Kogo reprezentuje osoba

Dubieleska Teresa

w KRS

Teresa Dubieleska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Dubieleska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Grodzisk Mazowiecki (Mazowieckie)
Przetargi:74 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Folwarski Józef, Gzylewski Jerzy Maciej, Koziara Maciej, Koźbiał Andrzej Albin, Marek Radosław, Marek Zenon Marcin, Pokora Czesław, Stępień Kazimierz Stanisław, Wiśniewski Marek, Zygier Janusz Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Gostyninie Sp. Z O.O., Gostynin − KRS 0000294972
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Grodzisku Maz. Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000165404
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Kutnie Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000318830
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Skierniewicach Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000226030
 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-inżynieryjnych Prdi S.A., Mława − KRS 0000113224

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apteka Mgr Farm. Karolina Fryzowska-stępień Sp. J., Podkowa Leśna − KRS 0000105369
 2. Centrum Informatyki Zeto-zowar S.A., Warszawa − KRS 0000042729
 3. Elmet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000065613
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Międzyrzecu Podlaskim Sp. Z O.O., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000302534
 5. Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. Z O.O., Węgrów − KRS 0000317505
 6. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000045025
 7. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Maryninek Ii W Brwinowie, Brwinów − KRS 0000187001

Powiązane przetargi (74 szt.):
 1. Wynajem autokaru wraz z kierowcą dla grupy studentów w celu odbycia wyjazdu szkoleniowego do Olsztynka w dniach 28-30.03.2014 r.; nr postępowania ZP/U/MP/6/2014
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
  Wynajem autokaru wraz z kierowcą dla grupy studentów w celu odbycia wyjazdu szkoleniowego do Olsztynka w dniach 28-30.03.2014 r.;
 2. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
  1. Zamawiający wymaga, aby dowóz do szkół odbywał się w godz. od 6.30 do 11.30, zaś rozpoczęcie odwozu od godz. 11.30 do 17.00.
  2. Kierunki dowozu i odwozu uczniów przedstawiają niżej zamieszczone informacje:
  Trasy dowozu uczniów do szkoły w godz. 6.30-11.30- Ilość km dziennie- Liczba uczniów. 1. KIERUNEK I- Wiskitki - Różanów - Czerwona Niwa I, II, III - Kazimierzów - Aleksandrów I, II - Guzów - Wola Miedniewska - Wiskitki-2 kursy- 48- 88
  2. KIERUNEK II- Wiskitki- Prościeniec- Franciszków- Franciszków Szkoła- Jesionka- Jesionka Kościół - Łubno - Sokule - Działki I, II - Wiskitki-2 kursy- 51- 149
  3. KIERUNEK III- Wiskitki - Kozłowice Stare- Kozłowice Nowe- Feliksów I, II- Drzewicz Nowy- Drzewicz Stary- Oryszew Osada- Oryszew Nowy I, II- Oryszew Nowy Krzyż- Oryszew Nowy- Cyganka - Wiskitki Nowy Oryszew- Janówek - Cyganka - Starowiskitki I, II - Wiskitki- 69-202
  Trasa odwozu uczniów ze szkoły- Ilość km dziennie- Liczba uczniów
  1. KIERUNEK II- Wiskitki - Działki I, II- Sokole I,II - Łubno - Sucha Żyrardowska - Jesionka Kościół - Jesionka - Franciszków - Wiskitki-3 x kursów dziennie- 80-117
  2. KIERUNEK III- Wiskitki - Zagródź - Stare Kozłowice - Nowe Kozłowice - Feliksów I, II - Nowy Drzewicz I, II - Stary Drzewicz - Oryszew - Podoryszew - Duninopol I, II - Nowy Oryszew - Janówek - Cyganka - Starowiskitki I, II - Wiskitki- 3 x kursów dziennie- 125- 178
  3. KIERUNEK I- Wiskitki - Cyganka - Starowiskitki - Wola Miedniewska - Miedniewice - Kamionka - Powielarnia - Guzów - Aleksandrów I, II - Kazimierzów - Czerwona Niwa I, II, III - Różanów - Wiskitki- 3 x kursy dziennie- 109- 120
  Łączna dzienna długość tras wynosi 482 km. Liczba dni nauki w roku 2014 od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi....dni.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby dowożonych dzieci oraz długości tras, a tym samym łącznej liczby kilometrów wskazanej w niniejszej SIWZ.
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Nadarzyn z m. Pruszków, w następującym zakresie: 1) 19,84 km/1 kurs - 11 kursów dziennie (Pruszków) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn i Gminy Brwinów 8 km; 2) 6 km/1 kurs - 2 kursy dziennie (ul. Błońska) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 6 km 3) 9,4 km/1 kurs - 4 kursy dziennie (Walendów) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 9,4 km Usługi świadczone będą na trasie: 1) w kierunku Nadarzyn - Pruszków: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) - Lipowa, c. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) - Jodłowa, d. Kanie (ul. Pruszkowska), e. Nowa Wieś (ul. Główna) - WKD, f. Pruszków (Os. Staszica) - LIDL, g. Pruszków (ul. Sienkiewicza) - PKP. 2) w kierunku Pruszków - Nadarzyn: a. Pruszków (ul. Sienkiewicza) - PKP, b. Pruszków (Os. Staszica) - LIDL, c. Nowa Wieś (ul. Główna) - WKD, d. Kanie (ul. Pruszkowska), e. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) - Jodłowa, f. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) - Lipowa, g. Nadarzyn (ul. Warszawska) - Kościuszki, h. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01. 3) w kierunku Nadarzyn - Walendów: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Kajetany (ul. Rolna), c. Kajetany (ul. Brzozowa), d. Walendów 1, e. Walendów, 4) w kierunku Walendów - Nadarzyn: a. Walendów, b. Walendów 1, c. Kajetany (ul. Brzozowa), d. Kajetany (ul. Rolna), e. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, 5) w kierunku Nadarzyn - ul. Błońska: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Nadarzyn (ul. Błońska), c. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, 2. Przewozy realizowane będą w dni robocze (211 dni). 3. Założenia do rozkładów jazdy, przebieg trasy i wykaz przystanków, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ. Uzyskane przez wybranego Wykonawcę zezwolenie na prowadzenie regularnych przewozów będzie stanowił załącznik do Umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie regularnych przewozów. 4. W autobusach obsługujących trasę określoną w pkt.1, zapewniona będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych normalnych, ulgowych 4.1. Obowiązujące ceny za bilety dla podróżnych, to: za bilet normalny - 2 zł i za bilet ulgowy - 1 zł. 4.2. Ulgi oraz zwolnienia z opłat zgodnie z Uchwałą Nr XXX/323/2013 z dnia 27.02.2013r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej oraz Zarządzeniem nr 5/2013 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 18 lutego 2013r sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej Nadarzyn - Pruszków oraz Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28 lutego 2013r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2013 Wójta Gminy Nadarzyn. (załącznik nr 8, nr 9 i nr 9A do SIWZ). 4.3. Wpływy z biletów stanowić będą przychód Zamawiającego. 5. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług : 1)usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2)środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 3)usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim, posiadającymi aktualne badania techniczne, 4)autobusy min. 35 osobowe, nie starsze niż 10 lat; 5)minimum 50% kursów wykonywanych przez pojazdy niskopodłogowe - kursy te mają być oznaczone na rozkładzie jazdy; 6)podłoga z materiału antypoślizgowego 7)realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, 6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni pasażerowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 7. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii. 8. Przewóz osób zgodny z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125 poz.874 ze zm.) 9. Zamawiający ustala wszystkie przystanki na trasach przejazdów, oraz zastrzega sobie możliwość zmiany przystanków na trasie oraz zmiany godzin kursowania (podane w załączniku nr 6 godziny kursowania mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy). 10. Zamawiający finansuje linie tylko na terenie Gminy Nadarzyn oraz na terenie Gminy Brwinów
