Kogo reprezentuje osoba

Duda Henryk Tomasz

w KRS

Henryk Tomasz Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Kamienna Góra (Dolnośląskie), Lubawka (Dolnośląskie), Świdnik (Dolnośląskie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach, 12 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoniszyn Grzegorz, Antoniszyn Tadeusz, Błońska Zofia, Błoński Roman Piotr, Czubak Kazimierz, Fedoruk Kazimierz Piotr, Fedoruk Krystyna Irena, Grochowski Władysław, Guzik Stanisław, Król Henryk Józef, Król Michał, Król Piotr, Król Piotr Jerzy, Krystyniak Jadwiga, Matusik Danuta, Osiński Wiesław, Rysz Stanisława, Suchwałko Danuta, Twardochleb Jan, Zwierzyński Tadeusz, Ławrynowicz Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Policht Beata Janina, Bąk Piotr Damian, Buczek Alina, Buczek Edward, Ditterla Ditrich, Ditterla Fryderyk, Dorobek Jan Tadeusz, Fedoruk Kazimierz, Ferenc Stanisław, Filip Łukasz, Górzkowski Krzysztof Zygmunt, Kasprzyk Jan Stefan, Kiełbasa Grzegorz, Komorowski Zbigniew, Kubacka Sławomira, Kulon Tomasz, Kwiecień Paweł, Michałczak Józef, Miśkowicz Zygmunt, Mizera Roman, Olesiak Mariusz, Olszewski Marek, Osiński Wiesław, Puchała Bernadeta Beata, Regner Roman, Sikora Jan, Suchwałko Danuta, Suchwałko Henryk, Szymiczek Jan, Thiel Kryrowicz Katarzyna Ewa, Tykierko Halina, Wałendzis Bogusława, Żmuda Bożena
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bieda Edwin Jan, Ciesielski Dobromir Stanisław, Jachym Roman Marian, Krosnowski Mariusz, Lassak Kazimierz, Mitczak Adam Tomasz, Mitczak Andrzej, Mrówka Czesław Wiesław, Ozgowicz Jacek Ryszard, Próchnicki Ireneusz Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Berdychowski Stefan, Ciesielski Dobromir, Ditterla Fryderyk Karol, Fedoruk Krystyna Irena, Kasprzyk Jan, Krosnowski Mariusz, Lassak Kazimierz, Lelito Jerzy Piotr, Mitczak Andrzej, Mrowca Teresa, Ozgowicz Jacek, Próchnicki Ireneusz, Ruman Irena, Sromek Wiesław Stanisław, Waligóra Władysław Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Waligóra Monika

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000072140
 2. Dolnośląskie Zrzeszenie Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny, Wrocław − KRS 0000135738
 3. Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Lubawka Brama Lubawska, Lubawka − KRS 0000051744
 4. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Kamienna Góra − KRS 0000091878
 5. Grupa Producentów Bydła Stara Białka Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000403823
 6. Grupa Producentów Mleka Kamienna Góra Sp. Z O.O., Świdnik − KRS 0000408803
 7. Grupa Producentów Mleka Karkonosze Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000467938
 8. Grupa Producentów Mleka Sudety Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000411215
 9. Grupa Rzepak Sady Dolne Sp. Z O.O., Sady Dolne − KRS 0000489913
 10. Grupa Zboża Sady Dolne Sp. Z O.O., Sady Dolne − KRS 0000489686
 11. Karkonoskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła, Kamienna Góra − KRS 0000201144
 12. Miejski Klub Sportowy Orzeł W Lubawce, Lubawka − KRS 0000170758
 13. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000144485
 14. Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski Pod Stróżą, Miszkowice − KRS 0000222760
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Leszczyńcu, Leszczyniec − KRS 0000073507
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Miszkowicach, Miszkowice − KRS 0000035108
 17. Ochotnicza Straż Pożarna W Opawie, Opawa − KRS 0000034043
 18. Pro Medici Veterinarii, Wrocław − KRS 0000247344
 19. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Lubawce, Lubawka − KRS 0000020835
 20. Spółdzielnia Mleczarska Kamos W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000132585
 21. Spółdzielnia Mleczarska W Żarach, Żary − KRS 0000116849
 22. Stowarzyszenia Nasza Gmina Lubawka - Kalwaria Lubawska, Lubawka − KRS 0000519618
 23. Stowarzyszenie Instruktorów i Wykładowców Kształcenia Kierowców, Jelenia Góra − KRS 0000095978
 24. Stowarzyszenie Kotlina Marciszowska, Pustelnik − KRS 0000500835
 25. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego Oraz Integracji Europejskiej Powiatu Kamienna Góra, Kamienna Góra − KRS 0000114039
 26. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Opawa, Opawa − KRS 0000418713
 27. Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich, Krzeszów − KRS 0000359195

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dotex Sp. Z O.O., Poraj − KRS 0000041457
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000070988
 3. Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia, Kamienna Góra − KRS 0000204860
 4. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Dla Małych Podmiotów Gospodarczych W Kamiennej Górze Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000088177
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. Z O.O., Lubawka − KRS 0000029741
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000136846
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka, Kamienna Góra − KRS 0000175102
 8. Stowarzyszenie Lubaw - Ski, Lubawka − KRS 0000240658
 9. Stowarzyszenie Szczepanowski Grzbiet, Szczepanów − KRS 0000250279

