Kogo reprezentuje osoba

Dudek Janusz Dariusz

w KRS

Janusz Dariusz Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Drugie imię:Dariusz
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Błonie (Dolnośląskie), M. Siemianowice Śląskie (Śląskie), Siemianowice Śląskie (Śląskie)
Przetargi:19 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trochimowicz Bąk Anna Katarzyna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brudz Klaudia Natalia, Książka Rafał Jerzy, Poręba Monika, Skalski Grzegorz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawełczyk Dariusz Jakub
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Golicki Mirosław Kazimierz, Kata Jarosław, Pacocha Adam Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kata Katarzyna Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Inpuls Sp. Z O.O., M. Siemianowice Śląskie − KRS 0000323096
 2. Ls Home Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000546876
 3. Luna Amp; Sokół Security Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000366847
 4. Pcb Here Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000703168
 5. Poltechnik Sp. Z O.O., Błonie − KRS 0000234623
 6. Poltechnik Sp. Z O.O., Błonie − KRS 0000130702
 7. Poltechnik Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Błonie − KRS 0000428560
 8. Siemion.pl Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000492007
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Fabud, Siemianowice Śląskie − KRS 0000156166
 10. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Szprotawa − KRS 0000456862

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Poltechnik Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Błonie − KRS 0000370417
 2. Sign Poland Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000116310
 3. Sokół Inpuls Monitoring Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000416824

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Usługa ochrony osób i mienia 2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówieni jest Ochrona osób i mienia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62
 2. stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dla Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zgodnie z zapisami SIWZ, Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, CPV: 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, polegającej na:
  1) całodobowej, stałej, bezpośredniej, fizycznej ochronie mienia budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14, otaczającego go terenu należącego do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz ochronę fizyczną pracowników i stron przebywających w w/w obiekcie - ochrona świadczona całodobowo, 7 dni w tygodniu przez okres 24 miesięcy, przez 2 pracowników, w tym:
  - jeden pracownik całodobowo (24 godziny),
  - jeden pracownik w dni robocze, w poniedziałki od 7.00 do 18.30 i od wtorku do piątku od 7.00 do 16.00.
  Wszyscy pracownicy zatrudnieni do realizacji zamówienia muszą być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późn. zm.), z udokumentowanym min. 6 miesięcznym doświadczeniem. W czasie pełnienia służby pracownicy będą posiadali przy sobie legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wystawioną przez Wykonawcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z art. 20 ustawy o ochronie osób i mienia - z przeznaczeniem do wglądu.
  2) monitoringu sygnałów alarmowych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach przy ul. Chorzowskiej 14, - ochrona techniczna świadczona całodobowo przez okres 24 miesięcy,
  3) interwencji samochodowej grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 pracowników w przypadku stwierdzenia alarmu lub odebrania wezwania w sytuacji zagrożenia lub potrzeby wsparcia oraz w przypadku stwierdzenia zagrożenia mienia zabezpieczenie obiektów do momentu odwołania przez Zamawiającego - dotarcie do wskazanego obiektu winno odbywać się w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu otrzymania informacji i dotyczy każdej interwencji grupy, przez cały okres obowiązywania umowy. Pracownicy grupy interwencyjnej muszą spełniać poniższe warunki:
  - muszą być umundurowani,
  - muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego,
  - samochód którym będzie się poruszała grupa interwencyjna musi być oznaczony w sposób jednoznaczne identyfikujący go ze służbami ochrony,
  4) przewóz transportem Wykonawcy jednego pracownika Zamawiającego wraz z korespondencją specjalną, na trasie z siedziby Sądu Rejonowego przy ul. Chorzowskiej 14 do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16 - usługa świadczona sporadycznie, w zależności od potrzeb.
  Zamawiający w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z takiej usługi.
  Wykonawca powinien zapewnić własny samochód wraz z kierowcą oraz dodatkowym pracownikiem ochrony, umożliwiający przewóz tam i z powrotem jednego pracownika Sądu Rejonowego wraz z korespondencją specjalną o niewielkich gabarytach, mieszczących się na jednym siedzeniu pasażera, realizowanych według poniższej zasady:
  Wykonawca na telefoniczne zgłoszenie pracownika Sądu ustala termin transportu (maksymalnie następnego dnia roboczego, w godzinach od 8.00 do 14.00). W ustalonym terminie przyjeżdża samochód Wykonawcy do siedziby Sądu wraz z dodatkowym pracownikiem (poza kierowcą), zabiera pracownika Sądu wraz z korespondencją i transportuje do siedziby Komendy Miejskiej Policji.
  Koszt jednego transportu należy kalkulować wraz z drogą powrotną do siedziby Sądu. Łączna odległość jednego transportu (z siedziby Sądu do siedziby komendy Miejskiej Policji i z powrotem do siedziby Sądu) wynosi około 5 km. Czas załatwienia spraw służbowych wynosi ok. 1 godziny.
  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, poda numer telefonu pod którym Zamawiający będzie mógł ustalić termin transportu. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia faksem na numer 32 7664306, w treści podając datę, godzinę oraz numer rejestracyjny pojazdu którym będzie odbywał się transport.
  2. Wykonawca zobowiązuje się, aby całość usług świadczyły osoby nie skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne. Dodatkowo osoby wykonujące usługę ochrony mienia muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku ochrony. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zapewnienia ochrony osób i mienia, które noszą znamiona stosunku pracy zgodnie z art. 22. § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust.4 pkt. 4 ustawy PZP, aby do realizacji niniejszego zamówienia na ochronę zostali skierowani wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Zamawiający nie definiuje wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia są opisane w:
  a. opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym (załącznik nr 3 do SIWZ),
  b. wzorze umowy na świadczenie usług ochrony, stanowiącym (załącznik nr 2 do SIWZ).
  4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia.
  5. Zamawiający nie określa sposobu dysponowania osobami wchodzącymi w skład grupy interwencyjnej.
  6. Na etapie składania ofert Wykonawca jest zobowiązany wskazać zakres czynności, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 10 do SIWZ). W zakres czynności powierzonych podwykonawcy może mieścić się usługa reagowania grupy interwencyjnej. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.
  7. Zamawiający żąda od wykonawcy wskazania w złożonej ofercie część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
 3. Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 14 .
  Zakres ochrony obejmuje:
  1.wszystkie pomieszczenia w budynku szpitala, teren wokół szpitala oraz obiekty znajdujące się na terenie szpitala wraz z parkingiem dla pracowników,
  2.obsługę szlabanu wjazdowego wraz z kontrolą uprawnień do wjazdu na teren szpitala oraz obsługę parkingu głównego wraz z obsługą kasy fiskalnej,
  3.obsługę portierni głównej
 4. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach
 5. Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych, świadczeniem usług serwisowych i interwencją grupy- OG 35-58/15
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Chorzów
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zgodnie z zapisami Instrukcji ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Chorzowie (załącznik nr 1 do SIWZ). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są również we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ . Oba dokumenty są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Wymagania stawiane Wykonawcy: a)ochroną objęte zostają wszystkie osoby i mienie w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie, tereny zewnętrzne wokół budynków, parking sądowy przy ul. Rostka 2 oraz wydzielone miejsca parkingowe przy obiektach; b)Wykonawca zatrudni pracowników ochrony- osoby, w liczbie niezbędnej do realizacji zamówienia, wynikającej z lokalizacji opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jest niezmienny przez cały czas umowy, z tym, że w uzasadnionych przypadkach Strony dopuszczają jego zmiany, przy czym pierwsza zmiana może nastąpić dopiero po zakończeniu pierwszego miesiąca wykonywania usługi; c)Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ; d)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, e)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, f)określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, g)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, h)Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca musi posiadać własną stację monitorowania oraz grupę interwencyjną, co potwierdzi składając dokument -wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie- załącznik nr 6 do SIWZ. i)Zamawiający wymaga: - jednego pracownika ochrony na stanowisku kierownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2014 poz. 1099) upoważnionego do organizowania i kierowania zespołem pracowników ochrony fizycznej, nadzorowania pracy pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz opracowywania planów ochrony, z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem, - min. 1 pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2014 poz. 1099) upoważnionego do sporządzania i podpisywania protokołów przeglądu-konserwacji-naprawy instalacji alarmowej, organizowania i kierowania zespołem pracowników zabezpieczenia technicznego oraz opracowywania planów ochrony w zakresie określonym w art. 3 ust 2 ustawy o ochronie osób i mienia, z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem j)Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia- klauzule społeczne: 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy, żąda od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, jednej osoby na stanowisku kierownika ochrony, o którym mowa w pkt. i, oraz w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 1 ust. B Posterunek nr 2- pracownik nr 2 3.Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wskazane jest aby Wykonawca obejrzał obiekt i zapoznał się z zakresem niezbędnych prac który będzie mu potrzebny do realizacji zamówienia.
 6. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach
 7. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach-zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach
 8. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 8 do SIWZ.
  4. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:
  1) świadczenia usługi ochrony osób i mienia zgodnie z zasadami określonymi w Planie Ochrony, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy;
  2) stałej kontroli jakości świadczonych przez siebie usług w oparciu o centrum koordynacji oraz system kontroli typu Guard (we wskazanych przez Zamawiającego obiektach);
  3) przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy osób wyznaczonych adresowo do ochrony obiektów Zamawiającego (wraz z numerami telefonów kontaktowych), w terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy, oraz jej uaktualniania w terminie do 30 - go dnia każdego miesiąca na miesiąc następny, a w przypadku jakiejkolwiek zmiany wynikłej w trakcie trwania miesiąca, niezwłocznie, nie później niż na 2 godziny przed planowaną zmianą;
  4) dysponowania zmotoryzowaną grupą interwencyjną, wyposażoną w radiowe środki łączności, z czasem dojazdu do obiektów Zamawiającego nie przekraczającym 15 minut;
  5) zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego, mailowego i poprzez fax z Zamawiającym;
  6) zapewnienia schludnego i czystego wyglądu pracowników realizujących umowę m. in. poprzez jednolite umundurowanie i oznaczenie pracowników ochrony w sposób umożliwiający ich identyfikację przez Zamawiającego, oraz bezwzględnego stosowania tego umundurowania w czasie pełnienia służby;
  7) przekazania Zamawiającemu opisu umundurowania w jakie będą wyposażeni wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji umowy w terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy;
  8) utrzymania czystości i właściwego stanu wyposażenia pomieszczeń służbowych udostępnionych mu przez Zamawiającego;
  9) pokrycia kosztów powstałych w związku z użytkowaniem udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego urządzeń i mediów, w przypadku udokumentowania ich ponadnormatywnego zużycia, określonego na podstawie średniego zużycia mediów w danym obiekcie oraz na podstawie billingów uzyskanych od operatora telekomunikacyjnego;
  10) podstawienia, w przypadku braku możliwości zapewnienia przez Zamawiającego pracownikom Wykonawcy pomieszczenia służbowego, na swój koszt przyczepy, która będzie spełniać tę rolę oraz zapewnienia swoim pracownikom podstawowych warunków sanitarnych;
  11) udostępnienia na żądanie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji związanej ze świadczeniem przedmiotu umowy;
  12) zapewnienia nieprzerwanej, całodobowej łączności telefonicznej pomiędzy podlegającymi mu pracownikami ochrony, a osobami nadzorującymi z ramienia Wykonawcy;
  13) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa i sposób realizacji umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej rozwiązaniu.
  5. Usługa świadczona będzie w oparciu o pisemne zlecenie, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
  6. Wybrany Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewłaściwego wykonania oraz zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym umową na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowód opłacenia składki. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich na skutek powstałych szkód, Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.
  7. Aktualnie ochraniane są nieruchomości mieszczące się przy następujących adresach:
  L.p. Nieruchomość Liczba osób
  1. ul. Warszawska 4/ Teatralna 7 1 pracownik, całodobowo
  2. ul. Warszawska 6 1 pracownik, całodobowo
  3. ul. Św. Jana 10 1 pracownik, całodobowo
  4. ul. 3-go Maja 7 1 pracownik, całodobowo
  5. ul. Młyńska 2 1 pracownik, pn. - pt. 7.00-16.30
  6. ul. Rynek 13 1 pracownik, całodobowo
  7. ul. Asnyka 32 1 pracownik, 5.00 - 20.00, 2 pracowników, 20.00 - 5.00
  8. ul. Uniczowska 36 1 pracownik, pn.-pt. 8.30 - 20.30, sob. 8.30 - 15.30
  9. ul. Mieszka I 2 1 pracownik, pn.-pt.15.00 - 7.00, soboty, niedziele i święta całodobowo
  10. ul. Kossutha 11 1 pracownik, całodobowo
  11. ul. Grażyńskiego 5/al. Korfantego 34 1 pracownik, całodobowo
  12. Pl. Alfreda 1-13 1 pracownik, 6.00 - 20.00, 2 pracowników, 20.00 - 6.00
 9. Usługa ochrony osób i mienia 2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
  1. Przedmiotem zamówieni jest Ochrona osób i mienia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62
 10. Ochrona osób i mienia w budynkach Urzędu MIasta Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  ) Opis przedmiotu zamówienia: Ochrona osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta Katowice. Budynki znajdują się w Katowicach przy ul. Francuskiej 70, Rynek 1, Dworcowej 17. Usługa ochrony osób i mienia świadczona będzie codziennie w terminach określonych w pkt 11 SIWZ we wszystkie dni tygodnia, 24 godziny/dobę.

