Kogo reprezentuje osoba

Duda Jan Stanisław

w KRS

Jan Stanisław Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Bielsko-biała (Śląskie), Kraków (Małopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach, 30 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Grażyna Urszula

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Śliwka Jolanta Iwona
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Andrzej, Duda Janina, Duda Stanisław Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wacławik Zbigniew
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Grażyna Urszula

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Janda Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000242630
 2. Jpg Bud Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000721887
 3. Jpg Bud Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Katowice − KRS 0000725625
 4. Nowapol Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000226254
 5. Profexim Sp. J. H.j.duda, Kraków − KRS 0000299107
 6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Beskid G.a. Duda Sp. J., Kraków − KRS 0000357745
 7. Scd Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000655748
 8. Scd Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielsko-biała − KRS 0000662829

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Beskid-ekosystem Sp. Z O.O., Cięcina − KRS 0000075906
 2. Bezalin - Marketing i Handel Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000001591
 3. Bielskie Zakłady Lin i Pasów Bezalin, Bielsko-biała − KRS 0000062895
 4. Centrum Dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Bielsko-biała − KRS 0000151809
 5. Eko-żory Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000088001
 6. Fabryka Podzespołów Elektrotechnicznych Ema-elektrocarbon, Tarnowskie Góry − KRS 0000082525
 7. Fortum Bytom S.A., Bytom − KRS 0000071913
 8. Fundacja Opiekun, Żory − KRS 0000028007
 9. Fundacja Stańczyk, Jastrzębie Zdrój − KRS 0000100832
 10. Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, Zabrze − KRS 0000219230
 11. Interglob Sp. Z O.O., Jastrzębie-zdrój − KRS 0000306171
 12. Pcc Consumer Products Czechowice S.A., Czechowice-dziedzice − KRS 0000276919
 13. Pge Energia Ciepła S.A., Warszawa − KRS 0000013479
 14. Pgnig Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Jastrzębie- Zdrój − KRS 0000076747
 15. Przedsiębiorstwo Eko-bud Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000129062
 16. Przedsiębiorstwo Eko-jas Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000135911
 17. Przedsiębiorstwo Jas-pol Sp. Z O.O. W Restrukturyzacji, Jastrzębie Zdrój − KRS 0000005971
 18. Towarzystwo Energetyki Przemysłowej, Katowice − KRS 0000047892
 19. Zakład Gospodarki Odpadami S.A., Bielsko-biała − KRS 0000044393
 20. Zakład Remontowy Urządzeń Maszynowych i Elektrycznych Remes Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000110680

Powiązane przetargi (37 szt.):
 1. Przebudowa pobocza na chodnik w ciągu drogi gminnej nr K540323 Zakliczyn-Brzączowice na długości 1118,07mb wraz z budową kanalizacji deszczowej
  Zamawiający: Gmina Siepraw, Siepraw
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pobocza na chodnik w ciągu drogi gminnej nr K540323 Zakliczyn-Brzączowice na długości 1118,07mb wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 9 do SIWZ, Przedmiar robót – Załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z zasadami ryczałtowej formy wynagrodzenia, którą jest objęte niniejsze postępowanie, przedmiary robót są dokumentem informacyjno-pomocniczym co oznacza, że co do zasady kosztorys ofertowy ma przy cenie ryczałtowej znaczenie pomocnicze i służy obliczeniu ceny oferty a rozbieżności między jego treścią a treścią otrzymanych kosztorysów ofertowych, nie oznaczają niezgodności oferty z treścią SIWZ. 3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 4. W przypadku, gdy opis techniczny jak i zapisy specyfikacji wskazuje dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 5.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie technicznym i dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 6. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, w składanej ofercie ma obowiązek wskazać, jakie materiały zastosował, ich rodzaj, parametry techniczne i załączyć ich opis do oferty. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami przez Wykonawcę. 7.Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 560010K na obszarze Gminy Biskupice – część 2
