Kogo reprezentuje osoba

Dąbrowska Bożena

w KRS

Bożena Dąbrowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Nazwisko:Dąbrowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Gorzów Wielkopolski (Lubuskie), Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baszyński Ryszard Janusz, Dąbrowski Mariusz Jerzy, Nowak Roman Antoni, Nowik Krzysztof Jakub, Paszkiewicz Ireneusz Piotr, Paszkiewicz Jan Andrzej, Paszkiewicz Wiesław, Sterżeń Roman, Szymczak Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajer Krzysztof Jan, Dąbrowski Mariusz Jerzy

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajer Krzysztof Jan, Dąbrowski Mariusz Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agap Sp. Z O.O., Gorzów Wlkp − KRS 0000020296
 2. Enka Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000038109
 3. Inicjatywy Edukacyjne Compendaria Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000316761
 4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, Poznań − KRS 0000137812
 5. Stowarzyszenie Lemko Tower, Strzelce Krajeńskie − KRS 0000175331
 6. Zachodni Holding Handlowy Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000078469

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Hurtowania Iromex Sp. J. Irena Sterżeń,jolanta Nowik, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000075228
 2. Jawir Jan Paszkiewicz i Wspólnicy Sp. J., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000080750
 3. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000158857
 4. Zachodnia Izba Przemysłowo-handlowa W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000202865

