Kogo reprezentuje osoba

Dudek Jarosław

w KRS

Jarosław Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Prace Duże (Mazowieckie), Łubna (Mazowieckie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Dariusz Tomasz, Dudek Małgorzata Joanna, Lewicka Anna Elżbieta, Stefańska Iwona, Wąsek Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Dariusz Tomasz, Lewicka Anna Elżbieta, Stefańska Iwona, Wąsek Tomasz Rafał
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Dariusz Tomasz, Stefańska Iwona

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciężkowski Jacek Leszek, Dudek Dariusz Tomasz, Dudek Małgorzata Joanna, Krupa Marek, Posudziejewski Krzysztof Andrzej, Rafał Cezary Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Małgorzata Joanna, Rafał Cezary Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amc Leasing S.A., Piaseczno − KRS 0000035557
 2. Artprint Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000134700
 3. Cermat Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000111075
 4. Cermat-prodbet Sp. Z O.O., Prace Duże − KRS 0000030204
 5. Construction Group Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000444293
 6. Dinero Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000101204
 7. Faktum Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000150305
 8. Fundacja Ochrony Zabytków Antom, Konstancin-jeziorna − KRS 0000659021
 9. Kdm Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000133584
 10. Mb Piaseczno Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000644782
 11. Media Piaseczno Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000327911
 12. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Cermat D.dudek, M.krupa, K.posudziejewski Sp. J., Piaseczno − KRS 0000089148
 13. Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Energia Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000485808
 14. Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. Z O.O., Konstancin-jeziorna − KRS 0000292708
 15. Steel Technologies Sp. Z O.O., Wola Gołkowska − KRS 0000245716
 16. Terra Polska Sp. Z O.O., Henryków-urocze − KRS 0000457849
 17. Tesoro Sp. Z O.O., Prace Duże − KRS 0000245712
 18. Tree Capital Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000483822
 19. Tree Diament Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000697663
 20. Tree Hr Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000700286
 21. Tree Ochrona Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000587276
 22. Tree Polska Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000240107
 23. Tree Recycling Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000695544
 24. Tree Serwis Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000666998
 25. Tree Silesia Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000697197
 26. Tree Spedycja Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000697346
 27. Tree Team Sp. Z O.O., Łubna − KRS 0000565754
 28. Wer-syl Sp. Z O.O., Wola Gołkowska − KRS 0000321983

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Avanti Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000119654
 2. Cerfin Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000109947
 3. Dinero Development Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000220856
 4. Klub Sportowy Piaseczno, Piaseczno − KRS 0000156240

