Kogo reprezentuje osoba

Dudek Janusz

w KRS

Janusz Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustynowicz Mariola Teresa, Jaworski Krzysztof, Kaczor Bogusław, Kwiatkowski Mateusz, Markie-wicz Hanna, Matacz Witold, Prus Henryk, Sienkiewicz Bożena, Styżej Tadeusz Franciszek

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kosiński Zbigniew, Kuropatwa Jan Kazimierz, Niewiadomski Andrzej Jan, Styżej Tadeusz Franciszek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bronisz Wojciech Paweł, Styżej Marcin, Styżej Tadeusz Franciszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Raczkowska Jurek Anna Marzena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Atlas Inwestycje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000636458
 2. Ekoenergopol Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000239923
 3. Elektropol Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000310940
 4. Fabryka Samochodów Honker Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000471073
 5. Interbud - Construction S.A., Lublin − KRS 0000509898
 6. Jcgrup Sp. Z O.O., Podzamcze − KRS 0000673290
 7. K4j.dewelopment Sp. Z O.O., Podzamcze − KRS 0000679466
 8. Petrogistic Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wrocław − KRS 0000312117
 9. Przedsiębiorstwo Hewibud Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000424948
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Bj H.borysiak, T.jahołkowski Sp. J., Lublin − KRS 0000057025
 11. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol - Lublin S.A., Lublin − KRS 0000267187
 12. Słoneczna Dąbrowa Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000459104
 13. Snacks S.A., Warszawa − KRS 0000371347
 14. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Spółdom, Lublin − KRS 0000027541
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin, Lublin − KRS 0000168822
 16. Trade Trans Karya Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000193578

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cukrownia Strzyżów S.A., Strzyżów − KRS 0000020813
 2. D.u.transport Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000045288
 3. Delta Investments Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnosćią, Warszawa − KRS 0000205534
 4. Euro Capital Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000040872
 5. Gloria Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000073424
 6. Hydrex Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000059503
 7. Ib-nieruchomości Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000283237
 8. Inpel Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000077366
 9. Interbud - Apartments Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000509875
 10. Interbud - Budownictwo S.A., Lublin − KRS 0000509725
 11. Interbud - Lublin S.A., Lublin − KRS 0000296176
 12. Jamstar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000491683
 13. Konsilo Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000456585
 14. Korporacja Budowlana - Lublin S.A., Lublin − KRS 0000293649
 15. Król Krzysztof, Wownysz Marek Krims Sp. J., Lublin − KRS 0000007284
 16. Limbex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000046223
 17. Lubelskie Centrum Recyklingu Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000285215
 18. Miejski Klub Sportowy Start, Lublin − KRS 0000228536
 19. New Finance Services S.A., Warszawa − KRS 0000522244
 20. Perkun Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000462362
 21. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Lublinie Radio Lublin S.A., Lublin − KRS 0000130672
 22. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Interbud Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000007074
 23. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Ekobud Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000232800
 24. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol - Lublin S.A., Lublin − KRS 0000020642
 25. Rupes Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000251107
 26. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Łęcznej Z/s W Zofiówce, Zofiówka − KRS 0000317751
 27. Spółdzielnia Mieszkaniowa Tor W Lublinie, Lublin − KRS 0000166891
 28. Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, Lublin − KRS 0000045725
 29. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasz Dom Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000040920