 4. ZP/271/05/2014 - usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki na linii komunikacyjnej /Ząbki-2/ - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Miasto Ząbki, Ząbki
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki na linii komunikacyjnej Ząbki-2 (zwanej dalej linią) Centrum Handlowe Marki - obszar miasta Ząbki - rejon stacji kolejowej Warszawa Rembertów, mającej charakter zamkniętej pętli z jednym punktem krańcowania (pętlą) przy Centrum Handlowym Marki.
  2.Trasa linii Zabki-2 ma długość ok. 22,4 km i następujący przebieg : Miasto Marki - Centrum Handlowe Marki (pętla); Miasto Ząbki - ul Wolności, ul 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego, ul. Leszyckiego (lub ul. Sobieskiego) ul. Batorego, ul. Piłsudskiego, ul. Powstańców, Miasto Warszawa ul. Żołnierska, ul. Czwartaków, ul. Paderewskiego, ul. gen. Chruściela Montera, rejon stacji kolejowej Rembertów, ul. Paderewskiego, ul Czwartaków, ulica Żołnierska, Miasto Ząbki: ul. Powstańców, ul. Piłsudskiego, ul. Batorego, ul. Leszyckiego (lub ul. Sobieskiego), ul Wojska Polskiego, ul. 11 Listopada, ul. Wolności, Miasto Marki - Centrum Handlowe Marki(pętla). Ze względu na czasowe zmiany organizacji ruchu trasa może czasowo przebiegać ul. Sobieskiego zamiast wyłączoną z ruchu ul. Leszyckiego.
  3.Linia komunikacyjna powinna być obsługiwana przez Przewoźnika w dni robocze zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe i ustawy z 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym, przepisami porządkowymi dotyczącymi przewozów określonymi uchwałą Rady Miasta Ząbki oraz regulaminem przewozu określonym zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki.
  4.Kursy linii Ząbki-2 mają być realizowane od 3 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - przez 167 dni roboczych z przerwą w okresie od 1 lipca 2014 do 31 sierpnia 2014 r. Jako dzień roboczy rozumie się dzień nie będący sobotą, niedzielą i dniem ustawowo wolnym od pracy.
  5.Przewoźnik zobowiązany jest wykonać:
  a) w okresie 3 marca 2014 - 30 czerwca 2014 r. tj. przez 82 dni robocze
  7 kursów dziennie łącznie w w/w okresie 574 kursy tj. 12 858 km
  b) w okresie od 01 września 2014 do 31 grudnia 2014 r. tj. przez 85 dni roboczych - 8 kursów dziennie łącznie w w/w okresie 680 kursów tj. 15 232 km.
  Rozkład kursów w ciągu dnia określa rozkład jazdy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
  6.Przewidywana liczba kilometrów w ramach wykonania przez Przewoźnika całości usługi, zgodnie z założeniami określonymi w ust. 2 - 5 wynosi 28 090 km.
  7.Przewozy muszą być wykonywane autobusem dostosowanym do komunikacji miejskiej długości 12 m ±30 cm, pojemności minimum 90 pasażerów i wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2007 r. Szczegółowe wymagania dot. taboru określa załącznik nr 2 do umowy.
 5. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kampinos, Kampinos
  1) usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych poprzez Obsługę linii relacji Leszno - Kampinos - Sochaczew za częściową odpłatnością Gminy Kampinos. Długość kursu to około 27 kilometrów, ilość kursów dziennie 16, kursowanie w dni robocze za wyjątkiem okresu letnich wakacji szkolnych. Sugerowany rozkład jazdy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ 2) sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie na terenie Gminy Kampinos w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówki oświatowej Gminy i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014 oraz 2014/ 2015 oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu. Sugerowany rozkład jazdy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Rozkład może odbiegać od załączonego z tym jednak, że musi gwarantować punktualny dowóz i odwóz dzieci ze szkoły. Wpływy z biletów są przychodem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się uznawać ulgę 100% dla posiadaczy ważnych biletów długookresowych wydanych przez ZTM Warszawa. Na przedmiot umowy składa się zakup ulgowych biletów miesięcznych dla 307 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, oraz kwota miesięcznej dopłaty do linii Leszno - Kampinos -Sochaczew. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego w odległości nie większej niż 30 kilometrów od niej. W skład zaplecza wchodzić minimum musi:1)myjnia dla środków transportu (autobusów), przy pomocy których będzie wykonywana usługa transportowa objęta przedmiotem zamówienia, 2)warsztat umożliwiającym obsługę (w tym drobne naprawy) środków transportu (autobusów), 2) miejsca parkingowe dla autobusów którymi świadczona będzie usługa
 6. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Dowóz dzieci do szkół odbywał się będzie w oparciu o zakupione bilety miesięczne, ulgowe - około 548 biletów w skali miesiąca + 5 biletów miesięcznych normalnych dla opiekunów w skali miesiąca.
  Na obsługę linii Zamawiający wymaga 7 autobusów, w tym: 5 autobusów na bieżącą obsługę
  i 2 autobusy w przypadkach awaryjnych lub w przypadku zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Wymagana ilość miejsc w autobusach: 6 autobusów na 50 miejsc siedzących, w tym dwa
  w przypadkach awaryjnych oraz 1 autobus na 40 miejsc siedzących. Pojazdy muszą posiadać miejsca stojące - na minimum 20 osób.
  Autobusy wskazane w załączniku nr 5 mają być przeznaczone do wykonywania niniejszego zamówienia.
  Autobusy muszą być odpowiednio oznakowane do przewozu dzieci, dopuszczone do ruchu
  zgodnie z prawem polskim, sprawne technicznie, gwarantujące bezpieczny przewóz,
  autobusy nie starsze niż 10 letnie.
  Autobusy mają do przejechania 873 km w skali dnia. Autobusy będą obsługiwać linie podane
  w załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E - rozkłady jazdy. W niniejszych załącznikach został podany również szczegółowy czas pracy.
  Zał. 1A - Trasa: Leszno Szkoła - Białutki - Roztoka - ul. Warszawska - Czarnów - Szkoła Leszno
  Zał. 1B - Trasa: Leszno Szkoła - Czarnów - Gawartowa Wola - Trzciniec - Szkoła Leszno
  Zał. 1C - Trasa: Zaborówek Wieś - Wąsy - Szkoła Zaborów - Wólka - Szkoła Zaborów
  Zał. 1D - Trasa: Leszno Szkoła - Zaborówek Wieś - Marianów - ul. Fabryczna - ul. Błońska
  - Czarnów - Szkoła Leszno
  Zał. 1E - Trasa: Leszno pętla - Wilkowa Wieś II - Powązki - Wilków - Leszno Szkoła.

  Zamawiający zapewni opiekę nad dziećmi w czasie transportu - 5 opiekunów, po jednym na każdy autobus.
 7. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół położonych na terenie Gminy Radziejowice
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radziejowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych Gminy Radziejowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2014r. do 27 czerwca 2014r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014 oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu.

  2. Przewóz będzie polegał na zabieraniu uczniów wraz z opiekunami z wyznaczonych przystanków na określonych trasach i ich przewóz do placówek oświatowych na określoną godzinę i z powrotem.

  3. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji zbiorowej oddzielnie na każdy miesiąc.

  4. Wykonawca wykonywał będzie przewóz uczniów autobusami kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej - jako publiczny przewóz osób, zgodnie z obowiązującym go rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych.

  5. Usługa świadczona będzie taborem wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią liczbę środków transportu w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych.

