Kogo reprezentuje osoba

Czyżewski Leszek Józef

w KRS

Leszek Józef Czyżewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Leszek
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Czyżewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Młyniec Pierwszy (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:40 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kisielewska Barbara, Kisielewski Dariusz, Kubiak Leszek Antoni, Leczkowska Elżbieta Barbara, Leczkowski Andrzej Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Galeria Lubicz Sp. Z O.O., Lubicz Górny − KRS 0000661120
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Ell-bet B.kisielewska, L.czyżewski Sp. J., Młyniec Pierwszy − KRS 0000100087

Powiązane przetargi (40 szt.):
 1. Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2017r.
  Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2017r.
  2. Zamówienie obejmuje dostawę oraz rozładunek betonowych materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Miejsce dostaw betonowych materiałów drogowych dla poszczególnych Rejonów:
  a) RDW Inowrocław
  - m. Inowrocław, ul. Budowlana 40, Inowrocław
  b) RDW Toruń
  - siedziba RDW Toruń w Młyńcu
  - ul. Sikorskiego w Chełmży
  - Gmina Brzuze
  c) RDW Tuchola
  - m. Sypniewo (gm. Więcbork) – droga wojewódzka nr 189,
  - m. Krukówko (gm. Mrocza) – droga wojewódzka nr 241,
  d) RDW Wąbrzeźno
  - siedziba RDW w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61m 87-200 Wąbrzeźno,
  - siedziba RDW w Brodnicy, ul. Wczasowa 40, Karbowo, 87-300 Brodnica
  e) RDW Włocławek
  - obszar działania RDW Włocławek,
  4. Zamówienie obejmuje następujące materiały:
  kostka betonowa szara gr. 6 cm
  kostka betonowa szara gr. 6 cm - dwuteownik
  kostka betonowa szara gr. 8 cm
  kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
  kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm
  kostka betonowa czerwona dwuteownik
  krawężnik drogowy 15 x 30 cm
  krawężnik wjazdowy 15 x 22 cm
  skos prawy i lewy 15 x 30/22
  obrzeża betonowe 8 x 30 cm
  obrzeże betonowe 12 x 25 cm
  krawężnik wtopiony 12 x 25 cm
  rura Ø 400 dł. 2,5 mb wibroprasowana
  rura Ø 600 dł. 2,5 mb wibroprasowana
  płytki 50 x 50 cm
  krawężnik skos szary 15 x 25 cm
  płyta ściekowa typ korytkowy 33 x 60 x 15 cm
  płyta ściekowa typ trójkątny 35 x 50 x 18/20 cm
  korytko skarpowe trapezowe 20 x 50 x 38/50 cm
  płyta chodnikowa ryflowana żółta 20 x 20 cm
  płyta chodnikowa ryflowana żółta 35 x 35 cm
  prefabrykat ażurowy ekologiczny szary 40 x 60 x 8 cm
  5. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian ilości dostaw w poszczególnych asortymentach materiałów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem.
  6. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli 48, 54 lub 60 miesięcy gwarancji liczonej od dnia dostawy.
  7. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego.
  Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2017r.
  Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może się zwiększyć max. do 30%
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym.
  Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji.
  Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem.
  Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
 2. Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych do budowy chodników na terenie gminy Chełmża
  Zamawiający: Gmina Chełmża, Chełmża
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych do budowy chodników na terenie gminy Chełmża
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części, z których każda obejmuje:
  CZĘŚĆ I – DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM MATERIAŁÓW BRUKARSKICH
  Specyfikacja zamawianych materiałów w ramach części I obejmująca asortyment i planowane ilości :
  a) krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm - 235 mb,
  b) krawężnik betonowy wjazdowy 15 x 22 x 100 cm - 65 mb,
  c) obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm - 645 mb,
  d) kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10 cm grubości 6 cm - 590,00 m2
  e) kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10 cm grubości 8 cm - 125,00 m2
  CZĘŚĆ II - DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA DROGOWEGO TWARDEGO, PIASKU ORAZ BETONU TOWAROWEGO (SYPKIEGO)
  Specyfikacja zamawianych materiałów w ramach części II obejmująca asortyment i planowane ilości :
  a) kruszywo drogowe twarde frakcji 0/31,5 mm -145 ton,
  b) piasek sortowany - 131,00 ton,
  c) beton B 10 - 36,00 m3
  d) beton B 5 - 48 m3
  Specyfikacja zamawianych materiałów (SZM) znajduje się w Części III SIWZ.
 3. Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drogowych prefabrykatów betonowych w asortymencie i ilościach określonych w punkcie 2.

  2. Ilości szacunkowe drogowych prefabrykatów betonowych przewidziane do zakupu w 2017 r.
  1 Betonowa kostka brukowa „cegiełka” szara, grubość 6 cm m2 1 070
  2 Betonowa kostka brukowa „cegiełka” szara, grubość 8 cm m2 400
  3 Krawężnik betonowy szary 15x30x100 szt. 700
  4 Krawężnik betonowy szary wtopiony 15x22x100 szt. 335
  5 Krawężnik betonowy skos prawy szary szt. 24
  6 Krawężnik betonowy skos lewy szary szt. 24
  7 Obrzeże betonowe szare 8x30x100 szt. 710
  8 Korytka betonowe szare 60x33x15 szt. 120

  3. Wymagania, które muszą spełniać oferowane dostawy.
  Oferowane dostawy winny spełniać wymagania następujących norm:
  1) Betonowa kostka brukowa: PN-EN 1338 (EN-1338) „Betonowe kostki brukowe – wymagania i metody badań” lub równoważne.
  2) Krawężniki betonowe szare: PN–EN 1340:2004 – Krawężniki betonowe lub równoważne.