  Zamawiający: Gmina Biskupice, Wieliczka
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 560010K Przebieczany przez wieś polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową km - 0+006,70 – 1+550,96 w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice, woj. małopolskie Zakres prac obejmuje: • Przebudowa jezdni szer. 5,00 ÷ 5,50m wraz z wykonaniem nowych warstw nawierzchni – km 0+006,70 ÷ km 0+320,23; km 0+374,24 ÷ km 1+550,96 • Budowa chodnika dla pieszych str. P: - szer. 1,25 ÷ 2,00 m – km 0+006,70 ÷ km 0+320,23; km 0+374,24 ÷ km 0+400,36; km 0+445,61 ÷ 1+237,17; km 1+254,56 ÷ km 1+289,17 • Budowa chodnika dla pieszych str. L: - szer. 2,00m – km 1+519,48 ÷ km 1+542,77; • Budowa pobocza żwirowego szer. 75cm str. L – km 0+030,76 ÷ km 0+320,23; km 0+374,24 ÷ km 0+453,50; km 0+630,00 ÷ km 0+755,69; km 0+785,20 ÷ km 1+093,60; km 1+134,32 ÷ 1+255,85 • Budowa pobocza żwirowego szer. 75cm str. P – km 1+242,43 ÷ km 1+254,62; km 1+289,17 ÷ km 1+318,74 • Budowa pobocza utwardzonego z kostki betonowej szer. 1,00m str. L – km 1+255,85 ÷ km 1+463,69; km 1+481,46 ÷ km 1+513,95 • Budowa zatoki autobusowej lewostronnej o szer. 2,75m wraz z peronem przystankowym o szer. 1,50m – km 1+082,60 – km 1+134,32, długość krawędzi zatrzymania 15,0m, skos wyjazdowy z drogi 1:7, skos wjazdowy na drogę 1:4. • Budowa korytek ściekowych o szer. 0,30 – 0,60m • Budowa palisady betonowej • Budowa krawężnika km 0+501,00 ÷ km 0+630,00 str. L; km 1+463,69 ÷ km 1+481,46 • Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC i WIPRO o średnicy ø300 ÷ ø1000 wraz z budową wylotów i remontem umocnienia dna i skarp wylotu W2, polegającym na odtworzeniu umocnienia z narzutu kamiennego na zaprawie. • Przebudowa zjazdów indywidualnych prawostronnych i lewostronnych szer. min. 4,0m i skosach 1:1 • Budowa umocnienia skarp. • Remont istniejącego przepustu betonowego km 0+575,09 • Przebudowa sieci elektrycznej – przestawienie 3 słupów sieci napowietrznej nN • Zabezpieczenie gazociągu rurą osłonową PE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: • projekt budowlany, • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, • przedmiar robót.
 3. Budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Łąkta Górna – Etap I strona lewa od km 0+677,00 do km 0+952,40.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Łąkta Górna – Etap I strona lewa od km 0+677,00 do km 0+952,40.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) Roboty wytyczeniowe;
  b) Roboty rozbiórkowe: usuniecie drzew i karczowanie pni, frezowanie nawierzchni asfaltowej dróg publicznych, rozbiórka krawężnika drogowego, rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika, rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego, rozbiórka przepustów pod zjazdami, rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów, rozbiórka nawierzchnia parkingu przy zakładzie produkcyjnym, demontaż istniejącego oznakowania pionowego;
  c) Roboty ziemne: odhumusowanie, roboty mechaniczne i roboty ręczne przy wykopach pod warstwy konstrukcyjne drogowe;
  d) Formowanie skarp nasypu drogowego;
  e) Odwodnienie drogi: instalacja odwadniająca (studnie rewizyjne na kolektorze głównym, elementy kaskady dla studni rewizyjnych, studzienki ściekowe wpadowe, studzienki ściekowe uliczne, przykanaliki i kolektor główny kanalizacji deszczowej, ścianka czołowa na wlocie i wylocie instalacji odwadniającej, płaskownik przed wlotem do instalacji odwadniającej);
  f) Poszerzenie drogi: profilowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi, warstwa ulepszonego podłoża, warstwa mrozoochronna, podbudowa zasadnicza, skropienie podbudowy drogowej, podbudowa drogi z betonu asfaltowego, nawierzchnia wiążąca drogi powiatowej z betony asfaltowego, wzmocnienie nawierzchni dróg przy połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni, nawierzchnia ścieralna drogi z betony asfaltowego, nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej wibroprasowanej, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej bezfazowej wibroprasowanej, nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego, krawężnik drogowy najazdowy na ławie betonowej z oporem, krawężnik drogowy na ławie betonowej z oporem, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem, elementy bezpieczeństwa – bariera ochronna za ścieżką rowerową,
