Kogo reprezentuje osoba

Deczkowska Katarzyna

w KRS

Katarzyna Deczkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Nazwisko:Deczkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Lubartów (Lubelskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adameczek Danuta Barbara, Barańska Barbara Krystyna, Chabiński Marian, Chojęta Dariusz Andrzej, Gajewski Mirosław Kazimierz, Gruszczyk Barbara, Jakubas Karczmarz Żaneta, Kobyłka Mieczysław, Komorowski Robert, Korzeniowska Bernarda Agnieszka, Kosacki Jacek Jan, Kosik Zbigniew, Kowalik Władysław, Kozioł Józef Władysław, Kubik Kazimierz Antoni, Kułago Marek Artur, Lipniacki Mieczysław Andrzej, Marzęda Sylwia Katarzyna, Mikucewicz Władysław Kazimierz, Mileszczyk Elżbieta Domicela, Rodak Andrzej, Rutkowska Elżbieta Danuta, Siwek Jacek Rafał, Smolarz Marian, Szczuchniak Leon Adam, Witek Janina, Wysocki Janusz Grzegorz, Włodarczyk Wanda Janina, Zdunek Henryk Mieczysław, Zielińska Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróbel Janina Marianna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000083181
 2. Bank Spółdzielczy W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000041862
 3. Darst Trading Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000730545
 4. Fundacja Razem-pro Publico Bono, Lubartów − KRS 0000207554
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kamionce, Kamionka − KRS 0000189558
 6. Klub Sportowy Orlik Lubartów, Lubartów − KRS 0000508189
 7. Kółko Rolnicze W Starościnie, Starościn − KRS 0000349040
 8. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Kolechowicach Folwarku, Klechowice Folwark − KRS 0000248374
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowodworze Piaskach, Nowodwór Piaski − KRS 0000173981
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000181939
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Starościnie, Starościn − KRS 0000042800
 13. Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska W Lublinie, Lublin − KRS 0000137915
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nauczyciel, Lubartów − KRS 0000169451
 15. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 16. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki, Wandzin − KRS 0000002536
 17. Stowarzyszenie Sąsiedzi, Lubartów − KRS 0000334641
 18. Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego, Ostrów Lubelski − KRS 0000021187

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Abramowie, Abramów − KRS 0000089539
 2. Bank Spółdzielczy W Kamionce, Kamionka − KRS 0000088918
 3. Bank Spółdzielczy W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000088908
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Firleju, Firlej − KRS 0000061118
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000025406
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Niedźwiadzie, Niedźwiada − KRS 0000133362
 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000177090
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000132505
 9. Rejonowa Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska W Puławach, Puławy − KRS 0000166613
 10. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000043179
 11. Stella Pack S.A., Lubartów − KRS 0000689135
 12. Stella Pack S.A., Lubartów − KRS 0000225606

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów waz z podległymijednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Gminy, Abramów
  1. Otwarcie 19 rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
  2. Prowadzenie 3 rachunków bieżących, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 2 formularza oferty).
  3. Prowadzenie 16 rachunków pomocniczych, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 3 formularza oferty).
  4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (punkt 4 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2016 roku - że miesięcznie jest to średnio 370 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 72.500,00zł. miesięcznie.
  5. Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej (punkt 5 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na co najmniej 2 stanowiskach.
  Pkt 6. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 6 formularza oferty).
  Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 2 stanowiskach.
  W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
  Pkt 7. Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 7 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2016 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 363 sztuk przelewów.
  Pkt 8. Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2016 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 480 sztuk przelewów.
  9. Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załączniki do wyciągów (punkt 9 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2016 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk dokumentów.
  10. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 10 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2016 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk przelewów.
  Pkt 11. Wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki Zamawiającego (Punt 11 formularza oferty).
  Wykonawca zobowiązany jest otworzyć rachunki wirtualne dla kontrahentów płatności masowych. Księgowanie wpłat dokonanych na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. Obsługa będzie obowiązywała od 1.01.2017 roku. Uznanie wskazanego przez zamawiającego rachunku, kwotami przetworzonych płatności masowych, odbędzie się w tym samym dniu roboczym, w którym zostały wpłacone płatności masowe.
  Do realizacji zamówienia przyjęto założenie – na podstawie analizy ilości podatników na rok 2016 – średnio ok. 1320 wpłat miesięcznie
  Pkt 12. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu, obliczona w złotych - (punkt 12 formularza oferty).
  Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 1.000.000,00zł.
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez Gminę,
  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia.

