Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Katarzyna Dagmara

w KRS

Katarzyna Dagmara Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Dagmara
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bochnowski Grzegorz Jan, Borys Stanisława, Chrząszcz Danuta, Chuchla Tadeusz, Kędzior Urszula, Koś Jacek, Kubiński Marek, Kwietniowska Krystyna, Kwoka Andrzej, Majczak Monika, Misiak Tadeusz, Pleśniak Irena, Przybyło Bogusław, Rębisz Wiesław, Rusin Marek, Szpyrka Barbara Stanisława, Wasylczyk Sławomir, Wilk Katarzyna Barbara, Zawadowicz Stanisław Piotr, Żylińska Agnieszka Renata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, Rzeszów − KRS 0000103499
 2. Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy Łańcut Sportur, Kosina − KRS 0000370938

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bezpol Secure Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000581052
 2. Musi Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000215400

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Konserwacja i naprawy systemów alarmowych oraz ppoż. w obiektach administrowanych przez 34 WOG Rzeszów. Sprawa nr ZP/107/2015
  Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji oraz obsługi awaryjnej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, systemów Telewizji Dozorowanej, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru w kompleksach administrowanych przez 34 WOG Rzeszów. Usługi będą dotyczyły następujących obiektów wojskowych: a. 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy i Rejonowe Warsztaty Techniczne w Rzeszowie; b. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie; c. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie; d. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku; e. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle; f. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku; g. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu; h. Jednostka Wojskowa nr 3841 w Rzeszowie; i. Jednostka Wojskowa nr 4719 w Rzeszowie; j. 21 batalion dowodzenia w Rzeszowie; k. Dowództwo 21 BSP w Rzeszowie; l. Węzeł Łączności w Rzeszowie; m. 133 krt Wysoka Głogowska; n. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie; o. 3 batalion inżynieryjny w Nisku; p. Jednostka Wojskowa nr 3957 w Jarosławiu; q. Jednostka Wojskowa nr 3928 w Przemyślu; r. Węzeł Łączności w Przemyślu ; s. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu; t. Jednostka Wojskowa nr 3233 w Żurawicy; u. Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy i strzelnica w Michałówce; v. 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy (SOI) w Jarosławiu; w. 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy (GZ) w Przemyślu; x. Ekspozytura Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Rzeszowie. 1) Systemy i urządzenia alarmowe powinny być usprawniane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym zgodnie z PN - 93-E-08390-14 - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady stosowania oraz Normą Obronną NO -04- A004-8 2010 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe-Część 8: Eksploatacja. 2) Przegląd i konserwacja okresowa powinna być przeprowadzana raz na trzy miesiące. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia i wszelkie niezbędne poprawki: a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń, b) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, c) sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich, d) sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne, e) sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych, f) sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym, g) sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego, h) sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy. i) sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji sygnałów, j) sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów i zasilaczy, k) sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych. 3) Przyrządy i narzędzia używane do konserwacji i testowania systemu powinny być sprawne z ważnym świadectwem legalizacji. 4) Zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi awaryjnej: a) konserwacja urządzeń systemów: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji dozorowanej dokonana będzie czterokrotnie, po raz pierwszy - w okresie od stycznia do marca 2016 r., następnie w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r., następnie w okresie od lipca do września 2016 r., oraz w okresie od października do grudnia 2016 r. oraz system sygnalizacji alarmu pożaru raz w roku b) ponadto w przeciągu roku kalendarzowego 2016 dokonanie przeglądu rocznego zgodnie z Normą Obronną NO -04- A004-8 2010 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 8: Eksploatacja, c) podczas przeglądu rocznego wydanie ekspertyzy dla urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych, którym przedłużono okres eksploatacji po wykonaniu badania systemu i urządzenia według algorytmów określonych w Normie Obronnej NO -04- A004-8 2010, d) konserwacja powinna być przeprowadzona zgodnie z PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne oraz Normą Obronną NO -04- A004-8 2010 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 8: Eksploatacja, e) w ramach niniejszego zamówienia wykonawca zapewni prowadzenie całodobowego dyżuru serwisowego (czas rozpoczęcia prac - zgodnie z treścią złożonej oferty, z zastrzeżeniem, że nie może to być czas dłuższy niż 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii w kompleksie, obiekcie), f) wykonanie innych czynności konserwacyjnych zalecanych przez producentów i instalatorów urządzeń, g) usuwanie awarii tj.: - uszkodzeń systemu wynikłych z przyczyn losowych (np. wyładowań atmosferycznych, przepięć w liniach energetycznych, zalań, pożarów); - uszkodzeń zaistniałych w wyniku obsługi systemu przez osoby nieuprawnione lub niezgodnie z jego przeznaczeniem; - mechanicznych uszkodzeń elementów systemu alarmowego. W związku z tym, iż z wykonaniem zamówienia wiąże się dostęp do informacji niejawnych Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyższej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).
