Kogo reprezentuje osoba

Duda Marek Wiesław

w KRS

Marek Wiesław Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Wiesław
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Kraków (Małopolskie), Rzeszów (Podkarpackie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:417 w aktualnych firmach, 25 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Marta Joanna, Krasowska Elżbieta, Owczarek Artur Roman, Pieróg Dorota Elżbieta, Pulit Rafał Bartłomiej, Rybski Rafał Piotr, Szmid Jakub Seweryn, Szmid Jerzy Marian, Szmid Kamil Jerzy, Szmid Marcin Roman, Szmid Urszula Bożena, Szmid Władysława Henryka

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Marta Joanna, Krygowski Wojciech Paweł, Pulit Rafał Bartłomiej, Rybski Rafał Piotr, Szmid Jerzy Marian, Szmid Kamil Jerzy, Szmid Marcin Roman
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Marta Joanna, Karbarz Wiesław Antoni, Krygowski Wojciech Paweł, Najbart Tadeusz Jan, Rybski Rafał Piotr, Szmid Jerzy Marian
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Marta Joanna, Krasowska Elżbieta, Pulit Rafał Bartłomiej, Rybski Rafał Piotr, Szmid Jerzy Marian, Szmid Kamil Jerzy, Szmid Marcin Roman

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ex-it Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000006901
 2. G-press Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000588486
 3. Garmond Press S.A., Kraków − KRS 0000077450
 4. Garmond Press Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000046317
 5. Kml Legal Szmid, Sander Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Warszawa − KRS 0000445553
 6. Logo Press Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000265579
 7. Stowarzyszenie Nasze Bielany, Kraków − KRS 0000386968
 8. Stowarzyszenie Nzs 1980, Kraków − KRS 0000312849
 9. Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Boguchwała − KRS 0000263498
 10. Swarovski Global Business Services Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000666538

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Doradztwa Ekonomicznego Constans Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000074848
 2. Garmond Press - Rzeszów Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000096801
 3. Garmond Press - Warszawa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000130262
 4. Garmond Press - Wrocław Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000091054
 5. Garmond Press-katowice Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000094227
 6. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Modern-bud Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000013968
 7. Rockwell Automation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000043497
 8. Wericom Ltd Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000068778