  Budynek przy ul. Francuskiej 70: jest to zespół budynków biurowych podpiwniczonych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9.000 m2 (segment A - 15 kondygnacyjny, segmenty B, C, D i F - 2 kondygnacyjne) oraz segment E (sala kinowa 650 m2 ), wyposażony w instalację ppoż., antywłamaniową, sieć komputerową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną oraz pełne wyposażenie pokoi, tj. biurka, szafy, urządzenia biurowe itp.

  Budynek przy Rynek 1: jest to budynek 10 kondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 5329,63 m2 wyposażony w instalację ppoż., dźwiękowy system ostrzegawczy, antywłamaniową, sieć komputerową, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, klimatyzację oraz pełne wyposażenie pokoi, tj. biurka, szafy, urządzenia biurowe itp.

  Budynek przy ul. Dworcowej 17: całodobowa ochrona elektroniczna poprzez łączność z bazą monitorowania, dysponuje patrolem interwencyjnym wraz z pracownikami ochrony.

  Jest to budynek 6 kondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem. Zabezpieczony systemem antywłamaniowym typ Integra 64. Posiada instalację przeciwpożarową. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu.

  2) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską.

  3) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

  a) Ochrony osób i mienia w zakresie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej wraz z dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Katowice przy ul.:

  - Rynek 1 - po dwie osoby całodobowo na każdej zmianie i dodatkowo 1 osoba dla ochrony Biura Obsługi Mieszkańców w dniach roboczych w godz. od 6.00 do 18.00, Francuskiej 70 - po dwie osoby całodobowo na każdej zmianie i dodatkowo 1 osoba dla ochrony Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w dniach roboczych w godz. od 6.00 do 18.00,

  - Dworcowej 17 - całodobowa ochrona elektroniczna, wykonawca zapewnia łączność z bazą monitorowania.

  Dodatkowo Wykonawca powinien dysponować całodobowo przez 7 dni w tygodniu patrolem interwencyjnym - samochód wraz z pracownikami ochrony do ewentualnej interwencji w ww. budynkach.

  Wykonawca wyposaży swoich pracowników ochrony w elektroniczną kontrolę obchodu.

  b) Pracownicy ochrony w zakresie swoich obowiązków podlegają osobie wskazanej przez Zamawiającego.

  c) Zadaniem ochrony jest strzeżenie obiektów celem zabezpieczenia ich przed włamaniem oraz kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem mienia dozorowanego.

  d) Szczegółowy zakres usługi:

  - stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia należącego do Zamawiającego. Usługa ochrony mienia będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą itp.


  - ochrona pomieszczeń biurowych, piwnicznych, magazynowych, powierzchni przyległych do budynków (podwórka, dziedziniec, parking),


  - obsługa i nadzór nad systemami alarmowymi oraz reagowanie na sygnały z nich płynące zgodnie z instrukcjami,


  - dokonywanie kontroli zamknięcia budynków i pomieszczeń oraz okien po godzinach pracy ich użytkowników oraz wygaszanie zbędnego oświetlenia,


  - wykonywanie co najmniej raz na trzy godziny wewnętrznych obchodów budynków przy ul. Francuskiej 70, Rynek 1 i potwierdzania obchodów na elektronicznych punktach kontrolnych.


  - kontrola kluczy wydawanych i przyjmowanych od pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz od innych pracowników upoważnionych do pobierania kluczy,

  - kontrola upoważnień wszystkich osób przebywających na budynkach po godzinach pracy zgodnie z upoważnieniami do przebywania potwierdzonymi przez Zamawiającego, dokonywanie stosownych zapisów prowadzonej w tym celu ewidencji.

  e) Ochrona będzie realizowana przez pracowników nieuzbrojonych, jednolicie ubranych (marynarka, spodnie/spódnica, koszula, krawat, w stonowanych kolorach) wraz z czytelnym umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym dane Wykonawcy oraz dane pracownika.

  f) Wykonawca winien dysponować personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi posiadającym kwalifikacje jak określono w pkt 13 niniejszej SIWZ. Dodatkowo, każda z osób wykonujących zamówienie (umieszczona na wykazie osób)) zostanie zobowiązana do złożenia oświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 26 i art. 31 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia. (tj. Dz. U. NR 145, poz 1221 z 2005r. ze zm.)  W czasie obowiązywania umowy wszystkie osoby Wykonawcy pracujące w budynkach Zamawiającego muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany okazać dokumenty potwierdzające w/w kwalifikacje, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz oświadczenia o niekaralności osób wykonujących zamówienie.

  g) Pracownik ochrony nie może posiadać stopnia inwalidztwa, które uniemożliwiłoby wykonywanie obowiązków ochrony (np. obchody piesze, sprawne i szybkie poruszanie się po ochranianych budynkach).

  h) Rozliczenie wykonanych przez Wykonawcę rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu linii telefonicznych Zamawiającego, odbędzie się na podstawie przedstawionych bilingów.

  i) Pracownicy ochrony zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób przebywających w strzeżonych obiektach Urzędu Miasta Katowice.

  j) Pracownik ochrony musi posiadać znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

  k) Pracownicy ochrony winni być wyposażeni w środki łączności przez Wykonawcę (niezależnie od urządzeń Zamawiającego) z możliwością połączeń na miasto, winni posiadać wsparcie patrolu interwencyjnego zdolnej dotrzeć do miejsca wezwania. Czas podjęcia interwencji od odebrania sygnału alarmowego (telefonicznego) nastąpi maksymalnie do 15 minut.

  l) Pracownicy ochrony będą codziennie kontrolowani i nadzorowani przez osoby wskazane przez Wykonawcę (Wykonawca wyznacza co najmniej 3 osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej).

  m) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania procedury współdziałania z Operatorem Stacji Monitorowania Alarmów firmy wskazanej przez Zamawiającego.

  n) Zamawiający w czasie obowiązywania umowy zapewnia jedno bezpłatne szkolenie pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy tj. szkolenie z zakresu BHP, informacji niejawnej, działania systemów włamania, monitoringu, p.poż.