  3) Obrzeża betonowe szare: PN–EN 1340:2004 Krawężniki betonowe lub równoważne.
  4) Korytka betonowe szare: PN–EN 1340:2004 – Krawężniki betonowe lub równoważne.

  Za równoważne uznaje się wyroby, spełniające parametry określone w normie wskazanej przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
  4. Gwarancja jakości - 6 lat od daty dostawy.
  5. Oferowane wyroby muszą posiadać znak CE.
  6. Dostawy mają być realizowane zgodnie z ilościami, opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
 4. Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i remont chodników w ciągach dróg powiatowych.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Lipno
  : I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i remont chodników w ciągach dróg powiatowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia opisany został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 Droga powiatowa Łochocin – Wichowo - Witkowo , z dostawą do odc. Łochocin - Wichowo kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 195; krawężnik 15x30x100 szt 150; obrzeże 6x20x100 szt 152. Zadanie 2 Droga powiatowa / Zbójno/ - gr. pow. –Chrostkowo – gr. woj. - Blinno, z dostawą do m. Chrostkowo - cmentarz kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 195; krawężnik 15x30x100 szt 150; obrzeże 6x20x100 szt 152. Zadanie 3 Droga powiatowa Kikół - Makówiec , z dostawą do m. Kikół kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 260; krawężnik 15x30x100 szt 200; obrzeże 6x20x100 szt 202. Zadanie 4 Droga powiatowa Rachcin- gr. pow. /Cyprianka/ - Zaduszniki- Wielgie , z dostawa do m. Zaduszniki kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 195; krawężnik 15x30x100 szt 150; obrzeże 6x20x100 szt 152. Zadanie 5 Droga powiatowa Żabieniec - Lipno, z dostawą do m. Lipno, ul. Ośmiałowska kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 130; krawężnik 15x30x100 szt 100; obrzeże 6x20x100 szt 102. Zadanie 6 Droga powiatowa /Świętosław- Mazowsze/ - gr. pow. - Wola , z dostawa do m. Wola kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 120; krawężnik 15x30x100 szt 100; obrzeże 6x20x100 szt 102. Zadanie 7 Droga powiatowa /Świętosław- Mazowsze/ - gr. pow. - Wola , z dostawa do m. Trutowo kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 180; krawężnik 15x30x100 szt 150; obrzeże 6x20x100 szt 154. Zadanie 8 Droga powiatowa Lipno- Brzeźno - Gnojno, z dostawą do m. Brzeźno kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 180; krawężnik 15x30x100 szt 150; obrzeże 6x20x100 szt 154. Zadanie 9 Droga powiatowa Rumunki Jasieńskie – Jasień- Kamień Kmiecy, z dostawą do m. Jasień kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 169; krawężnik 15x30x100 szt 130; obrzeże 6x20x100 szt 132. Zadanie 10 Droga powiatowa /Obory/-gr.pow. – Wildno – Lipno, z dostawą do m. Lipno, ul. Jastrzębska kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 195; krawężnik 15x30x100 szt 150; obrzeże 6x20x100 szt 152. Zadanie 11 Droga powiatowa Józefkowo – Skępe, z dostawą do m. Wioska, ul. Klasztorna kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 130; krawężnik 15x30x100 szt 100; obrzeże 6x20x100 szt 102. Zadanie 12 Droga powiatowa Chodorążek – Wioska, z dostawą do m. Wioska kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 130; krawężnik 15x30x100 szt 100; obrzeże 6x20x100 szt 102. Zadanie 13 Droga powiatowa Czernikowo – Bobrowniki – Polichnowo - /Włocławek/, z dostawą do m. Bobrowniki, ul. Lipowa kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 234; krawężnik 15x30x100 szt 180; obrzeże 6x20x100 szt 184. Zadanie 14 Droga powiatowa Bobrowniki – St. Bógpomóż - /Włocławek/ , z dostawą do m. Bobrowniki, ul. Włocławska kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 234; krawężnik 15x30x100 szt 180 obrzeże 6x20x100 szt 184. Zadanie 15 Droga powiatowa Czernikowo- Bobrowniki- Polichnowo-/Włocławek/ , z dostawą do m. Polichnowo kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 242; obrzeże 6x20x100 szt 222; obrzeże 8x30x100 szt 220. Zadanie 16 Droga powiatowa Bobrowniki – St. Bógpomóż- /Włocławek/, z dostawa do m. St. Bógpomóż kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 220; obrzeże 6x20x100 szt 202; obrzeże 8x30x100 szt 200. Zadanie 17 Droga powiatowa Lipno – Brzeźno – Gnojno, z dostawą do m. Lipno, ul. Nieszawska (remont zatok) kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 88; obrzeże 8x30x100 szt 100. Ogółem ilość prefabrykatów betonowych kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 3097 krawężnik 15x30x100 szt 1990 obrzeże 6x20x100 szt 2450 obrzeże 8x30x100 szt 520 II. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: Towar dostarczony może być tylko z deklaracją zgodności, wystawioną przez producenta lub dokumentów może pochodzić od osoby zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia, zgodny z normą PN-EN 1338, PN-EN 1340. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktur VAT. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały transportem Wykonawcy, koszt transportu i rozładunku wliczony będzie w cenę materiału. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały sukcesywnie, zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego harmonogramem dostaw. Dostawa prefabrykatów betonowych odbywać się będzie samochodem samowyładowczym z urządzeniem HDS na drogę powiatową: Zadanie 1 Droga powiatowa Łochocin – Wichowo - Witkowo , z dostawą do odc. Łochocin - Wichowo Zadanie 2 Droga powiatowa /Zbójno/ - gr. pow. Chrostkowo – gr. woj. - Blinno ,z dostawą do m. Chrostkowo - cmentarz Zadanie 3 Droga powiatowa Kikół - Makówiec, z dostawą do m. Kikół Zadanie 4 Droga powiatowa Rachcin – gr. pow. /Cyprianka/ Zaduszniki - Wielgie , z dostawa do m. Zaduszniki Zadanie 5 Droga powiatowa Żabieniec - Lipno , z dostawą do m. Lipno, ul. Ośmiałowska Zadanie 6 Droga powiatowa /Świętosław – Mazowsze/- gr. pow. -Wola , z dostawa do m. Wola Zadanie 7 Droga powiatowa /Świętosław – Mazowsze/- gr. pow. -Wola , z dostawa do m. Trutowo Zadanie 8 Droga powiatowa Lipno- Brzeźno - Gnojno, z dostawą do m. Brzeźno Zadanie 9 Droga powiatowa Rumunki Jasieńskie – Jasień – Kamień Kmiecy , z dostawą do m. Jasień Zadanie 10 Droga powiatowa /Obory/ - gr. pow. Wildno, z dostawą do m. Lipno, ul. Jastrzębska Zadanie11 Droga powiatowa Józefkowo – Skępe, z dostawą do m. Wioska, ul. Klasztorna Zadanie 12 Droga powiatowa Chodorążek – Wioska, z dostawą do m. Wioska Zadanie 13 Droga powiatowa Czernikowo –Bobrownik- Polichnowo - / Włocławek/ , z dostawą do m. Bobrowniki, ul. Lipowa Zadanie 14 Droga powiatowa Bobrowniki – St. Bógpomóż - /Włocławek/ , z dostawą do m. Bobrowniki, ul. Włocławska Zadanie 15 Droga powiatowa Czernikowo- Bobrowniki- Polichnowo- /Włocławek/, z dostawa do m. Polichnowo Zadanie 16 Droga powiatowa Bobrowniki – St. Bógpomóż - /Włocławek/ , z dostawą do m. St. Bógpomóż Zadanie 17 Droga powiatowa Lipno – Brzeźno – Gnojno, z dostawą do m. Lipno, ul. Nieszawska III . Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017r. IV. Do każdej partii dostarczonego materiału Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2013r., poz. 1409). V. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 7.00 - 14.00 w dni robocze, odbiór prefabrykatów betonowych w innych godzinach niż 7.00 - 14.00 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. Potwierdzeniem odbioru danej partii towaru winien być dokument WZ podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający ilość odebranych prefabrykatów i palet transportowych. VI. Wykonawca nie będzie naliczał kaucji za palety transportowe. Zamawiający będzie zwracał palety transportowe sukcesywnie na podstawie odpowiedniego dokumentu - w miarę postępu zużywania materiałów, które zostały na nich dostarczone. Wykonawca nie będzie stosował w tym zakresie ograniczeń czasowych. Zamawiający gwarantuje całkowity zwrot palet transportowych do dnia 30.11.2017r. W przypadku wystąpienia braków w zwrocie palet transportowych w okresie do 30.11.2017r. Wykonawca w termie do 20.12.2017r. wystawi i dostarczy zamawiającemu fakturę z naliczoną kaucją za niezwrócone palety. Palety, za które naliczona zostanie kaucja pozostaną własnością Zamawiającego. VII. Wykonawca wystawia f-rę w rozliczeniu za każde zadanie od nr 1 do nr 12. Wykonawca fakturował będzie w cenie zawierającej podatek VAT, nie wyżej jak podana w ofercie. VIII. Cena jednostkowa materiału jest stała przez czas trwania umowy i nie podlega zmianie.
 5. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych Gminy Dąbrowa
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
  Dostawa obejmuje:
  1) krawężników betonowy drogowy 30x15x100 (krawężnik „15”) – 1098 szt
  2) krawężników betonowych 30x8x100 (krawężnik „8”) - 804 szt.
  3) obrzeży betonowych 20x6x100 (obrzeże „6”) – 211 szt.
  4) kostki betonowej o grubości 6 cm z fazą, kolor szary, wymiary 20x6x10 (kostka „6”) –2473 m²
 6. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań inwestycyjnych modernizacji dróg w Dąbrowie i Krzekotowie
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania inwestycyjnego. Dostawa obejmuje:
  1) krawężników betonowych 8x30x100 - 200 szt.
  2) obrzeży betonowych 6x20x100 -200 szt.
  3) kostki betonowej o grubości 6 cm z fazą, kolor szary, wymiary 20x10x6 – 1400 m²
  4) kostki betonowej o grubości 8 cm z fazą, kolor szary, wymiary 20x10x8 – 300 m
 7. Zakup wraz z dostawą wyrobów betonowych do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Inowrocław
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem wyrobów betonowych do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu; jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów jej transportu na plac Zamawiającego oraz rozładunku (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław). Pojęcie kosztów transportu obejmuje całkowity koszt, jaki wykonawca poniesie, aby dostarczyć przedmiot umowy na plac Zamawiającego (w szczególności koszty eksploatacyjne, delegacje, czas postoju pod załadunek, winiety etc.) przeliczony i uwzględniony w cenie przedmiotu dostawy.
  Zamawiający określa następujące wiążące warunki dostawy:
  1) łączna wielkość przedmiotu zamówienia obejmuje następujące wyroby betonowe:
  -kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm - 1200 m2;
  -kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm - 450 m2;
  -obrzeże szare 8x25x100 cm - 1800 m;
  -opornik 12x25x100 cm - 200 szt.;
  -krawężnik najazdowy 15x22x100 cm - 120 m;
  -krawężnik skośny 22/30x15x100 cm - 32 szt,
  -korytka ściekowe (typ korytkowy 15x60x33) - 36 szt.,
  2) Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy partiami (w zależności od potrzeb) w terminie do 15.12.2016 r. lub do momentu wcześniejszego osiągnięcia jej całkowitej wartości.