Powiązane przetargi (41 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego w sezonie 2017/2018.
  Zamawiający: Powiat Kamiennogórski, Kamienna Góra
  Przedmiot zamówienia dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego w sezonie 2017/2018. Zamówienie podzielone zostało na 8 części – wykaz dróg w podziale na części wg tabeli zamieszczonej w SIWZ. Dla przedmiotowego zamówienia utrzymanie dróg powiatowych prowadzone będzie zgodnie ze standardem, utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego, przyjętym Uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 136/2016 z dnia 14.06.2016 roku. Szczegółowy opis prac: Okres zimowego utrzymania dróg w ramach części 1 – 8 ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018 roku, sukcesywnie wg potrzeb. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego oraz utrzymywania w pełnej gotowości technicznej środków sprzętowych wraz
  z osprzętem. Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez zgarnięcie zlegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdniach, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do posprzątania ciągu dróg powiatowych po okresie zimowym w terminach ustalonych z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania przedmiotowych prac we własnym zakresie. Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa) leży po stronie Wykonawcy. Koszt zakupu materiałów uszorstniających ma być wliczony do ceny usługi zaproponowanej w ofercie cenowej. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu mieszanki z piasku z 10 % dodatkiem soli drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli składu mieszanki używanej przez Wykonawców do likwidowania śliskości.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Polecenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego wydają upoważnieni do tego przedstawiciele powiatu. Po telefonicznym zleceniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac w czasie nie dłuższym niż 60 minut od otrzymania zlecenia. Czas do zadania w którym wykonywana jest akcja odśnieżania i likwidowania śliskości, powrót z miejsca wykonywanej usługi do siedziby Wykonawcy oraz czas do magazynu w celu załadunku materiałów uszorstniających nie będą wliczane w ogólną ilość godzin. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów. Jednostką rozliczeniową dla części od 1 do 8 jest 1 godzina pracy sprzętu podczas odśnieżania i/lub posypywania dróg oraz sprzątania. 1 godzina pracy sprzętu odpowiada godzinie zegarowej. Rozliczeniu podlegać będą jedynie godziny przepracowane „na drodze”. Czas dojazdu do miejsca wskazanego
  w wezwaniu przez Zamawiającego, postoju pojazdu oraz sprzętu, ich załadunku nie jest wliczany do czasu pracy. W przypadku gdy czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością sprzętu dla każdej części osobno (sprzęty nie mogą się powtarzać a Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, iż dysponuje potencjałem sprzętowym lub ma do niego dostęp poprzez dzierżawę wynajem lub w inny sposób). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawień (zgodnie z podanym wzorem), dotyczących prowadzenia akcji zimowej, zawierających dane w zakresie: miejsca wykonywanej pracy, ilości przejechanych km, czasu pracy pojazdów (czas rozpoczęcia i zakończenia), rodzaju wykonywanej pracy, rodzaju użytego sprzętu, panujących warunków atmosferycznych, ewentualnych istotnych uwag Wykonawcy. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie danych zapisanych w zestawieniach z prowadzenia akcji zimowej. Za każdy okres rozliczeniowy Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzupełnione zestawienie dotyczące prowadzenia akcji zimowej. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzone przez Zamawiającego (przedstawiciela powiatu) zestawienia z prowadzenia akcji zimowej. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego.
  Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy powiadomi odpowiednie służby o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym.Zamawiający wymaga aby do wszystkich czynności związanych z realizacją usług określonych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił osoby wykonujące te usługi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wskazanych przez Wykonawcę osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją usług. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników); informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję pracy.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.Z kredytem objętym przedmiotem zamówienia związana jest karencja w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji: od podpisania umowy kredytowej do 15 kwietnia 2017 r. – pierwsza spłata raty kapitałowej przypada na dzień 15 kwietnia 2017 roku.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
  Przedmiotem zamówienia jest :
  • wykonanie do 31.12.2026 roku usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego w wysokości 500 000 ,00 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Marciszów
  • termin wykorzystania kredytu do dnia 30.12.2016 r.
  • kredyt będzie wykorzystany w formie bezgotówkowej,
  • kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy
  • oprocentowanie kredytu naliczane będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów złotowych 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku,
  • stawka WIBOR 3M będzie ustalana na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresów rozliczeniowych
  • marża banku jest stała i nie podlega zmianom w okresie spłaty kredytu,
  • bank nie pobiera opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
  • odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane od dnia podstawienia wymaganej kwoty na rachunek kredytobiorcy w okresach miesięcznych i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca,
  • jeśli spłata ostatniej raty kredytu przypadnie przed końcem okresu odsetkowego , odsetki są płatne w dniu spłaty kredytu,
  • raty kapitałowe płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2017 roku do grudnia 2026 roku,
 4. „Udzielenie Gminie Świebodzice w 2016 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
  Zamawiający: Gmina Świebodzice, Świebodzice
  Przedmiot zamówienia jest udzielenie Gminie Świebodzice kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł ( dwa miliony czterysta tysięcy zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 5. Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Czarny Bór, Czarny Bór
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czarny Bór i jej jednostek organizacyjnych, przez którą rozumie się w szczególności: Część I. Obsługa bieżąca (C1): 1.Otwieranie, prowadzenie, modyfikacje i zamykanie rachunków bankowych, w tym: - rachunku bieżącego budżetu gminy, - rachunków bieżących oraz pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy. Jednostki objęte obsługą bankową to: - Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-Lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór, - Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Sportowa 44; 58-379 Czarny Bór, - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamiennogórska 22; 58-379 Czarny Bór, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. XXX-Lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór, - Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43; 58-379 Czarny Bór, - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 43; 58-379 Czarny Bór. 2.Realizacja elektronicznych poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) oraz poleceń przelewów na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem, że przelewy złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank (księgowane na rachunku Zamawiającego) w dniu ich przyjęcia; 3.Udostępnienie aplikacji dotyczącej bankowości elektronicznej, wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, oprogramowaniem i przeszkoleniem personelu w ilości nie mniejszej, niż liczba osób upoważnionych do dysponowania rachunkami bankowymi gminy i jej jednostek organizacyjnych. Aplikacja winna umożliwiać w szczególności: a)składanie elektronicznych dyspozycji przelewu z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i zagranicznych; b)składanie dyspozycji uruchomienia i modyfikacji lokat terminowych czasowo wolnych środków pieniężnych; c)uzyskiwanie informacji o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach jednostki, d)generowanie zestawień transakcji dokonywanych na rachunkach bankowych, e)importowanie zbiorczych paczek poleceń przelewu z posiadanych przez Zamawiającego systemów finansowo-księgowych w ustalonym przez obie strony formacie. 4.Udostępnienie aplikacji (systemu) umożliwiającej elektroniczną identyfikację otrzymywanych płatności masowych, poprzez przekazanie pliku elektronicznego, z danymi umożliwiającymi dokonanie zbiorczego księgowania w systemach finansowo - księgowych Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby na rachunku bieżącym księgowanie otrzymanych wpływów odbywało się kwotą zbiorczą, nie rzadziej niż 1 raz dziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z ww. usługi u dotychczasowego banku w okresie przejściowym nie dłużej niż do 05.01.2017 r. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług z dniem 01.01.2017 r. 5.Dostarczanie dziennych wyciągów bankowych w formie elektronicznej, na wskazaną skrzynkę poczty elektronicznej, lub w innej formie, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem do danych w nim zawartych przez osoby nieupoważnione. 6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe gminy i jej jednostek organizacyjnych. 7.Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych. 8.Bank zobowiązuje się do uruchomienia punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego, lub na terenie miejscowości Czarny Bór. a)Przez punkt kasowy rozumie się: oddział, filię, placówkę, punkt obsługi klienta lub inaczej nazwane miejsce prowadzenia działalności umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. b)Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu, tj. w dni powszednie odpowiednio: -poniedziałki, środy, czwartki - w godzinach: 7:30 - 15:30, -wtorki - w godzinach: 7:30 - 16:30, -piątki - w godzinach: 7:30 - 14:30. c)W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków. d)Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane wpłaty na rachunki i dokonywane wypłaty z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych. e)Poza obsługą kasową świadczoną dla Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową Zamawiającego. f)Zamawiający w celu uruchomienia punktu obsługi kasowej może udostępnić lokal składający się z 4 pomieszczeń na parterze Urzędu Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 44 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych. Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczną, alarmową, telefoniczną. Obecnie pomieszczenia przeznaczone na punkt obsługi kasowej i zajmowane są przez punkt kasowy banku prowadzącego obsługę bankową gminy. Warunki najmu pomieszczeń, wysokość czynszu oraz partycypacji w kosztach utrzymania budynku i zużycia mediów wraz z należnym podatkiem VAT, będą przedmiotem odrębnej umowy najmu zawartej między wybranym Wykonawcą a Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace adaptacyjne oraz zainstalować niezbędne wyposażenie do wykonywania usług prowadzenia punktu kasowego oraz zapewnić obsadę kadrową. Część II. Udzielenie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego (C2): 1.Kredyt zostanie uruchomiony na wniosek właściwego organu gminy w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie, nie wyższej, niż corocznie określona w uchwale budżetowej. 2.Okres kredytowania nie może przekroczyć terminu, określonego jako dzień 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym zaciągany będzie kredyt. 3.Warunkiem udzielenia przez bank kredytu w rachunku bieżącym gminy będzie wcześniejsze złożenie przez Zamawiającego stosownego wniosku wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami. 4.Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem (np. opłata za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości); Jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu w każdym roku trwania umowy będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu. 5.Odsetki od uruchomionej kwoty kredytu będą płatne w okresach miesięcznych. 6.Zabezpieczeniem spłaty kredytu krótkoterminowego będzie weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. 7.Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym gminy opierać się będzie na zmiennej stawce , której podstawę stanowić będzie stawka WIBOR 1M, notowana ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy +marża banku, ustalona w wartości procentowej. Marża banku pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. Część III. Oprocentowanie rachunków (C3): 1.Bank ustali oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na prowadzonych rachunkach, wg zmiennej stopy, której podstawę oprocentowania stanowić będzie stawka WIBID 1M z każdego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący, za który naliczane są odsetki +/-/x marża banku wyrażona w wartości procentowej. 2.Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 3.Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, tj. odsetki dopisywane będą do rachunku w ostatnim dniu każdego kwartału. Część IV. Lokowanie środków (C4): 1.Bank na wniosek Zamawiającego będzie dokonywał lokowania wolnych środków na lokatach terminowych (w tym lokatach: krótko- , średnio- i długoterminowych) na warunkach negocjowanych. 2.Bank na wniosek Zamawiającego uruchomi usługę automatycznego lokowania wolnych środków na lokatach typu O/N i weekendowych; a)podstawę oprocentowania lokat O/N w dniach od poniedziałku do piątku każdego dnia tygodnia stanowić będzie stawka WIBID O/N+/-/x marża banku wyrażona w wartości procentowej; b)lokata O/N będzie zakładana jeśli saldo na rachunku będzie wynosiło co najmniej 100.000,00 zł c)lokata powinna być tworzona wg stanu (salda) środków, nie wcześniej jak po terminie ostatniej sesji przychodzącej, obowiązującej w banku; d)likwidacja lokaty nastąpi w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku lokaty i przeksięgowaniem środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego, e)Zamawiający dopuszcza możliwość okresowego (miesięcznego lub kwartalnego) księgowania odsetek na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1.Bank założy, będzie prowadził, modyfikował i zamykał rachunki bankowe dla gminy i jej jednostek organizacyjnych. Z tytułu prowadzenia rachunków bank pobierze miesięczną ryczałtową kwotę za prowadzenie każdego z rachunków. 2.Bank bezpłatnie będzie dokonywał przelewów złożonych elektronicznie z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych na rachunki wewnętrzne (w tym samym banku). 3.Bank bezpłatnie będzie dokonywał przelewów złożonych elektronicznie z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych na rachunki prowadzone w innych bankach. 4.Bank udostępni aplikację (system) umożliwiający elektroniczną dyspozycję środkami zgromadzonymi na rachunku, oraz wyposaży zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w niezbędny sprzęt, oprogramowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanych transakcji bankowych, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Za korzystanie z aplikacji/ systemu bank pobierze wyłącznie miesięczną ryczałtową kwotę abonamentu od jednostek organizacyjnych Zamawiającego, korzystających z usługi. 5.Bank na wniosek Zamawiającego dokonywał będzie lokowania czasowo wolnych ze wskazanych rachunków bankowych, w formie lokat negocjowanych, lokat typu: over night, weekendowych itp., zgodnie z SIWZ. 6.Bank udostępni aplikację (system) umożliwiający elektroniczną identyfikację otrzymywanych płatności masowych, w sposób opisany w SIWZ. Za korzystanie z aplikacji/ systemu bank pobierze wyłącznie miesięczną ryczałtową kwotę abonamentu od jednostek organizacyjnych Zamawiającego, korzystających z usługi. 7.Bank nieodpłatnie będzie przyjmował wpłaty na rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z SIWZ. 8.Bank nieodpłatnie będzie dokonywał wypłat z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z SIWZ. 9.Bank będzie dokonywał lokowania środków, na wniosek Zamawiającego, w sposób określony w SIWZ. 10.Bank przygotuje wzór umowy na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo otwierania i zamykania rachunków, które mogą wiązać się z prowadzoną działalnością, w okresie obowiązywania umowy, za warunkach określonych w ofercie banku. 12.Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty z rachunku wskazanego przez Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne. 13.Bank umożliwi tzw. automatyczne zerowanie kont wskazanych przez Zamawiającego w dniu 31 grudnia każdego roku.
 6. Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i administracyjne w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 28, 2/92, 2/93 obręb Legnicki Dwór.
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o., Kamienna Góra
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS Sp. z o.o.
  Wysokość kredytu - 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych).
  Przeznaczenie - finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i administracyjne w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 28, 2/92, 2/93 obręb Legnicki Dwór.
  Sposób wypłaty kredytu - kredyt stawiany będzie do dyspozycji Zamawiającego jednorazowo, po podpisaniu umowy kredytowej, na podstawie dyspozycji przedstawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji.
  Termin uruchomienia - do 30 czerwca 2016 r.
  Oprocentowanie kredytu - stopa procentowa oparta o WIBOR 3M plus stała marża banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. Stawka WIBOR_3M ustalana na okres 1 miesiąca wyznaczona na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca.
  Oprocentowanie kredytu jest dla Zamawiającego (Kredytobiorcy) jedynym kosztem, co oznacza, że nie występują prowizje i inne opłaty.
  Przewiduje się karencje w spłacie kapitału do 19 sierpnia 2016 r.