  Każda zmiana pracownika przez Wykonawcę zobowiązuje go obligatoryjnie do opłacenia szkolenia przez Firmy wskazane przez Zamawiającego (prognozowany koszt jednorazowego szkolenia z zakresu działania systemów włamania, monitoringu, p.poż. ok. 150 zł z każdej dziedziny - płatności będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz podmiotu wykonującego szkolenie).
 11. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 w Sosnowcu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
  Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 12. Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia są usługi: 1. Ochrona fizyczna osób i mienia następujących budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: 1. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10 o powierzchni użytkowej 1850m² - chroniony codziennie, przez jednego pracownika ochrony, zmianowo, 24 godziny na dobę oraz w poniedziałki od 6:00 do 18:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 17:00 oraz w piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, przez drugiego pracownika ochrony, do którego głównych obowiązków należała będzie obserwacja monitorów systemu telewizji przemysłowej. 2. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy Al. Sportowców 1 (Urząd Stanu Cywilnego) o powierzchni użytkowej 354m² - chroniony codziennie przez jednego pracownika ochrony zmianowo 24 godziny na dobę. 3. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Michałkowickiej 105 o powierzchni użytkowej 2000m² - chroniony codziennie przez jednego pracownika ochrony zmianowo, 24 godziny na dobę. 4. Pomieszczenia użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 221,55m2 -zlokalizowane w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 (Referat Komunikacji) - chronione codziennie przez jednego pracownika ochrony zmianowo, 24 godziny na dobę. W godzinach pracy Urzędu Miasta usługa ochrony musi być wykonywana przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zamawiający informuje, iż posiada system telewizji przemysłowej w następujących obiektach: - budynek zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10, - budynek zlokalizowany przy ul. Michałkowickiej 105. 2. Konwojowanie i ochrona wartości pieniężnych z następujących budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: - budynek zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10, - budynek zlokalizowany przy ul. Michałkowickiej 105, - budynek zlokalizowany przy al. Sportowców 1, - pomieszczenia w budynku przy ul. Jana Pawła II 1. Konwojowanie i ochrona musi się odbywać przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r., (Dz. U. z 2010, nr 166, 1128 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, w następującym zakresie: a) konwojowanie przez konwojentów, średnio jeden raz w tygodniu (104 dni w ciągu okresu realizacji przedmiotu zamówienia), z budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 do banku ING Bank Śląski w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 1 i z powrotem, kasjera pobierającego wartości pieniężne, odbywające się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego transportem Wykonawcy. Wartości pieniężne nie przekraczają jednej jednostki obliczeniowej. b) pakietów z wartościami pieniężnymi, codziennie od poniedziałku do piątku (507 dni w ciągu realizacji przedmiotu zamówienia), transportem Wykonawcy zgodnie z ustalonym harmonogramem: od poniedziałku do czwartku: 1. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Michałkowickiej 105, o godz. 14:45; 2. z budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy Al. Sportowców 1, o godz. 15:00; 3. z budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 10, o godz. 15:15; 4. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Jana Pawła II 1, o godz. 15:45; w piątek: 1. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Michałkowickiej 105, o godz. 12:45; 2. z budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy Al. Sportowców 1, o godz. 13:00; 3. z budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 10, o godz. 13:15; 4. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Jana Pawła II 1, o godz. 13:45, w sposób zorganizowany do wrzutni elektronicznej banku ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach ul. Sokolska 34 lub w Chorzowie Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38. Dowodem przekazania konwojowanych wartości pieniężnych jest potwierdzenie banku /wyciąg bankowy/, który Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną od tegoż banku w następnym dniu roboczym. Wartość pieniężna nie przekroczy jednej jednostki obliczeniowej. Zmiana harmonogramu (godzin) odbioru pakietów z wartościami pieniężnymi, w danym dniu, będzie możliwa na wniosek Zamawiającego, zgłoszony Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed dniem, w którym konwojowanie ma się odbyć w innych godzinach niż zgodnie ww. harmonogramem. Zamawiający jako jeden konwój wartości pieniężnych przyjmuje wykonanie przez Wykonawcę danego dnia całego dziennego harmonogramu, tj.: konwojowanie wartości pieniężnych z czterech budynków Urzędu Miasta. 3. Ochrona nieruchomości gminnych: 1. Wykonawca zapewni, na każde żądanie Zamawiającego, 1 dodatkową osobę, świadczącą usługę ochrony osób i mienia w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Za miejsce realizacji usługi uznaje się nieruchomości Gminy Siemianowice Śląskie, wskazane przez Zamawiającego, w których wnętrzu jest możliwe przebywanie pracownika ochrony. Za czas realizacji usługi uznaje się ramy czasowe wskazane przez Zamawiającego w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wyznaczony pracownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Referatu Gospodarki Mieniem będzie powiadamiał Wykonawcę o konieczności wykonania usługi, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający przewiduje konieczność realizacji powyższej usługi przez okres 300 godzin, jednak zastrzega sobie prawo nie wykorzystania przewidywanej ilości godzin. 2. Wykonawca zapewni, na każde żądanie Zamawiającego, 1 dodatkową osobę, świadczącą usługę ochrony osób i mienia w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Za miejsce realizacji usługi uznaje się nieruchomości Gminy Siemianowice Śląskie, wskazane przez Zamawiającego w których wnętrzu nie jest możliwe przebywanie pracownika ochrony i tym samym to Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczenia w którym będzie przebywał pracownik ochrony przy ochranianej nieruchomości. Za czas realizacji usługi uznaje się ramy czasowe wskazane przez Zamawiającego w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wyznaczony pracownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Referatu Gospodarki Mieniem o konieczności wykonania usługi będzie powiadamiał Wykonawcę, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający przewiduje konieczność realizacji powyższej usługi przez okres 100 godzin, jednak zastrzega sobie prawo nie wykorzystania przewidywanej ilości godzin. 4. Monitorowanie systemem sygnalizacji ochrony pomieszczeń przed włamaniem, kradzieżą mienia i napadem: - pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 90,62m2 w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 (Powiatowa Komisja Poborowa), - budynek o łącznej powierzchni użytkowej 220m2 zlokalizowany przy ul. 1-go Maja 1A. Wykonawca zainstaluje system technicznego zabezpieczenia tzw. wewnętrzne czujki ruchu w pomieszczeniach przy ul. Jana Pawła II 1 (pow. użyt. 90,62m2), a koszty urządzeń systemu, jego zainstalowanie, konserwację, obsługę oraz późniejszy demontaż (po wykonaniu zamówienia) należy wliczyć w cenę usługi ochrony pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 (Powiatowa Komisja Poborowa). Monitoring ma polegać na: - wysyłaniu sygnału z nadajnika w momencie wzbudzenia czujnika zamontowanego w każdym z pomieszczeń, do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - przyjeździe grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia w ciągu 10 minut od momentu nastąpienia zdarzenia tj.: przekazania sygnału do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia wyznaczonego pracownika Wydziału Administracji i Archiwum. - po każdej z interwencji Wykonawca będzie zobowiązanych do dostarczenia w ciągu 3 dni do siedziby Zamawiającego notatki służbowej, w której zostanie wskazana godzina otrzymania sygnału, godzina przyjazdu na miejsce grupy interwencyjnej oraz osoby powiadomione o powstaniu szkody. 5. Monitorowanie systemem sygnalizacji ochrony lamp przed uszkodzeniem oraz kradzieżą: - lampy zamontowane w nawierzchni na ulicy Spacerowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający wykonał kompletny system zabezpieczenia Integra 128, centrala Satel, wszystkich 119 lamp zamontowanych w nawierzchni w rejonie ulicy Spacerowej. Wszystkie lampy wyposażone są w czujnik magnetyczny, który w przypadku jakiegokolwiek nieprzewidzianego działania osoby trzeciej przekazuje sygnał do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej). Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania nadajnika w szafie rozdzielczej usytuowanej na skrzyżowaniu ulic Dworskiej i Spacerowej. Monitoring ma polegać na: - wysyłaniu sygnału z nadajnika umiejscowionego w szafie rozdzielczo-sterowniczej w momencie wzbudzenia czujnika zamontowanego w każdej z lamp, do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - przyjeździe grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia w ciągu 10 minut od momentu nastąpienia zdarzenia tj.: przekazania sygnału do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich, - po każdej z interwencji Wykonawca będzie zobowiązanych do dostarczenia w ciągu 3-ch dni do siedziby Zamawiającego notatki służbowej w której zostanie wskazana godzina otrzymania sygnału, godzina przyjazdu na miejsce grupy interwencyjnej oraz osoby powiadomione o powstaniu szkody. 