  3) Dostawy należy dokonać w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy w ofercie od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego bądź elektronicznie e-mailem). Zamawiający ustalił max termin wykonania dostawy do 6 dni od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego.
  4) Dostarczone materiały, muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami (PN-EN13043:2004).
  5) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
 8. Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2016r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2016r.
  2. Zamówienie obejmuje dostawę oraz rozładunek betonowych materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Miejsce dostaw betonowych materiałów drogowych dla poszczególnych Rejonów,:
  a) RDW Inowrocław
  m. Pakość (gm. Pakość) ul. Inowrocławska - droga wojewódzka nr 251
  b) RDW Toruń
  - m. Łubianka (gm. Łubianka) - droga wojewódzka nr 553,
  - m. Ciechocin (gm. Ciechocin) - droga wojewódzka nr 569,
  - m. Elgiszewo (gm. Ciechocin) - droga wojewódzka nr 569,
  - m. Złotoria, ul Toruńska (gm. Lubicz) - droga wojewódzka nr 657
  c) RDW Tuchola
  - m. Sypniewo (gm. Więcbork) - droga wojewódzka nr 189,
  - m. Krukówko (gm. Mrocza) - droga wojewódzka nr 241,
  - m. Łyskowo (gm. Gostycyn) - droga wojewódzka nr 237
  - RDW Tuchola, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola.
  d) RDW Wąbrzeźno
  - siedziba RDW w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61m 87-200 Wąbrzeźno,
  - Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno
  e) RDW Włocławek
  - m. Kowal, ul. Wojska Polskiego (gm. Kowal) - droga wojewódzka nr 269,
  - m. Osięciny, ul. Rataja (gm. Osięciny) - droga wojewódzka nr 267,
  - m. Piotrków Kuj. (gm. Piotrków Kuj.) - droga wojewódzka nr 267
  f) RDW Żołędowo
  - m. Jeżewo, ul. Leśna (gm. Jeżewo) - droga wojewódzka nr 272
  4. Zamówienie obejmuje następujące materiały:
  1. kostka betonowa szara gr. 6 cm
  2. kostka betonowa szara gr. 8 cm
  3. kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
  4. krawężnik drogowy 15 x 30 cm
  5. krawężnik wjazdowy 15 x 22 cm
  6. skos prawy i lewy 15 x 30/22
  7. obrzeża betonowe 8 x 30 cm
  8. obrzeże betonowe 12 x 25 cm
  9. korytko ściekowe
  10. rura Ø 400 dł. 2,5 mb VIPRO
  5. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian ilości dostaw w poszczególnych asortymentach materiałów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem.
  6. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli min 54 miesięcy, a maksymalnie 60 miesięcy lat gwarancji liczonej od dnia dostawy.
 9. Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski.
  Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski
  I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport z rozładunkiem materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników administrowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

  II Zakres zamówienia.
  1 Kostka brukowa betonowa cegiełka (szara, grubość 6 cm) m2 1 600
  2 Kostka brukowa betonowa cegiełka (szara, grubość 8 cm) m2 480
  3 Krawężnik uliczny betonowy szary 15x30x100 szt. 900
  4 Krawężnik betonowy szary wtopiony 15x22x100 szt. 210
  5 Krawężnik betonowy skos prawy szary szt. 30
  6 Krawężnik betonowy skos lewy szary szt. 30
  7 Obrzeże betonowe szare 8x30x100 szt. 1 400
  8 Korytka betonowe szare 60x33x15 szt. 400

  Przedmiotowe materiały betonowe zostaną dostarczone do miejsc i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, na paletach, w opakowaniach, według ogólnie obowiązujących zasad. Dostarczone wyroby betonowe będą gatunku I. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikat zgodność z Polską Normą lub z aprobatą techniczną lub dokument równoważny. Zamawiający zlecać będzie dostawy będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zamówień przekazywanych Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faxem z określeniem zakresu i miejsca wykonania dostaw. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia zrealizować dostawę.
