Kogo reprezentuje osoba

Dubieleska Teresa

w KRS

Teresa Dubieleska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Dubieleska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Grodzisk Mazowiecki (Mazowieckie)
Przetargi:104 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Folwarski Józef, Gzylewski Jerzy Maciej, Koźbiał Andrzej Albin, Koziara Maciej, Marek Radosław, Marek Zenon Marcin, Pokora Czesław, Stępień Kazimierz Stanisław, Wiśniewski Marek, Zygier Janusz Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Magdalena Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pks W Grodzisku Mazowieckim Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000284286
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Gostyninie Sp. Z O.O., Gostynin − KRS 0000294972
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Grodzisku Maz. Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000165404
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Kutnie Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000318830
 5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Skierniewicach Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000226030
 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-inżynieryjnych Prdi S.A., Mława − KRS 0000113224
 7. R.marek i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Brwinów − KRS 0000545590

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apteka Mgr Farm. Karolina Fryzowska-stępień Sp. J., Podkowa Leśna − KRS 0000105369
 2. Centrum Informatyki Zeto-zowar S.A., Warszawa − KRS 0000042729
 3. Elmet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000065613
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Międzyrzecu Podlaskim Sp. Z O.O., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000302534
 5. Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. Z O.O., Węgrów − KRS 0000317505
 6. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000045025
 7. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Maryninek Ii W Brwinowie, Brwinów − KRS 0000187001

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. DOWÓZ DZIECI DO DWÓCH ZESPOŁÓW SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZADZIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 i 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Zadzim, Zadzim
  Przedmiotem zamówienia obejmuje:
  1) usługę dowozu dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum publicznego i przedszkola w
  Zespole Szkół w Zadzimiu oraz do szkoły podstawowej, gimnazjum publicznego i
  przedszkola w Zespole Szkół Zygrach w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.
  2) wydzierżawienie od Zamawiającego 6 autobusów szkolnych
  3) zatrudnienie na umowę o pracę 6 dotychczas zatrudnionych przy dowozach kierowców
  powyższych autobusów w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 4 ½ etatu.
  Zamawiający zapewni obecność opiekuna w każdym autobusie.
  Wykonawca w uzgodnieniu z dyrekcją szkół zapewni bezpłatny przejazd autobusami opiekunom na danej trasie.
  Przewozy obejmować będą wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają.

  4.2. Zakres zamówienia

  Rok szkolny 2015/2016

  1) Zespół Szkół w Zadzimiu

  Liczba uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Zadzimiu - 295 osób
  Średnia dzienna ilość przejechanych kilometrów - 498,4 km

  2) Zespół Szkół w Zygrach

  Liczba uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Zygrach - 137 osób
  Średnia dzienna ilość przejechanych kilometrów - 175,9 km


  3) Łącznie do obu Zespołów będzie przewożone około 432 dzieci
  Ewentualna liczba uczniów może ulec niewielkiej zmianie

  4) Łącznie średnia dzienna ilość przejechanych kilometrów na terenie gminy - 674,3 km
  Powyższa liczba kilometrów nie obejmuje dojazdów autobusów z bazy Wykonawcy do miejsc
  rozpoczęcia tras i ich powrotów do bazy po odwiezieniu dzieci do miejsca ich zamieszkania.

  W roku szkolnym 2016/2017 ilość dzieci i ilość dziennie przejechanych kilometrów będzie podobna.

  4.3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. w soboty, niedziele lub inne dni tygodnia, po godzinach, na imprezy okolicznościowe , wycieczki szkolne ) zastrzega sobie możliwość realizacji przewozów okolicznościowych.
  Przewiduje się w roku szkolnym 2015/2016 około 2500 kilometrów takich wyjazdów.
  W roku szkolnym 2016/2017 przewiduje się również około 2 500 kilometrów takich wyjazdów .

