Kogo reprezentuje osoba

Dobrzańska Malinowski Ewa

w KRS

Ewa Dobrzańska Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Dobrzańska Malinowski
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Biecz (Małopolskie)
Przetargi:36 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamowska Anna Magdalena, Baczyński Kazimierz, Balwierz Paulina Katarzyna, Baran Barbara Ewa, Bałon Weronika, Berkowicz Małgorzata Wanda, Betlej Bogumiła Jolanta, Betlej Janusz Stanisław, Bielamowicz Zofia Barbara, Bielamowicz Gorczyca Katarzyna, Bielska Małgorzata Anna, Biernacka Józefa Agata, Biernacka Krystyna Teresa, Bors Krystyna Zofia, Bućko Monika Sabina, Bugała Jadwiga Anna, Chmiel Lucyna Teresa, Cieciora Elżbieta, Cieśla Robert, Czech Barbara Grażyna, Czekańska Anna, Drożdż Małgorzata Helena, Dubiel Kurowska Joanna Małgorzata, Duran Jan, Duwer Jan Piotr, Dyląg Elżbieta Stefania, Dzięglewicz Alicja Beata, Dzieliński Daniel Maciej, Dzwonkowicz Maria Amalia, Faber Anna Halina, Faber Jan, Falarz Natalia Melania, Filar Sebastian, Filip Anna Justyna, Fortuna Elżbieta Anna, Fortuna Urszula Krystyna, Forystek Dorota Krystyna, Fugiel Edyta Monika, Gniady Wiesława Maria, Górska Jolanta, Grabowska Justyna, Grabowski Grzegorz Łukasz, Grabowski Tomasz Robert, Grajewski Konrad Sebastian, Grasela Genowefa Maria, Gumienna Małgorzata Karolina, Guzik Magdalena Maria, Gwoździańska Kazimiera, Głowacki Rafał Jacek, Herma Barbara Ewa, Iskra Ewelina Maria, Jamrowicz Marcin Sławomir, Jaskot Sebastian Dawid, Jędrzejczyk Agnieszka Katarzyna, Jeleń Halina Stefania, Juszczyk Bratek Agata Elżbieta, Kaleta Andrzej Józef, Kardaś Sylwia Katarzyna, Karp Sendra Monika, Kawa Małgorzata, Kiełbasa Tadeusz, Klesyk Izabela Zofia, Klisiewicz Potok Beata, Kmiecik Halina Renata, Knybel Edward, Knybel Rafał Karol, Kobak Zofia Maria, Kosiba Ewa Helena, Kozioł Dorota Zofia, Kołodziej Bogumiła, Krzysztofik Karolina, Kubacka Magdalena, Kurowski Marcin Stanisław, Kłosowska Agnieszka, Lawera Monika Anna, Lechwar Ewa Teresa, Lenard Anna Teresa, Machowska Marzena, Masztafiak Joanna, Michalec Marta Małgorzata, Mituś Maria Genowefa, Mucha Raś Jolanta, Myśliwiec Halina, Nabożna Lucyna Maria, Nabożny Aleksandra Maria, Nagi Lidia, Nigborowicz Marcin Szczepan, Nowak Justyna, Orzech Stanisław Marian, Owsiak Jarosław, Pacana Eryk, Pach Małgorzata Joanna, Patrzyk Krystyna Jadwiga, Pelczar Renata Stanisława, Piekarz Ewelina Anna, Pociecha Zbigniew Marian, Posełkiewicz Krystyna Danuta, Potrawska Agata, Przepióra Ewa, Przybyła Renata, Przybyłowicz Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witusik Marian Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Automobilklub Biecki, Biecz − KRS 0000029250
 2. Bank Spółdzielczy W Bieczu, Biecz − KRS 0000124228
 3. Euro-bud S.A., Jasło − KRS 0000518622
 4. Fundacja Homo Homini W Dębowcu, Dębowiec − KRS 0000129350
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Osieku Jasielskim Likwidacyjnej, Osiek Jasielski − KRS 0000211953
 6. Małopolska Agencja Handlowa Społem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000133269
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Majscowej, Majscowa − KRS 0000024673
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Rożnowicach, Rożnowice − KRS 0000003389
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Świerchowej, Świerchowa − KRS 0000043956
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Umieszczu, Umieszcz − KRS 0000018133
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Warzycach, Warzyce − KRS 0000065505
 12. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym. Koło W Jaśle., Jasło − KRS 0000534323
 13. Społem Jasło Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000742014
 14. Spółdzielczy Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy Kr, Biecz − KRS 0000217260
 15. Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych W Krośnie, Krosno − KRS 0000038680
 16. Stowarzyszenie Aktywnych Binarowiaków, Binarowa − KRS 0000410792
 17. Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolicy W Skołyszynie Im.edwarda Wojtunia, Skołyszyn − KRS 0000023702
 18. Stowarzyszenie Młodzi Dla Gminy, Dębowiec − KRS 0000505964
 19. Stowarzyszenie Oświatowe Jedynka W Bieczu, Biecz − KRS 0000301391
 20. Stowarzyszenie Oświatowe Kraina Wiedzy, Umieszcz − KRS 0000550013
 21. Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich Ścibor, Ściborzyce Wielkie − KRS 0000328990
 22. Stowarzyszenie Razem Dla Naszej Szkoły, Czeluśnica − KRS 0000549990
 23. Stowarzyszenie Unia Szkół, Glinik Polski − KRS 0000380957
 24. Towarzystwo Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej, Biecz − KRS 0000064681
 25. Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego W Jaśle, Jasło − KRS 0000221669

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Tarnowcu, Tarnowiec − KRS 0000127162
 2. Podkarpackie Towarzystwo Lotnicze, Krosno − KRS 0000273297
 3. Ppu Naft-stal Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000379590
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dębowcu Z/s W Osieku, Osiek Jasielski − KRS 0000215088
 5. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych W Skołyszynie, Skołyszyn − KRS 0000200565
 6. Stowarzyszenie Tęcza Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Skołyszyn − KRS 0000221983

Powiązane przetargi (36 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Szerzyny
  Zamawiający: Gmina Szerzyny, Szerzyny
  Udzielenie kredytu długoterminowych w walucie polskiej w wysokości 967.301,- zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych) na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Szerzyny:
  Kredyt postawiony będzie do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy. Przewidywany termin wykorzystania kredytu to 28 kwietnia 2017 r., jednak w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na dzień dzisiejszy okoliczności zamawiający zastrzega sobie inny termin (wcześniejszy lub późniejszy). W takim przypadku Bank nie naliczy dodatkowych opłat z tego tytułu. Bank nie będzie pobierał prowizji od uruchomienia kredytu.
