Kogo reprezentuje osoba

Dudek Jerzy Jan

w KRS

Jerzy Jan Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Złotów (Wielkopolskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chodera Jerzy Franciszek, Józefko Adam, Michalak Bogusz, Rugowski Jan Leon, Tomke Elżbieta Urszula, Wawrzon Ryszard Zbigniew, Zaręba Alicja Katarzyna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aleksiewicz Barbara, Bąk Henryk, Brzezińska Renata, Chodera Jerzy, Jasiek Jan, Karowski Jerzy, Karowski Stanisław, Matuszyk Jan, Pawlak Zofia, Pałuczak Feliks, Radke Ryszard, Rogenbuk Maria Jolanta, Rosenthal Jan, Stachyra Leszek, Stefen Maria, Szlum Marceli, Teusz Krzysztof, Tomke Elżbieta, Wawrzon Ryszard Zbigniew, Zych Zygmunt

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łański Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lipce, Lipka − KRS 0000128627
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lipce, Lipka − KRS 0000039285
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Zakrzewie, Zakrzewo − KRS 0000010879
 4. Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka W Złotowie, Złotów − KRS 0000394508
 5. Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic Gromada, Stara Wiśniewka − KRS 0000217927
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie, Cierznie − KRS 0000347955
 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym W Złotowie, Złotów − KRS 0000032110

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alima-milk Sp. Z O.O., Złotów − KRS 0000435976
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Złotów − KRS 0000119873
 3. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Tiger Sp. J. Marek Drobkiewicz i Spółka, Złotów − KRS 0000164038
 4. Spółdzielczy Bank Ludowy W Złotowie, Złotów − KRS 0000107610
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Złotowie Z Siedzibą W Świętej, Święta − KRS 0000204341

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi przy ul. Żeleńskiego 15 w Pile.
  Zamawiający: Przedszkole Publiczne nr 6, Piła
  Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola nr 6 im Jasia i Małgosi przy ul. Żeleńskiego 15 w Pile.

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących prac:
  1).Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na 9
  części:
  część I - Dostawa mięsa i wędlin - załącznik nr 1a - CPV 15100000-9
  część II - Dostawa artykułów ogólnospożywczych - załącznik nr 1b - CPV 15800000-6
  część III - Dostawa pieczywa - załącznik nr 1c - CPV 15811000-6
  część IV - Dostawa warzyw i owoców - załącznik nr 1d - CPV 15300000-1
  część V - Dostawa nabiału - załącznik nr 1e - CPV 15500000-3
  część VI - Dostawa jaj - załącznik nr 1f - CPV 03142500-3
  część VII - Dostawa mrożonek - załącznik nr 1g - CPV 15300000-1
  część VIII- Ryby - załącznik nr 1 h - CPV 15221000-3, 15234000-7
  część IX - Drób - załącznik nr 1 i - CPV 15112000-6
  Każde z części stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złozyć ofertę na dowolną ilośc części.
  2).Szczegółowy wykaz zamawianego asortymentu ujęty został w specyfikacji asortymentowo-ilościowej na poszczególne części stanowiącą integralną cześć SIWZ (patrz załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h ,1i do SIWZ).

  3). Dostawca zobowiązany jest dostarczyć produkty wysokiej jakości ( pierwszego gatunku ze względu na charakter placówki).

  4). Dostawa będzie realizowana na podstawie zamówienia składanego telefonicznie przez Zamawiającego, transportem i na koszt wykonawcy do godz.8.00 na dzień złożenia zamówienia .

  5). Dostawa towarów odbywać się będzie własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14.00.