  Spłata kredytu - spłata kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych, płatnych w okresie od 20.08.2016 do 20.07.2031 r. Na ratę miesięczną składa się rata kapitałowa (1/180 kwoty kredytu) oraz odsetki miesięczne liczone od niespłaconego kapitału. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca (kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna). W przypadku okresu płatności przypadającego na dzień wolny terminem płatności staje się następny dzień roboczy.
  Zamawiający w następujący sposób definiuje okres odsetkowy: rok kalendarzowy - 365 dni, miesiąc - rzeczywista liczba dni w miesiącu.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości odmiennej (mniejszej) od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegną zmianie w stosunku do zakładanych, zgodnie z zasadą 1/180 kwoty kredytu, a wysokość odsetek będzie wynikała z wartości faktycznie wykorzystanego kredytu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, a Wykonawca obowiązany jest wyrazić na to zgodę. W przypadku wcześniejszej spłaty całego kredytu, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej, przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem dokonania spłaty kredytu.
  Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego przejęcia rachunku bieżącego (umowa kredytowa nie może być łączona z umową o prowadzeniu rachunku bieżącego).
  Zabezpieczenie kredytu: a) Hipoteka na kredytowanej nieruchomości, przez cały okres kredytowania (nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0655 ha położona w Legnicy, w obrębie Legnicki Dwór, dz. nr 2/92, zabudowana budynkiem usługowo-administracyjnym, KW LE1L/00074392/9). Po podpisaniu umowy o kredyt, przed uruchomieniem kredytu, Zamawiający dostarczy potwierdzenie złożenia opłaconego wniosku o ustanowienie hipoteki do sądu. Zamawiający dostarczy operat szacunkowy nieruchomości sporządzony pod zabezpieczenie kredytu wyłonionemu Wykonawcy po zawarciu umowy kredytowej. b) Cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. c) Weksel własny in blnco wraz z deklaracją wekslową.
  Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) i nie może ich w niekorzystny dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. Wzór umowy należy bezwzględnie dołączyć do składanej oferty.
  Uwaga! Z uwagi na zrealizowane dotychczas inwestycje, na które Zamawiający uzyskał kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego, warunkiem niezbędnym do zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem zamówienia jest uzyskanie z w/w Banku zgody na zaciągnięcie kredytu w innym Banku (u Wykonawcy, którego oferta po rozstrzygnięciu niniejszego przetargu okaże się najkorzystniejsza i uzyska najwyższą ocenę punktową). W przypadku braku uzyskania przedmiotowej zgody, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy na zamówienie (przed uruchomieniem transzy kredytu) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów wobec Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.
  Sposób wyliczenia ceny oferty podany w pkt. 16 niniejszej specyfikacji służy ujednoliceniu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej.
  Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego nie ma zalęgłości w opłacaniu składek w ZUS i podatków w US.
  Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: a) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. B) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP. c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.11.2015. d) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2012 i 2013. e) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2014. f) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za I półrocze 2015. g) Uchwała Nr 14/I/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16.06.2015 roku w sprawie zaciągnięcia przez spółkę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa z p[przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe i administracyjne w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 1. h) Odpis księgi wieczystej KW LE1L/00074392/9 dla działki nr 2/92 w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, obręb Legnicki Dwór. i) Pozwolenie na budowę dla zadania pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i administracyjne w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 28, 2/92, 2/93 obręb Legnicki Dwór
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych w wysokości 1 000 000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Wypłata kredytu w dniu 20.12.2015 roku. 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy. Jeżeli Wykonawcy będzie to niezbędne na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający złoży również oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. 4. Oprocentowanie wg stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalanej przez : WIBOR 3M ( 15 III, 15 VI, 15 IX, 15 XII) dla każdego roku w okresie kredytowania powiększonej o marżę banku ( stała dla całego okresu ), 5. Marża banku nie może mieć wartości ujemnej. Prowizja banku wynosi 0%. 6. Spłata odsetek w okresach kwartalnych płatnych do 15 - go dnia ostatniego miesiąca danego kwartału począwszy od 15-go marca 2016 roku do dnia 15-go grudnia 2023 roku. 7. Kredyt będzie spłacany w okresach kwartalnych płatnych do 15 - go dnia ostatniego miesiąca danego kwartału począwszy od 15-go marca 2016 roku do dnia 15-go grudnia 2023 roku. 8. W przypadku, gdy termin płatności wypada na dzień wolny od pracy spłata następować będzie w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu upływu terminu płatności. Odsetki liczone za rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia mniejszej kwoty kredytu niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego (ponoszenia dodatkowych kosztów). 10. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości (mniejszej) odmiennej od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegają zmianie w stosunku do zakładanych. Tym samym zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy kredytu w przypadku zaistnienia w trakcie okresu kredytowania okoliczności, których nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wykorzystania kredytu w wysokości mniejszej niż pierwotnie przewidywano. 11. Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt umowy wraz z harmonogramem, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty na co najmniej 3 dni robocze przed podpisaniem umowy. 12. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty
 8. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotowego długoterminowego dla Gminy Lubawka. 2. Wysokość kredytu - 900 000,00 zł. 3. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  Lubawka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 4. Kredyt stawiany będzie do dyspozycji Zamawiającego w transzach, w zależności od potrzeb przez niego zgłaszanych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. 6. Z kredytem związana jest karencja w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji: od podpisania umowy kredytowej do 12 maja 2016 r. - pierwsza spłata raty kapitałowej przypada na dzień 12 maja 2016 roku. 7. Spłata rat kapitałowych będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem: Rok Dzień, miesiąc Kwota 2016 12 maja 70.000,00 2017 12 lipca 70.000,00 2018 12 lipca 70.000,00 2019 12 lipca 70.000,00 2020 12lipca 70.000,00 2021 12 lipca 70.000,00 2022 12 maja 130.000,00 12 września 150.000,00 2023 12 marca 100.000,00 12 maja 100.000,00 8. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości odmiennej
  (mniejszej) od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegną zmianie w stosunku do zakładanych. 9. Odsetki spłacane są w okresach kwartalnych, tj. na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza spłata odsetek przypada na ostatni dzień kwartału, w którym
  uruchomiona zostanie pierwsza transza kredytu. 10. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wynoszącej WIBOR 1M + marża banku. 11. Stawka WIBOR 1M odpowiada WIBOR-owi dla depozytów 1-miesięcznych ustalanej na zasadach obowiązujących u wykonawcy. 12. Marża Banku,
  zaproponowana w ofercie będzie niezmienna w całym okresie umowy. 13. Oprocentowanie kredytu jest dla Zamawiającego (Kredytobiorcy) jedynym kosztem, co oznacza, że nie występują prowizje i inne koszty. 14. Sposób wyliczenia ceny oferty podany w pkt.13, Część I specyfikacji, służy ujednoliceniu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej. 15. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy (Część III niniejszej specyfikacji) i nie może ich w
  niekorzystny dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. 16. Zaciągnięty kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy Lubawka. 17. Gmina Lubawka wraz z podpisaniem umowy podpisze oświadczenie o poddaniu się
  egzekucji, zgodnie z przepisami Prawa Bankowego
 9. Obsługa bankowa budżetu Gminy Marciszów
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Marciszów, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Marciszów:
  -Urząd Gminy w Marciszowie
  -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  -Zespół Szkół w Marciszowie

