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w
  szczególności: odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i
  kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa na spełniające standardy
  w terminie 48 godzin od
  dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy. 12.Wykonawca jest
  zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa drogowego
  na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Po
  twierdzenie dokonane
  przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa
  drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana
  oraz czytelny podpis. 13.Do każdej partii dostawy kruszywa Wykonawca
  zobowiązany jest
  dołączyć aprobatę techniczną (CE), deklarację zgodności z PN, dokument wskazujący
  kopalnię, z której pochodzi kruszywo. Parametry techniczne: kruszywo powinno spełniać
  wymagania normy PN
  -
  EN 13242