  6). Częstotliwość dostawy:
  1) Mięsoi wędliny - dostawa nie częściej niż 2 razy w tygodniu,
  w godz. 06.30 do 14.00, zamówienie telefoniczne.
  2) Artykuły ogólnospożywcze - dostawa nie częściej niż 1 raz w tygodniu,
  w godz. 06.30 do 14.00, zamówienie telefoniczne.
  3) Pieczywo - dostawa codziennie od 06.30 do 07.00, zamówienie telefoniczne.
  4) Warzywa i owoce - dostawa nie częściej niż 2 razy w tygodniu,
  w godz. 06:30 do 14.00, zamówienie telefoniczne.
  5) Nabiał - dostawa nie częściej niż 2 razy w tygodniu,
  w godz. 06.30 do 14.00, zamówienie telefoniczne.
  6) Jaja - dostawa nie częściej niż 1 raz w tygodniu, w godz. 06.30 do 14.00, zamówienie telefoniczne,
  7) Mrożonki - dostawa nie częściej niż 1 raz w tygodniu,
  w godz. 06.30 do 14.00, zamówienie telefoniczne.
  8) Ryby - dostawa nie częściej niż 1 raz w tygodniu, w godz. 06.30 do 14.00, zamówienie telefoniczne.
  9) Drób - dostawa nie częściej niż 2 razy w tygodniu, w godz. 06.30 do 14.00, zamówienie telefoniczne.
  7) Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji.
  W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych takich samych lub wyższych.
  Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki  transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.
  Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
  Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu.

  8). Potwierdzenia odbioru produktów dokonuje szef kuchni, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonych produktów, upływu terminu przydatności do spożycia, towar podlega bezpośredniemu zwrotowi (wymiana).

  9). Dostawca ma obowiązek spełniać warunki systemu HACCP.
 2. Dostawa artykułów nabiałowych, artykułów spożywczych, świeżych owoców i warzyw
  Zamawiający: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, Oborniki
  zamówienie częsciowe nr 1- dostawa artykułow nabiałowych;
  zamówienie częściowe nr 2- dostawa artykułów spożywczych;
  zamówienie częściowe nr 3- dostawa świeżych owoców;
  zamówienie częściowe nr 4- dostawa świeżych warzyw
 3. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień /CPV-15000000-8/, z możliwością składania ofert częściowych . Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadanie; łącznie 7 zadań / każde stanowi odrębne postępowanie.
  Zadanie I /CPV-03000000-2/ Produkty Rolnictwa i Ogrodnictwa

  Zadanie II / CPV 03142500-3 / Jaja

  Zadanie III / CPV 15100000-9/ Mięso i Produkty Mięsne.
  Zadanie IV / CPV 15220000-6/ Ryby Mrożone, Filety Rybne i Pozostałe Mięso Ryb
  / CPV ;15300000-1/ Owoce , Warzywa i Produkty Podobne / mrożonki/ .

  Zadanie V / CPV 15500000-3/ Produkty Mleczarskie,

  Zadanie VI /CPV 15800000-6/ Różne Produkty Spożywcze
  / CPV 15400000-2/ Oleje, Tłuszcze Zwierzęce i Roślinne
  / CPV 15600000-4/ Produkty Wytwarzane z Przemiału Ziarna, Skrobi i Produktów Skrobiowych

