Kogo reprezentuje osoba

Dudek Andrzej Tadeusz

w KRS

Andrzej Tadeusz Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie), Kraków (Małopolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziuba Mirosław, Pawłowski Paweł Andrzej, Podsiadło Zbigniew, Złotnicki Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Drew-hal 2 Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Widuchowa − KRS 0000757836
 2. Drew-hal Inwestycje Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000760074
 3. Drew-hal Inwestycje Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000764063
 4. Drew-hal-2 Sp. Z O.O., Widuchowa − KRS 0000739970
 5. Green Supplements Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000397815
 6. Semente Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000703687

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Guardian Sakura Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000310835
 2. Legion Ochrona Sp. Z O.O., Andrychów − KRS 0000334051
 3. Tenistal Management Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000466583

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (orlik + balon) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
  Zamawiający: Powiat Krakowski, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego, budowy namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem pomiędzy zapleczem a istniejącą szkołą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie. Zarówno zaplecze sanitarno-szatniowe jak i łącznik należy wykonać w systemie kontenerowym.
  W zakres zadania wchodzi:1)uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji; 2)opracowanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego, budowy namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem pomiędzy zapleczem a istniejącą szkołą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie; 3)wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych związanych z budową namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem pomiędzy zapleczem a istniejącą szkołą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie; 4) dostawa i montaż wyposażenia sportowego obiektu;5)przygotowanie dokumentów i uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla wykonanego obiektu;6)uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach: nr 6 i nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 2. Budowa przekrycia namiotowego nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca na osiedlu Lecha 37 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest budowę przekrycia namiotowego nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca na osiedlu Lecha 37 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w zakresie objętym przedmiarem robót, - projekt wykonawczy - analiza akustyczna - projekt geotechniczny - ocena zagrożeń środowiska hałasem przez wyposażenie techniczne przykrycia namiotowego nad boiskiem Szkoły Podstawowej nr 51, Os. Lecha Poznań Ogólny opis przedmiotu zamówienia Nad boiskiem planuje się budowę przekrycia namiotowego o wymiarach 24,665 x 44,135m i wysokości 12,135m o konstrukcji stalowej łukowej przekrytej podwójną warstwą materiału plandekowego PCV z poduszką powietrzną wewnątrz. Użytkownicy boiska będą bez zmian korzystali z zaplecza sanitarno – szatniowego szkoły. Przekrycie namiotowe będzie wykorzystywane wyłącznie do celów sportowych (nie widowiskowych). Inwestycja nie wymaga odrębnej obsługi komunikacyjnej, dojście do boiska pozostaje istniejące – bez zmian. Teren nieutwardzony wokół boiska jest zagospodarowany jako biologicznie czynny – pozostaje bez zmian. Długość 44,135 m Szerokość 24,665 m Wysokość maksymalna przekrycia 12,135 m Pow. zabudowy 1081,65 m2 Kubatura 10208 m3 Powierzchnia użytkowa 1079,01 m2 Powierzchnia całkowita 1081,65 m2 Standard jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie budowlanym. Warunki realizacji robót budowlanych: a) Miejsca gdzie wykonywane będą roboty będące przedmiotem zamówienia, muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby oddzielały miejsce robót od pozostałej części obiektu. b) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót. c) Obiekt po wybudowaniu musi być zgodny z charakterystyką akustyczną przedstawioną w dokumencie Ocena zagrożeń środowiska hałasem przez wyposażenie techniczne przykrycia namiotowego nad boiskiem szkoły podstawowej nr 51, Os. Lecha Poznań" z września 2016 r. Parametry akustyczne urządzeń nie mogą być gorsze jak urządzeń przyjętych w powyższym opracowaniu. Należy zastosować wentylator służący do pompowania kanałów między dwoma powłokami o mocy ok. 200W o charakterystyce akustycznej 33-44db. Wentylator ten zlokalizować należy pod przekryciem namiotowym w osi A na wysokości szafki gazowej. Należy zastosować aparaty grzewczo - wentylacyjne z płynną regulacją mocy (modulacja od 15-100%) oraz destryfikatory wielobiegowe. Zgodność z charakterystyką akustyczną j.w. Wykonawca potwierdzi pomiarami akustycznymi na obliczeniowej powierzchni kontrolnej po wybudowaniu obiektu. d) Wszystkie elementy instalacyjne oraz urządzenia muszą być zabezpieczone przed uderzeniem lub odporne na uderzenie piłki. e) Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego wszelkie uszkodzone w trakcie prowadzenia prac elementy w tym np. nawierzchnię tartanową oraz ogrodzenie (fragmenty w trakcie prac fundamentowych zostaną uszkodzone lub rozebrane). f) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. g) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. h) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. i) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.