 2. Obsługa awaryjna (naprawy) systemów alarmowych: SKD, CCTV, SSWiN oraz ppoż w obiektach administrowanych przez 34 WOG Rzeszów
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa awaryjna SSWiN, KD, CCTV i ppoż. w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4784 zlokalizowanych w: a. Jednostka Wojskowa nr 4784 , ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów; b. Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Lwowska 4, 35-900 Rzeszów; c. Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów; d. Wojskowa Komenda Uzupełnień , ul. Kościuszki 2, 37-400 Nisko; e. Wojskowa Komenda Uzupełnień , ul. Kościuszki 24, 38-200 Jasło; f. Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Przemyska 1, 38-500 Sanok; g. Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Głęboka 4, 37-500 Jarosław; h. Jednostka Wojskowa nr 3841, ul. Lwowska 5, 35-900 Rzeszów; i. Jednostka Wojskowa nr 4719, ul. Langiewicza 4, 35-021 Rzeszów; j. 21 batalion dowodzenia, ul. Dąbrowskiego 22, 35-036 Rzeszów; k. Dowództwo 21 BSP, ul. Hoffmanowej 10, 35-016 Rzeszów; l. Węzeł Łączności , ul. Hoffmanowej 10, 35-016 Rzeszów; m. 133 krt , 36-061 Wysoka Głogowska; n. Wydział Żandarmerii Wojskowej , ul. Langiewicza 4, 35-021 Rzeszów; o. 3 batalion inżynieryjny , ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko; p. Jednostka Wojskowa nr 3957 , ul. 3-go Maja, 37-500Jarosław; q. Jednostka Wojskowa nr 3928 , ul. 29 Listopada 11, 37-700 Przemyśl; r. Węzeł Łączności , ul. 29 Listopada 29, 37-700 Przemyśl ; s. Placówka Żandarmerii Wojskowej , ul. Okrzei 3, 37-700 Przemyśl; t. Jednostka Wojskowa nr 3233 , ul. Wojska Polskiego 22, 37-710 Żurawica; u. Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wojska Polskiego 23, 37-710 Żurawica i strzelnica w Michałówce; v. Jednostka Wojskowa nr 4784(SOI) , ul. Poniatowskiego, 37-500Jarosław w. Jednostka Wojskowa nr 4784( GZ) ul. Okrzei 3, 37-700 Przemyśl 1) Przyrządy i narzędzia używane do naprawy i testowania systemu muszą być sprawne z ważnym świadectwem legalizacji oraz na podstawie art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099). Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkich pracowników świadczących usługi zabezpieczenia technicznego w danym kompleksie (obiekcie) w jednolite umundurowanie (kpl. ubiór), zgodnie z przyjętym wzorem podmiotu zatrudniającego, a także umiejscowionymi w widocznym miejscu identyfikatorami pracowników zabezpieczenia technicznego. 2) Zakres obsługi awaryjnej obejmuje usuwanie: a) w ramach niniejszego zamówienia wykonawca zapewni prowadzenie całodobowego dyżuru serwisowego (czas rozpoczęcia prac - zgodnie z treścią złożonej oferty, z zastrzeżeniem, że nie może to być czas dłuższy niż 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii w kompleksie, obiekcie), b) potwierdzeniem wykonania obsługi awaryjnej będzie protokół wg wzoru ustalonego przez zamawiającego oraz wpis w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych, c) usuwanie awarii tj.: uszkodzeń systemu wynikłych z przyczyn losowych (np. wyładowań atmosferycznych, przepięć w liniach energetycznych, zalań, pożarów); uszkodzeń zaistniałych w wyniku obsługi systemu przez osoby nieuprawnione lub niezgodnie z jego przeznaczeniem; mechanicznych uszkodzeń elementów systemu alarmowego. Realizację powyższych napraw Zamawiający przewiduje do sześćset pięćdziesiąt roboczogodzin, które realizowane będą na polecenie zamawiającego, za opłatą ustaloną każdorazowo przez strony umowy. W tym celu wykonawca określi cenę za 1 roboczogodzinę naprawy awaryjnej (cena ta musi uwzględniać wszelkie koszty, w tym również koszty dojazdu ekipy serwisowej). Części zamienne (urządzenia) niezbędne do usunięcia awarii dostarczy Zamawiający, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę w obecności administratora systemów alarmowych (osoby wyszczególnionej w § 5 umowy) protokołu stanu technicznego. 