  Zadanie VII / CPV 15810000-9/ Pieczywo Świeże , wyroby Piekarnicze i Ciastkarskie
 4. Dostawa artykułów mleczarskich 35/zp/2011
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
  Dostawa artykułów mleczarskich w dwóch pakietach
 5. PN/PZ/2/2010 Sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Współnym Słowniku Zamówień/CPV/15000000-8.
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Współnym Słowniku Zamówień/CPV/15000000-8, z możliwością składania ofert częściowych.Każda ze wskazanych częśći zamówienia określana jest mianem zadania: łącznie 7 zadań.; każde stanowi oddzielne postepowanie.Zadanie I /CPV/03000000-2 Produkty Rolnictwa i Ogrodnictwa; Zadanie II/CPV/03142500-3 Jaja; Zadanie III/CPV/15100000-9 Mięso i Produkty Mięsne; Zadanie IV/CPV/15220000-6 Ryby Mrożone,Filety i Pozostałe Mięso Ryb i CPV/15300000-1 Mrożonki; Zadanie V/CPV/15500000-3 Produkty Mleczarskie; Zadanie VI/CPV/15800000-6 Różne Produkty Spożywcze, CPV/15400000-2 Oleje, Tłuszcze Zwierzęce i Roślinne, i /CPV/15600000-4 Produkty Wytwarzane z Przemiału Ziarna, Skrobi i Produktów Skrobiowych; Zadanie VII /CPV/15600000-4 Pieczywo Świeże , Wyroby Piekarnicze i Ciastkarskie.
  Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz ofertowo-ilościowy będący integralną częścią Specyfikacji - zał. wg zadań od I do VII. Wytwarzanie towaru jego jakości, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego: ustawyz dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia/ t.j.Dz.U.z 2010r Nr 136, poz.914; 2/Rozp./WE/178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 ustanawiajacego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności /Dz.Urz.WE L z 01.02.2002r/ ze zm. 3/ Rozp./WE/852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych/Dz.Urz.UE L 139 z 30.04.2004r/ z póź.zm. i Nr 853/2004 w odniesieniu do żyności pochodzenia zwierzęcego.
 6. Dostawa mleka i przetworów z mleka
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile, Piła
  Codzienna dostawa mleka i przetworów z mleka do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą do Działu Żywienia szpitala codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt do godziny 7:00 zgodnie z codziennym harmonogramem dostaw, określającym nazwę i ilość dostawy danego asortymentu. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko samochodem chłodnia zgodnie z wymogami HACCP.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
 7. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa art. żywnościowych do stołówki szkolnej, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych/CPV/ z możliwością składania ofert częściowych. Każda część określana była mianem zadania. Zadanie 1/CPV/03000000-2 Produkty Rolnictwa i Ogrodnictwa. Zadanie 2/CPV/03142500-3- Jaja. Zadanie 3/CPV/15100000-9 Mięso i Produkty Mięsne. Zadanie 4/CPV/15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb. Zadanie 5/CPV/15300000-1 Owoce,Warzywa i Produkty podobne- Mrożonki.Zadanie 6/CPV/15400000-2 Oleje, Tłuszcze Zwierzęce i Roślinne. Zadanie7/CPV/15500000-3 Produkty Mleczarskie. Zadanie 8/CPV/15600000-4 Produkty Wytwarzane z Przemiału Ziarna , Skrobi i Produktów Skrobi. Zadanie 9/CPV/1580000-6 Różne Produkty Spożywcze. Zadanie 10/CPV/15810000-9 Pieczywo Świeże, Wyroby Piekarnicze i Ciastkarskie.
 8. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - 9 zadań
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dzieci Polskich, Piła
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - 9 zadań
 9. sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Przedszkola Nr 6 w Pile
  Zamawiający: Przedszkole Publiczne nr 6, Piła
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Przedszkola Nr 6 w Pile - 9 zadań
 10. Dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w okresie od 01.01.2010r.-31.12.2010r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, Dopiewo
  Dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w okresie od 01.01.2010r.-31.12.2010r.
  Szczegółowy rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający wymaga aby wszytskie dostarczane produkty posiadały odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP
  Zamawiający wymaga ażeby dostawa mleka i produktów mleczarskich następowała do jego siedziby w poniedziałki, środy i piątki do godziny 6.30, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty złożenia zamówienia
 11. Dostawa mleka i przetworów mlecznych w roku 2009
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Falmierowo
  Dostawa mleka i przetworów mlecznych w roku 2009
 12. sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Publicznego Nr 6 w Pile
  Zamawiający: Przedszkole Publiczne nr 6, Piła
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Publicznego Nr 6 w Pile - 9 zadań

Inne osoby dla Dudek Jerzy Jan (89 osób):