Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Joanna Aleksandra

w KRS

Joanna Aleksandra Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Aleksandra
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Koszarówka (Podlaskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwiński Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krupski Sławomir Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arak Sp. Z O.O., Swadzim − KRS 0000060681
 2. Fasti Sp. Z O.O., Ząbkowice Śląskie − KRS 0000363980
 3. Gina Sp. Z O.O., Koszarówka − KRS 0000433581
 4. Orkan Sp. Z O.O., Nowa Ruda − KRS 0000036690
 5. Ramblas Sp. Z O.O., Polanica Zdrój − KRS 0000180647
 6. Tirat Investment Sp. Z O.O., Swadzim − KRS 0000350987
 7. Zalma Sp. Z O.O., Swadzim − KRS 0000167438

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aila Sp. Z O.O., Władysławowo − KRS 0000363007
 2. Algarve Sp. Z O.O., Kamień Pomorski − KRS 0000166752
 3. Alvin Sp. Z O.O., Koszarówka − KRS 0000366063
 4. Amata Sp. Z O.O., Swadzim − KRS 0000480325
 5. Ambro Sp. Z O.O., Biała Podlaska − KRS 0000422112
 6. Ameris Sp. Z O.O., Dzierżoniów − KRS 0000357407
 7. Animi Sp. Z O.O., Błonie − KRS 0000366345
 8. Astana Sp. Z O.O., Miechów − KRS 0000366064
 9. Astera Sp. Z O.O., Rabka-zdrój − KRS 0000426032
 10. Aszlin Sp. Z O.O., Władysławowo − KRS 0000362967
 11. Avila Sp. Z O.O., Iława − KRS 0000180003
 12. Azan Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000434334
 13. Azuro Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000434516
 14. Barcelona Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Ustka − KRS 0000427011
 15. Bianca Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000434530
 16. Bler Sp. Z O.O., Chodzież − KRS 0000362945
 17. Bogota Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000366058
 18. Brevi Sp. Z O.O., Barlinek − KRS 0000366054
 19. Burgund Sp. Z O.O., Gryfino − KRS 0000480329
 20. Calamo Sp. Z O.O., Ryki − KRS 0000363974
 21. Campari Sp. Z O.O., Zawiercie − KRS 0000363976
 22. Campelo Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000480328
 23. Colombo Sp. Z O.O., Białogard − KRS 0000435514
 24. Corleone Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000435566
 25. Defi Sp. Z O.O., Trzebinia − KRS 0000179243
 26. Digito Sp. Z O.O., Grudziądz − KRS 0000363981
 27. Diwa Sp. Z O.O., Piekary Śląskie − KRS 0000433584
 28. Dominia Sp. Z O.O., Szczecinek − KRS 0000143070
 29. Donna Sp. Z O.O., Gryfino − KRS 0000480562
 30. Dorotea Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000435519
 31. Draft 5 Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000355501
 32. Drawa Sp. Z O.O., Trzebnica − KRS 0000364373
 33. Eljot Sp. Z O.O., Mogilno − KRS 0000195976
 34. Enturia Sp. Z O.O., Swadzim − KRS 0000174335
 35. Erfis Sp. Z O.O., Przeworsk − KRS 0000366059
 36. Estoril Sp. Z O.O., Chojnów − KRS 0000147626
 37. Fabula Sp. Z O.O., Zbąszyń − KRS 0000359358
 38. Faun Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000433583
 39. Favet Sp. Z O.O., Morąg − KRS 0000358072
 40. Fedo Sp. Z O.O., Słupca − KRS 0000185527
 41. Finike Sp. Z O.O., Darłowo − KRS 0000184312
 42. Firnes Sp. Z O.O., Hrubieszów − KRS 0000366508
 43. Flisak Sp. Z O.O., Brzeszcze − KRS 0000148696
 44. Fok Sp. Z O.O., Swadzim − KRS 0000148698
 45. Fregata Sp. Z O.O., Świebodzice − KRS 0000136923
 46. Fumus Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000366533
 47. Gabon Sp. Z O.O., Swadzim − KRS 0000437468
 48. Gambella Sp. Z O.O., Piekary Śląskie − KRS 0000480762
 49. Gandawa Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000364458
 50. Genova Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000480756