  Wykonawca powinien posiadać pojazdy, które zapewnią prawidłowe wykonanie zamówienia - dysponować autobusami o ilości miejsc zapewniających przewóz przewidywanej liczby uczniów na poszczególnych trasach z zapewnieniem miejsc siedzących dla tych uczniów.

  6. Według zapotrzebowania zamawiającego wykonawca ma zapewnić wykonanie następującego przewozu:

  a) dowóz rano w godz. 6.55 - 8.00;

  2 autobusy - ilość miejsc: 39-42;

  1 autobus / bus - ilość miejsc: 19-25;

  łączna ilość uczniów: 161;

  b) odwóz po południu w godz. 12.40 - 17.00;

  2 autobusy - ilość miejsc: 39-42;

  1 autobus / bus - ilość miejsc: 19-25;

  łączna ilość uczniów: 205;

  c) łączna ilość km wynosi 247 km / dzień nauki szkolnej.

  7. Szczegółowy wykaz tras przedstawia się następująco, z zastrzeżeniem, że część tras łączy się w jedną trasę:

  1) Trasa I: Słabomierz - Radziejowice: 13 uczniów (tam i powrót);

  2) Trasa II: Budy Mszczonowskie - Radziejowice: 4 uczniów (tam i powrót);

  3) Trasa III: Korytów - Radziejowice: 25 uczniów (tam i powrót);

  4) Trasa IV: Tartak Brzózki - Radziejowice: 8 uczniów (tam) - 15 uczniów (powrót);

  5) Trasa V: Nowe Budy - Radziejowice: 6 uczniów (tam i powrót);

  6) Trasa VI: Stare Budy Radziejowskie - Radziejowice: 3 uczniów (tam i powrót);

  7) Trasa VII: Budy Józefowskie - Radziejowice: 13 uczniów (tam i powrót);

  8) Trasa VIII: Kuklówka Radziejowicka - Radziejowice: 8 uczniów (tam i powrót);

  9) Trasa IX: Budy Józefowskie - Kuklówka Radziejowicka: 9 uczniów (tam) - 17 uczniów (powrót);

  10) Trasa X: Adamów- Wieś - Kuklówka Radziejowicka: 11 uczniów (tam i powrót);

  11) Trasa XI: Adamów-Wieś - Radziejowice: 2 uczniów (tam i powrót);

  12) Trasa XII: Adamów Parcel - Radziejowice: 13 uczniów (tam i powrót);

  13) Trasa XIII: Radziejowice Parcel - Radziejowice: 7 uczniów (tam i powrót);

  14) Trasa XIV: Zboiska - Radziejowice: 10 uczniów (tam) - 17 uczniów (powrót);

  15) Trasa XV: Kamionka - Radziejowice: 14 uczniów (tam) - 24 uczniów (powrót);

  16) Trasa XVI: Krze Duże - Radziejowice: 15 uczniów (tam) - 27 uczniów (powrót).

  Dodatkowo do każdej trasy należy doliczyć zakup biletu miesięcznego dla opiekuna uczniów.

  8. Szczegółowy wykaz linii oraz rozkłady jazdy zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą.

  9. Liczba uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach jest liczbą, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby uczniów lub tras przejazdu wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmodyfikowane uwzględniając faktyczną ilość zakupionych biletów miesięcznych.

  10. Liczba dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia wynosi 110, z uwzględnieniem przerw świątecznych, ferii, etc. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej.

  11. Wykonawca wyceni ofertę wykorzystując formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz.

  12. Wykonawca zobowiązany będzie do punktualnego wykonywania usługi, posiadania taboru zastępczego w przypadku awarii wskazanego pojazdu oraz kadry zastępczej w przypadku niemożności realizowania przewozów przez wskazanego kierowcę.

  13. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi sprawnymi technicznie pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca będzie dbał o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy.

  14. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać zamówienie zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.).

  15. Przedmiot niniejszego zamówienia musi być wykonywany zgodnie z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie go obejmującym.

