Kogo reprezentuje osoba

Duda Alina Teresa

w KRS

Alina Teresa Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alina
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Duda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Leszno (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 20 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Giżyński Andrzej Jacek, Matuszewski Mirosław, Ratajczak Janusz Piotr, Szymczak Wojciech Henryk

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bojański Zbigniew Adam, Fajczyk Roman Józef, Giżyński Andrzej Jacek, Głaz Agnieszka, Jagiełka Zbigniew Kazimierz, Matuszewski Mirosław Józef, Rajewski Wojciech, Ratajczak Janusz Piotr, Rozwalka Andrzej Józef, Szymczak Wojciech Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Jesienny Uśmiech, Leszno − KRS 0000399979
 2. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000057724
 3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Delta Plus Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000132283
 4. Stowarzyszenie Miast i Gmin Położonych Przy Drodze Ekspresowej Poznań - Wrocław Piątka, Leszno − KRS 0000137554
 5. Viapol Leszno Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000672635
 6. Vipro Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000553825

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000124734
 2. Stowarzyszenie Przyjaciele Imienia Andrzeja Ruteckiego, Leszno − KRS 0000201232

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo - ROBOTY BUDOWLANE
  Zamawiający: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z o.o., Śmigiel
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Chełkowo; wpięcie do istniejącej studni zlokalizowanej w miejscowości Karmin, dz. nr 126/2. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: 1) grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC (ścianka lita - twarda) SN 8kN/m2 o średnicach: - Ø 200 mm o długości - 478,00 m 2) tłocznej sieci sanitarnej z rur PE, PN 10: - Ø 90 x 5,4 mm SDR 17 o długości - 1064,5 m 3) 16 podłączeń (sięgaczy) z rur PVC klasy S (ścianka lita - twarda) SN 8kN/m2 o średnicy 160 mm zakończonych przed granicą posesji, w miejscu ustalonym z właścicielem studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 przejezdnym; 4) 2 przyłącza z rury PVC klasy S (ścianka lita - twarda) SN 8kN/m2 o średnicy 160 mm zakończonych przed granicą posesji, w miejscu ustalonym z właścicielem studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 przejezdnym; 5) 1 przyłącze z rury PVC klasy S (ścianka lita - twarda) SN 8kN/m2 o średnicy 200 mm zakończonych przed granicą posesji, w miejscu ustalonym z właścicielem studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 przejezdnym; 6) 1 szt. przepompowni strefowej o średnicy
  1.500 mm - z polimerobetonu z pompami zatapialnymi wraz z układem sterującym zapewniającymi bezobsługową, w pełni automatyczną pracę przepompowni; armatura przepompowni wykonana ze stali kwasoodpornej; profil denny zapobiegający sedymentacji ścieków
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rydzynie oraz w Dąbczu wraz z przyłączami
  Zamawiający: Gmina Rydzyna, Rydzyna
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rydzynie oraz w Dąbczu wraz z przyłączami, obejmująca wykonanie następujących robót: - wykop gruntu z w celu ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm lub wykop gruntu w celu ułożenia przykanalików ø 160mm, - montaż sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączy wraz ze studniami, - zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami.
 3. Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie - budowa kolizyjnych z zakresem drogowym odcinków kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej
  Zamawiający: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Leszno
  1.Przedmiotem zamówienia jest:
  Budowa kolizyjnych z zakresem drogowym odcinków kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej DN2000 mm w pasie drogowym Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) w Lesznie oraz przebudowa w niezbędnym zakresie odcinków kablowej linii energetycznej wysokiego napięcia, kanalizacji sanitarnej i sieci telekomunikacyjnej
  2.Zakres robót obejmuje:
  1)Budowę 10 odcinków kolektora DN 2000 mm, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 5 w Lesznie, o łącznej długości ok. 477 mb: odcinek nr 1 - skrzyżowanie DK5 z ul. 55 Pułku Piechoty; odcinek nr 2 - rejon przy automyjni i garażach; odcinek nr 3 - wjazd na ul. Powstańców Wielkopolskich; odcinek nr 4 - rejon zatoki autobusowej i zjazdu do garaży; odcinek nr 5 - zjazd do stacji paliw przy Al. Konstytucji 3 Maja 4; odcinek nr 6 - skrzyżowanie DK5 z ul. Okrężną; odcinek nr 7 - zjazd do stacji paliw przy Al. Konstytucji 3 Maja 12; odcinek nr 8 - rejon zatoki autobusowej przy stacji paliw; odcinek nr 9 - zjazd do Galerii Leszno; odcinek nr 10 - rejon skrzyżowania z ul. Geodetów.
  2)Przebudowę kablowej linii energetycznej wysokiego napięcia w niezbędnym zakresie na odcinku od rejonu skrzyżowania Al. Konstytucji 3 Maja z ulicą 55 Pułku Piechoty do rejonu skrzyżowania Al. Konstytucji 3 Maja z ulicą Okrężną.
  3)Wykonanie przekładki kanalizacji sanitarnej dla odcinka 2 kolektora deszczowego.
  4)Przełożenie kabli telekomunikacyjnych dla odcinków 6 i 10 kolektora deszczowego.
  zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do SIWZ przedmiarach.
 4. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Robaczyn.
  Zamawiający: Gmina Śmigiel, Śmigiel
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w Robaczynie - Gmina Śmigiel.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie
  Zamawiający: Gmina Bojanowo, Bojanowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci
  kanalizacji sanitarnej, w skład, której wchodzi następujący zakres rzeczowy:Kolektory
  grawitacyjn PVC 200 mm - 3837,00m, Przyłącza sanitarne PVC 160 mm - 856,0m /
  117 szt, Przyłączy sanitarnych PVC 200 mm - 474,0m /13 szt., Rurociągi tłoczne PE
  90 mm - 552,00m, Rurociąg tłoczny PE 110mm - 2950,00m, Przepompownie
  ścieków - 6 szt. Szczegółowy opis robót i ich wykonania zawiera: specyfikacja
  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, dokumentacja
  projektowa stanowiące załączniki do SIWZ.
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn
  Zamawiający: Gmina Bojanowo, Bojanowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci
  kanalizacji sanitarnej, w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy: Kolektory
  grawitacyjne PCW Ø 200 mm - 1416, Przyłącza sanitarne PCW Ø 160 mm - 514 m,
  Rurociągi tłoczne PEHD 100 Ø 90 mm - 2587 m, Przepompownie ścieków - 3 szt.
  Szczegółowy opis robót i ich wykonania zawiera: specyfikacja techniczna wykonania
  i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, dokumentacja projektowa stanowiące
  załączniki do SIWZ
 7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieleń-Osłonin
  Zamawiający: Gmina Przemęt, Przemęt
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieleń i Osłonin. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę nr AB.7351-191/10 Decyzja nr 259/2010 ul. Wiejska w Wieleniu z dnia 25.05.2010r, nr AB.7351-376/10 Decyzja nr 344/2011 ul. Długa i Chłodna w Wieleniu z dnia 05.07.2011r. i nr AB.7351-937/07 Decyzja nr 1008/2007 ul. drogi gminne w Wieleniu i Osłoninie z dnia 06.12.2007r i dokumentacjami budowlanymi.
  Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać:
  - grawitacyjną z rur PCV-U SN 8 kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa o średnicy Ø 200 i Ø 160,
  - z studni betonowych Ø 1000 mm z monolityczna dennicą i wyprofilowaną kinietą
  z osadzonymi stopniami złazowymi i tulejami z uszczelką gumową na rurociągi oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D Ø 600 mm,
  - z trójników redukcyjnych z tworzyw sztucznych D200/160 zakończonych korkiemD150 umożliwiających podłączenie każdej nieruchomości.
  Szczegółowy zakres robót określa załączony projekty budowlane (załącznik nr 7), szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót(załącznik nr 8), przedmiary stanowiące pomoc w szacowaniu ceny (załącznik nr .9.).
  Zakres robót obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kamerowanie sieci oraz wszystkie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

  Uwaga ze względu na to że budowa sieci będzie realizowana w drogach gruntowych piaszczystych w kosztach należy ująć również koszty przywrócenia stanu ich sprzed rozpoczęciem inwestycji czyli utwardzenia tych dróg (kamień, tłuczeń, żwir) po wykopach by zapewnić ich przejezdność.

