Kogo reprezentuje osoba

Donowski Roman Antoni

w KRS

Roman Antoni Donowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Donowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Trzcianka (Wielkopolskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Adam Ignacy, Wysocki Janusz Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Trzciance, Trzcianka − KRS 0000154590

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Betpol - Donowski, Wysocki - Sp. J., Trzcianka − KRS 0000004634

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą Budowa Gimnazjum Publicznego im. Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskim.
  Zamawiający: Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Kalisz Pomorski
  1.Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą Budowa Gimnazjum Publicznego im. Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskim realizowanego na podstawie umowy podstawowej ZP 342-28-2010.2011 z dnia 04 maja 2011 roku w oparciu o protokół konieczności podpisany przez strony w dniu 12 listopada 2012 roku oraz zatwierdzony kosztorys na roboty dodatkowe. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a)wydzielenie klatek schodowych jako dróg ewakuacji p-poż, poprzez wykonanie: instalacji oddymiania (klapy dymowe, drzwi napowietrzające klatki) przegród ognioodpornych (stolarka EI aluminiowa i drewniana) zabezpieczenia przejść rur instalacyjnych przez przegrody zgodnie z przepisami p-poż zamontowanie na instalacji wentylacji zaworów odcinających i spięcie ich z systemem oddymiania. b)wykonanie ściany oporowej oraz schodów, wraz z balustradami i pochwytami, c)zamontowanie suszarek elektrycznych w toaletach, d)wykonanie automatycznej instalacji dzwonkowej, e)wykonanie wiaty śmietnikowej, f)wykonanie okablowania i zamontowanie uchwytów podstropowych do projektorów. g)wzmocnienie podejść kanalizacji deszczowej za pomocą elementów żeliwnych, h)wykonanie sufitu podwieszanego systemowego Rockfoon w łączniku pomiędzy gimnazjum a istniejącą halą sportową, i)wykonanie aluminiowych okien podawczych wraz z blatami podawczymi w pomieszczeniu stołówki, j)wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego, k)wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne zainstalowane na dachu budynku
 2. Przebudowa i rozbudowa z ociepleniem ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w Gostomii Gm. Wałcz
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostomii o salę gimnastyczną
  W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi :
  - budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wyposażonej we wszystkie instalacje wewnętrzne i przyłącza wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków,
  - wyposażenie Sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia zapewniające jej funkcjonowanie wg projektu,
  - ocieplenie istniejącego budynku szkoły.
  Planuje się dobudowę do południowej ściany budynku szkoły sali gimnastycznej z
  zapleczem.
  Sala na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 12,66m x 24,94m i wysokości w kalenicy 9,53m przekryta będzie dwuspadowym dachem.
  Zaplecze (mieszczące pomieszczenia sanitarne, magazynowe i techniczne) zaprojektowano jako łącznik pomiędzy salą a istniejącą szkołą.
  W budynku szkoły zlikwidowany zostanie jeden sanitariat, co pozwoli połączyć korytarz szkolny z dobudowana salą. Wejście główne do szkoły i lokalizacja placu gospodarczego - bez zmian. W ramach inwestycji planuje się również przesunięcie ogrodzenia działki.
  3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niżej wymienionej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej dokumentacja) opracowanych przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń
  3.2.1 Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - urbanistyka - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
  3.2.2. Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - architektura, konstrukcje - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ
  3.2.3. Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - elektryka - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
  3.2.4. Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - przyłącza i instalacje sanitarne, przełożenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
  3.2.5. projekt budowlany ocieplenie ścian i dachu w budynku szkoły podstawowej w Gostomii - załącznik nr 5 do SIWZ
  3.2.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -elektryka - stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ
  3.2.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacja c.o.- stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ
  3.2.8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wod. kan. - stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ
  3.2.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych kotłownia stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
  3.2.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sieci zewnętrzne stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ
  3.2.11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sanitarne - wentylacja stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ
  3.2.11. Opis techniczny do projektu budowlanego (architektury i konstrukcji) stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ
  3.2.12. Opis techniczny do projektu budowlanego do projektu zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ
  3.2.13 Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu - stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ
  3.2.14. Przedmiar robót - wyposażenie sali - stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ
  3.2.15. Przedmiar robót - elektryka - stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ
  3.2. 16. Przedmiar robót - instalacja c.o. - stanowiący załącznik nr 17 do SIWZ
  3.2.17. Przedmiar robót - instalacja wnetylacji - stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ
  3.2.18 Przedmiar robót - instalacja wod. kan - stanowiący załącznik nr 19 do SIWZ
  3.2.18. Przedmiar robót - kotłownia - stanowiący załącznik nr 20 do SIWZ
  3.2.20. Przedmiar robót - sieci zewnętrzne - stanowiący załącznik nr 21 do SIWZ
  3.2.21. Przedmiar robót - ocieplenie ścian i dachu w budynku szkoły podstawowej w Gostomii - stanowiący załącznik nr 22 do SIWZ
 3. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWĄ PRZY ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM.
  Zamawiający: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., Chodzież
  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty wykończeniowe zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym dokumentacją projektową i decyzją pozwolenia na budowę obiektu pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane NR 2534/2 i NR 2536/2 - II etap: wykończenie w stanie deweloperskim zgodnie z zakresem robót wykończeniowych określonych w SIWZ. Dokumentacja projektowa dołączona do SIWZ zawiera: a) projekty budowlane, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) załącznik nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót wykończeniowych określony został w załączniku nr 9 do SIWZ stanowiącym - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Charakterystyka budynku: Budynek jest podpiwniczony w całości o konstrukcji tradycyjnej-uprzemysłowionej , stropy i biegi klatek schodowych żelbetowe prefabrykowane. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowy z pokryciem dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1.312,67m² Powierzchnia użytkowa garaży 115,00m² Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 346,54m² Powierzchnia użytkowa biur ChTBS 137,74m² Powierzchnia zabudowy 802,50m² Kubatura 9.003,00m³ Lokalizacja - m. Chodzież, ul. Bosa 4 , działki o numerach 2534/2 i 2536/2. Szczegółowy opis przedmiotu, w tym technologia i zakres wykonania określone zostały w załącznikach do SIWZ oraz dokumentacji projektowej.
 4. Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lubaszu, Lubasz
  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu
 5. -Budowa budynku mieszkalnego 56 - rodzinnego przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu-. Zamówienie finansowane przy udziale kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu, Wałcz
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego 56- rodzinnego przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu na działkach o numerach 5162/7 i 5565/5 wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu w granicach lokalizacji oraz poza granicami lokalizacji linii zasilającej oświetlenie terenu na działkach oznaczonych numerami 5162/1, 5161/2 i 5161/1, i drogi i chodnika na działkach o numerach 5159/16, 5159/6 i 5161/1.
 6. Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Lubasz
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lubaszu, Lubasz
  Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Lubasz

Inne osoby dla Donowski (1 osoba):