Kogo reprezentuje osoba

Duda Andrzej Jan

w KRS

Andrzej Jan Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie), Opole (Opolskie)
Przetargi:75 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bursy Norbert Paweł, Duda Grzegorz, Duda Jacek Andrzej, Duda Rozalia, Korłub Józef Jan, Loos Stanisław Andrzej, Mistur Jan, Ostachowski Andrzej Krzysztof, Schwierzok Eugenius, Wasilewski Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Byrski Leszek, Lankosz Kazimierz, Matyszczak Adam Stefan, Mazur Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stoczkiewicz Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Euro - Stahlservice Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000214769
 2. Fundacja Clientearth Prawnicy Dla Ziemi, Warszawa − KRS 0000364218
 3. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Urologii, Kraków − KRS 0000168138
 4. Fundacja Rozwoju Urologii, Kraków − KRS 0000022372
 5. Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków − KRS 0000081615
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Miękini, Miękinia − KRS 0000150922
 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magropol Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000194266
 8. Ruch Samopomocy Obywatelskiej, Kraków − KRS 0000098433
 9. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Na Wulkanie, Miękinia − KRS 0000590814
 10. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych W Krakowie, Kraków − KRS 0000223812
 11. Vista Constructions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościa, Kraków − KRS 0000199633
 12. Zakład Techniczno-budowlany Polbau Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000047992

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gremi Media Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000134482
 2. Inwestchem Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000115681
 3. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo Gospodarcze i Ochrony Środowiska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000068964
 4. Krakowskie Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością W Krakowie, Kraków − KRS 0000005419
 5. Nyskie Przedsiębiorstwo Budowlane Opex-nysa Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Nysa − KRS 0000054161
 6. Opex S.A., Opole − KRS 0000034624
 7. Opolbet Sp. Z O.O., Przywory − KRS 0000296036
 8. Podgórska Spółdzielnia Ochrona Mienia, Kraków − KRS 0000090323
 9. Polbau Logistik Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000211735
 10. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A., Warszawa − KRS 0000227967
 11. Wydawnictwo Jagiellonia S.A., Kraków − KRS 0000047660

Powiązane przetargi (75 szt.):
 1. Przebudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, hydranty, wentylacja), realizacja wewnętrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym - etap II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Niemodlin
  3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Nazwa zmówienia: „Przebudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, hydranty, wentylacja), realizacja wewnętrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym” - etap II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ pn.: dokumentacja projektowa oraz STWiOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 3.3 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. 3.4 UWAGA! Wymagane jest uwzględnienie w procesie wykonania przedmiotowego zamówienia realizację robót w czynnym obiekcie, ze względu na brak możliwości przeniesienia pacjentów ZOL do innych budynków. 3.5 I etap inwestycji– rozbiórka budynku gospodarczego został wykonany w 2016r. – i tym samym wszelkie zapisy znajdujące się dokumentacji projektowej lub STWiOR dotyczące tego zakresu nie obowiązują w niniejszym postępowaniu. 3.6 Inwestycja posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę.
 2. Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno- biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
  Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno- biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnych części specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 3. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Zamawiający: Gmina Turawa, Turawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje: 2.1. Część sportowa: 2.1.1. roboty budowlano – kubaturowe; 2.1.2. instalacja wodno – kanalizacyjna; 2.1.3. instalacja c.o. i zasilania nagrzewic; 2.1.4. wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna; 2.1.5. kotłownia olejowa z kotłem o mocy 400 kW; 2.1.6. instalacje elektryczne; 2.1.7. instalacja solarna; 2.2. Łącznik I etap: 2.2.1. roboty budowlane kubaturowe. 2.3. Roboty zewnętrzne: 2.3.1. roboty budowlane zewnętrzne; 2.3.2. kanalizacja deszczowa; 2.3.3. przyłącza i instalacje wod. – kan. 2.3.4. ciągi komunikacyjne piesze i jezdne oraz parkingi; 2.3.5. wymiana ogrodzenia, furtki i bramy przy zjazdach. 3. Charakterystyczne parametry techniczne: 3.1. Powierzchnia zabudowy: 2 557,4 m2 3.2. Powierzchnia użytkowa: 2 747,5 m2 3.3. Powierzchnia całkowita: 3 008,33 m2 3.4. Kubatura: 18 615,9 m3 3.5. Wysokość budynku: 11,31m 3.6. Wymiary budynku: 65,18 x 40,44 m 3.7. Liczba kondygnacji: 2 nadziemne 3.8. Wymiary areny to 44,42 x 26,09 m, 7,82 m. 4. Przeznaczenie i program użytkowy budynku Obiekt przeznaczony jest do zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu, do organizacji imprez sportowo-widowiskowych, zajęć klubowo-świetlicowych, zajęć międzyszkolnych organizacji sportowych i rekreacyjnych. Budynek składa się z hali, specjalistycznych sal pomocniczych, oraz pomieszczeń pomocniczych. Na parterze zaprojektowano: przy wejściu głównym hall z kioskiem wraz z zapleczem, 2 pomieszczenia biurowe, 2 pomieszczenia porządkowe, pokój socjalny, sanitariaty ogólnodostępne, 2 zespoły szatniowe wraz z toaletami, umywalniami i natryskowniami, pomieszczenie saun z przebieralniami i łazienkami, pokój trenera z łazienką, halę główną z widownią przystosowaną do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i siatkówki, magazyny, kotłownie olejową, skład opału, wentylatornie i niezbędną komunikację. Na piętrze zaprojektowano kabinę komentatora, 2 sale pomocnicze, 2 zespoły szatniowe z toaletami, umywalniami i natryskowniami, trybunę na 65 miejsc oraz niezbędną komunikację. Przewiduje się 90 osób jako maksymalną liczbę ćwiczących. Łączna liczba miejsc na widowni wynosi 305, z czego 240 to miejsca na trybunach składanych, a 65 na trybunach stałych (I piętro). Zaprojektowano miejsca postojowe zlokalizowane na dwóch parkingach – łącznie 27 miejsc postojowych oraz drogę i ciągi piesze z kostki betonowe. 5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej, aneksie do projektu budowlano - wykonawczego oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki nr 9a – 9o, 10 i 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku 8-kondygnacyjnego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KPZ.381.6.2016)