  Zakres zamówienia obejmuje :
  1)Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Marciszów oraz rachunków
  samorządowych jednostek organizacyjnych:
  -Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
  -Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
  -Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  -Automatycznym lokowaniu wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu gminy, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 8.00 następnego dnia. Lokowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku podanej w ofercie.
  Zastrzeżenia:
  a) w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres
  świąteczny i weekendowy,
  b) wartość wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł
  -Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiajacego
  -Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych własnych i obcych . Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej
  -Dokonywanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych - wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych ( na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego
  -Drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej
  -Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
  -Udostępnienie zamawiającemu usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM)
  2) Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku , zapewniającego pełna
  obsługę bankowa w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości
  będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy
  Marciszów i jednostek organizacyjnych Gminy. Jeżeli w przypadku braku punktu
  kasowego lub filii banku w Marciszowie, wykonawca zadeklaruje jego otwarcie w
  formularzu ofertowym, powinien otworzyć go w miejscowości Marciszów nie później niż
  w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Do momentu otwarcia punktu
  kasowego lub filii, wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy
  Marciszów na terenie miejscowości Marciszów i zapewni możliwość prowadzenia
  wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony
  zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie
  możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
  3) Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy na
  następujących warunkach:
  kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym. Uruchomienie kredytu nastąpi po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Gminy Marciszów na dany rok budżetowy,
  -wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Marciszów
  -każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda rachunku,
  -kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji, a jego jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
  -kredyt będzie spłacony nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
  -oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie się opierało o stawkę WIBOR 1M oraz stałą marżę Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy. Naliczanie odsetek następować będzie w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy.
  -zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Marciszów stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r.,
  -o wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia każdego roku budżetowego.
 10. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 Rejon I i II.
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  mowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, a po okresie zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Oferta może obejmować zimowe utrzymanie dróg rejonu I oraz rejonu II lub tylko dotyczyć zimowego utrzymania jednego rejonu: I lub II
 11. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1.065.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie kredytu złotowego długoterminowego dla Gminy Lubawka. 2. Wysokość kredytu - 1 065 000,00 zł. 3.
  Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawka oraz spłatę
  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 4. Kredyt stawiany będzie do dyspozycji
  Zamawiającego w transzach, w zależności od potrzeb przez niego zgłaszanych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. 6. Z kredytem związana jest karencja w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji: od podpisania umowy kredytowej do 18 marca 2015 r. - pierwsza spłata raty kapitałowej przypada na
  dzień 18 marca 2015 roku. 7. Spłata rat kapitałowych będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem: Rok Dzień, miesiąc Kwota_ 2015 18 marca 30.000,00_ 2016 18 kwietnia 60.000,00_ 2017 18 lipca 60.000,00_
  2018 18 lipca 70.000,00_ 2019 18 kwietnia 50.000,00_ 2020 18 kwietnia 70.000,00_ 2021 18 kwietnia 20.000,00_ 2022 18 maja 100.000,00_ 2022 18 września 50.000,00_ 2023 18 marca 105.000,00_ 2023 18 maja
  150.000,00_ 2023 18 lipca 150.000,00_ 2023 18 września 150.000,00_ 8. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości odmiennej (mniejszej) od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach
  ulegną zmianie w stosunku do zakładanych. 9. Odsetki spłacane są w okresach kwartalnych, tj. na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza spłata odsetek przypada na ostatni dzień kwartału, w którym uruchomiona zostanie pierwsza transza kredytu. 10. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wynoszącej WIBOR 1M + marża banku. 11. Stawka WIBOR 1M odpowiada WIBOR-owi dla depozytów 1-miesięcznych ustalanej na zasadach obowiązujących u wykonawcy. 12. Marża Banku, zaproponowana w ofercie będzie niezmienna w całym okresie umowy. 13. Oprocentowanie kredytu jest dla Zamawiającego (Kredytobiorcy) jedynym kosztem, co oznacza, że nie występują prowizje i inne koszty. 14. Sposób wyliczenia ceny oferty podany w pkt.13, Część I specyfikacji, służy ujednoliceniu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej. 15. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez wyłonionego
  Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy (Część III niniejszej specyfikacji) i nie może ich w niekorzystny dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. 16. Zaciągnięty kredyt
  zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy Lubawka. 17. Gmina Lubawka wraz z podpisaniem umowy podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.
 12. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych
  Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra, Kamienna Góra
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych. 2. Jednostki objęte obsługą bankową to: 2.1. Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki
  1, 58-400 Kamienna Góra; 2.2. Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Kościelny 1, 58-400 Kamienna Góra; 2.3. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jeleniogórska 7, 58-400 Kamienna Góra; 2.4. Zespół Szkół, ul. Lubawska 8, 58-400 Kamienna Góra; 2.5. Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, ul. Ściegiennego 11, 58-400 Kamienna
  Góra; 2.6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Wojska Polskiego 10a, 58-400 Kamienna Góra; 2.7. Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Spacerowa 12, 58-400 Kamienna Góra; 2.8. Żłobek Miejski w Kamiennej Górze, ul. Spacerowa 10, 58-400 Kamienna Góra; 2.9. Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra; 2.10. Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Papieża Jana Pawła II 20, 58-400 Kamienna Góra. 3. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek): 3.1. Otwarcie rachunków podstawowych - 11 szt. - BEZPŁATNIE; 3.2. Prowadzenie rachunków podstawowych - 11 szt. 3.3. Otwarcie rachunków pomocniczych - 22 szt. - BEZPŁATNIE; 3.4. Prowadzenie rachunkówpomocniczych - 22 szt. 3.5. Otwieranie kont w ramach tzw. płatności masowych - ok. 16 000 kont; Zamawiający zastrzega, że jednym kosztem po jego stronie związanym z obsługą płatności masowych jest abonament miesięczny za korzystanie z usług identyfikacji przychodzących płatności masowych; 3.6.