Powiązane przetargi (27 szt.):
 1. BZP/PN/13/2016 Wykonanie stacji pomp oraz złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie( w skali demonstracyjnej) w gminie Żółkiewka w ramach projektu Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej DEMONSTRATOR+ - część budowlana
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Wspólny Słownik Zamówień: 45900000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest: 1. wykonanie złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie (w skali demonstracyjnej) w m. Żółkiew Kolonia, gm. Żółkiewka 2. wykonanie stacji pomp (w skali demonstracyjnej) w m. Rożki, Żółkiew Kolonia, Rożki Kolonia, gm. Żółkiewka Szczegółowy wykaz prac przedstawiony jest w załącznikach do SIWZ: Przedmiarze robót -, Specyfikacji technicznej oraz pozostałej dokumentacji zawartej w Projekcie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
 2. BZP/PN/12/2016 Wykonanie stacji pomp oraz złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie( w skali demonstracyjnej) w gminie Łabunie w ramach projektu Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej DEMONSTRATOR+ - część budowlana
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Wspólny Słownik Zamówień: 45900000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest: 1. wykonanie złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie (w skali demonstracyjnej) w m. Łabunie, gm. Łabunie 2. wykonanie stacji pomp (w skali demonstracyjnej) w m. Ruszów, Łabunie, Wólka Łabuńska, gm. Łabunie Szczegółowy wykaz prac przedstawiony jest w załącznikach do SIWZ: Przedmiarze robót -, Specyfikacji technicznej oraz pozostałej dokumentacji zawartej w Projekcie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 3. Wykonanie podbudowy ulicy Śniadeckich po zrealizowanych pracach z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy ulicy Śniadeckich po zrealizowanych pracach z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na odcinku ok. 268 m. Szerokość całkowita jezdni - 4 m. (z wyłączeniem pasa po zrealizowanych robotach jw.) Szerokość docelowa jednego pasa podbudowy do wykonania - ok. 1 m.
 4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie.
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie.
 5. Wykonanie podłączeń nieruchomości do sieci sanitarnej na terenie gminy Głusk
  Zamawiający: Gmina Głusk, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odcinków sieci i podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki bytowe w miejscowościach Ćmiłów, Dominów, Mętów, Wólka Abramowicka i Żabia Wola. Ilość podłączeń do wykonania 333 szt. o szacunkowej długości 6 000 m, w tym 12 przepompowni, szacunkowa długość sieci 826 m. Zakres prac podzielono na cztery zadania. Zadanie I (w formule zaprojektuj i wybuduj) obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w m. Ćmiłów, Dominów, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola. Długości przewodów przyłączeniowych do sieci głównej są długościami przybliżonymi. Szczegółowy zakres zadania przestawiono w załączniku nr 9 do SIWZ. Zadanie II obejmuje wykonanie podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanych przez Gminę projektów budowlanych i pozwoleń na budowę w m. Ćmiłów, Dominów, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia. Szczegółowy zakres zadania przestawiono w załączniku nr 10 do SIWZ. Zadanie III (w formule zaprojektuj i wybuduj) obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej do działek przedstawionych w tabeli. Długości sieci głównej są długościami przybliżonymi. Szczegółowy zakres zadania przestawiono w załączniku nr 11 do SIWZ Zadanie IV obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ćmiłów. Szczegółowy zakres zadania przestawiono w załączniku Nr 12 do SIWZ. Zakres prac przedmiotowego zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych zawierającą wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia, roboty ziemne w zakresie wykonania podłączeń kanalizacji sanitarnej, wykonanie przewiertów, budowę rurociągów i studni kanalizacyjnych, budowę indywidualnych przydomowych przepompowni, próby szczelności, kamerowanie przewodów, inwentaryzacje powykonawcze, zagospodarowanie terenu budowy (roboty przygotowawcze, porządkowe, odtworzeniowe). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Budowa sieci kanalizacyjnej i wykonanie podłączeń (przyłączy) do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Jasieniec i Zawadów
  Zamawiający: Gmina Puchaczów, Puchaczów
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na:

  1.1. budowie sieci kanalizacyjnej dla poszczególnych miejscowości Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Jasieniec, Zawadów wg zestawienia:

  1. Ciechanki PVC Ø 160 - 354 m PVC Ø 50 -6 m razem 360 m
  2. Ostrówek PVC Ø 160 -289 m razem 289 m
  3. Szpica PVC Ø 160 -342 m PVC Ø 50- 13,5 razem 355,5 m
  4. Jasieniec PVC Ø 50 - 370 m razem 370 m
  5. Zawadów PVC Ø 160 -193 m PVC Ø 50 - 167 m razem 360 m

  Sieć razem 1.734,50 m

  3.1.2 wykonaniu podłączeń (przyłączy), do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Jasieniec i Zawadów (część przyłączy wykonanych będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej a część do sieci wybudowanej w ramach niniejszego zamówienia publicznego określonej w pkt 3.1.1) wg zestawienia:


  1. Ciechanki PVC Ø 160 - 856 m
  2. Ostrówek PVC Ø 160 - 529 m
  3. Szpica PVC Ø 160 - 531,5 m
  4. Jasieniec PVC Ø 160 - 220 m
  5. Zawadów PVC Ø 160 - 685 m
  Razem 2.821,50 m

  2 Podłączenia (przyłącza) o których mowa w pkt 1.2 będą wykonane od ścian budynków do wykonanych wcześniej studzienek rewizyjnych lub przepompowni przydomowych.

  Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzania ścieków.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych będące integralną częścią specyfikacji. Szczegółowy zakres zobowiązań wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący integralną część specyfikacji.
  4. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia.
  5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku, w którym dokumentacja projektowa, przedmiary robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych posługują się znakami towarowymi, patentami lub oznaczeniem pochodzenia.
  6. W przypadku zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych przewidzianych w pkt 4 lub 5 specyfikacji wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez zamawiającego (w szczególności wykonawca będzie zobowiązany do wykazania równoważności oferowanych rozwiązań przez tabelaryczne porównanie danych technicznych urządzenia wymaganego w dokumentacji z urządzeniem równoważnym). Zaproponowane rozwiązania równoważne będą musiały zostać zaakceptowane przez autora dokumentacji projektowej z punktu widzenia wymogów ustawy Prawo budowlane, innych przepisów lub zasad wiedzy technicznej. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, innych przepisów lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych przewidzianych w pkt 4 lub 5 specyfikacji zaakceptowanych prze projektanta, lecz powodujących konieczność zmiany dokumentacji projektowej, wykonawca którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejszej będzie zobowiązany do dokonania - przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji, oraz obciążony kosztami tych zmian.
  7. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, materiały i urządzenia).
  8. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.
 7. Budowa zbiornika wody zapasowej z przepompownią
  Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wody zapasowej z przepompownią realizowana w ramach zadania pt. Budowa zbiornika wody zapasowej z przepompownią i przystosowanie sieci wodociągowej do wymogów sanitarno-epidemiologicznej oraz dostosowanie części dróg wewnętrznych do wymogów przeciwpożarowych
 8. Wykonanie naprawy pierścieniowych podciągów podpierających dźwigary strunobetonowe stropów w zakresie rozwiązania i usunięcia stanu awaryjnego konstrukcji stropów w zbiorniku wody nr 1 i nr 2 oraz naprawy dna zbiornika wody nr 1 i nr 2 w stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie, które stanowi zamówienie dodatkowe, niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu nr 11B Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie, w ramach Projektu pn: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pierścieniowych podciągów podpierających dźwigary strunobetonowe stropów w zakresie rozwiązania i usunięcia stanu awaryjnego konstrukcji stropów w zbiorniku wody nr 1 i nr 2 oraz naprawy dna zbiornika wody nr 1 i nr 2 w stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie, które stanowi zamówienie dodatkowe, niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu nr 11B Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie, w ramach Projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 9. Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego -Wymiana sieci zewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej i deszczowej
  Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Przedmiotem negocjacji były dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego -Wymiana sieci zewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, opisane w załączniku nr 3 do zaproszenia
 10. Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego -Wymiana sieci zewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej i deszczowej,
  Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Przedmiotem negocjacji były uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego -Wymiana sieci zewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, opisane w załączniku nr 3 do zaproszenia
 11. Wymiana sieci zewnętrznych: wodno - kanalizacyjnej i deszczowej
  Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci zewnętrznych:wodno- kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami
 12. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaszczów (dawniej Czerkasy).
  Zamawiający: Gmina Łaszczów, Łaszczów
  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaszczów (dawniej Czerkasy) o łącznej długości 349 mb. wraz z pompowniami przydomowymi w ilości 12 szt.
 13. Wykonanie dalszych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:
  1.Odcinek od studni St317 do S8
  - sieć kanalizacyjna
  a/ z rur PVC 200 o długości 69 m
  2.Odcinek od studni St334 - St329 , St302 - St istn.
  - sieć kanalizacyjna
  a/ z rur PVC 200 o długości 596 m
  3.Odcinek od studni St 292 - St 294 , St 292 - St 289
  - sieć kanalizacyjna
  a/ z rur PVC 200 o długości 287 m
  b/ z rur PVC160 o długości 20 m
  Łączna długości kan PVC 160-200 - 972 m
 14. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Turowola - Kolonia, Turowola, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica gmina Puchaczów
  Zamawiający: Gmina Puchaczów, Puchaczów
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w m. Turowola - Kolonia, Turowola, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica gmina Puchaczów. Sieć wodociągowa wykonywana z rur PE 100 SDR 17 o całkowitej długości:
  - PE 110 - L = 1218 m,
  - PE 90 - L = 1213 m
  Uzbrojenie sieci wodociągowej: zasuwy żeliwne, trójniki żeliwne, trójniki z PE, hydranty podziemne, bloki oporowe.
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  - roboty przygotowawcze,
  - obsługę geodezyjną prowadzonych robót,
  - odbiór, transport, składowanie rur i innych elementów,
  - wykonanie wykopów linowych ręcznie (kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym),
  - wykonanie wykopów koparkami,
  - odwadnianie wykopu,
  - wykonanie podłoża pod kanały,
  - montaż wodociągu z rur PE, kształtek, zasuw, trójników, hydrantów,
  - zasypanie ręczne rur,
  - zasypanie ręczne i mechaniczne wykopów,
  - próby szczelności rurociągów,
  - płukanie i dezynfekcja rurociągu,
  - uporządkowanie terenu.
  - inwentaryzację powykonawczą,
  Wykonanie w/w czynności należy ująć w cenie oferty.
  3. Wspólny słownik zamówień (CPV):
  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - roboty ziemne
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  45232150-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do przesyłu wody.
  4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa /załącznik nr 3/, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych /załącznik nr 1/, przedmiar /załącznik nr 4/:
  5.W przypadku ewentualnych wątpliwości należy zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