6. Ochrona imprez organizowanych przez Zamawiającego: Obowiązkiem Wykonawcy będzie ochrona fizyczna osób i mienia. Szczegółowe zadania poszczególnych członków służby porządkowej pełniących ochronę w trakcie imprezy, będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. Za miejsce realizacji usługi uznaje się teren/nieruchomość/obiekt/ wskazany przez Zamawiającego, na którym Zamawiający organizuje imprezę. Za czas realizacji usługi uznaje się ramy czasowe wskazane przez Zamawiającego w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wyznaczony pracownik Zamawiającego będzie powiadamiał Wykonawcę o konieczności wykonania usługi, z podaniem miejsca / terenu /nieruchomości /obiektu/, ilości pracowników niezbędnych do wykonania zadania i okresu, w którym usługa ma być świadczona, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający przewiduje konieczność realizacji powyższej usługi przez 10 godzin, jednak zastrzega sobie prawo nie wykorzystania przewidywanej ilości godzin. 7. Konserwacja systemu sygnalizacji włamania. Zamawiający posiada kompletny system alarmowy firmy SATEL w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10, ul. Jana Pawła II 1, ul. Michałkowickiej 105, ul. 27 Stycznia 3. Wykonawca wykona raz na 6 miesięcy przegląd systemów alarmowych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10, ul. Jana Pawła II 1, ul. Michałkowickiej 105, ul. 27 stycznia 3 oraz dokona niezbędnych napraw. W ramach konserwacji systemu sygnalizacji włamania Wykonawca zobowiązany jest do następujących zabiegów konserwacyjnych: - sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wszystkich urządzeń, a w szczególności czujek, - sprawdzenie linii dozorowych (równoważenie linii), wymuszenie działania, - sprawdzenie czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne, - sprawdzenie centrali i jej obsługi, zmiany kodów zabezpieczających, - sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy, - sprawdzenie poprawności działania transmisji alarmu przy współpracy ze stacją monitorowania, utrzymanie w czystości urządzeń systemu alarmowego. Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy instalacji systemu sygnalizacji włamania raz na 6 miesięcy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku awarii lub stwierdzenia usterek Wykonawca wykona usługę naprawy systemu sygnalizacji włamania. Usługa naprawy w szczególności obejmuje: - przegląd systemu w celu stwierdzenia przyczyny uszkodzenia, - dokonanie naprawy, - sprawdzenie po naprawie, czy system jest całkowicie sprawny i gotowy do pracy. W przypadku wystąpienia uszkodzenia lub awarii Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji w czasie do 12 godzin od pozyskania informacji o uszkodzeniu lub awarii systemu. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu niezbędnych części. 8. Zamykanie budynku przy ul. 1 Maja 1A (Referat Edukacji). Usługa polega na tym, że wyznaczony przez Wykonawcę pracownik będzie uruchamiał system alarmowy i zamykał budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przy ul. 1 Maja 1A (Referat Edukacji), po wcześniejszym przeglądzie budynku celem skontrolowania prawidłowości stanu zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń. Zamykanie budynku ma następować codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy dla Zamawiającego, zgodnie z poniższym harmonogramem: - w poniedziałek w godzinach od 19:30 do zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale nie później niż do godziny 20:00. - od wtorku do czwartku w godzinach od 18:30 do zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale nie później niż do godziny 19:00, - w piątek w godzinach 16:30 do zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale nie później niż do godziny 17:00. Dokładny czas zamykania budynku uzależniony będzie od zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale zawsze będzie następować we wskazanych wyżej ramach czasowych. Pracownik zobowiązany do wykonania zadania, klucze do budynku, będzie oddawał pracownikowi ochrony, na portiernię budynku przy ul. Jana Pawła II 10, niezwłocznie po zamknięciu budynku. 9. Inne obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania grupami interwencyjnymi szybkiego reagowania na terenie Siemianowic Śląskich. Maksymalny czas dojazdu do chronionego budynku/nieruchomości od momentu wezwania nie może przekroczyć 10 minut. Wykonawca musi dysponować niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażeni pracownicy ochrony i członkowie służby porządkowej wykonujący przedmiot zamówienia. 10. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z: - ustawą, z dnia 22 sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia (j. t. Dz.U. 2014, poz. 1099) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; - ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 611 z późn. zm), wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy/zamówienia został określony w Regulaminie pracy pracowników ochrony stanowiącym (Dodatek nr 8 do SIWZ)
 13. Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia są usługi: 1. Ochrona fizyczna osób i mienia następujących budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: 1. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10 o powierzchni użytkowej 1850m² - chroniony codziennie, przez jednego pracownika ochrony, zmianowo, 24 godziny na dobę oraz w poniedziałki od 6:00 do 18:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 17:00 oraz w piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, przez drugiego pracownika ochrony, do którego głównych obowiązków należała będzie obserwacja monitorów systemu telewizji przemysłowej. 2. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy Al. Sportowców 1 (Urząd Stanu Cywilnego) o powierzchni użytkowej 354m² - chroniony codziennie przez jednego pracownika ochrony zmianowo 24 godziny na dobę. 3. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Michałkowickiej 105 o powierzchni użytkowej 2000m² - chroniony codziennie przez jednego pracownika ochrony zmianowo, 24 godziny na dobę. 4. Pomieszczenia użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 221,55m2 -zlokalizowane w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 (Referat Komunikacji) - chronione codziennie przez jednego pracownika ochrony zmianowo, 24 godziny na dobę. W godzinach pracy Urzędu Miasta usługa ochrony musi być wykonywana przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zamawiający informuje, iż posiada system telewizji przemysłowej w następujących obiektach: - budynek zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10, - budynek zlokalizowany przy ul. Michałkowickiej 105. 2. Konwojowanie i ochrona wartości pieniężnych z następujących budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: - budynek zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10, - budynek zlokalizowany przy ul. Michałkowickiej 105, - budynek zlokalizowany przy al. Sportowców 1, - pomieszczenia w budynku przy ul. Jana Pawła II 1. Konwojowanie i ochrona musi się odbywać przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r., (Dz. U. z 2010, nr 166, 1128 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, w następującym zakresie: a) konwojowanie przez konwojentów, średnio jeden raz w tygodniu (104 dni w ciągu okresu realizacji przedmiotu zamówienia), z budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 do banku ING Bank Śląski w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 1 i z powrotem, kasjera pobierającego wartości pieniężne, odbywające się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego transportem Wykonawcy. Wartości pieniężne nie przekraczają jednej jednostki obliczeniowej. b) pakietów z wartościami pieniężnymi, codziennie od poniedziałku do piątku (507 dni w ciągu realizacji przedmiotu zamówienia), transportem Wykonawcy zgodnie z ustalonym harmonogramem: od poniedziałku do czwartku: 1. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Michałkowickiej 105, o godz. 14:45; 2. z budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy Al. Sportowców 1, o godz. 15:00; 3. z budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 10, o godz. 15:15; 4. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Jana Pawła II 1, o godz. 15:45; w piątek: 1. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Michałkowickiej 105, o godz. 12:45; 2. z budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy Al. Sportowców 1, o godz. 13:00; 3. z budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 10, o godz. 13:15; 4. z kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej w budynku przy ul. Jana Pawła II 1, o godz. 13:45, w sposób zorganizowany do wrzutni elektronicznej banku ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach ul. Sokolska 34 lub w Chorzowie Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38. Dowodem przekazania konwojowanych wartości pieniężnych jest potwierdzenie banku /wyciąg bankowy/, który Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną od tegoż banku w następnym dniu roboczym. Wartość pieniężna nie przekroczy jednej jednostki obliczeniowej. Zmiana harmonogramu (godzin) odbioru pakietów z wartościami pieniężnymi, w danym dniu, będzie możliwa na wniosek Zamawiającego, zgłoszony Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed dniem, w którym konwojowanie ma się odbyć w innych godzinach niż zgodnie ww. harmonogramem. Zamawiający jako jeden konwój wartości pieniężnych przyjmuje wykonanie przez Wykonawcę danego dnia całego dziennego harmonogramu, tj.: konwojowanie wartości pieniężnych z czterech budynków Urzędu Miasta. 