  Zamawiający: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy budynku 8-kondygnacyjnego PMWSZ w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z: - Przedmiarów robót (załącznik nr 1 do SIWZ), - Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ), - Projektów budowlanych i wykonawczych (załącznik nr 3a do SIWZ), - Pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr 339/16 (załącznik nr 3b do SIWZ). 2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, będącym w załączniku nr 9 do SIWZ. 2.2. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót, harmonogramu prowadzenia prac budowlanych, b) Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, c) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia robót budowlanych, który musi być uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiającego przed podpisaniem umowy, d) Harmonogram będzie załącznikiem do umowy, a wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie trwania umowy nie będą wymagały jej aneksowania tylko obustronnych uzgodnień, e) Prace budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie, f) Prowadzenie ciężkich robót budowlanych (uciążliwe, głośne, brudne i pylące, montażowe) w trakcie trwania roku akademickiego możliwe będzie poza godzinami zajęć dydaktycznych w godzinach i pomieszczeniach uzgodnionych z zamawiającym, g) Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia zaplecza budowy w zakresie koniecznym do prowadzenia robót wraz z niezbędnymi tablicami informacyjnymi, h) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy i zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu, i) Wykonawca w terminie do 7 dni, od dnia przekazania placu budowy, sporządzi projekt organizacji budowy i przedłoży go osobie, o której mowa w §4 ust. 1 wzoru umowy w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, j) Zabezpieczenia pomieszczeń nie objętych robotami budowlanymi przed pyłem, k) Zabezpieczenia dróg i ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem, l) Przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego, przed wbudowaniem / zamontowaniem, zestawienia materiałów budowlanych (wraz z aktualnymi świadectwami) dopuszczonych do stosowania w budownictwie. m) Wykonawca zainstaluje licznik energii elektrycznej celem rozliczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby budowy; obciążenie nastąpi na podstawie
  faktycznego zużycia wskazań licznika oraz taryf: za energię i dystrybucję energii. 2.3. Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem prowadzenia robót budowlanych oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca winien się skontaktować ze Specjalistą ds. technicznych i utrzymania infrastruktury PMWSZ w Opolu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 14:00, telefonicznie pod numerem (077) 44 23 512 lub osobiście w pokoju nr 108, I piętro w siedzibie Zamawiającego, celem umówienia się na wizję lokalną. 2.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
 5. CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN
  Zamawiający: Gmina Gogolin, Gogolin
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku istniejącego dworca kolejowego na „Centrum przesiadkowe Gogolin” o kubaturze brutto 5000m3 i powierzchni netto 1528,81 m2 z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną. Zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu dla potrzeb planowanej inwestycji, parking utwardzony na 40 miejsc postojowych, w tym na autobusy. Przy dworcu zaprojektowano wiatę ok. 126,5m2 na parking dla rowerów i motorowerów na 66 miejsc. Pod wiatą usytuowany ma być budynek usługowy. W bliskim sąsiedztwie dworca planuje się również budowę śmietnika ok. 26,5m2 – odrębnego budynku ze ścianami pełnymi, murowanymi. Budynek centrum przesiadkowego będzie skupiał w trzech częściach kilka funkcji. Przede wszystkim budynek będzie służył podróżującym liniami kolejowymi, oraz korzystającym z usług komunikacji autobusowej i rowerowej (wypożyczalnia rowerów). W tym celu w części środkowej na parterze przewiduje się lokalizację centrum przesiadkowego tj.: poczekalnię, toalety, kasy biletowe, informację i pom. porządkowe. Na piętrze części środkowej zlokalizowana będzie sala konferencyjna. Część lewa składająca się z piwnicy, parteru, 1-go piętra oraz strychu (pom. technicznego) przewidziano pod bibliotekę miejską. Zaś część prawa składająca się z pom. piwnicznych, parteru, 1-go piętra i 2-go piętra przeznaczono pod inkubator przedsiębiorczości (pomieszczenia biurowe). Budynek wyposażony będzie w windy osobowe, kotłownie gazową, instalację c.o., instalację klimatyzacyjno – wentylacyjną, instalację elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną, kanalizację deszczową i instalację techniczną (internet, alarm, monitoring). W ramach zamówienia przewidywane są także dwie tablice interaktywne – zbiorcze tablice informacyjne LCD „ODJAZDY” ZTI – 72/0 blue 6 wierszy i „PRZYJAZDY” ZTI-72/P blue 6 wierszy, które integrować będą różne systemy transportu publicznego w Centrum przesiadkowym i informować będą pasażerów o przyjazdach i odjazdach pociągów oraz autobusów.
  W całym okresie budowy, Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz utrzymaniem w ciągłej pracy urządzeń i sieci technicznej znajdującej się w piwnicy pom. – 1.22 oraz na parterze pom. 0.29.
  Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia perony przy dworcu kolejowym muszą być dostępne dla podróżujących. Dodatkowo w odniesieniu do tymczasowej obsługi podróżnych Wykonawca musi przewidzieć i zapewnić budowę, prowadzenie oraz utrzymanie dworca tymczasowego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia np. w modułowej zabudowie kontenerowej. Tymczasowy dworzec musi być wyposażony w:
  1. instalację niskiego napięcia do 1 kv, w tym do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody,
  2. instalację wodno-kanalizacyjną, w tym przyłącz wody zimnej bytowej, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową,
  3. instalację przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  4. wentylację (grawitacyjną / mechaniczną),
  5. klimatyzację – klimatyzator w pom. kas i serwerowni,
  6. łącza telefoniczne i internetowe w pomieszczeniach biurowych i kasach,
  7. WIFI na terenie dworca tymczasowego i w odległości 50 m od dworca,
  8. informację nagłośnieniową – głośniki w poczekalni, uwaga: instalacja zintegrowana z istniejącym nagłośnieniem zarządzanym przez PKP UTRZYMANIE Sp. z o.o. na terenie dworca oraz peronów,
  9. informację statyczną podróżnych – zaprojektowanie oraz wykonanie tymczasowego oznakowania dworca na czas prac budowlanych w zakresie oznakowania kierunkowego i planów sytuacyjnych,
  10. oznakowanie tymczasowe:
  a) kierunkowa informacja podróżnych w postaci tablic oraz wolnostojących znaków,
  b) tablice informacyjne z nazwą stacji,
  c) znaki drogowe wymagane zmianami w zagospodarowaniu terenu,
  d) wykonanie oznakowania kierunkowego na czas prowadzenia robót budowlanych
  e) rozkład przyjazdów i odjazdów pociągów w poczekalni i przy kasach,
  11. pętlę indukcyjną w kasach biletowych.
  Dworzec tymczasowy musi zapewniać co najmniej:
  a. kasy biletowe z zapleczem,
  b. poczekalnie wyposażone w ławki,
  c. 1 lokal komercyjny kiosk z prasą o powierzchni 10 m2,
  d. dostęp dla osób niepełnosprawnych,
  e. toalety.
  Przewidywana wielkość dworca tymczasowego – max. 100 m2. Projekt i lokalizację dworca tymczasowego należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami, zaś przyłącza z gestorami sieci, jak również z inwestorem.
  W ramach zamówienia należy także wykonać projekt organizacji ruchu samochodowego oraz pieszych na czas budowy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), które stanowią załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszej SIWZ.
  Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy PZP)
 6. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej
  Zamawiający: Gmina Piława Górna, Piława Górna
  1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej o następujących parametrach technicznych: Kubatura całkowita - 12 561,55 m3, Wysokość budynku - 10,60 m, Szerokość budynku - 34,44 m, Długość budynku - 54,34 m, Powierzchnia zabudowy - 1 401,63 m2, Powierzchnia użytkowa - 1 643,95 m2. Budynek hali sportowej jest to budynek dwukondygnacyjny dobudowany do istniejącej szkoły podstawowej. Bryła wyższa, dwukondygnacyjna zawiera większość pomieszczeń, w tym między innymi pomieszczenia areny z widownią na antresoli, przykrytą dachem dwuspadkowym oraz niższą część przykrytą stropodachem płaskim zawierającą m.in. salę fitness i siłownię oraz pokój nauczycieli. Wykonanie kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego i hydrantowego. Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej 2. Wyposażenie sali gimnastycznej 1) Dostawa i montaż siedzisk trybun, 2) Dostawa i montaż profesjonalnego zestawu do koszykówki, 3) Dostawa i montaż zestawu do koszykówki treningowej, 4) Dostawa i montaż profesjonalnego i treningowego zestawu do siatkówki wraz z wyposażeniem, 5) Dostawa i montaż profesjonalnego stanowiska sędziowskiego, 6) Dostawa i montaż wyposażenia do zestawu do tenisa, 7) Dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej wraz z siatkami, 8) Dostawa i montaż tablicy wyników wraz z zegarami na kosze 24 sek., 9) Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych wysokość 250cm wraz z elementami mocującymi, 10) Dostawa i montaż kotary grodzącej boisko na trzy części, 11) Dostawa i montaż siatek ochronnych na ścianach szczytowych oraz na ścianie podłużnej, 12) Dostawa i montaż szyny wraz z linami do wspinania (4 liny), 13) Dostawa i montaż skrzyni gimnastycznej 5-częściowej z wózkiem, 14) Dostawa i montaż kozła gimnastycznego pokrytego skórą z regulacją wysokości, 15) Dostawa i montaż odskoczni wyczynowej, 16) Dostawa i montaż równoważni gimnastycznej długość 5 m, 17) Dostawa i montaż materacy gimnastycznych 200x120x5cm, 18) Dostawa wózka na materace gimnastyczne 3. Wyposażenie siłowni i fitness 1) Dostawa i montaż wyposażenia - zestawu do siłowni atlas 2) Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych wysokość 300 cm (33 pół ćwiczeń) wraz z elementami mocującymi, 3) Dostawa i montaż luster ściennych do sali fitness, 4) Dostawa i montaż poręczy wzdłuż ścian, 5) Dostawa i montaż zestawu nagłośnienia sali fitness - głośniki sprzęt audio TV z możliwością podłączenia do Internetu. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1) Wykonanie instalacji teletechnicznej. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1.1) Wykucie bruzd dla rur: RS47 na podłożu z betonu, 1.2) Rury winidurowe o śr. 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym, 1.3) Przewody kabelkowe wciągane do rur o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, 1.4) Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu, 1.5) Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze, 1.6) Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2 - biegunowe, obciążalność w amperach/przerój przewodu do 10/2,5mm2 końcowe. 2) Dostawę i montaż tablicy informacyjnej wykonanej zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego. 3) Uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie na składowisko wszelkich odpadów i gruzu po zakończeniu realizacji robót budowlanych