  Autorem dokumentacji budowlanej jest:
  Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne
  Inżynierii Ochrony Środowiska
  /SOZOLOG/ Włodzimierz Leonarczyk
  ul. Matejki 9
  64-100 Leszno
  oraz
  Zakład Usługowo-Handlowy
  /ALEK/ Spółka Cywilna
  Kazimiera i Aleksander Heller
  Ul. Szewska 16 64-000 Kościan

  Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest
  do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane
  są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004r.
  nr 92 poz. 881 ze zm.]

  Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową
 8. Wykonanie dodatkowych sześciu przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej, Batorowskiej i Porankowej w Skórzewie
  Zamawiający: Gmina Dopiewo, Dopiewo
  Wykonanie dodatkowych sześciu przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej, Batorowskiej i Porankowej w Skórzewie

  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mochy.
  Zamawiający: Gmina Przemęt, Przemęt
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
  w miejscowości Mochy w obrębie zlewni pompowni P-3, P-4 P-5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę nr IR.V-10.7111-298/10 [Decyzja nr 314/10 w drodze wojewódzkiej] z dnia 26.10.2010r. oraz nr AB. 7351-789/10 [decyzja nr 111/2011 pozostałe drogi] z dnia 16.02.2011r. i dokumentacją budowlaną.
  Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać:
  - grawitacyjną z rur PCV-U SN 8 kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa o średnicy Ø 200 i Ø 160,
  - tłoczną z rur PE Ø 80 SDR 17 łączone metodą zgrzewania doczołowego z 3 kompletnymi pompowniami,
  - z studni betonowych Ø 1000 mm z monolityczna dennicą i wyprofilowaną kinietą
  z osadzonymi stopniami złazowymi i tulejami z uszczelką gumową na rurociągi oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D Ø 600 mm,
  - z studzienek przyłączeniowych z tworzyw sztucznych Ø 315 z winietą karbowaną i rura teleskopową z włazem żeliwnym i uszczelką.
  Szczegółowy zakres robót określa załączony projekt budowlany (załącznik nr 7), szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót(załącznik nr 8), przedmiar stanowiący pomoc w szacowaniu ceny (załącznik nr .9.).
  Zakres robót obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kamerowanie sieci oraz wszystkie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

  Autorem dokumentacji budowlanej jest:
  Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne
  Inżynierii Ochrony Środowiska
  /SOZOLOG/ Włodzimierz Leonarczyk
  ul. Matejki 9
  64-100 Leszno

  Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest
  do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane
  są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004r.
  nr 92 poz. 881 ze zm.]

  Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową
 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - V etap, część I
  Zamawiający: Gmina Osieczna, Osieczna
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - V eatp, część I
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo - etap I związana z realizacją operacji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo, realizowana przez Gminę Dopiewo, ze środków Unii Europejskiej . Operacja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - Zp/341/12/2010
  Zamawiający: Gmina Dopiewo, Dopiewo
  1.1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo - etap I. Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót należy traktować jako elementy dodatkowe (pomocnicze) , a nie służące do obliczenia ceny ofertowej. 1.2. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie : a) pakietu nr 1 - zakres objęty operacją współfinansowaną przez UE w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00128-6921-UM1500097/09 z dnia 23.12.2009r.: - ul. Poznańska, rurociąg tłoczny S28 istn, sr4 do pompowni PP5 - ul. Poznańska, kanalizacja grawitacyjna S35.1, 36, 37, 38, S2, 1.1, 1, S Etap I, PP5, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 55.1, 70, 70.1, 71, 72, 73, SR, 74 P68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42.4, P1, P2, P3, 42, 41, 40, 39, 38. - Pompownia PP5 wraz wyposażeniem i infrastruktura towarzyszącą. - ul. Wesoła, kanalizacja grawitacyjna S17, 32, 33, 35, P13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1 - ul. Polna, kanalizacja grawitacyjna S37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 P69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 - ul. Księżycowa, kanalizacja grawitacyjna S6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.17, 6.18, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 P17, 18, 19, 20, 21, 24, 245, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a. - ul. Jarzębinowa, kanalizacja grawitacyjna S3, 3.3, 3.4, 3,5, 3.6, P7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, - ul. Akacjowa, kanalizacja grawitacyjna S2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 5.1, 6, P4, 5, 6, 13, 14, 16, - ul. Porankowa, kanalizacja grawitacyjna S6, 7, 8, 9, 10 P34 b) pakietu nr 2 - zakres nie objęty operacją współfinansowaną przez UE - ul. Batorowska, kanalizacja grawitacyjna S17,18ist P11, P12 Uwaga: Podział na dwa pakiety został wprowadzony w związku z współfinansowaniem przedmiotowego zamówienia ze środków UE oraz budżetu gminy , i nie stanowi podziału zamówienia na dwa odrębne zadania. 1.3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego : - W ulicach Wesołej i Polnej dodatkowo należy skalkulować w ofercie przetargowej odtworzenie nawierzchni na całej długości po robotach instalacyjnych. Na głębokość 0,2 m od niwelety drogi wykorytować pas szerokości 5m i uzupełnić go kruszywem pobudowanym frakcji 16-32 mm, wraz z dobiciem walcem drogowym. -W ulicach Akacjowa, Jarzębinowa , Księżycowa, Porankowa również po zakończeniu robót instalacyjnych na ich długości należy wykonać na szerokość 5 m i głębokość 0,2m od niwelety drogi koryto, które to należy uzupełnić do wysokości 0,15m kruszywem pobudowanym frakcji 16-32mm zaś pozostałe 0,05m uzupełnić mieszanką granitową o frakcji 16-32mm, wraz z dobiciem walcem drogowym. -W drogach o nawierzchni asfaltowej należy jej stan przywrócić do stanu pierwotnego. -Zamawiający wymaga aby zasypki po robotach instalacyjnych zostały zagęszczone do współczynnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 w skali Proctora w drogach o nawierzchni gruntowej jak i utwardzonej do głębokości 1,5m od górnego poziomu zasypki. -Po stronie Wykonawcy jest przed wejściem z robotami wykonanie i uzgodnienie z zarządcami dróg projektu organizacji ruchu , uzyskanie na etapie wykonawstwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz w Urzędzie Gminy w Dopiewie decyzji na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym na podstawie wydanego Wykonawcy pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Dopiewo do reprezentowania Zamawiającego. - Podczas robót należy nie dopuszczać do zanieczyszczenia pasa drogowego, który nie znajduje się w obrębie placu budowy na podstawie decyzji na zajęcie pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia należy niezwłocznie teren drogi posprzątać. Nadmieniamy , że za wszelkie szkody powstałe w wyniku zabrudzenia nawierzchni drogowej powstałe w związku z budową kanalizacji( w tym transportem i dowozem materiałów ) odpowiadać będzie Wykonawca robót. -Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robót będą dokonywane w obecności zarządcy drogi- w drodze powiatowej ZDP w Poznaniu. -Przed rozpoczęciem robót w terminie 7 dni w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnych kolizji , wykonawca zobowiązany jest powiadomić WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - RDG Poznań Południe ul. Głogowska 429. 1.4. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem ,parametry nie gorsze, Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji. 1.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wszelkie prace, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy , okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 1.6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4523100-6 Ogólne roboty związane z budową rurociągów 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 1.7.Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dożynkowej w Lesznie
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Leszno
  Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rur PVC litych, o sztywności obwodowej 8kN/m2, Dn 200 mm, o długości około 278,0 mb
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków.
  Zamawiający: Gmina Borek Wlkp., Borek Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
  Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków.