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. Wykonanie rozbiórki budynku nr 6 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy. ul Batorego 5 w Warszawie
  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:
  1.1.rozbiórka budynku nr 6 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie (dz. nr ew. 25/2 i 17/8 z obrębu ew. 1-01-03) wraz z wywozem i utylizacją gruzu, odpadów (w tym mebli i elementów wyposażenia wnętrz, zgodnie z załączonym wykazem) oraz wszystkich innych elementów pochodzących z rozbiórki,
  1.2.odłączenie budynku od sieci dostawców mediów oraz zabezpieczenie i przystosowanie przyłączy do celów budowy. Istniejący budynek jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, który jest wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem dwuspadowym o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, krytym papą, z więźbą dachową drewnianą. Posiada ściany murowane ceglane o gr. 12-60 cm. Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej.
 2. „ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 157 – GARAŻE” W RAMACH REALIZOWANEGO ZADANIA: ROZBUDOWA I PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH.
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku nr 157 – garaże, w ramach realizowanego zadania: rozbudowa i przystosowanie budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych. ZAKRES: 1) Zdemontować istniejące elementy stalowe antresoli w jednym z pomieszczeń; 2) Zdemontować urządzenia i przewody instalacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym elementy instalacji odgromowej, elektrycznej, oświetleniowej, wentylacji mechanicznej i inne istniejące elementy, w tym komin stalowy na elewacji południowo-wschodniej; 3) Zdemontować obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe na dachu i na elewacji budynku oraz elementy na elewacji takie jak daszek, obudowa skrzynki instalacyjnej itp.; 4) Zdemontować elementy ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Po demontażu otwory okienne i drzwiowe należy zabić deskami w celu zabezpieczenia przez dostępem do wnętrza budynku; 5) Wyburzyć ściany wewnętrzne nienośne – odbić tynki i przystąpić do rozbierania ścian od góry warstwami przy zastosowaniu ewentualnie lekkich rusztowań. Roboty prowadzić ręcznie odspajając pojedyncze cegły. Rozbiórka przez przewrócenie ścian jest niedopuszczalna; 6) Zdemontować pokrycie dachu (papa na betonie) od kalenicy w kierunku okapu, odkuć warstwę wylewki betonowej, następnie zdemontować płyty żelbetowe korytkowe (prefabrykaty). Z uwagi na gabaryty i ciężar prefabrykatów demontaż ręczny jest niemożliwy, należy użyć dźwigu; 7) Zdemontować dźwigary stalowe tworzące konstrukcję dachu, demontaż należy przeprowadzić przy użyciu dźwigu. Uwaga: w trakcie rozbierania konstrukcji stalowej należy zwrócić szczególną uwagę na stateczność ścian zewnętrznych i nie dopuścić do przewrócenia ścian lub ich fragmentów; 8) Mury zewnętrzne i wewnętrzne należy wyburzyć sukcesywnie od góry do dołu warstwami; 9) Wyburzyć podłogi betonowe na gruncie; 10) Mury zewnętrzne i wewnętrzne fundamentowe należy wyburzyć przy użyciu ręcznego sprzętu do wyburzania betonu; 11) Wyburzyć ławy fundamentowe; 12) UWAGA: po oględzinach elewacji południowej budynku (od strony budynku Wydziału Elektroniki) i śladach na elewacji stwierdzono możliwość wystąpienia w tym miejscu istniejącego fundamentu dawnej dobudowanej części budynku. W przypadku odkrycia takiego fundamentu należy go również wyburzyć; 13) W przypadku stwierdzenia zalegania w obrysie lub bezpośrednim sąsiedztwie budynku gruzu, zanieczyszczonego lub skażonego gruntu i innych temu podobnych materiałów grunt taki należy wymienić; 14) Uporządkować teren. Uwaga: w przypadku, gdy bezpośrednio po zakończeniu robót rozbiórkowych, nie nastąpi rozpoczęcie budowy w ramach projektu rozbudowy budynku nr 54, należy powstałe po wyburzeniach wykopy zasypać piaskiem, ustabilizować grunt.
 3. Wykonanie prac rozbiórkowych budynku dydaktycznego przy ul. Browarnej 8/10 w Warszawie związanych z realizacją inwestycji p.n. Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka): II etap w ramach programu wieloletniego p.n. Uniwersytet Warszawski 2016-2025
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z rozbiórką budynku dydaktycznego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Browarnej 8/10, związane z realizacją inwestycji p.n. Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka): II etap w ramach programu wieloletniego p.n. Uniwersytet Warszawski 2016-2025, zwane dalej robotami.
  2. Zakres robót obejmuje:
  1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym odpowiednie zabezpieczenie skarp wykopu od strony ulicy Lipowej i Wiślanej podczas usuwania podziemnej części budynku,
  2) odcięcie wszystkich mediów wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznych związanych z likwidacją stacji transformatorowej w budynku,
  3) wycinkę i przesadzenie drzew,
  4) rozbiórkę budynku (obiekt Nr 3) oraz drobnych form architektury DFA (obiekt Nr 4),
  5) zmagazynowanie elementów stolarki okiennej z odzysku,
  6) wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki,
  7) zasypkę wykopu gruntem rodzimym.
 4. Rozbiórka budynku F Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie położonego w al. Niepodległości 164
  Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
  Rozbiórka budynku F Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie położonego w al. Niepodległości 164
 5. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie, województwo mazowieckie, Zadanie III.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Warszawa
  Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie, województwo mazowieckie, Zadanie III.
 6. Przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy w roku 2015
  Zamawiający: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
  1. Przedmiot zamówienia
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - roboty ziemne (wykopy pod fundamenty);
  - roboty wykończeniowe ziemne w tym kształtowanie i umacnianie skarp geokratą i sadzenie krzewów na skarpach;
  - wykonanie schodów terenowych wraz z balustradą;
  - prace murowane w tym zabezpieczenie historycznych murów;
  - wykonanie betonowych zwieńczeń murów, rozbiórkę nawierzchni chodnika z płyt betonowych prefabrykowanych i kostki kamiennej;