 3. Roboty budowlane polegające na budowie obiektów sportowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest roboty budowlane polegające na budowie obiektów sportowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Budowa obiektów podstawowych: a)Hala do tenisa ziemnego o konstrukcji łukowej z profili stalowych z czterema kortami do tenisa ziemnego, przekrycie membranowe z podwójnej powłoki PCV z poduszką powietrzną pomiędzy powłokami, w dachu pasy mlecznej membrany przepuszczającej światło dzienne, roletowy system otwieranych boków, boki wyposażone w piłkochwyty wykonane z siatki z włókna polipropylenowego lub poliamidowego, nawierzchnia kortów ze sztucznej trawy wykonanej z włókien polipropylenowych z certyfikatem ITF 4 o wysokości min. 12 mm, wypełnienie trawy piaskiem kwarcowym, oświetlenie kortów z użyciem źródeł światła LED o jasności 500 lx włączane z pomieszczenia obsługi, ogrzewanie indywidualne dla każdej hali za pomocą wentylacji nawiewno-wywiewnej z central wentylacyjnych, wyposażenie kortów w słupki, siatkę i wklejane w nawierzchnię linie wyznaczające pole gry. b)Boisko wielofunkcyjne do gry w 5 osobową piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę (dwa boiska do gry w streetball 3x3), wymiary boiska 20x40 m oraz po 1,5 m strefy bocznej i tylnej, nawierzchnia ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym z wklejonymi liniami wyznaczającymi boiska do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, prefabrykowane trybuny dla publiczności, hala o konstrukcji łukowej z profili stalowych, oświetlenie z użyciem źródeł światła LED o jasności 500 lx, hala bez ogrzewania - przeznaczona do użytku od wczesnej wiosny do późnej jesieni poza sezonem zimowym. Przekrycie hali ze wzmocnionej pojedynczej powłoki zabezpieczonej przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, w dachu pasy z mlecznej powłoki przepuszczającej światło, system otwieranych boków, boki wyposażone w piłkochwyty wykonane z siatki z włókna polipropylenowego lub poliamidowego, wyposażenie w słupki, siatki, bramki i tablice do koszykówki. c)Budynek obsługi z pomieszczeniami sanitarnymi zawierający: poczekalnię, cztery szatnie (każda szatnia z trzema prysznicami i toaletą), w tym dwie szatnie w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych; dwa prefabrykowane boksy do gry w squasha ze schładzaniem powietrza wentylacyjnego, klimatyzowaną poczekalnię dla osób towarzyszących, pomieszczenia dla obsługi, oddzielną toaletę dla personelu i pomieszczenie magazynowe, jedną toaletę z wejściem z zewnątrz dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, węzeł cieplny dla centralnego ogrzewania i potrzeb ciepła technologicznego dla centrali wentylacyjnej zasilany z sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej, pomieszczenie dla osób sprzątających wyposażone w zlew i zawór czerpalny. Budynek wyposażony w instalacje: wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, oświetleniową, okablowania strukturalnego, kanalizacji sanitarnej, monitoringu wizyjnego. Wszystkie budynki wyposażone w wymagane instalacje hydrantowe przeciwpożarowe, instalacje odgromowe oraz w monitoring wizyjny. 2)Budowa obiektów pomocniczych: a)Droga pożarowa pomiędzy istniejącą halą sportową a projektowaną halą z boiskiem wielofunkcyjnym (szerokość drogi 4,5 m, droga zakończona placem manewrowym o wymiarach 20x20 m, nawierzchnia drogi i placu z kostki betonowej). b)Chodniki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, opaski wokół hal z odwodnieniami liniowymi, opaska wokół budynku obsługi, nawierzchnie z kostki betonowej. c)Przyłącze cieplne wysokoparametrowe z rur preizolowanych. d)Kanalizacja teletechniczna (w kanalizacji światłowód dla potrzeb monitoringu i sieci komputerowej oraz kabel telefoniczny), kable będą łączyć budynek obsługi z istniejącą infrastrukturą KUL. e)Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny w oparciu o kamery IP (15 kamer wewnętrznych i zewnętrznych), kamery będą podłączone do istniejącego rejestratora, dla poprawnego działania monitoringu sygnał będzie przesyłany światłowodem. f)Oświetlenie terenu (lampy ze źródłami światła LED, na kilku słupach zlokalizowane będą kamery monitoringu zewnętrznego). g)Odwodnienie drogi i terenu wokół hal oraz odprowadzenie wód z dachów za pomocą kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne do przetrzymania nadmiaru wody. h)Wodociąg do zasilania w wodę budynku obsługi oraz dla hydrantów wewnętrznych i hydrantu zewnętrznego. i)Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków. j)Zasilanie obiektów w energię elektryczną ze stacji transformatorowej stanowiącej własność KUL wraz z opomiarowaniem. 