  Przekazanie kredytu do dyspozycji zamawiającego nastąpi w formie przelewu środków na wskazany rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji.
  Okres karencji w spłacie kapitału do 30 grudnia 2018 r.
  Kredyt spłacany będzie w miesięcznych ratach od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.
  z terminem płatności na koniec miesiąca.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia w okresach miesięcznych i płatne na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym że początek spłaty odsetek należy wyliczy od miesiąca po wypłaceniu transzy z terminem płatności na koniec miesiąca. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki zostaną naliczone do dnia faktycznej spłaty.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu. Niewykorzystanie w całości kredytu nie będzie powodowało naliczenia dodatkowych opłat ze strony banku.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu; Bank nie będzie pobierał prowizji z tego tytułu.
  W przypadku nie wypłacenia przez bank kredytu w umownym terminie Bank zapłaci zamawiającemu odsetki w wysokości 5 % za każdy dzień zwłoki, liczone od niewypłaconej kwoty kredytu.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez zamawiającego.
  Kredyt nie może być obciążony żadnymi innymi kosztami, niż te wymienione w ofercie.
  Dla wyliczenia kosztów kredytu proszę przyjąć następujące dane:
  Kwota kredytu: 967.301,- zł postawiony do dyspozycji zamawiającego w dniu 28.04.2017 r.
  Spłata odsetek co miesiąc z terminem płatności na koniec miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.04.2017 r. do 31.12.2025 r. Przyjąć należy rzeczywistą liczbę dni oraz, że rok liczy 365 dni.
  Spłata rat kapitałowych co miesiąc z terminem płatności na koniec miesiąca kalendarzowego począwszy od 31.12.2018 r. do 31.12.2025 r.: w 85 ratach: pierwsza 2.225,- zł, kolejne (84) po 11.489,- zł.
  WIBOR 1M.
  Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie do pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o marżę banku.
  W celu wyliczenia kosztów kredytu proszę przyjąć oprocentowanie z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu Miasta Jasła na 2016 r
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na pokrycie deficytu Miasta Jasła na 2016 r.
  2. Kredyt może być pobierany transzami w ciągu 3 dni od złożenia pisemnego wniosku zamawiającego kierowanego na adres wykonawcy i wykorzystany do dnia 31.12.2016 r.
  3. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych począwszy od 31 marca 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.
  4. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych.
  5. Odsetki będą liczone od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  6. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  - niewykorzystania w całości kredytu, co będzie prowadziło do zmniejszenia rat
  kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu
  - dokonania dodatkowej karencji w spłacie kredytu na okres minimum do 12 m-cy (kryterium
  oceny ofert) w przypadku pogorszenia wskaźników ekonomicznych miasta. Kwota nie
  spłaconych rat powiększy pozostałe do spłaty raty kredytu a okres spłaty pozostanie bez
  zmian
  8. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez zamawiającego.
  9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż te, które podano w sposobie obliczania ceny
  10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o marże banku.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1.149.297,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Zamawiający: Gmina Brzostek, Brzostek
  : Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1.149.297,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 1. Kredyt długoterminowy. 2. Kwota kredytu: 1.149.297,84 zł PLN, słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 84/100 3. Okres kredytowania: do 30.06.2017 r. 4. Przewidywany początek okresu spłat: 30.06.2017 r. 5. Spłata kapitału następować będzie jednorazowo zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w SIWZ w rozdziale 14. 6. Odsetki pełne spłacane w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału. 7. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M średniomiesięczny (stopa będzie aktualizowana przez bank) plus marża banku. 8. Zabezpieczenie kredytu: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 4. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zakliczyn na rok 2016 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.530.674,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zakliczyn na rok 2016 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.530.674,00 PLN Kredyt długoterminowy Kwota kredytu do 1.530.674,00 PLN Okres kredytowania od 15 września 2016 r. do 31 grudnia 2024 r. Spłata kapitału w latach:
  2017 rok -10.000 zł 4 raty po 2.500,00 zł 2018 rok 5.000 zł 4 raty po1.250,00 zł 2019 rok -50.000 zł 4 raty po 12.500,00 zł 2020 rok -50.000 zł 4 raty po 12.500,00 zł 2021 rok -300.000 zł 4 raty po 75.000,00 zł 2022 rok - 400.000 zł 4 raty po 100.000,00 zł 2023 rok -350.000 zł 4 raty po 87.500,00 zł 2024 rok -365.674 zł. 4 raty po 91.418,50 zł w ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od I kwartału 2017 roku, ostatnia rata kapitałowa płatna do dnia 31 grudnia 2024 r. Rata odsetkowa płatna w okresach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od 30 września 2016 roku, ostatnia rata odsetkowa płatna do dnia 31 grudnia 2024 roku. Karencja w spłacie kredytu - kapitału do 30 marca 2017 roku. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3 M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego kwartału. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredyt będzie pobrany w dwóch transzach po podpisaniu umowy: I transza: 1.000.000,00 zł w dniu 15 września 2016 r. postawione do dyspozycji od 15.09.2016 r. do 31.12.2016 r. II transza: 530.674,00 zł w dniu 14 października 2016 r. postawione do dyspozycji od 14.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Od przyznanego kredytu Bank nie pobierze prowizji od kredytu tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, oraz żadnych innych dodatkowych opłat. Bank nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości. W przypadku nieuruchomienia całości kredytu bank w takiej sytuacji zaktualizuje harmonogram spłat kredytu. Raty kredytu zostaną pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu.