  - wykonanie chodnika z płyt betonowych separowanych kostką kamienną;
  - montaż i wypełnienie gabionów (kamieniem polnym) wraz z elementami wzmacniającymi i fundamentowaniem;
  Zgodnie z § 3 pkt. 4 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest, w całym okresie realizacji Umowy, do zatrudniania na umowę o pracę co najmniej dwóch robotników budowlanych do prac objętych przedmiotem Umowy, na minimum 1/2 etatu dla każdego z nich.
 7. Rozbiórka słupów żelbetowych i napowietrznej linii elektrycznej
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jabłonna, Jabłonna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych polegających na: 1) Mechanicznym demontażu słupów oświetleniowych w gruncie, 2) Demontażu przewodów dla linii niskiego napięcia, 3) Demontażu wysięgników rurowych na słupie, 4) Demontażu opraw do lamp rtęciowych, 5) Mechanicznym demontażu masztów odgromowych, 6) Burzeniu słupów żelbetowych i ścian oporowych z pozostałości z rozbiórki budynków za pomocą młotów pneumatycznych, 7) Segregacji materiałów z rozbiórki, 8) Zgromadzeniu betonu z rozbiórki na pryzmach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie terenu rozbiórki, 9) Transporcie złomu z załadunkiem i wyładunkiem do najbliższego punktu skupu złomu. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są
  dz. nr ew. 41 i 42, w obrębie Józefów II, gm. Jabłonna
 8. Wykonanie prac rozbiorkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 w Piasecznie wraz z zabezpieczeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Nadarzyńskiej 6.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
  Zakres robót obejmuje 1. Rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce ne 10/3 obr. 39 położonego przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie. Dane techniczne obiektu: powierzchnia całkowita działki 1.908m2, pow. zabudowy 367m2, pow. całkowita 750m2, pow. użytkowa 550m2. 2 Rozbiorkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce ne 8/2 obr. 39 położonego przy ul. Nadarzyńskiej 8 w Piasecznie. Dane techniczne obiektu: powierzchnia całkowita działki 2630m2, pow. zabudowy 275 m2, pow. całkowita 825m2, pow. użytkowa 610m2. 3. Zabezpieczenie ustroju konstrukcyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce nr ew. 9 obr. 39 położonego przy ul. Nadarzyńskiej 6 w Piasecznie.
 9. rozbiórka budynku biurowego F1 przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, Warszawa
  przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku biurowego F1 przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie
 10. Dostawa transportem Wykonawcy :piasku,pospółki kopalnianej, mieszanki do stabilizacji mechanicznej, tłucznia betonowego
  Zamawiający: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Pułtusk
  Dostawa transportem Wykonawcy :100 ton piasku kopalnianego niesortowanego, 1000 ton piasku sortowanego, płukanego frakcji 0-2mm,3000 ton pospółki kopalnianej na podsypkę, 1000 ton mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 PN-S-06102, 1000 ton tłucznia betonowego 0-63 PN-EN 13242:2002+AC:2004.
 11. Prace polegające na przywróceniu pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - I etap w 2014r..
  Zamawiający: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - rozbiórkę ogrodzenia z betonowych elementów prefabrykowanych;
  - rozbiórkę nawierzchni drogowej z betonowych płyt prefabrykowanych;
  - roboty ziemne (wykopy i sypanie wałów);
  - roboty wykończeniowe ziemne w tym kształtowanie i umacnianie skarp geokratą;
  - roboty drogowe w tym wykonanie fragmentu ul. Dojazdowej o nawierzchni z kostki kamiennej;
  - wykonanie chodnika z płyt betonowych separowanych kostką kamienną;
  - montaż i wypełnienie gabionów (płytami chodnikowymi);
  - wykonanie i montaż elementów oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego oraz małej architektury;
  - wykonanie nawierzchni trawiastych.
  Fort V Włochy położony jest pomiędzy ulicami: Na Krańcu, Dojazdową i Ryżową w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Teren objęty pracami etapu I w 2014r. zawiera się w obszarze oznaczonym linią przerywaną w kolorze zielonym lub szrafurą zieloną w części graficznej opracowania pn.: Projekt budowlano wykonawczy przywrócenia pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy wykonanym przez Fronton - Pracownię Architektoniczno - Konserwatorską Małgorzata Pastewka.
  Przedmiot zamówienia - zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w przedmiarze robót zawierającym zakres rzeczowy i ilościowy.
  Dokumentacja projektowa obejmuje zakres szerszy niż ten do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.
  Termin realizacji zamówienia:
  Wprowadzenie Wykonawcy na teren prac nastąpi w dniu podpisania umowy.
  Termin zakończenia robót: w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy..
 12. rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, Warszawa
  rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie
 13. Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa mazowieckiego
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Warszawa
  Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5000000 euro
 14. roboty dodatkowe przy wykonaniu rozbiórki budynku przy ul. Dobrej 20 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  - zamurowanie uwidocznionych zagłębień i nisz w ścianach ceglanych budynku Dobra 22/24 po rozbiórce bud. Dobra 20
  - docieplenie ścian budynków
 15. Rozbiórka obiektów budowlanych, powierzchni utwardzonych, ogrodzenia i innych obiektów infrastruktury na terenie kompleksu wojskowego K-7156 w Białobrzegach.
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obiektów budowlanych, powierzchni utwardzonych, ogrodzenia i innych obiektów infrastruktury na terenie kompleksu wojskowego K-7156 w Białobrzegach.
 16. Wykonanie robót rozbiórkowych budynku starej kotłowni miałowo - węglowej, wiaty magazynowej, ogrodzenia składu opałowego, budynku gospodarczego oraz budynku agregatu szpitala SPSK im prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku przy ul. Konarskiego 13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
  Przedmiotem zamówienia było: Wykonanie robót rozbiórkowych budynku starej kotłowni miałowo - węglowej, wiaty magazynowej, ogrodzenia składu opałowego, budynku gospodarczego oraz budynku agregatu szpitala SPSK im prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku przy ul. Konarskiego 13


