Kogo reprezentuje osoba

Dominiak Alojzy Michał

w KRS

Alojzy Michał Dominiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alojzy
Drugie imię:Michał
Nazwisko:Dominiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dominiak Kamil Hubert, Dominiak Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alex Dominiak Sp. J., Szczecin − KRS 0000218231
 2. Haa Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000715764

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. wyposażenie warsztatu samochodowego dla Jednostki Wojskowej 3294 w Świdwinie.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3294, Świdwin
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa narzędzi i elektronarzędzi oraz sprzętu warsztatowego dla Jednostki Wojskowej 3294 w Świdwinie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie zostało ujęte w 5 częściach: Część 1 - narzędzia, elektronarzędzia i akcesoria do nich- szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy Część 2 - wózek warsztatowy wraz z wyposażeniem- szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz 7 do SIWZ - formularz cenowy Część 3 - klucz elektryczny z wyposażeniem- szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy Część 4 - AXONE 4 Truck z NAVIGATOREM TXT TRUCK- szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz 7 do SIWZ - formularz cenowy Część 5 - odkurzacz piorący- szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy Zakres zamówienia obejmuje: a) Dostawę fabrycznie nowych, oryginalnie zapakowanych produktów, określonych szczegółowo w załączniku nr 5 do SIWZ - formularz cenowy. b) Dostawa odbędzie się jednorazowo w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ c) Miejscem dostawy jest: Jednostka Wojskowa w Świdwinie d) Wykonawca prześle Zamawiającemu, za pośrednictwem faksu, na co najmniej trzy dni przed planowaną dostawą, dane osobowe kierowców (dostawców) wraz z podaniem numerów dowodów osobistych oraz dane rejestracyjne pojazdów mechanicznych. Informacje zostaną wykorzystane do celów przepustkowych Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń równoważnych, ale wówczas na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takich przypadkach, oprócz podania nazwy równoważnego produktu, wykonawca dołączy do oferty opis techniczny równoważnego artykułu, kartę katalogową lub inny dokument potwierdzający spełnianie wymagań zamawiającego. Brak opisu technicznego dla produktów równoważnych skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. Projekt umowy stanowiąc zał. nr 6 do SIWZ.
 2. Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Nr sprawy 61/13
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne:
  a) fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne, sygnowane znakiem firmowym producenta pojazdu (są to części oryginalne oznaczone znakiem producenta pojazdu);
  b) dopuszczone do stosowania zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz.262 ze zm.),
  c) w opakowaniu oznaczonym logo - znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części jako części o porównywalnej jakości.
  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych tj.
  a) zamienniki porównywalnej jakości, produkowane zgodnie z technologią i standardami części użytych do tzw. pierwszego montażu - są to zamienniki o jakości porównywalnej z oryginałami, produkowane zgodnie z technologią i standardami produkcji na pierwszy montaż - dopuszczenie części o odpowiedniej jakości ale bez logo producenta pojazdu
  lub
  b) zamienniki produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co części oryginalne - części fizycznie dokładnie takie same, ale bez logo producenta pojazdu (np. filtr Boscha ze znaczkiem GM
  i bez)
  Zamawiający żąda dostarczenia części zamiennych o jakości zgodnej z Dyrektywą GVO (dopuszczonych do montażu w autach gwarancyjnych).
  Zamawiający żąda wpisania nazwy producenta w kolumnie nr 4
  w wykazach - cennikach załącznikach nr 1 - 12 zgodnych ze składaną ofertą częściową.
  Wykonawca udziela na dostarczony asortyment gwarancji na okres min. 12 miesięcy licząc od dnia zamontowania ich w pojeździe jednak nie krótszej niż gwarancja producenta.
  Miejscem dostawy części zamiennych będą Stacje Obsługi Transportu KWP z s. Radomiu w:
  Radomiu, ul. Energetyków 14,
  Płocku, ul. Kilińskiego 12,
  Ostrołęce, ul. Kościuszki 32,
  Siedlcach, ul. B. Prusa 18
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu.
  Dostawy będą odbywały się cyklicznie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, w zależności od potrzeb warsztatowych. Podane ilości są wartościami szacunkowymi (tj. nie są ilościami, które Zamawiając zobowiązuje się zakupić) i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego. Termin dostaw określony został we wzorze umowy.
  3.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Liczba części 12
  w rozbiciu na zadania:
  Zadanie nr 1 - części zamienne do pojazdów marki KIA
  Zadanie nr 2 - części zamienne do pojazdów marki Fiat Ducato
  Zadanie nr 3 - części zamienne do pojazdów marki Fiat Bravo
  Zadanie nr 4 - części zamienne do pojazdów marki VW
  Zadanie nr 5 - części zamienne do pojazdów marki Fiat Stilo
  Zadanie nr 6 - części zamienne do pojazdów marki Renault Megane i Trafic
  Zadanie nr 7 - części zamienne do pojazdów marki Opel Astra i Vectra
  Zadanie nr 8 - części zamienne do pojazdów marki Deawoo
  Zadanie nr 9 - części zamienne do pojazdów marki Skoda
  Zadanie nr 10 - części zamienne do pojazdów marki Suzuki
  Zadanie nr 11 - części zamienne do pojazdów marki Land Rover
  Zadanie nr 12 - części zamienne do pojazdów marki Nissan
 3. Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu Zadanie nr 8 - Układ hamulcowy
