Kogo reprezentuje osoba

Dudek Beata Teresa

w KRS

Beata Teresa Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1967 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Żnin (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badzińska Zofia, Bakaj Zygmunt, Banaszak Krystyna, Bogdański Mariusz Andrzej, Bolewska Wanda, Bratkowska Alina Elżbieta, Brelińska Teresa Małgorzata, Buczek Andrzej Jakub, Buczkowski Henryk, Charzewska Ewa, Chromiński Tomasz, Cicha Eugenia Maria, Dziennik Wioletta, Furtak Arkadiusz Jarosław, Gęsicki Mieczysław, Gic Elżbieta, Goc Jan, Grajek Ewa, Heinich Fabian, Hoffmann Zofia, Kaczmarek Maria Jolanta, Klawikowska Anna, Kokocha Alfred, Kośmicki Roman Stanisław, Ludkiewicz Ryszard Jan, Lupa Agnieszka, Mądry Tadeusz, Matuszczak Teresa, Mazany Józef, Mrówczyńska Barbara, Najzer Julita Sylwia, Nitka Wiesława Barbara, Owsianny Andrzej, Pacanowska Kamila, Paluch Elwira, Pasterska Krystyna, Posłuszna Maria, Reisner Beata, Springer Władysław, Starczewska Irena Maria, Stolarek Justyna Gertruda, Świtała Elżbieta, Szary Henryk, Tańska Paulina, Targosz Maciej Paweł, Wawrzyńska Jadwiga Marcjanna, Weneś Salomea Sabina, Wesołek Grzegorz, Winiarski Tomasz Kazimierz, Winiecka Anna, Woźniak Marian, Zientara Wanda Teresa, Łukomska Maria Jolanta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Pałuki W Żninie, Żnin − KRS 0000049730
 2. Biskupińskie Towarzystwo Archeologiczne Im. Walentego Szwajcera, Biskupin − KRS 0000170941
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Białożewinie, Białożewin − KRS 0000454701
 4. Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego W Żninie, Żnin − KRS 0000033370
 5. Spółdzielnia Grup Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych - Spółdzielnia Osób Prawnych, Wtelno − KRS 0000548837
 6. Spółdzielnia Producentów Rzepaku Farmer, Białożewin − KRS 0000393547
 7. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Farmer, Białożewin − KRS 0000387657
 8. Spółdzielnia Producentów Zbóż Farmer, Białożewin − KRS 0000393538
 9. Spółdzielnia Producentów Ziemniaków Skrobiowych Farmer, Białożewin − KRS 0000393992
 10. Spółdzielnia Producentów Żywca Wołowego Farmer, Białożewin − KRS 0000388310
 11. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Rolnik, Żnin − KRS 0000023193
 12. Stowarzyszenie Miłośników Wenecji, Wenecja − KRS 0000286594
 13. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski Im. St. Moniuszki, Żnin − KRS 0000249381
 14. Stowarzyszenie Uniwersytet Iii Wieku Im. Wandy Dobaczewskiej W Żninie, Żnin − KRS 0000302376
 15. Stowarzyszenie Zaleśna Ekologiczna Kraina, Laski Wielkie − KRS 0000313686
 16. Wezambud Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000711258

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Producentów Trzody Chlewnej Spółdzielnia Zorza, Białożewin − KRS 0000271445
 2. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 3. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Żnin − KRS 0000244564

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żnin oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.
  Zamawiający: Gmina Żnin, Żnin
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żnin oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.
  Liczba jednostek organizacyjnych - 16. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Żnin i bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
  Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej.