  13.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi
  z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Art. 6491 i dalsze, (punkt 13 formularza oferty).
  1). Dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 1.000.000,00 zł.
  2). Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać
  z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania tych gwarancji.
  3) Dla porównania ofert wykonawca powinien obliczyć i wstawić do Formularza oferty wynagrodzenie w złotych, od kwoty gwarancji, za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją.
  W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku korzystania Gminy z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji.

  14. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu budżetu Gminy (punkt 14 formularza oferty).
  W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy.

  15. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (punkt 15 formularza oferty).
  1) Zamawiający informuje, że Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2016, przejściowego deficytu budżetu Gminy, do wysokości 2.000.000,00 zł.
  Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
  z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu.
  W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu – dla porównania ofert należy obliczyć odsetki kredytu 1.000.000,00 zł za 1 dzień.
  Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. Jeżeli oferta jest składana w listopadzie, to jest to średnia arytmetyczna stawki W3M z miesiąca października).
  Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca:
  cyt: „Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc”.
  Formuła obliczenia odsetek od w/w kredytu, w celu porównania ofert, jest następująca:
  1.000.000,00zł x oprocentowanie (średnia arytmetyczna stawka WIBOR
  3 M za miesiąc poprzedni i stała marża banku) x 1 dzień / 365

  16. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 16 formularza oferty).
  Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
  Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący:
  średnia arytmetyczna stawka WIBID 1 M za miesiąc poprzedni x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc
  Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
  Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących
  i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w listopadzie, to jest to średnia arytmetyczna stawki WIBID 1 M z miesiąca października).
  W Formularzu oferty wykonawca powinien wstawić oferowany wskaźnik w kolumnie D 16 oraz obliczyć oprocentowanie w kolumnie E 16.
  17. Przyjmowanie środków własnych (bez uwzględnienia środków pochodzących z kredytu) z rachunków bieżących na lokaty krótkoterminowe:
  a) Lokowanie środków finansowych w lokaty weekendowe i lokaty (w tym również typu overnight) w dni ustawowo wolne od pracy. Środki pieniężne mają być zwrócone następnego dnia roboczego nie później niż do godziny 8:00;
  b) Przyjmowanie środków na lokaty odbywać się będzie bez odrębnego zlecenia, chyba że podmiot upoważniony do dysponowania rachunkiem złoży odmienną dyspozycję, wyłącznie w przypadku, gdy oprocentowanie lokat będzie wyższe niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym 2. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Powiat Lubartowski, Lubartów
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 1) Zamawiający informuje, iż w ramach umowy z Bankiem oprócz rachunku budżetu powiatu obsługiwane mają być rachunki wymienionych niżej jednostek organizacyjnych powiatu: Lp. Nazwa jednostki 1. Starostwo Powiatowe w Lubartowie 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie 4. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie 5. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 6. ZS Nr 2 im. Ks. Sanguszki w Lubartowie 7. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim 8. Zespół Szkół w Kocku 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie 11. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie 12. Bursa Szkolna w Lubartowie 13. Dom Pomocy Społecznej w Kocku 14. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim 15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie 16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie 17. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie 18. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie 2) Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmieniać. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. Rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. Każda z jednostek organizacyjnych powiatu musi posiadać co najmniej dwa rachunki bankowe, w tym rachunek bieżący. 3. Zakres przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje: 1) otwarcie rachunku budżetu Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych 53 szt. (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. 2) prowadzenie 19 sztuk rachunków bieżących, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 2 formularza oferty). 