  16. W przypadku zmiany przepisów prawa obejmujących przedmiot zamówienia, przy czym zamiany te wpływać będą na sposób wykonywania niniejszego zamówienia oraz będą obowiązywać w trakcie realizacji niniejszego zamówienia - zamawiający dopuści wówczas wprowadzenie tych zmian do niniejszego zamówienia, spisując w razie konieczności stosowny aneks do umowy z wybranym wykonawcą
 8. Dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa - sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 w ilości 5 000 dcm3 i oleju napędowego w ilości 42 000 dcm3, polegająca na bezpośrednim tankowaniu paliwa do środków transportu i sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w 2014 roku. Zamawiający nie posiada zbiorników do tankowania paliwa. Wymaga się aby Wykonawca dysponował minimum jedną, całodobową stacja paliw zlokalizowana w obrębie max. 7 km od bazy transportowo - sprzętowej Zamawiającego, zlokalizowanej w miejscowości Kozerki, ul. Marsa 12 gmina Grodzisk Mazowiecki. Stacja musi być czynna całodobowo, we wszystkie dni w roku..
 9. Dowóz dzieci do szkół w roku 2014 dla Gminy Żychlin
  Zamawiający: Gmina Żychlin, Żychlin
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na Dowozie dzieci do szkół w roku 2014 dla Gminy Żychlin, tj.:
  1. Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2014 dla Gminy Żychlin na trasie: - Żychlin - Kutno - Żychlin - od poniedziałku do piątku: Opis trasy: odległość w km - 102, ilość dzieci - 48, 1) godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły do Kutna - do 7:50 i powrót do Żychlina; 2) godzina odjazdu z Żychlina - 14:40, godzina odjazdu z Kutna - 15:30, - teren Gminy Żychlin - od poniedziałku do piątku: - Żychlin - Grabów - Drzewoszki - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin: Opis trasy: odległość w km. - 40, ilość dzieci - 33, godziny odjazdu ze szkoły -13:35 UWAGA Powyższe trasy obsługuje 1 autobus z uwagi na przesunięcia czasowe.
  2. Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2014 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus) - od poniedziałku do piątku: Opis trasy: Żychlin - Strzelce - Biała - Zgoda - Żychlin - Żabików - Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 6:45, godziny przyjazdu - 9:15; Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 50 km, godziny odjazdu - 9:30, godziny przyjazdu - 12:45; Żychlin - Grabów - Wydmuch - Karolew - Śleszyn - Grzybów Hornowski - Grzybów - Biała - Śleszynek - Zgoda - Budzyń - Żychlin, odległość w km 26 km, godziny odjazdu - 13:30, godziny przyjazdu - 14:15; Żychlin - Kutno - Pniewo - Żychlin - Zgoda - Biała - Strzelce - Żychlin - Żabików - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 14:15, godziny przyjazdu - 16:30;
  Godziny oraz liczba osób podane są wg stanu na dzień 30.10.2013r. Szczegółowe godziny odjazdu autobusów oraz liczby dzieci na poszczególne kursy należy uzgodnić z Referatem Oświaty i Zdrowia w tut. Urzędzie. Zaleca się, aby oferent zapoznał się z trasami przewozu dzieci przed przystąpieniem do przetargu. Oferent powinien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy dzieci do szkół. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły) Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przewozy powinny się odbywać autobusami sprawnymi technicznie, gwarantującymi bezpieczny przewóz, odpowiednio oznaczone. Środki transportu do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32 poz. 262 ze zmianami). Oferent winien zapewnić płynność jazdy, tzn. w przypadku wystąpienia awarii pojazdu uruchomienie zastępczego autobusu winno nastąpić w ciągu 30 minut. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny autobusów zapewniający odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży
 10. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do ZESPOŁU SZKÓŁ w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
  Przedmiotem zamówienia jest
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku
  szkolnym 2013-2014. Opis organizacji dowozów Uczniowie wszystkich szkół jeżdżą na trzech trasach. W
  każdy dzień tygodnia i dla każdej szkoły zajęcia zaczynają się o godzinie 8.00 1. DOWÓZ DZIECI DO
  ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWEJ SUCHEJ: Łączna trasa dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowej Suchej
  wynosi 26 km. 40 uczniów dojeżdżających. Wyjazd spod szkoły o godz. 7.10, powrót do szkoły ok. godz.
  7.55. Przystanki autobusowe 1. Dojazd do szkoły - 1 km 2. Zespół Szkół w Nowej Suchej - Mizerka - 5 km
  woj 3. Mizerka - Borzymówka - 4 km 4. Borzymówka - Glinki - 2 km 5. Glinki - Kurdwanów (przy kapliczce) -
  3 km 6. Kurdwanów (przy kapliczce) - Kurdwanów (szkoła ) - 3 km 7. Kurdwanów (przy szkole) - Wikcinek -
  4 km 8. Wikcinek - Zespół Szkół w Nowej Suchej - 3 km 9. Zespół Szkół w Nowej Suchej - baza 1 km Trasa
  powrotna też liczy 26 km. Początek trasy Zespół Szkół w Nowej Suchej, Wikcinek, Kurdwanów, Glinki,
  Borzymówka, Mizerka, Zespół Szkół w Nowej Suchej. minimalna ilość miejsc dla uczniów w autobusie - 39. 2. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM: 155 uczniów dojeżdżających.
  Przywóz: 6.40- Zespół Szkół-Kornelin-Rokotów-Zespół Szkół (uczniowie klas IV,V,VI oraz gimnazjum) - 15
  km 7.10 - Zespół Szkół-Antoniew-Zespół Szkół - 10 km 7.30 - Zespół Szkół-Kornelin-Rokotów-Zespół Szkół
  (uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej) - 15 km Odwóz: 12.40- Zespół Szkół -Antoniew-Rokotów- Zespół
  Szkół - 25 km 13.45 - Zespół Szkół -Antoniew-Rokotów- Zespół Szkół - 25 km 14.35 - Zespół Szkół -
  Antoniew-Rokotów- Zespół Szkół - 25 km minimalna ilość miejsc dla uczniów w autobusie - 50. W opisie
  tras ujęto kursy dowożące uczniów Szkół na imprezy okolicznościowe, które odbywają się w godzinach
  popołudniowych i wieczornych oraz w dni wolne od lekcji. 1. Ewentualna liczba uczniów może ulec zmianie,
  2. Zamawiający zapewni obecność opiekuna w każdym autobusie. 3. Kurs nie może być odwołany.
  Wykonawca musi zapewnić sprawny technicznie pojazd zastępczy bez dodatkowej opłaty, 4. Zamawiający
  zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian godzin dowozu i odwozu dzieci, 5. Zamawiający w
  uzasadnionych przypadkach (np. w sobotę za inny dzień tygodnia, na imprezy okolicznościowe, itp.)
  zastrzega sobie zlecenie kursu po cenach określonych w ofercie wykonawcy. 6. Zamawiający poprzez
  pojęcie (kurs) rozumie dowóz na zajęcia i odwóz po zajęciach uczniów w jednym dniu na danej trasie. 7.
  Zamawiający najpóźniej do 25 każdego miesiąca przed rozpoczęciem wykonania zadań (w danym
  miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów, wraz z wykazem tras (miejscowości)..
 11. Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014..
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci na terenie Gminy Jaktorów z domu do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 i z powrotem do domu, we wszystkie dni nauki szkolnej, w roku 2014. Szczegółowy opis tras i ilość kursów : Trasa I -: pierwszy przystanek o godz. 7.00, w Budach Michałowskich nr 77 ( budynek dawnej szkoły), następnie przejazd ul. Radziejowicką przez Stare Budy ul. Żyrardowską, Sade Budy ul. Kościuszki do Szkoły w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 . Trasa II - pierwszy przystanek o godz. 7.25 w Henryszewie przy ul. Topolowej następnie przejazd ul. Walecznych do wsi Grądy, ul. 3 Maja do Międzyborowa, ul. Armii Ludowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Partyzantów do Szkoły w Międzyborowie przy ul. Staszica 5. Dowożenie do szkoły : 6.50 zabranie opiekuna 7.00 trasa I na godz.8.00 - 21 dzieci 7.25 trasa II na godz. 8.00 - 45 dzieci 9.00 trasa I, II na godz. 9.50 - 23 dzieci 11.00 trasa I, II na godz. 11.50 - 12 dzieci Odwożenie do domu po zajęciach szkolnych : 12.40 trasa I, II - 13 dzieci 13.35 trasa II - 19 dzieci. 14.30 trasa I - 43 dzieci 15.30 trasa II - 16 dzieci 16.20 trasa I, II - 10 dzieci Łącznie przedmiot zamówienia w zakresie trasy nr 1 i nr 2 obejmuje: 120 km dziennie. Łączna ilość dowożonych dzieci w zakresie trasy nr 1 i nr 2 : 101 dzieci. Podane godziny dowozu i ilości dzieci w poszczególnych kursach są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego . UWAGA !!! Z uwagi na fakt, że Zamawiający dysponuje jednym opiekunem dla wszystkich dowożonych dzieci, wymaga się aby usługa była realizowana jednym autobusem tj. jeden autobus będzie obsługiwał dwie trasy. Zakres realizacji zamówienia: 1. Zabieranie dzieci z wyznaczonego przystanku przez Zamawiającego z tras, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i dowóz do szkoły na określoną godzinę zgodnie z harmonogramem dowozu. 2. Dyspozycyjność w okresie świadczenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopuszczającym możliwość nagłych zmian w terminach dowozu, wynikających m. in. ze zwolnień lekarskich dzieci, choinki, festynu, skrócenia lekcji czy zamknięcia szkoły itp. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość opóźnienia dowozu dzieci z powodu wystąpienia siły wyższej tzn. w przypadku nagłego wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych np. śnieżyca oraz przypadków, które nie są spowodowane z winy Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć. 4. Kurs nie może być odwołany. 5. Płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego autobusu. 6. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdu zapewniający odpowiedni komfort jazdy. 7. Kierowca w czasie wykonywania usługi powinien być wyposażony w telefon komórkowy. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: 1) Dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, 2) Wstępny harmonogram przewozu dzieci , wykonawca przedstawi zamawiającemu na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia po dokonaniu uzgodnień z dyrektorem szkoły, do której uczęszczają dzieci, 3) Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, po zatwierdzeniu harmonogramu przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają dzieci. 4) Harmonogram dowozu dzieci musi zawierać: a) opis trasy, b) szczegółowe godziny kursów z uwzględnieniem ustaleń o których mowa w punkcie 3, c) godzinę i miejsce zabrania opiekuna z trasy, d) informacje dotyczące kierowcy do obsługi trasy tj. numer telefonu komórkowego kierowcy, e) dane techniczne autobusu tj. nr rejestracyjny, ilość miejsc, rok produkcji. Świadczenie usługi musi odbywać się autobusem: 1) dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem polskim posiadającym minimum 50 miejsc siedzących, 2) wysokość stopnia w drzwiach wejściowych nie może być wyższa niż 36 cm, z drzwiami automatycznymi, 3) autobus musi być sprawny technicznie, gwarantujący bezpieczny przewóz dzieci, 4) ogrzewanym, odpowiednio oznakowanym, 5) autobus nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2001 roku.
 12. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Zespół Szkół w Rybnie, Rybno
  Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rybnie w roku szkolnym 2013/2014
 13. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
  Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych według następującego porządku:
  RANO - dowóz uczniów do szkoły
  Trasa nr 1 - autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Skarbikowo - Szczytno - Szczytno II - Strzyżew (gaz) - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew
  Godziny dowozu 7:00 do 7:50
  Trasa nr 2 - autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Strojec - Strojec - Wola Pasikońska - Wola Pasikońska - Komorów
  Godziny dowozu 7:00 do 7:50
  Trasa nr 3 - autobus nr 2 - 1 opiekun
  Przebieg: Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II
  Godziny dowozu 7:00 do 7:50
  Trasa nr 4 - autobus nr 2 - 1 opiekun
  Przebieg: Grabnik - Łazy (park) - Łazy - Komorów I - Komorów
  Godziny dowozu 7:00 do 7:50
  Trasa nr 5- autobus nr 3 - 1 opiekun
  Przebieg: Wiejca I - Wiejca II - Wiejca III
  Godziny dowozu 7:00 do 7:50