 10. Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i remont chodników w ciągach dróg powiatowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Lipno
  : I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i remont chodników w ciągach dróg powiatowych. Przedmiot zamówienia podzielono na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 - Droga powiatowa Łochocin - Wichowo - Witkowo, z dostawą do m. Łochocin. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6-m²390; krawężnik 15x30x100-szt 300;obrzeże 6x20x100-szt 300. Zadanie 2 - Droga powiatowa /Zbójno/ - gr. pow. - Chrostkowo - gr. woj. - Blinno, z dostawą do m. Chrostkowo. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 m²260; krawężnik 15x30x100 - szt 200; obrzeże 6x20x100 -szt 200. Zadanie 3 - Droga powiatowa Mysłakówko - Koziróg Leśny, z dostawą do m. Mysłakówko. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x 6 - m²264; krawężnik 15x30x100 - szt 220; obrzeże 6x20x100 - szt 220. Zadanie 4 - Droga powiatowa Kłokock - Złowody - Szpiegowo, z dostawa do m. Szpiegowo. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m² 591; krawężnik 15x30x100 - szt 394; obrzeże 6x20x100- szt 394. Zadanie 5 - Droga powiatowa Rachcin - /Cyprianka/ - gr. pow.- Zaduszniki - Wielgie, z dostawą do m. Oleszno. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m² 240; krawężnik 15x30x100 - szt 200; obrzeże 6x20x100 - szt 200. Zadanie 6 - Droga powiatowa /Świętosław - Mazowsze/-gr. pow. - Wola, z dostawa do m. Wola. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m²312; krawężnik 15x30x100 - szt 240; obrzeże 6x20x100 - szt 240. Zadanie 7 - Droga powiatowa Tłuchowo - Kłobukowo, z dostawą do m. Kłobukowo. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m²312; krawężnik 15x30x100 - szt 240; obrzeże 6x20x100 - szt 240. Zadanie 8 - Droga powiatowa Bobrowniki - Radomice, z dostawą do m. Radomice. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m²300; krawężnik 15x30x100 - szt 200; obrzeże 6x20x100 - szt 200. Zadanie 9 - Droga powiatowa /Czernikowo/ gr. pow. - Bobrowniki - Polichnowo - gr. pow. - /Włocławek/, z dostawą do m. Bobrowniki. (Materiały do remontu chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m²240; krawężnik 5x30x100 - szt 200; obrzeże 6x20x100 - szt 200. Zadanie 10 - Droga powiatowa /Obory/ - gr. pow. - Wildno - Lipno, z dostawą do m. Lipno. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m²429; krawężnik 15x30x100 - szt 330; obrzeże 6x20x100 - szt 330. Zadanie 11 - Droga powiatowa Sikórz - Kikół, z dostawa do m. Kikół. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m²195; krawężnik 15x30x100 - szt 150; obrzeże 6x20x100 - szt 150. Zadanie 12 - Droga powiatowa Józefkowo - Skępe, z dostawa do m. Wioska. (Materiały do budowy chodnika) - kostka prostokątna szara 20x10x6 -m²162,5; krawężnik 15x30x100 - szt 125; obrzeże 6x20x100 - szt 125. Ogółem ilość prefabrykatów betonowych - kostka prostokątna szara 20x10x6 - m²3695,5; krawężnik 15x30x100 - szt 2799; obrzeże 6x20x100 - szt 2799. II. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: Towar dostarczony może być tylko z deklaracją zgodności, wystawioną przez producenta lub dokumentów może pochodzić od osoby zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia, zgodny z normą PN-EN 1338, PN-EN 1340. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały transportem Wykonawcy, koszt transportu i rozładunku wliczony będzie w cenę materiału. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały sukcesywnie, zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego harmonogramem dostaw. Dostawa prefabrykatów betonowych odbywać się będzie samochodem samowyładowczym z urządzeniem HDS na drogę powiatową: Zadanie 1 - Droga powiatowa Łochocin - Wichowo - Witkowo, z dostawą do m. Łochocin. Zadanie 2 - Droga powiatowa /Zbójno/ - gr. pow. - Chrostkowo - gr. woj. - Blinno, z dostawą do m. Chrostkowo. Zadanie 3 - Droga powiatowa Mysłakówko - Koziróg Leśny, z dostawą do m. Mysłakówko. Zadanie 4 - Droga powiatowa Kłokock - Złowody - Szpiegowo, z dostawa do m. Szpiegowo. Zadanie 5 - Droga powiatowa Rachcin - /Cyprianka/ - gr. pow.- Zaduszniki - Wielgie, z dostawą do m. Oleszno. Zadanie 6 - Droga powiatowa /Świętosław - Mazowsze/-gr. pow. - Wola, z dostawa do m. Wola. Zadanie 7 - Droga powiatowa Tłuchowo - Kłobukowo, z dostawą do m. Kłobukowo. Zadanie 8 - Droga powiatowa Bobrowniki - Radomice, z dostawą do m. Radomice. Zadanie 9 - Droga powiatowa /Czernikowo/ gr. pow. - Bobrowniki - Polichnowo - gr. pow. - /Włocławek/, z dostawą do m. Bobrowniki. Zadanie 10 - Droga powiatowa /Obory/ - gr. pow. - Wildno - Lipno, z dostawą do m. Lipno. Zadanie 11 - Droga powiatowa Sikórz - Kikół, z dostawą do m. Kikół. Zadanie 12 - Droga powiatowa Józefkowo - Skępe, z dostawą do m. Wioska. III . Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2016r. IV. Do każdej partii dostarczonego materiału Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2013r., poz. 1409). V. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 7.00 - 14.00 w dni robocze, odbiór prefabrykatów betonowych w innych godzinach niż 7.00 - 14.00 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. Potwierdzeniem odbioru danej partii towaru winien być dokument WZ podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający ilość odebranych prefabrykatów i palet transportowych. VI. Wykonawca nie będzie naliczał kaucji za palety transportowe. Zamawiający będzie zwracał palety transportowe sukcesywnie na podstawie odpowiedniego dokumentu - w miarę postępu zużywania materiałów, które zostały na nich dostarczone. Wykonawca nie będzie stosował w tym zakresie ograniczeń czasowych. Zamawiający gwarantuje całkowity zwrot palet transportowych do dnia 30.11.2016r. W przypadku wystąpienia braków w zwrocie palet transportowych w okresie do 30.11.2016r. Wykonawca w termie do 20.12.2016r. wystawi i dostarczy zamawiającemu fakturę z naliczoną kaucją za niezwrócone palety. Palety, za które naliczona zostanie kaucja pozostaną własnością Zamawiającego. VII. Wykonawca wystawia f-rę w rozliczeniu za każde zadanie od nr 1 do nr 16. Wykonawca fakturował będzie w cenie zawierającej podatek VAT, nie wyżej jak podana w ofercie. VIII. Cena jednostkowa materiału jest stała przez czas trwania umowy i nie podlega zmianie
 11. Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2015r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2015r.