3) prowadzenie 34 sztuk rachunków pomocniczych, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 3 formularza oferty). 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych (punkt 4 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to średnio 150 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 156.000,00 zł. 5) realizacja wypłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie 72 sztuk wypłat i jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 278 000,00 zł. 6) sprzedaż blankietów czekowych (punkt 6 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2015 r., że średnio w miesiącu Powiat i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 52 czeki. 7) instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej (punkt 7 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na co najmniej 16 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 40, co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej. 8) abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 16 stanowiskach. W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie. 9) realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 760 sztuk przelewów. 10) realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 1 700 sztuk przelewów. 11) sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 11 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być 15 sztuk dokumentów. 12) przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 12 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być 10 sztuk przelewów. 13) obsługa wypłat z rachunków: Fundusz pracy dla bezrobotnych i innych w przypadkach ich utworzenia przez Fundusz Pracy (punkt 13 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być ponad 1 388 sztuk przelewów na rachunki podopiecznych Powiatu, prowadzone przez bank. Ewentualne koszty z tym związane będzie ponosił Powiat. 4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (punkt 14 formularza oferty). 1) Zamawiający informuje, że Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu powiatu, do wysokości 5 500 000,00 zł. Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy obliczyć odsetki kredytu 5 500 000,00 zł za 1 dzień. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert. Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca: cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc. Formuła obliczenia odsetek od w/w kredytu, w celu porównania ofert, jest następująca: 5.500.000,00zł x oprocentowanie (średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stała marża banku) x 1 dzień / 365 2) prowizja od kwoty udzielonego kredytu, obliczona w złotych - (punkt 15 formularza oferty). Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 5 500 000,00zł. 3) opłata od kwoty udzielonego kredytu obliczona w złotych - (punkt 16 formularza oferty). Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 5 500 000,00zł. 4) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez Powiat, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia. 5. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu budżetu Powiatu (punkt 18 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie ww kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy. 6. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Art. 6491 i dalsze, (punkt 17 formularza oferty). 1) dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 3 000 000,00 zł. 2) Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania tych gwarancji. 3) dla porównania ofert wykonawca powinien obliczyć i wstawić do Formularza oferty wynagrodzenie w złotych, od kwoty gwarancji, za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku korzystania Powiatu z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji. 7. Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 19 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy. 8. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 20 formularza oferty). Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: średnia arytmetyczna stawka WIBID 1 M za miesiąc poprzedni x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie. Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert. W Formularzu oferty wykonawca powinien wstawić oferowany wskaźnik w kolumnie D oraz obliczyć oprocentowanie w kolumnie E. 9. Posiadanie lub utworzenie jednostki organizacyjnej banku, prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu lub powierzenie prowadzenia bankowej obsługi budżetu jednostek organizacyjnych Powiatu poza miejscem siedziby zamawiającego, tj. w Firleju, Ostrowie Lubelskim i w Kocku (punkt 21, 22 i 23 formularza oferty). Wykonawca powinien wstawić informację TAK lub NIE we właściwej kolumnie D, E lub F. 10. Wykonawca będzie prowadzić bankową obsługę budżetu - rachunek bieżący (organu finansowego), przez cały okres obowiązywania umowy, w miejscowości siedziby zamawiającego, tj. mieście Lubartów, co wiąże się z koniecznością posiadania, bądź utworzenia w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w miejscowości siedziby zamawiającego, placówki banku o nie niższej strukturze organizacyjnej niż oddział. 