Kogo reprezentuje osoba

Dudek Jacek Dariusz

w KRS

Jacek Dariusz Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Dariusz
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Bielany Wrocławskie (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jężak Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jężak Zbigniew, Kuźniar Bartosz Jan, Olczyk Dariusz
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 7. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 8. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 9. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 10. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 11. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek Jerzy, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk
 12. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kokot Marek Jerzy, Król Arkadiusz, Kuźniar Bartosz Jan, Nalberczyński Roman Eryk

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jężak Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apeiron Catalysts Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000440845
 2. Apeiron Synthesis S.A., Wrocław − KRS 0000455480
 3. Infisanus Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000557402
 4. Ld Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000516699
 5. Lokum Deweloper S.A., Wrocław − KRS 0000392828
 6. Lokum Holding 1 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000651465
 7. Lokum Holding 4 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000651004
 8. Nasze Pasaże S.A., Wrocław − KRS 0000719484
 9. Nasze Pasaże Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000546047
 10. Olczyk Sp. J., Wrocław − KRS 0000593197
 11. Olczyk Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000116704
 12. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 10 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000699442
 13. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 2 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000525733
 14. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 3 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000525629
 15. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 4 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000488864
 16. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 5 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000524849
 17. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 6 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000525384
 18. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 7 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000525765
 19. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 8 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000688747
 20. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 9 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000689909
 21. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000492522
 22. Pure Energy Systems Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000206483
 23. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa − KRS 0000288126
 24. Telnet Sp. Z O.O., Bielany Wrocławskie − KRS 0000414509
 25. Telnet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielany Wrocławskie − KRS 0000490934

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Olczyk Sp. Z O.O. Lokum 2 Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000337196
 2. Telnet Sp. Z O.O. - Projekt - Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000250617
 3. Telnet Sp. Z O.O. Lokum Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000243957
 4. Telnet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000252219
 5. Telnet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo-akcyjna, Bielany Wrocławskie − KRS 0000329552

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. /Zamówienie uzupełniające dot. realizacji p/n /Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce - na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych/.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do umowy nr RŚZiZP.UM-0127/2014 dotyczącej realizacji p/n /Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce - na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych/ i polegające na wybudowaniu dodatkowych słupów i obwodów oświetleniowych w miejscowości:

  1) Żerniki Małe ul. Tarnopolska - (dz. nr 104) - łączna długość linii kablowej ok. 57,00 m, 2 szt. słupów,

  2) Żerniki Małe ul. Stanisławowska i ul. Słoneczna - (dz. nr 116,75) - łączna długość linii kablowej ok. 568,00 m, 17 szt. słupów,

  3) Tyniec nad Ślęzą - (dz. nr 332/24) - łączna długość linii kablowej ok. 18,00 m,

  4) Wierzbice ul. Tarnopolska - (dz. nr 72) - łączna długość linii kablowej ok. 105,00 m, 3 szt. słupów,

  5) Pustków Żurawski - (dz. nr 3/15, 3/13) - łączna długość linii kablowej ok. 157,00 m, 3 szt. słupów,

  6) Krzyżowice ul. Świerkowa - (dz. nr 215) - łączna długość linii kablowej ok. 28,00 m,

  7) Ksieginice ul. Słoneczna - (dz. nr 92) - łączna długość linii kablowej ok. 40,00 m, 1 szt. słupów.

  Szczegółowy zakres robót, sposób ich wykonania zawarty jest w kosztorysach ofertowych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sporządzonych przez Wykonawcę i zweryfikowanych przez Zamawiającego.

  Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do pozostawienia uzbrojenia podziemnego terenu w stanie nie pogorszonym i spełniającym swoją pierwotną funkcję.

  Oświetlenie należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, Ustawą Prawo Energetyczne oraz aktami wykonawczymi wydanymi do w/w aktów prawnych, odpowiednimi normami oraz wytycznymi koordynacyjnymi Urzędu Gminy Kobierzyce.
  Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego.
  Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne kompleksowo ponosząc wszystkie koszty związane z jego realizacją tj. np. wynikające z opisu przedmiotu zamówienia protokole z negocjacji, jak również inne koszty towarzyszące np.: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa dróg publicznych (nie dotyczy ew. zajęcia pasa na potrzeby umieszczenia urządzeń obcych - po stronie Zamawiającego), koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu, itd.

  Wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren wyrobiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów (wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane.

