Kogo reprezentuje osoba

Dudek Henr Yk

w KRS

Henr Yk Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henr
Drugie imię:Yk
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1943 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Polkowice (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przewiert Technologie Bezwykopowe Sp. Z O.O., Polkowice − KRS 0000496184

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. WYKONANIE PRZEWIERTU METODĄ STEROWANĄ
  Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Lubin 1
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przewiertu metodą sterowaną we wcześniej wykonanych przez Zamawiającego komorach (podawczej i odbiorczej) i wbudowanie rur będących własnością Zamawiającego o średnicach i długościach: 1.1 Ø90 o maksymalnej długości 170 mb w miejscowości Raszowa Mała, zadanie inwestycyjne nr 3 (wbudowanie sieci wodociągowej). 2. W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków Zamawiającego należeć będzie wykonanie komory podawczej i odbiorczej oraz zgrzewania rur o średnicy 90 mm. 3. Po wykonanych robotach Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia miejsca pracy, w szczególności stanowiska wiertnicy. 4. Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca. Koszty dojazdu należy doliczyć do oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia długości wykonywanego odcinka. Wykonawcy nie będzie w takim wypadku przysługiwało roszczenie do wynagrodzenia za niewykonaną część robót. Rozliczenie następować będzie za faktyczne wykonanie przedmiotu zamówienia według ceny jednostkowej podanej w ofercie. 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki oraz mienie znajdujące się w obrębie wykonywanych prac, itp.)
 2. WYKONANIE PRZEWIERTU METODĄ STEROWANĄ
  Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Lubin 1
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przewiertu metodą sterowaną we wcześniej wykonanych przez Zamawiającego komorach (podawczej i odbiorczej) i wbudowanie rur będących własnością Zamawiającego o średnicach i długościach: 1.1. Ø90 o maksymalnej długości 277,80 mb w miejscowości Karczowiska, zadanie inwestycyjne nr 1.35; 1.2. Ø90 o maksymalnej długości 77,20 mb w miejscowości Karczowiska, zadanie inwestycyjne nr 1.35; 1.3. Ø90 o maksymalnej długości 15,70 mb w miejscowości Karczowiska; zadanie inwestycyjne nr 1.35; 1.4. Ø90 o maksymalnej długości 85,00 mb w miejscowości Chróstnik; zadanie inwestycyjne nr 1.31 1.5. Ø63 o maksymalnej długości 90,00 mb w miejscowości Chróstnik; zadanie inwestycyjne nr 1.31 2. W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków zamawiającego należeć będzie wykonanie komory podawczej i odbiorczej. 3. Po wykonanych robotach Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia miejsca pracy, w szczególności stanowiska wiertnicy. 4. Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca. Koszty dojazdu należy doliczyć do oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia długości wykonywanych odcinków. Wykonawcy nie będzie w takim wypadku przysługiwało roszczenie do wynagrodzenia za niewykonaną część robót. Rozliczenie następować będzie za faktyczne wykonanie przedmiotu zamówienia według ceny jednostkowej podanej w ofercie. 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki oraz mienie znajdujące się w obrębie wykonywanych prac, itp.). 7. Wykonanie zadań następować będzie na podstawie zleceń, określających zadanie inwestycyjne, szacowaną długość przewiertu, miejsce wykonania oraz czas, w jakim ma być wykonany zlecony zakres robót

Inne osoby dla Dudek (1000 osób):