  Zakres robót

  Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych Zadanie A,B,C,D przedstawiony został w załączonym Projekcie Budowlano - Wykonawczym odpowiednio dla :

  Zadanie A - rozbiórka budynku kotłowni miałowo - węglowej oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki, wyrównanie otynkowanie i malowanie ściany nowej kotłowni olejowo-gazowej
  Zadanie A prim- zasypanie wykopu po rozbiórce
  Zadanie B - rozbiórka wiaty magazynowej oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki
  Zadanie C - rozbiórka ogrodzenia składu opałowego oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki
  Zadanie D - rozbiórka budynku gospodarczego oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki
  Zadanie E - rozbiórka kontenerowego budynku agregatu prądotwórczego, oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki; budynek to budynek kontenerowy nie związany na stałe z gruntem. Wymiary: wysokość 2,75m x szerokość 6,40 m, długość 14,46m. Rozbiórka wymaga jedynie zgłoszenia faktu rozbiórki.

  Stal konstrukcyjna z rozbiórki budynku kotłowni zadanie A oraz stal z rozbiórki wiaty magazynowej (zadanie B) pozostaje własnością zamawiającego. Wykonawca dostarczy materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie szpitala lecz nie dalej niż do 20 m od miejsca rozbiórki.

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po pracach rozbiórkowych.
 17. Rozbiórkę budynku użytkowego przy ul. Próżnej 8a oraz rozbiórka garaży przy ul. Próżnej 12/14 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  Rozbiórkę budynku użytkowego przy
  ul. Próżnej 8a oraz rozbiórka garaży przy ul. Próżnej 12/14 w Warszawie
 18. ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZY ULICY DOBREJ 51 W WARSZAWIE
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZY ULICY DOBREJ 51 W WARSZAWIE
 19. Kruszenie gruzu betonowego
  Zamawiający: Miasto Żyrardów Wydział Gospodarki Komunalnej, Żyrardów
  Kruszenie gruzu betonowego w ilości szacunkowej do 1 200 m3 pochodzącego z remontów dróg, m.in. uszkodzone krawężniki, kostka betonowa, gruz betonowy, płyty betonowe, kamień, na kruszywo do ponownego wykorzystania o frakcji max 0-50 mm. Produkt, którego obmiar zostanie dokonany po skruszeniu będzie stanowił podstawę do wyliczenia wynagrodzenia za realizację zadania.
  Skruszony beton usypywany będzie w pryzmy, oddzielnie dla kruszywa i oddzielnie dla odsiewu tworząc haudę kruszywa, na placu przy ul.Okrzei w Żyrardowie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
  W cenie brutto wykonania robót, przekruszenie gruzu, należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe m.in. pracę ludzi, transport kruszarki, taśmociągu i ładowarki na miejsce wykonania usługi tj. Żyrardów ul.Okrzei, podatek VAT a także koszty przemieszczania gruzu na placu oraz wywóz odsiewu.
  Roboty winny być wykonywane w porze dnia w celu minimalizacji uciążliwości dla mieszkańców. Zakres i ilość robót według załączonego kosztorysu ślepego może ulec zmianie
 20. rozbiórka budynku przy ulicy Dobrej 20 w Warszawie.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  rozbiórka budynku przy ulicy Dobrej 20 w Warszawie.
 21. Rozbiórka budynku gospodarczego Nadleśńictwa Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju 58
  Zamawiający: Nadleśnictwo Celestynów, Celestynów
 22. Dostawa materiałów na remonty dróg w gminie Pniewy
  Zamawiający: Urząd Gminy Pniewy, Pniewy
 23. Wykonanie rozbiórek budynków położonych na terenie województwa mazowieckiego
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Warszawa