Kogo reprezentuje osoba

Dudek Artur Piotr

w KRS

Artur Piotr Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Artur
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Wola Filipowska (Małopolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzózka Renata Małgorzata, Czekaj Stanisław, Gorczyńska Teresa Lucyna, Odrzywołek Mieczysław, Ożóg Antoni, Piętak Stanisław, Skorus Cecylia, Ślusarczyk Maria, Zając Józef, Żbik Roman, Ziomek Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mias Dudek Izabela
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ludowy Klub Sportowy Wolanka Wola Filipowska, Wola Filipowska − KRS 0000210641
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Filipowskiej, Wola Filipowska − KRS 0000076910
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej, Wola Filipowska − KRS 0000124261
 4. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Krzeszowice − KRS 0000073519

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Na Rzecz Szpitala Powiatowego W Chrzanowie, Chrzanów − KRS 0000050742

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2128K w miejscowości Brzezie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 2128K w miejscowości Brzezie. 2. Roboty budowlane prowadzone będą w ciągu drogi powiatowej nr 2128K. Zakres robót obejmuje : - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - Roboty ziemne - Kanalizacja deszczowa - Studzienki wodościekowe i przykanaliki - Drenaż - Nawierzchnia bitumiczna - Umocnienie skarp - Palisady betonowe - Elementy budowy chodnika - Roboty wykończeniowe - Przebudowę zatoki 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w projekcie budowlanym/ wykonawczym, formularzu cenowym i w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (ST)
 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych terenu osiedla Targowa w obszarze między ul. 3 - Maja, Kościuszki, Daszyńskiego i Wyki - etap III
  Zamawiający: Urząd Miejski w Krzeszowicach, Krzeszowice
  1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane związane z modernizacją istniejącego zagospodarowania osiedla Targowa w zakresie kompleksowej przebudowy fragmentu istniejącej drogi nr 2 w km od 0+70,22 do 0+169,00 oraz łącznikiem tj. chodnikiem z kostki brukowej pomiędzy drogą nr 2 oraz do niej równoległą, zgodnie z załączonym projektem. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale III specyfikacji oraz dokumentacji.
 3. Przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki przy drodze powiatowej nr 2126K, ul. Legionów Polskich os. Czatkowice, gmina Krzeszowice.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki przy drodze powiatowej nr 2126K, ul. Legionów Polskich os. Czatkowice, gmina Krzeszowice, w zakresie przedstawionym w kosztorysie ofertowym. Zakres robót obejmuje : - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. - roboty ziemne, - odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa, - podbudowy, - ułożeni nawierzchni z betonu asfaltowego, - roboty wykończeniowe: umocnienie skarp, ułożenie korytek betonowych 50x50x14cm cm, umocnienie skarp płytami ażurowymi, ułożeni płaskich korytek betonowych z odzysku o wymiarach 50x50x14cm - wykonanie robót brukarskich: krawężniki, obrzeża, kostka wibroprasowana.
 4. Przebudowa korytarzy na sale lekcyjne i bibliotekę wraz z dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w ZS1
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie, Chrzanów
  Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami integracyjnymi przy ul. Pogorskiej 8c w Chrzanowie na dz. nr ewid.4640/1 , 3816/5 jedn. ewid.0001 Chrzanów - miasto, obręb Kościelec w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa korytarzy na sale lekcyjne i bibliotekę wraz z dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w ZS1.
  Nowe pomieszczenia zostaną wydzielone z użytkowanej kubatury budynku. Roboty obejmują:
  a) wydzielenie nowych pomieszczeń na parterze z przeznaczeniem na trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski oraz przebudowę sanitariatu z dostosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych,
  b) na piętrze w sanitariacie zaplanowano wykonanie remontu wraz z wymianą armatury,
  c) na drugim piętrze segmentu A wydzielono z korytarza nową salę lekcyjną,
  d) w przyziemiu na miejscu korytarza zaprojektowano bibliotekę szkolną z pomieszczeniami przynależnymi
  W/w roboty będą realizowane w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę.
  Prace będą wykonywane częściowo w czasie zajęć dydaktycznych.
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w terminie do 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego projektu organizacji robót i harmonogramu prac celem zatwierdzenia przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.
  Projekt organizacji prac i harmonogram powinien uwzględniać taki sposób ich wykonywania, by prace nie utrudniały prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zapewnił bezpieczne funkcjonowanie placówki
 5. Przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej z przebudową drogi powiatowej nr 2121K ul. Zwierzyniecka w miejscowości Tenczynek..
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej z przebudową drogi powiatowej nr 2121K ul. Zwierzyniecka w miejscowości Tenczynek, w zakresie przedstawionym w kosztorysie ofertowym - zał. nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zakres robót obejmuje : - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. - roboty nawierzchniowe - ułożenie warstw jezdnych z betonu asfaltowego, - wykonanie podbudów z kruszywa kamiennego, żużla wielkopiecowego, - wykonanie robót brukarskich: krawężniki, obrzeża, kostka wibroprasowana, - ułożenie korytek ściekowych, - wykonanie nasypów, - roboty odwodnieniowe: studzienki wpustowe, przykanaliki, - umocnienie skarp, - uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0/25mm..

Inne osoby dla Dudek Artur Piotr (83 osoby):