  Przyjmowanie wpłat gotówkowych 3.6.1. Planowana liczba wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 12 200; 3.6.2. Planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 4 500 000,00 zł; 3.7. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie - BEZPŁATNIIE; 3.8. Dokonywanie wypłat gotówkowych 3.8.1.
  Planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 310; 3.8.2. Planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 1 013 000,00 zł; 3.9. Wypłatę dodatków mieszkaniowych w godzinach pracy kas banku, na podstawie list wypłat sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
  3.9.1. Planowana liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych w skali roku - ok. 1 800 szt. 3.9.2. Planowana kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych w skali roku - ok. 150 000,00 zł; 3.10. Wypłatę świadczeń rodzinnych w godzinach pracy kas banku, na podstawie list wypłat sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze 3.10.1. Planowana liczba wypłacanych świadczeń
  rodzinnych w skali roku - ok. 3 000 szt. 3.10.2. Planowana kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych w skali roku - ok. 1 500 000,00 zł; 3.11. Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w godzinach pracy kas banku, na podstawie list wypłat sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze 3.11.1. Planowana liczba wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w skali roku - ok. 800 szt. 3.11.2. Planowana kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w skali roku- ok. 420 000,00 zł 3.12. Wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w godzinach pracy kas banku, na podstawie list wypłat sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
  3.12.1. Planowana liczba wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej w skali roku - ok. 4 000 szt. 3.12.2. Planowana kwota wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej w skali roku - ok. 1 550 000,00 zł; 3.13. Wypłatę stypendiów socjalnych w godzinach pracy kas banku, na podstawie list wypłat sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze 3.13.1. Planowana liczba wypłacanych stypendiów socjalnych w skali roku - ok. 1 200 szt. 3.13.2. Planowana kwota wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej w skali roku - ok. 140 000,00 zł; 3.14. Wypłatę dodatków energetycznych w godzinach pracy kas banku, na podstawie list wypłat sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
  Kamiennej Górze 3.14.1. Planowana liczba wypłacanych dodatków energetycznych w skali roku - ok. 3 600 szt. 3.14.2. Planowana kwota wypłacanych dodatków energetycznych w skali roku - ok. 200 000,00 zł; 3.15. Automatyczne (co miesięczne) pobieranie opłaty ryczałtowej za obsługę kasową z tytułu wypłaty
  świadczeń zlecanych przez MOPS z rachunku podstawowego jednostki; 3.16. Realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach 3.16.1. Planowana liczba przelewów papierowych na rachunki w innych bankach w skali roku - ok. 30 szt. 3.16.2. Planowana liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach w skali roku - ok. 22 000 szt. 3.16.3. Realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samy banku tj. banku obsługującym budżet - BEZPŁATNA; 3.17. Podawanie zbiorczej dziennej prowizji potrąconej przez bank z tytułu wszystkichoperacji na rachunku. 3.18. Potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek -
  piątek) - BEZPŁATNA; Zamawiający wymaga, aby pod każdym wyciągiem znajdowały się załączniki, tj. potwierdzenia każdej operacji na rachunku. 3.19. Uruchamianie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 3.19.1. Kredyt uruchamiany do wysokości określonej w uchwale budżetowej na pokrycie
  niedoborów środków w trakcie roku budżetowego - na rok 2014 kwota ta to 2 000 000,00 zł, 3.19.2. Okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego, 3.19.3. Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu w rachunku bieżącym jest wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z
  wymaganymi przez Bank załącznikami, 3.19.4. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem np. opłata za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości; jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu w każdym roku trwania
  umowy będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, 3.19.5. Odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca, 3.19.6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu krótkoterminowego będzie weksel własny In blanco z deklaracją wekslową, 3.19.7. Oprocentowanie
  kredytu w rachunku bieżącym opierać się będzie na zmiennej stawce WIBOR 1_M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy; 3.20. Przyjmowanie lokat terminowych (tygodniowych, miesięcznych i dłuższych); 3.21. Automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach O/N i weekendowych, 3.22. Udostępnienie bezpłatnego systemu elektronicznej bankowości wraz z
  oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu Home banking) na 22 stanowiskach pracy (stanowiska mają funkcjonować z dniem obowiązywania umowy) wraz z wydaniem 29 kart umożliwiających korzystanie z systemu, potwierdzanie transakcji itp.; 3.23. Zapewnienie kompleksowej
  obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy. 4. Dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia; 5. Obsługa może być świadczona wyłącznie przez bank posiadający swój oddział, filę, punkt obsługi klienta znajdujący się na terenie miasta
  Kamienna Góra, w którym moŜliwe będzie dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. 6. Bank obsługujący budżet musi posiadać możliwość wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu; odbiór wyciągów musi być możliwy również
  bezpłatnie w placówce banku. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla gminy miejskiej Kamienne Góra lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Kamienna Góra. 2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP. 4. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 5. Sprawozdanie - Rb-27S za lata 2010 - I półrocze 2013. 6. Sprawozdanie - Rb-28S za lata 2010 - I półrocze 2013. 7. Sprawozdanie - Rb-NDS za lata 2010 - I półrocze 2013. 8. Sprawozdanie - Rb-N za lata 2010 - I półrocze 2013. 9. Sprawozdanie - Rb-Z za lata 2010 - I półrocze 2013. 10. Sprawozdanie - Rb-PDP za lata 2010 - 2012. 11. Uchwała Nr I/88/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
  Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 roku. Wszelkie inne dokumenty (uchwała budżetowa, zmiany do uchwały budżetowej, WPF) dostępne na stronie internetowej www.bip.kamiennagora.pl zakładki Gospodarka finansowa lub Rada Miejska/ Uchwały Rady Miejskiej
 13. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 Rejon I i II
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, a po okresie zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego.
  Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Oferta może obejmować zimowe utrzymanie dróg rejonu I oraz rejonu II lub tylko dotyczyć zimowego utrzymania jednego rejonu: I lub II.
 14. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego inwestycyjnego na wykonanie termomodernizacji budynku szpitala w Kamiennej Górze z uzyskaniem odnawialnych źródeł energii realizowanej w ramach projektu nr UDA- RPDS.05.04.00-02-010/12 oraz na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego na remont części parteru (oddziału chirurgii ogólnej) w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. Szpital Powiatowy umożliwiający komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym wraz z wyposażeniem
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Kamienna Góra
  CPV: 66.11.00.00-4; 66.11.30.00-5