3. Ochrona nieruchomości gminnych: 1. Wykonawca zapewni, na każde żądanie Zamawiającego, 1 dodatkową osobę, świadczącą usługę ochrony osób i mienia w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Za miejsce realizacji usługi uznaje się nieruchomości Gminy Siemianowice Śląskie, wskazane przez Zamawiającego, w których wnętrzu jest możliwe przebywanie pracownika ochrony. Za czas realizacji usługi uznaje się ramy czasowe wskazane przez Zamawiającego w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wyznaczony pracownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Referatu Gospodarki Mieniem będzie powiadamiał Wykonawcę o konieczności wykonania usługi, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający przewiduje konieczność realizacji powyższej usługi przez okres 300 godzin, jednak zastrzega sobie prawo nie wykorzystania przewidywanej ilości godzin. 2. Wykonawca zapewni, na każde żądanie Zamawiającego, 1 dodatkową osobę, świadczącą usługę ochrony osób i mienia w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Za miejsce realizacji usługi uznaje się nieruchomości Gminy Siemianowice Śląskie, wskazane przez Zamawiającego w których wnętrzu nie jest możliwe przebywanie pracownika ochrony i tym samym to Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczenia w którym będzie przebywał pracownik ochrony przy ochranianej nieruchomości. Za czas realizacji usługi uznaje się ramy czasowe wskazane przez Zamawiającego w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wyznaczony pracownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Referatu Gospodarki Mieniem o konieczności wykonania usługi będzie powiadamiał Wykonawcę, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający przewiduje konieczność realizacji powyższej usługi przez okres 100 godzin, jednak zastrzega sobie prawo nie wykorzystania przewidywanej ilości godzin. 4. Monitorowanie systemem sygnalizacji ochrony pomieszczeń przed włamaniem, kradzieżą mienia i napadem: - pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 90,62m2 w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 (Powiatowa Komisja Poborowa), - budynek o łącznej powierzchni użytkowej 220m2 zlokalizowany przy ul. 1-go Maja 1A. Wykonawca zainstaluje system technicznego zabezpieczenia tzw. wewnętrzne czujki ruchu w pomieszczeniach przy ul. Jana Pawła II 1 (pow. użyt. 90,62m2), a koszty urządzeń systemu, jego zainstalowanie, konserwację, obsługę oraz późniejszy demontaż (po wykonaniu zamówienia) należy wliczyć w cenę usługi ochrony pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 (Powiatowa Komisja Poborowa). Monitoring ma polegać na: - wysyłaniu sygnału z nadajnika w momencie wzbudzenia czujnika zamontowanego w każdym z pomieszczeń, do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - przyjeździe grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia w ciągu 10 minut od momentu nastąpienia zdarzenia tj.: przekazania sygnału do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia wyznaczonego pracownika Wydziału Administracji i Archiwum. - po każdej z interwencji Wykonawca będzie zobowiązanych do dostarczenia w ciągu 3 dni do siedziby Zamawiającego notatki służbowej, w której zostanie wskazana godzina otrzymania sygnału, godzina przyjazdu na miejsce grupy interwencyjnej oraz osoby powiadomione o powstaniu szkody. 5. Monitorowanie systemem sygnalizacji ochrony lamp przed uszkodzeniem oraz kradzieżą: - lampy zamontowane w nawierzchni na ulicy Spacerowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający wykonał kompletny system zabezpieczenia Integra 128, centrala Satel, wszystkich 119 lamp zamontowanych w nawierzchni w rejonie ulicy Spacerowej. Wszystkie lampy wyposażone są w czujnik magnetyczny, który w przypadku jakiegokolwiek nieprzewidzianego działania osoby trzeciej przekazuje sygnał do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej). Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania nadajnika w szafie rozdzielczej usytuowanej na skrzyżowaniu ulic Dworskiej i Spacerowej. Monitoring ma polegać na: - wysyłaniu sygnału z nadajnika umiejscowionego w szafie rozdzielczo-sterowniczej w momencie wzbudzenia czujnika zamontowanego w każdej z lamp, do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - przyjeździe grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia w ciągu 10 minut od momentu nastąpienia zdarzenia tj.: przekazania sygnału do stacji monitorowania (dyspozytora firmy monitorującej), - zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich, - po każdej z interwencji Wykonawca będzie zobowiązanych do dostarczenia w ciągu 3-ch dni do siedziby Zamawiającego notatki służbowej w której zostanie wskazana godzina otrzymania sygnału, godzina przyjazdu na miejsce grupy interwencyjnej oraz osoby powiadomione o powstaniu szkody. 6. Ochrona imprez organizowanych przez Zamawiającego: Obowiązkiem Wykonawcy będzie ochrona fizyczna osób i mienia. Szczegółowe zadania poszczególnych członków służby porządkowej pełniących ochronę w trakcie imprezy, będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. Za miejsce realizacji usługi uznaje się teren/nieruchomość/obiekt/ wskazany przez Zamawiającego, na którym Zamawiający organizuje imprezę. Za czas realizacji usługi uznaje się ramy czasowe wskazane przez Zamawiającego w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wyznaczony pracownik Zamawiającego będzie powiadamiał Wykonawcę o konieczności wykonania usługi, z podaniem miejsca / terenu /nieruchomości /obiektu/, ilości pracowników niezbędnych do wykonania zadania i okresu, w którym usługa ma być świadczona, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający przewiduje konieczność realizacji powyższej usługi przez 10 godzin, jednak zastrzega sobie prawo nie wykorzystania przewidywanej ilości godzin. 7. Konserwacja systemu sygnalizacji włamania. Zamawiający posiada kompletny system alarmowy firmy SATEL w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10, ul. Jana Pawła II 1, ul. Michałkowickiej 105, ul. 27 Stycznia 3. Wykonawca wykona raz na 6 miesięcy przegląd systemów alarmowych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10, ul. Jana Pawła II 1, ul. Michałkowickiej 105, ul. 27 stycznia 3 oraz dokona niezbędnych napraw. W ramach konserwacji systemu sygnalizacji włamania Wykonawca zobowiązany jest do następujących zabiegów konserwacyjnych: - sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wszystkich urządzeń, a w szczególności czujek, - sprawdzenie linii dozorowych (równoważenie linii), wymuszenie działania, - sprawdzenie czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne, - sprawdzenie centrali i jej obsługi, zmiany kodów zabezpieczających, - sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy, - sprawdzenie poprawności działania transmisji alarmu przy współpracy ze stacją monitorowania, utrzymanie w czystości urządzeń systemu alarmowego. Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy instalacji systemu sygnalizacji włamania raz na 6 miesięcy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku awarii lub stwierdzenia usterek Wykonawca wykona usługę naprawy systemu sygnalizacji włamania. Usługa naprawy w szczególności obejmuje: - przegląd systemu w celu stwierdzenia przyczyny uszkodzenia, - dokonanie naprawy, - sprawdzenie po naprawie, czy system jest całkowicie sprawny i gotowy do pracy. W przypadku wystąpienia uszkodzenia lub awarii Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji w czasie do 12 godzin od pozyskania informacji o uszkodzeniu lub awarii systemu. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu niezbędnych części. 8. Zamykanie budynku przy ul. 1 Maja 1A (Referat Edukacji). Usługa polega na tym, że wyznaczony przez Wykonawcę pracownik będzie uruchamiał system alarmowy i zamykał budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przy ul. 1 Maja 1A (Referat Edukacji), po wcześniejszym przeglądzie budynku celem skontrolowania prawidłowości stanu zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń. Zamykanie budynku ma następować codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy dla Zamawiającego, zgodnie z poniższym harmonogramem: - w poniedziałek w godzinach od 19:30 do zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale nie później niż do godziny 20:00. - od wtorku do czwartku w godzinach od 18:30 do zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale nie później niż do godziny 19:00, - w piątek w godzinach 16:30 do zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale nie później niż do godziny 17:00. Dokładny czas zamykania budynku uzależniony będzie od zakończenia, przez pracownika firmy sprzątającej, świadczenia usług bieżącego utrzymania czystości, ale zawsze będzie następować we wskazanych wyżej ramach czasowych. Pracownik zobowiązany do wykonania zadania, klucze do budynku, będzie oddawał pracownikowi ochrony, na portiernię budynku przy ul. Jana Pawła II 10, niezwłocznie po zamknięciu budynku. 9. Inne obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania grupami interwencyjnymi szybkiego reagowania na terenie Siemianowic Śląskich. Maksymalny czas dojazdu do chronionego budynku/nieruchomości od momentu wezwania nie może przekroczyć 10 minut. Wykonawca musi dysponować niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażeni pracownicy ochrony i członkowie służby porządkowej wykonujący przedmiot zamówienia. 10. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z: - ustawą, z dnia 22 sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia (j. t. Dz.U. 2014, poz. 1099) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; - ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 611 z późn. zm), wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy/zamówienia został określony w Regulaminie pracy pracowników ochrony stanowiącym (Dodatek nr 8 do SIWZ)