  PO POŁUDNIU (dowóz uczniów do miejsca zamieszkania)
  Trasa nr 1 - autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Łazy - Wola Pasikońska - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo - Zawady - Krupice - Podkampinos I - Podkampinos II
  Godziny odjazdu ze szkoły 11:50
  Trasa nr 1 - autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strojec- Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
  Godziny odjazdu ze szkoły 12:45
  Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun
  Przebieg: Wiejca III - Wiejca II - Wiejca I - Grabnik - Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II
  Godziny odjazdu ze szkoły 12:45
  Trasa nr 1 - autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II
  Godziny odjazdu ze szkoły 13:40
  Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun
  Przebieg: Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II
  Godziny odjazdu ze szkoły 13:40
  Trasa nr 1- autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strojec - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
  Godziny odjazdu ze szkoły 14:30
  Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun
  Przebieg: Wiejca III - Wiejca II - Wiejca I - Grabnik - Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II
  Godziny odjazdu ze szkoły 14:30
  Trasa nr 1- autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Łazy - Wola Pasikońska - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo - Zawady - Krupice - Podkampinos I - Podkampinos II
  Godziny odjazdu ze szkoły 15:30
  Trasa nr 1- autobus nr 1 - 1 opiekun
  Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strojec - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
  Godziny odjazdu ze szkoły 16:20
  Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun
  Przebieg: Wiejca III - Wiejca II - Wiejca I - Grabnik - Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II
  Godziny odjazdu ze szkoły 16:20
  2. Liczba miesięcy w których będzie wykonywany dowóz w okresie obowiązywania umowy:
  w roku szkolnym 2013/2014- przez okres 6 miesięcy
  3. Przewidywana liczba uczniów objętych dowozem wynosi: 330 osób
  4. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem zapoznać się z przebiegiem tras pojazdu.
  5. Wiek każdego z autobusów na dzień podpisania umowy - nie wyższy niż 20 lat liczony od daty produkcji.
  Uwaga: Do przewozu uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie Wykonawca w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaopatrzy się w autobusy, których wiek każdego z nich nie będzie wyższy niż 17 lat. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty świadczące o wieku autobusów (m.in. dowód zakupu autobusów, dowód rejestracyjny)
 14. Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do:
  a)Szkoły Podstawowej w Lutkówce,
  b)Szkoły Podstawowej w Bobrowcach,
  c)Gimnazjum w Osuchowie, i odwożenie uczniów do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Ponadto w ramach dowozu planuje się w godzinach zajęć lekcyjnych wyjazdy na basen i lodowisko
  (w ramach wychowania fizycznego) oraz wyjazdy uczniów na spotkania artystyczne i sportowe szkół organizowane w godzinach zajęć szkolnych na terenie Gminy Mszczonów. Zgodnie z opracowanym przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym przewidywana łączna ilość kilometrów za okres wykonywania usługi wyniesie nie mniej niż 15 000 km i nie więcej niż 19 000 km. Dowożenie będzie się odbywało we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 02.09.2013 r. do 20.12.2013 r. z wyłączeniem, przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego. 4. Dowóz uczniów odbywał się będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Harmonogram ten może ulec zmianom wynikającym ze zmian rozkładu zajęć lekcyjnych, liczby dowożonych uczniów, dodatkowych dni wolnych od zajęć, skrócenia zajęć lekcyjnych. Liczba kilometrów może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu dowozu lub trasy dowozu. O zaistniałych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później, niż na 2 dni przed planowaną zmianą. Podczas przewozu, opiekę nad uczniami sprawować będzie opiekun zatrudniony przez Zamawiającego.
 15. Dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2013/14
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
  3. Opis przedmiotu zamówienia: dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2013/14
  d o w ó z do szkół na godz. 8.10, rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż 7.00
  trasa: Kurabka - Kęszyce(PKP)- Ziąbki -Bolimów szkoła i przedszkole - (10,5 km dziennie) - ilość dzieci 22
  trasa : Łasieczniki I - Karolew- Sierzchów- Jasionna- Podsokołów- Sokołów - Bolimów szkoła i przedszkole - (15,5 km dziennie) - ilość dzieci 61+ opiekun
  trasa: Humin(Glinki) -Bolimów- ( 6,4 km dziennie) - ilość dzieci 11
  trasa: Kolonia Bolimowska-Wieś - Wola Szydłowiecka-Kolonia Wola Szydłowiecka -Józefów-Humin- Kurabka- Ziąbki- Bolimów szkoła i przedszkole -(25,5 km dziennie) -ilość dzieci 56 + opiekun

  o d w o z y
  godz. 13.35 (spod Przedszkola w Bolimowie) trasa: Bolimów szkoła - Podsokołów- Sokołów-Jasionna -Sierzchów- Karolew-Łasieczniki I - (15,5 km. dziennie) ilość dzieci 30+ opiekun

  godz. 13.35 (spod Przedszkola w Bolimowie) trasa: Bolimów szkoła- Ziąbki- Kurabka- Humin-Józefów- Kolonia Wola Szydłowiecka- Wola Szydłowiecka- Kolonia Bolimowska-Wieś - (27,3 km. dziennie) ilość dzieci 39+ opiekun

  godz. 14.40 lub 15.30 ( w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów - Podsokołów- Sokołów-Jasionna- Sierzchów- Karolew- Łasieczniki I -(15,5 km dziennie) ilość dzieci 31+ opiekun

  godz. 14.45 lub 15.30 ( w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów- Ziąbki- Kęszyce(PKP)-Kurabka- Humin-Józefów- Kolonia Wola Szydłowiecka- Wola Szydłowiecka- Kolonia Bolimowska-Wieś - (28,5 km. dziennie) ilość dzieci 39+ opiekun

  godz. 14.45 lub 15.30 ( w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie ) trasa: Bolimów- Humin(Glinki)- (6,4 km dziennie) - ilość dzieci 11
  Przewoźnik zapewnia opiekunom bezpłatny przejazd tam i z powrotem.
  Łączna dzienna długość tras 151,1 km. Liczba dni nauki w roku szkolnym 185.
  Podane odległości (km) nie obejmują dojazdu wykonawcy do przystanku początkowego i odjazdu z przystanku kończącego trasę
  Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia na koszt własny.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby dowożonych dzieci.
  Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe w oparciu o faktyczną miesięczną ilość uczniów dowożonych w danym miesiącu na określonej trasie i stałą cenę miesięcznego dowozu jednego ucznia na tej trasie.
 16. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
  Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki odbywać się będzie na trasie:

  Błonie - Józefów - Ożarów Maz. - Warszawa Ciepłownia Wola

  i obejmuje trasę:
  Błonie Bloki - Błonie Okrzei - Błonie Nowakowskiego - Rokitno I - Rokitno Kościół - Józefów Polmos - Płochocin Osiedle - Płochocin ul. Kopytowska - Święcice Straż - Wolskie - Koprki - Ołtarzew Wieś - Ołtarzew Nizinna - Ołtarzew Poznańska - Ożarów Kierbedzia - Ożarów Bloki - Ożarów Kabel - Bronisze - Mory Tesco - Warszawa Karolin - Warszawa Połczyńska.