  1) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego w wysokości: kwota: 2 187 626,00 w walucie PLN złotych (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć PLN złotych 00/100 groszy) na sfinansowanie kosztów prac związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na wykonaniu
  termomodernizacji budynku szpitala w Kamiennej Górze z uzyskaniem odnawialnych źródeł energii realizowanej w ramach projektu nr UDA- RPDS.05.04.00-02-010/12 pt. Termomodernizacja budynku szpitala w Kamiennej Górze wraz z pozyskaniem odnawialnych źródeł energii w ramach Priorytetu nr 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka) Działania nr 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  oraz jednorazowe udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego w wysokości: kwota: 850 000,00 w walucie PLN złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy PLN złotych 00/100 groszy) na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - remont części parteru (oddziału chirurgii ogólnej) w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. Szpital Powiatowy umożliwiający komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym wraz z wyposażeniem

  2) Wspólny słownik Zamówień (CPV): usługi udzielenia kredytu: 66.11.00.00-4; 66.11.30.00-5

  3) Udzielenie kredytu przez bank kredytujący nastąpi zgodnie z trybem określonym przepisami ustawy z dnia z dn. 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmn.).

  4) Okres kredytowania wynosi : 8 lat od daty zawarcia umowy.

  5) Uruchomienie kredytu nr 1 nastąpi w dniu 27.06.2013r. natomiast kredytu nr 2 w dniu 01.07.2013r. Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem w ratach zaokrąglonych do pełnego złotego.

  6) Transze kredytu uruchamiane będą zgodnie z podanym harmonogramem spłaty kredytu.

  7) Oprocentowanie kredytu: zmienne. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.

  8) Odsetki będą naliczane i spłacane miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków.

  9) Wykonawca przyjmuje za podstawę naliczenia odsetek od udzielonego kredytu stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę banku.

  10) Marża nie może ulec podwyższeniu przez cały okres kredytowania. Dla umożliwienia oceny ceny/kosztu oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M w wysokości 2,79. Wskaźnik WIBOR będzie ustalany na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy i obowiązuje w kolejnym kwartale kalendarzowym, przy czym dla pierwszego okresu w dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M ustalana jest z notowań na dwa dni robocze przed zwarciem umowy.

  11) Prowizja - liczona jako % od kwoty udzielonego kredytu, musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. Zamawiający nie dopuszcza innych prowizji poza jednorazową prowizja na udzielenie kredytu.

  12) Kwota jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu nie większa niż 1 % udzielonej kwoty kredytu.

  13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający nie będzie płacił prowizji od niewykorzystanego kredytu, jak również od wcześniejszej spłaty kredytu.

  14) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  15) Zamawiający informuje, iż zarówno harmonogram spłat kredytu i harmonogram uruchomienia może ulec zmianie za zgodą Stron.

  16) W celu umożliwienia Zamawiającemu porównania ofert Wykonawca przyjmie terminy, stawki i kwoty uruchomienia transz kredytu podane w harmonogramie i na jego podstawie określi wysokość kosztu kredytu (wysokość odsetek, oprocentowanie, marżę i doda wysokość prowizji która nie przekroczy 1%).

  17) Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939) na formularzu udostępnionym przez bank, którego oferta zostanie wybrana w przetargu.

  18) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy udostępni dokumenty formalno - prawne Spółki, dokumenty niezbędne do dokonania oceny sytuacji finansowej Spółki przez bank, oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem przyszłego kredytu.

  19) Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.

  20) Wykonawca wraz z ofertą złoży projekty umów uwzględniające istotne warunki wymagane przez Zamawiającego opisane w siwz oraz regulamin udzielania kredytów inwestycyjnych.