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2017/2018
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2017/2018 r.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych tytułów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w następujących terminach:
  1) prasy codziennej – każdego dnia roboczego do godziny 7.00 rano,
  2) prasy sobotnio-niedzielnej – w poniedziałek do godziny 7.00 rano,
  3) wydawnictw periodycznych – nie później niż na drugi dzień po ich wydaniu,
  4) w przypadku dni wolnych od pracy określonych ustawowo – w następnym dniu roboczym
  do godziny 7.00 rano.
 2. Dostawa gazet codziennych, czasopism, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla UMŁ w 2017 roku
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
  Dostawa gazet codziennych, czasopism, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla UMŁ w 2017 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2017 dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism polskich wraz z roczną prenumeratą na rok 2017 dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej Woli oraz na potrzeby jednostek administracyjnych KUL wraz z wniesieniem do wskazanych miejsc.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:
  Dla części I: Prenumerata czasopism polskich dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych KUL na rok 2017 – w Załączniku nr 1a do SIWZ;
  Dla części II: Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2017 rok dla jednostek organizacyjnych z (wyłączeniem bibliotek) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – w Załączniku nr 1b do SIWZ;
 4. Dostawa gazet codziennych, czasopism, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla UMŁ w 2017 roku
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
  Dostawa gazet codziennych, czasopism, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla UMŁ w 2017 roku. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 5. PRENUMERATA PRASY I CZASOPISM KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH NA 2017 ROK
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Zadanie Nr 1
  Prenumerata prasy i czasopism krajowych na 2017 rok;
  Zadanie Nr 2
  Prenumerata zagranicznych czasopism drukowanych i elektronicznych na 2017 rok
 6. PN 1/01/2017 – czasopisma
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Roczna prenumerata czasopism krajowych i specjalistycznych w 2017 roku wraz z dostawą do zamawiającego, w rodzaju i ilości określonej w części IV SIWZ.
 7. ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W ROKU 2017 WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata oraz sukcesywna, w miarę ukazywania się poszczególnych numerów, dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w roku 2017, aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism krajowych i zagranicznych zawartym w części IV SIWZ (dalej zwanym wykazem czasopism).
  Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
  a) terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego
  do prenumeraty roku 2017 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2017, bez względu na datę ukazania się numeru,
  b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism,
  c) zapewnienie dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie,
  d) niezwłoczne informowanie (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.).
 8. Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2017
  Zamawiający: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Finansów, Warszawa
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2017 - łącznie 136 pozycji, prasa krajowa - 105 pozycji; prasa zagraniczna - 31 pozycji. Zgodnie z załączonymi do SIWZ wykazami zawierającymi tytuły oraz liczbę pakietów prasy. Jeden pakiet obejmuje wszystkie wydania danego tytułu w ciągu roku
 9. Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2017 roku, z podziałem na 10 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2017 roku, z podziałem na 10 części.
 10. Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych w formie papierowej oraz prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej
  Zamawiający: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne, Warszawa
  Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych w formie papierowej oraz prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej
 11. Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej oraz elektronicznej (dzienniki, gazety, czasopisma, miesięczniki) dla Banku Gospodarstwa Krajowego - część I, II, III.
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
  Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej oraz elektronicznej (dzienniki, gazety, czasopisma, miesięczniki) dla Banku Gospodarstwa Krajowego - część I, II, III.
 12. Sukcesywna dostawa prasy codziennej oraz czasopism do Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2017
  Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
 13. Dostawa krajowych gazet i czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2017-2018 dla Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierowej wersji krajowych gazet i czasopism naukowych w prenumeracie za lata 2017-2018 dla Uniwersytetu w Białymstoku oraz elektronicznego dostępu do gazet i czasopism naukowych. Alfabetyczny wykaz gazet i czasopism, które będą podlegały prenumeracie i dostawie znajduje się w „Szczegółowym formularzu cenowym” (zał. nr 2 do SIWZ). Zamówienie dotyczy tytułów posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę odpowiednio rok 2017 i 2018.
 14. Dostawa w prenumeracie na rok 2017 dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w prenumeracie na rok 2017, dzienników, czasopism
  (w tym czasopism specjalistycznych) i innych, pochodzących od wydawców krajowych. Wykaz (nazwy tytułów ze wskazaniem oznaczenia identyfikującego ISSN) dla stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia prenumeraty, a także ilość egzemplarzy w ramach poszczególnych tytułów oraz miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu podaje załącznik nr 1 SIWZ.
  2. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą numery tytułów prenumeraty wskazane w załączniku nr 1 SIWZ, które, zostały lub zostaną wydane (publikacja) przez ich wydawcę z oznaczeniem na rok 2017 r. w wyznaczonym dla nich w sekcji II.8 i II.9 ogłoszenia (i odpowiednio dziale IV SIWZ) tzw. Okresie Obsługi Prenumeraty.
  3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy również świadczenie
  dla Zamawiającego usług w zakresie pośredniczenia w kontaktach z wydawcami tytułów wskazanych w załączniku nr 1 SIWZ w sprawach dotyczących tych tytułów, udzielanie Zamawiającemu informacji o wszelkich zmianach w ich danych bibliograficznych (tytuł, częstotliwość, ISSN), a nadto informowanie Zamawiającego o zaprzestaniu, wstrzymaniu
  lub opóźnieniu ich publikacji, a także obsługa (przedstawianie, monitowanie, jak również samodzielne załatwianie) ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego.
  4. Szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia (w tym świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia,
  niewymienione wyżej), jak też warunki ich wykonania, zawiera SIWZ.