  (będzie kursował w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele),
  według załączonego rozkładu jazdy stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, z podaniem czasu przejazdu:

  czas przejazdu na kurs ~ 55 minut,
  ilość km na 1 kurs - 27 km

  Zamawiający dokonał zmiany dotychczasowej trasy w obie strony między przystankiem Święcice Straż a Koprki zjazd z trasy poznańskiej w ul. Wolską w celu obsługi mieszkańców miejscowości Wolskie.
 17. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY. Świadczenie usługi przewozu regularnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brwinów odbywać się będzie na trasach: A. Domaniew - Brwinów - Pruszków - Domaniew w dni nauki szkolnej w tym: a)trasa o długości: 27,30 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów - 19 km), b)trasa o długości: 9 km Brwinów Rynek - ZSO do Parzniewa Działkowa)Akacjowa -(teren Gminy Brwinów), c)trasa o długości: 10,6 km Brwinów Urząd Gminy - Pruszków ul. Promyka - (trasa na terenie Gminy Brwinów 8,6 km), B. Domaniew - Brwinów - Pruszków PKP w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej , oraz w sobotę , niedziele i święta w tym: a)trasa o długości: 20,4 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 19 km), b)trasa o długości: 8,7 km - (teren Gminy Brwinów), C. Brwinów - Rokitno - Brwinów w dni nauki szkolnej, w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej, oraz w sobotę, niedziele i święta w tym: a)trasa o długości: 19 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 17 km), D. Brwinów - Podkowa Leśna - Żółwin w dni robocze od poniedziałku do piątku w tym: a)trasa o długości: 22 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 17 km), b)trasa o długości: 16 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 13 km), c)trasa o długości: 18,5 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 16 km), d)trasa o długości: 19 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 16,5 km) Przejazd przez Podkowę Główną tylko następującymi ulicami: -Brwinowską (drogą powiatową), -Lotniczą, -Główną (na której znajduje się jedyny przystanek autobusowy i zawrotka), -Lotniczą, -Brwinowską, -Jana Pawła II (drogą powiatową) Termin realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego - 16 miesięcy (usługi dowozu dzieci bez okresu wakacyjnego) . Usługi obejmować będą również dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 (obecnie ok. 101 dzieci i 4 opiekunów), dowóz i odwóz dzieci z Parzniewa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 (obecnie ok. 7 dzieci i 3 opiekunów). Zamawiający zapewnia opiekunów, którzy będą jeździli na trasie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16, liczba dzieci może ulec zmianie. Transport winien być tak zorganizowany aby zapewnić dzieciom i młodzieży uczęszczającym do Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie, dojazd do szkoły na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i powrót ze szkoły nie wcześniej niż 5 min po zakończeniu przerwy, oraz zapewnić dojazd do szkoły i powrót dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie w określonych godzinach. 2.Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług : 2.1. Wymogi odnośnie autobusów: 1) Trasa Domaniew- Brwinów - Pruszków -Domaniew: Dzień nauki szkolnej : - dwa pierwsze kursy i dwa ostatnie (poza godzinami lekcyjnymi) minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących - pozostałe kursy ( w godzinach lekcyjnych) minimum 60 miejsc w tym min.49 miejsc siedzących, w razie potrzeby zamiana na autobus o większej liczbie miejsc siedzących. Istnieje możliwość zmiany autobusu na mniejszy jeżeli będzie dowożona na tej linii mała ilość dzieci. 2) Trasa Brwinów Rynek - ZSO do Parzniewa Działkowa)Akacjowa tylko dni nauki szkolnej Autobus mający minimum19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących. 3) Trasa Brwinów Urząd - Pruszków ul. Promyka tylko dni nauki szkolnej minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących, w razie potrzeby zamiana na autobus o większej liczbie miejsc siedzących. 4) Trasa: Domaniew - Brwinów - Pruszków PKP: Dzień roboczy nie będący dniem nauki szkolnej minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących Soboty , niedziele i święta - minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących 5) Trasa Brwinów - Rokitno - Brwinów: Dzień nauki szkolnej: - pierwszy i ostatni kurs (poza godzinami lekcyjnymi) minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących - pozostałe kursy ( w godzinach lekcyjnych) minimum 39 miejsc w tym min. 35 miejsc siedzących Istnieje możliwość zmiany autobusu na mniejszy jeżeli będzie dowożona na tej linii mała ilość dzieci. Dzień roboczy nie będący dniem nauki szkolnej minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących. Soboty , niedziele i święta - minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących 6) Trasa Brwinów - Podkowa Leśna - Żółwin: Autobus mający minimum 19 miejsc w tym min. 14 miejsc siedzących 2.2. Tabor nie powinien być starszy niż 10 lat. 2.3. Wykonawca ma obowiązek oznakowania autobusów poprzez umieszczenie herbu Gminy Brwinów oraz napisu -Linia dofinansowana przez gminę Brwinów. Sposób oznakowania, kolorystykę, wielkość i krój liter należy uzgodnić z Biurem Promocji Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12. 2.4. Usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Środki transportu przeznaczone do realizacji usługi muszą posiadać aktualne badania techniczne 2.5. Środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r, nr 32 poz. 262 ze zm.) 2.6. Przedsiębiorca ma tytuł prawny do dysponowania pojazdami, które są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników 2.7. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia. 3. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii. 4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, a ponadto od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów i od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług przewozowych (w pełnym zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług przewozowych oraz szkód osobowych i rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług przewozowych). 5. Wybrany wykonawca ustali szczegółowe rozkłady jazdy z Zamawiającym na poszczególnych trasach, biorąc pod uwagę sugerowane rozkłady w Załącznikach nr. 9.1., 9.2, 9.3, 9.4 do SIWZ. W proponowanych rozkładach przez Wykonawcę może wystąpić różnica w czasie około 15 minut od sugerowanych rozkładów. Podczas ustalania rozkładu jazdy muszą być brane pod uwagę godziny lekcyjne głównie w Zespole Szkół Szkole Nr 1w Brwinowie. Rozkład jazdy stanowić będzie załącznik do Umowy. 6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, na danych liniach (aktualne na dzień podpisania Umowy). W przypadku gdy okres, na jaki wydano zezwolenie, upływałby po dniu zawarcia umowy a przed dniem jej zakończenia, Wykonawca jest obowiązany do przedłużenia zezwolenia i przedłożenia kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) przedłużonego zezwolenia Zamawiającemu. 7. Przewóz regularny osób prowadzony będzie zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1265 ze zm.). 8. Przewozy na trasach prowadzone będą po ulicach posiadających zróżnicowaną nawierzchnię drogową. Miejscami na trasie mogą występować poprzeczne i podłużne nierówności nawierzchni, niestrzeżony przejazd kolejowy.
 18. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  1. Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 i ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY na trasie:

  Świadczenie usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brwinów odbywać się będzie na trasach:
  A. Domaniew - Brwinów - Pruszków - Domaniew w dni nauki szkolnej w tym:
  a) trasa o długości: 27,300 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów - 19 km),
  b) trasa o długości: 9 km Brwinów Rynek - ZSO do Parzniewa Działkowa/Akacjowa - (teren Gminy Brwinów),
  c) trasa o długości: 10,6 km Brwinów Urząd Gminy - Pruszków ul. Promyka - (trasa na terenie Gminy Brwinów 8,6 km),