 7. Przebudowa pomieszczeń zakładu opiekuńczo-leczniczego, przebudowa bloku operacyjnego, nadzór inwestorski
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
  Zamówienie obejmuje 4 Zadania. Zadanie 1: Przebudowa pomieszczeń zakładu opiekuńczo-leczniczego z wyposażeniem. Roboty prowadzone będą na III piętrze pięciopiętrowego budynku Szpitala. Zadanie 2: Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych zadania 1. 1.Usługa nadzoru inwestorskiego będzie realizowana w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., Nr 290 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 2.Inspektor nadzoru zobowiązany jest do reprezentowania Zamawiającego przed autorem projektu i Wykonawcą robót w trakcie realizacji robót i w okresie udzielonych gwarancji, w sposób zapewniający ochronę interesów Zamawiającego. 3.Usługi wchodzące w zakres zamówienia realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia upływu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu udzielonych gwarancji. 4.Ofertę na sprawowania pełnego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, ma uwzględniać nadzór nad wszystkimi pracami niezbędnymi do zakończenia inwestycji. Zadanie 3: Przebudowa bloku operacyjnego z wyposażeniem Roboty budowlane prowadzone będą w budynku głównym Szpitala przy przebudowie bloku operacyjnego na II piętrze, na dachu budynku Przychodni przylegającej do budynku głównego (montaż central wentylacji i klimatyzacji), na dachu budynku głównego (wykonanie klap oddymiających klatek schodowych) oraz w piwnicy (adaptacja pomieszczeń na gazy medyczne). Zadanie 4: Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych zadania 3. 1.Usługa nadzoru inwestorskiego będzie realizowana w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. , Nr 290 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 2.Inspektor nadzoru zobowiązany jest do reprezentowania Zamawiającego przed autorem projektu i Wykonawcą robót w trakcie realizacji robót i w okresie udzielonych gwarancji, w sposób zapewniający ochronę interesów Zamawiającego. 3.Usługi wchodzące w zakres zamówienia realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia upływu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu udzielonych gwarancji. 4.Ofertę na sprawowania pełnego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, ma uwzględniać nadzór nad wszystkimi pracami niezbędnymi do zakończenia inwestycji.
 8. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego na cele administracyjne, budowa budynku gospodarczego i wiaty na autobus dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego na cele administracyjne, budowa budynku gospodarczego i wiaty na autobus dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, obejmującym swoim zakresem: -usunięcie, wywóz i utylizację zieleni przeznaczonej do wycinki, -rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z inwestycją, wraz z wywozem i utylizacją materiałów, -nadbudowę wraz z rozbudową istniejącego budynku garażowo- magazynowego. Rozbudowa polega na dobudowaniu klatki schodowej - zewnętrznej, zlokalizowanej w narożniku budynku garażowo- magazynowego. Projektowana kondygnacja nawiązująca w obrysie do istniejącej kondygnacji parteru została przeznaczona na pomieszczenia biurowe, -budowę budynku magazynowego oraz wiatę na autobus, którą lokalizuje się w bezpośrednim kontakcie istniejącej stacji transformatorowej, w odległości 3 m od granicy z działką sąsiednią, -zagospodarowanie terenu w tym dokonanie nasadzeń zgodnie z projektem zieleni
 9. Rozbudowa budynku biurowego mieszczącego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie obiektu budowlanego w zakresie robót polegających na rozbudowie istniejącego budynku biurowego, w którym zlokalizowane są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, mieszczące się przy ul. Nowowiejskiej 4, na działce nr 13/6, AM-6, gmina Kąty Wrocławskie, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  2. Na terenie działki nr 13/6 jest już posadowiony budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, który będzie rozbudowany o pokoje biurowe, salę konferencyjną i szkoleń, pokój socjalny i węzeł sanitarny.
  3. Obiekt funkcjonował będzie w oparciu o istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej. Dojazd odbywać się będzie z ulicy Nowowiejskiej. Projektowany obiekt będzie miał powierzchnię zabudowy ok. 216 m2, co w sumie z istniejącym budynkiem uzyskamy powierzchnię zabudowy ok. 543 m2.
 10. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania nasypów, dróg dojazdowych, instalacji elektrycznej w hali namiotowej, zewnętrznych sieci elektrycznych, ogrodzenia zbiornika odcieków, montażu zasuw odcinających wodociągowych
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Wałbrzych
  1. Opis robót dodatkowych:
  a) wykonanie nasypu z gruntu inwestora od strony zachodniej placu technologicznego, wykonanie nasypu z kruszywa kamiennego w rejonie zbiornika na odcieki, wykonanie nasypu z kruszywa kamiennego od bramy wjazdowej do zbiornika odcieków, wykonanie drogi dojazdowej do bramy i do zbiornika wód deszczowych z funkcją ppoż. - nie ujęte
  w SIWZ
  b) wykonanie instalacji elektrycznej w hali namiotowej - nie ujęta w SIWZ
  c) wykonanie sieci elektrycznych zewnętrznych - nie ujęte w SIWZ
  d) wykonanie ogrodzenia zbiornika odcieków - nie ujęte w SIWZ
  e) montaż zasuw wodociągowych - nie ujęte w SIWZ
 11. Przebudowa bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału ginekologiczno- położniczego (I etap) w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie ul. Klonowa 1 w ramach zadania: Dostosowanie obiektów szpitala do warunków sanitarno- technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
  Przebudowa bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału ginekologiczno- położniczego (I etap) w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie ul. Klonowa 1 w ramach zadania: Dostosowanie obiektów szpitala do warunków sanitarno- technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 12. Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu ETAP 2.