  4.4.Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania autobusów sprawnych technicznie, oznakowanych odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów.
  W okresie zimy oraz w chłodne dni wiosny i jesieni autobusy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
  4.5.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regularności i punktualności kursowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozu, do utrzymania autobusów w należytym stanie czystości i porządku, do przestrzegania przepisów BHP i p.poż..
  Kurs autobusu nie może być odwołany. Wykonawca musi zapewnić sprawny technicznie pojazd zastępczy bez dodatkowej opłaty.
  4.6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć pojazd i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
  Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowną kopię ubezpieczenia.
  4.7. Dzieci musza mieć w autobusie zapewnione miejsce siedzące.
  4.8. Wykonawca i kierowcy pojazdów są zobowiązani mieć możliwość stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym.
  4.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo (jeżeli zajdzie taka konieczność np. związana ze zmianą planów lekcji) niewielkiej zmiany przebiegu trasy, jej długości, godzin przewozów i liczby przewożonych uczniów.
  4.10. Wykonawca indywidualnie winien zapoznać się z trasą i warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeglądem trasy poniesie Wykonawca.
  4.11.Wyszczególnienie tras i godziny dowozu i odwozu dzieci przedstawia załącznik nr 8 do specyfikacji
 2. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Reguły
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Michałowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych Gminy Michałowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu. Na przedmiot umowy składa się zakup ulgowych biletów miesięcznych dla 268 uczniów, uczęszczających do Zespołu Szkół w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15, oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy al. M. Dąbrowskiej 12/20, z uwzględnieniem przystanków na następujących trasach: 1) przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Michałowicach (173 uczniów): z miejscowości: Trasa I - WKD Malichy, Reguły, Michałowice ul. Bodycha, Szkoła. Trasa II - WKD Opacz Kolonia, Szkoła. Trasa III - Opacz Mała, Michałowice Wieś, Szkoła. 2) przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (95 uczniów): z miejscowości: Trasa I - Komorów Szkoła, Suchy Las, Sokołów, Szkoła. Trasa II - Komorów Szkoła, Pęcice Wieś, Pęcice, Szkoła oraz 3 normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów
 3. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetargi nieograniczone nr ZP.271.12.2013 i ZP.271.53.2013) polegające na świadczeniu usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego za częściową odpłatnością Gminy Brwinów na terenie Gminy Brwinów, na trasie: Pruszków WKD Kraszewskiego - Moszna - Domaniew - Pruszków WKD Kraszewskiego
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetargi nieograniczone nr ZP.271.12.2013 i ZP.271.53.2013) polegające na świadczeniu usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego za częściową odpłatnością Gminy Brwinów na terenie Gminy Brwinów, na trasie: Pruszków WKD Kraszewskiego - Moszna - Domaniew - Pruszków WKD Kraszewskiego.
 4. Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób klimatyzowanymi autokarami w kraju i zagranicą w roku 2015, z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie z dnia 06 września 2012 roku o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1414) na następujących trasach i w terminach: Zad. nr 1 - Mikołajki Czas trwania wyjazdu:2 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać), posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Mikołajek i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Mikołajki; Mikołajki - Giżycko; przejazdy lokalne - Giżycko i okolice; Giżycko - św. Lipka; św. Lipka - Olsztyn; Olsztyn - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 1 - okolice Giżycka, Planowane postoje: Giżycko ok 4 godz., św. Lipka ok. 2 godz., Olsztyn ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zadanie nr 2 - Zakopane Czas trwania wyjazdu:3 dni Przybliżony termin wyjazdu: lipiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Zakopanego i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna)-Wadowice; Wadowice - Bukowina Tatrzańska; Bukowina Tatrzańska - Zakopane /przejazdy lokalne - Zakopane i okolice/ - Bukowina Tatrzańska; Bukowina Tatrzańska - Szczawnica; Szczawnica - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 2 - Bukowina Tatrzańska, Planowane postoje: Wadowice ok. 2 godz., Zakopane ok. 4 godz., Szczawnica ok.3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 3 - Lublin Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Lublina i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Lublin: przejazd turystyczny po Lublinie - Nałęczów - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Lublin ok. 3 godz., Nałęczów ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 4 - Warszawa I Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: październik/listopad 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 5 - Warszawa II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: listopad/grudzień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 6 - Uniejów I Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Okrzeszyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Uniejowa i powrót do (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Uniejów - Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Uniejów ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 7 - Warszawa III Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:listopad/grudzień 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, toaletę ( z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Okrzeszyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Okrzeszyna (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 8 - Ustrzyki Dolne Czas trwania wyjazdu:4 dni Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Opaczy (gm. Konstancin-Jeziorna) do Ustrzyk Dolnych i powrót do Opaczy (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Opacz (gm. Konstancin-Jeziorna) - Łańcut; Łańcut - Rzeszów; Rzeszów - Ustrzyki Dolne; Ustrzyki Dolne - przejazdy lokalne ok. 100 km; Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne /Bieszczadzki Park Narodowy/ - Ustrzyki Dolne; Ustrzyki Dolne - Sandomierz; Sandomierz - Opacz (gm. Konstancin-Jeziorna); Noclegi: 3 - okolice Ustrzyk Dolnych, Planowane postoje: Łańcut ok. 3 godz., Rzeszów ok. 2 godz., Ustrzyki Górne ok. 4 godz., Sandomierz ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 9 - Warszawa IV Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: kwiecień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 10 - Warszawa V Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: maj/czerwiec 2015 r. Autokar: min. 25 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Warszawa /Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki, cm. na Woli/-Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 11 - Kazimierz Dolny I Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:lipiec/sierpień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Kazimierza Dolnego i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Kazimierz Dolny -Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Kazimierz Dolny ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 12 - Piaseczno Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień/wrzesień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna) do Piaseczna i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Piaseczno-Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Piaseczno ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 13 - Solina Czas trwania wyjazdu:4 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Ciszycy (gm. Konstancin-Jeziorna) do Soliny i powrót do Ciszycy (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Ciszyca (gm. Konstancin-Jeziorna) - Sandomierz; Sandomierz - Solina; przejazdy lokalne w okolicach Soliny ok. 160 km; Solina - Łańcut; Łańcut - Ciszyca (gm. Konstancin-Jeziorna); Noclegi; 3 - Solina, Planowane postoje: Sandomierz ok. 2 godz., Łańcut ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 14 - Gdańsk Czas trwania wyjazdu: 3 dni Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec/lipiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Czernideł (gm. Konstancin-Jeziorna) do Gdańska i powrót do Czernideł (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Czernidła (gm. Konstancin-Jeziorna) - Elbląg; Elbląg - Gdańsk; przejazd turystyczny po Gdańsku (Westerplatte, Oliwa, Nowy Port); Gdańsk - Sopot; Sopot - Gdynia; Gdynia - Gdańsk; Gdańsk - Malbork; Malbork - Ostróda; Ostróda - Czernidła (gm. Konstancin-Jeziorna), noclegi 2 - Gdańsk lub okolice Gdańska, Planowane postoje: Elbląg ok. 1 godz.; Gd. Westerplatte ok. 1 godz., Gd. Nowy Port ok. 1 godz., Gd. Oliwa ok. 2 godz., Sopot ok. 2 godz., Gdynia ok. 2 godz., Malbork ok. 3 godz., Ostróda ok. 1 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 15 - Gniezno Czas trwania wyjazdu:2 dni Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna) do Gniezna i powrót do Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna) - Kruszwica; Kruszwica - Biskupin; Biskupin - Gniezno; Gniezno - Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna), Nocleg:1 - Biskupin, Planowane postoje: Kruszwica ok. 2 godz., Biskupin ok. 5 godz., Gniezno ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 16 - Poznań Czas trwania wyjazdu: 2 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Dębówki (gm. Konstancin-Jeziorna) do Gniezna i powrót do Dębówki (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Dębówka (gm. Konstancin-Jeziorna) - Licheń; Licheń - Kórnik; Kórnik - Poznań; przejazd turystyczny po Poznaniu; Poznań - Gniezno; Gniezno - Biskupin; Biskupin - Kruszwica; Kruszwica - Dębówka (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 1 - Gniezno, Planowane postoje: Licheń ok. 1 godz., Kórnik ok. 2 godz., Poznań ok. 2 godz.; Gniezno ok. 2 godz., Biskupin ok. 2 godz., Kruszwica ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 17 - Wilno I /Litwa/ Czas trwania wyjazdu: 4 dni Przybliżony termin wyjazdu: kwiecień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Wilna i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Kowno; Kowno - Wilno; przejazdy lokalne Wilno i okolice ok. 170 km; Wilno - Troki; Troki - Alytus; Alytus - Konstancin-Jeziorna, Noclegi 3 - Wilno, Planowane postoje: Kowno ok. 2 godz., Nowa Wilejka ok. 3 godz., Troki ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 18 - Wilno II /Litwa/ Czas trwania wyjazdu: 3 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 20 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorna do Wilna i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Wilno; przejazdy lokalne Wilno i okolice ok. 120 