  B. Domaniew - Brwinów - Pruszków PKP w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej , oraz w
  sobotę , niedziele i święta w tym:
  a) trasa o długości: 20,4 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 19 km),
  b) trasa o długości: 8,7 km - (teren Gminy Brwinów),

  C. Brwinów - Rokitno - Brwinów w dni nauki szkolnej, w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej,
  oraz w sobotę, niedziele i święta w tym:
  a) trasa o długości: 19 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 17 km)

  D. Brwinów - Podkowa Leśna - Żółwin w dni robocze od poniedziałku do piątku w tym:
  a) trasa o długości: 22 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 17 km),
  b) trasa o długości: 16 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 13 km),
  c) trasa o długości: 18,5 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 16 km),
  d) trasa o długości: 19 km - (trasa na terenie Gminy Brwinów 16,5 km),

  Uwaga: Trasa przekracza granicę administracyjną gminy Brwinów, ponieważ nie ma innej możliwości połączenia z Żółwinem i Owczarnią - należącymi do gminy Brwinów (wsie są rozdzielone geograficznie i administracyjnie przez gminę Podkowa Leśna).

  Termin realizacji usługi transportu publicznego i usługi dowozu dzieci - 6 miesięcy (od 01.03.2013r. do 31.08.2013r.).
  Usługi obejmować będą również dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 (obecnie 101 dzieci i 5 opiekunów), dowóz i odwóz dzieci z Parzniewa do Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 (obecnie 7 dzieci i 2 opiekunów). Zamawiający zapewnia opiekunów, którzy będą jeździli na trasie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej 16.
  Transport winien być tak zorganizowany aby zapewnić dzieciom i młodzieży uczęszczającym do Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie, dojazd do szkoły na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i powrót ze szkoły nie wcześniej niż 5 min po zakończeniu przerwy, oraz zapewnić dojazd do szkoły i powrót dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie w określonych godzinach.

  2. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług :
  2.1. Wymogi odnośnie autobusów:
  1) Trasa Domaniew- Brwinów - Pruszków -Domaniew:
  Dzień nauki szkolnej:
  - dwa pierwsze kursy i dwa ostatnie (poza godzinami lekcyjnymi) minimum 19 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących,
  - pozostałe kursy ( w godzinach lekcyjnych) minimum 60 miejsc, w tym min. 54 miejsca siedzące.
  Istnieje możliwość zmiany autobusu na mniejszy jeżeli będzie dowożona na tej linii mała ilość dzieci.

  2) Trasa: Domaniew - Brwinów - Pruszków PKP:
  - Dzień roboczy nie będący dniem nauki szkolnej - minimum 19 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących.
  - Soboty, niedziele i święta - minimum 19 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących.

  3) Trasa Brwinów - Rokitno - Brwinów:
  a) Dzień nauki szkolnej:
  - dwa pierwsze kursy i dwa ostatnie (poza godzinami lekcyjnymi) minimum 19 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących,
  - pozostałe kursy (w godzinach lekcyjnych) minimum 39 miejsc, w tym min. 35 miejsca siedzące.
  Istnieje możliwość zmiany autobusu na mniejszy jeżeli będzie dowożona na tej linii mała ilość dzieci.

  b) Dzień roboczy nie będący dniem nauki szkolnej - minimum 19 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących,
  c) Soboty, niedziele i święta - minimum 19 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących.

  4) Trasa Brwinów - Podkowa Leśna - Żółwin:
  Autobus mający minimum19 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących.

  2.2. Tabor autobusowy nie powinien być starszy niż 15 lat.
  2.3.Usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2.4.Środki transportu przeznaczone do realizacji usługi muszą posiadać aktualne badania techniczne.
  2.5. Środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.z 2003r, nr 32 poz. 262 ze zm.)
  2.6.Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia.
  3. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni uczniowie i pasażerowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.
  5. Rozkład jazdy na poszczególnych trasach według wskazanych przystanków, biorąc pod uwagę wskazane godziny w załącznikach nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 do SIWZ, i uzyskane zezwolenie na prowadzenie regularnych przewozów stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca wybrany przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie regularnych przewozów.
  6. Przedmiot umowy obejmuje także sprzedaż Zamawiającemu, przez cały okres obowiązywania umowy maksymalnej ilości 548 cztuk biletów miesięcznych (łącznie dla dzieci i opiekunów), z tym zastrzeżeniem, że od chwili podpisania umowy Zamawiający zakupi co miesiąc średnio:
  a) 108 sztuk biletów szkolnych miesięcznych dla dzieci objętych przez Zamawiającego obowiązkiem dowożenia, określonym w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. 2002r. nr 175, poz. 1440 ze zm),
  b) 7 sztuk biletów miesięcznych normalnych dla opiekunów.
  6.1. Ilość biletów zakupionych przez Zamawiającego może się zmienić i zmniejszyć nie więcej niż o 20% w odniesieniu do maksymalnej ilości określonej w ust.6. Zakup przez Zamawiającego zmniejszonej ilości biletów niż wymieniona ilość maksymalna, nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
  6.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bilety miesięczne szkolne dla dzieci i bilety dla opiekunów do 20 dnia poprzedzającego miesiąca, na adres wskazany przez Zamawiającego.

  7. W trakcie realizacji zadania ceny biletów, nie mogą być wyższe niż wymienione w cennikach stanowiących załączniki nr 10.1, 10.2,10.3 do SIWZ. Ponadto należy zachować wszystkie ulgi dla osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przewozów. Wpływy z biletów stanowić będą przychód Wykonawcy.
  8. Przewóz osób zgodny z ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1265).
 19. Zamówienie uzupełniające do zamówień podstawowych objętych przetargami nieograniczonymi nr: ZP.271.39.2012; ZP.271.64.2011; ZP.3410-59/2010 na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW WRAZ Z DOWOZEM DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  Świadczenie usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brwinów odbywać się będzie na trasach:
  A. Domaniew - Brwinów - Pruszków - Domaniew w dni nauki szkolnej.
  Trasa - 27,300 km - trasa na terenie Gminy Brwinów - 19 km,
  Trasa - ze Szkoły Nr 2 do Parzniewa Działkowa/Akacjowa w dni nauki szkolnej:
  7,6 km - teren Gminy Brwinów.

  B. Domaniew - Brwinów - Pruszków PKP w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej, oraz w sobotę, niedziele i święta.
  Cała Trasa linia dłuższa: 20,4 km - trasa na terenie Gminy Brwinów 19 km
  Trasa linia 8,7 km - teren Gminy Brwinów
  Trasa linia 11 km - - trasa na terenie Gminy Brwinów 9,5 km

  C. Brwinów - Rokitno - Brwinów w dni nauki szkolnej, w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej, oraz w sobotę, niedziele i święta.
  Trasa linia - 19 km - trasa na terenie Gminy Brwinów 17 km,