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Wałbrzych
  I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: I. Roboty drogowe. 1. Makroniwelacja terenu na powierzchni 8 000 m2. Pod płytą betonową wykonać stopy fundamentowe betonowe (niezbrojone) z betonu C20/25 wodoodpornego zgodnie z załączonym rysunkiem. 2. Plac o nawierzchni betonowej o powierzchni 7 100 m2. Nawierzchnia wykonana w technologii betonu dwuwarstwowego szczelnego (z folią PEHD 0,3 mm). Plac okolony krawężnikiem drogowym - betonowym wyniesionym h=12 cm. Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową. Nawierzchnia zgodnie z rys. nr D-PW-4 przekrój C-C drogi i place manewrowe. Plac do wykonania oznaczono kolorem niebieskim na rysunku nr SOPZ-2015 09 03. Na terenie placu do wbudowania betonowe koryta ściekowe o łącznej długości 230 mb. II. Ogrodzenie. Ogrodzenie z płyt betonowych o wysokości 2,25 m na słupach betonowych, długość płyt 2,0 m szerokość płyt 0,5 m i 0,25 m. Na szczycie wokół całego ogrodzenia zasiek z taśmy stalowej. Długość ogrodzenia 355 mb. W ogrodzeniu wbudowana brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa o szer. 6,0. Lokalizacja ogrodzenia oznaczona kolorem czerwonym na rysunku nr SOPZ-2015 09 03. III. Bariera antyodorowa Bariera antyodorowa o długości 153 mb. Wykonanie zgodne z opisem technicznym. Lokalizacja na obrzeżu wykonanego placu betonowego. Lokalizacja na rysunku nr SOPZ-2015 09 03 oznaczona kolorem zielonym. IV. Zbiorniki Żelbetowe. 1.Zbiornik nr 9 - zbiornik wód deszczowych z funkcją ppoż. Lokalizacja zgodna z dokumentacją projektową. Zbiornik wykonać wraz ze wszystkimi zaprojektowanymi przejściami szczelnymi i podłączeniem wody. Należy wykonać studnię ssawną i punkt poboru wody. Zbiornik ogrodzony systemowo jak ogrodzenie terenu. 2.Zbiornik nr 10 zbiornik odcieków. Lokalizacja zgodna z dokumentacją projektową. Zbiornik wykonać wraz ze wszystkimi zaprojektowanymi przejściami szczelnymi i podłączeniem kanalizacji technologicznej od studni T1 oraz kanalizacji sanitarnej od studni PS2.V. Boks z bloków betonowych Boks z bloków betonowych typu BIG BLOCK Boks o wymiarach szr. 10 m, dł. 10 m, wys. 3,5 m. Boks oznaczony kolorem czarnym na rysunku nr SOPZ-2015 09 03. VI. Sieci sanitarne 1.Sieć wodociągowa. Lokalizacja zgodna z dokumentacją projektową. Należy wykonać następujące odcinki (oznaczenia jak w dokumentacji projektowej):SW-Tw4-Tw3 wraz z punktem czerpalnym Z32-Tw2 wraz z zasuwą Z32 (bez de 40)-Tw1-Z65 z punktem czerpalnym Z32 Tw4-Tw5 (z zasuwą 65)-Tw6 (z zasuwą Z32)-Tw7-Tw8 (z zasuwą Z32)-zbiornik nr 9. 2. Kanalizacja technologiczna grawitacyjna. Lokalizacja zgodna z dokumentacją projektową. Należy wykonać następujące odcinki (oznaczenia jak w dokumentacji projektowej): T6a(studnia oznaczona na rysunku nr SOPZ-2015 09 03)-T6 (z Wt6a i Wt6b)-T5 (z Wt4)-Wt3-T4 (z Wt2)-Wt1-T3 ( z odnogą)-T2 (z Wt1b)-zbiornik nr 10. 3.Kanalizacja sanitarna. Lokalizacja zgodna z dokumentacją projektową. Należy wykonać następujące odcinki (oznaczenia jak w dokumentacji projektowej): Zbiornik nr 10-PS2-S5-S4-S-3-S2-PS1. Nie należy wykonywać odcinka S4-S11-S12. VII.Sieci energetyczne Kontenerowa stacja transformatorowa 2x800 kV (obiekt nr 14) lokalizacja zgodna z dokumentacją projektową. Podłączenie stacji transformatorowej od ZK-SN. Podłączenie PS1, Podłączenie PT1, Podłączenie PS2, Podłączenie SPT Podłączenie RS 26-biofiltr na rysunku nr SOPZ-2015 09 03 wskazana lokalizacja, Oświetlenie placu na słupach oświetleniowych po obwodzie placu. Słupy zlokalizowane po za krawężnikiem. Podłączenia instalacji antyodorowej 2. Wymagania Zamawiającego: Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane, Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci, zajęcia pasa drogowego itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane, Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych, Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Dla materiałów budowlanych, których nie można wykorzystać dla realizacji dalszej budowy, należy przy odbiorze końcowym przedstawić dokument ich składowania lub utylizacji i ponieść koszty z tym związane. Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą - zatwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego wnioski materiałowe (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD), która winna zawierać dane techniczne (wielkości) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane, Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy Wykonawca zapewni pomieszczenie wraz z węzłem sanitarnym do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego. 3. .Kod CPV Roboty ziemne CPV 45111000-8, Roboty betonowe CPV 45262300-4, Roboty zbrojarskie CPV 45262310-7 Ogrodzenie CPV 45340000-2, Montaż rozdzielnic elektrycznych CPV 45317300-5, Linie energetyczne kablowe n/n oraz s/n, stacje transformatorowe kontenerowe CPV 45314310-7; CPV 45315300-1; CPV 45315700-5 Oświetlenie zewnętrzne terenu CPV 45316100-6 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne CPV 45232150 - 8.