  g) Umocnienie skarp i rowów: umocnienie skarp, umocnienie rowów przydrożnych, umocnienie wlotu i wylotu istniejącego przepustu, odwodnienie terenów przyległych;
  h) Organizacja ruchu: wykonanie, utrzymanie i późniejsza rozbiórka organizacji ruchu na placu budowy – wg. Projektu tymczasowej organizacji ruchu, stała organizacja ruchu – wg. Projektu stałej organizacji ruchu (malowanie poziome grubowarstwowe krawędziowe i segregacyjne, montaż oznakowania pionowego);
  i) Nasadzenia kompensacyjne na działce ew. 1376/6 w msc. Łąkta Górna
  j) Inwentaryzacja powykonawcza.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
  1) Dokumentacji projektowej:
  a) Projekt Budowlany - załączniki nr 6 do SIWZ,
  b) Projekt Wykonawczy - załączniki nr 7 do SIWZ,
  c) Operat wodnoprawny - załącznik nr 8 do SIWZ,
  d) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – załącznik nr 9 do SIWZ,
  e) Projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 10 do SIWZ,
  f) Decyzja - zezwolenie na wycinkę drzew – załącznik nr 11 do SIWZ,
  2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 12 do SIWZ.
  3) Przedmiarze robót - załącznik nr 13 do SIWZ.
 4. Przebudowa części budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II zlokalizowanego na działce wid. 19634/3 położonej w miejscowości Nowy Targ obejmującą: zmianę układu pomieszczeń na ostatniej kondygnacji, zmianę konstrukcji i kształtu dachu, montaż budowanych urządzeń technicznych (wentylatorownia) w celu dostosowania pawilonu H część b poziom +3,30 dla potrzeb kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki
  Zamawiający: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ
  Przebudowa części budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II zlokalizowanego na działce wid. 19634/3 położonej w miejscowości Nowy Targ obejmującą: zmianę układu pomieszczeń na ostatniej kondygnacji, zmianę konstrukcji i kształtu dachu, montaż budowanych urządzeń technicznych (wentylatorownia) w celu dostosowania pawilonu H część b poziom +3,30 dla potrzeb kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki (instalacje gazów medycznych, roboty instalacyjne elektryczne, instalacje niskiego napięcia, roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, układani kabli, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), ochrona odgromowa, instalowanie infrastruktury okablowania, instalowanie okablowania komputerowego, instalowanie linii telefonicznych, aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym, instalowanie stacji rozdzielczych, instalowanie wentylacji mechanicznej, instalacje urządzeń chłodniczych, roboty instalacyjne wod-kan, instalacje centralnego ogrzewania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Roboty budowlane polegające na przebudowie placu parkingowego przy budynku będącym w trwałym zarządzie Izby Skarbowej w Krakowie zlokalizowanym w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 9, wykorzystywanym na potrzeby Urzędu Skarbowego w Limanowej
  Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont parkingu dla ruchu pieszego i jezdnego pełniącego funkcję użytkową i estetyczną o łącznej powierzchni 671,43 m² przy budynku będącym w zarządzie trwałym Izby Skarbowej w Krakowie a użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 9 w Limanowej. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Przedmiar robót – załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy); 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy)
 6. Remont drogi na os. Pyrze, Woźniaki, Kulówka, Czarnoty w miejscowości Kasinka Mała.
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
  Przedmiotem zamówienia są roboty podstawowe związane z wykonaniem remontu drogi dojazdowej do osiedli: a) roboty na odcinku drogi Woźniaki 1 - km 0+0 – 0+190, b)roboty na odcinku drogi Woźniaki 2 - km 0+0 – 0+140,c) roboty drogowe na odcinku drogi Woźniaki – Brzegi – km 0+0 – 0+140 , d) roboty drogowe na odcinku drogi Woźniaki – Brzegi – km 0+0 – 0+140 ,e) roboty na odwodnieniu skarpy i dojazd 60 m .
 7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w miejscowości Gwoździec
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie budowy chodnika o długości 340,50 mb przy drodze powiatowej Nr 1404 w m. Gwoździec
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, projekt budowlany oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” (załącznik nr 9, nr 10 i nr 11).