 15. Prenumerata prasy na 2017r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i 9 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Województwo Łódzkie, Łódź
  Przedmiotem
  zamówienia jest dostawa prasy codziennej i prasy pozostałej w 2017 roku dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113
  Łódź, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź,
  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, ul.
  Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź
 16. Dostawa czasopism krajowych.
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa czasopism krajowych dla jednostek UMCS w Lublinie, w prenumeracie w roku 2017, w zakresie rzeczowym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia, w podziale na części: 1) Część 1 – Dostawa czasopism naukowych oraz prasy codziennej; 2) Część 2 – Dostawa czasopism naukowych oraz społeczno-kulturalnych. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.
 17. Dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej czasopism krajowych wydawanych w 2017 roku
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej 289 tytułów (442 egz.) drukowanych i elektronicznych czasopism krajowych, wydawanych w 2017 roku, wraz z numerami specjalnymi i bezpłatnym dostępem do wersji elektronicznych oferowanych przez wydawców numerów bieżących i/lub archiwalnych następujących tytułów czasopism: Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych (poz. 2, zał. 3/1 do SIWZ), Nieruchomości: prawo, podatki, praktyka (poz. 123, zał. 3/2 do SIWZ). Część 1: 23 tytuły (liczba prenumerat: 50), część 2: 245 tytułów (liczba prenumerat: 269), część 3: 21 tytułów (liczba prenumerat: 23). Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w częściach 1 i 2. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości prenumerat łącznie o 7 egz. czasopism przewidzianych w podstawowym opisie przedmiotu zamówienia.
 18. Dostawa prasy codziennej i periodyków
  Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy codziennej i periodyków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.
  Wymagania w zakresie dostaw: dostarczenie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, do godziny 7:00 - poszczególnych tytułów występujących w pakietach do siedziby Zamawiającego (Gdynia, ul. Opata Hackiego 14) oraz do pozostałych obiektów Zamawiającego na terenie miasta Gdynia, których adresy wskazane zostały w załączniku nr 1 do specyfikacji. Dostarczanie prasy powinno odbywać się zgodnie z częstotliwością jej ukazywania się.
  Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
  Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabelach w załączniku nr 2 do siwz) i dodatkowych tytułów (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) maksymalnie do poziomu nie przekraczającego równowartości w polskich złotych – 30.000,00 EURO.
  4.3. Ilości określone w tabelach załączniku nr 2 do siwz nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia prasy w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
 19. Prenumeratę i dostawę Prasy krajowej i Zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, na 2017 r. z podziałem na dwa pakiety: Pakiet 1- Prenumerata i dostawa prasy krajowej na 2016 r. Pakiet 2 – Prenumerata i dostawa zagranicznych czasopism naukowych i nośników elektronicznych na 2017 r.
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
  Przedmiotem zamówienia jest: Prenumerata i dostawa Prasy krajowej i Zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, na 2017 r. z podziałem na dwa pakiety.

  Pakiet 1- Prenumerata i dostawa prasy krajowej na 2017 r.
  Pakiet 2 – Prenumerata i dostawa zagranicznych czasopism naukowych i nośników elektronicznych na 2017 r.

  3.2 - Opis przedmiotu zamówienia zawierający alfabetyczny wykaz prasy krajowej, czasopism zagranicznych , nośników elektronicznych, ich miejsc dostarczania oraz wymagania postawione przez Zamawiającego stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2,
  Dla Pakietu 1 - załącznik nr 2/1,
  Dla Pakietu 2 - załącznik nr 2/2,

  Informacje uzupełniające dla Pakietu 2;

  a).Obecnie mamy dostęp od pierwszych wydań dla:
  - Poz.(3) Euphytica, ISSN 0014-2336: vol.1, od rocznika 1952 - oczekujemy dostępu od rocznika 1952 po 2017 rok włącznie,
  - Poz.(16) Theoretical and Applied Genetics, ISSN 0040-5752: vol.1 rok 1929 - oczekujemy dostępu od rocznika 1929 po 2017 r. włącznie,

  b). dla poz. (10) Physiologia Plantarum, ISSN 0031-9317: mamy dostęp od vol. 99 z 1997 (wydawane przez Wiley) - oczekujemy dostępu od rocznika 1997 po 2017 rok włącznie,

  c). dla poz.(12) Plant Breeding, ISSN 0179-9541: mamy dostęp od vol 116 z 1997(wydawane przez Wiley) – oczekujemy dostępu od rocznika 1997 po 2017 włącznie,

  Zamawiający oczekuje dostępu do jak największej ilości tytułów na jednej platformie. Kieruje nami troska o wygodę naszych użytkowników. W przypadku przerw w dostępie online mamy możliwość interwencji bezpośredniej u wydawców.
  3.2.1. Zasady i warunki dostawy objęte przedmiotem zamówienia określony zostały w umowie stanowiącej:

  a). załącznik nr 4/ 1 - dla Pakietu 1
  b). załącznik nr 4/2 - dla Pakietu 2
  3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
   kod CPV:
   22 20 00 00 – 2 Gazety, dzienniki, czasopisma, magazyny,
   22.21.21.00 - 0 Wydawnictwa seryjne,
   22 21 20 00 – 9 Czasopisma,
   64 11 10 00 – 7 Usł. Pocztowe dot. gazet i czasopism,
   79 98 00 00 - 7 Usługi prenumeraty,