 2. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie, Łabiszyn
  Przedmiotem zamówienia jest: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
  a)Kredyt długoterminowy w kwocie 1 300 000,00 zł
  b)Okres kredytowania: do 16.08.2021r.
  c)Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa WIBRO dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych
  d)zabezpieczenie: weksel in blanco
  e)Spłata kapitału zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
  f)Płatność odsetek w okresach miesięcznych
  g)Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ
  h)W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy
  i)Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu.
  j)Kredyt długoterminowy w wysokości 1 300 000,00 zł. zostanie postawiony do dyspozycji przez bank od dnia podpisania umowy z możliwością wykorzystania w pełnej kwocie.
 3. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
  Zamawiający: Powiat Żniński, Żnin
  1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Żnińskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, służb i straży w latach 2014- 2017: 1)STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE, UL. POTOCKIEGO 1, 88-400 ŻNIN, 2)POWIATOWY URZĄD PRACY, UL. SKŁADOWA 4, 88-400 ŻNIN, 3)POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE, UL. SZPITALNA 32, 88-400 ŻNIN, 4)ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, UL. SZPITALNA 32, 88-400 ŻNIN, 5)POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, UL. POTOCKIEGO 1A, 88-400 ŻNIN, 6)KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, UL. SPOKOJNA 24, 88-400 ŻNIN, 7)ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE, 88-400 ŻNIN, 8)ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HANDLOWYCH, UL. ŚNIADECKICH 18, 88-400 ŻNIN, 9)ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH, UL. MICKIEWICZA 32, 88-400 ŻNIN, 10)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. BROWAROWA 14, 88-400 ŻNIN, 11)I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UL. SIENKIEWICZA 1, 88-400 ŻNIN 12)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. ŻNIŃSKA 6, 88-410 GĄSAWA, 13)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. POZNAŃSKA 10, 89-210 ŁABISZYN, 14)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. RADŁOWSKA 10, 88- 192 PIECHCIN, 15)CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, UL. SIENKIEWICZA 1A, 88-400 ŻNIN, 16)PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA, UL. BROWAROWA 14, 88-400 ŻNIN, 17)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, UL. POLNA 30, 88-190 BARCIN, 18)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE, UL. SZPITALNA 32, 88-400 ŻNIN, 19)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, PODOBOWICE 49, 88-404 PODOBOWICE, 20)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, TONOWO 52, 88-430 JANOWIEC WLKP. 21)PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, UL. JASNA 8, 88-410 GĄSAWA, 22)PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, ROZALINOWO 16, 88-410 GĄSAWA. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Żnińskiego oraz jednostek organizacyjnych, służb i straży polegającej na: 1)otwarciu i prowadzeniu 22 rachunków bieżących i 54 rachunków pomocniczych, 2)realizacji poleceń przelewu do innych banków, 3)realizacji poleceń przelewu w ramach banku prowadzącego obsługę powiatu, 4)przyjmowania wpłat gotówki, 5)wypłacaniu gotówki, 6)potwierdzeniu operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunków, 7)przygotowywaniu i wydawaniu wyciągów bankowych z danego dnia do godz. 11:oo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji, 8)instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu wskazanych pracowników, 9)realizacji poleceń przelewu w formie papierowej w tym samym dniu roboczym złożonych do godz. 14oo, a złożonych po godz. 14oo w następnym dniu roboczym do godz. 10:oo, 10)zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników ( w Starostwie Powiatowym - 6 stanowisk, w każdej jednostce organizacyjnej po 1 stanowisku), 11)uruchomieniu i realizacji obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce, 12)Konwojowanie gotówki - przewożenie wartości pieniężnych transportem zapewnionym przez wykonawcę i ochranianych przez konwojenta zapewnionego przez wykonawcę: a)konwojowanie gotówki z Banku do Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9oo - 10oo b)konwojowanie gotówki z Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie do Banku w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 1430 - 15oo. c)wolumen wpłat i wypłat gotówki: -wpłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych, -wypłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych, d)ilość konwojów w okresie trwania umowy - około 1050. 13)wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz historii rachunku bankowego na potrzeby Zamawiającego, 14)innych czynnościach nie wymienionych w pkt. 1 - 13. 3.Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym oraz załącznikach jest mowa o: -prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty ( wartości), -opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności. 