 14. Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice
  <br>Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP, w tym:<br>
  1. Ochrona mienia i osób w budynku KZK GOP przy ulicy Barbary 21A w Katowicach i na terenie przyległym - wykonywana przez całą dobę jednocześnie przez dwóch pracowników ochrony, obejmująca:<br>
  - całodobową usługę portierską z prowadzeniem ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń osobom upoważnionym;<br>
  - legitymowanie osób wchodzących na teren budynku w celu ustalenia ich tożsamości i sprawdzanie ich uprawnień do przebywania na terenie budynku;<br>
  - wydawanie przepustek osobom z zewnątrz i prowadzenie rejestru przepustek, oraz udzielanie informacji niezorientowanym interesantom;<br>
  - nadzór nad monitoringiem budynku i terenu wokół budynku;<br>
  - dokonywanie dokładnego, systematycznego obchodu całego budynku;<br>
  - obsługę konsoli systemu kontroli dostępu do budynku;<br>
  - czuwanie nad bezpieczeństwem budynku, reagowanie na ewentualne zagrożenia i informowanie o nich odpowiednich służb i administracji budynku.<br>
  Zakres powyższych prac realizowany będzie przez dwóch pracowników ochrony i wynosi maksymalnie 1488 godziny miesięcznie.<br>
  2. Ochrona fizyczna automatów biletowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji śląskiej po aktach wandalizmu i włamaniach, obejmująca ochronę automatu, który został uszkodzony w celu niedopuszczenia do ewentualnej dalszej dewastacji lub kradzieży, trwającą maksymalnie do 48 godzin przez 1 pracownika ochrony po telefonicznym zgłoszeniu takiego przypadku przez Zamawiającego Dyżurnemu Biura Ochrony i przyjazd na wskazane miejsce w odległości max. 100 km od siedziby KZK GOP w ciągu 1 godziny.<br>
  3. Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z siedziby KZK GOP przy ul. Barbary 21A do sortowni przy ul. Francuskiej 32 w Katowicach oraz z sortowni do siedziby KZK GOP bez udziału Zamawiającego, przy czym konwój powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128 z późn. zm.).<br>
  Pracownik Wykonawcy otrzymuje zabezpieczoną gotówkę w Kasie KZK GOP, potwierdza jej odbiór pisemnie i dostarcza do sortowni bez udziału Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru przez sortownię Wykonawca zwraca niezwłocznie Zamawiającemu. Na trasie siedziba KZK GOP - sortownia, Wykonawca odpowiada za powierzoną gotówkę zgodnie z potwierdzeniem odbioru.
  Transportowane wartości pieniężne nie będą przekraczać 8 jednostek obliczeniowych.<br>
  Zakres powyższych prac wynosi maksymalnie 8 godzin i około 100 km miesięcznie.<br>
  4. Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z Punktów Obsługi Pasażera położonych i planowanych: Bytom - Pl. Wolskiego (dworzec autobusowy), Chorzów - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Gliwice - ul. Piastów 2, Katowice - ul. Pocztowa 10 i pl. W. Szewczyka 2 (dworzec kolejowy), Piekary Śląskie - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Sosnowiec - ul. Warszawska 3/17 (podziemny pasaż handlowy), zlokalizowanych na obszarze działania Zamawiającego do siedziby Zamawiającego lub do sortowni przy ul. Francuskiej 32 zgodnie z wskazaniem przez Zamawiającego, przy czym konwój powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( Dz. U. nr 166, poz. 1128 z późn. zm.).<br>
  Transport gotówki z Punktów Obsługi Pasażera odbywa się w formie tzw. wpłat zamkniętych. Pracownik Wykonawcy otrzymuje zabezpieczoną gotówkę w Punkcie Obsługi Pasażera, potwierdza jej odbiór pisemnie i dostarcza do kasy/sortowni bez udziału Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru przez kasę/sortownię Wykonawca zwraca Zamawiającemu. Na trasie Punkty Obsługi Pasażera - kasa/sortownia, Wykonawca odpowiada za powierzoną gotówkę zgodnie z potwierdzeniem odbioru.
  Transportowane wartości pieniężne nie będą przekraczać 0,2 jednostek obliczeniowych z jednego punktu. <br>
  Zakres powyższych prac wynosi około 50 godzin i około 1400 km miesięcznie.<br>
  5. Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z automatów biletowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji śląskiej do siedziby Zamawiającego wraz z pracownikiem Zamawiającego, przy czym konwój powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128 z późn. zm.). <br>
  Przestrzeń ładunkowa pojazdu służącego do transportu kasetek z automatów biletowych powinna zapewniać swobodny załadunek łącznie co najmniej 30 sztuk kaset na monety o wymiarach 250 x 200 x 180 mm i 30 sztuk kaset na banknoty o wymiarach 240 x 200 x 120 mm<br>
  Zakres powyższych prac wynosi:<br>
  - konwój 3 razy w tygodniu (czyli 12 razy w miesiącu),<br>
  - przebieg w kilometrach każdego konwoju: ok. 150 km (czyli ok. 1 800 km miesięcznie),<br>
  - czas trwania każdego konwoju: ok. 7 godzin (czyli ok. 84 godziny w miesiącu),<br>
  - transportowane wartości pieniężne każdego konwoju nie będą przekraczać 0,2 jednostek obliczeniowych.<br>
  6. Montaż dwóch kamer IP w pomieszczeniach Zamawiającego (tj. pomieszczenie 011 i 013) wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi i pracami niezbędnymi do wykonania i uruchomienia systemu zdalnego monitoringu wizyjnego przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta oraz włączenie ich do systemu monitorowania Wykonawcy, gdzie na serwerach obraz zostanie zapisany i zarchiwizowany przez 14 dni - po tym okresie zostanie nadpisany bieżącymi obrazami z pomieszczeń. Wykonawca powinien zapewnić łączność z własnym centrum monitoringowym oraz zapewnić przyjazd Grupy Interwencyjnej (GI) celem sprawdzenia monitorowanych pomieszczeń w przypadku napadu lub uruchomienia systemu alarmowego w czasie nie dłuższym niż 10 minut, oraz podjęciu przez pracowników GI niezbędnych czynności interwencyjno-zabezpieczających.<br>
  7. Monitorowanie przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta systemów alarmowych w wyznaczonych pomieszczeniach Zamawiającego: - w siedzibie - 4 pomieszczenia (pokój nr 43, 007, 011, 013 ), oraz znajdujących się na terenie aglomeracji śląskiej, Punktów Obsługi Pasażera (POP) położonych i planowanych: Bytom - Pl. Wolskiego (dworzec autobusowy), Chorzów - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Gliwice - ul. Piastów 2, Katowice - ul. Pocztowa 10 i pl. W. Szewczyka 2 (dworzec kolejowy), Piekary Śląskie - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Sosnowiec - ul. Warszawska 3/17 (podziemny pasaż handlowy), które Wykonawca winien wyposażyć w nadajnik gwarantujący przekaz sygnałów alarmowych i napadowych do właściwej Stacji Monitorowania Alarmów i zapewnić przyjazd Grupy Interwencyjnej celem sprawdzenia monitorowanych pomieszczeń w przypadku napadu lub uruchomienia systemu alarmowego w czasie nie dłuższym niż 10 minut oraz podjęciu przez pracowników GI niezbędnych czynności interwencyjno-zabezpieczających
 15. Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice
  <br>Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP, w tym:<br>
  1. Ochrona mienia i osób w budynku KZK GOP przy ulicy Barbary 21A w Katowicach i na terenie przyległym - wykonywana przez całą dobę jednocześnie przez dwóch pracowników ochrony, obejmująca:<br>
  - całodobową usługę portierską z prowadzeniem ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń osobom upoważnionym;<br>
  - legitymowanie osób wchodzących na teren budynku w celu ustalenia ich tożsamości i sprawdzanie ich uprawnień do przebywania na terenie budynku;<br>
  - wydawanie przepustek osobom z zewnątrz i prowadzenie rejestru przepustek, oraz udzielanie informacji niezorientowanym interesantom;<br>
  - nadzór nad monitoringiem budynku i terenu wokół budynku;<br>
  - dokonywanie dokładnego, systematycznego obchodu całego budynku;<br>
  - obsługę konsoli systemu kontroli dostępu do budynku;<br>
  - czuwanie nad bezpieczeństwem budynku, reagowanie na ewentualne zagrożenia i informowanie o nich odpowiednich służb i administracji budynku.<br>
  Zakres powyższych prac realizowany będzie przez dwóch pracowników ochrony i wynosi maksymalnie 1488 godziny miesięcznie.<br>
  2. Ochrona fizyczna automatów biletowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji śląskiej po aktach wandalizmu i włamaniach, obejmująca ochronę automatu, który został uszkodzony w celu niedopuszczenia do ewentualnej dalszej dewastacji lub kradzieży, trwającą maksymalnie do 48 godzin przez 1 pracownika ochrony po telefonicznym zgłoszeniu takiego przypadku przez Zamawiającego Dyżurnemu Biura Ochrony i przyjazd na wskazane miejsce w odległości max. 100 km od siedziby KZK GOP w ciągu 1 godziny.<br>
  3. Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z siedziby KZK GOP przy ul. Barbary 21A do sortowni przy ul. Francuskiej 32 w Katowicach oraz z sortowni do siedziby KZK GOP bez udziału Zamawiającego, przy czym konwój powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128 z późn. zm.).<br>