 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w odcinku 100 km 2+024 do 2+495 w granicach pasa drogowego polegająca na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, remoncie zjazdów oraz umocnieniem skarp w msc. Zagórzany - etap I (kontynuacja)
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w odcinku 100 km 2+024 do 2+495 w granicach pasa drogowego polegająca na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, remoncie zjazdów oraz umocnieniem skarp w msc. Zagórzany - etap I (kontynuacja)
 9. Przebudowa drogi stokowej 11/II o numerze inwentarzowym 220/415 w Leśnictwie Ostra - nawierzchnia
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa, Limanowa
  Wielkość robót została określona w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ
 10. Przebudowa drogi leśnej Słupia w Leśnictwie Kostrza
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa, Limanowa
  Wielkość robót została określona w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ
 11. Przebudowa i nadbudowa klatki schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 32
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Nowotarskiego, Nowy Targ
  Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy i nadbudowy klatki schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 32 Zakres robót: - roboty rozbiórkowe - roboty ogólnobudowlane - roboty instalacji elektrycznej - roboty wykończeniowe Zakres rzeczowy robót szczegółowo przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ
 12. Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji opadowej w drodze gminnej K600627 w miejscowości Gaj - Etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy Mogilany, Mogilany
  wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji opadowej w drodze gminnej K600627 w miejscowości Gaj - Etap I , zgodnie z protokołem konieczności z dnia 10.12.2014r
 13. Przebudowa łącznika od ul. Krakowskiej do ul. Starowiejskiej /między blokami/ w km 0+009,00 - 0+383,00 w miejscowości Mszana Dolna.
  Zamawiający: Urząd Miasta Mszana Dolna, Mszana Dolna
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa łącznika od ul. Krakowskiej do ul. Starowiejskiej /między blokami/ w km 0+009,00 - 0+383,00 w miejscowości Mszana Dolna 1.1 Zakres robót obejmuje wykonanie : 1.1.1) Przebudowa łącznika od ul. Krakowskiej do ul. Starowiejskiej /między blokami/- roboty zasadnicze polegają na: - rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z odwozem na plac składowy wskazany przez Zamawiającego - rozbiórka krawężników - roboty ziemne - uzupełnienie kanalizacji ze studzienkami kontrolnymi i studzienkami ściekowymi - 54m - wykonaniu koryta na całej szerokości na gr. 10 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m2, grubości 25 cm - górna podbudowa tłuczniowa gr. 15 cm - wykonaniu w-wy wiążącej z masy min. - asfaltowej gr 5 cm - wykonaniu w-wy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej średnioziarnistej, ścisłej gr. 5cm. - opracowaniu projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 1.2. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne stanowiące integralną część SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały i wyroby, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych tj. takich, które mają te same parametry, cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji. Ich jakość nie może być gorsza, od jakości określonych w dokumentacji oraz powinny mieć parametry nie gorsze niż produkty wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 1.3. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej w terenie (ze względu na lokalizację) celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 1.4. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania realizacji zamówienia, stanu placu budowy oraz w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego 1.5. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków oraz terenów nie objętych robotami inwestycyjnymi, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 1.6. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu zamówienia wraz z klauzulą Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. 1.7. Zadanie będzie realizowane pod nadzorem Urzędu Miasta Mszana Dolna. Wykonawca będzie zobowiązany realizować zadanie i wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru ustanowionego przez Urząd Miasta Mszana Dolna. 1.8. Wymagana gwarancja : 36 miesięcy na wykonane roboty.
 14. Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji opadowej w drodze gminnej K600627 w miejscowości Gaj - Etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy Mogilany, Mogilany
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej K600627 ulicy Parkowej w Gaju wraz z budową kanalizacji opadowej, przebudową sieci elektrycznej i teletechnicznej Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót
 15. Przebudowa drogi K1945 Zawada - Siepraw w miejscowości Zawada i Siepraw - wykonanie chodnika - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty:
  - wykonanie podbudowy i chodnika na zjazdach,
  - wykonanie krawężnika.