3) Obsługę awaryjną SSWiN, SKD , CCTV oraz ppoż. należy tak zorganizować, aby przedstawiciel wykonawcy podjął działania w dozorowanym obiekcie w okresie wskazanym w ofercie, jednakże nie później niż w ciągu 4 godzin od powiadomienia o uszkodzeniu. Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń. Wyjątkowo, gdy okaże się, że ze względu na rodzaj awarii lub usterki nie jest możliwe usunięcie jej w miejscu instalacji urządzenia dopuszcza się za pisemną zgodą zamawiającego naprawę w innym miejscu, które winno być wskazane w dokumencie o udzieleniu zgody. Użytkownik powinien być informowany przy zgłaszaniu uszkodzenia o możliwym opóźnieniu w przystąpieniu do jego usuwania, co jednak nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w przystąpieniu do usuwania awarii. 4) Po usunięciu awarii należy sporządzić protokół przeprowadzonych czynności, a w wypadku konieczności wymiany urządzeń przedstawić zamawiającemu ich świadectwa kwalifikacyjne lub certyfikaty. 5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 3. Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych, telewizji przemysłowej oraz systemów kontroli dostępu. Sprawa nr ZP/108/2014
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzane celem utrzymania stałej sprawności technicznej m.in. Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, systemów Telewizji Przemysłowej, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru w kompleksach administrowanych przez 34 WOG Rzeszów. Usługi będą dotyczyły następujących obiektów wojskowych: a. Jednostka Wojskowa nr 4784 w Rzeszowie; b. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie; c. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie; d. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku; e. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle; f. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku; g. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu; h. Jednostka Wojskowa nr 3841 w Rzeszowie; i. Jednostka Wojskowa nr 4719 w Rzeszowie; j. 21 batalion dowodzenia w Rzeszowie; k. Dowództwo 21 BSP w Rzeszowie; l. Węzeł Łączności w Rzeszowie; m. 133 krt Wysoka Głogowska; n. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie; o. 3 batalion inżynieryjny w Nisku; p. Jednostka Wojskowa nr 3957 w Jarosławiu; q. Jednostka Wojskowa nr 3928 w Przemyślu; r. Węzeł Łączności w Przemyślu; s. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu; t. Jednostka Wojskowa nr 3233 w Żurawicy; u. Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy i strzelnica w Michałówce; v. Jednostka Wojskowa nr 4784 (SOI) w Jarosławiu; w. Jednostka Wojskowa nr 4784 (GZ) w Przemyślu. 1) Systemy i urządzenia alarmowe powinny być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym zgodnie z PN - 93-E-08390-14 - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady stosowania oraz Normą Obronną NO -04- A004-8 2006 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe-Część 8: Eksploatacja. 2) Przegląd i konserwacja okresowa powinna być przeprowadzana raz na trzy miesiące. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia i wszelkie niezbędne poprawki: a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń, b) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, c) sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich, d) sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne, e) sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych, f) sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym, g) sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego, h) sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy. i) sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji sygnałów, j) sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów i zasilaczy, k) sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych. 3) Przyrządy i narzędzia używane do konserwacji i testowania systemu powinny być sprawne z ważnym świadectwem legalizacji. 4) Zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi awaryjnej: a) konserwacja urządzeń systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu i systemów telewizji przemysłowej dokonana będzie czterokrotnie, po raz pierwszy - w okresie od stycznia do marca 2015 r., następnie w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r., następnie w okresie od lipca do września 2015 r., oraz w okresie od października do grudnia 2015 r., b) ponadto w przeciągu roku kalendarzowego 2015 dokonanie przeglądu rocznego zgodnie z Normą Obronną NO -04- A004-8 2006 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 8: Eksploatacja, c) podczas przeglądu rocznego wydanie ekspertyzy dla urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych, którym przedłużono okres eksploatacji po wykonaniu badania systemu i urządzenia według algorytmów określonych w Normie Obronnej NO -04- A004-8 2006, d) konserwacja powinna być przeprowadzona zgodnie z PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne oraz Normą Obronną NO -04- A004-8 2006 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 8: Eksploatacja, e) w ramach niniejszego zamówienia wykonawca zapewni prowadzenie całodobowego dyżuru serwisowego (czas rozpoczęcia prac - zgodnie z treścią złożonej oferty, z zastrzeżeniem, że nie może to być czas dłuższy niż 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii w kompleksie, obiekcie), f) wykonanie innych czynności konserwacyjnych zalecanych przez producentów i instalatorów urządzeń, g) usuwanie awarii tj.: - uszkodzeń systemu wynikłych z przyczyn losowych (np. wyładowań atmosferycznych, przepięć w liniach energetycznych, zalań, pożarów); - uszkodzeń zaistniałych w wyniku obsługi systemu przez osoby nieuprawnione lub niezgodnie z jego przeznaczeniem; - mechanicznych uszkodzeń elementów systemu alarmowego. W związku z tym, iż z wykonaniem zamówienia wiąże się dostęp do informacji niejawnych Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyższej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 4. Ochrona fizyczna osób i mienia budynku położonego w Jaśle ul. 3-go Maja 30
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz obiektu i obszaru,
  a także utrzymanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie położonego w Jaśle ul. 3-go Maja 30 w okresie od 22.04.2014 r. do 20.04.2015 r., w obsadzie jednoosobowej licencjonowanego/kwalifikowanego pracownika ochrony w dniach pracy Urzędu od godz. 7:00 do 18:00 - tj. łącznie 2761 godzin
 5. Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych i TV przemysłowej.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3711, Nowa Dęba
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz naprawa urządzeń alarmowych i TV przemysłowej, podzielona na 11 zadań. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Miejscem realizacji zamówienia są obiekty wojskowe: Zadanie 1: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy Nowa Dęba, Ośrodek Szkolenia Poligonowego WL Nowa Dęba, Węzeł Łączności Nowa Dęba, Kuchnia i stołówka poligonowa Zadanie 2: Wydział Żandarmerii Wojskowej Nowa Dęba, Zadanie 3: Wojskowa Komenda Uzupełnień Mielec, Zadanie 4: Wojskowa Komenda Uzupełnień Kielce, Zadanie 5: Wojskowa Komenda Uzupełnień Busko-Zdrój, Zadanie 6: Wojskowa Komenda Uzupełnień Sandomierz, Zadanie 7: Placówka Żandarmerii Wojskowej Kielce, Zadanie 8: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce, GWŁ, Zadanie 9: Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zadanie 10: Kompleks wojskowy Suków, Zadanie 11: 3 batalion radiotechniczny Sandomierz, Węzeł Teleinformatyczny Sandomierz..