 5. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 300 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Brzostek, Brzostek
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 300 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.Kredyt długoterminowy 2.Kwota kredytu: 2 300 000 zł PLN, słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 3.Okres kredytowania: do 31.12.2019 r. 4.Przewidywany początek okresu spłat: 31.12.2017 r. 5.Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w SIWZ w rozdziale IV ust. 2: 6.Odsetki pełne spłacane w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału. 7.Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M średniomiesięczny (stopa będzie aktualizowana przez bank) plus marża banku. 8.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 6. Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową bankową obsługę budżetu Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych. Usługa bankowej obsługi budżetu obejmować będzie: 1) Otwarcie i prowadzenie: a) rachunków: bieżącego Gminy Skołyszyn i rachunków pomocniczych Urzędu Gminy w Skołyszynie, b) rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych: - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie; - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach; - Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie; - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie; - Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Wykonawca musi zagwarantować te same warunki prowadzenia rachunków dla Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowane o stały wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), który będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. Do celów porównania ofert brana będzie pod uwagę stawka WIBID 1M według notowania z miesiąca stycznia 2016 r. (wartość średnia), która wynosi: 1,4257, skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla gminnych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu. - Łączna ilość rachunków bieżących - 6 szt. - Łączna ilość rachunków pomocniczych - 25 szt. 2) Realizację poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia płatnicze mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego zamawiającego. Możliwość prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 12:00. - Ilość przelewów do obcego banku realizowanych w formie papierowej - 100 szt. rocznie. - Ilość przelewów realizowanych do obcych banków w systemie home banking: 20 000 szt. rocznie. 3) Prowadzenie punktu obsługi kasowej (agencji) na terenie miejscowości Skołyszyn, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt musi być czynny w godzinach 8:00 do 15:00 we wszystkie dni robocze. Koszt uruchamiania, wyposażenia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca. Zamawiający nie dysponuje lokalem, który mógłby udostępnić na prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Skołyszyn. Obowiązkiem Wykonawcy jest znalezienie odpowiedniego lokalu na terenie miejscowości Skołyszyn, jego uruchomienie i wyposażenie. Zamawiający nie wymaga szczególnej lokalizacji punktu, usytuowanie punktu kasowego powinno umożliwiać bezpieczny dojazd samochodem osobowym, punkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Ilość wpłat gotówkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 2 600 000 zł rocznie i zawiera wszystkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego (w tym przez jednostki organizacyjne), łącznie z wpłatami osób trzecich. Kwota wpłat osób trzecich dokonywanych bezpośrednio na konta Zamawiającego w stosunku rocznym to ok. 500 000 zł. 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych. Ilość wypłat gotówkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 1 500 000 zł rocznie. Uwaga: Wykonawca musi zagwarantować, iż rachunki Zamawiającego będą obciążane-uznawane dokładnie w dniach, kiedy Wykonawca będzie obciążany-uznawany w wyniku rozliczeń międzybankowych oraz wpłat-wypłat realizowanych bezpośrednio u Wykonawcy. 6) Potwierdzenie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego. 7) Telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego (na żądanie Zamawiającego). 8) Dostarczanie wyciągów w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Elektroniczny system bankowości internetowej oferowany przez Wykonawcę powinien zapewniać możliwość drukowania dowolnej ilości wyciągów elektronicznych. Jednak Zamawiający również wymaga od Wykonawcy dostarczania wyciągów w formie papierowej bez ponoszenia dodatkowych opłat. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie obowiązek dołączania do wyciągu bankowego dokumentów źródłowych, bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. - Ilość przekazywanych dowodów księgowych - ok. 10 000 szt. rocznie. 9) Wydawanie blankietów czekowych. Zamawiający nie wyklucza w przyszłości możliwości wprowadzenia realizacji wypłat gotówkowych za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych oprócz blankietów czekowych. Jednak w chwili obecnej oraz na potrzeby złożenia oferty wypłaty gotówkowe realizowane będą przez Zamawiającego za pomocą blankietów czekowych. W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić opłatę za wydanie blankietów czekowych w ilości wprowadzonej w formularzu. - Ilość realizowanych blankietów czekowych - ok. 450 rocznie. 10) Wydawanie opinii bankowych na pisemne zlecenie Zamawiającego (1 opinia w każdym roku kalendarzowym). 11) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do 7 dni od złożenia wniosku do kwoty 1 000 000 PLN w każdym roku kalendarzowym (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych). Kredyt w rachunku bieżącym będzie zabezpieczony wekslem własnym in blanco. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit zaciąganego kredytu. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu gminy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego datę przyznania kredytu, powiększonej o stałą marżę banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. Do wyceny oferty należy przyjąć, że Zamawiający zaciągnie w każdym roku kalendarzowym kredyt w wysokości 1 000 000 PLN. Do wyliczenia kosztu odsetek należy przyjąć średnią stawkę WIBOR 1M z wszystkich notowań w miesiącu styczeń 2016 r., która wynosi: 1,6257%, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy (Banku) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12) Udostępnienie elektronicznego systemu typu -home banking-, Usługa typu -home banking- w szczególności winna obejmować: a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie stanowisk do obsługi systemu (czas instalacji jednego stanowiska - do 7 dni od przyjęcia zlecenia), b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez zamawiającego osób, c) bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu, d) bieżącą obsługę techniczną systemu (pomoc techniczna w godzinach od 7:30 do 15:30, a w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia) oraz umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku: e) wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych. f) uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu przed działaniem osób nieupoważnionych. - Planowana ilość stanowisk home banking - 10 stanowisk. 13) Bezpłatne doradztwo bankowe. 14) Wyzerowanie wskazanych rachunków bieżących Gminy i jednostek organizacyjnych polegających na przekazaniu środków z rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na wskazany przez Zamawiającego rachunek - w ostatnim dniu roku kalendarzowego. 15) Obsługa wypłat zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych na terenie miejscowości Skołyszyn