3)Poza wykonaniem robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do: a)uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowane pełnomocnictwo; b)wyposażenia wszystkich obiektów w gaśnice zgodnie z wymaganiami p. poż. opisanymi w projekcie architektury; c)utrzymania żywotności drzew, stanowiących nasadzenia zastępcze do 31.12.2019 r. zgodnie z decyzją Prezydenta Lublina znak MAZ-OZ-I.6131.104.2016 z dnia 26.02.2016 r.; d)-zabezpieczenia pozostałych drzew w najbliższym otoczeniu placu budowy przed uszkodzeniem; e)dostawy mebli stanowiących wyposażenie szatni (szafki z zamkami cyfrowymi z systemem indywidualnej zmiany kodu, ławki lub krzesła dla osób korzystających z szatni odporne na podwyższoną wilgotność); f)dostawy mebli do poczekalni i dla obsługi (krzesła dla osób oczekujących -10 szt., fotel obrotowy dla pracownika obsługi - szt. 1, lada dla pracownika obsługi wraz z zabudową, stolik o wymiarach 0,9x0,9 m - szt. 1, krzesło tapicerowane - szt. 2, szafka socjalna na ubrania zgodna z wymaganiami przepisów - 1 szt., szafka socjalna na produkty spożywcze dla pracownika obsługi - 1 szt.); g)dostawy zadaszonego stojaka rowerowego na minimum 10 rowerów zlokalizowanego w pobliżu wejścia do budynku obsługi o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, dach blaszany z blachy malowanej proszkowo, uchwyty na rowery ze stali nierdzewnej, kolorystyka konstrukcji stojaka i blachy zgodna z kolorystyką dachu i obróbek blacharskich budynku obsługi; h)dostawy wiaty dla pojemników na odpady o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, dach i ściany z blachy falistej malowanej proszkowo. Kolor konstrukcji, ścian i dachu zgodny z kolorem dachu i obróbek blacharskich budynku obsługi, lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu; i)wytyczenia geodezyjnego i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z jej rejestracją w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta; j)wykonania powykonawczej aktualizacji mapy zasadniczej i przekazania jej Zamawiającemu w pliku dwg. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN. Wykonawcy, którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniu jej ceny Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy, na terenie którego mają być wykonywane roboty budowlane, położonym przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie. Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z następującymi osobami Panem Waldemar Matłaszewski nr tel.: 81 445 32 19. 5. Zamawiający informuje, w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowalnych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości oraz jakości wyspecjalizowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania oferty, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej. 7. Wykonawca zobowiązany będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na własny koszt zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 8. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest, do przetworzenia, unieszkodliwienia i/lub magazynowania wszystkich materiałów pozostałych po robotach budowlano-instalacyjnych w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późn. zm.), a także postępowaniem zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Wytworzone odpady Wykonawca powinien przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku lub unieszkodliwienia określonych rodzajów odpadów - przekazanie takie powinno każdorazowo zostać potwierdzone na odpowiednim do tego dokumencie. 9. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie realizowanej umowy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych robót budowlanych, o wartości przedstawionej w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązanych będzie do przedstawienia przed podpisaniem umowy polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony zgodnie z powyższymi wymaganiami. 10. Termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonany przedmiot umowy. Rozliczenie robót nastąpi, w oparciu o fakturę, która może zostać wystawiona wyłącznie w przypadku wykonania przez Wykonawcę całości robót, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz po podpisaniu sporządzonego i potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń, nie wcześniej jednak niż we wrześniu 2016 r. 11. Zamawiający żąda, aby minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone wyposażenie wynosił nie mniej niż 36 miesięcy - termin gwarancji zaoferowany powyżej będzie punktowany w ramach kryterium wyboru Wykonawcy. 12. Zamawiający informuje, iż przedmiary robót dołączone do opisu przedmiotu zamówienia stanowią jedynie materiał pomocniczy. Podstawą do określenia ceny ofertowej przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 4. Wymiana nawierzchni kortów tenisowych na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej w Kwidzynie
  Zamawiający: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji, Kwidzyn
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Wymiana nawierzchni kortów tenisowych na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 6 w Kwidzynie
  Zakres robót obejmuje:
  rozbiórkę i utylizację istniejącej nawierzchni
  wyrównanie nawierzchni kortów tenisowych,
  wykonanie nawierzchni kortu z trawy syntetycznej rolowanej,
  rozścielenie piasku kwarcowego na powierzchni trawy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, załączony na stronie Zamawiającego: www.kcsir.pl .
  Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.
  Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
 5. STWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY EDUKACYJNEJ ORAZ BUDOWA CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO - SP 51 SZKOŁĄ DLA EUROPEJCZYKA.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 51, Łódź
  WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO OBEJMUJĄCEGO BUDOWĘ CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO Z PAWILONEM SOCJALNYM.
 6. Dostawa i montaż całorocznej hali namiotowej przy Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie
  Zamawiający: Powiatowa Bursa Szkolna, Człuchów
  1. Przedmiotem zamówienia jest 1) opracowanie na etapie składania ofert, koncepcji projektowej przedstawiającej proponowane rozwiązania w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. 2) Wykonanie, po zawarciu umowy z Zamawiającym, projektu wykonawczego dla oferowanego obiektu budowlanego, z wyłączeniem projektu fundamentów (stanowiącego przedmiot odrębnego zamówienia). 3) przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie dwg dla części rysunkowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy. 4) wykonanie robót związanych z montażem hali namiotowej w terminie 21 dni od protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy min. 14 dni wcześniej. Zakładany termin przekazania placu budowy - październik 2015r. 5) wykonanie wszystkich innych robót koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym prac towarzyszących. 6) opracowanie instrukcji obsługi, konserwacji i użytkowania wykonanej hali namiotowej w ramach przedmiotu zamówienia. 7) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 8) uczestnictwo w procesie odbiorowym związanym z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.. 2. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do siwz. 3. Zamawiający przewiduje płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 4. Wymaga się od Wykonawcy udzielenia okresu gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, od daty odbioru końcowego

Inne osoby dla Dudek Andrzej Tadeusz (82 osoby):