 16. Przebudowa dróg powiatowych nr K1967 - ulica Sobieskiego w Myślenicach oraz nr K1943 Myślenice - Siepraw - Świątniki Górne - wykonanie chodnika - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty:
  - roboty ziemne;
  - kanalizacja deszczowa;
  - wykonanie chodnika (podbudowy, krawężniki, obrzeża, chodnik).
 17. Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 957 na odcinku Zawoja Lajkonik - Zawoja Policzne - etap I.
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
  Opis przedmiotu zamówienia : 1. Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 957 na odcinku Zawoja Lajkonik - Zawoja Policzne - etap I zgodnie z STWIOR oraz przedmiarem robót stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ . Zamówienie publiczne Sygnatura akt: AW.271.1.15.2014.EJ obejmowało będzie wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie prace zawarte przedmiarze robót dotyczące realizacji zadania pn.: Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 957 na odcinku Zawoja Lajkonik - Zawoja Policzne - etap I. 2. Zadanie będzie realizowane w latach 2014 - 2015 w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy Zawoja. Realizacja zadania ETAP I nastąpi dwuczęściowo - Etap IA i Etap IB. Etap I inwestycji obejmuje: 1. etap IA w roku 2014 odcinek: 2+107.2 do km 2+450 (odcinek z wykonaną kanalizacją sanitarną), 2. etap IB w roku 2015 odcinek: 2+450 do km 3+061.5, pod warunkiem, iż uprzednio zostanie wykonana kanalizacja sanitarna na przedmiotowym odcinku. Realizacja etapu IB nastąpi po wykonaniu przez Zamawiającego kanalizacji sanitarnej dla tego etapu. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania kanalizacji sanitarnej na odcinku Etapu IB w terminie do dnia 31.08.2015 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na etapie budowy stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji
 18. Wykonanie zadania polegającego na: 1. Budowie chodnika przy ulicy Mostowej w miejscowości Rząska; 2. Budowie chodnika przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Rząska.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zadania obejmującego: 1) Budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Mostowej w miejscowości Rząska na odcinku długości 274,0 mb; 2) Budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Rząska na odcinku długości 250,0 mb..
 19. Budowa chodników z kanalizacją deszczową oraz budowa miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową na terenie Powiatu Bocheńskiego - 4 zadania.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników z kanalizacją deszczową oraz budowa miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową na terenie Powiatu Bocheńskiego - 4 zadania,
  w tym:
  1) Zadanie nr 1 - Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2080K Kopaliny - Stary Wiśnicz w miejscowości Kopaliny.
  2) Zadanie nr 2 - Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości Stary Wiśnicz.
  3) Zadanie nr 3 - Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2006K Szarów - Kłaj - Proszówki w miejscowości Damienice.
  4) Zadanie nr 4 - Budowa miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) w miejscowości Brzeźnica (k/Kościoła).
  2. Zakres robót obejmuje:
  1) dla Zadania nr 1:
  a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  b) rozbiórka elementów dróg,
  c) wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
  d) wykonanie koryt wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,
  e) wykonanie związań międzywarstwowych,
  f) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
  g) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej i wiążącej,
  h) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,
  i) ułożenie krawężników betonowych,
  j) ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych,
  k) wykonanie kolektora deszczowego,
  l) demontaż i montaż ogrodzenia.
  2) dla Zadania nr 2:
  a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  b) rozbiórka elementów dróg,
  c) wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
  d) wykonanie koryt wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,
  e) wykonanie związań międzywarstwowych,
  f) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
  g) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej i wiążącej,
  h) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,
  i) ułożenie krawężników betonowych,
  j) ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych,
  k) wykonanie kolektora deszczowego,
  l) wykonanie ścieku przykrawężnikowego.
  3) dla Zadania nr 3:
  a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  b) rozbiórka elementów dróg,
  c) wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
  d) wykonanie koryt wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,
  e) wykonanie związań międzywarstwowych,
  f) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
  g) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej,
  h) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,
  i) ułożenie krawężników betonowych,
  j) ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych,
  k) wykonanie kolektora deszczowego,
  l) wykonanie muru oporowego,
  m) wykonanie ścieku przykrawężnikowego.