 7. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek podległych Gminy Osiek Jasielski
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek podległych Gminie Osiek Jasielski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia obsługiwanych rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Obsługę bankową w zakresie rachunków: 1) W zakresie budżetu Gminy Osiek Jasielski: a) rachunek bieżący - podstawowy, b) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) rachunek sum depozytowych, d) rachunki pomocnicze - w zależności od potrzeb. 2) W zakresie jednostek budżetowych Gminy Osiek Jasielski: a) rachunki bieżące: - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim, - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim, - Zespołu Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim, - Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, - Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej, - Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce, - Szkoły Podstawowej w Mrukowej, - Szkoły Podstawowej w Świerchowej, - Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Załężu, - Gimnazjum Integracyjnego im. króla Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim. b) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim, c) rachunki pomocnicze - w zależności od potrzeb. 3) W zakresie pozostałych jednostek podległych Gminy Osiek Jasielski: a) rachunki bieżące: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim, - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim, - Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim, b) rachunki pomocnicze - w zależności od potrzeb. Obsługa bankowa musi obejmować następujące czynności: - otwarcie, obsługę i prowadzenie rachunków w złotych polskich; - otwieranie, obsługę i prowadzenie nowych rachunków bankowych - w zależności od potrzeb; - wpłatę gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze; - wypłatę gotówki przez zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych; - przyjmowanie na rachunki bankowe Urzędu Gminy i jednostek podległych od osób trzecich: podatków, opłat i innych należności w kasie banku; - uruchomienie i świadczenie usług płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnienie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) - zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków, spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników, zapewniającego co najmniej dokonywanie operacji przelewów z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków w ramach banku oraz na rachunki innych banków (w tym przelewów masowych); - umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej, - dokonywanie przelewów papierowych - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych; - wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, druki czeków gotówkowych; Bank za obsługę bankową w zakresie prowadzenia i obsługi wszystkich rachunków będzie pobierał zryczałtowaną opłatę miesięczną z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. Uwaga !!! Bank zapewni obsługę kasową (przez posiadanie siedziby/oddziału/filii/punktu kasowego) w tej samej miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego, we własnym zakresie, na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko - w celu umożliwienia pobierania/odprowadzania gotówki z kasy Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim oraz dokonywania wpłat na rachunki bankowe Urzędu i jednostek podległych od osób trzecich: podatków, opłat i innych należności w kasie banku; Obsługa kasowa banku będzie świadczona w Osieku Jasielskim i zostanie zapewniona w terminie nie przekraczającym daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Za każdy dzień zwłoki w spełnieniu tego wymogu będzie naliczana kara umowna w wysokości 1.000,00 zł - za każdy dzień opóźnienia. 2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: 1) Oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. 2) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Stawka WIBID 1M będzie liczona jako średnia arytmetyczna dziennych stanów stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego przez cały okres realizacji umowy wskaźnika korekty. 3) Zmiana oprocentowania następować będzie co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, odpowiednio do zmiany średniomiesięcznej stawki WIBID 1M. 4) Odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach będą dopisywane do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy wskazany przez Gminę. 3. Udzielenie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy: 1) Bank udzieli Gminie Osiek Jasielski kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu /kwota corocznie określana w uchwale budżetowej na dany rok, dla roku 2016 - 1.000.000,00. 2) Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. 3) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. 4) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M (stawka liczona jako średnia arytmetyczna dziennych stanów stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedniego) i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, w której Wykonawca uwzględni wszelkie koszty finansowe wynikające z zaciągniętego kredytu. 5) Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od wysokości rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Odsetki liczone będą od realnego zadłużenia za rzeczywiste dni jego występowania. 6) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, odpowiednio do zmiany średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M. Zmiana oprocentowania następować będzie co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 7) Odsetki od kredytu będą podlegać spłacie ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu, na podstawie dyspozycji Banku, przez obciążenie rachunku bieżącego. 8) Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z uruchomieniem kredytu. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 256 509 PLN
  Zamawiający: Gmina Chorkówka, Chorkówka
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, na okres 4 lat, w wysokości 1 256 509,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego terminu wypłaty i wysokości transzy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu terminie 3 dni przed planowaną zmianą.
  Spłata kapitału: karencja w spłacie rat kapitałowych:
  - pierwsza rata płatna 30.11.2016r. w kwocie 285 592,00 zł
  - druga rata płatna 30.11.2017r. w kwocie 318 136,00 zł
  - trzecia rata płatna 30.11.2018r. w kwocie 318 136,00 zł
  - czwarta rata płatna 30.11.2019r. w kwocie 334 645,00 zł
  2. Pozostałe wymagania i założenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
  a) oprocentowanie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej oprocentowania środków bankowych w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus marża banku (do dwóch miejsc po przecinku). Dopuszcza się zaoferowanie marży ujemnej.
  b) odsetki liczone będą kwartalnie od kwoty pozostałego do spłaty kredytu i będą jedynym kosztem jego pozyskania. Pierwsza płatność odsetek w dniu 30.12.2015 r. ostatnia płatność odsetek w dniu 30.11.2019 r.