  7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej siwz. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w siwz, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
  8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Zakres zamówień uzupełniających będzie obejmował:
  - roboty przygotowawcze,
  - obsługę geodezyjną prowadzonych robót,
  - odbiór, transport i składowanie rur i innych elementów,
  - wykonanie wykopów linowych ręcznie (kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym),
  - wykonanie wykopów koparkami ,
  - odwadnianie wykopu,
  - wykonanie podłoża pod kanały,
  - montaż wodociągu z rur PE, kształtek, zasuw, trójników, hydrantów,
  - zasypanie ręczne rur,
  - zasypanie ręczne i mechaniczne wykopów,
  - próby szczelności rurociągów,
  - płukanie i dezynfekcja rurociągu,
  - uporządkowanie terenu,
  - inwentaryzację powykonawczą,
 15. Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla Kontraktu 11B Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie, w ramach Projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Lublin
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla Kontraktu 11B Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie, w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie realizowanego według warunków kontraktowych FIDIC.
  Kontrakt 11B Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie obejmuje swoim zakresem następujące zadania inwestycyjne:
  Chlorownia
  W budynku chlorowni zamontowane będą nowoczesne urządzenia w miejsce istniejących, obecnie przestarzałych technicznie. Zaprojektowane są nowe chloratory o bezpiecznych rozwiązaniach technicznych (m.in. praca w podciśnieniu).

  Komora zasuw zbiornika wody nr 1 i 2
  Nowa komora zasuw będzie wyposażona w nowoczesną armaturę i rurociągi ze stali nierdzewnej w miejsce armatury zużytej i przestarzałej technicznie oraz skorodowanych rurociągów w komorze istniejącej.
  Nowa komora zasuw będzie obiektem dwukondygnacyjnym z wciągnikami do demontażu armatury.

  Zbiorniki wody czystej nr 1 i 2
  Inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację zbiorników wody czystej nr 1 i 2. Przebudowa - konieczna ze względu na zły stan techniczny zbiorników - obejmująca m.in. nadbudówki, schody terenowe, wymianę stropów i instalacji, naprawę i renowację zbrojenia
  i powierzchni elementów konstrukcyjnych, ścian i dna, będzie połączona budową nowej komory zasuw, zlokalizowanej bezpośrednio przy zbiornikach.