  4) dla Zadania nr 4:
  a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  b) rozbiórka elementów dróg,
  c) wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
  d) wykonanie koryt wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,
  e) wykonanie związań międzywarstwowych,
  f) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
  g) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej i wiążącej,
  h) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,
  i) ułożenie krawężników betonowych,
  j) wykonanie kolektora deszczowego,
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
  1) dla Zadania nr 1:
  a) Projekcie Budowlanym - stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ,
  b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - stanowiącej załącznik nr 9.1 do SIWZ.
  c) Przedmiarze robót - stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ.
  2) dla Zadania nr 2:
  a) Projekcie Budowlanym - stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ
  b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - stanowiącej załącznik nr 10.1 do SIWZ.
  c) Przedmiarze robót - stanowiącym załącznik nr 10.2 do SIWZ.
  3) dla Zadania nr 3:
  a) Projekcie Budowlanym - stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ
  b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - stanowiącej załącznik nr 11.1 do SIWZ.
  c) Przedmiarze robót - stanowiącym załącznik nr 11.2 do SIWZ.
  4) dla Zadania nr 4:
  a) Projekcie Budowlanym - stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ
  b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - stanowiącej załącznik nr 12.1 do SIWZ.
  c) Przedmiarze robót - stanowiącym załącznik nr 12.2 do SIWZ.
 20. Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z Zakopianką (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967 i K1973, polegających na budowie i przebudowie chodnika oraz przebudowie nawierzchni
 21. Remont alejek spacerowych na terenie Ogrodu Zoologicznego
  Zamawiający: Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie", Kraków
 22. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika lewostronnego z kanalizacją deszczową, poszerzeniem jezdni przy chodniku, przebudowa zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami gminnymi w miejscowości Naprawa przy drodze gminnej nr K440531 - Etap II km (3+083,30 - 3+199,55 ) długości 116,25 m.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
 23. Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Krościenko dla potrzeb zespołu wyjazdowego karetki S
  Zamawiający: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 2018K Szczygłów-Łężkowice na odcinku 009-020, od km 1+150 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w km 1+611 wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego o nr JNI 01012853, w km 1+500
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 25. Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Raba Wyżna.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 26. Remont odcinka drogi na os. STACHURY w Łostówce, w km 0+000 - km 0+250
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
 27. Roboty dodatkowe w ramach zadania pn. Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej
  Zamawiający: Miasto i Gmina Szczawnica, Szczawnica
 28. przepustu w km 2+081,9 w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr K1667 Rabka Zdrój - Ponice
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 29. Odbudowa dróg gminnych nr K 440251 Sidzina-Spytkowice w km od 0+430 do 0+800 i K 440297 Kurzyńcowa z Chorążakową w km od 0+175 do 0+305 w Sidzinie oraz K 440239 Gizowa-Bykowa w km od 0+180 do 0+980 w Bystrej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej, Bystra
 30. Remont drogi gminnej Janikowa w Osielcu o długości 220 m Km 0 + 000 - 0 + 220, remont drogi gminnej Piecygrochowa w Naprawie o długości 190 m km 0 + 220 - 0 + 410, w ramach usuwania skutków powodzi roku 2009 i 2010.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
 31. Remont zabudowy regulacyjnej potoku Grajcarek w km 0+500-3+530 w m. Szczawnica, gm. Szczawnica, pow. nowotarski, woj. małopolskie - usuwanie szkód powodziowych z 2010r.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 32. Odnowa centrum wsi Rudnik poprzez remont parkingu oraz urządzenie szaty roślinnej i elementów małej architektury
  Zamawiający: Gmina Sułkowice, Sułkowice
 33. Budowa betonowego żłobu regulującego potok Krośnica (I etap) w ramach realizacji inwestycji pn. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krośnicy o salę gimnastyczną.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Krościenko nad Dunajcem
 34. Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 35. Roboty dodatkowe dla zadania: Rewitalizacja Placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej
  Zamawiający: Miasto i Gmina Szczawnica, Szczawnica
 36. Remont drogi gminnej do cmentarza na osiedlu Kopytki w Mszanie Górnej w km 0+030 - km 0+080 zniszczona w wyniku powodzi w 2010 r
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
 37. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr K3640033 PUDŁÓWKA W RABIE WYŻNEJ W KM 0 + 000 - 0 + 500.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna

Inne osoby dla Duda Jan Stanisław (105 osób):