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, w ilości i asortymencie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jako części zamienne należy rozumieć produkty służące do zastąpienia w miejsce wyeksploatowanych elementów pojazdów samochodowych zgodnie z definicją użytą w §2 pkt.20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2010r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, które w treści umowy określane są jako jednorazowe zamówienie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wielkość jednorazowego zamówienia zostanie każdorazowo uzgodniona poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do 3 dni przed odbiorem licząc od chwili zgłoszenia. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie sukcesywnie partiami transportem własnym zamawiającego ze wskazanego przez wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub wykonawca dostarczy zamówione części do trzech dni od zgłoszenia przesłanego faksem na numer wykonawcy, przez zamawiającego na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole
 4. Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu Zadanie nr10 - Fiat Stilo
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, w ilości i asortymencie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jako części zamienne należy rozumieć produkty służące do zastąpienia w miejsce wyeksploatowanych elementów pojazdów samochodowych zgodnie z definicją użytą w §2 pkt.20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2010r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, które w treści umowy określane są jako jednorazowe zamówienie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wielkość jednorazowego zamówienia zostanie każdorazowo uzgodniona poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do 3 dni przed odbiorem licząc od chwili zgłoszenia. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie sukcesywnie partiami transportem własnym zamawiającego ze wskazanego przez wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub wykonawca dostarczy zamówione części do trzech dni od zgłoszenia przesłanego faksem na numer wykonawcy, przez zamawiającego na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole
 5. Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu- zadanie nr 4 Kia Ceed
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, w ilości i asortymencie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jako części zamienne należy rozumieć produkty służące do zastąpienia w miejsce wyeksploatowanych elementów pojazdów samochodowych zgodnie z definicją użytą w §2 pkt.20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2010r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, które w treści umowy określane są jako jednorazowe zamówienie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wielkość jednorazowego zamówienia zostanie każdorazowo uzgodniona poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do 3 dni przed odbiorem licząc od chwili zgłoszenia. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie sukcesywnie partiami transportem własnym zamawiającego ze wskazanego przez wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub wykonawca dostarczy zamówione części do trzech dni od zgłoszenia przesłanego faksem na numer wykonawcy, przez zamawiającego na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole
 6. Dostawy asortymentu elektrycznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu elektrycznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie wymienionego w załączniku nr 4 do siwz. 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) Dostarczany asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. b) Zamawiający wymaga, aby: 1) asortyment elektryczny charakteryzował się najwyższą jakością i trwałością; 2) wykonawca dostarczył asortyment spełniający wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE, ponadto żarówki muszą posiadać homologację obowiązującą na terenie krajów członkowskich UE. c) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przez siebie asortyment elektryczny, licząc od dnia wystawienia faktury VAT
 7. ZZP-2380-96/2012 Dostawa samochodowych części zamiennych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  ZZP-2380-96/2012 Dostawa samochodowych części zamiennych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części - szczegółowy zakres określony został w zał. nr 1 do SIWZ
 8. Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Dostarczane części muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. W przypadku uszkodzeń części powstałych w wyniku transportu do magazynu zamawiającego lub wad ukrytych, które powstały w trakcie produkcji, a ich ujawnienie przed wymianą było niemożliwe, wykonawca zapewni bezzwłoczną wymianę uszkodzonego egzemplarza na fabrycznie nowy. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone przez siebie części zamienne, licząc od dnia jego dostawy do siedziby zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających części zamienne o innych numerach katalogowych i innych producentów niż wyszczególnione w Załączniku nr 4 do siwz , przy czym: 1.)części zamienne mają charakteryzować się najwyższą jakością i trwałością, 2.)wykonawca dostarczy części zamienne spełniające wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE; 3.)dostarczenia przy pierwszej dostawie części, tabeli w układzie jak Załącznik do siwz rozszerzonej o kolumnę zawierającą numery katalogowe producentów zaproponowanych w formularzu kalkulacji cenowej.
 9. Dostawa części zamiennych do samochodów służbowych KWP w Rzeszowie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
  2. Dostarczony towar objęty będzie, co najmniej 12 miesięczną gwarancją liczoną od dnia dostarczenia towaru do Zamawiającego.
 10. DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów służbowych marki Fiat, Opel, Peugeot, VW i Kia Sorento.
  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne:
  a) fabrycznie nowe i kompletne, które będą spełniały warunki części zamiennych oryginalnych lub o porównywalnej jakości w rozumieniu definicji określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2010r w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję ( Dz. U. z 2010 r. Nr 198, poz.1315 ),
  b) dopuszczone do stosowania zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.),
  c) w opakowaniu oznaczonym logo - znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części jako części o porównywalnej jakości.
 11. DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT DUCATO I BRAVO
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów służbowych marki Fiat Ducato i Bravo, w zakresie asortymentowym i ilościach określonych poniżej:
  1) Zadanie nr 1 - Fiat Ducato:

  Lp. Nazwa części Jednostka
  miary Ilość sztuk
  FIAT DUCATO 3,0 MULTIJET, 115.5 KW,
  rok produkcji 2009, nr VIN ZFA25000001641597, kod fabr. sil. F1CE0481D
  1. amortyzator przód szt. 12
  2. amortyzator tył szt. 10
  3. filtr kabinowy szt. 70
  4. filtr oleju szt. 70
  5. filtr paliwa szt. 40
  6. klocki hamulcowe przód (tarcza koła R15) kpl. 40
  7. klocki hamulcowe tył (tarcza koła R15) kpl. 50
  8. koło zamachowe dwumasowe szt. 12
  9. końcówka dr. kierowniczego lewa szt. 16
  10. końcówka dr. kierowniczego prawa szt. 16
  11. korpus przepustnicy szt. 20
  12. łożysko hydrauliczne sprzęgła szt. 12
  13. pióro wycieraczki przód kpl. 30
  14. pompa wody szt. 5
  15. sprzęgło kpl (tarcza + docisk) kpl. 12
  16. przegub wahacza przód szt. 30
  17. szczęki hamulca ręcznego kpl. 6
  18. świeca żarowa szt. 20
  19. tarcza hamulcowa przód (tarcza koła R15) szt. 30
  20. tarcza hamulcowa tył (tarcza koła R15) szt. 20
  21. wiązka korpusu przepustnicy szt. 20
  22. wkład filtra powietrza szt. 70
  23. zawór EGR szt. 6

  2) Zadanie nr 2 - Fiat Bravo:

  Lp. Nazwa części Jednostka
  miary Ilość sztuk
  FIAT BRAVO 1.9 MULTIJET, 110 KW,
  rok produkcji 2009, nr VIN ZFA19800004212986, kod fabr. sil. 937A5000
  1. amortyzator przód szt. 8
  2. amortyzator tył szt. 8
  3. filtr kabinowy szt. 50
  4. filtr oleju szt. 50
  5. filtr paliwa szt. 25
  6. klocki hamulcowe przód kpl. 50
  7. klocki hamulcowe tył kpl. 40
  8. koło zamachowe dwumasowe szt. 4
  9. łącznik dr. stabilizatora przód szt. 40
  10. łożysko piasty przód szt. 6
  11. napinacz paska rozrządu szt. 10
  12. pasek alternatora szt. 10
  13. pasek rozrządu szt. 10
  14. pióro wycieraczki przód kpl. 20
  15. pióro wycieraczki tył szt. 10
  16. końcówka drążka kier. szt. 10
  17. rolka stała paska rozrządu szt. 10
  18. sprzęgło kpl (tarcza + docisk + łożysko) kpl. 7
  19. świeca żarowa szt. 32
  20. sworzeń wahacza szt. 10
  21. tarcza hamulcowa przód szt. 40
  22. tarcza hamulcowa tył szt. 30
  23. wahacz przedni lewy szt. 4
  24. wahacz przedni prawy szt. 4
  25. wkład filtra powietrza szt. 50
 12. Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, w ilości i asortymencie wskazanym w opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, które w treści umowy określane są jako jednorazowe zamówienie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wielkość jednorazowego zamówienia zostanie każdorazowo uzgodniona poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do 3 dni przed odbiorem licząc od chwili zgłoszenia. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie sukcesywnie partiami transportem własnym zamawiającego ze wskazanego przez wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub wykonawca dostarczy zamówione części do trzech dni od zgłoszenia przesłanego faksem na numer wykonawcy, przez zamawiającego na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole

Inne osoby dla Dominiak (242 osoby):