 6. Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych, telewizji przemysłowej oraz systemów kontroli dostępu.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzane celem utrzymania stałej sprawności technicznej m.in. Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, systemów Telewizji Przemysłowej, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru w kompleksach administrowanych przez 34 WOG Rzeszów. Usługi będą dotyczyły następujących obiektów wojskowych:
  a. Jednostka Wojskowa nr 4784 w Rzeszowie;
  b. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie;
  c. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie;
  d. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku;
  e. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle;
  f. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku;
  g. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu;
  h. Jednostka Wojskowa nr 3841 w Rzeszowie;
  i. Jednostka Wojskowa nr 4719 w Rzeszowie;
  j. 21 batalion dowodzenia w Rzeszowie;
  k. Dowództwo 21 BSP w Rzeszowie;
  l. Węzeł Łączności w Rzeszowie;
  m. 133 krt Wysoka Głogowska;
  n. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie;
  o. 3 batalion inżynieryjny w Nisku;
  p. Jednostka Wojskowa nr 3957 w Jarosławiu;
  q. Jednostka Wojskowa nr 3928 w Przemyślu;
  r. Węzeł Łączności w Przemyślu;
  s. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu;
  t. Jednostka Wojskowa nr 3233 w Żurawicy;
  u. Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy i strzelnica w Michałówce;
  v. Jednostka Wojskowa nr 4784 (SOI) w Jarosławiu;
  w. Jednostka Wojskowa nr 4784 (GZ) w Przemyślu.
  1) Systemy i urządzenia alarmowe powinny być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym zgodnie z PN - 93-E-08390-14 - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady stosowania oraz Normą Obronną NO -04- A004-8 2006 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe-Część 8: Eksploatacja.
  2) Przegląd i konserwacja okresowa powinna być przeprowadzana raz na trzy miesiące. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia i wszelkie niezbędne poprawki:
  a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,
  b) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
  c) sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,
  d) sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
  e) sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,
  f) sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym,
  g) sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,
  h) sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.
  i) sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji sygnałów,
  j) sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów i zasilaczy,
  k) sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych.
  3) Przyrządy i narzędzia używane do konserwacji i testowania systemu powinny być sprawne z ważnym świadectwem legalizacji.
  4) Zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi awaryjnej:
  a) konserwacja urządzeń systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu i systemów telewizji przemysłowej dokonana będzie czterokrotnie, po raz pierwszy - w okresie od stycznia do marca 2014 r., następnie w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r., następnie w okresie od lipca do września 2014 r., oraz w okresie od października do grudnia 2014 r.,
  b) ponadto w przeciągu roku kalendarzowego 2014 dokonanie przeglądu rocznego zgodnie z Normą Obronną NO -04- A004-8 2006 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe-Część 8: Eksploatacja,
  c) podczas przeglądu rocznego wydanie ekspertyzy dla urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych, którym przedłużono okres eksploatacji po wykonaniu badania systemu i urządzenia według algorytmów określonych w Normie Obronnej NO -04- A004-8 2006,
  d) konserwacja powinna być przeprowadzona zgodnie z PN-93-E-08390-14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne oraz Normą Obronną NO -04- A004-8 2006 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe-Część 8: Eksploatacja,
  e) w ramach niniejszego zamówienia wykonawca zapewni prowadzenie całodobowego dyżuru serwisowego (czas reakcji 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii),
  f) wykonanie innych czynności konserwacyjnych zalecanych przez producentów i instalatorów urządzeń,
  g) usuwanie awarii tj.:
  - uszkodzeń systemu wynikłych z przyczyn losowych (np. wyładowań atmosferycznych, przepięć w liniach energetycznych, zalań, pożarów);
  - uszkodzeń zaistniałych w wyniku obsługi systemu przez osoby nieuprawnione lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  - mechanicznych uszkodzeń elementów systemu alarmowego. W związku z tym, iż z wykonaniem zamówienia wiąże się dostęp do informacji niejawnych Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyższej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 7. Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych i TV przemysłowej
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3711, Nowa Dęba
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz naprawa urządzeń alarmowych i TV przemysłowej, podzielona na 11 zadań. Miejscem realizacji zamówienia są obiekty wojskowe: Zadanie 1: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych, Zadanie 2: Wydział Żandarmerii Wojskowej Nowa Dęba, Zadanie 3: Wojskowa Komenda Uzupełnień Mielec, Zadanie 4: Wojskowa Komenda Uzupełnień Kielce, Zadanie 5: Wojskowa Komenda Uzupełnień Busko-Zdrój, Zadanie 6: Wojskowa Komenda Uzupełnień Sandomierz, Zadanie 7: Placówka Żandarmerii Wojskowej Kielce, Zadanie 8: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce, GWŁ, Zadanie 9: Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce, Zadanie 10: Kompleks wojskowy Suków, Zadanie 11: 3 brt Sandomierz, Węzeł Teleinformatyczny Sandomierz..