4.Wykonawca musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy. 5.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 6. Obecnie budżet Zamawiającego na rok 2014 według stanu na dzień 30.06.2014r. kształtuje się na poziomie: a)wydatki - 72.052.100,00 złotych b)dochody - 69.014.978,00 złotych 7.Zamawiający podaje skalę wykorzystanych produktów i usług bankowych w skali rocznej: 1)ilość rachunków bieżących podstawowych - 22 2)ilość rachunków pomocniczych - 54 3)ilość przelewów zewnętrznych papierowych - 61 rocznie 4)ilość przelewów zewnętrznych elektronicznych - 50625 rocznie 5)ilość blankietów czeków - 714 rocznie 6)ilość wpłat gotówkowych - 17251 rocznie na łączną kwotę 2.658.216,00 złotych 7)ilość wypłat gotówkowych - 2447 rocznie na łączną kwotę 3.655.931,00 złotych Dane dotyczą wszystkich jednostek wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać Wykonawcy: 1)złożą oświadczenie, że dysponują lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usług będą dysponować na terenie miasta Żnina placówką bankową, oddziałem, filią lub punktem kasowym czynnym co najmniej 8 godzin dziennie ( od poniedziałku do piątku), 2)wykonują czynności związane z przedmiotem zamówienia we wszystkie dni robocze. 3)zagwarantują bezpłatne zainstalowanie bankowości elektronicznej i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego oraz dostarczą niezbędne urządzenia ( w Starostwie Powiatowym 6 stanowisk, w jednostkach organizacyjnych po 1 stanowisku). 4)utworzą oddzielne stanowisko kasowe do obsługi Zamawiającego i bieżących kontaktów z nim w siedzibie banku, oddziale, filii lub punkcie kasowym. 5)przygotują i będą wydawać wyciągi bankowe z danego dnia do godz. 11:oo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. 6)wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi poza wymienionymi w ofercie. 7)opłaty i prowizje pobierane za prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Żnińskiego będą pobierane jeden raz w miesiącu - w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. W postępowaniu mogą brać udział banki, które nie będą pobierać: 1)prowizji oraz opłat za realizację poleceń przelewów wewnętrznych, zleconych przez Zamawiającego, 2)prowizji oraz opłat za realizację przelewów papierowych w banku obsługującym oraz do innych banków, 3)prowizji oraz opłat za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego, 4)prowizji oraz opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek Zamawiającego, 5)opłat z tytułu codziennego przygotowywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, 6)opłaty za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (nie pobieranie abonamentu), 7)opłat za otwarcie rachunków bankowych, 8)opłat za wydanie blankietu czeków, 9)opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz historii rachunku bankowego na potrzeby Zamawiającego.
 4. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie, Łabiszyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  a) Kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł
  b) Okres kredytowania: do 15.11.2019r.
  c) Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa WIBRO dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych
  d) zabezpieczenie: weksel in blanco
  e) Spłata kapitału zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
  f) Płatność odsetek w okresach miesięcznych
  g) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ
  h) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy
  i) Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu.
  j) Kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000,00 zł. zostanie postawiony do dyspozycji przez bank od dnia podpisania umowy z możliwością wykorzystania w pełnej kwocie.
  3. CPV
  66-11-30-00-5 - usługi udzielania kredytu
  66-11-00-00-4 - usługi bankowe
 5. Bankowa obsługa budżetu Gminy Żnin oraz gminnych jednostek organizacyjnych: 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 lecia 36, 2) Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie ul. Gnieźnieńska 7, 3) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie ul. Sienkiewicza 4, 4) Żnińskiego Domu Kultury w Żninie ul. Pocztowa 15, 5) Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie ul. Plac Wolności 1, 6) Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39
  Zamawiający: Gmina Żnin, Żnin
  Katalog podstawowych czynności jakie w ramach bankowej obsługi budżetu będą wykonane przez wybrany w drodze postępowania bank obejmujący:
  1. Prowadzenie rachunków bankowych.
  1) Otwarcie i prowadzenie 6 rachunków bieżących, 36 rachunków pomocniczych oraz 3 rachunków funduszu świadczeń socjalnych,
  2. Dokonywanie operacji bankowych,
  1) Realizacja przelewów w czasie rzeczywistym,
  2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych nie krócej niż w godzinach 8,00 do 16,00,
  3) Dokonywanie wypłat gotówkowych,
  4) Kasa bądź punkt kasowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Żninie.