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ TANKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W OKREŚLONYCH MIEJSCOWOŚCIACH.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych , Dz. U z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych o równowartości mniejszej od 207 000 euro - dla dostaw. Zamówienie oznaczone jest znakiem: 6-2ON-2015 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ TANKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W OKREŚLONYCH MIEJSCOWOŚCIACH dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży . 2. Dostawy będą realizowane w formie indywidualnego tankowania z dystrybutora stacji paliw bezpośrednio do zbiorników uprawnionych pojazdów Zamawiającego w wybranej w przetargu stacji paliw Wykonawcy, oddalonej nie więcej niż 5 kilometrów od siedziby Zamawiającego, właściwej dla części zamówienia . 3. Zamawiający wymaga by oferowana stacja paliw płynnych spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie) (Dz.U.2014.1853) 4. Olej napędowy, zwany dalej ON, będący przedmiotem dostawy winien spełniać wymogi normy PN - EN 590+A1:2011 Paliwa do pojazdów samochodowych - oleje napędowe - wymagania i metody badań oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. 2013 poz. 1058), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2011. 5. Olej napędowy ON, będący przedmiotem dostawy musi spełniać co najmniej wymagania jakościowe dla oleju napędowego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. (Dz.U. 2013.1058r. z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ZAŁĄCZNIK Nr 2 , wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, olej napędowy Standardowy. W okresie zimowym trwającym od dnia 16 listopada do końca lutego Zamawiający dopuszcza dostawy oleju napędowego ON spełniającego wymagania jakościowe oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. (Dz.U. 2013.1058r. z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ZAŁĄCZNIK Nr 2 , wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym. 6. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części dla siedzib Filii zlokalizowanych w miejscowościach (adresy parkowania ambulansów): część I w 19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74B, część II w 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 7. Zamówienie będzie zrealizowane sukcesywnie przez 48 miesięcy od daty ustalonej w umowie, Wielkość dostaw w okresie 48 miesięcy ustalono na : część I w 19-200 Grajewo, 48000 litrów oleju napędowego, część II w 18-200 Wysokie Mazowieckie 64000 litrów oleju napędowego 9. Zamawiający określił następujące warunki dla stacji paliw w zakresie realizacji dostaw: 1) przez 7 dni w tygodniu w tym soboty i dni ustawowo wolne, 2) przez 16 do 24 godzin na dobę, 3) stacji paliw zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego dla właściwej części zamówienia, 4) Zamawiający może nie wyczerpać całości asortymentu będącego przedmiotem umowy, bez żadnych konsekwencji, 5) Zamawiający ma prawo reklamować przedmiot dostawy, 6) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, 7) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 10) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 11) każdorazowa dostawa (sprzedaż) paliwa odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji z zastosowaniem stałego opustu zgodnego z ofertą Wykonawcy (liczonego od ceny netto) .12) zgodnie z art. 2, pkt. 1uPzp: cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę) 13) bezgotówkowa realizacja dostaw, bez stosowania zabezpieczeń finansowych (np. w postaci przedpłat, gwarancji bankowych, weksli, kredytu itp.).14) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 15) rozliczenie transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT wystawianych dwa razy w miesiącu z dołączonymi dokumentami transakcji, 16) Zamawiający dopuszcza bezgotówkowe tankowanie na podstawie magnetycznych kart paliwowych z zastosowaniem zasad określonych w § 5B projektu umowy (zał. nr 3 do SIWZ) lub alternatywne tankowanie bez stosowania magnetycznych kart paliwowych z zastosowaniem zasad określonych w § 5A projektu umowy,.