  D. Brwinów - Podkowa Leśna - Żółwin w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  Trasa -linia krótka - 11,4 km - trasa na terenie Gminy Brwinów 8,5 km,
  - dłuższa - 14,2 km - trasa na terenie Gminy Brwinów 12 km,
  - najdłuższa - 17 km - całość trasy, ponieważ nie ma możliwości w inny sposób dojechania do Żółwina i Owczarni.
  Usługi obejmować będą również dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 (obecnie 101 dzieci oraz 5 opiekunek), dowóz i odwóz dzieci z Parzniewa do Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 (obecnie 7 dzieci + 2 opiekunki).
  Transport winien być tak zorganizowany aby zapewnić dzieciom i młodzieży uczęszczającym do Zespołu Szkół Nr 1 dojazd do szkoły na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i powrót ze szkoły nie wcześniej niż 5 min po zakończeniu przerwy, oraz zapewnić dojazd do szkoły i powrót dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie w określonych godzinach.
 20. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Nadarzyn z m. Pruszków, w następującym zakresie: 1)19,84 km/1 kurs - 10 kursów dziennie (Pruszków) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn i Gminy Brwinów 8 km; 2)6 km/1 kurs - 2 kursy dziennie (ul. Błońska) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 6 km 3)9,4 km/1 kurs - 4 kursy dziennie (Walendów) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 9,4 km Usługi świadczone będą na trasie: 1)w kierunku Nadarzyn - Pruszków: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) - Lipowa, c. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) - Jodłowa, d. Kanie (ul. Pruszkowska), e. Nowa Wieś (ul. Główna) - WKD, f. Pruszków (Os. Staszica) - LIDL, g. Pruszków (ul. Sienkiewicza) - PKP. 2)w kierunku Pruszków - Nadarzyn: a. Pruszków (ul. Sienkiewicza) - PKP, b. Pruszków (Os. Staszica) - LIDL, c. Nowa Wieś (ul. Główna) - WKD, d. Kanie (ul. Pruszkowska), e. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) - Jodłowa, f. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) - Lipowa, g. Nadarzyn (ul. Warszawska) - Kościuszki, h. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01. 3)w kierunku Nadarzyn - Walendów: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Kajetany (ul. Rolna), c. Kajetany (ul. Brzozowa), d. Walendów 1, e. Walendów, 4)w kierunku Walendów - Nadarzyn: a. Walendów, b. Walendów 1, c. Kajetany (ul. Brzozowa), d. Kajetany (ul. Rolna), e. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, 5)w kierunku Nadarzyn - ul. Błońska: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Nadarzyn (ul. Błońska), c. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, 2. Przewozy realizowane będą w dni robocze (250 dni). 3. Założenia do rozkładów jazdy, przebieg trasy i wykaz przystanków, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ. Uzyskane przez wybranego Wykonawcę zezwolenie na prowadzenie regularnych przewozów będzie stanowił załącznik do Umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie regularnych przewozów. 4. W autobusach obsługujących trasę określoną w pkt.1, zapewniona będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych normalnych, ulgowych 4.1. Obowiązujące ceny za bilety dla podróżnych, to: za bilet normalny - 2 zł i za bilet ulgowy - 1 zł. 4.2. Ulgi oraz zwolnienia z opłat zgodnie z uchwałą Nr XV/143/2011 z dnia 29.12.2011r. Rady Gminy Nadarzyn oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 18 lutego 2013r sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej Nadarzyn - Pruszków. (załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ). 4.3. Wpływy z biletów stanowić będą przychód Zamawiającego. 5. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług : 1)usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2)środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 3)usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim, posiadającymi aktualne badania techniczne, 4)autobusy min. 35 osobowe, nie starsze niż 10 lat; 5)minimum 50% kursów wykonywanych przez pojazdy niskopodłogowe - kursy te mają być oznaczone na rozkładzie jazdy; 6)podłoga z materiału antypoślizgowego 7)realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, 6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni pasażerowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 7. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii. 8. Przewóz osób zgodny z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125 poz.874 ze zm.). 9. Zamawiający ustala wszystkie przystanki na trasach przejazdów, oraz zastrzega sobie możliwość zmiany przystanków na trasie oraz zmiany godzin kursowania (podane w załączniku nr 6 godziny kursowania mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy). 10. Zamawiający finansuje linie tylko na terenie Gminy Nadarzyn oraz na terenie Gminy Brwinów
 21. Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP (przetarg nieograniczony nr referenc I.271.1.2012) polegające na rozszerzeniu świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na trasie Nadarzyn - Pruszków.
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 22. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. - nr sprawy: ZOEAS.2712.4.2012
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś
 23. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 24. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 25. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej (w tym przewozów szkolnych uczniów szkół gminnych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 26. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 27. Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 28. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do GIMNAZJUM w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 29. Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP (przetarg nieograniczony nr referenc I.271.1.2012) polegające na rozszerzeniu świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na trasie Nadarzyn - Pruszków
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 30. dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2012/13
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 31. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 32. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 33. Świadczenie usługi transportu i opieki w czasie przewozu uczestników/ uczestniczek na: zajęcia dodatkowe, zajęcia na basenie i do teatrów; dla placówek oświatowych leżących na terenie Gminy Brwinów tj.: - Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11; - Zespołu Szkół w Żółwinie, w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-136/11-00 - projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 34. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 35. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 36. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 37. Usługi transportowe - linia autobusowa Sokołów - Pęcice Małe - Reguły Nr sprawy: ZP. 2712.86.2011.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 38. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Michałowice w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś
 39. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 40. ZP/271/49/ - Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb Miasta Ząbki
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 41. ZP/271/31/ - Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w obrębie granic Miasta Ząbki i Miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 42. Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 43. Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Teresin - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Teresin, Teresin
 44. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
 45. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Michałowice w dni nauki szkolnej od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r nr sprawy zp.2712.46.2011.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 46. Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
 47. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do GIMNAZJUM w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 48. Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Teresin
  Zamawiający: Gmina Teresin, Teresin
 49. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
 50. ZP/271/19/11 - 1 - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w obrębie granic Miasta Ząbki i Miasta Ząbki.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 51. dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Huminie, Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2011/12
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 52. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 53. ZP/341/06/11 - Usługi w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Ząbki - Warszawa Wileńska - Ząbki.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 54. Komunikacja autobusowa na terenie miasta Pruszkowa oraz części Gminy Michałowice.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 55. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 56. Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
 57. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii obsługującej osiedle przy ul. Dudziarskiej, nadzorowanej przez ZTM w Warszawie.
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 58. Dostawa paliwa- etyliny Pb-95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 59. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 60. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 61. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony ZP. 3410-53/2009)na: ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW GMINY NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH: 1) Błonie - Brwinów-Pruszków - ,Pruszków - Parzniew - Brwinów, 2) Brwinów-Żółwin-Brwinów
  Zamawiający: Urząd Gminy Brwinów, Brwinów
 62. dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2010/11
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 63. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu zbiorowego łączącego miasto Ząbki z miastem Warszawa (punkt docelowy - Dworzec Warszawa Wileńska).
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 64. Komunikacja miejska na terenie miasta Pruszkowa oraz części gminy Michałowice.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 65. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2010
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 66. ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW GMINY NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH: 1)Błonie - Brwinów-Pruszków - ,Pruszków - Parzniew - Brwinów, 2Brwinów-Żółwin-Brwinów
  Zamawiający: Urząd Gminy Brwinów, Brwinów
 67. dostawa - sprzedaż paliwa polegająca na tankowaniu do środków transportu i sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego w 2010r
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 68. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii obsługującej osiedle przy ul. Dudziarskiej, nadzorowanej przez ZTM w Warszawie przy wykorzystaniu autobusu o pojemności do 50 osób
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 69. DZPIE/020/2009 - Urządzenia mikrofalowe
  Zamawiający: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 70. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
 71. Przewóz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów w Milanówku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Milanówku, Milanówek
 72. ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY W ZAKRESIE TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW GMINY NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH: 1) Błonie- Brwinów - Pruszków - Pruszków - Parzniew - Brwinów, 2) Brwinów - Żółwin - Brwinów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Brwinów, Brwinów
 73. Dostawa paliw silnikowych do pojazdów samochodowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez ZGK w Grodzisku Mazowiecki
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 74. Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki

Inne osoby dla Dubieleska (1 osoba):