 8. Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych, telewizji przemysłowej oraz systemów kontroli dostępu.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzane celem utrzymania stałej sprawności technicznej m.in. Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemów Telewizji Przemysłowej, systemu Kontroli dostępu w kompleksach administrowanych przez 34 WOG Rzeszów.
 9. świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń alarmowych i systemów cctv.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń alarmowych i systemów cctv. Zakres zamówienia obejmuje 14 obiektów świadczenia usług, stanowiących 9: ZADANIE NR 1: ul. Montelupich 3 30-901 Kraków; Niedźwiedź, 32-090 Słomniki; ZADANIE NR 2: 32-015 Kłaj; ZADANIE NR 3: Stawy, 08-530 Dęblin; ZADANIE NR 4: 08-540 Stężyca, ul. Dęblińska 119, Życzyn, 08-455 Trojanów, ul. Saperów 3, 08-530 Dęblin; ZADANIE NR 5: ul. Bohaterów Walk Nad Bzura, 99-300 Kutno, ul. Łódzka 26, 95-041 Gałkówek; ZADANIE NR 6: Regny, 95-040 Koluszki; ZADANIE NR 7: Aleje Racławickie 44, 20-043 Lublin, Jawidz, 21-077 Spiczyn; ZADANIE NR 8: 37-710 Żurawica ul. Wojska Polskiego 24; ZADANIE NR 9: Bydgoszcz ul. Szubińska 105.
 10. Okresowe przeglądy, konserwację i naprawę systemów oddymiania klatek schodowych, drzwi przeciwpożarowych, monitoring pożarowych systemów alarmowych oraz konserwację systemów instalacji przeciwpożarowej w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Okresowe przeglądy, konserwację i naprawę systemów oddymiania klatek schodowych, drzwi przeciwpożarowych, monitoring pożarowych systemów alarmowych oraz konserwację systemów instalacji przeciwpożarowej w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania:
  Zadanie 1: Usługa wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie i Iwoniczu
  Zadanie 2: Usługa okresowych przeglądów technicznych i serwisowania ( naprawy) drzwi p.poż. w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie i w Weryni.
  Zadanie 3: Monitoring pożarowych sygnałów alarmowych w Instytucie Muzyki oraz konserwacja instalacji alarmowej p.poż w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie i w Weryni.
 11. sprzątanie pływalni MOSiR Mielec przy ul.Powstańców Warszawy oraz terenów przyległych w roku 2013.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, Mielec
  sprzątania krytej pływalni MOSIR w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy
  oraz terenów przyległych (zgodnie z załącznikiem graficznym) w roku 2013
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7
  pn. Zakres sprzątania - basen Smoczka
 12. Zamówienie publiczne na usługę sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Jaśle
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Jaśle, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. części budynku Sądu Rejonowego w Jaśle usytuowanego przy ul. Jana Sobieskiego w Jaśle, oznaczonego jako budynek B oraz najbliższego otoczenia budynku.
