Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Grażyna Teresa

w KRS

Grażyna Teresa Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwiński Zbigniew Michał
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kursa Bożena, Pająk Andrzej Stanisław, Pondo Alicja Urszula, Rybczyńska Izabella Elżbieta, Szewczyk Barbara Kazimiera, Szymkowska Małgorzata Władysława, Zatorski Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Obsługi Poland Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Piaseczno − KRS 0000748586
 2. Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia, Warszawa − KRS 0000374467
 3. Norgpol Czerwiński Sp. J., Warszawa − KRS 0000022777

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Betlehem Dom Chleba, Zabrze − KRS 0000061302

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. ZPM/02/2016 - Dostawa pieca tyglowego wraz z montażem i uruchomieniem
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
  1. Przedmiotem zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego przechylnego pieca tyglowego opalanego gazem ziemnym do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, - Zakład Produkcji Małotonażowej w Legnicy, ul. Złotoryjska 194 (teren Huty Miedzi Legnica), zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
  CPV: 42341000-8 - piece przemysłowe
  2. Określenie przedmiotu zamówienia:
  2.1. Dostawa przechylnego pieca tyglowego opalanego gazem ziemnym o podstawowych parametrach technicznych:
  a) Pojemność tygla: około 200 litrów + /- 10%,
  b) Rodzaj tygla: grafitowy,
  c) Maksymalna temperatura: 1200 °C,
  d) Ogrzewanie pieca: palnik opalany gazem ziemnym o moc min. 390 kW,
  e) Konstrukcja pieca: rama pieca i płaszcz ze stali konstrukcyjnej z elementami stali żaroodpornej,
  f) Izolacja płaszcza i dna: cegły lub beton żaroodporny z matą z włókna ceramicznego
  g) Przechylanie pieca: maksymalny kąt nachylenia 100° przy pomocy siłowników hydraulicznych z agregatem.
  h) Odprowadzenie spalin: za pomocą kanału, umieszczonego pod pokrywą pieca,
  i) Pokrywa pieca podnoszona do góry i obracana w bok, wykonana z betonu żaroodpornego z kołnierzem żeliwnym,
  j) Wolno stojąca tablica rozdzielcza przeznaczona do montażu na ścianie,
  k) Pomiar temperatury w kąpieli w tyglu,
  l) Regulator typu PID zapewniający dokładną regulację wprowadzonej przez obsługę temperatury w komorze grzejnej,
  m) Podwójne termoogniwo typu S w komorze pieca, jedno regulacyjne, drugie dla jednostki limitującej.

  2.2. Wykonawca realizując dostawę przechylnego pieca tyglowego zapewni: dostawę pieca własnym transportem, montaż pieca oraz jego uruchomienie.
  Dostawa kompletnego pieca do obiektu Zamawiającego odbędzie się w dni robocze t.j. pn- pt w godzinach od 600 do 1400. Dokładny termin dostawy będzie uzgodniony pomiędzy stronami umowy telefonicznie i potwierdzony faksem lub mailem z wyprzedzeniem, co najmniej czterech dni roboczych przed datą dostarczenia kompletnego pieca
  Wyładunek pieca w obiekcie Zamawiającego zostanie zrealizowany przy użyciu sprzętu (wózka widłowego) i operatora Zamawiającego.
  Montaż i uruchomienie kompletnego pieca tyglowego odbędzie się w wyznaczonym miejscu na hali produkcyjnej Zamawiającego.
  Zamawiający zapewni w miejscu uruchomienia pieca w przyłącza gazu ziemnego i energii elektrycznej.
  Wykonawca, przy przekazaniu pieca, przeprowadzi nieodpłatne i potwierdzone protokołem szkolenie praktycznej obsługi, dla pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego.
  Ryzyko i ubezpieczenie do czasu przekazania pieca leży po stronie Wykonawcy.
  Przekazanie kompletnego pieca wraz z dokumentami, potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w dniu jego dostawy i uruchomienia. Protokół sporządzi Wykonawca. Warunkiem podpisania protokołu odbioru pieca, jest wcześniejsze zatwierdzenie protokołu realizacji przez Wykonawcę szkolenia pracowników obsługi Zamawiającego.
  2.3. Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem pieca przekaże następujące dokumenty:
  -certyfikat CE (zgodny z Dyrektywą Maszynową);
  -deklarację zgodności z normami UE;
  -instrukcję obsługi w języku polskim, dokumentację techniczno-ruchową (DTR),
  -zatwierdzony dokument gwarancyjny zgodny z SIWZ i Ofertą (gwarancja na minimum 24 miesiące na kompletny piec tyglowy);
  -Deklarację Zgodności dostawcy, potwierdzającą, że urządzenie jest zgodne z postanowieniami Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (wprowadzające dyrektywę 98/37/WE) i wszystkich innych dyrektyw, których wymagania odnoszę się do tego urządzenia oraz ze stosownymi normami zharmonizowanymi;
  -Protokół realizacji szkolenia obsługi, dla pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
  2.4. Wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy na dostarczony kompletny piec, licząc od dnia protokolarnego przekazania urządzenia do eksploatacji.
  2.5. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny kompletnego pieca, którego maksymalny czas przybycia od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii do chwili rozpoczęcia działań związanych z usuwaniem awarii na terenie Zamawiającego ustala się na:
  -w przypadku awarii wyłączającej piec z eksploatacji w dniu jej pisemnego zgłoszenia w ciągu maksymalnie 24 godzin (czas reakcji);
  -w przypadku awarii nie wyłączającej pieca z eksploatacji w ciągu 48 godzin (czas reakcji).
  2.6. Wykonawca zapewni dostępność serwisu pogwarancyjnego kompletnego pieca, którego maksymalny czas przybycia od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii do chwili rozpoczęcia działań związanych z usuwaniem awarii na terenie Zamawiającego ustala się na:
  -w przypadku awarii wyłączającej piec z eksploatacji w dniu jej pisemnego zgłoszenia w ciągu maksymalnie 24 godzin (czas reakcji);
  -w przypadku awarii nie wyłączającej pieca z eksploatacji w ciągu 48 godzin (czas reakcji).