  3. Utworzenie dodatkowo trzech punktów kasowych w miejscach innych niż siedziba banku, oddziału bądź filii, na terenie miasta Żnina.
  4. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym i funduszu świadczeń socjalnych.
  5. Usługę typu home-banking obejmującą instalacje wraz z nieodpłatnym szkoleniem wyznaczonych pracowników w każdej jednostce.
  6. Uruchomienie i realizacja obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce.
  7. Udostępnianie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami do wyciągu z rachunku Urzędu Miejskiego w Żninie dochody budżetu z danego dnia do godz. 10:00 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji
  8. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
  1) wszystkich wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego
  2) wypłat gotówkowych w kasie banku,
  3) przelewów dokonywanych w banku Wykonawcy,
  4) sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej,
  5) wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank,
  6) otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek,
  7) otwarcia rachunków bankowych,
  8) wydanych blankietów czekowych i ich potwierdzeń,
  9) innych czynności nie wymienionych w punkcie 1-8.
  9. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy będą one obsługiwane przez bank na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.
  10. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Żninie.
  11. Średnio miesięczna szacunkowa kwota wpłat gotówkowych wynosi - 600.000 zł,
  12. Średnio miesięczna szacunkowa kwota wypłat gotówkowych wynosi - 70.000 zł
 6. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej dla budżetu Powiatu Żniński9ego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, służb i straży w latach 2011 - 2014.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Żninie, Żnin
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Żnińskiego oraz jednostek organizacyjnych, służb i straży polegającej na:
  1.1. otwarciu i prowadzeniu 23 rachunków bieżących i 50 rachunków pomocniczych,
  1.2. realizacji poleceń przelewu do innych banków,
  1.3. realizacji poleceń przelewu w ramach banku prowadzącego obsługę powiatu,
  1.4. przyjmowania wpłat gotówki,
  1.5. wypłacaniu gotówki,
  1.6. potwierdzeniu operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunków,
  1.7. przygotowywaniu i wydawaniu wyciągów bankowych z danego dnia do godz. 11:oo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji,
  1.8. instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu wskazanych pracowników,
  1.9. realizacja poleceń przelewu w formie papierowej w tym samym dniu roboczym złożonych do godz. 14oo, a złożonych po godz. 14oo w następnym dniu roboczym do godz. 10:oo,
  1.10 zapewnienie stałej i kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników ( w Starostwie Powiatowym - 3 stanowisk, w każdej jednostce organizacyjnej po 1 stanowisku),
  1.11. uruchomieniu i realizacji obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce,
  1.12. Konwojowanie gotówki:
  a)konwojowanie gotówki z Banku do Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:oo - 10:oo
  b)konwojowanie gotówki z Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie do Banku w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 14:30 - 15:oo.
  c)wolumen wpłat i wypłat gotówki:
  - wpłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych
  - wypłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych
  d)ilość konwojów w okresie trwania umowy - około 1056
  1.13. wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz historii rachunku bankowego na potrzeby Zamawiającego,
  1.14. innych czynnościach nie wymienionych w pkt. 1 - 13.
  2. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym oraz załącznikach jest mowa o:
  - prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty
  ( wartości),
  - opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności.
  2.1. Wykonawca musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy.
  2.2. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  3. Obecnie budżet Zamawiającego na rok 2011według stanu na dzień 30.06.2011r. kształtuje się na poziomie:
  a)wydatki - 86.019.798,00 złotych
  b)dochody - 77.849.939,00 złotych
  3.1. Zamawiający podaje skalę wykorzystanych produktów i usług bankowych w skali rocznej:
  a)ilość rachunków bieżących podstawowych - 23
  b)ilość rachunków pomocniczych - 50
  c)ilość przelewów zewnętrznych papierowych - 165 rocznie
  d)ilość przelewów zewnętrznych elektronicznych - 53522 rocznie
  e)ilość blankietów czeków - 896 rocznie
  f)ilość wpłat gotówkowych - 16149 rocznie na łączną kwotę 2.523.483 złote
  g)ilość wypłat gotówkowych - 2340 rocznie na łączną kwotę 3.799.202 złote
  Dane dotyczą wszystkich jednostek wymienionych w rozdziale III pkt. 1 SIWZ
 7. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łabiszyn, oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie, Łabiszyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łabiszyn, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu pożyczek i kredytów.