  c) rodzaj zabezpieczenia: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  d) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
  e) cel kredytu: sfinansowanie planowego deficytu budżetu.
  f) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w siwz.
  g) nie dopuszcza się kapitalizowania odsetek.
  h) odsetki liczone będą od dnia przelewu środków na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Rymanowie, nr konta: 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004
  i) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. W tej sytuacji odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
 9. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2015
 10. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zakliczyn na rok 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.273.234,91 PLN
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zakliczyn na rok 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.273.234,91 PLN - CPV: 66.11.30.00-5
  1. Kredyt długoterminowy
  2. Kwota kredytu do 1.273.234,91 PLN
  3. Okres kredytowania od 28 września 2015 r. do 31 grudnia 2022 r.
  4. Spłata kapitału w latach:
  2016 rok - 171.400 zł (4 raty po 42.850,00 zł)
  2017 rok - 167.800 zł (4 raty po 41.950,00 zł)
  2018 rok - 167.800 zł (4 raty po 41.950,00 zł)
  2019 rok - 167.800 zł (4 raty po 41.950,00 zł)
  2020 rok - 185.600 zł (4 raty po 46.400,00 zł)
  2021 rok - 203.600 zł (4 raty po 50.900,00 zł)
  2022 rok - 209.234,91 zł (3 raty po 52.308,00 zł, 1 rata -52.310,91)
  w ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od I kwartału 2016 roku, ostatnia rata kapitałowa płatna do dnia 31 grudnia 2022 r.
  5. Rata odsetkowa płatna w okresach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od 30 września 2015 roku, ostatnia rata odsetkowa płatna do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  6. Karencja w spłacie kredytu do 30 marca 2016 roku.
  7. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3 M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego kwartału.
  8. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  9. Kredyt będzie pobrany w dwóch transzach po podpisaniu umowy:
  I transza: 1.000.000,00 zł w dniu 28 września 2015 r. (postawione do dyspozycji od 28.09.2015 r. do 31.12.2015 r.)
  II transza: 273.234,91 zł w dniu 19 października 2015 r. (postawione do dyspozycji od 19.10.2015 r. do 31.12.2015 r.)
  10. Od przyznanego kredytu Bank nie pobierze prowizji od kredytu tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, oraz żadnych innych dodatkowych opłat.
  11. Bank nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości.
  14. W przypadku nieuruchomienia całości kredytu bank w takiej sytuacji zaktualizuje harmonogram spłat kredytu. Raty kredytu zostaną pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu.
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1.174.635,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny
  Zamawiający: Urząd Gminy Szerzyny, Szerzyny 521
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 1.174.635,- zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych ) na pokrycie planowanego deficytu budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny: Kolektory słoneczne - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do ZGDW w Jaśle.
  Kredyt postawiony będzie do dyspozycji zamawiającego w czterech transzach. Przewiduje się następujące terminy wykorzystania kredytu: transza I - 01.10.2015 r.: 636.227,- zł; transza II - 31.01.2016 r.: 180.000,- zł; transza III - 30.04.2016 r.: 180.000,- zł; IV transza - 31.07.2016.: 178.408,- zł. Bank nie będzie pobierał prowizji od uruchomienia kredytu.
  W przypadku zmiany terminów zakończenia realizacji poszczególnych etapów inwestycji, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów i kwot transzy. W takim przypadku bank nie naliczy dodatkowych opłat z tego tytułu.
  Przekazanie kredytu do dyspozycji zamawiającego nastąpi w formie przelewu środków na wskazany rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji.
  Okres karencji w spłacie kapitału do 01 sierpnia 2016 r.
  Spłata kapitału nastąpi ze środków Funduszu Szwajcarskiego w terminie pozyskania refundacji w latach 2016 i 2017.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia w okresach miesięcznych i płatne na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym że początek spłaty odsetek należy wyliczy od miesiąca po wypłaceniu pierwszej transzy z terminem płatności na koniec miesiąca. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki zostaną naliczone do dnia faktycznej spłaty.
  Dla wyliczenia kosztów kredytu proszę przyjąć spłatę w następujących ratach:
  Transza I : 636 227,- zł spłata 01.08.2016 r. transza II : 180.000,- zł spłata 31.01.2017 r. transza III : 180.000,- zł spłata 31.03.2017 r. transza IV : 178.408,- zł spłata 30.06.2017 r. Wibor: 1M.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu. Niewykorzystanie w całości kredytu nie będzie powodowało naliczenia dodatkowych opłat ze strony banku.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu; bank nie będzie pobierał prowizji z tego tytułu.
  W przypadku nie wypłacenia przez bank kredytu w umownym terminie bank zapłaci zamawiającemu odsetki w wysokości 5 % za każdy dzień zwłoki, liczone od niewypłaconej kwoty kredytu.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez zamawiającego.
  Kredyt nie może być obciążony żadnymi innymi kosztami, niż te wymienione w ofercie.
  Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie do pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o marżę banku.