  2. Zamówienie obejmuje dostawę oraz rozładunek betonowych materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Miejsce dostaw betonowych materiałów drogowych dla poszczególnych Rejonów,:
  a) RDW Inowrocław:
  - Murzynko - dr nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (Sołtys)
  - Szczepanowo - dr nr 254 Brzoza- Wylatowo
  - Sędzin - dr nr 266 - Ciechocinek - Sompolno
  b) RDW Toruń:
  - Lulkowo - Sołtys
  - Młyniec
  c) RDW Tuchola:
  - Bladowo - dr nr 240 Chojnice - Świecie
  - Sypniewo - dr nr 189 Jastrowie - Więcbork
  d) RDW Wąbrzeźno
  - Siedziba RDW, Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61,
  - Siedziba RDW, Brodnica, ul. Wczasowa 40
  e) RDW Włocławek:
  - Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne, Chalin 40
  - Tłuchowo - dr nr 541 Blinno - Tłuchowo
  - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 47,
  - Kowal, ul. Piwna 24
  - Służewo - dr nr 266 Ciechocinek - Sompolno,
  f) RDW Żołędowo:
  - PUM Nowe, Plac Św. Rocha 5,
  - UG Lniano, ul. Wyzwolenia 7,
  - UG Jeżewo, ul. Świecka 12
  4. Zamówienie obejmuje następujące materiały:
  1. kostka betonowa szara gr. 6 cm
  2. kostka betonowa szara gr. 8 cm
  3. kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
  4. krawężnik drogowy 15 x 30 cm
  5. krawężnik wjazdowy 15 x 22 cm
  6. skos prawy i lewy 15 x 30/22
  7. obrzeża betonowe 8 x 30 cm
  8. obrzeże betonowe 12 x 25 cm
  9. płytki chodnikowe karbowane (ryflowane), żółte
  10. korytko ściekowe
  11. płytki chodnikowe 50x50
  12. rura śr. 40 dł. 2,5 mb VIPRO
  5. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian ilości dostaw w poszczególnych asortymentach materiałów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem.
  6. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli min 54 miesięcy, a maksymalnie 60 miesięcy lat gwarancji liczonej od dnia dostawy.
  7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp.
  7.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na zwiększeniu ilości dostaw materiałów w ilości do 20 % w zależności od posiadanych środków finansowych,
  7.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji,
  7.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2015r.
  7.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przez realizacją,
  7.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
 12. Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski
  Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski
  I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport z rozładunkiem materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników administrowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

  II Zakres zamówienia.
  1 Kostka brukowa betonowa cegiełka (szara, grubość 6 cm) m2 1 150
  2 Kostka brukowa betonowa cegiełka (szara, grubość 8 cm) m2 810
  3 Krawężnik uliczny betonowy szary 15x30x100 m.b. 1 070
  4 Krawężnik betonowy szary 15x22x100 m.b. 180
  5 Krawężnik betonowy skos prawy szary szt. 22
  6 Krawężnik betonowy skos lewy szary szt. 22
  7 Obrzeże betonowe szare 8x30x100 m.b. 1 050
  8 Korytka betonowe szare 60x34x15 szt. 150

  Przedmiotowe materiały betonowe zostaną dostarczone do miejsc i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, na paletach, w opakowaniach, według ogólnie obowiązujących zasad. Dostarczone wyroby betonowe będą gatunku I. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikat zgodność z Polską Normą lub z aprobatą techniczną lub dokument równoważny. Zamawiający zlecać będzie dostawy będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zamówień przekazywanych Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faxem z określeniem zakresu i miejsca wykonania dostaw. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia zrealizować dostawę.
 13. Zakup wraz z dostawą materiałów drogowych do remontów cząstkowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Inowrocław
  Podział na zadania: 1. materiały betonowe; 2. kationowa emulsja asfaltowa; 3. grys; 4. mieszanka mineralno-asfaltowa. W zakresie zadania nr 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kostki betonowe, obrzeży oraz krawężników Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu; jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów jej transportu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren powiatu inowrocławskiego- głównie miasto Inowrocław) oraz rozładunku. Pojęcie kosztów transportu obejmuje całkowity koszt, jaki wykonawca poniesie, aby dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (w szczególności koszty eksploatacyjne, delegacje, czas postoju pod załadunek, winiety etc.) przeliczony i uwzględniony w cenie przedmiotu dostawy. Zamawiający określa następujące wiążące warunki dostawy: 1) łączna szacowana wielkość dostawy: -kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm - 2470 m2; -kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm - 120 m2; -obrzeże szare 8x25x100 cm - 715 m; -obrzeże szare 6x20x100 cm - 715 m; -opornik 12x25x100 cm - 21 m; -krawężnik 15x30x100 cm - 535 m; -krawężnik najazdowy 15x22x100 cm - 57 m; -krawężnik skośny - 36 m, -krawężnik łukowy - 36 m. z tym, że ostateczna ilość zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty w umowie z Wykonawcą w oparciu o ceny jednostkowe. Wartość dostaw nie może przekroczyć limitu środków budżetowych przeznaczonych przez Zamawiającego na ten cel w 2015 roku W zakresie zadania nr 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu; jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów jej transportu do bazy ZDP oraz rozładunku. Pojęcie kosztów transportu obejmuje całkowity koszt, jaki wykonawca poniesie, aby dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (w szczególności koszty eksploatacyjne, delegacje, czas postoju pod załadunek, winiety etc.) przeliczony i uwzględniony w cenie 1 tony przedmiotu dostawy. Zamawiający określa następujące wiążące warunki dostawy: 1) Łączna szacowana wielkość dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC do 80 Mg, z tym, że ostateczna ilość zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty w umowie z Wykonawcą w oparciu o ceny jednostkowe. Wartość dostaw nie może przekroczyć limitu środków budżetowych przeznaczonych przez Zamawiającego na ten cel w 2015 roku W zakresie zadania nr 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa grysu bazaltowego płukanego 2/5 oraz 5/8 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu; jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów jej transportu do bazy ZDP oraz rozładunku. Pojęcie kosztów transportu obejmuje całkowity koszt, jaki wykonawca poniesie, aby dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (w szczególności koszty eksploatacyjne, delegacje, czas postoju pod załadunek, winiety etc.) przeliczony i uwzględniony w cenie 1 tony przedmiotu dostawy. Zamawiający określa następujące wiążące warunki dostawy: 1) łączna szacowana wielkość dostawy: -500 Mg frakcji 2-5mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN13043:2004; -200 Mg frakcji 5-8mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN13043:2004; z tym, że ostateczna ilość zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty w umowie z Wykonawcą w oparciu o ceny jednostkowe. Wartość dostaw nie może przekroczyć limitu środków budżetowych przeznaczonych przez Zamawiającego na ten cel w 2015 roku W zakresie zadania nr 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu; jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów jej transportu do bazy ZDP oraz rozładunku. Pojęcie kosztów transportu obejmuje całkowity koszt, jaki wykonawca poniesie, aby dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (w szczególności koszty eksploatacyjne, delegacje, czas postoju pod załadunek, winiety etc.) przeliczony i uwzględniony w cenie 1 tony przedmiotu dostawy. Zamawiający określa następujące wiążące warunki dostawy: 1) Ilość nabywanej masy przewiduje się na około 180 Mg z tym, że ostateczna ilość zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty w umowie z Wykonawcą w oparciu o ceny jednostkowe. Wartość dostaw nie może przekroczyć limitu środków budżetowych przeznaczonych przez Zamawiającego na ten cel w 2015 roku
 14. Zakup i dostawa materiałów betonowych prefabrykowanych do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych Powiatu Toruńskiego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Toruń
  Zamówienie obejmuje dostawy (transport) prefabrykatów wraz z załadunkiem i rozładunkiem na place składowe zlokalizowane w odległości maksymalnej 30 km. od m. Toruń, w szacunkowym zakresie:
  Kostka betonowa wibroprasowana
  - grubość 6 cm szary/kolor 4 000 m2 ;
  - grubość 8 cm szary/kolor 2 200 m2;
  Obrzeże betonowe
  - wym. (8x30x100/6x20x100) 3 900 mb;
  Krawężnik betonowy
  - wym. (15x30x100) 3 600 mb;
 15. Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Toruń
  Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w następujących ilościach:
  Kostka (szara) gr. 6 cm - 321,60 m2;
  Kostka (kolor) gr. 8 cm - 61,40 m2;
  Obrzeże betonowe (100x30x8) - 264 m;
  Krawężnik betonowy - 302 m;
 16. Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2014r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2014r.
  2. Zamówienie obejmuje dostawę oraz rozładunek betonowych materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Miejsce dostaw betonowych materiałów drogowych dla poszczególnych Rejonów,:
  a) RDW Inowrocław:
  - Murzynko - dr nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (Sołtys)
  - Dąbrowa Biskupia - Urząd Gminy
  - Piotrków Kuj., ul. Mostowa - dr nr 266 - Ciechocinek - Sompolno
  - Radziejów, ul. Odjezdna - dr nr 266 - Ciechocinek - Sompolno
  b) RDW Toruń:
  - Lulkowo,- Sołtys
  - Kowalewo Pom., ul. Odrodzenia
  - Złotoria, ul. Toruńska - skrzyż. z ul. Pomorską
  c) RDW Tuchola:
  - Zboże - dr nr 241 Tuchola - Rogoźno
  - Sypniewo - dr nr 189 Jastrowie - Więcbork
  d) RDW Włocławek:
  - Służewo - dr nr 266 Ciechocinek - Sompolno,
  e) RDW Żołędowo:
  - UG Jeżewo, ul. Świecka 12
  f) RDW Wąbrzeźno
  - Bartniczka - Urząd Gminy
  4. Zamówienie obejmuje następujące materiały:
  1. kostka betonowa szara gr. 6 cm
  2. kostka betonowa szara gr. 8 cm
  3. kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
  4. krawężnik drogowy 30 x 15 cm
  5. krawężnik wjazdowy 22 x 15 cm
  6. obrzeża betonowe 30 x 8 cm
  7. obrzeże betonowe 6 x 20 cm
  8. płytki chodnikowe karbowane (ryflowane), żółte
  9. skos prawy i lewy 25 x 15 cm
  5. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian ilości dostaw w poszczególnych asortymentach materiałów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem.
  6. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli 5 lat gwarancji liczonej od dnia dostawy.
 17. Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa prefabrykatów betonowych do wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych Powiatu
  Toruńskiego: kostka betonowa (kształt prostokąt), obrzeże, krawężnik uliczny. Zamówienia realizowane będą w
  zależności od potrzeb, na podstawie telefonicznych zleceń dostaw Zamawiającego. Termin dostawy, na wskazane
  przez Zamawiającego w wystawianych sukcesywnie zleceniach place składowe (zlokalizowane w maksymalnej
  odległości 30 km od Torunia), nie może przekraczać 7 dni licząc od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 2.