 13. Roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne przy zadaniu inwestycyjnym: Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o.o., Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne przy zadaniu inwestycyjnym: Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka
 14. PRZEBUDOWA BUDYNKU SZTABOWO - KOSZAROWEGO NR 5 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 68 W OPOLU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21204 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 21204 Przebudowa budynku sztabowo-koszarowego nr 5 w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 w Opolu, kompleks 2707, JW 1907 Opole z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót.Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. W ramach przebudowy istniejącego budynku sztabowo-koszarowego nr 5 przewiduje się dostosowanie do istniejących przepisów, współczesnych standardów, ochrony cieplnej budynku i ochrony pożarowej oraz do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych w zakresie obowiązujących wymagań jakościowych wyposażenia budynku. Dane techniczne : - powierzchnia zabudowy- 933,00 m2 - powierzchnia użytkowa-3 757,00m2 - kubatura budynku- 16 512,00 m3 ZAKRES ZAMÓWIENIA BRANŻA BUDOWLANA. - Prace rozbiórkowe wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i utylizacją - wykonanie izolacji przeciw wilgociowej ścian piwnic oraz ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych - wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów - wykonanie nowego cokołu wokół budynku - wykonanie termomodernizacji budynku - wykonanie obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych - wykonanie nowych ścian i ścianek działowych - wymiana tynków wraz z wykonaniem nowej malatury pomieszczeń - roboty posadzkowe - wymiana poszycia dachowego - przygotowanie nowych funkcji pomieszczeń - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych - remont balustrad stalowych na klatkach schodowych - przebudowa wszystkich sanitariatów z montażem systemowych kabin ustępowych z płyt laminowanych - wykonanie prac przy zagospodarowaniu terenu- Wykonawca zabezpieczy istniejącą zieleń na czas prowadzonych prac BRANŻA SANITARNA. Instalacje c.o. - wykonanie demontażu istniejących instalacji - ułożenie rurociągów - uzbrojenie instalacji c.o. - wykonanie węzła cieplnego - instalacja grzejników Instalacja wod. kan. - Wykonanie demontażu istniejących instalacji - Instalacja wody zimnej i ciepłej, p.poż oraz cyrkulacja - Ułożenie wewnętrznych rurociągów - Instalacja wodomierzy - Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej - Instalacja przeciwpożarowa Instalacja wentylacji mechanicznej. - Instalacja wentylacji mechanicznej - Wykonanie próby BRANŻA ELEKTRYCZNA Instalacje elektryczne - Wykonanie robót demontażowych - Wykonanie złączy kablowych i napowietrznych - Montaż tablic, rozdzielnic i aparatów elektrycznych - Wykonanie instalacji uziemiającej-wyrównawczej - Ułożenie linii instalacyjnych zasilających - Montaż wpustów oświetleniowych, sygnalizacji i gniazd wtykowych - Montaż opraw oświetleniowych Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN); CCTV; Kontroli Dostępu - dokumentacja o klauzuli ZASTRZEŻONE - Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) - Wykonanie instalacji CCTV - Wykonanie instalacji kontroli dostępu (KD) Instalacja sygnalizacji pożaru SAP - Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania.
 15. Budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujące roboty:
  1) Roboty rozbiórkowe w tym m.in.:
  - rozbiórka istniejącej wiaty byłego składowiska opału dla kotłowni węglowej (obiekt
  nr 90),
  - demontaż galerii nawęglania pomiędzy składem opału (obiekt nr 90) a bryłą budynku kotłowni (obiekt nr 89),
  montaż zasieków składów żużla,
  - demontaż lokalnych fundamentów stopowych, po urządzeniach technologicznych byłej kotłowni.
  2) Wycinka drzew.
  3) Budowa budynku w tym m.in.: roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, architektoniczne i wykończeniowe.
  4) Budowa ogródka technologicznego wraz z jego ogrodzeniem (usytuowanie central wentylacyjnych),
  5) Roboty drogowe w tym m.in. budowa podjazdu przed budynkiem wraz z parkingiem i budowa chodników.
  6) Instalacje sanitarne zewnętrzne w tym:
  - przyłącza ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz co,
  - instalacja hydrantów zewnętrznych.
  7) Instalacje sanitarne wewnętrzne w tym:
  - zimna woda, ciepła woda użytkowa, hydranty wewnętrzne ppoż, kanalizacja sanitarna
  i deszczowa,
  - wentylacja i klimatyzacja,
  - centralne ogrzewanie.
  8) Instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacja odgromowa, przyłącze nn.