km; Wilno - Konstancin-Jeziorna, Noclegi:2 - Wilno, Planowane postoje: Nowa Wilejka ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 19 - Modlin Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:październik 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd ze Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Modlina i powrót do Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Modlin (lotnisko) - Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Liczba przejazdów:2 przejazdy na trasie: Słomczyn-Modlin-Słomczyn, Planowane postoje: Modlin ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 20 - Warszawa VI Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:październik 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd ze Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Konstancin-Jeziorna -Warszawa - Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Liczba przejazdów: 6 przejazdów na trasie: Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna)-Konstancin-Jeziorna-Warszawa-Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz., Konstancin-Jeziorna ok. 2 godz., Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 21 - Holandia Czas trwania wyjazdu: 5 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj/czerwiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Leidschendam Voorburg i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Leidschendam Voorburg; Leidschendam Voorburg - przejazdy lokalne ok. 250 km; Leidschendam Voorburg - Konstancin-Jeziorna, Noclegi: 3 lub 4 - okolice Hagi, Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 22 - Warszawa VII Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 60 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny, przejazd po gm. Konstancin-Jeziorna, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Warszawa - Konstancin-Jeziorna; przejazdy lokalne po gm. Konstancin-Jeziorna, Liczba przejazdów: 2 przejazdy na trasie: Konstancin-Jeziorna - Warszawa - Konstancin-Jeziorna; 1 przejazd po gm. Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz., Konstancin-Jeziorna ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 23 - Warszawa VIII Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna-Warszawa - Konstancin-Jeziorna, Liczba przejazdów: 2 przejazdy na trasie: Konstancin-Jeziorna-Warszawa - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 24 - Mszczonów I Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 60 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Mszczonowa i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Mszczonów-Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Mszczonów ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 25 - Nałęczów Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 60 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Nałęczowa i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Nałęczów; Nałęczów - Kazimierz Dolny; Kazimierz Dolny - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Kazimierz Dolny ok. 4 godz., Nałęczów ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 26 - Denzlingen /Niemcy/ Czas trwania wyjazdu: 9 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 20 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Denzlingen i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Drezno; Drezno - Denzlingen; przejazdy lokalne: Denzlingen i okolice ok. 150 km, Deznzlingen - Rust - Denzlingen, Denzlingen - Freiburg - Denzlingen, Denzlingen - Schwarzwald - Denzlingen; Denzlingen - Drezno; Drezno - Konstancin-Jeziorna, Noclegi: 8 - w tym: 6 - Denzlingen, 2 - okolice Drezna. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 27 - Ustroń Czas trwania wyjazdu: 3 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Gassów (gm. Konstancin-Jeziorna) do Ustronia i powrót do Gassów (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Gassy (gm. Konstancin-Jeziorna) - Pszczyna; Pszczyna - Ustroń; Ustroń - Wisła; Wisła - Koniaków - Istebna - Żywiec - Szczyrk - Wisła; Wisła - Wadowice; Wadowice - Gassy (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 2 - Wisła, Planowane postoje: Pszczyna ok. 4 godz., Ustroń ok. 3 godz., Wadowice ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 28 - Licheń Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: maj/czerwiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna) do Lichenia i powrót do Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna) - Licheń - Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Licheń ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 29 - Kazimierz Dolny II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień/wrzesień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna) do Kazimierza Dolnego i powrót do Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna) - Kazimierz Dolny - Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Kazimierz Dolny ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 30 - Warszawa IX Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 12 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Warszawa - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 31 - Warszawa X Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Cieciszewa (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Cieciszewa (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Cieciszew (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Cieciszew (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 32 - Warszawa XI Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec/lipiec 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Warszawa-Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 33 - Warszawa XII Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: październik 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny Opis trasy: Konstancin-Jeziorna- Warszawa- Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 34 - Mszczonów II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: lipiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Mszczonowa i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Mszczonów- Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Mszczonów ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 35 - Uniejów II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna) do Uniejowa i powrót do Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna) - Uniejów - Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Uniejów ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 36 - Trzcianka k. Puław Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: lipiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Trzcianki i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Trzcianka - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Trzcianka ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. 2. Ogólne informacje dotyczące wszystkich zadań: 1) Wykonawca ponosi wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją ww. zadań, w szczególności następujące koszty i opłaty: paliwo i koszty eksploatacji autokaru na całej trasie, diety na wyżywienie kierowców, opłaty za parkingi, autostrady lub inne opłaty drogowe na całej trasie w tym ewentualne mandaty. 2) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość kierowców biorąc pod uwagę liczbę godzin przejazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3) W czasie przejazdu na ww. trasach wykonawca uwzględni postoje w zależności od potrzeb uczestników danego wyjazdu. 4) Miejsca przystankowe zostaną ustalone przez Zamawiającego. 5) Zamawiający przewiduję możliwość wcześniejszego wyjazdu lub powrotu niż zostało to określone w ust. 1 poszczególnych zadań. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni przed planowaną datą wyjazdu
 5. Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015.
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób klimatyzowanymi autokarami w kraju i zagranicą w roku 2015, z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie z dnia 06 września 2012 roku o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1414) na następujących trasach i w terminach: Zad. nr 1 - Mikołajki Czas trwania wyjazdu:2 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać), posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Mikołajek i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Mikołajki; Mikołajki - Giżycko; przejazdy lokalne - Giżycko i okolice; Giżycko - św. Lipka; św. Lipka - Olsztyn; Olsztyn - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 1 - okolice Giżycka, Planowane postoje: Giżycko ok 4 godz., św. Lipka ok. 2 godz., Olsztyn ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zadanie nr 2 - Zakopane Czas trwania wyjazdu:3 dni Przybliżony termin wyjazdu: lipiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Zakopanego i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna)-Wadowice; Wadowice - Bukowina Tatrzańska; Bukowina Tatrzańska - Zakopane /przejazdy lokalne - Zakopane i okolice/ - Bukowina Tatrzańska; Bukowina Tatrzańska - Szczawnica; Szczawnica - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 2 - Bukowina Tatrzańska, Planowane postoje: Wadowice ok. 2 godz., Zakopane ok. 4 godz., Szczawnica ok.3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 3 - Lublin Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Lublina i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Lublin: przejazd turystyczny po Lublinie - Nałęczów - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Lublin ok. 3 godz., Nałęczów ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 4 - Warszawa I Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: październik/listopad 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 5 - Warszawa II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: listopad/grudzień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Turowic (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Turowice (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 6 - Uniejów I Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Okrzeszyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Uniejowa i powrót do (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Uniejów - Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Uniejów ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 7 - Warszawa III Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:listopad/grudzień 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, toaletę ( z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Okrzeszyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Okrzeszyna (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Okrzeszyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 8 - Ustrzyki Dolne Czas trwania wyjazdu:4 dni Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Opaczy (gm. Konstancin-Jeziorna) do Ustrzyk Dolnych i powrót do Opaczy (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Opacz (gm. Konstancin-Jeziorna) - Łańcut; Łańcut - Rzeszów; Rzeszów - Ustrzyki Dolne; Ustrzyki Dolne - przejazdy lokalne ok. 100 km; Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne /Bieszczadzki Park Narodowy/ - Ustrzyki Dolne; Ustrzyki Dolne - Sandomierz; Sandomierz - Opacz (gm. Konstancin-Jeziorna); Noclegi: 3 - okolice Ustrzyk Dolnych, Planowane postoje: Łańcut ok. 3 godz., Rzeszów ok. 2 godz., Ustrzyki Górne ok. 4 godz., Sandomierz ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 9 - Warszawa IV Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: kwiecień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 10 - Warszawa V Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: maj/czerwiec 2015 r. Autokar: min. 25 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Warszawa /Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki, cm. na Woli/-Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 11 - Kazimierz Dolny I Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:lipiec/sierpień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Kazimierza Dolnego i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Kazimierz Dolny -Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Kazimierz Dolny ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 12 - Piaseczno Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień/wrzesień 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna) do Piaseczna i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Piaseczno-Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Piaseczno ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 13 - Solina Czas trwania wyjazdu:4 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Ciszycy (gm. Konstancin-Jeziorna) do Soliny i powrót do Ciszycy (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Ciszyca (gm. Konstancin-Jeziorna) - Sandomierz; Sandomierz - Solina; przejazdy lokalne w okolicach Soliny ok. 160 km; Solina - Łańcut; Łańcut - Ciszyca (gm. Konstancin-Jeziorna); Noclegi; 3 - Solina, Planowane postoje: Sandomierz ok. 2 godz., Łańcut ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 14 - Gdańsk Czas trwania wyjazdu: 3 dni Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec/lipiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa:wyjazd z Czernideł (gm. Konstancin-Jeziorna) do Gdańska i powrót do Czernideł (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Czernidła (gm. Konstancin-Jeziorna) - Elbląg; Elbląg - Gdańsk; przejazd turystyczny po Gdańsku (Westerplatte, Oliwa, Nowy Port); Gdańsk - Sopot; Sopot - Gdynia; Gdynia - Gdańsk; Gdańsk - Malbork; Malbork - Ostróda; Ostróda - Czernidła (gm. Konstancin-Jeziorna), noclegi 2 - Gdańsk lub okolice Gdańska, Planowane postoje: Elbląg ok. 1 godz.; Gd. Westerplatte ok. 1 godz., Gd. Nowy Port ok. 1 godz., Gd. Oliwa ok. 2 godz., Sopot ok. 2 godz., Gdynia ok. 2 godz., Malbork ok. 3 godz., Ostróda ok. 1 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 15 - Gniezno Czas trwania wyjazdu:2 dni Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna) do Gniezna i powrót do Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna) - Kruszwica; Kruszwica - Biskupin; Biskupin - Gniezno; Gniezno - Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna), Nocleg:1 - Biskupin, Planowane postoje: Kruszwica ok. 2 godz., Biskupin ok. 5 godz., Gniezno ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 16 - Poznań Czas trwania wyjazdu: 2 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Dębówki (gm. Konstancin-Jeziorna) do Gniezna i powrót do Dębówki (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Dębówka (gm. Konstancin-Jeziorna) - Licheń; Licheń - Kórnik; Kórnik - Poznań; przejazd turystyczny po Poznaniu; Poznań - Gniezno; Gniezno - Biskupin; Biskupin - Kruszwica; Kruszwica - Dębówka (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 1 - Gniezno, Planowane postoje: Licheń ok. 1 godz., Kórnik ok. 2 godz., Poznań ok. 2 godz.; Gniezno ok. 2 godz., Biskupin ok. 2 godz., Kruszwica ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 17 - Wilno I /Litwa/ Czas trwania wyjazdu: 4 dni Przybliżony termin wyjazdu: kwiecień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Wilna i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Kowno; Kowno - Wilno; przejazdy lokalne Wilno i okolice ok. 170 km; Wilno - Troki; Troki - Alytus; Alytus - Konstancin-Jeziorna, Noclegi 3 - Wilno, Planowane postoje: Kowno ok. 2 godz., Nowa Wilejka ok. 3 godz., Troki ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 18 - Wilno II /Litwa/ Czas trwania wyjazdu: 3 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 20 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorna do Wilna i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Wilno; przejazdy lokalne Wilno i okolice ok. 120 km; Wilno - Konstancin-Jeziorna, Noclegi:2 - Wilno, Planowane postoje: Nowa Wilejka ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 19 - Modlin Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:październik 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd ze Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Modlina i powrót do Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Modlin (lotnisko) - Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Liczba przejazdów:2 przejazdy na trasie: Słomczyn-Modlin-Słomczyn, Planowane postoje: Modlin ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 20 - Warszawa VI Czas trwania wyjazdu:1 dzień Przybliżony termin wyjazdu:październik 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd ze Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Słomczyna (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna) - Konstancin-Jeziorna -Warszawa - Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Liczba przejazdów: 6 przejazdów na trasie: Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna)-Konstancin-Jeziorna-Warszawa-Słomczyn (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz., Konstancin-Jeziorna ok. 2 godz., Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 21 - Holandia Czas trwania wyjazdu: 5 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj/czerwiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Leidschendam Voorburg i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Leidschendam Voorburg; Leidschendam Voorburg - przejazdy lokalne ok. 250 km; Leidschendam Voorburg - Konstancin-Jeziorna, Noclegi: 3 lub 4 - okolice Hagi, Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 22 - Warszawa VII Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 60 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny, przejazd po gm. Konstancin-Jeziorna, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Warszawa - Konstancin-Jeziorna; przejazdy lokalne po gm. Konstancin-Jeziorna, Liczba przejazdów: 2 przejazdy na trasie: Konstancin-Jeziorna - Warszawa - Konstancin-Jeziorna; 1 przejazd po gm. Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz., Konstancin-Jeziorna ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 23 - Warszawa VIII Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna-Warszawa - Konstancin-Jeziorna, Liczba przejazdów: 2 przejazdy na trasie: Konstancin-Jeziorna-Warszawa - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 24 - Mszczonów I Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 60 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Mszczonowa i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Mszczonów-Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Mszczonów ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 25 - Nałęczów Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: wrzesień/październik 2015 r. Autokar: min. 60 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Nałęczowa i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Nałęczów; Nałęczów - Kazimierz Dolny; Kazimierz Dolny - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Kazimierz Dolny ok. 4 godz., Nałęczów ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 26 - Denzlingen /Niemcy/ Czas trwania wyjazdu: 9 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 20 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Denzlingen i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Drezno; Drezno - Denzlingen; przejazdy lokalne: Denzlingen i okolice ok. 150 km, Deznzlingen - Rust - Denzlingen, Denzlingen - Freiburg - Denzlingen, Denzlingen - Schwarzwald - Denzlingen; Denzlingen - Drezno; Drezno - Konstancin-Jeziorna, Noclegi: 8 - w tym: 6 - Denzlingen, 2 - okolice Drezna. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 27 - Ustroń Czas trwania wyjazdu: 3 dni Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 45 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Gassów (gm. Konstancin-Jeziorna) do Ustronia i powrót do Gassów (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Gassy (gm. Konstancin-Jeziorna) - Pszczyna; Pszczyna - Ustroń; Ustroń - Wisła; Wisła - Koniaków - Istebna - Żywiec - Szczyrk - Wisła; Wisła - Wadowice; Wadowice - Gassy (gm. Konstancin-Jeziorna), Noclegi: 2 - Wisła, Planowane postoje: Pszczyna ok. 4 godz., Ustroń ok. 3 godz., Wadowice ok. 2 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 28 - Licheń Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: maj/czerwiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna) do Lichenia i powrót do Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna) - Licheń - Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Licheń ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 29 - Kazimierz Dolny II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień/wrzesień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna) do Kazimierza Dolnego i powrót do Kawęczynka (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna) - Kazimierz Dolny - Kawęczynek (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Kazimierz Dolny ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 30 - Warszawa IX Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: maj 2015 r. Autokar: min. 12 osobowy, wyposażony w klimatyzację oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Warszawa - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok. 3 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 31 - Warszawa X Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: sierpień 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Cieciszewa (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Cieciszewa (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Cieciszew (gm. Konstancin-Jeziorna) - Warszawa - Cieciszew (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 32 - Warszawa XI Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec/lipiec 2015 r. Autokar: min. 40 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna) do Warszawy i powrót do Borowiny (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna)-Warszawa-Borowina (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Warszawa ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 33 - Warszawa XII Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: październik 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Warszawy i powrót do Konstancina-Jeziorny Opis trasy: Konstancin-Jeziorna- Warszawa- Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Warszawa ok. 4 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 34 - Mszczonów II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: lipiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Mszczonowa i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Mszczonów- Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Mszczonów ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 35 - Uniejów II Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: czerwiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna) do Uniejowa i powrót do Kępy Okrzewskiej (gm. Konstancin-Jeziorna), Opis trasy: Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna) - Uniejów - Kępa Okrzewska (gm. Konstancin-Jeziorna), Planowane postoje: Uniejów ok. 6 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. Zad. nr 36 - Trzcianka k. Puław Czas trwania wyjazdu: 1 dzień Przybliżony termin wyjazdu: lipiec 2015 r. Autokar: min. 50 osobowy, wyposażony w klimatyzację, w toaletę (z której można korzystać) oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe i drogowe, wyprodukowany nie później niż w 2009 r., Trasa: wyjazd z Konstancina-Jeziorny do Trzcianki i powrót do Konstancina-Jeziorny, Opis trasy: Konstancin-Jeziorna - Trzcianka - Konstancin-Jeziorna, Planowane postoje: Trzcianka ok. 5 godz. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu wyjazdu na co najmniej 7 dni przed realizacją zadania. 2. Ogólne informacje dotyczące wszystkich zadań: 1) Wykonawca ponosi wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją ww. zadań, w szczególności następujące koszty i opłaty: paliwo i koszty eksploatacji autokaru na całej trasie, diety na wyżywienie kierowców, opłaty za parkingi, autostrady lub inne opłaty drogowe na całej trasie w tym ewentualne mandaty. 2) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość kierowców biorąc pod uwagę liczbę godzin przejazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3) W czasie przejazdu na ww. trasach wykonawca uwzględni postoje w zależności od potrzeb uczestników danego wyjazdu. 4) Miejsca przystankowe zostaną ustalone przez Zamawiającego. 5) Zamawiający przewiduję możliwość wcześniejszego wyjazdu lub powrotu niż zostało to określone w ust. 1 poszczególnych zadań. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni przed planowaną datą wyjazdu
 6. Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola od marca do czerwca 2015 r. w roku szkolnym 2014/2015, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola, Żabia Wola
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola od 2 marca do 26 czerwca 2015 r. w roku szkolnym 2014/2015, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych - zgodnie z harmonogramem roku szkolnego. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych). Organizacja kursów uzależniona jest od rozkładu zajęć lekcyjnych dowożonych dzieci. Dokładny rozkład dowozu i odwozu ustalony zostanie między Wykonawcą, a dyrektorami szkół w sposób zapewniający uczniom obecność w placówkach oświatowych w czasie trwania zajęć. Przewóz będzie polegał na zabieraniu uczniów, oraz ich opiekunów z wyznaczonych przystanków na określonych trasach i ich przewóz do placówek oświatowych na określoną godzinę i z powrotem. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji zbiorowej oddzielnie na każdy miesiąc. Ilość dzieci dowożonych na poszczególnych trasach oraz trasy szczegółowo zostały określone w SIWZ. Usługa świadczona będzie taborem wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią liczbę środków transportu w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych. Wykonawca powinien posiadać pojazdy, które zapewnią prawidłowe wykonanie zamówienia - dysponować autobusami o ilości miejsc zapewniających przewóz przewidywanej liczby uczniów na poszczególnych trasach z zapewnieniem miejsc siedzących dla tych uczniów. Liczba dzieci dojeżdżających na poszczególnych trasach jest liczbą, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Przywóz i odwóz dzieci musi być dostosowany do zajęć w szkołach. Zamawiający zastrzega możliwość reorganizacji tras w związku z potrzebami szkół.
 7. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób w komunikacji miejskiej na linii autobusowej kursującej na trasie: Linia 4 - Osiedle Staszica - Gąsin.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
  Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób w komunikacji miejskiej na linii autobusowej kursującej na trasie: Linia 4 - Osiedle Staszica - Gąsin.
 8. na sprzedaż paliw silnikowych do pojazdów silnikowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o. o.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących paliw silnikowych do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez ZGK:
  1) oleju napędowego w ilości ok 165 tys. dm³
  2) benzyny silnikowej w ilości ok 9.000 dm³ o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95.
 9. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ref.nr ZP.271.53.2013 polegające na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW WRAZ Z DOWOZEM DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY BRWINÓW.
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ref. nr ZP.271.53.2013 polegające na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW WRAZ Z DOWOZEM DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY BRWINÓW.
 10. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ref. ZP.271.12.2013 polegające na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIA GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW NA TRASIE : PRUSZKÓW WKD KRASZEWSKIEGO - MOSZNA - DOMANIEW - PRUSZKÓW WKD KRASZEWSKIEGO.
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIA GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW NA TRASIE : PRUSZKÓW WKD KRASZEWSKIEGO - MOSZNA - DOMANIEW - PRUSZKÓW WKD KRASZEWSKIEGO.
 11. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY NADARZYN ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Nadarzyn z m. Pruszków, w następującym zakresie: 1) 19,84 km/1 kurs - 11 kursów dziennie (Pruszków) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn i Gminy Brwinów 8 km; 2) 6 km/1 kurs - 2 kursy dziennie (ul. Błońska) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 6 km 3) 9,4 km/1 kurs - 4 kursy dziennie (Walendów) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 9,4 km 4) 8 km/1 kurs - 1 kurs dziennie (Szamoty) - Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 8 km. Usługi świadczone będą na trasie: 1) w kierunku Nadarzyn - Pruszków: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) - Lipowa, c. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) - Jodłowa, d. Kanie (ul. Pruszkowska), e. Nowa Wieś (ul. Główna) - WKD, f. Pruszków (Os. Staszica) - LIDL, g. Pruszków (ul. Sienkiewicza) - PKP. 2) w kierunku Pruszków - Nadarzyn: a. Pruszków (ul. Sienkiewicza) - PKP, b. Pruszków (Os. Staszica) - LIDL, c. Nowa Wieś (ul. Główna) - WKD, d. Kanie (ul. Pruszkowska), e. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) - Jodłowa, f. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) - Lipowa, g. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01. 3) w kierunku Nadarzyn - Walendów: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Kajetany (ul. Rolna), c. Kajetany (ul. Brzozowa), d. Walendów 1, e. Walendów, 4) w kierunku Walendów - Nadarzyn: a. Walendów, b. Walendów 1, c. Kajetany (ul. Brzozowa), d. Kajetany (ul. Rolna), e. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, 5) w kierunku Nadarzyn - ul. Błońska: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Nadarzyn (ul. Błońska), c. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, 6) w kierunku Szamoty - Nadarzyn a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, b. Kajetany (ul. Rolna Trasa Katowicka) c. Kajetany(ul. Rolna 93) d. Kajetany (ul. Rolna 147) e. Kajetany (ul. Rolna - Czarny Las) f. Szamoty (ul. Nadarzyńska - pętla) 7) w kierunku Nadarzyn - Szamoty a. Szamoty (ul. Nadarzyńska - pętla) b. Kajetany (ul. Rolna - Czarny Las) c. Kajetany (ul. Rolna 164) d. Kajetany(ul. Rolna 93) e. Kajetany (ul. Rolna Trasa Katowicka) f. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) - Pl. Poniatowskiego 01, 3. Założenia do rozkładów jazdy, przebieg trasy i wykaz przystanków, określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ. Uzyskane przez wybranego Wykonawcę zezwolenie na prowadzenie regularnych przewozów będzie stanowił załącznik do Umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie regularnych przewozów. 4. W autobusach obsługujących trasę określoną w pkt.1, zapewniona będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych normalnych, ulgowych 4.1. Obowiązujące ceny za bilety dla podróżnych, to: za bilet normalny - 2 zł i za bilet ulgowy - 1 zł. 4.2. Ulgi oraz zwolnienia z opłat zgodnie z Uchwałą Nr XXX/323/2013 z dnia 27.02.2013r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej oraz Zarządzenie Nr 79 /2014 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 04 grudnia 2014 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Nadarzyn(załącznik nr 8, nr 9 do SIWZ). 4.3. Wpływy z biletów stanowić będą przychód Zamawiającego. 5. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług : 1) usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2) środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.). 3) usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim, posiadającymi aktualne badania techniczne, 4) autobusy min. 45 osobowe, nie starsze niż z 2007 roku; 5) dla realizacji zadania niezbędne dysponowanie co najmniej 2 autobusami, 6) minimum 75% kursów wykonywanych przez pojazdy niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe - kursy te mają być oznaczone na rozkładzie jazdy; Autobus częściowo niskopodłogowy musi posiadać minimum jedne drzwi podwójne bez stopnia poprzecznego, powierzchnia niskiej podłogi - minimum 15%; Wysokość części niskopodłogowej nie wyżej jak 35cm nad poziomem jezdni; 7) podłoga z materiału antypoślizgowego 8) realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, 6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni pasażerowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 7. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii. 8. Przewóz osób zgodny z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1414). 9. Zamawiający ustala wszystkie przystanki na trasach przejazdów, oraz zastrzega sobie możliwość zmiany przystanków na trasie oraz zmiany godzin kursowania (podane w załączniku nr 6 godziny kursowania mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy). 10. Zamawiający finansuje linie tylko na terenie Gminy Nadarzyn oraz na terenie Gminy Brwinów
 12. ZAKUP BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA URZĘDU GMINY, STRAŻY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  Jednostka gminna Benzyna bezołowiowa (litry) ON (litry)
  1. Ref. Gosp. Kom. 7 000 21 000
  2. Straż Miejska 500 5 000
  3. OSP 1 000 9 000
  Razem 8500 litrów 35 000 litrów