  3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
  4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
  4.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w 2017 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2017 r. do otrzymania ostatniego numeru z prenumeraty na 2017 r. :
  4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie.
 20. dostawę czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2017 dla Biblioteki Głównej US oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni.
  Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  dostawę czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2017 dla Biblioteki Głównej US oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni.
 21. Prenumerata prasy polskiej na 2017 rok
  Zamawiający: Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa
 22. Prenumerata czasopism krajowych na 2017 rok dla UKSW w Warszawie
  Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa
 23. Dostawa dzienników i czasopism do Narodowego Banku Polskiego w 2017 roku
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Warszawa
 24. DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ NA POTRZEBY CMKP W WARSZAWIE, numer sprawy: ZP – 916/16
  Zamawiający: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 25. Dostarczanie prasy na potrzeby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2017 roku.
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 26. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w prenumeracie na 2017 r.
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa
 27. Dostawa krajowych czasopism i wydawnictw ciągłych
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 28. Prenumerata czasopism zagranicznych w 2017 roku dla CBK PAN w Warszawie oraz dla jej filii w Borowcu pod Poznaniem i we Wrocławiu
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 29. Dostawa czasopism, tygodników, prasy codziennej, krajowej w formie prenumeraty dla Uniwersytetu Łódzkiego za 2017 r.
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 30. Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2017.
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
 31. DOSTAWA CZASOPISM I BAZ DANYCH dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej w 2017 roku
  Zamawiający: Politechnika Łódzka - Biblioteka, Łódź
 32. Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2017.
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 33. Dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych TVP S.A. w Polsce, w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, Warszawa
 34. Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2016/2017 r
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 35. Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej oraz elektronicznej (dzienniki, gazety, czasopisma, miesięczniki) dla Banku Gospodarstwa Krajowego - Części I-III
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
 36. SUKCESYWNA DOSTAWA PRASY DO URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W ROKU 2016 - ZP-DS-56/15
  Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
 37. Dostawa gazet codziennych, czasopism, magazynów, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla UMŁ w 2016 r
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 38. Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej krajowych czasopism wydawanych w 2016 r
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
 39. Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2016 dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 40. DOSTAWA PRENUMERATY DLA PAŻP W 2016 ROKU
  Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa
 41. Dostawa czasopism i gazet polskich w prenumeracie na 2016 rok dla Biblioteki i innych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
 42. Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w 2016 roku
  Zamawiający: Instytut Lotnictwa, Warszawa
 43. DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ NA POTRZEBY CMKP W WARSZAWIE (nr sprawy: ZP-1210-2/15)
  Zamawiający: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 44. Nr sprawy: AZP/261/D/118/BG/1/2015 Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2016 roku, z podziałem na 10 części..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 45. PRENUMERATA PRASY I CZASOPISM KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH NA 2016 ROK
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 46. Dostawa krajowych czasopism i wydawnictw ciągłych
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 47. Prenumerata i dostawa Prasy krajowej i Zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, na 2016 r. z podziałem na dwa pakiety.
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
 48. Prenumerata czasopism krajowych na 2016 rok dla UKSW w Warszawie
  Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa
 49. Prenumerata czasopism krajowych na 2016 r. w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-208/2015
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 50. Dostarczanie prasy na potrzeby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2016 roku (nr ref. sprawy: ZP/37/15)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 51. Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w formie prenumeraty na rok 2016 dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
  Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok
 52. Dostawa prasy krajowej i zagranicznej - prenumerata na rok 2016 - sprawa nr 22/II/2015
  Zamawiający: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki, Warszawa
 53. Dostawa w systemie prenumeraty czasopism krajowych na rok 2016
  Zamawiający: Instytut Technologii Drewna, Poznań
 54. Dostawa prasy codziennej i czasopism krajowych w roku 2016 do siedziby CBK PAN w Warszawie oraz filii w Borowcu pod Poznaniem i we Wrocławiu.
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 55. Prenumerata polskich i zagranicznych czasopism
  Zamawiający: Politechnika Koszalińska, Koszalin
 56. Dostawa czasopism naukowych, popularnonaukowych, tygodników i gazet w wersji drukowanej i elektronicznej oraz naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej w roku 2016
  Zamawiający: Politechnika Łódzka - Biblioteka, Łódź
 57. DOSTAWA PRASY I NAUKOWYCH CZASOPISM ZAGRANICZNYCH Z 2016 ROKU
  Zamawiający: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa
 58. Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2016
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 59. Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2016 rok