  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stałą i pełną obsługę geodezyjną.
  Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasów dróg.
  Wykonawca zobowiązuje się do współpracy: z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
  Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych działkach. O terminie wejścia na działkę i prowadzeniu prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 1 tygodniowym wyprzedzeniem a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym zadania Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami.
  Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 3174D - ul.Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl
  Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie
  Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 3174D - ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich. Budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 543mb i montażu 22 latarni w ciągu drogi powiatowej 3174D przy ulicy Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich..
 3. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce - na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania p/n /Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce - na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych,/ która obejmuje budowę oświetlenia zgodnie z załączoną niżej dokumentacją projektowo-techniczną w następujących lokalizacjach: 1) Krzyżowice - ul. Świerkowa, (długość linii kablowej ok. 346 m) - ilość słupów 11, 2) Królikowice - ul. Słoneczna, (długość linii kablowej ok. 80 m) - ilość słupów 4, 3) Tyniec n/Ślęzą - ul. Szkolna, ulica bez nazwy (dz. nr 549), (długość linii kablowej ok. 174 m) - ilość słupów 7, 4) Biskupice Podgórne - ul. Słoneczna, ul. Polna - sięgacz (dz. nr 6/17), (długość linii kablowej ok. 262 m) - ilość słupów 6, 5) Chrzanów - ul. Lipowa, ul. Malinowa (uwaga obręb Kobierzyce), ul. Topolowa, (długość linii kablowej ok. 334 m) - ilość słupów 12, 6) Szczepankowice - ul. Akacjowa, ul. Szkolna - sięgacz (dz. nr 255/2), (długość linii kablowej ok. 239 m) - ilość słupów 9, 7) Żurawice - ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, (długość linii kablowej ok. 199 m) - ilość słupów 7, 8) Księginice - ul. Słoneczna, ul. Ładna, ul. Oławska (dwa zakresy), ul. Rumiankowa, ul. Pięknej Wody, (długość linii kablowej ok. 1.073 m) - ilość słupów 34, 9) Domasław - ul. Fiołkowa, ul. Tyniecka, (długość linii kablowej ok. 226 m) - ilość słupów 7, 10) Pustków Żurawski - ul. Działkowa - sięgacze (dz. nr 3/13, 3/15), ul. Orzechowa - od ul. Działkowej do Akacjowej (uwaga obręb Żurawice - dz. nr 62), ul. Wiosenna (dz. nr 25, 15/29), (długość linii kablowej ok. 842 m) - ilość słupów 13, 11) Wierzbice - ul. Tarnopolska, (długość linii kablowej ok. 960 m) - ilość słupów 29, 12) Żerniki Małe - ul. Racławicka, ul. Łużycka, ul. Polna, ul. Tarnopolska, ul. Parkowa, ul. Stanisławowska, ul. Boczna, (długość linii kablowej ok. 1.921 m) - ilość słupów 56, 13) Racławice Wielkie - ul. Leśna. (długość linii kablowej ok. 175 m). - ilość słupów 6. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: a) Projekt budowlany - wykonawczy - Krzyżowice ul. Świerkowa, Malinowa b) Projekt budowlany - wykonawczy - Królikowice ul. Słoneczna c) Projekt budowlany - wykonawczy - Chrzanów ul. Topolowa, Lipowa, Kobierzycka, Malinowa d) Projekt budowlany - wykonawczy - Domasław ul. Oławska, Fiołkowa, Wrocławska, Tyniecka e) Projekt budowlany - wykonawczy - Wierzbice ul. Tarnopolska, Spacerowa, Ślężańska dz. 101/1 i 104 f) Projekt budowlany - wykonawczy - Tyniec n/Ślęzą - ul. Szkolna, Ogrodowa, sięgacz ul. Strzelińskiej i) Projekt budowlany - wykonawczy - Biskupice Podgórne - ul. Słoneczna, ul. Polna ł) Projekt budowlany - wykonawczy - Szczepankowice - ul. Wrocławska - sięgacz, Akacjowa m) Projekt budowlany - wykonawczy - Żurawice - ul. Kasztanowa, Klonowa o) Projekt budowlany - wykonawczy - Księginice - ul. Oławska, Ładna, Pięknej Wody, Rumiankowa, Słoneczna p) Projekt budowlany - wykonawczy - Pustków Żurawski - ul. Działkowa, Jarzębinowa dz. 25 i 15/29 r) Projekt budowlany - wykonawczy - Żerniki Małe - ul. Racławicka, Łużycka, Tarnopolska, Polna, Słoneczna, Parkowa, Stanisławowska, Boczna s) Projekt budowlany - wykonawczy - Racławice Wielkie - ul. Leśna y) STWiOR - Oświetlenie drogowe - Kobierzyce etap I. UWAGA! Zakres zamówienia jest ograniczony w porównaniu do opisanego w Dokumentacji projektowo-technicznej. Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak 50-559 Wrocław ul. Świeradowska 47/3 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, Ustawą Prawo Energetyczne oraz aktami wykonawczymi wydanymi do w/w aktów prawnych, odpowiednimi normami oraz wytycznymi koordynacyjnymi Urzędu Gminy Kobierzyce Słupy i oprawy oświetleniowe zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Do Wykonawcy należy ponadto (w pełnym zakresie zadania): 1) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi potwierdzonymi w Zasobie Geodezyjnym - 3 kpl. 2) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności: - wytyczenie projektowanych elementów w terenie - kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych) - w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów - pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej; 3) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasów dróg. 4) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. np. wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowo-technicznej jak również inne koszty towarzyszące np: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa dróg publicznych (nie dotyczy ew. zajęcia pasa na potrzeby umieszczenia urządzeń obcych - po stronie Zamawiającego), koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu, itd. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych działkach. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 1-tygodniowym wyprzedzeniem a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym zadania Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami; 7) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym. 8) Zamawiający informuje, że wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren składowiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów (wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce ). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane. Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeżeli w niniejszej SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty /równoważne/. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w SIWZ. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. Gdy wystarczające będą parametry, Zamawiający nie będzie wymagał obliczeń. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniającego informacje zawarte w projekcie umowy dotyczące możliwości finansowania i SIWZ oraz uzgodni go z Zamawiającym. Łączna wartość wystawianych faktur częściowych VAT w poszczególnych latach finansowania nie może przekroczyć kwoty brutto: w roku 2014 - do 600.000 zł, w roku 2015 - do 300.000 zł, w roku 2016 - reszta.
 4. dostawa transformatorów w stacji transformatorowej R-2740 w WSS im.J. Gromkowskiego - PN 12/12.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław
  4.1Dostawa dwóch
  transformatorów w stacji transformatorowej R-2740 Zamawiającego. Wykonie zamówienia polega
  na: 1) demontażu obecnie zamontowanych dwóch transformatorów TNOSN 400/20/10, TNOSN
  400/20 i wstawienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2) montaż fabrycznie nowych
  dwóch transformatorów o mocy 630kV wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń i prac
  montażowych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ , 3) przeprowadzenie niezbędnych
  pomiarów oraz uruchomienie transformatorów

Inne osoby dla Dudek Jacek Dariusz (54 osoby):