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Zajecia z zagospodarowania terenów zielonych
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Trzebiechów
  1) Prowadzenie cyklu zajęć z zakresu estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania terenów zielonych przy niewielkich nakładach finansowych i czasowych,
  2) Liczba uczestników:
  a) dwie grupy po 15 osób (razem 30 osób)
  b) Czas trwania zajęć:
  5 godzin/grupę;
  3) Zajęcia powinny odbywać się w godzinach 1000 - 1500 w dni robocze;
  4) Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny;
  5) Zajęcia powinna prowadzić osoba posiadająca niezbędne wykształcenie kierunkowe;
  6) Praca z grupą i indywidualnie w miarę potrzeb;
  7) Cel zajęć:
  a) Nabycie wiedzy i umiejętności estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania terenów zielonych przy niewielkich nakładach finansowych i czasowych;
  b) pielęgnacja krzewów liściastych, iglastych i żywopłotów;
  c) prelekcja dotycząca podstawowych informacji na temat zabiegów pielęgnacyjnych, które należy wykonać na trawnikach, skalnikach, dobór roślin, pielęgnacja, zwalczanie chorób i szkodników na iglakach, trawnikach, jak również dobór roślin na żywopłoty i ich funkcja w ogrodzie przydomowym.;
  d) Projektowanie i dobór roślin na klomby i przydomowe ogródki;
  e) dokonywanie nasadzeń z uczestnikami projektu;
  f) integracja uczestników.
 2. Usługa szkoleniowa.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, Otwock
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach programu specjalnego Aktywni 50+ realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku przy współpracy samorządów terytorialnych powiatu otwockiego dla osób bezrobotnych z zakresu : Część 1 - Brukarz dla 15 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, Część 2 - Monter sieci wodno-kanalizacyjnych dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, Część 3 - Konserwator terenów zielonych dla 15 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, kod przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zgodnie z CPV - 80500000-9 usługi szkoleniowe. Poszczególne kierunki szkolenia stanowią odrębne części zamówienia i mogą być realizowane przez różnych wykonawców (na każdą część zamówienia należy złożyć odrębną ofertę). Zakłada się organizację zajęć w każdym tygodniu (biorąc pod uwagę pełne tygodnie), z pominięciem niedziel i świąt, w oparciu o plan nauczania obejmujący co najmniej 25 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu (godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny). Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach od 8.00 do 17.00, maksymalnie 6-7 godzin dydaktycznych w ciągu dnia od poniedziałku do piątku. Sala wykładowa powinna być dostosowana do grupy 15 uczestników w zależności od zamawiającego szkolenia i spełniać wymogi BHP oraz posiadać zaplecze sanitarne (WC, umywalka, salę lub kącik do spożycia posiłku); powinna być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć, tablicę lub filipchart, rzutnik pisma lub projektor multimedialny. Każdy z uczestników musi otrzymać niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt dotyczący tematyki szkolenia, notes i długopis do sporządzania notatek. Uczestnicy kursu mają mieć zapewniony catering (jeden ciepły posiłek, kawa i herbata, zimne napoje, ciasteczka) do wysokości 20 zł na osobę. Kadra dydaktyczna wskazana przez wykonawców powinna obejmować co najmniej dwie osoby wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają wykształcenie minimum wyższe zawodowe, związane ze specyfiką szkolenia, posiadają minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń czy nauczaniu danego przedmiotu w szkole lub przeprowadziły co najmniej trzy szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Szkolenie kończy się przeprowadzeniem ankiety oceniającej szkolenie, oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U.Nr 31, poz.216), w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych..
 3. Wykonanie i zamontowanie dwóch rabat na promenadzie Wodnego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zamontowanie dwóch rabat na promenadzie Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie
 4. Przeprowadzenie kursu projektowania ogrodu.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przeprowadzenie kursu projektowania ogrodów dla beneficjentki projektu Pora na aktywność. Tematyka kursu: kursu: projektowanie ogrodów, projektowanie i instalacja systemów automatycznego nawadniania, zakładanie i pielęgnacja trawników, kompozycje roślinne, nawierzchnie ogrodowe, mała architektura, ogród wodny, ogród skalny, organizacja prac, roboty ziemne, zasady kosztorysowania. Kurs odbędzie się w granicach administracyjnych Krakowa. Ilość godzin lekcyjnych 120. Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:00
 5. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na usługę szkoleniową Wykwalifikowany pracownik terenów zieleni znak sprawy: ZP- 271/59/2010
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Wykwalifikowany pracownik terenów zieleni dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.
  2. Celem szkolenia jest umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia umiejętności i wiedzy niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku wykwalifikowany pracownik terenów zieleni.
  3. Program szkolenia obejmie następujące jednostki modułowe:
  gleboznawstwo i czynniki siedliska
  roślinoznawstwo
  BHP w terenach zieleni
  podstawowe narzędzia używane w terenach zieleni
  pielęgnacja terenów zieleni
  B. Program zajęć teoretycznych i praktycznych powinien obejmować minimum 100 godzin 45 - minutowych, w tym zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 65 godzin, które zrealizowane będą w przedsiębiorstwie zajmującym się pielęgnowaniem terenów zieleni. Do oferty należy załączyć informację o miejscu odbywania zajęć praktycznych.
  C. Program szkolenia musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. ( Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216);
  D. Program szkolenia musi zawierać informacje, o których mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 476, poz. 315), a mianowicie:
  a) Nazwę i zakres szkolenia
  b) Czas trwania i sposób organizacji szkolenia
  c) Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
  d) Cele szkolenia
  e) Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej
  f) Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych
  g) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
  h) Sposób sprawdzenia efektów szkolenia.
  E. Tygodniowy wymiar zajęć wyniesie minimum 30 a maksimum godzin. Zajęcia rozpoczną się na przełomie miesięcy października i listopada.