  ETAP I:
  1)Kanalizacja sanitarna w miejscowości Borek Wlkp. obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami grawitacyjnymi umożliwiającą odprowadzenie ścieków sanitarnych do przepompowni oraz kierowanie ich poprze rurociąg tłoczny do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej;
  2)Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jeżewo obejmuje pobudowanie kanałów głównych grawitacyjnych z rur średnicy Dz 200 mm, budowę rurociągu tłocznego Dz 110 i 90 mm, budowę przepompowni ścieków P-1 i P-2 oraz przykanalików Dz 160.

  ETAP II:
  Kanalizacja sanitarna w miejscowości Skoków obejmuje pobudowanie kanałów głównych grawitacyjnych z rur średnicy Dz 200 mm, budowę rurociągu tłocznego Dz 110, 90 i 63 mm, budowę przepompowni ścieków P-1, P-2, P-3 oraz przykanalików z rur PVC Dz 160mm.
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I
  Zamawiający: Gmina Lipno, Lipno
  Zakres prac do wykonania:
  1 Ulica Powstańców Wlkp., Królowej Jadwigi i Wąska (Odc. od st. SC1-SRD, SC23-SC23.1, SC28-SC28.2, SC30-SC30.2, SC35-SC36.1-SRE -zlewnia pompowni PC).
  a)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 315 mm (SN 8 kN/m2) - 1784,50 m
  b)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 255,0 m
  c)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2) - 599,0 m (71 szt.)
  d)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 121,0 m (5 szt.)
  e)przepompownia PC
  2 Ulica Ogrodowa i Powstańców Wlkp. (Odc. od PD-SD20.1, SD15-SD15.1, SD13-SD13.2, SD7-SD7.3-SD7.5 - zlewnia pompowni PD)
  a)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 943,50 m
  b)budowa rurociągu tłocznego z rur PE100 SDR17 Ø 90 mm - 320,50 m,
  c)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2) - 120,0 m (19 szt.)
  d)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 105,50 m (11 szt.)
  e)przepompownia PD
  3 Ulica Os. Prymasa 1000-lecia (zlewnia pompowni PC)
  a)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 751,50 m,
  b)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2) - 90,0 m (10 szt.)
  4 Ulica Pocztowa i Jackowskiego (zlewnia pompowni PC)
  a)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 732,50 m,
  b)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2) - 220,0 m (29 szt.)
  5 Ulica Okrężna (zlewnia pompowni PD)
  a)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 465,0 m,
  b)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2) - 311,50 m (40 szt.)
  6 Ulica Spacerowa (SC17-SC17.8) i Sportowa (SC20-SC20.4) -zlewnia pompowni PC
  a)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 632,50 m,
  b)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2) - 44,0 m (6 szt.)
  7 Ulica Graniczna (SC30.2-SC30.11-SC30.12) - zlewnia pompowni PC
  a)budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 428,0 m,
  b)budowa przyłączy z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2) - 42,50 m (5 szt.)
  8 Rurociąg tranzytowy z rur PE100 SDR17 Ø 160 mm - 175,0 m,
  9 Przekładka wodociągu z rur PCW Ø 110 mm - 32,0 m.
 15. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki - etap II i III
  Zamawiający: Gmina Miejska Górka, Miejska Górka
  Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki - etap II i III
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rokosowie. Gmina Poniec, powiat gostyński, woj. wielkopolskie
  Zamawiający: Gmina Poniec, Poniec
  - budowę kolektora grawitacyjnego PVC D 200 mm o długości 2 001,0 m
  - budowę przykanalików PVC D 160 mm o długości 875,0 m/84 szt.
  - związane roboty ziemne
  - związane roboty nawierzchniowe
  - przeprowadzenie inspekcji kanałów sanitarnych za pomocą kamer
  wraz z dostarczeniem raportu z monitoringu
 17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie - etap I
  Zamawiający: Gmina Święciechowa, Święciechowa
  Inwestycja objęta przetargiem pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie - etap I jest częścią zadania: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przybyszewo, Lasocice i Ogrody.
  Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę:
  - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm - 4 889,40 m,
  - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 250 mm - 266,35 m,
  - kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych PEHD o średnicy 90 mm - 396,60 m,
  - kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych PEHD o średnicy 110 mm - 1 117,35 m,
  - przyłączy z rur PVC o średnicy 160 mm - 1 017,32 m,
  - przepompowni - 3 szt.
  Odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wody, tj. poz. 29 , 30 , 162 , 163 przedmiaru robót należy wycenić ryczałtowo. W kwocie tej należy uwzględnić także ewentualne odwodnienia wykopów pod przepompownie.
  Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu gruzu oraz miejsca poboru pospółki dla wykonania podsypki, obsypki oraz zasypki strefy ochronnej rury w przypadku wymiany gruntu. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane.
  Zamówienie obejmuje również:
  - urządzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie,
  - oznakowanie robót i ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami BHP, a w przypadku
  oznakowania dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu,
  - uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych oraz pokrycie jego kosztów,
  - wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (odbiór zajętego pasa drogowego, badanie sondą wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z dokumentacją dla całego profilu, tj. od terenu głębokości obsypki ułożonej sieci - odległość badania nie większa niż 50m) ,
  - zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót oraz współpracy z tymi jednostkami w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego ,
  - wykonanie projektu organizacji ruchu oraz projektu odtworzenia nawierzchni,
  - inspekcję telewizyjną - kamerowanie wykonanych robót,
  - obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania,
  - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
  - pokrycie szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy Wykonawcy,
  - uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
  oraz demontaż obiektów tymczasowych.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 18. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowo
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., Gostyń
  1.Kolektor grawitacyjny ø 200 - 2 334,0 m
  2.Przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 160 - 406,5 m
  3.Przepompownia ścieków P1 + rurociąg tłoczny ø 110 - 780,0 m
  4.Przepompownia ścieków P1a + rurociąg tłoczny ø 110 - 946,0 m
  5.Przepompownia ścieków P2 + rurociąg tłoczny ø 90 - 375,0 m
  6.Przepompownia ścieków P2(Markowo) + rurociąg tłoczny ø 110 - 1 420,0 m
 19. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz.
  Zamawiający: Gmina Śmigiel, Śmigiel
  Przedmiot zamówinia stanowi budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Czacz, Gmina Śmigiel, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice - Czacz oraz drogi powiatowej nr 3906 P Czacz - Kościan. Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji tłocznej 3,113 km, grawitacyjnej 5,397 km, przyłączy 1,388 km oraz 3 przepompowni. Szacunkowa wartość bez VAT: 7 793 041,00 km.
 20. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek w rejonie ulicy Krętej i Poznańskiej w miejscowości Góra, gm. Tarnowo Podgórne.
  Zamawiający: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP - KOM Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
  Przedmiotem zamówienia jest budowa uzbrojenia podziemnego tj. kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy działek dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Góra, gm. Tarnowo Podgórne. Długość kanału grawitacyjnego Ø 0,25 mm z rur GRP lub rur PCV kl. o jednolitej strukturze ścianki L = 1400,0 mb Długość przykanalików Ø 0,16 m z rur PVC L = 600,0 mb Ilość studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1,0 m N = 55 szt. Szczegółową lokalizację urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia zawierają mapy zasadnicze (Załączniki).
  Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w projekcie budowlano - wykonawczym, specyfikacji technicznej i ślepym kosztorysie. Pozycje katalogowe zawarte w kosztorysie podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji ofertowej - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Projekt, specyfikacja techniczna oraz ślepy kosztorys stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.
 21. Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo.
  Zamawiający: Gmina Śmigiel, Śmigiel