  Pracownik Wykonawcy otrzymuje zabezpieczoną gotówkę w Kasie KZK GOP, potwierdza jej odbiór pisemnie i dostarcza do sortowni bez udziału Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru przez sortownię Wykonawca zwraca niezwłocznie Zamawiającemu. Na trasie siedziba KZK GOP - sortownia, Wykonawca odpowiada za powierzoną gotówkę zgodnie z potwierdzeniem odbioru.
  Transportowane wartości pieniężne nie będą przekraczać 8 jednostek obliczeniowych.<br>
  Zakres powyższych prac wynosi maksymalnie 8 godzin i około 100 km miesięcznie.<br>
  4. Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z Punktów Obsługi Pasażera położonych i planowanych: Bytom - Pl. Wolskiego (dworzec autobusowy), Chorzów - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Gliwice - ul. Piastów 2, Katowice - ul. Pocztowa 10 i pl. W. Szewczyka 2 (dworzec kolejowy), Piekary Śląskie - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Sosnowiec - ul. Warszawska 3/17 (podziemny pasaż handlowy), zlokalizowanych na obszarze działania Zamawiającego do siedziby Zamawiającego lub do sortowni przy ul. Francuskiej 32 zgodnie z wskazaniem przez Zamawiającego, przy czym konwój powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( Dz. U. nr 166, poz. 1128 z późn. zm.).<br>
  Transport gotówki z Punktów Obsługi Pasażera odbywa się w formie tzw. wpłat zamkniętych. Pracownik Wykonawcy otrzymuje zabezpieczoną gotówkę w Punkcie Obsługi Pasażera, potwierdza jej odbiór pisemnie i dostarcza do kasy/sortowni bez udziału Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru przez kasę/sortownię Wykonawca zwraca Zamawiającemu. Na trasie Punkty Obsługi Pasażera - kasa/sortownia, Wykonawca odpowiada za powierzoną gotówkę zgodnie z potwierdzeniem odbioru.
  Transportowane wartości pieniężne nie będą przekraczać 0,2 jednostek obliczeniowych z jednego punktu. <br>
  Zakres powyższych prac wynosi około 50 godzin i około 1400 km miesięcznie.<br>
  5. Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z automatów biletowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji śląskiej do siedziby Zamawiającego wraz z pracownikiem Zamawiającego, przy czym konwój powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128 z późn. zm.). <br>
  Przestrzeń ładunkowa pojazdu służącego do transportu kasetek z automatów biletowych powinna zapewniać swobodny załadunek łącznie co najmniej 30 sztuk kaset na monety o wymiarach 250 x 200 x 180 mm i 30 sztuk kaset na banknoty o wymiarach 240 x 200 x 120 mm<br>
  Zakres powyższych prac wynosi:<br>
  - konwój 3 razy w tygodniu (czyli 12 razy w miesiącu),<br>
  - przebieg w kilometrach każdego konwoju: ok. 150 km (czyli ok. 1 800 km miesięcznie),<br>
  - czas trwania każdego konwoju: ok. 7 godzin (czyli ok. 84 godziny w miesiącu),<br>
  - transportowane wartości pieniężne każdego konwoju nie będą przekraczać 0,2 jednostek obliczeniowych.<br>
  6. Montaż dwóch kamer IP w pomieszczeniach Zamawiającego (tj. pomieszczenie 011 i 013) wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi i pracami niezbędnymi do wykonania i uruchomienia systemu zdalnego monitoringu wizyjnego przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta oraz włączenie ich do systemu monitorowania Wykonawcy, gdzie na serwerach obraz zostanie zapisany i zarchiwizowany przez 14 dni - po tym okresie zostanie nadpisany bieżącymi obrazami z pomieszczeń. Wykonawca powinien zapewnić łączność z własnym centrum monitoringowym oraz zapewnić przyjazd Grupy Interwencyjnej (GI) celem sprawdzenia monitorowanych pomieszczeń w przypadku napadu lub uruchomienia systemu alarmowego w czasie nie dłuższym niż 10 minut, oraz podjęciu przez pracowników GI niezbędnych czynności interwencyjno-zabezpieczających.<br>
  7. Monitorowanie przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta systemów alarmowych w wyznaczonych pomieszczeniach Zamawiającego: - w siedzibie - 4 pomieszczenia (pokój nr 43, 007, 011, 013 ), oraz znajdujących się na terenie aglomeracji śląskiej, Punktów Obsługi Pasażera (POP) położonych i planowanych: Bytom - Pl. Wolskiego (dworzec autobusowy), Chorzów - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Gliwice - ul. Piastów 2, Katowice - ul. Pocztowa 10 i pl. W. Szewczyka 2 (dworzec kolejowy), Piekary Śląskie - 1 punkt (otwarcie w trakcie trwania umowy), Sosnowiec - ul. Warszawska 3/17 (podziemny pasaż handlowy), które Wykonawca winien wyposażyć w nadajnik gwarantujący przekaz sygnałów alarmowych i napadowych do właściwej Stacji Monitorowania Alarmów i zapewnić przyjazd Grupy Interwencyjnej celem sprawdzenia monitorowanych pomieszczeń w przypadku napadu lub uruchomienia systemu alarmowego w czasie nie dłuższym niż 10 minut oraz podjęciu przez pracowników GI niezbędnych czynności interwencyjno-zabezpieczających
 16. Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na ochronie fizycznej osób i mienia Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na terenie posesji, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35. Zakres ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje wszystkie pomieszczenia należące do UCOiO SPSKŚUM w Katowicach (magazynowe, biurowe, pracownie medyczne, oddziały szpitalne, Izba Przyjęć i inne nie wymienione, a znajdujące się na terenie obiektu) oraz budynki usytuowane na terenie Szpitala, a także ochrona parkingu na terenie obiektu. Zapewnienie dodatkowego systemu
  wsparcia w sytuacji zagrożenia spokoju i porządku przez grupę interwencyjną. Ochrona osób polegać będzie na działaniach Wykonawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób fizycznych znajdujących się na chronionym terenie. Ochrona mienia mająca na celu działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające do wstępu
  osób nieuprawnionych na teren chroniony obejmuje między innymi: - stałe patrolowanie terenu obiektu oraz miejsc narażonych na zagrożenia przez co najmniej 1 pracownika ochrony, - interwencja wobec osób zakłócających porządek publiczny na terenie całego obiektu należącego
  do UCOiO SPSK ŚUM w Katowicach , - zapewnienie ochrony obiektów przed włamaniem, -ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu, a stanowiącego własność Zamawiającego, - ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem dokumentacji
  znajdującej się na terenie obiektu, a stanowiącej własność Zamawiającego, - udzielanie stosownych informacji pacjentom i/lub petentom oraz kierowanie ich do właściwego obszaru Szpitala, - nie wpuszczanie na teren obiektu akwizytorów, - po zakończeniu pracy przez personel
  Szpitala - sprawdzanie zabezpieczeń technicznych pomieszczeń, takich jak: zamki, okna, alarmy.Doprowadzenie pomieszczeń do stanu uniemożliwiającego dostanie się do nich osób obcych,nieupoważnionych, - zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na terenie obiektu,
  podjęcie działań zmierzających do eliminacji potencjalnego zagrożenia, powiadomienie odpowiednich służb oraz Zamawiającego, - skuteczne i szybkie reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia - zwłaszcza na sygnały alarmowe pracowników szpitala , - utrzymywanie łączności między pracownikami ochrony, grupami interwencyjnymi, - wzmożenie czynności
  ochronnych w godzinach nocnych, - prowadzenie ksiąg dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, - niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach na terenie
  chronionych obiektów, - działania zapobiegające i informacyjne w przypadku powstania szkód, na przykład zalania pomieszczeń, pożaru i innych, - praca w godzinach: 700- 700 następnego dnia wskładzie 3 osobowym ( brama główna, punkt informacyjny, patrol całodobowy), - praca w
  godzinach: od 1500 do 700 od poniedziałku do piątku; w soboty, niedziele i święta od 700 do 7 00następnego dnia - 1 osoba ( izba przyjęć). Wykonawca zapewni obecność co najmniej 1pracownika na zmianie posiadającego licencję pracownika ochrony lub wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji .
  Każda zmiana musi posiadać dowódcę zmiany z podaniem imienia i nazwiska. Wykonawca winien posiadać lub dysponować grupą interwencyjną. Grupa interwencyjna w składzie minimum dwu osobowym winna zjawić się na terenie chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 15 minut od chwili wezwania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: - jednolitego ubioru dla swoich
  pracowników, - łączności bezprzewodowej, - stosownego do zadań wyposażenia osobistego pracowników, - identyfikatorów dla wszystkich pracowników ochrony. Zakres usług (wymagane warunki realizacji zamówienia) stanowi załącznik nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Szczegółowy zakres czynności na posterunkach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu..
 17. Ochrona osób i mienia Szpitala
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
  Ochrona osób i mienia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zgodnie z wymaganiami załącznika nr 4 i 4a
 18. Ochrona osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta Katowice. Budynki znajdują się w Katowicach przy ul. Francuskiej 70, Rynek 1, Dworcowej 17. Usługa ochrony osób i mienia świadczona będzie codziennie w terminach określonych w pkt 11 SIWZ we wszystkie dni tygodnia, 24 godziny/dobę.  Budynek przy ul. Francuskiej 70: jest to zespół budynków biurowych podpiwniczonych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9.000 m2 (segment A - 15 kondygnacyjny, segmenty B, C, D i F - 2 kondygnacyjne) oraz segment E (sala kinowa 650 m2), wyposażony w instalację ppoż., antywłamaniową, sieć komputerową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną oraz pełne wyposażenie pokoi, tj. biurka, szafy, urządzenia biurowe itp.