  4. Zagadnienia organizacyjne
  A. zajęcia realizowane będą, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 08:00 a 18:00. Zamawiający, po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą, przewiduje możliwość przesunięć w zakresie terminów wskazanych w harmonogramie załączonym do oferty dotyczącym daty rozpoczęcia zajęć.
  B. wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia dostęp do serwisu kawowego, tj. kawy, herbaty, drożdżówek oraz jednego ciepłego posiłku, którego stawka żywieniowa wyniesie od 12,00 do 15,00 złotych brutto. Uczestnicy zajęć każdorazowo potwierdzać będą odbiór ciepłego posiłku na odpowiedniej imiennej liście prowadzonej przez Wykonawcę systematycznie przez cały czas trwania zajęć.
  C. na zakończenie szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument opatrzony logo Unii Europejskiej i projektu 7 życzeń potwierdzający ukończenie szkolenia pn. Wykwalifikowany pracownik terenów zieleni. Wykonawca załączy do oferty wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
  D. miejsce realizacji szkolenia znajdować się będzie w mieście Krakowie, w miejscu dogodnym pod względem dojazdu dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Krakowskiego.
  E. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w niezbędnie materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, jak również do przekazania jednego kompletu do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę szkolenia koszt przeznaczonego dla UPPK zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej edycji szkolenia. Dodatkowo, Wykonawca wyposaży uczestników kursu w niezbędne materiały biurowe i piśmienne. Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia.
  F. na zakończenie kursu, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji szkolenia, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Na etapie sporządzania oferty i wyliczania całkowitego zwrotu kosztów przejazdu ujmowanych w preliminarzu należy przyjąć założenie o pełnej, tj 100 %, frekwencji uczestników, która - na etapie realizacji umowy - zweryfikowana będzie na podstawie listy obecności uczestników zajęć. Zamawiający pokryje Wykonawcy nakłady poniesione z tytułu zwrotu kosztów przejazdu uczestników zajęć na podstawie list obecności. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu należy wliczyć w cenę szkolenia wskazaną w formularzu ofertowym.
  G. na podstawie art. 41 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników szkolenia do następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyjątkiem osób posiadających prawo do stypendium. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, tj. okoliczności, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 z późn. zm), Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 przywołanej powyżej ustawy. Koszt ubezpieczenia NW wyliczony przy założeniu, iż wszyscy uczestnicy szkolenia będą podlegali ubezpieczeniu, należy wyszczególnić w preliminarzu oraz uwzględnić go w całkowitym koszcie szkolenia ujmowanym w formularzu ofertowym. Zamawiający przedstawi Wykonawcy imienną listę osób wskazanych do ubezpieczenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
  H. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny przebiegu szkolenia służący podnoszeniu jakości kształcenia a także wskaże personalnie osobę za nadzór odpowiedzialną. Do oferty należy załączyć informację o sposobie sprawowania nadzoru z podaniem osoby za niego odpowiedzialnej.
  F. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb co najmniej 10-osobowej grupy słuchaczy. Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych oraz opisem rodzaju i ilości urządzeń niezbędnych do zrealizowania zajęć praktycznych.
  I. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
  J. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.
  5. Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu
  7 życzeń POKL Poddziałanie 6.1.3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami kursu, kosztorys, listy obecności uczestników, do dnia 31 grudnia 2020 roku.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
  a) Dzienna listy obecności uczestników szkolenia;
  b) Dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
  c) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych;
  d) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór ciepłych posiłków;
  e) Imienna lista, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie;
  f) Rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenie;
  g) Protokółów z egzaminów, o ile zostaną przeprowadzone.
  8. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
  a) Nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie,
  b) Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób bezrobotnych,
  c) Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia. i umowy.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów:
  a) Oryginału ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia;
  b) Oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
  c) Oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
  d) Kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczony za zgodność z oryginałem;
  e) Kserokopii dziennika zajęć poświadczona za zgodność z oryginałem;
  f) Kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem;
  g) Kserokopii protokołów z egzaminów poświadczonych za zgodność z oryginałem;
  h) Oryginału kosztorysu powykonawczego;
  i) Kserokopii wszystkich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, poświadczone za zgodność z oryginałem;
  j) Oryginału oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, ciepłych posiłków;
  k) Oryginału imiennej listy, na której uczestnicy potwierdzą otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu;
  l) Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.
  10. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik szkolenia będzie miał dostęp do niezależnego stanowiska wyposażonego w niezbędne materiały oraz narzędzia do ćwiczeń.
 6. Kurs projektowania i zakładania ogrodów
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Nowy Sącz
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kurs projektowania i zakładania ogrodów dla 1 osoby bezrobotnej.

Inne osoby dla Dąbrowska Bożena (31 osób):