  W celu wyliczenia kosztów kredytu proszę przyjąć oprocentowanie z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 12. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Ciężkowice, w kwocie 580 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ciężkowicach, Ciężkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości
  580 000 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Ciężkowice. 2. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach które w poszczególnych latach wyniosą: 1)
  2021 - 200 000 zł (11 rat po 16 666,00 zł. oraz jedna rata w kwocie 16 674,00 zł), 2) 2022 - 200 000 zł (11 rat po 16 666,00 zł. oraz jedna rata w kwocie 16 674,00 zł), 3)2023 - 180 000 zł (12 rat po 15 000,00 zł), Jeżeli dzień płatności przypada na dzień wolny od pracy to termin płatności upływać będzie w kolejnym dniu roboczym. Oferent
  załączy do oferty symulację spłat kredyty z podziałem na część odsetkową oraz kapitałową. Symulację należy przygotować przy założeniu, iż całkowita kwota kredytu
  zostanie wypłacona w dniu wskazanym w pkt.4 niniejszego rozdziału SIWZ. 3. Odsetki od zaciągniętego kredytu płacone będą: a. w 2015 roku jednorazowo w terminie do
  dnia 31 grudnia, b. w latach 2016-2023 miesięcznie w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po upływie miesiąca za które zostały naliczone w oparciu o przesłaną
  przez bank notę odsetkową lub inny dokument potwierdzający kwotę naliczonych odsetek, 4. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu 04.05.2015 r. Zamawiający
  zastrzega sobie prawo do realizacji kwoty kredytu w transzach z tym, ze ostateczny termin jej wykorzystania upływa w dniu 31 grudnia 2015r. 5. Zamawiający zastrzega,
  sobie prawo do przesunięcia raty lub rat kredytowych na kolejne lata, w sytuacji gdy wymagać tego będzie konieczność spełnienia wymogów prawnych w zakresie
  dopuszczalnego limitu obsługi długu o jakim mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 6. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę
  procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M wg notowania z ostatniego dnia roboczego kończącego miesiąc powiększonej o oferowaną marżę banku lub
  pomniejszoną o oferowany upust. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej (koszty prowizji należy skalkulować w kwocie marży banku). Kredyt realizowany będzie w
  formie przelewu jego transz na wskazany przez Zamawiającego rachunek podstawowy Gminy Ciężkowice. 7. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może
  zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 8. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć WIBOR 3M z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie
  Informacji Publicznej Gminy Ciężkowice. 9. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę. 10. Zabezpieczeniem
  kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 11. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z
  tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy
  do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu..
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnowiec przeznaczonego na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom podlegającym dofinansowaniu w wysokości 82 672,19 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnowiec przeznaczonego na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy w wysokości 58 962,40 zł; o następujących parametrach: 1. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego. 2. Okres kredytowania ustala się na lata 2015 - 31.12.2024. 3. Spłata kredytu od I kwartału 2015 roku do IV kwartału 2024 roku włącznie w ratach kwartalnych płatnych w ostatnim dniu kwartału według poniższego harmonogramu: 31.03.2015r. 1 500,00 zł 30.06.2015r. 1 500,00 zł 30.09.2015r. 1 500,00 zł 31.12.2015r. 84 172,19 zł 31.03.2016r. 1 500,00 zł 30.06.2016r. 1 500,00 zł 30.09.2016r. 1 500,00 zł 31.12.2016r. 1 500,00 zł 31.03.2017r. 1 500,00 zł 30.06.2017r. 1 500,00 zł 30.09.2017r. 1 500,00 zł 31.12.2017r. 1 500,00 zł 31.03.2018r. 1 500,00 zł 30.06.2018r. 1 500,00 zł 30.09.2018r. 1 500,00 zł 31.12.2018r. 1 500,00 zł 31.03.2019r. 1 500,00 zł 30.06.2019r. 1 500,00 zł 30.09.2019r. 1 500,00 zł 31.12.2019r. 1 500,00 zł 31.03.2020r. 1 500,00 zł 30.06.2020r. 1 500,00 zł 30.09.2020r. 1 500,00 zł 31.12.2020r. 1 500,00 zł 31.03.2021r. 1 500,00 zł 30.06.2021r. 1 500,00 zł 30.09.2021r. 1 500,00 zł 31.12.2021r. 1 500,00 zł 31.03.2022r. 1 500,00 zł 30.06.2022r. 1 500,00 zł 30.09.2022r. 1 500,00 zł 31.12.2022r. 1 500,00 zł 31.03.2023r. 1 500,00 zł 30.06.2023r. 1 500,00 zł 30.09.2023r. 1 500,00 zł 31.12.2023r. 1 500,00 zł 31.03.2024r. 1 500,00 zł 30.06.2024r. 1 500,00 zł 30.09.2024r. 1 500,00 zł 31.12.2024r. 462,40 zł 4. Spłata odsetek będzie następowała kwartalnie, począwszy od ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 6. W sytuacji gdy kredyt będzie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 7. Odsetki naliczone będą od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia w ratach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w Formularzu oferty zgodnie z pkt. 14.5. SIWZ. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o marżę banku. 10. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11. Rozliczanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych
 14. Udzielenie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich oraz finansowanie deficytu budżetu.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gorlickiego, Gorlice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytów bankowych na: Część I: na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1,5 mln zł, Część II: na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wysokości 2 mln zł.
 15. Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 2.882.327,47 zł
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze
  1.Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 2.882.327,47 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 47/100 ) do pobrania w transzach w 2014 r. z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu w kwocie 1.461.569,49 zł ( słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 49/100 ) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.420.757,98 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 98/100). 2. Powyższe zamówienie udzielane jest w ramach zadania pn. Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 2.882.327,47 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem zł 47/100 ) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek . 3.Kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek zamawiającego kierowany na adres wykonawcy i wykorzystany do 31.12.2014 r. 4.Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od I kwartału 2015 r. do IV kwartału 2024 r. 5.Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. 6.Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu. 7.W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu. 9.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco . 10.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w punkcie XI ppkt.2 11.Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o marżę banku. 12.Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołącza się linki do następujących dokumentów (załącznik nr 4 do SIWZ): - Uchwałę Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXXI/477/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. http://jedlicze.bip.krosoft.pl/upl/uchwala%20LXXI%20477%202014%20z%20dnia%2017%2006%202014.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXXI/465/2014 z dnia 17 czerwca 2014 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014 2024.http://jedlicze.bip.krosoft.pl/upl/uchwala%20LXXI%20465%202014%20z%20dnia%2017%2006%202014.pdf - Uchwałę RIO w Rzeszowie nr VI/29/2014 z dnia 8 lipca 2014 r o możliwości spłaty przez Gminę Jedlicze kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.882.327,47 zł. Skan dokumentu w załączeniu do SIWZ - Opinia RIO w Rzeszowie Nr VI/30/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. Skan dokumentu w załączeniu do SIWZ - Opinia RIO w Rzeszowie Nr VI/27/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jedlicze wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, http://jedlicze.bip.krosoft.pl/upl/20140124091325760.pdf - Opinia RIO w Rzeszowie Nr VI/26/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Jedlicze w uchwale budżetowej na 2014 r. http://jedlicze.bip.krosoft.pl/upl/20140124091341373.pdf.