  9) Instalacja przeciwpożarowa.
  Instalacje niskonapięciowe w tym:
  - systemy zabezpieczeń (system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej),
  - sieć strukturalna i MIL-WAN.
  10) Kanalizacja teletechniczna.
  11) Przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanych urządzeń technicznych.

  Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają w szczególności:
  - dokumentacja projektowa,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  - przedmiar robót,
  - wzór umowy oraz instrukcja dla Wykonawcy prac dot. ochrony środowiska
  w zakresie realizowanej usługi
  - instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego,
  - założenia wyjściowe do kosztorysowania.
  Część dokumentacji projektowej, tj. Projekt wykonawczy instalacji niskonapięciowych - systemy zabezpieczeń, instalacji niskonapięciowych - sieć strukturalna i MIL-WAN, oraz kanalizacji teletechnicznej, objęta jest klauzulą Zastrzeżone.
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 16. Zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą.
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
  1. Przedmiotem zamówienia są zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą.
  2. Zakres prac obejmuje:
  a) roboty związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej:
  - Wykonanie klap ppoż. w przewodach na przejściu przez strop.
  - Wykonanie pasów elewacji z wełny mineralnej zamiast projektowanych ze styropianu.
  - Wydzielenie pasów ppoż. na styku połaci dachów- wydzielenie konstrukcji dachu w miejscu przejścia przez strefy ogniowe.
  - Uszczelnienie przejść technologicznych (ppoż.) przez strop REI60.
  b) Drogi - wymiana gruntu ze wzmocnieniem (parking przed szkołą).
  c) Montaż paneli akustycznych przy centrali wentylacyjnej.
 17. Przebudowa pomieszczeń I p. w bloku H na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków.
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
  Przebudowa pomieszczeń I p. w bloku H na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków.
  Zadanie realizowane w ramach Projektu:
  Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 18. zamówienie dodatkowe na roboty budowlane do projektu pn. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie.
  Zamawiający: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole
  roboty budowlane związane z wykonaniem dodatkowych instalacji teletechnicznych w zakresie sieci komputerowej oraz instalacji sygnalizacji alarmu pożaru. Wykonanie dodatkowych instalacji do zasilania klimatyzacji
 19. Zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
  1. Przedmiotem zamówienia są zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą.
  2. Zakres prac obejmuje wykonanie wykopu, podbudowy, nawierzchni z płyt gumowych i granulatu SBR, oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw
 20. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie w zakresie dostawa i uruchomienie sprzętu elektronicznego oraz wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego.
  Zamawiający: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest w dostawa i uruchomienie sprzętu elektronicznego oraz wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego w ramach realizowanego zadania pn. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie.

  Uwagi do przedmiotu zamówienia:

  Warunki ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń określonych w niniejszej specyfikacji,
  2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  3. Przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w siedzibie OTLiA w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia,
  4. Dokonanie na własny koszt naprawy gwarancyjnej przedmiotu dostawy poza siedzibą OTLiA w przypadku takiej konieczności i do poniesienia związanych z tym kosztów transportu w obie strony tj. z teatru i do teatru.
  5. Dostarczenie do OTLiA równoważnego sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy,
  6. Świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi,
  7. Przedłożenie certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wraz z dostawą,
  8. Zamawiający wymaga by w okresie gwarancyjnym usługi serwisowe świadczył autoryzowany przedstawiciel producenta urządzenia. - dotyczy zadania 1 .
  9. Wszystkie parametry oferowanego urządzenia powinny być zgodne z ogólnodostępnymi danymi publikowanymi przez producenta urządzenia.
  10. Urządzenia powinny zawierać pełnowartościowe (o pełnej wydajności) materiały eksploatacyjne.
  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 21. Remont budynku wielofunkcyjnego nr 4 poziom piwnic i parteru, termomodernizacja i montaż dźwigu towarowego w Jednostce Wojskowej 2286 Opole oraz skuteczne zgłoszenie zakończenia robót. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 22. Modernizacja zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku w ramach projektu pn. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o.o., Kluczbork
 23. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie w zakresie wykonanie, dostawa i montaż pomostów technologicznych na dachu budynku głównego teatru oraz dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza.
  Zamawiający: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole
 24. Budowa budynku dla ZWI i ambulatorium w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
 25. ROZBUDOWA SZKOŁY W SMOLCU WRAZ Z PARKINGAMI, ZJAZDAMI Z ULICY GMINNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
 26. Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka w ramach projektu pn. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o.o., Kluczbork
 27. PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ PRZY UL. WARYŃSKIEGO 4 w OPOLU, W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ NA POTRZEBY PROJEKTU: UTWORZENIE PUNKTU KONTAKTOWEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ PN. CENTRUM NAUKA-BIZNES (CeNaBiz)
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
 28. Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane do umowy nr IUE/2/2014 z dnia 03.04.2014 r. do projektu pn. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie
  Zamawiający: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole
 29. Przebudowa DS Mrowisko
  Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Opole
 30. Wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pod nazwą Przebudowa z rozbudową budynków Nadleśnictwa Prószków wraz z zagospodarowaniem terenu, 46-060 Prószków, ul. Opolska 11
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, Prószków
 31. Wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pod nazwą Przebudowa z rozbudową budynków Nadleśnictwa Prószków wraz z zagospodarowaniem terenu, 46-060 Prószków ul. Opolska 11
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, Prószków
 32. REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU KOSZAROWEGO PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ W OPOLU - W KONWENCJI ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - ZADANIE 21690
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 33. Remont budynku garażowego nr 104 w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego Opole - w konwencji zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 34. Nadbudowa fragmentu budynku dydaktyczno-hotelowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ul. Ozimskiej 63
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole
 35. Przebudowa z rozbudową budynków Nadleśnictwa Prószków wraz z zagospodarowaniem terenu, 46-060 Prószków ul. Opolska 11
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, Prószków
 36. Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu - II etap.