  2.CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  CPV: 66110000-4 - usługi bankowe

  3.Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Kredyt długoterminowy w kwocie 1 608 000,00 zł
  W tym:
  - 1 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu;
  - 108 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Okres kredytowania: do 30.09.2016r.
  Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa WIBRO dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych
  -zabezpieczenie: weksel in blanco
  -Spłata kapitału zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
  -Płatność odsetek w okresach miesięcznych
  -Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ
  -W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy
  -Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu.
  -Kredyt długoterminowy w wysokości 1 608 000,00 zł. zostanie postawiony do dyspozycji przez bank od dnia podpisania umowy z możliwością wykorzystania w pełnej kwocie
 8. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 250.000,00 PLN na częściowe sfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Tonowo-Żalin
  Zamawiający: Gmina Janowiec Wielkopolski, Janowiec Wielkopolski
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 250.000,00 PLN z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Tonowo-Żalin.

  2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  1) Planowany okres kredytowania - 2010r. - 2017r
  2) Sposób uruchomienia kredytu: jedna transza w kwocie 250.000,00 zł.

  3) Oprocentowanie kredytu: według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku.


  4) Marża: stała dla całego okresu kredytowania, ustalona przez Wykonawcę.

  5) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową.

  6) Terminy spłaty kredytu: odsetki i raty kapitałowe płatne miesięcznie.

  7) Raty kapitałowe: równe w całym okresie kredytowania.

  8) Karencja w spłacie rat kapitałowych: 12 m-cy liczone od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

  9) Data rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych: listopad 2011r.

  10) Prowizja: proporcjonalnie od uruchamianych transz.

  11) Naliczanie odsetek: od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zamówienie należy wykonać w terminie: uruchomienie środków od 1 listopada 2010 r. do 31.10.2017 r.
 9. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu bankowego zlotowego inwestycyjnego oraz kredytu pomostowego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. NZOZ w Żninie..
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia NZOZ Sp. z o.o., Żnin
  Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu bankowego złotowego inwestycyjnego oraz kredytu pomostowego na realizację Projektu Nr RPKP.03.02.00-04-020/08, pod nazwą Zakup aparatów i urządzeń medycznych wraz z dostosowaniem obiektu szpitalnego do ich użytkowania oraz do osiągnięcia zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami prawa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Umowy nr WPW.I.3040-UE-84/2009 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. NZOZ w Żninie. Dla każdego niżej wymienionego zadania zostanie zawarta odrębna umowa kredytowa. Zadanie 1.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego inwestycyjnego w wysokości 663.000,00 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). Zadanie 2.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego pomostowego w wysokości 345.000,00 złotych (trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 10. Udzielenie Gminie Żnin kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 960 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żninie, Żnin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Żnin kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 960 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup mieszkań od KSC w Toruniu oraz na realizację zadania ORLIK 2012. Rozliczenie otrzymanego kredytu nastąpi do 30.01.2010r. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 6 lat ze spłatą od 20.12.2010 do 20.09.2015r

Inne osoby dla Dudek Beata Teresa (40 osób):