 16. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 759 046,47 zł
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości do 759 046,47 zł z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnowiec przeznaczonego na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom podlegającym dofinansowaniu w wysokości 252 156,71 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnowiec przeznaczonego na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy w wysokości 135 534,24 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 371 355,52 zł. o następujących parametrach: 1. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego. 2. Okres kredytowania ustala się na lata 2015 - 31.12.2024. 3. Spłata kredytu od I kwartału 2015 roku do IV kwartału 2024 roku włącznie w ratach kwartalnych płatnych w ostatnim dniu kwartału według poniższego harmonogramu: 31.03.2015r. 255 156,71 zł 30.06.2015r. 3 000,00 zł 30.09.2015r. 3 000,00 zł 31.12.2015r. 3 000,00 zł 31.03.2016r. 3 000,00 zł 30.06.2016r. 3 000,00 zł 30.09.2016r. 3 000,00 zł 31.12.2016r. 3 000,00 zł 31.03.2017r. 3 000,00 zł 30.06.2017r. 3 000,00 zł 30.09.2017r. 3 000,00 zł 31.12.2017r. 3 000,00 zł 31.03.2018r. 13 500,00 zł 30.06.2018r. 13 500,00 zł 30.09.2018r. 13 500,00 zł 31.12.2018r. 13 500,00 zł 31.03.2019r. 17 350,00 zł 30.06.2019r. 17 350,00 zł 30.09.2019r. 17 350,00 zł 31.12.2019r. 17 350,00 zł 31.03.2020r. 17 350,00 zł 30.06.2020r. 17 350,00 zł 30.09.2020r. 17 350,00 zł 31.12.2020r. 17 350,00 zł 31.03.2021r. 17 350,00 zł 30.06.2021r. 17 350,00 zł 30.09.2021r. 17 350,00 zł 31.12.2021r. 17 350,00 zł 31.03.2022r. 17 350,00 zł 30.06.2022r. 17 350,00 zł 30.09.2022r. 17 350,00 zł 31.12.2022r. 17 350,00 zł 31.03.2023r. 17 350,00 zł 30.06.2023r. 17 350,00 zł 30.09.2023r. 17 350,00 zł 31.12.2023r. 17 350,00 zł 31.03.2024r. 17 350,00 zł 30.06.2024r. 17 350,00 zł 30.09.2024r. 17 350,00 zł 31.12.2024r. 17 839,76 zł 4. Spłata odsetek będzie następowała kwartalnie, począwszy od ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 6. W sytuacji gdy kredyt będzie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 7. Odsetki naliczone będą od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia w ratach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w Formularzu oferty zgodnie z pkt. 15.5. SIWZ. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o marżę banku. 10. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11. Rozliczanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych.
 17. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Ciężkowice w kwocie 860 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ciężkowicach, Ciężkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości 860.000 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i
  pożyczek Gminy Ciężkowice. 2. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach, które w poszczególnych latach
  wyniosą: 1) 2019 - 100 000 zł. (11 rat po 8 333,00 zł oraz jedna rata w kwocie 8 337,00 zł), 2) 2020 - 100 000 zł.
  (11 rat po 8 333,00 zł oraz jedna rata w kwocie 8 337,00 zł), 3) 2021 - 200 000 zł. (11 rat po 16 666,00 zł oraz
  jedna rata w kwocie 16 674,00 zł), 4) 2022 - 200 000 zł. (11 rat po 16 666,00 zł oraz jedna rata w kwocie 16
  674,00 zł), 5) 2023 - 200 000 zł. (11 rat po 16 666,00 zł oraz jedna rata w kwocie 16 674,00 zł), 6) 2024 - 60 000
  zł. (12 rat po 5 000,00 zł), Jeżeli dzień płatności przypada na dzień wolny od pracy to termin płatności upływać
  będzie w kolejnym dniu roboczym. Oferent załączy do oferty symulację spłat kredyty z podziałem na część
  odsetkową oraz kapitałową. Symulację należy przygotować przy założeniu, iż całkowita kwota kredytu zostanie
  wypłacona w dniu wskazanym w pkt.4 niniejszego rozdziału SIWZ. 3. Odsetki od zaciągniętego kredytu płacone
  będą: a. w 2014 roku jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia, b. w latach 2015-2024 miesięcznie w terminie
  do dnia 15 miesiąca następującego po upływie miesiąca za które zostały naliczone w oparciu o przesłaną przez bank notę odsetkową lub inny dokument potwierdzający kwotę naliczonych odsetek, 4. Data udostępnienia pełnej
  kwoty kredytu 01.07.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji kwoty kredytu w transzach z tym,
  ze ostateczny termin jej wykorzystania upływa w dniu 31 grudnia 2014r. 5. Zamawiający zastrzega, sobie prawo
  do przesunięcia raty lub rat kredytowych na kolejne lata, w sytuacji gdy wymagać tego będzie konieczność
  spełnienia wymogów prawnych w zakresie dopuszczalnego limitu obsługi długu o jakim mowa w ustawie o
  finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 6. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę
  procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M wg notowania z ostatniego dnia roboczego
  kończącego miesiąc powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. Kredyt
  udzielony będzie bez prowizji bankowej (koszty prowizji należy skalkulować w kwocie marży banku). Kredyt
  realizowany będzie w formie przelewu jego transz na wskazany przez Zamawiającego rachunek podstawowy
  Gminy Cięzkowice. 7. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust
  zmniejszony. 8. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć WIBOR 3M z dnia opublikowania niniejszego
  ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ciężkowice. 9. Wszelkie dodatkowe koszty związane z
  udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny
  in blanco z deklaracją wekslową. 11. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez
  dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa
  spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego
  żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.