  Przedmiotem zamówienia są dostawy realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów Zamawiającego i kanistrów, na stacji Sprzedawcy.
  Odbiorcami paliw będą: Urząd Gminy Brwinów, Straż Miejska w Brwinowie, OSP w gminie Brwinów.
  Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN.
  Lokalizacja stacji paliwowej dostawcy w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego, licząc najkrótszą drogą publiczną.
 13. Dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa - sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 w ilości ok. 5 000 dcm3 i oleju napędowego w ilości ok. 40 000 dcm3, polegająca na bezpośrednim tankowaniu paliwa do środków transportu i sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w 2015 roku. Zamawiający nie posiada zbiorników do tankowania paliwa. Paliwa muszą spełniać parametry zgodne z wymaganiami jakościowymi dla pali ciekłych obowiązujących na terytorium RP oraz aktualnymi edycjami norm PN-EN 590:2002. Wymaga się aby Wykonawca dysponował minimum jedną, całodobową stacja paliw zlokalizowana w obrębie max. 10 km od bazy transportowo - sprzętowej Zamawiającego, zlokalizowanej w miejscowości Kozerki, ul. Marsa 12 gmina Grodzisk Mazowiecki. Stacja musi być czynna całodobowo, we wszystkie dni w roku.
 14. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., z możliwością ewentualnego udzielenie zamówienia uzupełniającego i wydłużenia okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 2 miesiące, usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą, w ilości 200 000 (dwieście tysięcy) +5%/-20% (plus pięć procent/minus dwadzieścia procent) wozokilometrów, zwanych dalej wozkm.
 15. ZP.271.33.2014 - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb Miasta Ząbki na linii Ząbki-2 łączącej obszar miasta Ząbki ze stacją PKP Rembertów na terenie m.st. Warszawy z pętlą na terenie CH Marki (w mieście Marki) w ilości 2 562 kilometrów, przez 5 dni roboczych w godzinach szczytu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Ząbki, Ząbki
  Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb Miasta Ząbki na linii Ząbki-2 łączącej obszar miasta Ząbki ze stacją PKP Rembertów na terenie m.st. Warszawy z pętlą na terenie CH Marki (w mieście Marki) w ilości 2 562 kilometrów, przez 5 dni roboczych w godzinach szczytu
 16. Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka - Linia komunikacyjna LZ-2.
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka. Linia komunikacyjna LZ-2 realizowana będzie przez 7 dni w tygodniu w obrębie miasta Zielonka z dwoma pętlami : na terenie Centrum Handlowego Marki oraz w Zielonce ul. 11 Listopada.
 17. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół położonych na terenie Gminy Wiskitki w 2015 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wiskitki w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych Gminy Wiskitki i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2015 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016 oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu z uwzględnieniem przerw i ferii przewidzianych w przepisach o organizacji roku szkolnego.
  2. Przewóz będzie polegał na zabieraniu uczniów wraz z opiekunami z wyznaczonych przystanków na określonych trasach i ich przewóz do placówek oświatowych na określoną godzinę i z powrotem.
  3. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji zbiorowej oddzielnie na każdy miesiąc.
  4. Wykonawca wykonywał będzie przewóz uczniów autobusami kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej - jako publiczny przewóz osób, zgodnie z obowiązującym go rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych.
  5. Usługa świadczona będzie taborem wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią liczbę środków transportu w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych. Wykonawca powinien posiadać pojazdy, które zapewnią prawidłowe wykonanie zamówienia - dysponować autobusami o ilości miejsc zapewniających przewóz przewidywanej liczby uczniów na poszczególnych trasach z zapewnieniem miejsc siedzących dla tych uczniów.
  6. Według zapotrzebowania zamawiającego wykonawca ma zapewnić wykonanie następującego przewozu:
  a) dowóz do szkół w godz. 6.30 - 11.30;
  3 autobusy - ilość miejsc: 50 - 62;
  łączna ilość uczniów: 354.
  b) odwóz ze szkół w godz. 11.30 - 17.00;
  3 autobusy - ilość miejsc: 50 - 62;
  łączna ilość uczniów: 406.
  c) łączna ilość km wynosi 482 km / dzień nauki szkolnej.
  7. Szczegółowy wykaz kierunków i kursów przedstawia się następująco:
  Trasy dowozu uczniów do szkoły w godz. 6.30-11.30
  KIERUNEK I
  Wiskitki - Różanów - Czerwona Niwa I, II, III - Kazimierzów - Aleksandrów I, II - Guzów - Wola Miedniewska -Wiskitki (2 kursy), ilość km dziennie - 48, liczba uczniów - 93
  KIERUNEK II
  Wiskitki - Prościeniec - Franciszków - Franciszków Szkoła - Jesionka - Jesionka Kościół - Łubno - Sokule - Działki I, II - Wiskitki (2 kursy), ilość km dziennie - 51, liczba uczniów - 111
  KIERUNEK III
  Wiskitki - Kozłowice Stare - Kozłowice Nowe - Feliksów I, II - Drzewicz Nowy - Drzewicz Stary - Oryszew Osada - Duninopol I, II - Nowy Oryszew - Janówek - Cyganka - Wiskitki (3 kursy), ilość km dziennie - 69, liczba uczniów - 150
  RAZEM: 168 km, uczniów: 354