  21) Dokumentacja, oferta i korespondencja związana z danym postępowaniem w tym także umowa, będzie zawierała logo i nazwę projektu zgodną z wytycznymi obowiązującymi w zakresie działań promocyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również zgodnie z wymogami zawartymi w Poradniku dla Beneficjenta w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10- logotyp w załącznikach w wersji edytowalnej.
 15. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 819.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie kredytu złotowego długoterminowego dla Gminy Lubawka. 2. Wysokość kredytu - 819 000,00 zł. 3.
  Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawka z przeznaczeniem
  na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych określonych w uchwale budżetowej na rok 2012 oraz
  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 4. Kredyt stawiany będzie do dyspozycji Zamawiającego w transzach,
  w zależności od potrzeb przez niego zgłaszanych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w
  mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. 6. Z
  kredytem związana jest karencja w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji: od podpisania umowy kredytowej do
  20 lipca 2015 r. - pierwsza spłata raty kapitałowej przypada na dzień 20 lipca 2015 roku. 7. Spłata rat
  kapitałowych będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem: rok, dzień, miesiąc, kwota 2015 20 lipiec
  52 000,00 2016 20 marzec 50 000,00 2017 20 lipiec 70 000,00 2018 20 kwiecień80 000,00 2019 20 marzec 50
  000,00 20 lipiec 50 000,00 2020 20 listopad 100 000,00 2021 20 maj 47 000,00 2022 20 styczeń 100 000,00 20
  marzec 120 000,00 20 maj 100 000,00 8. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości odmiennej (mniejszej)
  od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegną zmianie w stosunku do
  zakładanych. 9. Odsetki spłacane są w okresach kwartalnych, tj. na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza spłata odsetek przypada na ostatni dzień kwartału, w którym uruchomiona zostanie pierwsza transza kredytu. 10.
  Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wynoszącej WIBOR 1M + marża banku. 11. Stawka
  WIBOR 1M odpowiada WIBOR-owi dla depozytów 1-miesięcznych ustalanej na zasadach obowiązujących u
  wykonawcy. 12. Marża Banku, zaproponowana w ofercie będzie niezmienna w całym okresie umowy. 13.
  Oprocentowanie kredytu jest dla Zamawiającego (Kredytobiorcy) jedynym kosztem, co oznacza, że nie występują
  prowizje i inne koszty. 14. Sposób wyliczenia ceny oferty podany w pkt.13, Część I specyfikacji, służy
  ujednoliceniu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej. 15. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa
  kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi
  uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy (Część III niniejszej specyfikacji) i nie może ich w niekorzystny
  dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. 16. Zaciągnięty kredyt zabezpieczony będzie wekslem
  własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy Lubawka. 17. Gmina
  Lubawka wraz z podpisaniem umowy podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z przepisami
  Prawa Bankowego. 18. Po zaciągnięciu kredytu Zamawiający przygotuje Bankowi informację z jego
  wykorzystania. Informacja obejmować będzie: nazwę zadania, nr faktury, kwotę faktury itp...
 16. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Kamienna Góra w wysokości 1 500 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra. 2. Wypłata kredytu w 2 częściach : część A w kwocie 1 000 000,00 zł w dniu 01.10.2012 roku część B w kwocie 500 000,00 zł w dniu 01.12.2012 roku
 17. Bankowa obsługa budżetu Gminy Lubawka
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez okres 12 miesięcy
  bankowej obsługi budżetu Gminy Lubawka. Obsługa ta obejmować będzie: 3.1.1.otwarcie i prowadzenie 11
  (jedenastu) rachunków bankowych - podstawowego oraz pomocniczych, bez ponoszenia kosztów w tym
  zakresie przez Zamawiającego, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków również w walutach
  obcych, - możliwość negocjacji kursów wymiany walut, - potwierdzanie stanu sald. 3.1.2. Realizowanie
  przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na konto w Banku prowadzącym obsługę
  budżetu oraz przelewów na konto w innym Banku w tym możliwość dokonywania poleceń przelewów
  zagranicznych. 3.1.3. Prowadzenie obsługi kasowej gminy, w tym: - realizacja czeków gotówkowych, -
  dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby działające w imieniu gminy, realizowanie wypłat
  gotówkowych na podstawie imiennych list sporządzonych przez zamawiającego, przyjmowanie wpłat
  gotówkowych z tytułu podatków lokalnych, - koszty innych wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki
  gminy Lubawka ponosić będą wpłacający według obowiązującej taryfy banku 3.1.4. Otwarcie i prowadzenie
  lokat terminowych - bez ponoszenia kosztów w tym zakresie przez Zamawiającego. 3.1.5. Oprocentowanie
  środków na rachunku podstawowym, rachunku ZFŚS i rachunku depozytów. Pozostałe rachunki pomocnicze
  funkcjonować będą bez oprocentowania środków na nich zgromadzonych. 3.1.6. Uruchomienie kredytu w
  rachunku bieżącym do wysokości 1 mln. zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
  budżetowego, przy czym: - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca
  nie będzie pobierał prowizji od niewykorzystanej części kredytu, - kredyt oprocentowany będzie według stopy
  procentowej wynoszącej WIBOR 1M plus marża banku - stawka WIBOR 1M odpowiada WIBOR-owi dla
  depozytów 1-miesięcznych ustalanej na zasadach obowiązujących u wykonawcy - marża Banku,
  zaproponowana w ofercie będzie niezmienna w całym okresie umowy. 3.2. Zamawiający wymaga aby
  Wykonawca posiadał w Lubawce czynny punkt kasowy służący do obsługi kasowej gminy lub do dnia
  podpisania umowy taki punkt utworzył. 3.3. Zamawiający oczekuje od wyłonionego Wykonawcy zainstalowania i
  uruchomienia na 6 stanowiskach pracy systemu rozliczeń elektronicznych w formie banku internetowego wraz z
  przeszkoleniem przystanowiskowym.
 18. Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Mieroszów w wysokości 290.586,00 zł
  Zamawiający: Gmina Mieroszów, Mieroszów
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Mieroszów w wysokości: 290.586,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć 00/100 złotych). 2) Kredyt będzie zrealizowany w jednej transzy w formie przelewu na konto Zamawiającego. 3) Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji. 4) Okres kredytowania: 78 miesięcy. 5) Okres karencji w spłacie kapitału: 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej. 6) Terminy spłaty kapitału: miesięczne, po okresie karencji. 7) Oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa procentowa, liczona w stosunku rocznym oparta na stawce bazowej WIBOR - 3M (przyjęty dla celów obliczenia ceny oferty: 5,09 %) - zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku. 8) Sposób ustalenia oprocentowania: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie ustalona na podstawie stawki bazowej WIBOR - 3M i zostanie powiększona o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. 9) Termin spłaty odsetek: miesięcznie. 10) Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. 11) Bank nie będzie pobierał innych prowizji poza prowizją za udzielenie kredytu. 12) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg harmonogramu spłaty kredytu. 13) Odsetki od kredytu będą naliczane tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia. 14) W sytuacji wcześniejszej spłaty zadłużenia bank nie będzie pobierał prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. 15) Zamawiający deklaruje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z godnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. 16) Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy (punkt 23 niniejszej specyfikacji) i nie może ich w niekorzystny dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. Wzór umowy należy bezwzględnie dołączyć do składanej oferty. Budżet gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.mieroszow.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=55&Itemid=136
 19. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1.693.700,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotowego długoterminowego dla Gminy Lubawka w wysokości 1.693.700,00 zł. (słownie zł.: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset). Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawka z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie następujących zadań inwestycyjnych 1. Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu - Modernizacja Domu Kultury w Lubawce - 781.000,00 2. Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka - 912.700,00 Kredyt w wysokości 1.285.480,00 zostanie przeznaczony na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań ze środków unijnych i będzie spłacany po otrzymaniu przez Zamawiającego zwrotu środków od instytucji pośredniczącej - najpóźniej do dnia 31.12.2014r. Kredyt stawiany będzie do dyspozycji
  Zamawiającego w transzach, w zależności od potrzeb przez niego zgłaszanych, z tym że: kwota kredytu w wysokości 1.296.285 zł. zostanie udzielona do dnia 31.12.2012r. kwota kredytu w wysokości 397.415 zł. zostanie udzielona do dnia 31.08.2013r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Z kredytem związana jest karencja w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji: od podpisania umowy kredytowej do 30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiającego zwrotu pierwszej transzy środków od instytucji pośredniczącej.
 20. 75/10/011 nabiał 3
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
  dostawa odpowiedniej jakości wyrobów mleczarskich z listy 2 pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 21. Dostawa mleka i przetworów mleczarskich
  Zamawiający: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Lubań
 22. Dostawa produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1, Wrocław
 23. Przedmiotem zamówienia na zadanie pn. Obsługa Bankowa Funduszu Pracy - Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych Funduszu Pracy w złotych oraz wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze, Kamienna Góra
 24. DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Kamienna Góra
 25. Obsługa bankowa budżetu Gminy Marciszów
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
 26. Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów jadalnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Oznaczenie sprawy EZ/1/2011
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Bolesławiec
 27. DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
  Zamawiający: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., Jelenia Góra
 28. Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 900 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra, Kamienna Góra
 29. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY PIECZYWA, ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH ORAZ MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 30. DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Kamienna Góra
 31. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 850000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
 32. Sukcesywna dostawa paliw płynnych
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o., Lubawka
 33. Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Nadleśnictwa Kamienna Góra.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kamienna Góra, Kamienna Góra
 34. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., Jelenia Góra
 35. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2000000.00 zł
  Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra, Kamienna Góra
 36. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
 37. Dostawa artykułów nabiałowych-uzupełnienie asortymentu; ASK/DZP/PN-128/2009
  Zamawiający: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 38. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubawka w sezonie 20092010, 2010/2011, 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
 39. Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Kamienna Góra
 40. Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na zapłatę faktur związanych z zadaniem p.n. zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
 41. Dostawa artykułów spożywczych dla Uzdrowisko Cieplice sp z o.o.
  Zamawiający: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., Jelenia Góra

Inne osoby dla Duda Henryk Tomasz (47 osób):