  Budynek przy ul. Rynek 1: jest to budynek 10 kondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 5329,63 m2 wyposażony w instalację ppoż., dźwiękowy system ostrzegawczy, antywłamaniową, sieć komputerową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, klimatyzację, telefoniczną oraz pełne wyposażenie pokoi, tj. biurka, szafy, urządzenia biurowe, itp.

  Budynek przy ul. Dworcowej 17: całodobowa ochrona elektroniczna poprzez łączność z bazą monitorowania, patrole interwencyjne wraz z pracownikami ochrony.

  Jest to budynek 6 kondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem. Zabezpieczony systemem antywłamaniowym typ Integra 64. Posiada instalację przeciwpożarową. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu.  2) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską.  3) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

  a) Ochrony osób i mienia w zakresie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej wraz z dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Katowice przy ul.:

  - Rynek 1 - po dwie osoby całodobowo na zmianie i dodatkowo 1 osoba dla ochrony Biura Obsługi Mieszkańców w dniach roboczych w godz. od 6.00 do 18.00,

  - Francuskiej 70 - po dwie osoby całodobowo na zmianie i dodatkowo 1 osoba dla ochrony Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w dniach roboczych w godz. od 6.00 do 18.00,

  - Dworcowej 17 - całodobowa ochrona elektroniczna, wykonawca zapewnia łączność z bazą monitorowania.

  Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać całodobowo przez 7 dni w tygodniu patrol interwencyjny - samochód wraz z pracownikami ochrony do ewentualnej interwencji w ww. budynkach.

  b) Pracownicy ochrony w zakresie swoich obowiązków podlegają osobie wskazanej przez Zamawiającego.

  c) Zadaniem ochrony jest strzeżenie obiektów celem zabezpieczenia ich przed włamaniem oraz kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem mienia dozorowanego.

  d) Szczegółowy zakres usługi:

  - stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia należącego do Zamawiającego. Usługa ochrony mienia będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą itp.

  - ochrona pomieszczeń biurowych, piwnicznych, magazynowych, powierzchni przyległych do budynków (podwórka, dziedziniec, parking),

  - obsługa i nadzór nad systemami alarmowymi oraz reagowanie na sygnały z nich płynące zgodnie z instrukcjami,

  - dokonywanie kontroli zamknięcia budynków i pomieszczeń oraz okien po godzinach pracy ich użytkowników oraz wygaszanie zbędnego oświetlenia,

  - kontrola kluczy wydawanych i przyjmowanych od pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz od innych pracowników upoważnionych do pobierania kluczy,

  - kontrola upoważnień wszystkich osób przebywających na budynkach po godzinach pracy zgodnie z upoważnieniami do przebywania potwierdzonymi przez Zamawiającego, dokonywanie stosownych zapisów prowadzonej w tym celu ewidencji.

  e) Ochrona będzie realizowana przez pracowników nieuzbrojonych, jednolicie ubranych (marynarka, spodnie, koszula, krawat, w stonowanych kolorach) wraz z czytelnym umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym dane Wykonawcy oraz dane pracownika.

  f) Wykonawca winien dysponować personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi posiadającym kwalifikacje jak określono w pkt 13 niniejszej SIWZ. Dodatkowo, każda z osób wykonujących zamówienie (umieszczona na wykazie osób) winna posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności.

  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany okazać dokumenty potwierdzające w/w kwalifikacje oraz zaświadczenie o niekaralności osób wykonujących zamówienie.

  g) Pracownik ochrony nie może posiadać stopnia inwalidztwa, które uniemożliwiłoby wykonywanie obowiązków ochrony (np. obchody piesze, sprawne i szybkie poruszanie się po ochranianych budynkach).

  h) Rozliczenie wykonanych przez Wykonawcę rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu linii telefonicznych Zamawiającego, odbędzie się na podstawie przedstawionych bilingów.

  i) Pracownicy ochrony zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób przebywających w strzeżonych obiektach Urzędu Miasta Katowice.

  j) Pracownicy ochrony winni być wyposażeni w środki łączności przez Wykonawcę (niezależnie od urządzeń Zamawiającego) z możliwością połączeń na miasto, winni posiadać wsparcie grupy interwencyjnej zdolnej dotrzeć do miejsca wezwania. Czas podjęcia interwencji od odebrania sygnału alarmowego (telefonicznego) nastąpi maksymalnie do 15 minut.

  k) Pracownicy ochrony będą codziennie kontrolowani przez osoby posiadające licencję I lub II stopnia lub wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji

  l) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania procedury współdziałania z Operatorką Stacji Monitorowania Alarmów NOMA 2 Sp. z o.o., która znajduje się w budynku przy ul. Francuskiej 70.  Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

  Zamówienie należy zrealizować od 30.06.2014r. do 30.06.2015r.

  Miejsce realizacji zamówienia Katowice w budynkach przy ul.: Francuskiej 70, Rynek 1, Dworcowej 17.
 19. Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy w 2014 roku. OG 35-84/13.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Chorzów
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zgodnie z zapisami SIWZ oraz instrukcji ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Chorzowie(załącznik nr 1 do SIWZ) polegającej na: Ochronie osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. dr. Józefa Rostka 2 w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. - ochrona świadczona całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez jednego pracownika w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie- Posterunek 1- portiernia główna-Czytelnia akt; - ochrona świadczona 9 godzin na dobę w godzinach 7.00 - 16.00 codziennie w dni robocze, przez dwóch pracowników w tym jeden pracownik, który posiada licencję określoną w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz . U. 2005r Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie- Posterunek 2- Biuro Obsługi Interesanta-wejście boczne. Ochronie osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych z pomieszczeń znajdujących się w budynku - Zespół Kuratorów przy ul. Dworcowej 3 w Chorzowie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. - ochrona świadczona 11 godzin na dobę w godzinach 7.00-18:00 codziennie w dni robocze, przez jednego pracownika- Posterunek 3- portiernia główna; - od godz. 18.00- 7:00- ochrona techniczna- monitorowanie sygnałów alarmowych dwóch systemów w jednym budynku; Ochronie osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych z pomieszczeń znajdujących się w budynku- Wydział I Cywilny Sekcja do spraw uproszczonych w Świętochłowicach, ul. Pocztowa 20 w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 - ochrona świadczona w godzinach od 7:00 do 18:00 codziennie w dni robocze, przez jednego pracownika- Posterunek 4- portiernia główna; - od 18.00-7.00- ochrona techniczna- monitorowanie sygnałów alarmowych. Monitorowanie sygnałów alarmowych z pomieszczeń znajdujących się w budynku - Ośrodek Kuratorski w Chorzowie przy ul. Pudlerskiej 2-2 w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. - ochrona techniczna- świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów (włamania, napadu, pożaru) przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych- zwanych monitorowaniem. Monitorowanie sygnałów alarmowych z pomieszczeń znajdujących się w budynku - Ośrodek Kuratorski w Chorzowie przy ul. Batorego 2a w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. - ochrona techniczna- świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów (włamania, napadu, pożaru) przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych- zwanych monitorowaniem. W przypadku stwierdzenia alarmu, awarii lub ewakuacji w/w obiektów właściwe ich zabezpieczenie poprzez niezwłoczne skierowanie samochodowej grupy interwencyjnej z uwzględnieniem sytuacji zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia- dotarcie do wskazanego obiektu winno odbywać się w godzinach pomiędzy 6:30 a 16:00 w czasie nie dłuższym niż 15 minut, natomiast w pozostałym zakresie czasowym- w czasie nie dłuższym niż 7 minut od momentu otrzymania informacji. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) ochroną objęte zostają wszystkie budynki Sądu, tereny zewnętrzne wokół budynków, parking sądowy przy ul. Rostka 2 oraz wydzielone miejsca parkingowe przy obiektach; b) Wykonawca zatrudni pracowników ochrony- osoby, w liczbie niezbędnej do realizacji zamówienia, wynikającej z lokalizacji opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ; c) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ; d) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, e) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, f) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, g) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, h) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie - bez podwykonawców. i) Zamawiający wymaga jednego pracownika ochrony posiadającego licencję określoną w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia ( Dz . U. 2005r Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 7 do SIWZ a także w Instrukcji ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Chorzowie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wskazane jest aby Wykonawca obejrzał obiekt i zapoznał się z zakresem niezbędnych prac który będzie mu potrzebny do realizacji zamówienia. Wykonawca w tym celu składa w ofercie oświadczenie o zapoznaniu się z budynkami Sądu Rejonowego w Chorzowie (potwierdzone przez Zamawiającego). 4. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Inne osoby dla Dudek Janusz Dariusz (53 osoby):