  Zamawiający: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne, Warszawa
 60. Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2016 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 61. Dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w roku 2016
  Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa
 62. Dostawa dostępnych w prenumeracie czasopism polskich dla UEP w 2016 r.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 63. Dostawa dzienników i czasopism dla Centrali IPN w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa
 64. ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISM KRAJOWYCH W ROKU 2016 WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 65. Prenumerata prasy - tygodniki, miesięczniki, kwartalniki
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, Łódź
 66. Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2015/2016 r
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 67. Dostawa krajowych gazet i czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2015-2016 dla Uniwersytetu w Białymstoku.
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 68. Dostawa sukcesywna czasopism w prenumeracie na 2015 r. do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 69. Dostarczanie gazet i czasopism krajowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 70. Dostawa tytułów wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2015
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 71. Prenumerata i dostawa Prasy krajowej i Zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, na 2015 r. z podziałem na dwa pakiety.
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
 72. Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2015 rok dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 73. Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w 2015 roku
  Zamawiający: Instytut Lotnictwa, Warszawa
 74. Prenumerata czasopism krajowych na 2015 rok dla USKW w Warszawie.
  Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa
 75. DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ NA POTRZEBY CMKP W WARSZAWIE (nr sprawy: ZP-1272-2/14)
  Zamawiający: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 76. Dostarczanie prasy na potrzeby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2015 roku (nr ref. sprawy: ZP/30/14)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 77. Dostawa prasy dla Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2015-2016.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa
 78. Usługi prenumeraty prasy dla I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach i Oddziału ZUS w Radomiu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
 79. Prenumerata i dostawa prasy krajowej i zagranicznej na 2015 rok dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
  Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok
 80. Dostawa czasopism i gazet krajowych na rok 2015 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 5
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 81. dostawa prenumeraty czasopism na 2015 rok na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biura Regionalnego w Elblągu i Biura Regionalnego w Ełku
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, Olsztyn
 82. Dostawa prasy codziennej i czasopism krajowych w roku 2015 do siedziby CBK PAN w Warszawie oraz filii w Borowcu pod Poznaniem i we Wrocławiu
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 83. Nr sprawy: AZP/261/D/100/BG/2/2014 Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2015 roku, z podziałem na osiem części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 84. Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej, czasopism krajowych wydawanych w 2015 r. ZP/438/055/D/14.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 85. Dostawa dostępnych w prenumeracie czasopism polskich dla UEP w 2015 r.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 86. Dostawa czasopism dla Biblioteki Głównej oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok 2015 z podziałem na 119 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 87. Sukcesywna dostawa prasy do Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2015, znak sprawy: ZP-DS.-45/14
  Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
 88. ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISM KRAJOWYCH W ROKU 2015 WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 89. Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 r
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 90. Dostawa czasopism naukowych, popularnonaukowych, tygodników i gazet w wersji drukowanej i elektronicznej oraz naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej w roku 2015 w trybie przetargu nieograniczonego
  Zamawiający: Politechnika Łódzka - Biblioteka, Łódź
 91. Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych na rok 2015 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
 92. Dostawa prasy polskiej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. i OTV Warszawa w okresie 24 miesięcy, od dnia 1 lutego 2015 r
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, Warszawa
 93. Dostawa czasopism krajowych dla jednostek organizacyjnych UMCS w Lublinie, oznaczenie sprawy PN/26-2014/DOP-p
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 94. Dostawa czasopism, tygodników, prasy codziennej, krajowej w formie prenumeraty dla Uniwersytetu Łódzkiego za 2014r
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 95. Usługa prenumeraty czasopism polskich dla Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 96. przetarg nieograniczony nr 26 13 2013 na realizację prenumeraty czasopism do zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania UW na 2014 rok
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Warszawa
 97. DOSTAWA PRASY
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, Łódź
 98. Dostawa prenumeraty dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na 2014 rok
  Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa
 99. Usługa prenumeraty czasopism polskich dla Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 100. Dostawa tytułów krajowych w prenumeracie na rok 2014
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 101. Dostawa czasopism krajowych dla Biblioteki Głównej - w ramach prenumeraty na rok 2014
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce

Inne osoby dla Duda Marek Wiesław (35 osób):