  Zamawiający: Zakład Komunalny, Opole
 37. Zamówienie dodatkowe do zamówienia zasadniczego S-2710-13/11
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, Opole
 38. Budowa Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - etap II, budynek przy ul. Moniuszki 11 - zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Kluczborski, Kluczbork
 39. Wykonanie robót budowlanych zamówień dodatkowych na zadaniu przebudowa strzelnicy garnizonowej typu B w Winowie k/Opola w branży elektrycznej teletechnicznej - zadanie 21068
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 40. Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Powiat Strzelecki (OR), Strzelce Opolskie
 41. Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiat Strzelecki (OR), Strzelce Opolskie
 42. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie
  Zamawiający: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole
 43. Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiat Strzelecki (OR), Strzelce Opolskie
 44. Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Powiat Strzelecki (OR), Strzelce Opolskie
 45. Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Powiat Strzelecki (OR), Strzelce Opolskie
 46. Realizacja w systemie zaprojektuj - wybuduj projektu polegającego na Rewitalizacji budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej..
  Zamawiający: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole
 47. Wykonanie prac dodatkowych przy realizacji zadania - Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Opole
 48. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach - budowa ogrodzenia
  Zamawiający: Gmina Chrząstowice, Chrząstowice
 49. Nadbudowa budynku administracyjnego
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, Opole
 50. Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Powiat Strzelecki (MP), Strzelce Opolskie
 51. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY INSTYTUTU SZTUKI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO.
  Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Opole
 52. Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim - Przedszkoli Publicznych i zabytkowego Ratusza
  Zamawiający: Burmistrz Lewina Brzeskiego, Lewin Brzeski
 53. Wykonanie zamówień dodatkowych budowlanych w ramach inwestycji: Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji kompleksu budynku wyłuszczarni nasion w Lasowicach Małych - 2 etap.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork, Kluczbork
 54. Roboty dodatkowe w ramach zamówienia publicznego pn.: Budowa sali sportowej przy ul. Krasińskiego 3 w Bierutowie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Bierutowie, Bierutów
 55. Roboty dodatkowe w ramach zamówienia publicznego pn.: Budowa sali sportowej przy ul. Krasińskiego 3 w Bierutowie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Bierutowie, Bierutów
 56. Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim - Przedszkoli Publicznych i zabytkowego Ratusza
  Zamawiający: Burmistrz Lewina Brzeskiego, Lewin Brzeski
 57. Roboty dodatkowe w ramach zamówienia publicznego pn.: Budowa sali sportowej przy ul. Krasińskiego 3 w Bierutowie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Bierutowie, Bierutów
 58. DLG/165/11 wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Katowickiej 64.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu, Opole
 59. Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji
  Zamawiający: Miasto Opole, Opole
 60. BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ HALI SPORTOWEJ W CHRZĄSTOWICACH
  Zamawiający: Urząd Gminy Chrząstowice, Chrząstowice
 61. Wykonanie przebudowy strzelnicy garnizonowej typu A1 do typu B w kompleksie Winów k/Opola.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 62. Roboty dodatkowe do robót podstawowych realizowanych w ramach zadania p.n.: Budowa Budynku Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratur wraz z częścią zaplecza szkoleniowego w Krakowie wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, obsługą komunikacyjną oraz projektowaną i przekładaną infrastrukturą techniczną.
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Krakowie, Kraków
 63. Roboty dodatkowe do robót podstawowych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa budynku Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury wraz z częścią zaplecza szkoleniowego w Krakowie.
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Krakowie, Kraków
 64. Roboty dodatkowe do robót podstawowych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa budynku Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury wraz z częścią zaplecza szkoleniowego w Krakowie
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Krakowie, Kraków
 65. Wykonanie dodatkowych robót (część trzecia) w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
  Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni, Przystajń
 66. Roboty dodatkowe do robót podstawowych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa budynku Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury wraz z częścią zaplecza szkoleniowego w Krakowie
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Krakowie, Kraków
 67. Rozbudowa szpitala w Namysłowie o kompletny blok operacyjny.
  Zamawiający: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Namysłów
 68. Wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn.Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Opole
 69. Rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie
  Zamawiający: Gmina Radłów, Radłów
 70. Wykonanie dodatkowych robót (część druga) w branży budowlanej i elektrycznej
  Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni, Przystajń
 71. Budowa hali sportowej w Lubszy.
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
 72. Budowa sali sportowej przy ul. Krasińskiego 3 w Bierutowie
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bierutów, Bierutów
 73. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych konstrukcyjnych oraz instalacyjnych związanych z podłączeniem istniejących rur spustowych do kanalizacji deszczowej i przyłączami c.o., c.w., c.c.w.
  Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni, Przystajń
 74. Przebudowę budynku szkoły podstawowej w Zawadzkiem wraz z rozbudową o część Gimnazjalną. Etap I: Budowa budynku gimnazjum wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan wentylacji i elektryczną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 47
  Zamawiający: Burmistrz Zawadzkiego, Zawadzkie
 75. Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu ul.Reymonta 8
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Opole

Inne osoby dla Duda Andrzej Jan (103 osoby):