 13. Ochrona budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wraz z posesją
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Rzeszów
  Usługi w zakresie ochrony budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wraz z posesją
 14. Obsługa serwisowa Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji oddymiania w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji oddymiania w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
 15. Koszenie traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2012r.
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
  Zakres zamówienia obejmuje: mechaniczne koszenie traw na zieleńcach, poboczach, skarpach i rowach przy ulicach krajowych (440.000 m2), wojewódzkich i powiatowych (800.000 m2), gminnych (920.000 m2), utrzymanie czystości na zieleńcach (120.000 m2).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (Załącznik nr 2), a sposób realizacji jest opisany w Szczegółowej specyfikacji technicznej.
  Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
 16. Konserwacja i usługi serwisowe (w tym naprawy) systemów alarmowych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia sa usługi przeprowadzone celem utrzymania stałej sprawności technicznej m.in.Systemów sygnalizacji Włamania i Napadu, systemów Telewizji Przemysłowej, Systemu Kontroli Dostepu w kompleksach administrowanych przez 34 WOG Rzeszów.
 17. Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy technicznych urządzeń sygnalizacji i alarmowania
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz obsługi awaryjnej systemów alarmowych w obiektach JW 4228 Kraków.
 18. Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych i Tv przemysłowej
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3711, Nowa Dęba
  Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych i Tv przemysłowej w obiektach wojskowych:
  -Ośrodek szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba WŁ
  -Wydział Żandarmerii Wojskowej Nowa Dęba
  -Wojskowa Komenda uzupełnień Mielec
  -Wojskowa Komenda uzupełnień Kielce
  -Wojskowa Komenda uzupełnień Busko-Zdrój
  -Wojskowa Komenda uzupełnień Sandomierz
  -Placówka Żandarmerii Wojskowej Kielce
  -Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce, WŁ
  -Wojewódzki sztab Wojskowy Kielce
  -Kompleks Wojskowy Suków
  -3brt Sandomierz, Węzeł Teleinformatyczny Sandomierz
 19. Ochrona fizyczna osób i mienia oraz obiektu i obszaru, a także utrzymanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych obiektu położonego w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 6B
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz obiektu i obszaru,
  a także utrzymanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych budynku położonego
  w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 6B - całodobowo przez 7 dni w tygodniu
  w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., a w szczególności:
  1) wykonywanie czynności ochrony i dozoru mienia w budynku, w tym także obsługę istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających,
  2) wykonywanie czynności ochronnych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia z zachowaniem należytej staranności i poszanowaniem godności osobistej pracowników i petentów,
  3) utrzymywanie stanu bezpieczeństwa oraz ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zepsuciem posiadanego przez Urząd mienia,
  4) ochrona przed napadem, włamaniem, kradzieżą lub rabunkiem,
  5) ochronę przed utratą zdrowia lub życia osób urzędujących w budynku
  i przebywających w nim interesantów (stron),
  6) przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji obsługi urządzeń zabezpieczających,
  7) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu,
  8) utrzymywanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych w okresie zimowym polegające na ich odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem lub solą.
 20. Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach - 2011 - 2
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Rzeszów
  II.3.1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (DZ.U.04.202.2072 - wraz z późniejszymi zmianami) pod nazwą:
  Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach - 2011 - 2.<br>
  II.3.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest zgodnie z art.29, art.30 i art. 31 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach - 2011 - 2. Przedmiot zamówienia wykonawca musi wykonać w oparciu o w/w dokumentację projektową w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. <br>
  II.3.3) Wykonanie niniejszego zamówienia będzie miało następujące utrudnienia: wykonywanie robót w czynnym urzędzie.<br>
 21. Remont budynku Domu Ludowego w Brzezówce
  Zamawiający: Gmina Hyżne, Hyżne
 22. Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne w budynku przy ul. Mickiewicza 15 w Przemyślu
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
 23. Koszenie traw w pasach drogowych i odtwarzanie trawników na terenie miasta Krosna w 2011r.
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 24. Usługi sprzątania
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Mielec
 25. Usługi pralnicze (prania, maglowania i czyszczenia).
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
 26. Całodobowa ochrona obiektu, osób i mienia oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie Skarbowym w Krośnie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Krośnie, Krosno

Inne osoby dla Czerwińska Katarzyna Dagmara (28 osób):