11. Oddział banku, który będzie obsługiwać budżet Powiatu będzie posiadał decyzyjność dotyczącą wysokości udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie nie niższej niż określona w pkt 4. Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 12. Oddział banku, który będzie obsługiwać budżet Powiatu będzie posiadał decyzyjność dotyczącą wysokości udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w wysokości nie niższej niż określona w pkt 6. Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 13. Wydzielą w banku odrębne stanowisko do obsługi budżetu Powiatu z wydzieloną linią telefoniczną. 14. Wydzielą w banku co najmniej dwie kasy do obsługi wypłat świadczeń z rachunków: 1) Fundusz pracy dla bezrobotnych, 2) ewentualnie innych, oraz będą posiadać możliwości lokalowe dla sprawnej wypłaty w/w świadczeń dla około 1.200 podopiecznych Powiatu. Zamawiający wyjaśnia, że są to wypłaty kasowe, do 5 razy w miesiącu. W jednym dniu roboczym może to być ponad 200 sztuk wypłat. Części podopiecznym bank powinien założyć rachunek osobisty, nieodpłatny dla Niego, na który służby Powiatu przekazują świadczenia. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ramach prowadzonej obsługi wykonawca określił przedziały godzinowe, w których taka obsługa mogłaby być realizowana. Wypłaty są realizowane w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów Powiatu w banku przez cały miesiąc. Zamawiający nie przewiduje w trakcie trwania obsługi bankowej zastąpienie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców usługą kart przedpłaconych. 15. Posiadają w placówce banku, która będzie prowadziła bankową obsługę budżetu Powiatu (będą posiadać w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy) doradcę, znawcę finansów publicznych, który może świadczyć usługi w zakresie opracowywania projektów możliwości inwestycyjnych Powiatu przez cały okres obowiązywania umowy. Doradca dostępny w placówce banku obsługującej budżet Powiatu powinien znać prawo samorządowe, w szczególności ustawy - o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, gminnym, regionalnych izbach obrachunkowych oraz sprawozdawczość samorządową. Mieć możliwość, na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć ze służbami finansowymi Powiatu w projektowaniu budżetu, w części dotyczącej projektów inwestycyjnych. Posiadać umiejętność i niezbędną wiedzę, aby doradzić służbom finansowym Powiatu najkorzystniejsze sposoby finansowania inwestycji, kredyty, obligacje komunalne, inne. Posiadać umiejętność i niezbędną wiedzę, aby zaplanować najkorzystniejszy sposób rozłożenia długu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych. 16. Posiadają w placówce banku, która będzie prowadziła bankową obsługę budżetu Powiatu (będą posiadać w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy) specjalistę doradcę, w zakresie finansowania inwestycji, prowadzonych przez samorządowe instytucje kultury. 17. Warunek posiadania, bądź utworzenia placówki banku w miejscowości zamawiającego, to jest mieście Lubartów, o strukturze organizacyjnej nie niższej niż oddział, w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wraz z wydzieleniem w banku odrębnego stanowiska do obsługi budżetu Powiatu, z wydzieloną linią telefoniczną, a także doradcy, znawcy finansów publicznych, wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu, w sposób funkcjonalny, wysokiej jakości, użyteczny, z szybkim wsparciem technicznym dotyczącym możliwie najszerszego doradztwa dla Powiatu..
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Kamionka oraz Urzędu Gminy Kamionka i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy w okresie 5 lat, tj. od 1.01.2015 roku do 31.12.2019 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kamionce, Kamionka
  1. Otwarcie i prowadzenie w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy rachunku budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków realizowanych projektów i inwestycji, a także innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, rachunków jednostek budżetowych samorządowych osób prawnych, których konieczność otwarcia zaistnieje. Jednostki budżetowe i samorządowe osoby prawne, dla których będą prowadzone rachunki bankowe:
  1.1. Urząd Gminy w Kamionce,
  1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce,
  1.3. Biuro Obsługi Szkół w Kamionce,
  1.4. Przedszkole Samorządowe w Kamionce,
  1.5. Szkoła Podstawowa w Samoklęskach,
  1.6. Zespół Szkół w Kamionce,
  1.7. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce,
  1.8. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce,
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Serniki
  Zamawiający: Gmina Serniki, Serniki