  Zamówienie obejmuje dostawy (transport) prefabrykatów wraz z załadunkiem i rozładunkiem na place składowe
  zlokalizowane w odległości maksymalnej 30 km. od m. Toruń, w szacunkowym zakresie: Kostka betonowa
  wibroprasowana - grubość 6 cm szary/kolor w ilości 3 000 m2; - grubość 8 cm szary/kolor w ilości 1 200 m2;
  Obrzeże betonowe - wym. (8x30x100/6x20x100) w ilości 3 500 mb; Krawężnik betonowy - wym. (15x30x100) w
  ilości 2 000 mb;
 18. SUKCESYWNA DOSTAWA KOSTKI BETONOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY BETONOWYCH, PIASKU, CEMENTU I BETONU DO BUDOWY CHODNIKÓW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2014 ROKU
  Zamawiający: Powiatowych Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu, Golub Dobrzyń
  Sukcesywna dostawa kostki betonowej, krawężników, obrzeży betonowych, piasku, cementu i betonu do budowy chodników w pasie dróg powiatowych powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2014 roku. Dostawa obejmuje niżej wymienione materiały:1) kostka betonowa cegiełka grub. 6 cm kolor szary; 2) kostka cegiełka grub. 8 cm kolor czerwony; 3) obrzeże betonowe wym. 8cm/30cm/100cm; 4) krawężniki drogowe betonowe wym. 15x30x100 kolor szary; 5) krawężnik betonowy wjazdowy wym. 15/22/100 kolor szary; 6) beton B 10; 7) piasek 0-3mm; 8) cement portlandzki. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia, wykaz asortymentowo-ilościowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt III.
 19. Sukcesywna dostawa kostki brukowej
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz
  Sukcesywna dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży betonowych do budowy parkingów:
  1. przy ul. Piaskowej w Lubicz u Dolnym
  2. przy placu zabaw w Gronowie
  3. przy budynku Urzędu Gminy Lubicz
  Dostawa obejmuje niżej wymienione materiały:

  Lp. Nazwa materiału Jed. Ilość do zamów.

  1 kostka cegiełka (typu Holland) wym. 20cm/10cm grub 8 cm kolor szary z fazą m2 824
  2 kostka cegiełka (typu Holland) wym. 20cm/10cm grub 8 cm kolor grafit z fazą m2 535
  3 kostka cegiełka (typu Holland) wym. 20cm/10cm grub. 8 cm kolor czerwony z fazą m2 79
  4 kostka cegiełka (typu Holland) wym. 200cm/10cm grub 6 cm kolor żółty z fazą m2 380
  5 kostka cegiełka (typu Holland) wym. 200cm/10cm grub 6 cm kolor szary z fazą m2 65
  6 kostka cegiełka (typu Holland) wym. 200cm/10cm grub 6 cm kolor czerwony z fazą m2 60
  7 krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 wibroprasowany kolor szary m 357
  8 krawężnik drogowy betonowy 15x30 x100 wibroprasowany kolor szary -łukowy zewnętrzny R=2m szt. 18
  9 krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 wibroprasowany kolor szary -łukowy wewnętrzny R=2m m 6
  10 krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 wibroprasowany kolor szary -łukowy zewnętrzny R=5m szt. 10
  11 krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 wibroprasowany kolor szary -łukowy zewnętrzny R=9m szt. 36
  12 krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100 wibroprasowany kolor szary m 160
  13 obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100 kolor szary m 200
  14 obrzeże betonowe wibroprasowane 6x20x100 kolor szary m 70
  15 Opornik betonowy 12x25x100 m 80
 20. Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2013r. - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
  Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2013r. - zamówienie uzupełniające
  2.Zamówienie obejmuje dostawę oraz rozładunek betonowych materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  3.Miejsce dostaw betonowych materiałów drogowych dla poszczególnych Rejonów,:
  a) RDW Inowrocław
  b) RDW Tuchola:
  4. Zamówienie obejmuje następujące materiały:
  - kostka betonowa szara gr. 6 cm
  - kostka betonowa szara gr. 8 cm
  - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
  - kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm
  - krawężnik drogowy 30 x 15 cm
  - krawężnik wjazdowy 22 x 15 cm
  - opornik betonowy 25 x 12 cm
  - obrzeża betonowe 30 x 8 cm
  - obrzeże betonowe 20 x 6 cm
  - korytko ściekowe - 30 x 50 x 15 cm
  - płytki chodnikowe karbowane (ryflowane), żółte
  - skos prawy i lewy 25 x 15 cm
  5. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian ilości dostaw w poszczególnych asortymentach materiałów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem.
  6. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli 5 lat gwarancji liczonej od dnia dostawy.
 21. Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2013r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
 22. Sukcesywna dostawa kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniwekowo" sp. z o.o., Gniewkowo
 23. DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Toruń
 24. Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2013 roku
  Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno, Chełmno
 25. Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2012r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
 26. Dostawy prefabrykatów betonowych do wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych Powiatu Toruńskiego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Toruń
 27. Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno, Chełmno
 28. Dostawa betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko - pomorskiego w 2011r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
 29. Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na remonty chodników w miejscowościach Dobrzyń n/W, Zaduszniki i Grodzeń
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Lipno
 30. Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Lipno
 31. Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Lipno
 32. Dostawa kostki betonowej gr. 6 cm, krawężników drogowych (15/30/100) i obrzeży betonowych (8/30/100) dla Gminy Lubień Kujawski
  Zamawiający: Miasto i Gmina Lubień Kujawski, Lubień Kujawski
 33. Dostawa wyrobów betonowych do wykonania chodników na terenie gminy Czernikowo w 2010 roku.
  Zamawiający: Urząd Gminy Czernikowo, Czernikowo
 34. Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładnkiem
  Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo
 35. Dostawa materiałów budowlanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski
 36. DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Toruń
 37. DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM PREFABRYKATÓW BETONOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA REMONT CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Lipno
 38. Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, Aleksandrów Kujawski
 39. Dostawa kostki brukowej i obrzeży dla potrzeb Gminy Osięciny
  Zamawiający: Gmina Osięciny, Osięciny
 40. Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. BUDOWA ZAMKNIĘTEGO PODJAZDU I BOKSU GARAŻOWEGO Z ZAPLECZEM DLA AMBULANSÓW SANITARNYCH - znak PN-06/2009.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów

Inne osoby dla Czyżewski (212 osób):