 18. Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 3.696.465,92 zł
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 3.696.465,92 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Dębowcu.
 19. Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 3 988 404,53 zł
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 3 988 404,53 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Tarnowcu o następujących parametrach: 1. Dzień podpisania umowy będzie dniem, na który bank wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym dokona przelewu środków bezpośrednio na rachunki Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Tarnowcu dokonując tym samym spłaty kredytów wymienionych w Uchwale Nr XXXVIII/250/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 listopada 2013 r. 2. Okres kredytowania ustala się na lata 2015 - 10.10.2026. 3. Spłata kredytu od 10.01.2015 r. do 10.10.2026 r. według poniższego harmonogramu: 10.01.2015 r. - 83 080,53 zł 10.04.2015 r. - 83 092,00 zł 10.07.2015 r. - 83 092,00 zł 10.10.2015 r. - 83 092,00 zł 11.01.2016 r. - 83 092,00 zł 11.04.2016 r. - 83 092,00 zł 11.07.2016 r. - 83 092,00 zł 10.10.2016 r. - 83 092,00 zł 10.01.2017 r. - 83 092,00 zł 10.04.2017 r. - 83 092,00 zł 10.07.2017 r. - 83 092,00 zł 10.10.2017 r. - 83 092,00 zł 10.01.2018 r. - 83 092,00 zł 10.04.2018 r. - 83 092,00 zł 10.07.2018 r. - 83 092,00 zł 10.10.2018 r. - 83 092,00 zł 10.01.2019 r. - 83 092,00 zł 10.04.2019 r. - 83 092,00 zł 10.07.2019 r. - 83 092,00 zł 10.10.2019 r. - 83 092,00 zł 10.01.2020 r. - 83 092,00 zł 10.04.2020 r. - 83 092,00 zł 10.07.2020 r. - 83 092,00 zł 10.10.2020 r. - 83 092,00 zł 11.01.2021 r. - 83 092,00 zł 10.04.2021 r. - 83 092,00 zł 10.07.2021 r. - 83 092,00 zł 11.10.2021 r. - 83 092,00 zł 10.01.2022 r. - 83 092,00 zł 11.04.2022 r. - 83 092,00 zł 11.07.2022 r. - 83 092,00 zł 10.10.2022 r. - 83 092,00 zł 10.01.2023 r. - 83 092,00 zł 11.04.2023 r. - 83 092,00 zł 10.07.2023 r. - 83 092,00 zł 10.10.2023 r. - 83 092,00 zł 10.01.2024 r. - 83 092,00 zł 10.04.2024 r. - 83 092,00 zł 10.07.2024 r. - 83 092,00 zł 10.10.2024 r. - 83 092,00 zł 10.01.2025 r. - 83 092,00 zł 10.04.2025 r. - 83 092,00 zł 10.07.2025 r. - 83 092,00 zł 10.10.2025 r. - 83 092,00 zł 10.01.2026 r. - 83 092,00 zł 10.04.2026 r. - 83 092,00 zł 10.07.2026 r. - 83 092,00 zł 10.10.2026 r. - 83 092,00 zł 4. Spłata odsetek będzie następowała kwartalnie, począwszy od 10.01.2014 r. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 6. W sytuacji gdy kredyt będzie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 7. Odsetki naliczone będą od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia w ratach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w Formularzu oferty zgodnie z pkt. 13.5. SIWZ. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o marżę banku. 10. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11. Rozliczanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN)
 20. a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł b) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 110.000,00 zł c) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 200 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
  a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach umowy nr 00410-6930-UM0930003/13 o przyznanie pomocy na operację Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica Cena udzielenia kredytu wynosi .................................zł. Słownie .......................................................................................................................................
  b) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 110.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach umowy nr UDA-RPPK.02.02.00-18-105/12-00 pn. Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery Cena udzielenia kredytu wynosi .................................zł. Słownie ....................................................................................................................................... wg wyliczenia Co = Ko + Pp
  c) udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu pomostowego w kwocie 200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach umowy nr UDA-RPPK.02.02.00-18-105/12-00 pn. Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery Cena udzielenia kredytu wynosi .................................zł. Słownie ....................................................................................................................................... wg wyliczenia Co = Ko + Pp.
 21. udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu do kwoty 3.245.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
 22. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 303 674,75 zł
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
 23. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BIECZ ORAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD DNIA 01.08.2013 r. DO DNIA 31.12.2015 r
  Zamawiający: Gmina Biecz, Biecz
 24. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek podległe Gminy Osiek Jasielski.
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
 25. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Osiek Jasielski
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
 26. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 210 353,00 zł
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
 27. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.3000.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Nowy Żmigród
  Zamawiający: Gmina Nowy Żmigród, Nowy Żmigród
 28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 5.910.115,00 zł
  Zamawiający: Gmina Tuchów, Tuchów
 29. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 1 080 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 30. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Osiek Jasielski
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
 31. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Skołyszyn
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 32. Kredyt długoterminowy dla Gminy Dębowiec
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowiec, Dębowiec
 33. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 143 509,61 zł
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
 34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego, do łącznej wysokości 5 503 000 zł
  Zamawiający: Gmina Tuchów, Tuchów
 35. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Osiek Jasielski
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
 36. Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2 401 104,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Wójt Gminy w Skołyszynie, Skołyszyn

Inne osoby dla Dobrzańska Malinowski (1000 osób):