  Trasy odwozu uczniów ze szkoły w godz. 11.30 -17.00
  KIERUNEK I
  Wiskitki - Cyganka - Starowiskitki - Wola Miedniewska - Miedniewice - Kamionka - Powielarnia - Guzów - Aleksandrów I, II - Kazimierzów - Czerwona Niwa I, II, III - Różanów - Wiskitki
  3 x kursy dziennie, ilość km dziennie - 109, liczba uczniów - 123
  KIERUNEK II
  Wiskitki - Działki I, II- Sokole I,II - Łubno - Sucha Żyrardowska - Jesionka Kościół - Jesionka - Franciszków - Wiskitki 2x kurs dziennie, ilość km dziennie - 80, liczba uczniów - 105
  KIERUNEK III
  Wiskitki - Zagródź - Stare Kozłowice - Nowe Kozłowice - Feliksów I, II - Nowy Drzewicz I, II - Stary Drzewicz - Oryszew - Podoryszew - Duninopol I, II - Nowy Oryszew - Janówek - Cyganka - Starowiskitki I, II - Wiskitki
  4 x kursów dziennie, ilość km dziennie - 125, liczba uczniów - 178
  RAZEM: 314 km, uczniów: 406
  Dodatkowo do każdej trasy należy doliczyć zakup biletu miesięcznego dla opiekuna uczniów.
  8. Szczegółowy wykaz linii oraz rozkłady jazdy, uwzględniające godziny rozpoczynania i kończenia zajęć w szkołach zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą na etapie podpisywania umowy ws. przedmiotowego zamówienia.
  9. Liczba uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach jest liczbą, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W związku z powyższym w przypadku zmiany liczby uczniów wynagrodzenie wykonawcy wynikać będzie z faktycznej ilości zakupionych biletów miesięcznych.
  10. Liczba dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia wynosi 189, z uwzględnieniem przerw świątecznych, ferii, etc. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej.
  Szczegółowo liczba dni nauki szkolnej wynosi:
  a) styczeń - 10;
  b) luty - 20;
  c) marzec - 22;
  d) kwiecień - 18;
  e) maj - 20;
  f) czerwiec - 19;
  g) wrzesień - 22
  h) październik - 22
  i) listopad - 20
  j) grudzień - 16
  11. Wykonawca wyceni ofertę wykorzystując formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz.
  12. Wykonawca zobowiązany będzie do punktualnego wykonywania usługi, posiadania taboru zastępczego w przypadku awarii wskazanego pojazdu oraz kadry zastępczej w przypadku niemożności realizowania przewozów przez wskazanego kierowcę.
  13. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi sprawnymi technicznie pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca będzie dbał o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy.
  14. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać zamówienie zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi m.in. z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. nr 5 poz. 13 z późn. zm.).
  15. Przedmiot niniejszego zamówienia musi być wykonywany zgodnie z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie go obejmującym.
  16. W przypadku zmiany przepisów prawa obejmujących przedmiot zamówienia, przy czym zamiany te wpływać będą na sposób wykonywania niniejszego zamówienia oraz będą obowiązywać w trakcie realizacji niniejszego zamówienia - zamawiający dopuści wówczas wprowadzenie tych zmian do niniejszego zamówienia, spisując w razie konieczności stosowny aneks do umowy z wybranym wykonawcą.
 18. Zapewnienie usługi transportowej na trasach Warszawa-Płock w dniu 22.11.2014 r. oraz Płock Warszawa w dniu 23.11.2014 r. dla grupy 50 studentów oznaczenie sprawy ZP/U/MP/52/2014
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
  Opis przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi transportowej dla studentów Politechniki Warszawskiej w okresie 22 - 23 listopada 2014 roku. Trasa: Warszawa - Płock - Warszawa:
  1. Przewóz 50 osób na trasie Warszawa - Płock w dniu 22.11.2014 r., Płock - Warszawa w dniu 23.11.2014 r.; bez dodatkowych kursów na miejscu.
  1.1. Miejsce odjazdu i przyjazdu: Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
  1.2. Adres docelowy: Dom Studencki Wcześniak, ul. Dobrzyńska 5, 09-400 Płock (woj. mazowieckie);
  1.3. Zakres zamówienia obejmuje autokar z jednym kierowcą na min. 50 miejsc siedzących, bagażnik (4 luki) oraz schowki na bagaż podręczny;
  1.4. Wyjazd z Warszawy dnia 22.11.2014 r. (sobota) o godzinie 09:30 (dokładna godzina odjazdu zostanie potwierdzona na co najmniej 2 dni przez organizatora), podstawienie autokaru pod Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa (planowany przyjazd do Płocka ok. godz. 11:30).
  1.5. Planowany postój minimum raz w połowie drogi na odcinku Warszawa-Płock w pobliżu stacji CPN oraz co najmniej raz na odcinku Płock-Warszawa.
  1.6. Wyjazd z Płocka dnia 23.11.2014 r. (niedziela) o godzinie 16:00. Konieczność podstawienia autokaru na co najmniej 30 minut przed planowanym odjazdem pod Dom Studencki Wcześniak ul. Dobrzyńska 5, 09-400 Płock (planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 18:00).
  1.7. Orientacyjna długość trasy około 260 km (130 km w jedną stronę).
  1.8. Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie kierowcy podczas pobytu w Płocku (tj. w Domu Studenckim Wcześniak).
  2. Wymagania dotyczące autokaru oraz wykonywanej usługi. Pojazd, o którym mowa wyżej musi:
  2.1. być sprawny, w dobrym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie niniejszego zamówienia;
  2.2. minimalny rok produkcji autokaru 2000;
  2.3. spełniać obowiązujące przepisy ruchu drogowego oraz wymogi bezpieczeństwa;
  2.4. posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW;
  2.5. posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny;
  2.6. Zamawiający wymaga w autokarze: ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa;
  2.7. opłaty drogowe w Polsce leżą po stronie przewoźnika;
  3. Za bagaż, który pasażer przewozi ze sobą, Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  4. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego okazać dokumenty potwierdzające aktualne badania techniczne i ubezpieczenia oraz przedłożyć ich kserokopie, jak również kserokopie dowodów rejestracyjnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Odmowa okazania powyższych dokumentów lub brak wymaganych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem tych pojazdów do wykonania zamówienia.
  5. Osoby realizujące usługi, zaangażowane przez Wykonawcę, winny posiadać właściwe ze względu na przedmiot zamówienia kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, stosowne prawo jazdy, oraz sprawność psycho-fizyczną, a ich czas pracy musi być zgodny przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Wykonawca przestrzegać będzie postanowień ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, ze zm.) na wykonywanie krajowego zarobkowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem oraz postanowień Umowy Europejskiej z dnia 1 lipca 1970 r. w sprawie pracy załóg pojazdów wykonujących krajowe przewozy drogowe, regulującej dobowy i tygodniowy czas pracy załóg i ich odpoczynku w czasie krajowych przewozów drogowych osób.
  6. Jeżeli pojazd zapewniony przez Wykonawcę nie będzie spełniał określonych wymogów lub z innych powodów nie nadaje się do wykorzystania (np. uszkodzenie, awaria), w szczególności, w przypadku wystąpienia awarii podczas realizacji świadczenia, Wykonawca winien zapewnić pojazd zastępczy o standardzie takim samym lub wyższym. Wyjazd pojazdu zastępczego w przypadku, o którym mowa wyżej nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu.
  7. W przypadku wystąpienia awarii podczas realizacji świadczenia, której nie da się usunąć w przeciągu 3 godzin od momentu jej wystąpienia a Wykonawca nie jest w stanie zapewnić pojazdu zastępczego o standardzie takim samym lub wyższym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz pokryć koszty zakwaterowania Zamawiającego do czasu naprawy lub zapewnienia nowego pojazdu.
  8. Wykonawca winien zapewnić pasażerom podczas podróży właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędne wygody.
  9. Zamawiający ma prawo zażądać do wglądu kserokopii tarczy tachografu pojazdu z wykonanej usługi - zadania przewozowego.
 19. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Dowóz dzieci do szkół odbywał się będzie w oparciu o zakupione bilety miesięczne, ulgowe - około 522 biletów w skali miesiąca + 5 biletów miesięcznych normalnych dla opiekunów w skali miesiąca.
  Na obsługę linii Zamawiający wymaga 7 autobusów, w tym: 5 autobusów na bieżącą obsługę
  i 2 autobusy w przypadkach awaryjnych lub w przypadku zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Zamawiający wymaga 7 autobusów, w tym 5 autobusów na 50 miejsc oraz 2 autobusy na 40 miejsc. Pojazdy muszą posiadać miejsca stojące - na minimum 20 osób.
  Autobusy wskazane w załączniku nr 5 mają być przeznaczone do wykonywania niniejszego zamówienia.
  Autobusy mają być odpowiednio oznakowane do przewozu dzieci, dopuszczone do ruchu
  zgodnie z prawem polskim, sprawne technicznie, gwarantujące bezpieczny przewóz,
  autobusy nie starsze niż 15 letnie.
  Autobusy mają do przejechania 873 km w skali dnia. Autobusy będą obsługiwać linie podane
  w załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E - rozkłady jazdy. W niniejszych załącznikach został podany również szczegółowy czas pracy.
  Zał. 1A - Trasa: Leszno Szkoła - Białutki - Roztoka - ul. Warszawska - Czarnów - Szkoła Leszno
  Zał. 1B - Trasa: Leszno Szkoła - Czarnów - Gawartowa Wola - Trzciniec - Szkoła Leszno
  Zał. 1C - Trasa: Zaborówek Wieś - Wąsy - Szkoła Zaborów - Wólka - Szkoła Zaborów
  Zał. 1D - Trasa: Leszno Szkoła - Zaborówek Wieś - Marianów - ul. Fabryczna - ul. Błońska
  - Czarnów - Szkoła Leszno
  Zał. 1E - Trasa: Leszno pętla - Wilkowa Wieś II - Powązki - Wilków - Leszno Szkoła