  V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w ciągu maksymalnie 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
 2. Dostawa wyposażenia do pracowni obróbki Cieplno-Chemicznej oraz pracowni Nowoczesnych Technologii Wytwarzania CAD/CAM do Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sal Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, obejmująca dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 - Pracownia Obróbki Cieplno-Chemicznej: a) stolik uczniowski - 4 szt., b) krzesło uczniowskie - 8 szt., c) krzesło obrotowe - 1 szt., d) stolik pod rzutnik i laptop - 1 szt., e) tablica szkolna 1 szt., f) komputer przenośny typu laptop - 1 szt., g) biurko warsztatowe - 1 szt., h) szafa warsztatowa 1 szt., i) zestaw do prezentacji (projektor + ekran) 1 kpl., j) szafka-stolik pod wiertarkę - 1 szt., k) kowadło z pniem kowalskim - 2 kpl., l) imadło ślusarskie - 2 szt., ł) imadło kowalskie uchylne - 2 szt., m) palenisko kowalskie z kotliną i wentylatorem - 1 kpl., n) okap do paleniska kowalskiego - 1 kpl., o) stół warsztatowy pod imadła kowalskie i ślusarskie - 2 szt., p) różne narzędzia kowalskie - 1 kpl., q) piec hartowniczy - 1 szt., r) stanowisko hartownicze - 1 kpl., s) piec do opuszczania - 1 szt., ś) solna kąpiel hartownicza - 1 szt., t) twardościomierz uniwersalny - 1 kpl., u) twardościomierz przenośny - 1 szt., w) ręczny, przenośny spektrometr XRF - 1 szt., y) suwmiarka uniwersalna L=150 mm - 6 szt., z) suwmiarka uniwersalna L=250 mm - 2 szt. 2) Zadanie nr 2 - Pracownia Nowoczesnych technologii wytwarzania CAD-CAM: a) narożne biurko komputerowe - 1 szt., b) stolik pod rzutnik i laptop - 1 szt., c) tablica szkolna - 1 szt., d) zestaw do prezentacji (projektor + ekran) - 1 kpl., e) zestaw komputerowy - 13 kpl., f) komputer przenośny typu laptop - 1 szt., g) oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe - 11 kpl., h) tokarka dydaktyczna CNC wraz z wyposażeniem - 1 kpl., i) frezarka dydaktyczna CNC z wyposażeniem - 1 kpl., j) pulpit sterujący podstawowy - 3 szt., k) pulpit sterujący - moduł klawiatury w systemie przemysłowym - 2 szt., l) postprocesory - 2 szt., ł) pulpit sterujący - moduł klawiatury w systemie przemysłowym - 2 szt., m) oprogramowanie sterujące w systemie SINUMERIK 810-840d - 1 kpl,. n) oprogramowanie sterujące w systemie HEIDENHEIN 430 - 1 kpl., o) oprogramowanie 3D, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Dostarczenie fabrycznie nowego wyposażenia na koszt Wykonawcy do siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle - ul. Staszica 30D, 38-200 Jasło; - Rozładunek wyposażenia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; - Montaż i uruchomienie wyposażenia
 3. Dostawa pieca hartowniczego komorowego
  Zamawiający: Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Otwock
  Dostawa pieca hartowniczego komorowego - szt. 1

Inne osoby dla Czerwińska Grażyna Teresa (30 osób):