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Serniki. Zakres zamówienia obejmuje: Udzielenie kredytu w wysokości 650 000,00 zł ( słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na następujących warunkach: 1. Okres spłaty kredytu ustala się na lata 2015-2020 w 24 kwartalnych ratach wg załącznika nr 5 do SIWZ; 2. Spłata kapitału od miesiąca marzec 2015r. w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, na podstawie informacji przekazanej przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank faxem w terminie 2 dni przed datą płatności rat kapitałowych; 3. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank faxem w terminie 2 dni przed datą płatności odsetek;
  Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 4. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, kredytobiorca dokona wymaganej spłaty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; 5. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marże banku;
  6. Stopa bazowa WIBOR dla trzymiesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej; 7. Stała dla całego okresu kredytowania marża banku. W skład marży wchodzą wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe;
  8.Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia; 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. 10. Kredyt będzie dostępny w ciągu 1 dnia od dnia podpisania umowy, najpóźniej do dnia 31.12.2014r; 11.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnej; 12.Wszystkie koszty i prowizje związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego i przygotowaniem umowy wchodzą w skład marży banku; 13. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu: 14. Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które podpisane zostaną przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika; oraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, do kwoty kapitału kredytu i odsetek, obliczonych za cały okres kredytowania, na dzień złożenia oferty (cena oferty).
  15. Nie dopuszcza się udzielenia kredytu lub części kredytu ze środków EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego)
 5. Obsługa bankowa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
  Zamawiający: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Lubartów
  Otwarcie i prowadzenie w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy rachunku budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków realizowanych projektów i inwestycji, a także innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, rachunków jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Związku, których konieczność otwarcia zaistnieje. Bank będzie zobowiązany do otwarcia i prowadzenia w okresie 60 miesięcy do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, pomocniczych i inwestycji Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 6. Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi.
  Zamawiający: Gmina Firlej, Firlej
  Przedmiotem zamówienia jest
  bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, polegająca w szczególności na:
  1. otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych na podstawie zawartej umowy,
  2. wykonywaniu bankowych rozliczeń pieniężnych:
  2.1. w obrocie
  bezgotówkowym, w szczególności w formie poleceń przelewu:
  2.1.1. składanych w banku za pomocą
  papierowych nośników informacji przez zamawiającego w oddziale lub filii znajdujących się w miejscowości Firlej w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku,
  2.1.2. składanych w banku za pomocą elektronicznych nośników informacji przez zamawiającego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających:
  a) bezpieczeństwo dokonywania transakcji,
  b) wykonywanie rozliczeń oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o rozliczeniach pieniężnych i saldach rachunków w oparciu o sieć zdalnego dostępu,
  c) zgodność ze standardami określającymi zakres danych jakie winien zawierać przelew, zwłaszcza na rachunki organów podatkowych oraz ZUS
  d) autoryzacje przez upoważnione osoby
  e) zautomatyzowanie procesu tworzenia
  przelewów (słowniki kontrahentów, pracowników, itp.).
  2.2. w obrocie gotówkowym, w szczególności poprzez:
  2.2.1. wpłatę gotówki na rachunki lub wypłatę z rachunków w oddziale lub filii znajdujących się w miejscowości Firlej w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku
  2.2.2. realizację czeków gotówkowych składanych w oddziale lub filii znajdującej się w miejscowości Firlej w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku,
  3. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego Gminy Firlej.
  Zakres usług dotyczy następujących jednostek organizacyjnych zamawiającego (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): 1. Urząd Gminy Firlej, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju, 3. Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju , 4. Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej, 5. Zespół Szkół w Firleju, 6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju, 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju.

Inne osoby dla Deczkowska (2 osoby):