  Autobusy muszą być sprawne technicznie, posiadać bieżące przeglądy techniczne, muszą być oznakowane do przewozu dzieci.
  Zamawiający zapewni opiekę nad dziećmi w czasie transportu - 5 opiekunów, po jednym na każdy autobus.
  60.10.00.00-9
 20. Dowóz uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na kąpielisko miejskie Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na dowozie uczniów klas IV-VI z sześciu szkół podstawowych i klas I-III z trzech szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz nauczycieli-opiekunów na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w Kąpielisku Miejskim Wodnik 2000 przy ulicy Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim i z powrotem po zajęciach do macierzystych szkół Przedmiot zamówienia dotyczy przewozu uczniów w roku szkolnym 20142015 we wszystkie dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku, oprócz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć szkolnych, ustalonych w organizacji roku szkolnego szkół, wymienionych w punkcie 4.3 niniejszego przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do 26 czerwca 2015roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i Załączniki do SIWZ.
 21. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do ZESPOŁU SZKÓŁ w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 22. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Otwock z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 23. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Zespół Szkół w Rybnie, Rybno
 24. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na linii autobusowej kursującej na trasie: Linia 5 - Os. Staszica - Gąsin
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 25. Dowóz uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015 ZP.271.74.2014.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 26. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś
 27. Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka - Linia komunikacyjna Zielonka - 2
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
 28. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 29. dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2014/15
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 30. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół położonych na terenie Gminy Radziejowice w roku szkolnym 2014-2015
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
 31. Wynajem autokaru wraz z kierowcą dla grupy studentów w celu odbycia wyjazdu szkoleniowego do Olsztynka w dniach 28-30.03.2014 r.; nr postępowania ZP/U/MP/6/2014
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 32. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 33. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 34. ZP/271/05/2014 - usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki na linii komunikacyjnej /Ząbki-2/ - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Miasto Ząbki, Ząbki
 35. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kampinos, Kampinos
 36. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 37. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół położonych na terenie Gminy Radziejowice
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
 38. Dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 39. Dowóz dzieci do szkół w roku 2014 dla Gminy Żychlin
  Zamawiający: Gmina Żychlin, Żychlin
 40. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do ZESPOŁU SZKÓŁ w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 41. Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014..
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 42. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Zespół Szkół w Rybnie, Rybno
 43. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
 44. Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
 45. Dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2013/14
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 46. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 47. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 48. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 49. Zamówienie uzupełniające do zamówień podstawowych objętych przetargami nieograniczonymi nr: ZP.271.39.2012; ZP.271.64.2011; ZP.3410-59/2010 na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW WRAZ Z DOWOZEM DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 50. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 51. Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP (przetarg nieograniczony nr referenc I.271.1.2012) polegające na rozszerzeniu świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na trasie Nadarzyn - Pruszków.
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 52. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. - nr sprawy: ZOEAS.2712.4.2012
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś
 53. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 54. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 55. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej (w tym przewozów szkolnych uczniów szkół gminnych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 56. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 57. Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 58. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do GIMNAZJUM w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 59. Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP (przetarg nieograniczony nr referenc I.271.1.2012) polegające na rozszerzeniu świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na trasie Nadarzyn - Pruszków
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 60. dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2012/13
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 61. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 62. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 63. Świadczenie usługi transportu i opieki w czasie przewozu uczestników/ uczestniczek na: zajęcia dodatkowe, zajęcia na basenie i do teatrów; dla placówek oświatowych leżących na terenie Gminy Brwinów tj.: - Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11; - Zespołu Szkół w Żółwinie, w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-136/11-00 - projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 64. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 65. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 66. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 67. Usługi transportowe - linia autobusowa Sokołów - Pęcice Małe - Reguły Nr sprawy: ZP. 2712.86.2011.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 68. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Michałowice w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś
 69. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 70. ZP/271/49/ - Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb Miasta Ząbki
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 71. ZP/271/31/ - Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w obrębie granic Miasta Ząbki i Miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 72. Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 73. Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Teresin - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Teresin, Teresin
 74. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
 75. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Michałowice w dni nauki szkolnej od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r nr sprawy zp.2712.46.2011.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 76. Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
 77. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do GIMNAZJUM w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 78. Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Teresin
  Zamawiający: Gmina Teresin, Teresin
 79. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
 80. ZP/271/19/11 - 1 - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w obrębie granic Miasta Ząbki i Miasta Ząbki.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 81. dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Huminie, Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2011/12
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 82. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 83. ZP/341/06/11 - Usługi w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Ząbki - Warszawa Wileńska - Ząbki.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 84. Komunikacja autobusowa na terenie miasta Pruszkowa oraz części Gminy Michałowice.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 85. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 86. Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
 87. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii obsługującej osiedle przy ul. Dudziarskiej, nadzorowanej przez ZTM w Warszawie.
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 88. Dostawa paliwa- etyliny Pb-95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 89. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 90. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 91. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony ZP. 3410-53/2009)na: ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW GMINY NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH: 1) Błonie - Brwinów-Pruszków - ,Pruszków - Parzniew - Brwinów, 2) Brwinów-Żółwin-Brwinów
  Zamawiający: Urząd Gminy Brwinów, Brwinów
 92. dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2010/11
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 93. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu zbiorowego łączącego miasto Ząbki z miastem Warszawa (punkt docelowy - Dworzec Warszawa Wileńska).
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 94. Komunikacja miejska na terenie miasta Pruszkowa oraz części gminy Michałowice.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 95. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2010
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 96. ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW GMINY NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH: 1)Błonie - Brwinów-Pruszków - ,Pruszków - Parzniew - Brwinów, 2Brwinów-Żółwin-Brwinów
  Zamawiający: Urząd Gminy Brwinów, Brwinów
 97. dostawa - sprzedaż paliwa polegająca na tankowaniu do środków transportu i sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego w 2010r
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 98. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii obsługującej osiedle przy ul. Dudziarskiej, nadzorowanej przez ZTM w Warszawie przy wykorzystaniu autobusu o pojemności do 50 osób
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 99. DZPIE/020/2009 - Urządzenia mikrofalowe
  Zamawiający: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 100. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
 101. Przewóz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów w Milanówku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Milanówku, Milanówek

Inne osoby dla Dubieleska (1 osoba):