  Uzbrojenia i zagospodarowania terenu
  Przebudowa uzbrojenia i zagospodarowania terenu obejmująca m.in.: sieć wodociągową oraz przewody wody chlorowej i naciskowej; przewody technologiczne, przyłącze c.o., kanalizację ścieków technologicznych sanitarnych i deszczowych ; komorę wtrysku wody; linie kablowe n.n.i oświetleniowe, urządzenia monitoringu oraz automatyki i sterowania; sieć teletechniczną, roboty drogowe odtworzeniowe i porządkowe.
 16. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Głusk, etap II Budowa kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Urząd Gminy Głusk, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Głusk
  w miejscowościach Ćmiłów, Dominów, Mętów i Wólka Abramowicka poprzez wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ścieki z w/w miejscowości zbierane przez system kanalizacji sanitarnej będą włączone poprzez przewód tłoczny wychodzący z pompowni sieciowej do miejskiej (miasta Lublin) sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej ścieki z aglomeracji Lublin do biologicznej oczyszczalni ścieków Hajdów. Miejsce włączenia gminnej sieci do miejskiej w obszarze jednej aglomeracji Lublin w komorze S zlokalizowanej przy ul. Strojnowskiego w Lublinie.
  Zakres robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odbierającej ścieki bytowe z gospodarstw domowych obejmuje:
  - roboty ziemne w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej, wykonanie odwodnień,
  - wykonanie przewiertów, budowę rurociągów i studni kanalizacyjnych,
  - zagospodarowanie placu budowy.
  Sumaryczna długość odcinków przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6,3 km.
  Do budowy sieci zaprojektowano rury dwuścienne i kształtki z polipropylenu łączone kielichowo i uszczelnione specjalną profilowaną uszczelką. Zaprojektowano przewody o średnicy 150, 200 i 300, układane w wykopie na wyrównanym podłożu zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody układane w ziemi bezwykopowo przy użyciu przewiertu kontrolowanego wykonane z rur wytłaczanych, trójwarstwowych z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego oraz warstwą środkową z PE 100.
  Kolektor uzbrojony zostanie w szczelne włazowe studnie rewizyjne z polietylenu o średnicy min. 1000 mm ze zwieńczeniem w klasie D400. Ilość studni rewizyjnych na sieci ograniczona została do minimum na rzecz trójników pozostawionych na kolektorze zbiorczym służących w perspektywie do włączenia przyłącza. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przy zachowaniu pełnej szczelności kanalizacji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót określony jest w projektach budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.
 17. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z częsciową przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Piotrowice - etap II - budowa kanalizacji w Piotrowicach i Bystrzycy Starej
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (odcinek 4708 m) i ciśnieniowej (odcinek 4917 m) oraz budowa przepompowni ścieków polegająca na wykonaniu następujących robót:
  1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 4708 m i 1961 m przyłączy do gospodarstw (78 szt.),
  2) budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości ok. 4917 m i 1161,5 m przyłączy (47 przydomowych przepompowni ścieków),
  3) budowa przepompowni ścieków surowych P1 w Piotrowicach wraz z przyłączem energetycznym, ogrodzeniem i oświetleniem terenu, utwardzeniem i zjazdem z drogi gminnej,
  4) budowa przepompowni ścieków surowych P2 przy Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej wraz z zasilaniem zalicznikowym w energię elektryczną i ogrodzeniem terenu

  Szczegółowy opis robót określają dokumentacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.
  Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu prowadzenia robót.
  Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające następującym wymogom:
  a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polski Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową specyfikacja techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
  c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami.
  d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, z zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
  Przejęcie placu budowy przez wykonawcę powinno nastąpić najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia robót.
  Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
  Ponadto:
  1) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania powstałych odpadów jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt.22 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251 z p. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.
  2) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
  a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy (tymczasowe ogrodzenie i oświetlenie terenu, wyznaczenie stref bezpieczeństwa),
  b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  c) nadzór nad mieniem,
  d) utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,
  e) natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,
  f) wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
  o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej (przejścia pod jezdnią) wraz
  z poniesieniem kosztów zajęcia pasa na czas prowadzenia robót,
  g) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  h) czynny udział w odbiorach.

  Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony w dokumentacji przetargowej zasygnalizowany w przedmiarach robót. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w związku z tym zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
 18. Budowa kanlizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV w tym Etap II w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Garbów, Garbów
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch etapów kanalizacji sanitarnej , w tym etap II będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj . Zakres zamówienia obejmuje : A. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów- ETAP II, - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. 1.Zakres zamówienia dla etapu II kanalizacji sanitarnej obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Garbów o szacunkowej długości 8,6 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie funkcjonalno-użytkowym , zwany dalej PFU , stanowiącym Załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. 2. Realizacja wyżej wymienionego etapu polegać będzie na pozyskaniu map do celów projektowych, opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej, uzyskaniem zgód od właścicieli działek na przebieg kanalizacji sanitarnej ,uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji łącznie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych , uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w pełnym zakresie zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów - ETAP IV. polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną ,przedmiarem robót specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. W ramach przedmiotowego IV etapu zaprojektowane zostały kanały grawitacyjne z rur PVC PP-b fi 200 mm- długość 3631 m oraz PVC PP-b fi 160 mm - długość 2470 m , łączonych przy pomocy uszczelek gumowych. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowić będą studzienki rewizyjne żelbetowe połączeniowe, połączeniowo-rozgałęźne i kaskadowe o średnicy D=1,0 m oraz studnie systemowe inspekcyjne z PVC , PE, PP o średnicy fi 400 mm i fi 1000 mm. Zaprojektowano wykonanie 5 szt. przepompowni ścieków . Przewody tłoczne ścieków z pompowni winny być wykonane z rur PE o średnicach : fi 63 mm, fi 90 mm i fi 110 mm , zgrzewanych czołowo i łączonych przez elektrokształki. Łączna długość przewodów ciśnieniowych wynosi 1327 m, W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC PP-b fi 160 mm o łącznej długości 3302 m. Budowa przyłączy obejmuje także ich połączenie z wewnętrzną siecią kanalizacyjną istniejącą na przyłączanych nieruchomościach. Budowa przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa ,przedmiar robót , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje , uzgodnienia w których określono warunki realizacji tj. między innymi uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót . 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania robót 3.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty. 4.Wymagania dotyczące robót : 1.Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż. 2.Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 5. Wymagania dotyczące materiałów : 1. Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16.IV.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr92,poz. 881) oraz dokumentacji projektowej. 2. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 3.Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji. 6. Wymagania stawiane wykonawcy : 1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za bieg oraz terminowe wykonanie zadania. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 4. Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ; 5. Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rykach, Zadanie: Nr 1Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Swatowska, Zielona, Górna, śytnia, Okopowa, 15 P.P. Wilków, Słowackiego w Rykach . - etap I Zadanie: Nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sadowa, Młynarska, Łukowska, Jankowszczyzna, Jeziorna, Piaskowa, Myśliwska, Brzezinka, Janiszewska w Rykach wraz z przepompownią ul. Janiszewskiej, Sadowej oraz w Oszczywilku - etap I..
  Zamawiający: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk, Ryki
  Zadanie: Nr 1 Roboty budowlano - montażowe związane
  z wykonaniem kanalizacji sanitarnej; obejmujące zakres: - KANAŁY RUROWE GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE z rur PP - o
  dł.4232 mb - STUDZIENKI REWIZYJNE, *Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o sr. 1200 mm *Studnie rewizyjne z kręgów
  betonowych o sr. 1000 mm *Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o sr 425 mm - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW.
  *Pompownie ścieków sieciowe w gotowych studzienkach. Zadanie: Nr 2 Roboty budowlano - montażowe związane z wykonaniem
  kanalizacji sanitarnej; obejmujące zakres: - KANAŁY RUROWE GRAWITACYJNE I CIŚNIENIOWE z rur PP - o dł.4105 mb -
  STUDZIENKI REWIZYJNE, * Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o sr. 1000 mm * Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN
  o sr 315- 425 mm - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW. *Pompownie ścieków sieciowe w gotowych studzienkach..
 20. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin i Góździk - etap II
  Zamawiający: Urząd Gminy w Górznie, Górzno
  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w tym:
  - dwóch przepompowni ścieków z polimerobetonu, wyposażonych każda w dwie pompy (po jednej rezerwowej), szafę energetyczną z układem pomiarowo sterowniczym.
  - trasa kanałów sanitarnych rurociągów tłocznych głównych zlokalizowano w pasach drogowych (droga powiatowa).
  - kanały kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektowano z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicach:
  - d 200 mm - 2953,92 m
  - d 160 mm (kanały boczne i przykanaliki) - 4473,90 m
  - rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE-HD łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego o średnicach:
  - d 63 mm - 801,45 m
  - d 90 mm - 869,45 m
 21. Porządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż rz. Czerniejówka na terenie Gminy Głusk w aglomeracji Lublin
  Zamawiający: Urząd Gminy Głusk, Lublin
 22. BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW I GRÓDEK SZLACHECKI W GMINIE SIEMIEŃ
  Zamawiający: Gmina Siemień, Siemień
 23. . Budowa kanalizacji sanitarne wraz z przyłączami w miejscowościach Dębowa Kłoda, Żmiarki, Leitnie
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda
 24. Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Dzierzkowice - Wola
  Zamawiający: Urząd Gminy Dzierzkowice, Dzierzkowice
 25. Budowa oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków komunalnych w miejscowości Kopina oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świerszczów, Świerszczów - Kolonia, Kopina, Gmina Cyców
  Zamawiający: Gmina Cyców, Cyców
 26. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Niemiecka - VI i Niemce ul. Parkowa w Gminie Niemce
  Zamawiający: Wójt Gminy Niemce, Niemce
 27. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kąkolewnica Wschodnia
  Zamawiający: Gmina Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Wschodnia